Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

" ... Η ενανθράκωση ως χημικός μηχανισμός εξαρτάται από 2 πράγματα, από την συγκέντρωση του CO2 και την υγρασία .... Το χώμα έχει υψηλή συγκέντρωση CO2. .... Η Ελλάδα δεν έχει παντού το ίδιο φορτίο ενανθράκωσης. Στην Ανάφη δεν έχουμε 500 ppm. Αλλού έχει πολύ υγρασία και αλλού δεν έχει πολύ υγρασία ...."

Δείτε επίσης: Μέρος 2ο: Η Ζυγαριά του Ελέφαντα και Μέρος 1ο: Ο ... Ελέφαντας, το Τσιμέντο, ο Μάστορας και η Επίβλεψη

Απο την Ενανθράκωση στις Επικαλύψεις ή απο το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1/XC στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 Βασικές Αρχές και Εξισώσεις που πρέπει να γνωρίζουμε Μέρος 3ο από 5: Η Ζυγαριά του Ελέφαντα... κάποια βασικά προβλήματα Δρ. Χρ. Αλεξ. Ροδόπουλος MSc in Materials Science, Nottingham University, PhD in Stress Corrosion Fatigue, Sheffield University1 Απο την Ενανθράκωση στις Επικαλύψεις ή απο το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1/XC στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 Βασικές Αρχές και Εξισώσεις που πρέπει να γνωρίζουµε Μέρος 3ο από 5: Η Ζυγαριά του Ελέφαντα ....κάποια βασικά προβλήματα1.Η Συγκέντρωση του CO2 και τα όρια του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 - ∆ιαβάθµιση XC1 + XC3Ας θεωρήσουµε ότι έχουµε την διαβάθµιση XC1 - Σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε χαµηλή υγρασία αέρα - 45% ≤ RH <6 5%. Στην εικόνα 1 παραθέτουµε ένα πιστοποιηµένο και πραγµατικό µείγµα κατηγορίας C20/25 που κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά. Η θλιπτική αντοχή του µείγµατος έχει µέση τιµή 34.39 MPa και τυπική απόκλιση 0.29 MPa. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΑΖΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ CEM II 42,5 (kgr) ΜΑΖΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ CEM II 32,5 (kgr) ΜΑΖΑ ΠΟΖΟΛΑΝΗΣ (kgr) ΜΑΖΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ κ' ΠΟΖOΛΑΝΗΣ(kgr) ΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΓΟΣ w/(c+p) ΜΑΖΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΝΕΡΟΥ (kgr) ΟΓΚΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ κ' ΠΟΖΟΛΑΝΗΣ (lt) ΟΓΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΝΕΡΟΥ(lt) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΡΑ ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ (lt) ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΓΚΟΣ Α∆ΡΑΝΩΝ (lt) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kgr/m³)300 0 0 300 0.538 161 103 161 1.4% 14 721 2389ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΚΚΟΣ Α∆ΡΑΝΩΝ: ΤΥΠΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΙΣΗΣ: ΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ν/Τ : Α.Π. ΑΙΤΗΣΕΩΣ:S4 0.644 090578ΟΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΜΙΓΜΑΤΟΣ (m3): ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΠΟΡ/ΤΑ % ΒΑΡΟΣ 2.586 1.62% 1 ΑΜΜΟΣ AMMOΣ ΦΥΣΙΚΗ 2 ΓΑΡΜΠΙΛΙ 2.657 1.24% 3 ΧΑΛΙΚΙ 2.663 1.44% 4 5 ΝΕΡΟ 1.000 6 ΤΣΙΜΕΝΤΟ CEM IΙ A-P 42,5 3.100 7 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 2.900 CEM IV 32,5 8 ΠΡΟΣΘΕΤΟ 1 9 ΠΡΟΣΘΕΤΟ 2 10 ΠΡΟΣΘΕΤΟ 3 11 ΠΡΟΣΘΕΤΟ 4Εικόνα 11" CEM II 42,50.03 02/06/2009ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΞΗΡΗ ΜΑΖΑ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ Α∆ΡΑΝΩΝ 50.00% 18.00% 32.00%ΜΑΖΑ ΥΛΙΚΩΝ (kgr), ΑΝΑ m³ 932 932 345 345 615 6151.00% κ.β.τ. 0.30% κ.β.τ.193.23 kgr 300.00 kgr 0.00 kgr 3.0 kgr 0.9 kgrΤυπικό µείγµα/σύνθεση σκυροδέµατος C20/25. Καταλαβαίνουµε ότι το µείγµα πληροί πλήρως τις απαιτήσεις (οριακές τιµές) του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.2 Στο δεύτερο µέρος είδαµε ότι η συγκέντρωση του CO2 σε εσωτερικούς χώρους εύκολα ξεπερνάει τα 1000 ppm. Ας θεωρήσουµε ότι η συγκέντρωση είναι ίση µε 1150 ppm (ντετερµινιστική τιµή). Αν εφαρµόσουµε τις εξισώσεις που είδαµε στο Α και Β µέρος του άρθρου και το µείγµα της εικόνας 1, µπορούµε να υπολογίσουµε το βάθος ενανθράκωσης σε σχέση µε τα χρόνια, εικόνα 2. Το αποτέλεσµα ονοµάζετε κοινώς τζίφος (δεν πιάνουµε τα 50 χρόνια και σίγουρα δεν πιάνουµε το β=1.5). 60 55RH=55% RH=45% RH=65%Carbonation Depth (mm)50 45 40EN 1990 35 30 EN 206-1 25 20 15 10 5XC1/Dry-CO2=1150ppm0 0102030405060708090100YearsΕικόνα 2Τζίφος πρώτος. Η ενανθράκωση ξεπερνάει την επικάλυψη πριν την πάροδο των 50 ετων.Αν µάλιστα θεωρήσουµε ότι η κατασκευή βρίσκεται στον ∆ήµο Γαλατσίου και η συγκέντρωση είναι ίση µε 1500 ppm, εικόνα 3, τότε έχουµε τζίφο στο τετράγωνο. 70 65RH=55% RH=45% RH=65%Carbonation Depth (mm)60 55 50 45 40EN 199035 30EN 206-125 20 15 10XC1/Dry-CO2=1500ppm5 0 0102030405060708090100YearsΕικόνα 3Τζίφος δεύτερος. Ηθικό δίδαγµα "µην καπνίζετε στο σπίτι". Μπορούµε στα πακέτα των τσιγάρων να συµπληρώσουµε στο "βλάπτει σοβαρά την υγεία" το θα βλάψει σοβαρά και το ταβάνι του σπιτιού σας.3 Αν µάλιστα πρόκειται και για βιοµηχανικό κτήριο, όπου τα 2500 ppm δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, εικόνα 4, τότε ο τζίφος πάει στον κύβο.Carbonation Depth (mm)85 80 75RH=55% RH=45% RH=65%70 65 60 55 50 45 40 35 30 25EN 1990 EN 206-120 15 10 5 0XC1/Dry-CO2=2500ppm 0102030405060708090100YearsΤζίφος τρίτος. Θέλουµε και βιοµηχανική παραγωγή........ρε ουστ.Εικόνα 4Ηθικό δίδαγµα "µην καπνίζετε στο σπίτι". Μπορούµε στα πακέτα των τσιγάρων να συµπληρώσουµε στο "βλάπτει σοβαρά την υγεία" το "θα βλάψει σοβαρά και το ταβάνι του σπιτιού σας". Εύλογα θα αναρωτηθείτε: τι γίνετε εδώ πέρα; Υπάρχουν δύο εκδοχές/απαντήσεις. Εκδοχή (α) Μπορεί το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 να θεωρεί ότι η συγκέντρωση CO2 τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον δεν αλλάζει και είναι ίση µε 375 ppm. Πράγµατι, αν θεωρήσουµε 375ppm και πάρουµε και την χειρότερη περίπτωση (RH=65%) θα έχουµε τα αποτελέσµατα της εικόνα 5. 50 RH=65%EN 199045Carbonation Depth (mm)40 35 30 EN 206-125 20 15 10 5XC1/Dry-CO2=375ppm0 0102030405060708090100YearsΕικόνα 5Την γλυτώσαµε. Θεωρητικά πάντα διότι και τα 375ppm είναι θεωρητικά.4 Εκδοχή (β) Παραθέτουµε εδώ, από το άρθρο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ του καθ. Βαγγέλη Παπαδάκη, τα εξής: "Στην περίπτωση της κατηγορίας έκθεσης XC1 και ξηρό περιβάλλον (προτείνουµε 45% ≤ RH < 65%, µε προτεινόµενη µέση τιµή 55%), η ενανθράκωση βρίσκεται στο µέγιστο ρυθµό της [1,4,9], όµως ο ρυθµός διάβρωσης οπλισµού ενανθρακωµένου σκυροδέµατος είναι ιδιαίτερα χαµηλός λόγω της ανεπαρκούς υγρασίας. Έτσι παρόλο που ο χρόνος tcr είναι εξαιρετικά µικρός για τις παραµέτρους σχεδιασµού του Πίνακα 4, ο χρόνος που απαιτείται για την εξέλιξη της διάβρωσης, tpr, σε σηµείο που να προκαλέσει ρηγµατώσεις είναι πολύ µεγάλος. Αξίζει να τονισθεί ότι κατά Parrot [15], το κρίσιµο βάθος διάβρωσης οπλισµού που προκαλεί ορατή φθορά είναι 100 µm, και επειδή σε αυτή την περιοχή υγρασιών ο ρυθµός διάβρωσης είναι περίπου 0.3 µm/yr [4,15], ο χρόνος tpr είναι >100 χρόνια. Συνεπώς µπορεί να θεωρηθεί ότι οι παράµετροι σχεδιασµού που δίνονται στον Πίνακα 4 εξασφαλίζουν διάρκεια ζωής µεγαλύτερη από 100 χρόνια, για όλα τα εξεταζόµενα πάχη επικάλυψης οπλισµού και τύπους τσιµέντου." Υποσηµείωση Ο Πίνακας 4 που αναφέρεται στο άρθρο υπολείπεται µάλιστα σε οριακές τιµές του Πίνακα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. Το πρόβληµα της πρώτης εκδοχής είναι προφανώς η θεώρηση των 375 ppm που υπολείπεται σηµαντικά των µετρήσεων του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Μέρος Β). Στην περίπτωση αυτή καλό είναι να υπάρξει µια αναθεώρηση και συνεργασία. Το πρόβληµα της δεύτερης εκδοχής είναι διπλό. Αν η θεώρηση κατά Parrot θεωρηθεί "κανονιστική" τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουµε οποιαδήποτε επικάλυψη που ξεπερνάει την ελάχιστη που δίνει πλήρη συνεργασία µε τον οπλισµό (τα 100 χρόνια είναι διπλάσιος χρόνος από τον επιθυµητό). Η θεώρηση του Parrot σε διάφορα πρότυπα εµφανίζεται υπό µορφή Πίνακα Ρίσκου (0 ελάχιστο ρίσκο, 1 µικρό ρίσκο, 2 µέτριο ρίσκο και 3 µεγάλο ρίσκο), εικόνα 6.Εικόνα 6Πίνακας Ρίσκου µεταξύ υγρασίας, ρυθµού ενανθράκωσης και ρυθµού διάβρωσης.Προφανώς η θεώρηση κατά Parrot, όχι µόνο δεν θεωρείται "κανονιστική" αλλά έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τον Ευρωκώδικα που ορίζει ότι "από την στιγµή που η ενανθράκωση θα ξεπεράσει την επικάλυψη και µάλιστα µε β=1.5, η διάβρωση θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη". 5 Το δεύτερο "ατόπηµα" του Parrot είναι ότι η θεώρηση γίνεται για µέγιστη θερµοκρασία 20 oC. Αν π.χ. η θερµοκρασία είναι 25 oC τότε ο ρυθµός διάβρωσης αυξάνεται περίπου κατά 2 φορές και άρα το ρίσκο µπορεί να γίνει 1. Στους 30 oC το ρίσκο µπορεί να φτάσει και την τιµή 2. Αυτά δεν τα λέει ο Ροδόπουλος αλλά ο ίδιος ο Parrot!!!!, εικόνα 7.Εικόνα 7Η θεώρηση του Parrot για τους ρυθµούς διάβρωσης (µην µπερδεύεστε µε το g/m2 είναι το ίδιο πράγµα).Με τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι πιθανότατα αυτό που προσπαθεί να περάσει ο Ευρωκώδικας, δεν είναι κάτι που απλά τους κατέβηκε από το κεφάλι µια ωραία πρωία πίνοντας freddo cappuccino, αλλά αποτελεί στην ουσία µια "λύση" σε ένα πολύπλοκο πρόβληµα. Στο χωρι'ο µου το λέµε engineering solution και πολλές φορές απέχει σηµαντικά από το scientific solution. Το κατά πόσο αυτή η λύση είναι εφαρµόσιµη µε τις συγκεντρώσεις του Καποδιστριακού για την Αθήνα, έχει ήδη απαντηθεί. Για να καταλάβουµε καλύτερα το πρόβληµα που δηµιουργείται παραπάνω, ας το δούµε συνδυαστικά µε την διαβάθµιση XC3- Σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε µέτρια ή υψηλή υγρασία αέρα - 65% ≤ RH < 85% Στην εικόνα 8 παραθέτουµε ένα πιστοποιηµένο και πραγµατικό µείγµα κατηγορίας C25/30 που κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά. Η θλιπτική αντοχή του µείγµατος έχει µέση τιµή 36.2 MPa και τυπική απόκλιση 0.41 MPa.6 ΜΑΖΑ ΜΑΖΑ ΜΑΖΑ ΜΑΖΑΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ CEM II 42,5 (kgr) ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ CEM II 32,5 (kgr) ΠΟΖΟΛΑΝΗΣ (kgr) ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ κ' ΠΟΖOΛΑΝΗΣ(kgr)ΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΓΟΣ w/(c+p) ΜΑΖΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΝΕΡΟΥ (kgr) ΟΓΚΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ κ' ΠΟΖΟΛΑΝΗΣ (lt) ΟΓΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΝΕΡΟΥ(lt) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΡΑ ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ (lt) ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΓΚΟΣ Α∆ΡΑΝΩΝ (lt) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kgr/m³)0.475 191 117 191 1.4% 14 678 2305Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ΑΜΜΟΣ ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΧΑΛΙΚΙ ΝΕΡΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ 1 ΠΡΟΣΘΕΤΟ 2 ΠΡΟΣΘΕΤΟ 3 ΠΡΟΣΘΕΤΟ 4Εικόνα 8340 0 0 340AMMOΣ ΦΥΣΙΚΗΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΚΚΟΣ Α∆ΡΑΝΩΝ: ΤΥΠΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΙΣΗΣ: ΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ν/Τ : Α.Π. ΑΙΤΗΣΕΩΣ:1" CEM II 42,5S4 0.568 090578ΟΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΜΙΓΜΑΤΟΣ (m3): ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:0.03 09/11/20012∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΞΗΡΗ ΜΑΖΑ ΜΑΖΑ ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΠΟΡ/ΤΑ % Α∆ΡΑΝΩΝ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΥΛΙΚΩΝ (kgr), ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ m³ 2.586 1.62% 55.00% 964 964 2.657 1.24% 6.50% 117 117 2.663 1.44% 38.00% 686 686 1.000 3.100 2.900CEM IΙ A-P 42,5 CEM IV 32,5193.23 kgr 340.00 kgr 0.00 kgr 3.4 kgr 1.0 kgr1.00% κ.β.τ. 0.30% κ.β.τ.Τυπικό µείγµα/σύνθεση σκυροδέµατος C25/30. Καταλαβαίνουµε ότι το µείγµα πληροί πλήρως τις απαιτήσεις (οριακές τιµές) του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.Ας δούµε πάλι την επίδραση των ίδιων συγκεντρώσεων CO2 που είχαµε για την διαβάθµιση XC1, εικόνες 9 και 10. Είναι προφανές ότι µπορούµε να την γλυτώσουµε οριακά (προφανώς χωρίς το περιβόητο β). Η διαφορά µε την εικόνα 3 είναι ότι έχουµε µεγαλύτερη τρύπια δεξαµενή. Στην περίπτωση βέβαια της βιοµηχανικής χρήσης δεν την γλυτώνουµε. 65 60RH=85% RH=75% RH=65%Carbonation Depth (mm)55 50EN 199045 40EN 206-135 30 25 20 15 10 5XC3/Wet-CO2=1150ppm0 0102030405060708090100YearsΕικόνα 9Οριακός τζίφος.7 Carbonation Depth (mm)95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0RH=85% RH=75% RH=65%EN 1990 EN 206-1XC3/Wet-CO2=2500ppm 0102030405060708090100YearsΕικόνα 10Τζίφος again.Από τα παραπάνω µπορούµε να διαπιστώσουµε την µεγάλη συνδροµή της συγκέντρωσης του CO2 στο βάθος ενανθράκωσης. Ειδικότερα, κάνοντας χρήση των µετρήσεων που είδαµε από το Πανεπιστήµιο Αθηνών στο 2ο µέρος διαπιστώνουµε ότι υπάρχει µια οριακή συγκέντρωση της τάξεως των 1237 ppm CO2 (45mm ενανθράκωση στα 50 χρόνια). Στην περίπτωση 65% ≤ RH < 85% είναι προφανές ότι η θεώρηση του Parrot δεν µπορεί να βρει εφαρµογή (100 χρόνια για εκτίναξη). Στην διαβάθµιση αυτή ανήκει και η κατηγορία XC3- Σκυρόδεµα εξωτερικών χώρων προφυλαγµένο από την βροχή 65%≤RH<85%. Η διαφορά µεταξύ των δύο υπο-διαβαθµίσεων XC3 βρίσκεται προφανώς πάλι στην συγκέντρωση του CO2, εικόνα 11. 65 CO2=1150ppm55Carbonation Depth (mm)60CO2=375 ppm50 EN 199045 40EN 206-135 30 25 20 15 10 5XC3/RH=85%0 0102030405060708090100YearsΕικόνα 11Χρησιµοποιώντας την συγκέντρωση του CO2 για την διαφοροποίηση µεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.Εύκολα καταλαβαίνουµε ότι στην ουσία των πραγµάτων οι δύο υπό-διαβαθµίσεις της XC3 καταλήγουν σε σηµαντικές διαφορές. Αν θέλετε, στην περίπτωση των εξωτερικών χώρων το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 είναι αρκετά συντηρητικό ενώ στην περίπτωση των εσωτερικών χώρων κινείται µάλλον στα όρια της αβάσιµης αισιοδοξίας. 8 1.1. ∆ηλαδή ...; Για να φτάσουµε να απαντήσουµε στο, "δηλαδή εγώ, ως µελετητής/επίβλεψη/κατασκευαστής, τι ευθύνη έχω όταν θα µε κυνηγάει ο ιδιοκτήτης και θα γυρίζει και θα λέει εσύ φταις", θα πρέπει να ξεκινήσουµε να φτιάχνουµε κάποια σενάρια ή αν θέλετε να βάλουµε το µυαλό µας να κινηθεί σαν ιατροδικαστής. Ας ξεκινήσουµε από την περίπτωση XC1 - Σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε χαµηλή υγρασία αέρα - 45% ≤ RH <6 5%. Αν πάµε by the book, δηλαδή Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 εικόνα 12, θα διαπιστώσουµε ότι η θεώρηση του Parrot µπορεί να βρει εφαρµογή. Η σχετική υγρασία για κάθε προβλεπόµενη χρήση είναι χαµηλότερη από 50%. Η παραδοχή βέβαια εδώ είναι ότι έχουµε θέρµανση και, ιδιαίτερα, κλιµατισµό. Αν όµως ο ιδιοκτήτης κρυώνει και θέλει να έχει 30 oC ή αν βράζει πολλά µακαρόνια και δεν αγόρασε τον σούπερ ντούπερ απορροφητήρα µε τα 5000 m3/h ή αν ο µάστορας δεν έβαλε τα παράθυρα καλά, ή αν του αρέσει να κάνει το µπάνιο χαµάµ τι κάνουµε; Απάντηση δεν υπάρχει. Σίγουρα θα συνεχίσουµε να βλέπουµε εσωτερικά προβλήµατα όπως της εικόνας 13, το ποσοστό των οποίων όµως,, ευτυχώς, δεν είναι µεγάλο διότι πιθανότατα τα κλιµατιστικά στην Ελλάδα είναι αρκετά διαδεδοµένα. Σίγουρα όπως θα δούµε στο 4ο µέρος, οι σοφάδες, οι βαφές κλπ βοηθάνε, αλλά στο 3ο µέρος σχολιάζουµε αποκλειστικά το σκυρόδεµα. Σε κάθε περίπτωση και καθαρά από προσωπική εκτίµηση θα συνιστούσα να γίνεται χρήση αφυγραντήρων.Εικόνα 13Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε.9 10 Μεγάλη προσοχή σίγουρα χρειάζονται οι χρήσεις που ανήκουν στην υπό-διαβάθµιση XC3 Σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε µέτρια ή υψηλή υγρασία αέρα - 65% ≤ RH < 85%. Τυπικά εδώ θα βρούµε, βιοµηχανικές και επαγγελµατικές χρήσεις που παράγουν αυξηµένες ποσότητες υγρασίας και CO2 και, όσον και αν ακουστεί παράδοξο, οι εκκλησίες µας. Οι Εκκλησίες µας λόγω των τρούλων, των πιστών, των αναµένων κεριών και του συνήθως ελλιπούς εξαερισµού πάσχουν σοβαρότατα από υψηλή συγκέντρωση CO2, υγρασίας και θερµοκρασίας. Η εικόνα 14 θα πρέπει στα µάτια του µελετητή/επιβλέποντα και κατασκευαστή να παραµείνει καλά χαραγµένη. Καλό θα είναι να την παρατηρήσουν και από το Υπουργείο Πολιτισµού.(α)(γ) Εικόνα 14(β)(δ)(α) Ικριώµατα στον τρούλο, (β) ρωγµές στο σοφά του επάνω στον οποίο υπάρχουν οι αγιογραφίες λόγω διάβρωσης από ενανθράκωση, (γ) λόγω του µέτρου ελαστικότητας και των θερµικών/ υγροσκοπικών κύκλων (κόπωση) οι ρωγµές µετατρέπονται και σε δι-επιφανειακές (κούφωµα) και δ) αστοχία τµήµατος περίπου 9 τµ. και πτώση. Είχαν κοινώς είχαν Άγιο αυτοί που ήτανε από κάτω.11 Η υπό-διαβάθµιση XC3 - Σκυρόδεµα εξωτερικών χώρων προφυλαγµένο από την βροχή - 65% ≤ RH < 85% σπάνια θα µας δώσει πρόβληµα αν τηρήσουµε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. H υπόδιαβάθµιση XC1 - Σκυρόδεµα µόνιµα βυθισµένο σε νερό - RH ≥98% δεν θα µας δώσει πρόβληµα αν τηρήσουµε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 για 2 βασικούς λόγους: (α) η συγκέντρωση του CO2 είναι γενικά µικρότερη από 120 ppm (σε γλυκό νερό έχουν µετρηθεί συγκεντρώσεις τις τάξεως των 50-70 ppm στο θαλασσινό νερό είναι ακόµα µικρότερες) και (β) υπάρχουν πολλά κακά κορίτσια που εµποδίζουν το CO2 να περάσει, εικόνα 15. 0.4XC1-70 ppmCarbonation Depth (mm)RH 98%0.30.20.10.0 0102030405060708090100YearsΕικόνα 152.Τι ωραία, τι καλά. XC1 - Σκυρόδεµα µόνιµα βυθισµένο σε νερό - RH ≥ 98%Η συγκέντρωση του CO2 και τα όρια του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 - ∆ιαβάθµιση XC2 + XC4H διαβάθµιση XC2 αναφέρεται σε εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέµατος εκτεθειµένες σε µακροχρόνια επαφή µε νερό, πολλές θεµελιώσεις. Αντιγράφω πάλι από το ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ, Βαγγέλης Παπαδάκης. "Στην περίπτωση της κατηγορίας έκθεσης XC2 (υγρό - σπάνια ξηρό περιβάλλον, προτείνουµε 90%≤RH<98%, µε προτεινόµενη µέση τιµή: 90%), τόσο ο ρυθµός ενανθράκωσης όσο και διάβρωσης είναι µεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους της κατηγορίας XC1 (µόνιµα υγρό περιβάλλον), ιδιαίτερα ο ρυθµός διάβρωσης που χαρακτηρίζεται ως µέγιστος [4,15]." Η συγκέντρωση CO2 στο έδαφος είναι σηµαντικά υψηλότερη από ότι στον αέρα και από τις µετρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί δείχνουν να αυξάνονται µε το βάθος, εικόνα 16, 17. Στην εικόνα 18 παραθέτουµε µετρήσεις από την περιοχή της Φλώρινας σε βάθος 20 cm που έγιναν το 2012.12 Εικόνα 16Συγκέντρωση CO2 σε βάθος απο 20 µέχρι και 200cm. S.A. Billings, D.D. Richter and J. Yarie, Soil carbon dioxide fluxes and profile concentrations in two boreal forests Can. J. For. Res. 28: 1773–1783 (1998).Εικόνα 17 Συγκέντρωση CO2 σε βάθος 10 cm στο Auckland, New Zealand. E.Smid and A. Mazot Soil Gas CO2 Concentrations & CO2 Fluxes in the Auckland Volcanic Field, DEVORA Project, January 2012.13 Εικόνα 18Συγκέντρωση CO2 στο έδαφος α) σε βάθος 20cm και β) σε βάθος 80cm, στην Φλώρινα, Ελλάδα. Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα RISCS. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΕΚΕΤΑ. 1000 ppm=0.1%.Η σχετική υγρασία του εδάφους διέπεται από πολλές παραµέτρους, όπως τύπος εδάφους, θερµοκρασία αέρος και εδάφους, εξάτµιση, υετός, πυκνότητα βροχόπτωσης, υδροφόρος ορίζοντας, κλπ. Στην εικόνα 19 παραθέτουµε την πυκνότητα βροχόπτωσης, την µέση υγρασία και την µέγιστη θερµοκρασία αέρα στην Ελλάδα (µας ενδιαφέρει περισσότερο από την µέση σε Μεσογειακές χώρες). Η βροχόπτωση όµως θεωρείται κυκλική περιβαλλοντική φόρτιση και µάλιστα, στην περίπτωση του εδάφους, όπως θα δούµε παρακάτω, ηµι-κυκλική (λόγω εξάτµισης). Αρα είµαστε πιο κοντά στην περίπτωση XC4.14 Εικόνα 19Περιβαλλοντικά στοιχεία για την Ελλάδα.15 Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η διαβάθµιση XC2 µόνο υπό προϋποθέσεις ύπαρξης υδροφόρου ορίζοντα στην στάθµη θεµελίωσης µπορεί να συνδεθεί µε τις θεµελιώσεις. Στην συντριπτική τους πλειονότητα, οι θεµελιώσειςπου δεν ανήκουν στις περιοχές µε υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, εµφανίζουν σχετική υγρασία που κυµαίνεται απο 30% έως 70% RH, εικόνα 20.Εικόνα 20Τυπική διακύµανση υγρασίας εδάφους.Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι θεµελιώσεις ανήκουν στην κατηγορία XC4. Στην εικόνα 21 παραθέτουµε τυπικά αποτελέσµατα της διαβάθµισης XC2 για το C25/30 που έχουµε και για συγκέντρωση CO2 2000 ppm. 60 55RH=95% RH=90%Carbonation Depth (mm)50EN 199045 40EN 206-135 30 25 20 15 10 5CO2=2000ppm0 0102030405060708090100YearsΕικόνα 21Θεµελίωση σε έδαφος µε όρια υγρασίας 90%≤RH<98% και συγκέντρωση CO2 2000ppm.16 Η διαβάθµιση XC4 αναφέρεται σε σκυρόδεµα εκτεθειµένο σε κυκλική επαφή µε νερό 75%≤RH<90%. Βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 απαιτείται σκυρόδεµα κατηγορίας ≥ C30/37, µε ελάχιστο τσιµέντο 320 kg/m3 και Ν/Τ ≤ 0.5. Στην εικόνα 22 παραθέτουµε ένα πιστοποιηµένο µίγµα που διατίθεται στην Ελληνική Αγορά.ΜΑΖΑ ΜΑΖΑ ΜΑΖΑ ΜΑΖΑΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ CEM II 32,5 (kgr) ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ CEM II 32,5 (kgr) ΠΟΖΟΛΑΝΗΣ (kgr) ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ κ' ΠΟΖOΛΑΝΗΣ(kgr)ΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΓΟΣ w/(c+p) ΜΑΖΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΝΕΡΟΥ (kgr) ΟΓΚΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ κ' ΠΟΖΟΛΑΝΗΣ (lt) ΟΓΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΝΕΡΟΥ(lt) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΡΑ ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ (lt) ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΓΚΟΣ Α∆ΡΑΝΩΝ (lt) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kgr/m³)410 0 0 410 0.480 203 141 203 1.4% 14 642 2317ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΚΚΟΣ Α∆ΡΑΝΩΝ: ΤΥΠΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΙΣΗΣ: ΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ν/Τ : Α.Π. ΑΙΤΗΣΕΩΣ:Εικόνα 22ΑΜΜΟΣ ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΧΑΛΙΚΙ ΝΕΡΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟAMMOΣ ΦΥΣΙΚΗ1 2 3 40.03 02/06/2014 kgr/m³ kgr/m³ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ:∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΠΟΡ/ΤΑ % ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΒΑΡΟΣ 2.586 1.62% 52.90% 2.657 1.24% 6.80% 2.663 1.44% 40.30%CEM II / B-M (P-L) 32,5 N CEM IV 32,5S4 0.532 090578ΟΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΜΙΓΜΑΤΟΣ (m3): ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΦΑΙΝΟΜ. ΒΑΡΟΣ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ ΠΥΚΝΟΤ. ΣΚΛΗΡΥΜ. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 0h+5' ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 0h+30' ΚΑΘΙΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 0h+45'Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111" CEM II 32,51.000 3.100 2.900 1.20% κ.β.τ. 0.53% κ.β.τ.Τυπικό µείγµα/σύνθεση σκυροδέµατος C30/37. Καταλαβαίνουµε ότι το µείγµα πληροί πλήρως τις απαιτήσεις (οριακές τιµές) του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.Στις εικόνες 23 και 24 παραθέτουµε τα αποτελέσµατα για την κατηγορία XC4 µε τα 375 ppm του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και τα 500ppm της Αθήνας.17 50 EN 1990 45Carbonation Depth (mm)40 EN 206-1 35 30 25 20 RH=75% RH=85% RH=90%15 10 5XC4, CO2=375 ppm0 0102030405060708090100110YearsΕικόνα 23XC4 και 375 ppm.55 50 EN 1990Carbonation Depth (mm)45 40 EN 206-1 35 30 25 20 RH=75% RH=85% RH=90%15 10 5XC4, CO2=500 ppm0 0102030405060708090100110YearsΕικόνα 24XC4 και 500 ppm.Στο σηµείο αυτό έχει ενδιαφέρον να δούµε τον ρόλο του τσιµέντου. Ας υποθέσουµε ότι στο παραπάνω µίγµα αντί για to CEM II/B-M 32.5N χρησιµοποιούσαµε το CEM II/Α-P 42.5N και µάλιστα όχι µε τα 410 kg/m3 αλλά µε 380 kg/m3 (πάλι C30/37, N/T ≤ 0.5), εικόνα 25.18 55 50 EN 1990Carbonation Depth (mm)45 40 EN 206-1 35 30 25 20 15CEM II/B-M 32.5N CEM II/Α-P 42.5N10 5XC4, RH=75%, CO2=500 ppm 0 0102030405060708090100110YearsΕικόνα 25XC4 και 500 ppm και 2 τσιµέντα. Ποιο είναι πιο forgiving;3. Στο δια ταύτα.... Προφανώς το ερώτηµα είναι " Πώς επιλέγω την διαβάθµιση για µια κατασκευή;" Ας ξεκινήσουµε από µια γέφυρα που είναι το απλό σενάριο. Η µία γέφυρα Α όπως αυτή στην εικόνα 25α είναι στην Πιερία στην περιοχή του Κορινού, η άλλη γέφυρα Β είναι επί της Κηφισίας (∆ακτυλίδι) εικόνα 25β.Εικόνα 25∆υο γεφυρούλες που....δεν µοιάζουν.Τι κοινό έχουν αυτές οι 2 γέφυρες; Κανένα απολύτως. Και γιατί παρακαλώ; α)Η γέφυρα Α δεν πρόκειται να "δει" ποτέ CO2 = 500 ppm ακόµα και µετά από 200 χρόνια. Αν σήµερα "βλέπει" και 300 ppm είναι ζήτηµα. Η γέφυρα Β παίζει ήδη στα 500 ppm. 19 β)Η γέφυρα Α "ζει" σε µέση υγρασία 74-76%. Η γέφυρα Β "ζει" σε µέση υγρασία 60-62%.γ)Η µέγιστη θερµοκρασία στην Πιερία είναι 37-40 °C. Στην Αθήνα "βαράει" +42 °C, ... βάζω και λίγο από Parrot.Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό ας δούµε την κάτω παρειά του καταστρώµατος (φορέα) και αρχικά ας την θεωρήσουµε σαν XC3. Κάνουµε χρήση πάλι του C25/30 που έχουµε, εικόνα 26. 60 55Κορινός, Πιερίας ∆ακτυλίδι, ΑθήναCarbonation Depth (mm)50EN 199045 40EN 206-1 35 30 25 20 15 10 5 XC3 0 0102030405060708090100110YearsΕικόνα 26Τα να βάλουµε και 35 mm επικάλυψη στον Κορινό είναι υπερβολή. Στο ∆ακτυλίδι και πάλι οριακά. Προσοχή µην αρχίσουµε να λέµε "τελικά ήξεραν τι έκαναν που δεν έβαζαν όση επικάλυψη τους έλεγαν διότι, (α) τους έλεγαν στο χαρτί και σπανίως και (β) δεν τον έκαναν για αυτό τον λόγο".Εύλογα θα πείτε και τότε γιατί βλέπουµε κάτι "σκουριές" στα καταστρώµαταq (εικόνα 27). Πολύ απλά διότι δεν είναι XC3.Εικόνα 27Σας την έσκασα ........είµαι XC2. Αν διαβάσετε την παρακάτω παράγραφο θα σας βγει XA (χηµική προσβολή).20 To XC3 µιλάει ξεκάθαρα για σκυρόδεµα εξωτερικών χώρων προφυλαγµένο από την βροχή. Πουθενά δεν µιλάει για τρύπιο σκυρόδεµα προφυλαγµένο από την βροχή. ∆ηλαδή αν ο φορέας ήτανε τρύπιος από την µάνα του (απο κάτι ρωγµούλες ξήρανσης που κανείς δεν δίνει σηµασία να τις κλείσει), ή το ασφαλτόπανο στεγάνωσης αποδήµησε εις Κύριον εν τόπω χλοερώ (by the way επισήµως θα κρατήσει 15-20 χρόνια) ή σιγά µην µπήκε και σωστά ποτέ, τότε δεν έχουµε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 αλλά κάτι άλλο. Αν ονοµάσουµε το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 περιβαλλοντικό φορτίο, το φορτίου του κακούς µας του καιρού πως να το πούµε; Αγγλιστί ο τίτλος είναι Second Order Operational Load. Στην περίπτωση αυτή το XC3 µετατρέπεται σε ΧC2 - Σκυρόδεµα εκτεθειµένο σε µακροχρόνια επαφή µε νερό - 90% ≤ RH <9 8%. Το βάζω στην κατηγορία ΧC2 διότι σπανίως ένας τρύπιος φορέας καταφέρνει να στεγνώσει (ειδικά αν έχει κιβώτια) και να θεωρηθεί XC4. Θεωρώντας ότι στην περίπτωση του τρύπιου φορέα η σχετική υγρασία είναι 80%, έχουµε την εικόνα 28. Αντίστοιχο πρόβληµα θα πάρουµε και από τους αρµούς του φορέα. 60 55Κορινός, Πιερίας ∆ακτυλίδι, ΑθήναCarbonation Depth (mm)50EN 199045 40 EN 206-1 35 30 25 20 15 10 5XC3 που έγινε XC2 0 0102030405060708090100110Years Εικόνα 28Μετάλλαξη XC2 σε XC3 λόγω τρύπιου φορέα για RH=80%. Εδώ το ∆ακτυλίδι δεν την βγάζει καθαρή για 100 χρόνια. Αν µάλιστα δεν έχει και 35mm τότε το βλέπω νωρίτερα.Αν και δεν κολλάει µε την ενανθράκωση, αλλά επειδή δεν µπορούµε να τα γράψουµε και όλα, ο φορέας των γεφυρών υποφέρει - εξαιρούµε τα παγολυτικά άλατα, χλωριόντα από την θάλασσα κλπ απο µια πολύπλοκη χηµική προσβολή (ΧΑ). Τα υπολείµµατα τριβής των ελαστικών, οι καταλύτες, τα λάδια κλπ φτιάχνουν ένα κοκτέιλ χηµικών εξαιρετικά επιθετικό. Αυτά µε το νερό της βροχής περνάνε από το ασφαλτικό, το γέµισµα και την τρύπια στεγάνωση στο σκυρόδεµα. Στην περίπτωση αυτή το σκυρόδεµα σπάνια θα την παλέψει, ενώ ο οπλισµός πιθανότατα να χάσει και µηχανικές ιδιότητες. Αν ποτέ µετρήσετε ρυθµό διάβρωσης θα τρίβετε τα µάτια σας από τιµές που ξεπερνάνε και τα 150 µm/year. 21 Κάποιες κουλές ονοµασίες από αυτά που έχουν βρεθεί από χηµική ανάλυση σκυροδέµατος καταστρώµατος γεφυρών είναι, Benzaldehyde, Benzothiazole, Cyclobutene, Cyclohexanone, Formamide και η πλειονότητα των βαρέων µετάλλων. Αν µάλιστα ο φορέας για να δείχνει όµορφος έχει και δεντροφύτευση και καλούς κηπουρούς που ρίχνουν και λιπάσµατα, τότε το κοκτέιλ γίνεται rocket fuel, το εξάγουµε στην NASA και ξεχρεώνουµε σαν χώρα. Προφανώς εδώ δεν µιλάµε για Second Order Operational Load αλλά για High Order Operational Load ή κοινώς "γκαντεµιά" (Gantemia Load). Ας πιάσουµε τα βάθρα των παραπάνω γεφυρών. Προφανώς το λογικό είναι να τα θεωρήσουµε XC4. Αν µάλιστα δεν θεωρήσουµε, όπως και δεν θεωρεί το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, το φορτίο κατακρήµνισης σαν µια επιπλέον αυξητική παράµετρο (αγγλιστί time of wetness) τότε αυτό που θα δούµε είναι ακριβώς το ίδιο µε την εικόνα 28. ∆ηλαδή XC2 = XC4. Ας πιάσουµε την θεµελίωση των δύο γεφυρών. Στην Πιερία έχουµε χωµατάκια, βρύα και λειχήνες. Στην Αθήνα έχουµε άσφαλτο και τσιµέντο. Στην Πιερία πιθανότητα να έχουµε και 3000 ppm CO2 στα πρώτα µέτρα βάθους,, ενώ στην Κηφισίας, επειδή έχει κάποια χρόνια να φυτρώσει οτιδήποτε πράσινο, υποθέτω οτι έχουµε π.χ. 1000 ppm. Στην Πιερία έχουµε 645-723 mm βροχής και στην Αθήνα 486-565 mm βροχής. Επειδή έχουµε χωµατάκι στην Πιερία ας πάρουµε σχετική υγρασία 60% και για το τσιµεντάκι της Αθήνας 40%. Ερώτηση κουίζ. Τι διαβάθµιση να βάλουµε την θεµελίωση; α) XC1 - Σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε χαµηλή υγρασία αέρα - 45% ≤ RH < 65%. β) XC1 - Σκυρόδεµα µόνιµα βυθισµένο σε νερό - RH ≥ 98% γ) XC2 - Σκυρόδεµα εκτεθειµένο σε µακροχρόνια επαφή µε νερό - 90% ≤ RH < 9 8% δ) XC3- Σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε µέτρια ή υψηλή υγρασία αέρα - 65% ≤ RH < 85% ε) XC3- Σκυρόδεµα εξωτερικών χώρων προφυλαγµένο από την βροχή - 65% ≤ RH < 85% ζ) XC4 - Σκυρόδεµα εκτεθειµένο σε κυκλική επαφή µε νερό - 75% ≤ RH < 90% Απάντηση Αν ψάχνετε να βρείτε την απάντηση ξεκινήστε πάλι το διάβασµα από την αρχή. ∆εν σας νοιάζει η διαβάθµιση. Αυτό που σας νοιάζει είναι η υγρασία και η συγκέντρωση των CO2 και αυτά τα έχετε ήδη. Αν αναρωτηθείτε "και τώρα πως θα επιλέξω κατηγορία σκυροδέµατος΄" ξεκινήστε πάλι από το µέρος Α για να δείτε ότι επιλέγουµε δεξαµενή Ca 2+ και δεν µας ενδιαφέρει η αντοχή.22 4.Συµπεράσµατα 3ου Μέρους1.Η ενανθράκωση ως χηµικός µηχανισµός εξαρτάται από 2 πράγµατα, από την συγκέντρωση του CO2 και την υγρασία. Οι διαβαθµίσεις είναι µετάφραση και απλοποίηση, εν ολίγοις much ado about nothing που έλεγε και ο Ουίλλιαµ Σαίξπηρ το 1600.2.Το χώµα έχει υψηλή συγκέντρωση CO2.3.Όταν σκουριάζει ο φορέας της γέφυρας δεν φταίει µόνο η ενανθράκωση. Έχουµε βάλει και εµείς το χεράκι µας.3.Η Ελλάδα δεν έχει παντού το ίδιο φορτίο ενανθράκωσης. Στην Ανάφη δεν έχουµε 500 ppm. Αλλού έχει πολύ υγρασία και αλλού δεν έχει πολύ υγρασία.4.∆όξα τω Θεώ, έχουµε ήδη στην Ελλάδα τα στοιχεία για να µετατρέψουµε τον χάρτη της Ελλάδος όπως στην εικόνα 29. Πολλά εργαστήρια Πανεπιστηµίων µας έχουν τεράστιο όγκο δεδοµένων. Θα βάζουµε συντεταγµένες και θα πετάγεται η πληροφορία. Απλούστατο. Αν κάτι µας λείπει, να βάλουµε καµία 10αριά νέα παιδιά από τα Πανεπιστήµια να µετρήσουν και να είµαστε οι καλύτεροι του χωριού. Θα κάνουν και ωραία διδακτορικά και µε το καλό θα βρούνε και δουλειά στο .... εξωτερικό.Εικόνα 305.Χάρτης ενανθράκωσης Ελλάδος και µπορούµε µάλιστα να βάλουµε και περιεκτικότητα σε τσιµέντο, Ν/Τ, επικάλυψη.Στο τέταρτο µέρος θα παίξουµε λίγο µε εσωτερικούς χώρους, επικαλύψεις, κοστολόγια, κλπΚάλο σας Πάσχα και προσοχή στους τρούλους!23 5.Βιβλιογραφία 3ου ΜέρουςBroomfield, J. P. (2003) Corrosion of Steel in Concrete. Understanding, Investigation and Repair, Spon Press, London, UK. Gulikers, J. and Raupach, M. (2006) Preface. Modelling of reinforcement corrosion in concrete, Materials and Corrosion, Vol. 57, No. 8, pp 603-604. Parrott, L.J. (1987) A review of carbonation in reinforced concrete” Cement and Concrete Association. Raupach, M. (1996a) Investigations on the influence of oxygen on corrosion of steel in concrete – Part 1, Materials and Structures, Vol. 29, pp 174-184. Peng J and Stewart M (2008). Carbonation-induced Corrosion Damage and Structural Safety for Concrete Structures under Enhanced Greenhouse Conditions. Research Report, the University of Newcastle. V Zivica (2002) Significance and influence of the ambient temperature as a rate factor of steel reinforcement corrosion, Bull. Mater. Sci.,Vol.25, No.5, pp.375–379. R. Jassal, A. Black, M. Novak, K. Morgenstern, Z. Nesic and D. Gaumont-Guay (2005) Relationship between soil CO2 concentrations and forest-floor CO2 effluxes, Agricultural and Forest Meteorology 130, 176–192 Hinkle, M.E., 1994. Environmental conditions affecting concentrations of He, CO2, O2 and N2 in soil gases. Applied Geochemistry. 9: 53–63. Gunn, J. and Trudgill, T.S., 1982. Carbon dioxide production and concentrations in the soil atmosphere; a case study from New Zealand volcanic ash soils. Catena Giessen 9: 1-2. Bowden, R.D., Newkirk, K.M., Rullo, G.M., 1998. Carbon dioxide and methane fluxes by a forest soil under laboratory-controlled moisture and temperature conditions. Soil Biol. Biochem. 30, 1591–1597 Fernandez, I.J., Son, Y.W., Kraske, C.R., Rustad, L.E., David, M.B., 1993. Soil carbon-dioxide characteristics under different forest types and after harvest. Soil Sci. Soc. Am. J. 57, 1115–112124
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.