Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022

Τεχνικές πραγματογνωμοσύνες - Μέρος Β΄: Βλάβες από σεισμό

" ... στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τις πραγματογνωμοσύνες που έχουν ως αντικείμενο τον σεισμό, ακριβέστερα τις βλάβες από σεισμό. Είναι το δυσκολότερο και το πιο κρίσιμο κομμάτι ... "

Σχετικά άρθρα (μετάβαση με CTRL + click):

Σεισμός και Ευθύνες Μηχανικών

Τεχνικές Πραγματογνωμοσύνες - Μέρος Α

Τεχνικές πραγματογνωμοσύνες Μέρος Β' : Βλάβες από σεισμό Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΣτην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τις πραγματογνωμοσύνες που έχουν ως αντικείμενο τον σεισμό, ακριβέστερα τις βλάβες από σεισμό. Είναι το δυσκολότερο και το πιο κρίσιμο κομμάτι. Δύσκολο, γιατί χρειάζονται πολλές γνώσεις, μεγάλη εμπειρία και "διαγνωστικό ταλέντο" για να μπεις στην καρδιά του προβλήματος και να κάνεις σωστή διάγνωση. Και κρίσιμο, γιατί από τα συμπεράσματα και τις προτάσεις σου εξαρτώνται περιουσίες, το ποινικό μητρώο και, ίσως, το επαγγελματικό όνομα ή και το μέλλον συναδέλφων σου. Ισχυρίζομαι ότι με τον τρόπο με τον οποίο ανατίθενται συνήθως οι πραγματογνωμοσύνες -αρκεί να έχεις δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού -- είμαι σε θέση να διατυπώσω το κείμενό τους πριν αυτό συνταχθεί, αφού ανεξαρτήτως της περιπτώσεως την οποία αφορούν, είναι βέβαιο πως θα αναφέρουν ότι: " ... Η βλάβη οφείλεται στο ότι οι συνδετήρες, στην περιοχή των κόμβων, είχαν μικρή διατομή και δεν ήταν πυκνοί, και δεν υπήρχαν συνδετήριες δοκοί στα πέδιλα της θεμελίωσης ..." Το κείμενο αυτό έχει διαμορφωθεί από την πείρα μου, από αυτά που έχω δει να γίνονται, από πραγματικές πραγματογνωμοσύνες που έχω διαβάσει, δεν είναι επινόηση. Αποτυπώνεις την εύκολη και σίγουρη λύση "συνταγής" και την άποψη του "σήμερα", ενώ συγχρόνως θεωρείς ότι δεν είναι ανάγκη να κάνεις μνεία των διατάξεων του παρελθόντος. Για μια τέτοια Έκθεση πραγματογνωμοσύνης, αυτής της στάθμης, το δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού φτάνει και περισσεύει, πράγματι -- μερικοί πιστεύουν ότι "περισσεύει" τόσο, που πρέπει να αφαιρείται. Στο κείμενο "Σεισμός και ευθύνες μηχανικών" που προηγήθηκε και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr φαίνεται, από τις μαρτυρίες των μηχανικών και την κατάθεση των απόψεων των νομικών που συμμετείχαν στη συνάντηση εκείνη, πόσο μεγάλη σημασία έχει η τεχνική πραγματογνωμοσύνη στη διαμόρφωση της δικαστικής αποφάσεως. "Οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης είναι εκείνες οι οποίες σταθμίζουν το αποτέλεσμα -- οι πραγματογνώμονες είναι εκείνοι που απαλλάσσουν ή καταδικάζουν" είχε πει ο Κουβέλης. Επισήμανση που υπογραμμίζει την ανάγκη ορθής επιλογής του κατάλληλου πραγματογνώμονα. Και που εκφράστηκε στην προμνησθείσα συζήτηση με την επιθυμία να ορίζεται πάντα δικαστικός πραγματογνώμονας, και μόνο από τον ειδικό κατάλογο του ΤΕΕ.' Μια δεύτερη, πολύ σημαντική επισήμανση που έγινε στην προαναφερόμενη συζήτηση είναι η ανάγκη να συνδεθεί στην Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης το αίτιο με το αιτιατό. Να αποδειχθεί δηλαδή κατά ποίον τρόπον η διαπιστωθείσα ατέλεια ή παράβαση του Κανονισμού προκάλεσε την εμφανισθείσα βλάβη και, επίσης, κατά πόσον η βλάβη αυτή1/6 επηρεάζει την ευστάθεια του δομήματος, κατά την έννοια του άρθρου 1.2 του Αντισεισμικού Κανονισμού "Θεμελιώδεις απαιτήσεις σεισμικής συμπεριφοράς" (1). Δεν επιτρέπεται να προβάλλεται ως υπεύθυνη για τη βλάβη, η έλλειψη κάποιου συνδετήρα σε κάποια θέση ή η αύξηση της αποστάσεως των συνδετήρων, σε κάποια περιοχή, στα 10,5 cm αντί για 10 cm. Είμαι γνώστης πραγματογνωμοσύνης που οδήγησε σε αποζημίωση εκατομμυρίων (δραχμών), αποδίδοντας μια ρωγμή σε κάποιον στύλο (από τους 25) και άλλη μία στο άνοιγμα μιας δοκού, στο ότι ένα γωνιακό υποστύλωμα είχε οπλισμό 4Φ16 αντί για 4Φ20 που απαιτούσε ο Κανονισμός. Και άλλης, με ακόμα (και πολύ) χειρότερη ερμηνεία βλάβης, που θεωρούσε ότι επειδή τα καρώτα του σκυροδέματος μιας κατασκευής ηλικίας είκοσι ετών, έδειξαν αντοχή 240 kp/cm2 και όχι 260 kp/cm2 ή μεγαλύτερη, αυτό σημαίνει ότι το σκυρόδεμα κατά τη διάστρωση δεν ήταν κατηγορίας Β225, όπως απαιτούσε η μελέτη! Καθίσταται εμφανής, είτε η αδυναμία επισημάνσεως της πραγματικής αιτίας της βλάβης, είτε η κακή πρόθεση. Εδώ είναι ανάγκη να αναγνωρίσουμε ότι η διαπίστωση του αιτίου της (μεγαλύτερης ή μικρότερης) αστοχίας δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ακόμα και για έναν υψηλής κατάρτισης και εμπειρίας πραγματογνώμονα(2) -- είναι ενδεχόμενο και εκείνος να αντιμετωπίσει προβλήματα επί των οποίων θα δυσκολευτεί να πάρει θέση. Και θα βρεθεί σε δύσκολη θέση στην (μη αποκλειόμενη) περίπτωση, κατά την οποία, παρά την ύπαρξη βλαβών, δεν θα είναι σε θέση να διαπιστώσει παράβαση του Κανονισμού για να τις ερμηνεύσει -- άλλωστε και η τήρηση του Κανονισμού δεν προστατεύει πλήρως. Κατά τη γνώμη μου πρέπει τότε, ακόμα και αυτός ο πεπειραμένος πραγματογνώμονας, να παραδεχτεί ευθαρσώς την αδυναμία του να διατυπώσει ασφαλές συμπέρασμα, όσο πικρό και αν είναι αυτό, και εν γνώσει του ότι θα αντιμετωπίσει τη δυσπιστία του δικαστή. Είναι η περίπτωση του αυξημένου κινδύνου, να καταφύγει σε συμπεράσματα που θεωρεί και ο ίδιος αμφίβολα, για να αποφύγει αυτό που θα μπορούσε να προκαλέσει "μείωση" του κύρους του. Θυμίζω την παρατήρηση του Ρενιέρη για την "έλλειψη δικαστικής συνειδήσεως" του πραγματογνώμονα -- ξεχνάει ή παραβλέπει ότι μετέχει στη διαδικασία αποδόσεως δικαιοσύνης. Δεν διανοούμαι να σκεφτώ πρόθεσή του να συνταχθεί προς κάποιο συμφέρον ... Η τρίτη, και ίσως σημαντικότερη, επισήμανση που έγινε στην ως άνω συζήτηση, είναι η υποχρέωση του μηχανικού, μελετητή ή επιβλέποντος, να τηρεί, όσο μπορεί πιο πιστά τις διατάξεις του Αντισεισμικού Κανονισμού -- αλλά και ότι μέχρις εκεί φτάνουν οι ευθύνες του. Ευλόγως θεωρήθηκε, με απόλυτη συμφωνία και των παρισταμένων διακεκριμένων νομικών, ότι οι διατάξεις του Κανονισμού οριοθετούν, εκτός από τις υποχρεώσεις, επίσης και τις ευθύνες του μηχανικού απέναντι του νόμου. Ένας Κανονισμός, ως προς το τεχνικό του μέρος, αποτελεί την κατάληξη μιας λεπτομερούς επιστημονικής επεξεργασίας ειδικών θεμάτων, από τους ειδικούς του κλάδου, με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος (προστασία ζωής πολιτών, περιουσίας κλπ.), ανάλογα με την υπάρχουσα επιστημονική γνώση.(1)(2)ΕΑΚ 1.2.1 Απαίτηση αποφυγής καταρρεύσεως 1.2.2 Απαίτηση περιορισμού βλαβών 1.2.3 Απαίτηση ελαχίστης στάθμης λειτουργιών. Επίσης στα Σχόλια, στην παργρ. Σ.1.1.1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Από τη δημοσίευση του Θ.Π.Τάσιου: "Μετά από μια σεισμική βλάβη, η διαφορική διάγνωση των αιτίων της ενδέχεται να απαιτήσει διδακτορικές διατριβές (κι' η έννοια των κρυσταλλίνων αποδείξεων πάει περίπατο)"2/6 Ειδικώτερα ο Αντισεισμικός Κανονισμός βασίζεται σε πιθανολογικές σεισμολογικές εκτιμήσεις και μικρής χρονικής εκτάσεως δεδομένα, επί τη βάσει των οποίων επιχειρείται ο προσδιορισμός της στάθμης της σεισμικής δράσεως ανά γεωγραφική περιοχή, με "αγνώστους" την εστία της σεισμικής διεγέρσεως, τη δεσπόζουσα περίοδο, τη διάρκεια, την κατεύθυνση διαρρήξεως, τη διαδρομή του σεισμικού κύματος δια μέσου "αγνώστων" εδαφικών στρωμάτων (με πιθανή ενίσχυση) και άλλους ακόμα -- και αυτά ήταν ασφαλώς σε πλήρη γνώση των συντακτών του Κανονισμού. Την απόφαση παίρνει τελικώς η Πολιτεία, με βάση τεχνικο-πολιτικο-οικονομικά κριτήρια, με στόχο την βελτιστοποίηση του κοινωνικού κόστους, εναρμονίζοντας τη σχέση μεταξύ των δαπανών του ΣΗΜΕΡΑ (μεγάλοι συντελεστές ασφαλείας) και των δαπανών του ΑΥΡΙΟ (δαπάνες επισκευών και ανακατασκευών, θύματα κλπ.). Με την έγκριση του Κανονισμού, η Πολιτεία έχει αποδεχθεί την ύπαρξη πιθανότητας βλαβών, στον βαθμό που προσδιορίζεται στο άρθρο 1.2. Η νομοθετική βούληση που δίνει στον Κανονισμό την ισχύ ουσιαστικού νόμου, επικυρώνει την "κρατούσα" επιστημονική άποψη και, συγχρόνως, οριοθετεί την συνομολογημένη κοινωνική ευθύνη. Η ευθύνη του μηχανικού συνίσταται στην τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού -- δεν είναι δυνατόν να ευθύνεται ένα μέλος της κοινωνίας για τις νόμιμες επιλογές του κοινωνικού συνόλου, από τις οποίες προκλήθηκαν συνέπειες, πιθανολογικώς αναμενόμενες. Αυτό σημαίνει ότι ο πραγματογνώμονας τέτοιας υποθέσεως πρέπει να ελέγξει και να αποφανθεί αν τηρήθηκε ο Αντισεισμικός Κανονισμός. Ο έλεγχος αφορά τόσο την μελέτη όσο και την εφαρμογή της. Όσον αφορά τον επιβλέποντα, η υποχρέωσή του είναι να τηρήσει την εγκεκριμένη μελέτη, με τις δυνατότητες παρεμβάσεως σ' αυτήν που του επιτρέπει το ΠΔ 696/74(3). Οι μεγάλες δυσκολίες για τον πραγματογνώμονα αφορούν την μελέτη. Ο έλεγχός της σημαίνει, άραγε, επανάληψη και των υπολογισμών; Θα έλεγα Ναι, αν πρόκειται για σοβαρή βλάβη με θύματα, και Ίσως, στις άλλες περιπτώσεις. Προφανώς, ο έλεγχος πρέπει να γίνει με τον Κανονισμό που ίσχυε όταν κατασκευάστηκε το κτίριο. Ο Κανονισμός όμως έχει αλλάξει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, συνεχώς προσαρμοζόμενος προς τις καινούργιες γνώσεις και αντιλήψεις, αλλά και προς τις υπολογιστικές δυνατότητες, και συνεχώς βελτιούμενος. Ως "σταθμοί" στις εγκρίσεις του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού, θεωρούνται οι ημερομηνίες 1959 (αρχική έκδοση), 1984 (πρόσθετα άρθρα), 1995 (νέος Κανονισμός ΝΕΑΚ), 2000 (σύγχρονος Κανονισμός - ΕΑΚ), ενώ από το 2014 είναι αποδεκτός και ο Ευρωκώδικας 8. Ενδιαμέσως υπήρξαν και κάποιες μικρότερες βελτιωτικές επεμβάσεις. Οι διαφορές των δύο τελευταίων Κανονισμών από τους προηγούμενους, στις αρχές σχεδιασμού και υπολογισμού, είναι πολύ ουσιώδεις. Ας σημειωθεί ότι, ανάλογες εξελίξεις υπήρξαν και στους Κανονισμούς Σκυροδέματος, τεχνολογίας και υπολογισμών. Ο πραγματογνώμονας πρέπει να είναι πλήρως ενήμερος των διατάξεων των διαδοχικώς ισχυόντων Κανονισμών, των μεταξύ τους διαφορών και του χρόνου επιβολής τους. Είναι μεγάλο, απαράδεκτο λάθος, να κάνει τον έλεγχο και την αξιολόγηση ενός κτιρίου που κατασκευάστηκε στη δεκαετία του '60, χρησιμοποιώντας ένα σύγχρονο πρόγραμμα υπολογισμού, που σχεδιάσθηκε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σημερινών Κανονισμών. (3)Γίνεται μνεία και των διατάξεων του άρθρου 8 του ΒΔ 18-2-1954 "Κανονισμός Έργων Ωπλισμένου Σκυροδέματος" 3/6 Το μεγάλο πλήθος των οικοδομών κατασκευάστηκε στη χώρα μας με βάση τον Κανονισμό του 1959 και με σύνταξη των υπολογισμών με το χέρι. Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (ΗΥ) άρχισε να μπαίνει στην επαγγελματική ζωή του μέσου μηχανικού μετά το 1986 (περίπου). Σήμερα όλοι οι υπολογισμοί γίνονται με προγράμματα που "τρέχουν" στον Η/Υ, με διαδοχικές, επίσης, βελτιώσεις τόσο των ιδίων, όσο και των υπολογιστικών μεθόδων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εποπτεία. Οι καινούργιες αντισεισμικές μελέτες γίνονται με διαφορετικές παραδοχές, με πολύ διαφορετικό προσομοίωμα ("μοντέλο") φορέα, και οδηγούν σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα από τις προηγούμενες. Η στάθμη ποιότητας της κατασκευής κτιρίων είναι σήμερα πολύ ψηλότερη απ' ότι στο παρελθόν. Θα πρέπει να περιμένει κανείς ότι οι πιθανότητες βλάβης από σεισμό στα παληά κτίρια είναι πολύ μεγαλύτερες απ' ότι στα καινούργια. Αυτές όμως οι μεγάλες, βελτιωτικές χωρίς αμφιβολία, διαφορές στους Κανονισμούς, δυσκολεύουν πολύ το έργο του σημερινού πραγματογνώμονα. Η εκπαίδευση της σημερινής γενιάς μηχανικών βρίσκεται μακρυά από την αντίστοιχη των παλαιοτέρων. Ισχυρίζομαι ότι σήμερα, κανένας πραγματογνώμονας και κανένας μηχανικός δεν μπορεί να εφαρμόσει τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959, για να διαπιστώσει αν τηρήθηκε η εφαρμογή του στην ελεγχόμενη απ' αυτόν κατασκευή. Ισχυρίζομαι ακόμα ότι δεν μπορεί ούτε καν να μπει στο πνεύμα του ("ξένου" προς τις σπουδές και τη νοοτροπία του), παληού Κανονισμού και του τρόπου εκτελέσεως των έργων εκείνης της εποχής. Από την αδυναμία αυτήν δεν εξαιρούνται ούτε οι παληοί μηχανικοί, της γενιάς μου, αυτοί που τον έχουν εφαρμόσει στο παρελθόν κατ' επανάληψιν -- είναι ζήτημα αν θυμούνται τις βασικές παραδοχές του, είναι αμφίβολο αν μπορούν να βρουν τους Πίνακες Saliger και, σίγουρα, δεν μπορούν να επαναλάβουν τους υπολογισμούς (μόνο με το χέρι, αφού τέτοιοι υπολογισμοί δεν μπορούν να γίνουν με τα σημερινά προγράμματα). Ας επιχειρήσουμε να καταγράψουμε μερικές από τις διαφορές "αρχών" του Κανονισμού του 1959 με τους σύγχρονους, με την ελπίδα να συνδράμουμε τον σημερινό πραγματογνώμονα, ώστε να μην καταλογίζει ως σφάλματα αυτά που, δεν συμφωνούν μεν με τις σημερινές γνώσεις και τους σύγχρονους Κανονισμούς, ήταν όμως αποδεκτά ή, ίσως, ήταν εντολές και απαιτήσεις από τον προηγούμενο. Πρόκειται για ένα πλήθος διαφορών, για τις οποίες ισχύει η επισήμανση ότι, κάθε μια τους θα ήταν από μόνη της επαρκής (εφαρμοζόμενη στον παληό Κανονισμό), να οδηγήσει σε ουσιώδη διαφορά αποτελεσμάτων. Αναπόφευκτα, θα επισημανθούν και οι διαφορές που προέκυψαν από τις συνεχείς τροποποιήσεις των "αρχών" υπολογισμού και του Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος. Είναι βέβαιον ότι ο κατάλογος των διαφορών δεν θα είναι πλήρης, αν δεν συμμετάσχουν στην συμπλήρωση και οι αναγνώστες του παρόντος. Κατ' αρχήν, ο χάρτης (ή ο Πίνακας) που καθορίζει τις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας της χώρας, το 1959 προέβλεπε τρείς ζώνες, οι οποίες αργότερα έγιναν τέσσερις και ύστερα πάλι τρείς. Αξίζει τον κόπο να βάλει κανείς τους χάρτες τον ένα επάνω στον άλλο για να διαπιστώσει το μέγεθος των διαφορών -- και της αβεβαιότητας. Θυμίζω την έκπληξη από τον σεισμό της Κοζάνης, που εθεωρείτο "άσειστη" περιοχή (με τη μικρότερη επικινδυνότητα). Όμοια διακύμανση υπήρξε και στη διαβάθμιση επικινδυνότητας των εδαφών. Οι κατηγορίες ήταν αρχικώς τέσσερις, σήμερα είναι πέντε. Ακόμα μεγαλύτερες και πιο πολύπλοκες ήταν οι τροποποιήσεις που έγιναν στις σεισμικές δυνάμεις ή σεισμικές δράσεις (αυτό που συνήθως ονομάζαμε "σεισμικό συντελεστή", αλλά όχι μόνο) που μεταβλήθηκαν κατά την έννοια, τον ορισμό, το μέγεθος, τη φύση και τον τρόπο εφαρμογής. 4/6 Το αρχικώς ορθογωνικό διάγραμμα φορτίσεως έγινε πρώτα τριγωνικό, κατόπιν η στατική φόρτιση (με οριζόντια δύναμη βαθμιαίως αυξανόμενη μέχρι το τελικό μέγεθος), έγινε δυναμική φόρτιση, συναγόμενη από τα φάσματα αποκρίσεως. Εισήχθη στον υπολογισμό η συμπεριφορά της ίδιας της κατασκευής -- ο συντελεστής συμπεριφοράς, ο συντελεστής απόσβεσης, ο συντελεστής θεμελίωσης και ο συντελεστής σπουδαιότητας, που αυξάνει τον βαθμό ασφαλείας για κτίρια μεγάλου κοινωνικού ή/και οικονομικού ενδιαφέροντος. Η τιμή της μέγιστης οριζόντιας σεισμικής επιτάχυνσης του εδάφους ορίζεται σήμερα πολλαπλάσια του παληού σεισμικού συντελεστή (Α = 0,16 έναντι ε = 0,04 στον παληό Κανονισμό), επιτρεπομένης της μειώσεώς της με τον συντελεστή συμπεριφοράς, μόνον εφ' όσον εξασφαλίζεται η μετελαστική συμπεριφορά, με περίσφιξη και πλαστιμότητα. Είναι εμφανές ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τα σημερινά προγράμματα Η/Υ με q = 3,50 σε παλαιά κτίρια. Η αύξηση της διαμέτρου και η πύκνωση των συνδετήρων που εφαρμόζονται σήμερα, δεν έχει καμμία σχέση με το Φ6/25 ή τις οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις του Κανονισμού του ΒΔ 18-2-1954 και των παλαιών Γερμανικών Κανονισμών. Οι πολλαπλοί συνδετήρες περίσφιξης ήταν, τότε, άγνωστοι. Η μέθοδος των "επιτρεπομένων τάσεων" για τον υπολογισμό του ωπλισμένου σκυροδέματος αντικαταστάθηκε με τη μέθοδο της συνολικής αντοχής. Η υπέρβαση των τάσεων λόγω σεισμού που επέτρεπε ο παληός Κανονισμός εξαφανίστηκε, όχι μόνο λόγω καταργήσεως της μεθόδου -- επισημάνθηκε η δυσμενής επιρροή της εναλλασσομένης φορτίσεως στην αντοχή του στοιχείου και επιβλήθηκε η πρόσδοση πλαστιμότητας. Η αποκλειστική, πλέον, χρήση του Η/Υ στις στατικές επιλύσεις, επέτρεψε την αντικατάσταση του "μοντέλου" του επιπέδου πλαισίου με το χωρικό πλαίσιο και την αυξημένη υπερστατικότητα του φορέα, με συνέπεια την ορθότερη κατανομή των καταπονήσεων. Επισημάνθηκε η δυσμενής λειτουργία του "μαλακού ορόφου". Διερευνήθηκε η λειτουργία των τοιχίων και η συνεργασία τους με τα υποστυλώματα στον φορέα (μικτά συστήματα), επίσης η λειτουργία του κοντού υποστυλώματος. Κατανοήθηκε η λειτουργία του κόμβου και προσδιορίστηκε ο τρόπος όπλισης. Επιβλήθηκε ο ικανοτικός έλεγχος, με αντιστροφή της προηγουμένης απαιτήσεως για ισχυρή δοκό. Καταργήθηκε η απαλλαγή από ελέγχους λόγω επάρκειας τοιχίων. Επεμβάσεις έγιναν και στον "κατασκευαστικό" τομέα -- οι πολύ λεπτοί στύλοι απαγορεύτηκαν, το ελάχιστο πάχος τοιχίου αυξήθηκε από 20 σε 25 cm, το μήκος του μεγάλωσε, το "παληό" τοιχίο 20x100 είναι πολύ μικρό πλέον. Αυξήθηκε ο πλευρικός οπλισμός τους και τα άκρα των τοιχίων ενισχύθηκαν με τη διαμόρφωση "κρυφών" υποστυλωμάτων. Καθορίστηκαν οι "κρίσιμες" περιοχές σε στύλους και δοκούς. Επιβλήθηκε ο υπολογισμός και περιορισμός των παραμορφώσεων. Ο Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος "παρακολουθούσε" την εξέλιξη του Αντισεισμικού Κανονισμού και "συμβάδιζε", διαμορφώνοντας τους κανόνες και τις λεπτομέρειες οπλίσεως που εφαρμόζονται στο έργο και προσδίδουν την αυξημένη ασφάλεια στον σεισμό, αυτήν που προσέφερε η βελτίωση (προς το αυστηρότερο) του Αντισεισμικού Κανονισμού. Η τροποποίηση του αρχικού Κανονισμού ήταν ριζική και η βελτίωση της ασφάλειας πολύ σημαντική. 5/6 Είναι αυτονόητο ότι η αφομοίωση και εφαρμογή των νέων επιστημονικών γνώσεων απαιτούσε χρόνο για τη σύνταξη, στον απαιτούμενο βαθμό πληρότητας, των (απαραιτήτων πλέον) προγραμμάτων Η/Υ, τα οποία συνεχώς, βαθμηδόν, ακόμη εξελίσσονται και βελτιώνονται. Ακόμα περισσότερο απαιτητική σε χρόνο ήταν η μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας στο εργατοτεχνικό προσωπικό εφαρμογής που, επίσης, δεν ήταν δυνατόν να γίνει σε χρόνο μηδέν. Έγινε (και συνεχίζεται) με την βαθμιαία καθοδήγηση του (ομοίως "εκπαιδευομένου") επιβλέποντος μηχανικού, με συνεχή βελτίωση κατά βήματα -υπήρξαν χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες ο "νέος" Κανονισμός με τον προηγούμενο ήταν "συν-ισχύοντες".Και αυτές οι πάσης φύσεως απαιτήσεις προσαρμογής δεν επιτρέπεται να αγνοηθούν στη διατύπωση μιας κρίσεως που μετέχει στην απόδοση δικαιοσύνης. Θα έλεγα ότι η αξιολόγηση ενός τεχνικού έργου, μέσα στο προεκτεθέν περιβάλλον παραγωγής του, απαιτεί από τον πραγματογνώμονα κάτι περισσότερο από τεχνολογική πείρα, γνώσεις και ικανότητες. Ζητάει, νομίζω, ευρύτητα πνεύματος, τη σοφία που χαρίζει η πείρα της ζωής και την ορθή τεχνική αντίληψη, που θα ξεπεράσει το στεγνό γράμμα του Κανονισμού.6/6
Έχουν δημοσιευτεί 2 σχόλιαΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
11 Φεβρουαρίου 2017

Συμφωνω και επαυξανω το παραπανω σχολιο!! Ευχαριστουμε πολυ για το αρθρο σας κ. Βουδικλαρη.

Τασος Χατζηιωαννου
Πολ.Μηχανικος ΕΜΠ

31 Δεκεμβρίου 2015

Εξαιρετικό άρθρο του Θόδωρου Βουδικλάρη. Θα έπρεπε να διδάσκεται στο ΕΜΠ και τα άλλα ΑΕΙ, αλλά και να δίδεται σε "hand-out", σε όλους τους Νέους Μηχανικούς, με την Άδεια Ασκησης επάγγελματος στο ΤΕΕ, για ενημέρωση.
Να σταλεί και επισήμως στον ΣΠΜΕ, με επιστολή του Θ.Β., Ιπποκράτους 9, για να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΣΠΜΕ, www.spme.gr.

Ν.Μαρσέλλος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.