Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 01 Απριλίου 2023

Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα αποτελεί την βάση, στην οποία στηρίχτηκε πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγματα από την μελέτη της ομογενούς καθηγήτριας Αναστασίας Γονέου, με τίτλο: "Ελληνική Γλώσσα - τροφός όλων των γλωσσών".

Οµηρική, η µητέρα των γλωσσών Η Οµηρική (Ελληνική) Γλώσσα αποτελεί την βάση, στην οποία στηρίχτηκε πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Από την µελέτη της οµογενούς καθηγήτριας Αναστασίας Γονέου, µε τίτλο: "Ελληνική Γλώσσα - τροφός όλων των γλωσσών", έχουν ληφθεί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά παραδείγµατα: AFTER AMENBANK BAR BOSS BRAVO BROTHER CARE COLONIE DAY DISASTER DOLLARDOUBLE EXIST EXIT EYES FATHER FLOWER FRAPPER GLAMOURHEART, CORE HUMORIΑπό το οµηρικό αυτάρ= µετά. Ο Όµηρος λέει: "θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ". λατινικά: amen. Το γνωστό αµήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή µήν = αληθώς, (Ιλιάδα Οµήρου β291-301), ηµέν. Η εξέλιξη του ηµέν είναι το σηµερινό αµέ! λατινικά pango από το παγιώ, πήγνυµι. Οι τράπεζες πήραν την ονοµασία τους, από τα πρώτα 'τραπέζια' (πάγκους) της αγοράς. λατινικά: barra, από το µάρα = εργαλείο σιδηρουργού. από το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού. λατινικό, από το βραβείο. λατινικά frater, από το φράτωρ. από το καρέζω. από το Kολώνεια = αποικιακή πόλη. Οι Κρητικοί έλεγαν την ηµέρα 'δία'. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή µέρα. από το δυσοίωνος + αστήρ από το τάλλαρον = καλάθι, που χρησίµευε ως µονάδα µέτρησης στις ανταλλαγές π.χ. «δώσε µου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρo! από το διπλούς - διπλός. λατινικά ex+sisto από το έξ+ίστηµι= εξέχω, προέχω. από το έξιτε = εξέλθετε από το φάεα = µάτια. από το πάτερ (πατήρ). λατινικά flos, από το φλόος. από το φραγκικό hrappan, που προέρχεται από το (F)ραπίζω = κτυπώ (F= δίγαµµα). λατινικό gramo ur από το γραµµάριο. Οι µάγοι παρασκεύαζαν τις συνταγές τους µε συστατικά, µετρηµένα σε γραµµάρια και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και µε κύρος, το gramo ur -glamou r , πήρε την σηµερινή έννοια. από το κέαρ = καρδιά. από το χυµόρ = χυµός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό 'ς' προφέρεται ως 'ρ'. Π.χ. σκληρότηρ αντί σκληρότης). από το εγώ ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.1/3 ILLUSION ΙS KARAT KISS ME LORDLOVE MARMELADE MATRIX MATURITY MAXIMUM MAYONNAISE ME MEDICINE MENACE MENTOR MINEMINORMODEL MOKE MONEYMOTHER MOVE MOW NIGHT NO PAUSE RESISTANCE RESTAURANT RESTORATIONαπό το λίζει = παίζει. από το είς. εκ του κεράτιον (µικρό κέρας, για τη στάθµιση βάρους). εκ του κύσον µε = φίλησέ µε (.είπε ο Οδυσσέας, στην Πηνελόπη). εκ του λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονοµάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης. Όπως: Λαέρτης - πατέρας του Οδυσσέα). λατινικό: love από το 'λάFω'. Το δίγαµµα (F) γίνεται 'αυ' και 'λάF ω ' σηµαίνει "θέλω πολύ". λατινικά melimelum από το µελίµηλον = κυδώνι. από το µήτρα. λατινικά: maturus, από το µαδαρός= υγρός. λατινικά: maximum, από το µέγιστος. από την πόλη Mayon, που πήρε το όνοµά της, από το Μάχων = ελληνικό όνοµα και αδελφός του Αννίβα. από το µε. λατινικά :medeor, από το µέδοµαι, µήδοµαι = σκέπτοµαι, πράττω επιδέξια. Και µέδω = φροντίζω, µεδέων = προστάτης. από το µήνις. από το µέντωρ. από το Μινώαι (= λιµάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εµπόριο µεταλλευµάτων. «Κρητών λιµένες, Μίνωαι καλούµεναι». (∆ιοδ.Σικελ.Ε'84,2). λατινικά: minor, από το µινύς = µικρός. Στα επίσηµα γεύµατα, είχαν το µινύθες γραµµάτιον, ένα µικρό κείµενο, στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάµβανε το γεύµα. Παράγωγο το. menu! από το µήδος= σχέδιο (η ίδια ρίζα µε τη µόδα (= moda ). από το µώκος = αυτός, που χλευάζει. λατινικό: moneta, από το µονία = µόνη επωνυµία της Θεάς Ήρας: Ηραµονία. Στο προαύλιο του ναού της Θεάς, στη Ρώµη, ήταν το νοµισµατοκοπείο και τα νοµίσµατα έφεραν την παράστασή της (monetae). από το µάτηρ, µήτηρ. από το οµηρικό αµείβου = κουνήσου! από το αµάω = θερίζω. από το νύχτα. λατινικό: non, ne εκ του εκ του νη: αρνητικό µόριο ("νέ τρώει, νέ πίνει"), ή ( νηπενθής = απενθής, νηνεµία = έλλειψη ανέµου). από το παύση. από το ρά + ίστηµι. από το ρά + ίσταµαι = έφαγα και στηλώθηκα. λατινικά restauro, από το ρά+ίστηµι, όπου το ρά δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ. ρά-θυµος, και ίστηµι = στήνοµαι.2/3 SERPENT SEX SIMPLE SPACE SPONSOR TRANSFER TURBO YES WATERλατινικά serpo, από το έρπω (ερπετό). H δασεία (') προφέρεται ως σ = σερπετό. από το έξις. Η λέξη δασύνεται και η δασεία µετατρέπεται σε σίγµα και = s + έξις. από το απλούς (η λέξη δασύνεται). από το σπίζω = εκτείνω διαρκώς. από το σπένδω = προσφέρω ( σπονδή). από το τρύω (διαπερνώ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό. από το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση. από το γέ = βεβαίως. από το Ύδωρ (νερό), µε το δ να µετατρέπεται σε τ.3/3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.