Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση σχεδίων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) των οποίων έχει αναλάβει την επεξεργασία και επικαιροποίηση.

Στις 22/05/17 προστέθηκαν νέοι τίτλοι στον πίνακα ΕΤΕΠ προς διαβούλευση

Αναθεώρηση 1ης έκδοσης ΕΤΕΠ Σχέδια Εθνικών ΤΕχνικών Προδιαγραφών σε δημόσια κρίση Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση των σχεδίων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών - ΕΤΕΠ που παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα. Ο πίνακας θα επικαιροποιείται με νέα σχέδια ΕΤΕΠ για Δημόσια Κρίση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η αναθεώρηση των ΕΤΕΠ είναι βασική δραστηριότητα της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων» και βασίζεται στην από 29.11.2016 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ Υπ.Υ.ΜΕ και ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (υποέργο 1), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η αναθεώρηση της 1ης έκδοσης 68 ΕΤΕΠ με σκοπό τον έλεγχο και τη διασφάλιση της συμβατότητάς τους με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και όταν αυτά δεν υφίστανται με τα Διεθνή Πρότυπα, καθώς και η εκπόνηση 2 νέων ΕΤΕΠ. Τα κείμενα αυτά εκπονήθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών του ΕΛΟΤ και εγκρίθηκαν από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 για υποβολή σε δημόσια κρίση προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να τις σχολιάσουν. Επισημαίνεται ότι τα κείμενα αυτά ενδέχεται να τροποποιηθούν μετά το πέρας της Δημόσιας Κρίσης και δεν προορίζονται για χρήση υπό την παρούσα μορφή. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. σχετικά με τα σχέδια αυτά και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών / κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών. Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) εντός της καταληκτικής ημερομηνίας της δημόσιας κρίσης που αναφέρεται στον συνημμένο Πίνακα (στήλη «Λήξη»), συμπληρώνοντας το προβλεπόμενο έντυπο υποβολής σχολίων. Πληροφορίες κ. Ευαγγελία Αλεξανδρή, τηλ. 2102120125 Ηλεκτρονική αποστολή σχολίων ealexandri@elot.gr Σχετικά έγγραφαΠίνακας σχεδίων ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση - Έκδοση 2017-05-22 Έντυπο σχολιασμού ΕΤΕΠ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.