Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020

Ομάδα εργασίας της Αμερικανικής Εταιρείας Πολιτικών (ASCE), εν όψει συνεδρίου για το μέλλον του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, το οποίο πραγματοποιήθηκε το 2007, συνέταξε εκτενή έκθεση με τίτλο "The Vision for Civil Engineering in 2025".

Ποιο θα είναι διεθνώς το περιβάλλον εργασίας των Πολιτικών Μηχανικών το 2025; Ομάδα εργασίας της Αμερικανικής Εταιρεία Πολιτικών (ASCE, American Society of Civil Engineers), εν όψει συνεδρίου για το μέλλον του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, το οποίο πραγματοποιήθηκε το 2007, συνέταξε εκτενή έκθεση με τίτλο "The Vision for Civil Engineering in 2025".Prepared by the ASCE Steering Committee to Plan a Summit on the Future of the Civil Engineering Profession in 2025Στην έκθεση αυτή γίνονται αναφορές για τις επερχόμενες και πιθανολογούμενες εξελίξεις αναφορικά με την παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογία και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον τεχνικό τομέα και τις επιπτώσεις τους στο αντικείμενο και τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού. Σε παράρτημα της έκθεσης παρατίθενται συνοπτικοί πίνακες των αναμενομένων εξελίξεων και των επιπτώσεών τους αναφορικά με την Επαγγελματική Πρακτική, τις Οργανωτικές Υποδομές και το Περιβάλλον Άσκησης του Επαγγέλματος για κάθε μια από τις τρείς, ως άνω, βασικές παραμέτρους των επερχομένων αλλαγών. Παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει δεκαετία από την σύνταξη της έκθεσης, οι επισημάνσεις της παραμένουν επίκαιρες, και μάλιστα έχουν αρχίσει να επαληθεύονται. Αξίζει να δει κανείς τους πίνακες αυτούς, οι οποίοι παρατίθενται στην συνέχεια στην Αγγλική. Και ας ευελπιστούμε ότι το περιβάλλον εργασίας των Πολιτικών Μηχανικών στην Χώρα θα έχει αποκατασταθεί και εκσυγχρονιστεί (γιατί όχι) μέχρι το 2025 …1/5 Ως προς την παγκοσμιοποίηση (Globalization Theme) Ερώτηση: Τι θα έχει ενδεχομένως αλλάξει στον κόσμο το 2025; DIMENSION Professional Practice • • • • • • • •Global staffing Global communicatorsInfrastructure • Smart and green • Planning and design with blurredTelecommuting and virtual officesprofessional boundariesMore multinational organizations• Automated people and goodsGlobal engineering standards Global licensure models High ethics Concern with terrorism and security breachestransportationEnvironment • Burgeoning population • Balance between economic and environmental demands• Macro global trends across national borders• Ability to use new materials with lifecycle costing• Virtual and computational design, construction, and operation• Equitable access to basic infrastructure service• Move to global standards • Need to earn “social license” • Conflict between government and non-government organizations (NGOs)• Sustainability dominates and standards governΕρώτηση: Ποιος θα είναι ο ρόλος των Πολιτικών Μηχανικών στο νέο αυτό τοπίο; DIMENSION Professional Practice • • • •Attracting leaders into the profession Rapid adaptation and innovation New forms of risk management Greater investment in research and development• New methods of financing projectsInfrastructure • • • • • • •Master managers Master connectors Master professional integrators Master holistic visionaries Master communicators Master leadersEnvironment • Global civil engineering practice and professional societies• Leading and managing cross- cultural and cross-discipline teams• Sustainability-design standard operating procedure• Niche/boutique firms connect globallyMaster at integrity and ethics2/5 Ως προς την τεχνολογία (Technology Theme) Ερώτηση: Τι θα έχει ενδεχομένως αλλάξει στον κόσμο το 2025; DIMENSION Professional Practice • Standards and codes become increasingly international and default to the most stringent and are performance-basedInfrastructure • Boundaries (political, geographical, • Technological literacy of the world population continues to decrease as the poverty numbers increase; concern finding technology workers• More symbiotic relationships between academia and industrynecessity• Alternate energy sources are the norm• Natural hazard incidents are more costly in terms of human Lives lost and property damage, with or without global warming, especially in Asia• Technological divide between the haves and have-nots widens• More interdisciplinary (silo busting) incorporating technology from nanotechnology, bioengineering, remote sensing, etc.• Sustainable, eco- friendly design is acultural, etc.) cease to exist• Innovative financing models permit the have-nots to participate in basic infrastructure projectsEnvironment• Competition for limited resources (natural, money, technologicallytrained people)• Rate of technology innovation results in the inability of technology users to efficiently assimilate it• Research and development are more proactive and more appliedΕρώτηση: Ποιος θα είναι ο ρόλος των Πολιτικών Μηχανικών στο νέο αυτό τοπίο; DIMENSION InfrastructureProfessional Practice • More agile and adventurous in adopting new technologies• Increasing ability to understand and• New technologies for: - Disaster reduction and response - Protection of natural and builtincorporate risk management use of information technology• Increasing need to become a decision • • • Engineering judgment increasingly • important • Technology creates a “smarter” public • • Technology is the major catalyst in • becoming the "master integrator” to lead and manage projects• Better understanding of the environment using real-time monitoring and modelingenvironment - Increased resiliency and capacity - Inspection and maintenance - Infrastructure delivery• Greater bandwidth accelerating themaker in determining the needs, that is, the drivers of technologyEnvironment• Outlaw countries ignoringNew energy sources and uses• Engineering being a catalyst forDesign and internal work processes Paperless, connected 4-D designenvironmental impacts•New approaches to protection of coastal areas building a better world• Involved in setting national research agendaDesign and construct modular off-site elements for quick installation• Litigation free zones to support newSupervise larger numbers of less specialized staffs• Risky applications to advance the• More effective, compelling communicators to influence change• Apply lessons learned from the developed world to prevent deployment of obsolete systems in the developing worldideas: state of the art• Tort reform • More sophisticated public infrastructure asset management and accountability•Cheaper and less intrusive ways of solving environmental problems (e.g. microbugs)•Biotech agents used wherever possible•Workplace more automated and “humanless,” more decentralized/technology reduces human challenges•Informing the public and governments about risk management• Work in permeable (borderless) environments• Work in more interdisciplinary, multicultural integrated supply chain with cradle-to-grave teams• Think and work more holistically about: - Big picture systems3/5 Professional PracticeDIMENSION Infrastructure - Higher-value creative systems - Life cycle costs - Asset managementEnvironment • •• Rapidly recognizing, trying, and applying new research• Modeling existing environments and systems: - With more robust data - To detect defects and deterioration - To learn from performance• Creating and deploying modular, sitespecific, closed-loop infrastructure systems• Involved in project ownership and management enterprises• Working into later age with better capacity and vitality• Creating more transparent infrastructure systems (physically and socially)• Decommissioning, recycling, reusing, and reprogramming existing systems4/5Taking a systems/ holistic view Prepared for global impact of rapidly spreading environmental problem with incidents anywhere and impacts everywhere•New engineering applications for resource exploration and extraction•Addition of a social ethic to the codes Ως προς την λήψη αποφάσεων (Leadership Theme) Ερώτηση: Τι θα έχει ενδεχομένως αλλάξει στον κόσμο το 2025; DIMENSION InfrastructureProfessional Practice • Social motivators will be different as a• ••• • • • •result of new generational demographics Better appreciation for global impact of local decisions Conservation and/ or sustainability are requirements, not simply morally desirable Middle size firms may be challenged. Small and large firms may be the future. Life-long learning needed to keep up with knowledge changes Client may not be end user, but the integrator or privatization leader Diverse workforce Universal global standards for design and professional practice and ethics Public a more influential partner in major civil projects• Infrastructure is a social issue • Infrastructure is significant to making economics competitive • Unified licensure or designation process • Formation of a national infrastructure trustEnvironment • Profession engaged in advance of•• • •••project with balanced approach for environmental and sustainability challenges International governance of sustainability and environmental processes and standards Clean coal the new technology Alternative sources of environmentally- sound fuel Private sector firm’s social transparency is recognized for their commitment New forms of “doing my job” decreases the projected urban center population increase Substitute materials have significantly reduced the need to harvest and mine natural resourcesΕρώτηση: Ποιος θα είναι ο ρόλος των Πολιτικών Μηχανικών στο νέο αυτό τοπίο; DIMENSION InfrastructureProfessional Practice • Public has seat at the table for major• Content experts, ethical conduct,infrastructure decisions• High level of ethics, engineers arehonest brokers, culturally aware• Listeners, system- thinkers, andviewed as trustworthy• Providing integration of all disciplines having bearings on project development • Make-up of engineering firms mirrors demographics of populations they serve • Keeping public safe from major threats, terror, natural disasters, etc.Environment • Environmental system is a normal• • • •communicators with public, interacting with politicians, and building coalitions Involved at all levels -local, state, federal Actively participating in formulating public policy Profession, viewed by the public as attractive, diverse, visible, and relevantpart of infrastructure decision process• Profession has clear leadership role• • •• • ••5/5including environmental and sustainability challenges with other project elements Invited early to the table prior to project identification Environmental sensitivity not limited to regulatory issues Profession approaches developing countries balancing environmental and sustainability with public health and economic needs Advocacy beyond submitting documented opinions Profession leading the emerging “World Life Quality Society” Coalition of engineering professions, with trans- disciplinary stakeholders, is the go-to source of knowledge for decision process Public routinely comments on the skill of the engineering profession to relate sensitively to their concerns
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.