Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 30 Μαίου 2023

Παρουσίαση εν πολλοίς αγνώστων κανονιστικών κειμένων εκείνης της εποχής, που έχουν σχέση με τις αντισεισμικές κατασκευές και το οπλισμένο σκυρόδεμα.

Οδηγίες που είχαν εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τις κατασκευές και επισκευές μετά τον σεισμό των Ιονίων Νήσων Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός Μηχανικός Έχουμε παρουσιάσει ήδη τα πρώτα βήματα και την εξέλιξη των αρχικών Οδηγιών για αντισεισμικές κατασκευές, μέχρι την κατάληξή τους στον Αντισεισμικό Κανονισμό Οικοδομικών Έργων, του 1959. Έχουμε, μάλιστα παραθέσει αυτούσια τα πρώτα κείμενα μετά τον σεισμό της Κορίνθου του 1928, "Περί αντισεισμικού οικοδομικού Κανονισμού Κορίνθου Λουτρακίου" (ΦΕΚ 234/Α/7-11-1928)1 και "Περί του αντισεισμικού οικοδομικού Κανονισμού της σεισμοπλήκτου περιοχής Κορίνθου - Λουτρακίου" (ΦΕΚ 375/Α/29-10-1931)2, και επίσης το τελικό πλήρες κείμενο του ΒΔ 19-2-1959 (ΦΕΚ 36/Α/26-2-1959), του υποχρεωτικού Αντισεισμικού Κανονισμού για ολόκληρη τη χώρα και για όλες τις οικοδομικές κατασκευές. Θα επιχειρήσουμε τώρα μια κριτική επισκόπηση των εξελίξεων αυτών, συμπληρώνοντας τα κείμενά τους με τις Οδηγίες που εκδόθηκαν μετά τους σεισμούς των Ιονίων Νήσων, αλλά και παραθέτοντας επίσης ακόμη περισσότερα, εν πολλοίς άγνωστα, κανονιστικά κείμενα εκείνης της εποχής, που έχουν σχέση με τις αντισεισμικές κατασκευές και το οπλισμένο σκυρόδεμα. Το Ελληνικό Κράτος ευαισθητοποιήθηκε για πρώτη φορά επί του προβλήματος των σεισμών, μετά τον σεισμό μεγέθους 6,3R της 22 - 4 - 1928, που κατέστρεψε πλήρως την Κόρινθο και το Λουτράκι. Η "άμεση" αντίδραση ήταν η έκδοση του ΠΔ της 5-10-1928 "Περί αντισεισμικού Κανονισμού Κορίνθου - Λουτρακίου", του ΠΔ της 2-10-1931 "Περί του αντισεισμικού οικοδομικού Κανονισμού της σεισμοπλήκτου περιοχής Κορίνθου - Λουτρακίου" και του ΒΔ της 19-12-1935 "Περί συμπληρώσεως Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού Κορίνθου Λουτρακίου". [το κείμενο του ΒΔ 19-12-1935 δεν έχει βρεθεί] Εν συνεχεία, ύστερα από κάθε μεγάλο σεισμό, έβγαινε και ένα ή περισσότερα καινούργια Διατάγματα. Έτσι, μετά τον σεισμό της Λαρίσσης μεγέθους 6,3R της 1-3-1941, εκδόθηκε πρώτα το Κανονιστικό Διάταγμα 9-8-1941 "Περί επεκτάσεως του Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού εις την περιοχήν Λαρίσης" (ΦΕΚ 277/1941)3 και κάπως αργότερα το ΒΔ της 287-1947 "Περί τροποποιήσεως του από 2-10-1931 Διατάγματος περί Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού" (ΦΕΚ 165/Α/1947). Οι τροποποιήσεις αφορούσαν τα άρθρα 1,7,9,10,12,15 και 27 του προηγούμενου Κανονισμού. [Το τροποποιημένο κείμενο υπάρχει στο βιβλίο του Ρουσόπουλου "Αντισεισμικαί Κατασκευαί" (σελ. 387 ως 404)]. Με όμοιο τρόπο, μετά τον σεισμό των Ιονίων Νήσων του 1953, με το ΒΔ της 17-6-1954 (ΦΕΚ 134/Α/1954) η εφαρμογή του Οικοδομικού Αντισεισμικού Κανονισμού επεκτάθηκε στους Νομούς Κεφαλληνίας και Ζακύνθου [αναφέρεται στο προτελευταίο άρθρο 15 του Αντισεισμικού Κανονισμού του 1959] . 1 2 3Το πλήρες κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr (ctrl+click για την μετάβαση): Περί αντισεισμικού οικοδομικού κανονισμού Κορίνθου - Λουτρακίου Το πλήρες κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr (ctrl+click για την μετάβαση): Περί του αντισεισμικού οικοδομικού κανονισμού της σεισμοπλήκτου περιοχής Κορίνθου - Λουτρακίου Επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο 1/5 Εκδόθηκαν επίσης από το συσταθέν σχετικώς Γραφείον Αποκαταστάσεως Σεισμοπαθών Ιονίων Νήσων (Γ.Α.Σ.Ι.Ν.), υπαγόμενον στο Υπουργείο Συντονισμού, η υπ' αριθμ. 29640/2074/29-6-1954 Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνουσα "Τεχνικούς όρους και Οδηγίας δια μονωρόφους και διωρόφους οικοδομάς συνήθους μορφής των πληγεισών Ιονίων Νήσων"4 και επίσης οι από 9-8-1954 Οδηγίες με τίτλο "Επισκευαί των εκ σεισμού βεβλαμένων κτιρίων"5, και ακόμα, από την Υπηρεσία Οικισμού, οι υπ' αριθμ. 19522/255/3-6-1954 "Οδηγίαι αφορώσαι την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών εις σεισμοπλήκτους περιοχάς". [το τελευταίο, το οποίο δεν έχει βρεθεί, αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 537/25-4-1055 διαμαρτυρία του ΤΕΕ προς τον Υφυπουργό Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων, για οδηγίες και αποφάσεις "εφ' ών ουδαμώς εζητήθη η γνώμη του ΤΕΕ .... και αίτινες δεν εκοινοποιήθησαν εις το ΤΕΕ"] Αν μπορούμε να παρατηρήσουμε κάτι στο πρώτο από τα κείμενα του Γ.Α.Σ.Ι.Ν. είναι ότι επιμένει στη σωστή "οικοδομική" κατασκευή των τοιχοδομών, εισάγοντας πάντως τη χρησιμοποίηση οπλισμού σ' αυτές και παρέχοντας και κάποια σχέδια για την κατανόηση. Στο δεύτερο κείμενο, που αφορά τις επισκευές, εντυπωσιάζει η πλήρης έλλειψη σχεδίων ή σκαριφημάτων, ενώ υποδεικνύονται ως μέσα αποκαταστάσεως των βλαβών οι "σιμεντενέσεις", οι "σιμεντεκτοξεύσεις" και οι "χαλυδβοταινίες", μέθοδοι που έχουν (ακόμα και σήμερα) ανάγκη από κανόνες και προδιαγραφές εφαρμογής, και σχέδια. Ο σεισμός των Ιονίων Νήσων είναι ο χειρότερος της νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας, από πλευράς καταστροφών και θυμάτων. Ένας πραγματικός καταιονισμός δονήσεων μεγάλου μεγέθους που κατέστρεψε (περισσότερο ή λιγώτερο) την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ιθάκη, και έγινε ισχυρά αισθητός σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.   9 Αυγ. 1953, ώρα 09:41, μέγεθος 6,4R, κυρίως Ανατ. Κεφαλονιά και Ιθάκη 11 Αυγ. 1953, ώρα 05:33. μέγεθος 6,8R, κυρίως Αργοστόλι - Ληξούρι - Ζάκυνθο 12 Αυγ. 1953, ώρα 11:24. μέγεθος 7,2R, κυρίως ΝΑ Κεφαλονιά, μετασεισμός 6,3R αυθημερόν το μεσημέρι - πυρκαγιά στη Ζάκυνθοπλήθος ισχυρών μετασεισμών μέχρι τον Σεπτέμβριο. -- μερικοί με μέγεθος άνω των 5R -- 16 Οκτ. 5,2R στο Ληξούρι, 20 Νοεμ. 5,1R στην Ιθάκη.Καταστροφές που πλησιάζουν την ισοπέδωση, 27.659 καταρρεύσεις οικοδομών και 2.780 με σοβαρές βλάβες, από το σύνολο των 33.300, νεκροί 455, αγνοούμενοι 21, τραυματίες 2412. Προσεγγιστική εκτίμηση ζημιών, από το ΤΕΕ, 200 εκατομ. δολλάρια ή 6 τρισεκατομμύρια δραχμές (εκείνης της εποχής), που περιλαμβάνουν αξία κατασκευών, απώλεια κινητών αξιών, προσωρινή περίθαλψη και διατροφή πληθυσμού, απώλεια εθνικού εισοδήματος, επιβαρύνσεις κοινωνικής πρόνοιας κλπ. Το κράτος ανέτοιμο -- την πρώτη βοήθεια στους σεισμόπληκτους προσέφερε το Ισραηλινό ναυτικό, και εν συνεχεία το ναυτικό Μ. Βρετανίας, ΗΠΑ, Ιταλίας, Γαλλίας και Νέας Ζηλανδίας. Ας κάνουμε τώρα μια κριτική ιστορική θεώρηση των ενεργειών της Πολιτείας που σχετίζονται με τον σεισμό και την αντιμετώπισή του. Ο καταστρεπτικός σεισμός της Κορίνθου, του 1928, ευαισθητοποίησε ιδιαιτέρως τους Έλληνες μηχανικούς οι οποίοι επιδόθηκαν στην ανοικοδόμηση των ερειπίων εφαρμόζοντας στην αρχή την προσεγγιστική "Ιταλική μέθοδο" και εν συνεχεία την ακριβέστερη "Ιαπωνική". Επιδόθηκαν όμως και οι ίδιοι στη μελέτη του φαινομένου και στη θεωρητική έρευνα του 4 5Επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο Επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο 2/5 υπολογισμού των αντισεισμικών κατασκευών. Τα πρώτα βήματα έκανε ο καθηγητής ΕΜΠ Αθ. Ρουσόπουλος, ο οποίος το 1932 δημοσίευσε επιστημονική εργασία για την στατική επίλυση του προβλήματος υπολογισμού για μονώροφα και απλά πολυώροφα συστήματα. Από το 1932 μέχρι το 1939 πολλοί Έλληνες Πολιτικοί Μηχανικοί εμελέτησαν τόσο το θεωρητικό όσο και το κατασκευαστικό μέρος του προβλήματος, με πρόοδο και επιτεύγματα τέτοια που να επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό της δουλειάς τους ως "Ελληνικής Σχολής Αντισεισμικών Υπολογισμών". Από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως (με Διευθυντή τον Αθ. Ρουσόπουλο) εκδόθηκαν στις 3-4-1939 Οδηγίες με τίτλο "Κανονισμός Στατικών Μελετών (και Αντισεισμικός Κανονισμός)", που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 184 των Τεχνικών Χρονικών της 15-8-1939 [υπάρχει επίσης στο βιβλίο του καθ.Αθ.Ρουσόπουλου "Αντισεισμικαί Κατασκευαί" (σελ. 365 ως 384)]. Δεν είχε την επισημότητα εγκρίσεως των λοιπών Κανονισμών, δεν δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, αλλά ήταν σημαντικό βοήθημα για τους μηχανικούς της εποχής, δεδομένου ότι εκάλυπτε και τις απαιτήσεις του (μη υπάρχοντος) Ελληνικού Κανονισμού Σκυροδέματος. Η διεθνής αναγνώριση των γνώσεων των Ελλήνων μηχανικών στον σεισμό φαίνεται από την πρόσκληση του Κρατικού Γερμανικού Ινστιτούτου Αντισεισμικών Ερευνών (Reichsanstalt fur Erdbebenforschung) για την εκτέλεση πειραμάτων διερευνήσεως της Ελληνικής μεθόδου επί "προτύπων", επί τη βάσει προγράμματος που είχαν καταρτίσει στην Jena, τον Αύγουστο του 1939, σε συνεργασία, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου καθηγητής Aug. Sieberg με τον καθηγητή Αθ. Ρουσόπουλο -- μια έρευνα που την ακύρωσε ο πόλεμος. Ο Sieberg εθεωρείτο πρύτανης της σεισμολογίας, διεθνώς μεγάλο όνομα -- το πλήρες όνομα της γνωστής μας δωδεκαβάθμιας κλίμακας Mercalli είναι "κλίμαξ Mercalli - Sieberg". Τη θεωρία του συμπλήρωσε ο Ρουσόπουλος κατά το 1940 και 1941 για πολυώροφα σύνθετα συστήματα, και την δίδασκε στο ΕΜΠ σε ελεύθερα μαθήματα. Το 1949 το ΤΕΕ εξέδωσε σε βιβλίο την ακριβή στατική λύση του Ρουσόπουλου για τον αντισεισμικό υπολογισμό των κτιρίων, με τίτλο "Αντισεισμικαί Κατασκευαί", στο οποίον είχε ενταχθεί και "Σεισμικός Χάρτης της Ελλάδος" (αναθεώρηση του χάρτη που είχε δημοσιευθεί στα Τεχνικά Χρονικά το 1939). Το 1959 εκδόθηκε ο υποχρεωτικός, για όλη τη χώρα και όλες τις οικοδομικές κατασκευές, "Αντισεισμικός Κανονισμός Οικοδομικών Έργων"6, ο μόνος γνωστός στους μηχανικούς των τριών τελευταίων γενεών -- όταν μιλούμε για τον "παληό" Αντισεισμικό Κανονισμό εννοούμε μόνον αυτόν, των άλλων αγνοούμε και την ύπαρξη. Το Ελληνικό κράτος χρειάστηκε 30 χρόνια για να αξιοποιήσει την επιστημονική δουλειά των Ελλήνων μηχανικών και να δρέψει τους (όχι μόνο οικονομικούς) καρπούς. Τα τεύχη των Τεχνικών Χρονικών του 1954 είναι γεμάτα από τις διαμαρτυρίες του Ρουσόπουλου (Προέδρου του ΤΕΕ) για την άρνηση τις πολιτείας να συνεργαστεί με το ΤΕΕ (που τότε ήταν πραγματικά τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας) για την αντιμετώπιση των σεισμών των Ιονίων και για την κατάτμηση τις αρμοδιότητας της ανοικοδομήσεως σε τρία Υπουργεία, Συντονισμού, Ιονίων Νήσων και Δημ. Έργων (στον σεισμό του Βόλου προστέθηκε και το Υπουργείο Στρατιωτικών), καθένα των οποίων ενεργούσε και "Οδηγούσε" κατά το δοκούν.6Το πλήρες κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr (ctrl+click για την μετάβαση): Περί Αντισεισμικού Κανονισμού Οικοδομικών Εργων (1959) 3/5 Υπάρχουν Εγκύκλιοι, Οδηγίες και Υπουργικές Αποφάσεις, η ύπαρξη των οποίων είναι γνωστή επειδή αναφέρονται σε άλλες μεταγενέστερες, που δεν είναι δυνατόν να ανευρεθούν σήμερα, και είναι ζήτημα αν μπορούσαν να είναι κτήμα των μηχανικών και τότε -- ας μην παρασυρόμαστε από τη σημερινή εποχή των πληροφοριών, τότε το μόνο μέσον γνωστοποιήσεως ήταν η "ανάρτηση σε Πίνακα" και τα Τεχνικά Χρονικά. Για παράδειγμα, από το Υπ. Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων εκδόθηκε πρώτα η υπ. αριθμ. Ε. 34770/1-8-1955 Απόφαση "Σχέδιον αντισεισμικότητας οικοδομικών έργων", ύστερα η Απόφαση Ε. 45169/1-10-1955 "Συμπληρωματικαί Διατάξεις προσωρινού Κανονισμού Αντισεισμικότητας Οικοδομικών Έργων" και τέλος η υπ' αριθμ. Ε. 50719/4090/3-11-1955 "Πρόσθετοι συμπληρωματικαί διατάξεις προσωρινού Κανονισμού αντισεισμικότητας οικοδομικών έργων" 7, εκ των οποίων μόνον η τρίτη ανευρίσκεται στις δημοσιεύσεις των Τ.Χ. του ΤΕΕ (ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ 15 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 1955), των άλλων γνωρίζουμε μόνο τον τίτλο. Τρείς μήνες μετά την ως άνω Ε 50719/3-11-1955 Απόφαση εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 5972/551/ 4-2-1956 Απόφαση της Υπηρεσίας Οικισμού του Υπ. Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων, που τροποποιούσε τους σεισμικούς συντελεστές8 που όριζε η προηγούμενη. Σαφής ένδειξη για τον τρόπο με τον οποίο "πηγαίναμε ψάχνοντας", μέχρι να καταλήξουμε στον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959. Ας σημειωθεί ότι οι πρώτοι Σεισμικοί Χάρτες συντάχθηκαν με πρωτοβουλία και φροντίδα του Ρουσόπουλου. Σήμερα αντιμετωπίζουμε τον Κανονισμό του 1959 με "υπεροψία", είναι πολύ "φτωχός" για τις δικές μας γνώσεις (και τη δική μας σοφία), σήμερα εμείς "ξέρουμε"! Αυτή τη βεβαιότητα την έχει κάθε γενεά και διαψεύδεται κάθε φορά, οι γνώσεις της είναι ασφαλώς περισσότερες από της προηγούμενης, αλλά όχι "όλες". Η αύξηση των γνώσεων και οι δυνατότητες βελτιώσεως είναι αδιάκοπες, η επόμενη γενεά θα είναι καλύτερη, δεν υπάρχει λόγος ψόγου ή περιφρόνησης της προηγούμενης. Ο Κανονισμός του 1959 ήταν ότι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε, με τις τότε γνώσεις και τις τότε υπολογιστικές δυνατότητες -- είναι βέβαιο ότι μας έχει σώσει από πολλές καταστροφές "τύπου Κεφαλονιάς". Αρκεί να παρατηρήσουμε ότι, ακόμα και οι στοιχειώδεις ή "πρωτόγονες" Οδηγίες ή Κανονισμοί που δόθηκαν μετά τον σεισμό του 1928 και του 1953, είχαν ευεργετική επίδραση στις κατασκευές, όπως φάνηκε στους πιο πρόσφατους σεισμούς που έπληξαν την Κόρινθο και την Κεφαλονιά. Παραθέτουμε επίσης δημοσίευση του Επιμελητή του καθ. Αθ. Ρουσόπουλου στο ΕΜΠ, Πολιτικού Μηχανικού Χρ. Αθανασούλα, στο τεύχος 90 - 91 των Τεχνικών Χρονικών 1955 του ΤΕΕ, που παρουσιάζει τα βασικά σημεία, με επεξηγήσεις και σχόλια, των "Πρώτων Γερμανικών Αντισεισμικών Κανονισμών" 9 -- όχι το πλήρες κείμενο. Αξίζει να συγκρίνουμε τις "απόψεις" του Γερμανικού Κανονισμού με τις αντίστοιχες του Ελληνικού -- ο Αθανασούλας αφήνει την εντύπωση ότι η συνεργασία Ρουσόπουλου - Sieberg "συνετέλεσε εις το να ακολουθηθούν και εις τους Γερμανικούς Κανονισμούς αι ίδιαι επιτυχείς κατευθύνσεις". Η μελέτη όλων αυτών των παλαιών κειμένων, Κανονισμών και Οδηγιών, προσφέρει κατ' αρχήν τη χαρά της αποκτήσεως ιστορικών ή εγκυκλοπαιδικών γνώσεων και την ικανοποίηση της περιέργειας. Προσφέρει όμως, πολύ περισσότερο, τη γνώση μιας παλαιότερης εποχής 7 8 9Επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ο Επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5ο Επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6ο 4/5 κατασκευών και τη σοφία κατανόησής της, απολύτως απαραίτητης όταν καλούμαστε να κρίνουμε παληά έργα ως πραγματογνώμονες ή διαιτητές. Μιας εποχής κατά την οποία η παραγωγή σκυροδέματος κατηγορίας Β160 ήταν αμφισβητούμενη και έπρεπε να ελεγθεί από δημόσιο εργαστήριο. Παρατίθεται η από 14-11-1954 Ανακοίνωση του Προϊσταμένου του Πολεοδομικού Γραφείου Αθηνών -Προαστίων (Π.Γ.Α.Π.) 10 Τέλος παραθέτουμε τους αριθμούς Πρωτοκόλλου Εγκυκλίων ή Οδηγιών ή Αποφάσεων που δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε, με την ελπίδα ότι θα βρεθεί κάποιος από τους αναγνώστες, ικανώτερος. 1.ΠΔ της 5-10-1928 "Περί αντισεισμικού οικοδομικού Κανονισμού Κορίνθου - Λουτρακίου" (ΦΕΚ 234/Α/7-11-1928) (στο www.e-archimedes.gr)2.ΠΔ της 2-10-1931 "Περί του αντισεισμικού οικοδομικού Κανονισμού της σεισμοπλήκτου περιοχής Κορίνθου - Λουτρακίου" (ΦΕΚ 375/Α/29-10-1931) (στο www.e-archimedes.gr)3.ΒΔ της 19-12-1935 "Περί συμπληρώσεως Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού Κορίνθου Λουτρακίου".4.Κανονισμός Στατικών Μελετών (και Αντισεισμικός Κανονισμός) του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως 3-4-1939 (Τ.Χ. τεύχος 184/15-8-1939)5.Κανονιστικό Διάταγμα 9-8-1941 "Περί επεκτάσεως του Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού εις την περιοχήν Λαρίσσης" (ΦΕΚ 277/1941) (Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο)6.ΒΔ της 28-7-1947 "Περί τροποποιήσεως του από 2-10-1931 Διατάγματος περί Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού" (ΦΕΚ 165/Α/1947)7.ΒΔ της 17-6-1954 (ΦΕΚ 134/Α/1954) Επέκταση Κανονισμού σε Ζάκυνθο - Κεφαλονιά8.29640/2074/29-6-1954 Υπ. Απ. "Τεχνικοί όροι και Οδηγίαι δια μονωρόφους και διωρόφους οικοδομάς συνήθους μορφής των πληγεισών Ιονίων Νήσων" (Γ.Α.Σ.Ι.Ν.) (Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο)9.9-8-1954 Οδηγίες "Επισκευαί των εκ σεισμού βεβλαμένων κτιρίων" (Γ.Α.Σ.Ι.Ν.) (Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο)10.Υπηρεσία Οικισμού 19522/255/3-6-1954 "Οδηγίαι αφορώσαι την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών εις σεισμοπλήκτους περιοχάς"11.Υπ. Απ. Οικισμού και Ιον. Νήσων Ε. 34770/1-8-1955 "Σχέδιον Κανονισμού Αντισεισμικότητος Οικοδομικών Έργων"12.Υπ. Απ. Οικισμού και Ιον. Νήσων Ε. Ε. 45169/1-10-1955 "Συμπληρωματικαί Διατάξεις Προσωρινού Κανονισμού Αντισεισμικότητας Οικοδομικών Έργων"13.Υπ. Απ. Οικισμού και Ιον. Νήσων Ε. 50719/4090/3-11-1955 "Πρόσθετοι Συμπληρωματικαί Διατάξεις Προσωρινού Κανονισμού Αντισεισμικότητας Οικοδομικών Έργων" (Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ο)14.ΒΔ 19-2-1959 Αντισεισμικός Κανονισμός Οικοδομικών Έργων (ΦΕΚ 36/Α/26-2-1959) (στο www.e-arxhimedes.gr)10Επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7ο 5/5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Κανονιστικό Διάταγμα 9-8-1941 (ΦΕΚ 277/1941)Περί επεκτάσεως του Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού εις την περιοχήν Λαρίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο Γραφείον Αποκαταστάσεως Σεισμοπαθών Ιονίων Νήσων (Γ.Α.Σ.Ι.Ν.), υπαγόμενο στο Υπουργείο Συντονισμού Η υπ' αριθμ. 29640/2074/29-6-1954 Υπουργική Απόφαση με τίτλο:Τεχνικοι όροι και Οδηγίαι δια μονωρόφους και διωρόφους οικοδομάς συνήθους μορφής των πληγεισών Ιονίων Νήσων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο Γραφείον Αποκαταστάσεως Σεισμοπαθών Ιονίων Νήσων (Γ.Α.Σ.Ι.Ν.), υπαγόμενο στο Υπουργείο Συντονισμού Οι από 9-8-1954 Οδηγίες με τίτλο:Επισκευαί των εκ σεισμού βεβλαμένων κτιρίων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ο Η υπ' αριθ. Ε. 50719/4090/3-11-1955 Απόφαση του Υπ. Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων, με τίτλο:Πρόσθετοι συμπληρωματικαί διατάξεις προσωρινού Κανονισμού αντισεισμικότητας οικοδομικών έργων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5ο H υπ' αριθμ. 5972/551/ 4-2-1956 Απόφαση της Υπηρεσίας Οικισμού του Υπ. Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων, που τροποποιούσε τους σεισμικούς συντελεστές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6ο Οι πρώτοι Γερμανικοι Αντισεισμικοί Κανονισμοί Δημοσίευση του Επιμελητή του καθ. Αθ. Ρουσόπουλου στο ΕΜΠ, Πολιτικού Μηχανικού Χρ. Αθανασούλα, στο τεύχος 90 - 91 των Τεχνικών Χρονικών 1955 του ΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7ο Η από 14-11-1954 Ανακοίνωση του Προϊσταμένου του Πολεοδομικού Γραφείου Αθηνών Προαστίων για για τον ποιοτικό έλεγχοσκυροδέματος κατηγορίας Β160 (!)
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.