Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 21 Μαίου 2022

372 κείμενα ΕΤΕΠ τίθενται από τον ΕΛΟΤ σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων από τη μέχρι σήμερα χρήση τους και την ενημέρωσή τους με υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δείτε περισσότερα ...

Ανασκόπηση τεχνικών προδιαγραφών - ΕΤΕΠ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΤΕΠ Υποβολή σχολίων έως 24.03.2017 Τα κείμενα των 372 ΕΤΕΠ, που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, τίθενται σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων από τη μέχρι σήμερα χρήση τους και την ενημέρωσή τους με υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ανασκόπηση των 372 ΕΤΕΠ είναι βασική δραστηριότητα της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων» και βασίζεται στην υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ Υπ.Υ.ΜΕ και ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (υποέργο 2) για την εκπόνηση μελέτης ελέγχου 372 ΕΤΕΠ με αντικείμενο τον προσδιορισμό αυτών που χρήζουν αναθεώρησης λόγω ασυμβατότητας με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα. Τα ανωτέρω κείμενα έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012 http://www.et.gr/index.php/101-2013-01-30-08-00-00/2013-03-05-06-42-10/221-273-2221-30-07-2012 Με βάση τα παραπάνω καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει στον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγής κ.λπ. όπως προέκυψαν από την χρήση και εφαρμογή των ως άνω κειμένων των ΕΤΕΠ, απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήματα: Q1 Παράγραφοι της ΕΤΕΠ που χρειάζονται διορθώσεις εκδοτικών παροραμάτων ή τεχνικών λαθών; Q2 Παράγραφοι της ΕΤΕΠ προς βελτίωση ασαφειών; Q3 Υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με την ΕΤΕΠ που δεν έχουν ληφθεί υπόψη Q4 Υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Δίκαιο σχετικό με την κάθε ΕΤΕΠ που δεν έχει ληφθεί υπόψη Για τη διευκόλυνση υποβολής και διαχείρισης των υποβαλλόμενων σχολίων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώνουν το έντυπο σχολιασμού σημειώνοντας ευκρινώς τον κωδικό του σχολιαζόμενου εγγράφου (π.χ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-XX-XX-XX-XX). Πληροφορίες: Ευαγγελία Αλεξανδρή, τηλ. 2102120125 Ηλεκτρονική αποστολή σχολίων: Σχετικά έγγραφα:etep@elot.grΠίνακας των υπό ανασκόπηση 372 ΕΤΕΠ Έντυπο σχολιασμού
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.