Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων τόσο στην λειτουργία της μονάδας, όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου σκυροδέματος προϋποθέτουν εμπειρία και συνεχή έλεγχο.

Συνήθη προβλήματα στις Μονάδες Έτοιμου Σκυροδέματος και τρόποι αντιμετώπισής τους (Τroubleshooting in a RMC Plant) Νίκος Μαρσέλλος, Π-ΜΤα προβλήματα που, αναπόφευκτα, παρουσιάζονται σε μια Μονάδα Έτοιμου Σκυροδέματος μπορούν να οφείλονται σε όλες τις λειτουργικές παραμέτρους της: - πρώτες ύλες, προμηθευτές. - εξοπλισμός παραγωγής, μεταφοράς, άντλησης. - χειριστές, οδηγοί, Γραφείο Κίνησης, Διοίκηση Εταιρείας. - διαδικασίες και οργάνωση της Εταιρείας. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων τόσο στην λειτουργία της μονάδας, όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου σκυροδέματος προϋποθέτουν εμπειρία και συνεχή έλεγχο. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ΚΤΣ-97, ο υπεύθυνος παραγωγής της μονάδας οφείλει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός. Αναφέρονται στην συνέχεια χαρακτηριστικά παραδείγματα συνήθων προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στις Μονάδες Ετοίμου Σκυροδέματος. 1/6 “Φρακάρισμα” της πρέσας Πρόκειται για σύνθετο πρόβλημα, που μπορεί να οφείλεται στις πρώτες ύλες, στην μελέτη συνθέσεως, στον εξοπλισμό (παραγωγής, μεταφοράς, άντλησης), ακόμα και στις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες.Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: - Όταν η άμμος είναι χονδρόκοκκη (“σπυρωτή”), με ποσοστό π.χ. 90% διερχομένων από το κόσκινο των 4 mm, σημαίνει ότι έχει 10% “ρυζάκι” (κλάσμα 4-8 mm) και αυτό μειώνει κατά πολύ την αντλησιμότητα του μίγματος. - Όταν η άμμος έχει βραχεί και έχει αποκτήσει π.χ. 6% υγρασία, εάν η μελέτη συνθέσεως προβλέπει π.χ. 1.000 kg/m3 άμμο, τότε ο χειριστής πρέπει να “κόψει” 60 kg/m3 νερό από την σύνθεση (βρίσκονται στην άμμο) και να προσθέσει 60 kg άμμο (έχουν αντικαταστασταθεί στην ζυγιζόμενη ποσότητα από το νερό που έχει απορροφηθεί). Εάν δεν προσθέσει την άμμο αυτή, τότε θα λείπουν 60 kg από τη σύνθεση και αυτό θα μειώσει αισθητά την αντλησιμότητα του μίγματος. - Τυχόν απορρύθμιση των ζυγιστηρίων του μίξερ οδηγεί σε αλλοίωση των αναλογιών των υλικών του μίγματος και αυτό είναι δυνατόν, πέραν των λοιπών επιπτώσεων που μπορεί να έχει, να επηρεάσει και την αντλησιμότητα του μίγματος. - Όταν η αντλία σκυροδέματος (πρέσσα) δεν είναι σωστά συντηρημένη και δεν έχει περάσει από τεχνικό έλεγχο στο συνεργείο της Μονάδας (ιδιαίτερα όσον αφορά τα “στεγανά” των συνδέσμων των σωληνώσεων), μπορεί να παρουσιάζει διαρροές τσιμεντοπολτού, οπότε το μίγμα γίνεται συνεκτικότερο και μπορεί να φρακάρει μέσα στην σωλήνωση. Ανάλογα προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν όταν οι σωληνώσεις δεν είναι αρκούντως απαλλαγμένες από υπολείμματα προηγουμένων σκυροδετήσεων που έχουν στερεοποιηθεί (πλημμελής καθαρισμός).2/6 - Η πρέσσα του μπετόν, κατά την έναρξη της λειτουργίας της, ενδεχομένως χρειάζεται μερικές εισπιέσεις με “αριάνι” (μίγμα τσιμέντου - νερού), που δρα ως λιπαντικό. Όταν το σκυρόδεμα έχει παραμείνει επί αρκετό χρόνο (πάνω από 30 λεπτά τον χειμώνα ή 15 λεπτά το καλοκαίρι) στην σκάφη της πρέσσας (ακόμη και όταν αναδεύεται), πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται, και να γίνεται επανεκκίνηση της πρέσσας, ενδεχομένως με χαρμάνι από "αριάνι". Όταν εφαρμόζονται τα παραπάνω το σκυρόδεμα δεν θα “σφίξει” στις σωληνώσεις και θα αποφευχθεί το “φρακάρισμα”. Εδώ πρόκειται καθαρά για θέμα εμπειρίας του χειριστή της πρέσσας. Η αποφυγή λοιπόν ή η αντιμετώπιση αυτής της δυσλειτουργίας της πρέσσας χρειάζεται εμπειρία, αλλά για κάθε ενδεχόμενο είναι σκόπιμο να υπάρχει πάντοτε εφεδρική πρέσσα (stand-by).Σκυρόδεμα πιο “σφιχτό” ή πιο “μαλακό” από το ζητούμενο Λύση στο “σφιχτό” σκυρόδεμα με κάθιση S2 (6-8 cm) αποτελεί η προσθήκη στην βαρέλα, επί τόπου του έργου, υπερ-ρευστοποιητικού, π.χ. σε αναλογία 1%, από προζυγισμένο μπιτόνι και η ανάμιξη του φορτίου επί 3-5 λεπτά στις γρήγορες στροφές (8-12 σ.α.λ.), αλλά η αιτία μπορεί να είναι: - Η χρήση "βρώμικης" άμμου, με πολύ παιπάλη, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 16%, πιθανώς 18%-20%, καμιά φορά και …23%, πράγμα που έχει επίσης επίπτωση στις αντοχές και την ρηγμάτωση. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να εντοπισθεί η παρτίδα της άμμου, το λατομείο προέλευσης ή/και ο μεταφορέας - οδηγός ο οποίος, πολύ πιθανώς εν επιγνώσει, φόρτωσε από την λεγόμενη “άμμο αποθήκης”, αγνώστων λοιπών στοιχείων, και όχι από την καρούτα της άμμου στο λατομείο. - Το ότι "έπεσε" παραπάνω τσιμέντο ή λιγότερο νερό ανά m3 λόγω ανακριβείας του ζυγιστηρίου ή λάθους του χειριστή. Όταν στο συγκρότημα είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί καταγραφικό (printer) των ζυγίσεων των υλικών ανά χαρμάνι (batch), το πρόβλημα μπορεί να εντοπισθεί και να αντιμετωπισθεί.3/6 Όταν όμως το σκυρόδεμα βγαίνει πολύ ρευστό, π.χ. με κάθιση S4 (16-18 cm) ή είναι ακόμα πιο “μαλακό” (“σούπα”, όπως λέγεται), τότε οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές: - Ήταν βρεγμένα τα αδρανή υλικά - Έπεσε παραπάνω νερό ή λιγότερο τσιμέντο ανά m3 - Μπορεί να έγινε προσθήκη υπερ-ρευστοποιητικού ή νερού από τον οδηγό καθ' οδόν, για να είναι πιο “μαλακό” το σκυρόδεμα ώστε να αντλείται πιο γρήγορα και να μην έχει φθορές η πρέσσα.Τι κάνει σε μια τέτοια περίπτωση ο Αγοραστής, οποίος έρχεται αντιμέτωπος με ένα σοβαρό δίλημμα: - Το κρατάει το σκυρόδεμα ή το επιστρέφει στην Μονάδα; - Μήπως έγινε προσθήκη νερού στο δρόμο από τον oδηγό, εν αγνοία της Μονάδας, ώστε να είναι πιο "μαλακό" το μπετόν για να μην καταπονείται ή να καθυστερεί η πρέσσα; - Δεν θα ζητήσει η Μονάδα να πληρωθεί για το φορτίο (περί τα 600 €); - Και αν ο Αγοραστής το κρατήσει το φορτίο και τα δοκίμια δεν πιάσουν τις αντοχές (επειδή το μίγμα είχε παραπάνω νερό), τότε τι θα κάνει; - Θα παίρνει καρότα και θα καθαιρέσει στο τέλος την κατασκευή;4/6 Και στην περίπτωση αυτή την απάντηση θα δώσει το καταγραφικό (αν είναι σωστό), αλλά και η γνώση εάν είχε βρέξει την προηγουμένη της παραγωγής του φορτίου. Πρόκειται λοιπόν για ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονάδα."Χαμηλές αντοχές" του σκυροδέματος, κάτω από την χαρακτηριστική Όταν οι χαμηλές αντοχές προκύπτουν από "δοκίμια πελατών”, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: Τα δοκίμια του εσωτερικού ελέγχου ποιότητος της Μονάδος, έχουν δώσει και αυτά “χαμηλές αντοχές” Στην περίπτωση αυτή τα χρηστά συναλλακτικά ήθη υπαγορεύουν συναινετικές διαδικασίες και ειλικρινή συνεργασία με τον πελάτη: -Επανέλεγχος επί σκληρυμένου σκυροδέματος σύμφωνα με την § δ13.7 του ΚΤΣ97 (καρότα, κρουσίμετρα κλπ.)-Εν ανάγκη, επανυπολογισμός της κατασκευής με κατηγορία αντοχής σκυροδέματος χαμηλότερη από αυτή της αρχικής μελέτης-Και αν η μελέτη “βγαίνει”, καταβολή κάποιας αποζημίωσης στον πελάτη και "κλείσιμο" του θέματος, μακριά από εξώδικα και Δικηγόρους.5/6 Τα δοκίμια του εσωτερικού ελέγχου ποιότητος της Μονάδος δείχνουν σωστές αντοχές: -Ο πελάτης δεν έχει πάρει τα δοκίμια “σωστά”, οπότε δεν πρόκειται για "συμβατικά" δοκίμια. Ως "μη σωστή" λήψη δοκιμίων θεωρείται η κακή συντήρησή τους, η παραμονή τους 28 ημέρες στο έργο, η χρήση ακαταλλήλων μητρών, η ανεπαρκής συμπύκνωση του δείγματος σκυροδέματος στις μήτρες και, γενικά η μη τήρηση των όσων προβλέπονται από τις προδιαγραφές για την δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος. Στην περίπτωση αυτή δεν ευθύνεται η Μονάδα, με την προϋπόθεση ότι οι οδηγοί έχουν γράψει σχετική “παρατήρηση” στο Δελτίο Αποστολής, ή υπάρχει σχετική αναφορά στην Έκθεση Δοκιμών του Εργαστηρίου.-Έχει γίνει προσθήκη νερού στο Έργο με ευθύνη και εντολή του Κατασκευαστή Εργοδηγού - Εκπροσώπου του πελάτη, οπότε, αν αυτό έχει αναγραφεί από τον οδηγό στο Δελτίο Αποστολής, πάλι δεν ευθύνεται η Μονάδα.-Έχει γίνει κακή δειγματοληψία, όχι από ποσότητα 20-25 lt που έχει αδειάσει από την βαρέλα σε καροτσάκι, αλλά με μερικές φτυαριές μπετόν από τη σέσουλα, ή έχουν ληφθεί 2-3 δοκίμια από την ίδια βαρέλα, και αυτό το έχει γράψει ο οδηγός στο Δελτίο Αποστολής. Τέτοιες δειγματοληψίες δεν είναι "συμβατικές" (σύμφωνα με τον ΚΤΣ-97) και δεν πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη για τον προσδιορισμό της συμβατικής αντοχής. Στις περιπτώσεις αυτές μια Μονάδα που λειτουργεί σωστά στέλνει επιστολή στον πελάτη πριν από την θραύση των δοκιμίων, με την οποία του επισημαίνει ότι δεν έχει τηρήσει τον Κανονισμό κατά την λήψη των δοκιμίων.6/6
Έχουν δημοσιευτεί 2 σχόλιαΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
31 Οκτωβρίου 2015

Η Μελέτη Συνθέσεως δεν αποτελεί αντικείιμενο του άρθρου αυτού. Μιλάμε για 2-3 από τα πιο κύρια θέματα στις Μονάδες. Η Μελέτη συνθέσεως δεν αφορά μόνον την απώλεια κάθισης, αλλά και πολλά άλλα στοιχεία. H Μονάδα έχει να αντιμετωπίσει θέματα όπως η αντιπροσωπευτική δειγματοληψία των πρώτων υλών, οι δοκιμές, η σύνθεση (κατά ACI-211.1, ή σύμφωνα με συστάσεις Εταιρειών αντλιών σκυροδέματος, πχ. Putzmeister, Schwing, κλπ) και τα δοκιμαστικά μίγματα στο Συγκρότημα Παραγωγής Σκυροδέματος, όπου και θα γίνει και σε "πραγματικές συνθήκες" η μέτρηση της απώλειας κάθισης. Με την χρήση όμως 4ης γενιάς προσθέτων (Poly-carboxylic ethers), αυτό το θέμα δεν αποτελεί πλέον σημαντικό πρόβλημα.

Ν. Μαρσέλλος , Π.Μ.

30 Οκτωβρίου 2015

Αγαπητέ Νίκο,

Υπάρχει και η απώλεια κάθισης που αποτελεί σημαντικό συστατικό της μελέτης συνθέσεως!

Χρήστος Ροδόπουλος

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.