Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

" ... οι εγκεκριμένες ΕΤΕΠ έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στις διακηρύξεις δημοσίων έργων και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να συντάσσουν τα τιμολόγια μελέτης με παραπομπή στις εκάστοτε εγκεκριμένες ΕΤΕΠ ... "

(έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ, αρ.πρωτ. 3187/15-07-2015)

ΑΔΑ: Ω761ΟΞΤΒ-Υ8ΕINFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCYΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 /7/2015 Αρ. πρωτ. 3187ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. – Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνo: eMail: Τηλ. Κέντρο: Fax: Ιστότοπος:Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 13:09:21 EEST Reason: Location: AthensΛεωφόρος Κηφισίας 7 115 23 Αθήνα Μ. Καλογρίδου Σ. Καλογήρου 213 2124 732- 793 m.kalogridou@eaadhsy.gr s.kalogirou@eaadhsy.gr 213 2124 700 213 2124 777 www.hsppa.grΠρος: Αποδέκτες πίνακα διανομήςΘΕΜΑ: Διευκρίνιση επί της εφαρμογής Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στις αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων. Σχετ: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1778/23-4-2015 εγκύκλιος ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ4ΖΤΟΞΤΒ-Β2Α) Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με την υποχρεωτική εφαρμογή Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σε όλα τα Δημόσια Έργα, κατόπιν της διαγραφής της πρώην υποσημείωσης 15 του Τύπου Α και 17 του τύπου Β στις νέες αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων (ΦΕΚ Β 664/21-4-2015), διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Η διαγραφή των ανωτέρω υποσημειώσεων σε καμμία περίπτωση δεν επηρεάζει την υποχρεωτική εφαρμογή της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β 2221 30.7.2012) υπουργικής απόφασης, η οποία ως έχουσα κανονιστική ισχύ, δύναται να καταργηθεί μόνο με νεώτερη κανονιστική πράξη από το αρμόδιο όργανο ή με ανώτερης ισχύος νομοθετική πράξη. Η διαγραφή των εν λόγω υποσημειώσεων είχε ως σκοπό την μη παραπομπή στην συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, στον βαθμό που έχει ανασταλεί η υποχρεωτική ισχύς ορισμένων εκ των αρχικά εγκριθεισών ΕΤΕΠ. Συνεπώς, δεν χωρεί αμφισβήτηση ότι οι εγκεκριμένες ΕΤΕΠ έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στις διακηρύξεις δημοσίων έργων και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να συντάσσουν τα τιμολόγια μελέτης με παραπομπή στις εκάστοτε εγκεκριμένες ΕΤΕΠ.Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε ενημέρωση όλων των αρμόδιων οργανικών μονάδων σας καθώς και των εποπτευόμενων φορέων σας. Το Υπουργείο 1 ΑΔΑ: Ω761ΟΞΤΒ-Υ8Ε Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλείται να προβεί σε ενημέρωση και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.Ο ΠρόεδροςΔημήτριος ΡάικοςΕσωτερική διανομή: Γραφείο Προέδρου ΕΑΑΔΗΣΥ Γενικό Διευθυντή ΕΑΑΔΗΣΥ Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ΕΑΑΔΗΣΥ Διεύθυνση Συντονισμού & Ελέγχου ΕΑΑΔΗΣΥ2 ΑΔΑ: Ω761ΟΞΤΒ-Υ8ΕΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 1) Προεδρία της Δημοκρατίας 2) Όλα τα Υπουργεία/ Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων)- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/ Γραφεία Προμηθειών) - Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού -Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, και στις Εφορείες Αρχαιοτήτων) - Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Υπουργείο Εξωτερικών - Υπουργείο Οικονομικών - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων -Υπουργεία Επικρατείας 3) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού) - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)5) Ανεξάρτητες Αρχές 6) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων 3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.