Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 04 Ιουνίου 2023

Εισήγηση του κ. Δημήτρη Μπίκα, Καθηγητή Οικοδομικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., στην Εκδήλωση Τεχνικής Ενημέρωσης του Ελληνικού Παραρτήματος της ASRAE με θέμα "Πράσινες Πιστοποιήσεις & Αξία Ακινήτου", που πραγματοποιήθηκε στις 30-10-14 στην Αθήνα.

ÔÞÝÐ æ ‹ ôôò æ ‹ ‹ïðŽçðô ôò‹ ò ‹ ô ô ‹ò ô ò ›òòááá æ ñ‹ ‹ ‹ó ‹ ‹ ‹æ ô æ‹ ô › ‹ ô òô › ô‹ ôòô òò›ô æ‹ ô › ‹ ô òô › ô‹ ôòô òò›ô ›ô› ‹ ‹ ‹ æ ÉÙÞÝ îðïí óÌØÛ ÞËÍ×ÒÛÍÍ ÝßÍÛ ÚÑÎ ÙÎÛÛÒ ÞË×ÔÜ×ÒÙ æ ÉÙÞÝ îðïí óÌØÛ ÞËÍ×ÒÛÍÍ ÝßÍÛ ÚÑÎ ÙÎÛÛÒ ÞË×ÔÜ×ÒÙ æ ÉÙÞÝ îðïí óÌØÛ ÞËÍ×ÒÛÍÍ ÝßÍÛ ÚÑÎ ÙÎÛÛÒ ÞË×ÔÜ×ÒÙ ô æ‹ ô ô › ‹ ô › ‹ôô›‹ ú ô› ô æ‹ ô ô › ‹ ô › ‹ôô›‹ ú ô› ô æ‹ ô ô › ‹ ô › ‹ôô›‹ ú ô› ô æ‹ ô ô › ‹ ô › ‹ôô›‹ ú ô› ›æ‹ôô‹ôô ô ò ›æ‹ôô‹ôô ô ò ñ øÛ²ª·®±²³»²¬¿´ ß--»--³»²¬ Ó»¬¸±¼- ñ Í«-¬¿·²¿¾·´·¬§ ß--»--³»²¬ Ó»¬¸±¼-÷ô ôòô ô ò îï› ïççð æ ÞÎÛÛßÓ ø ÞÎÛ Ü±¹¹¿®¬ ïççð æ ÔÛÛÜ ø¬¸» ËòÍò Ù®»»² Þ«·´¼·²¹ ݱ«²½·´ øËÍÙÞÝ÷ î ø½¸»½µ´·-¬-÷ îô ôÖ±¸² ̸» Ø¿²²±ª»® Ю·²½·°´»Ü»-·¹² º±® Í«-¬¿·²¿¾·´·¬§ ÛÈÐÑ îððð Ø¿²²±ª»®ô Ù»®³¿²§ ue óòæ óáò uñe òuñe ôŠ Š Š Š Šô ô ô ô ôŠ Š ô Š Š Š ‹ ú æ Šú ôŠ Š Š Š Šú æ ØÏÛ Ô·¼»® ß ÒßÞÛÎÍøô ÝßÍÞÛÛ ô Ю±³·-Û ›ô Ю±¬±½±´´± ×ÌßÝß ôôÞÎÛßÓô ÔÛÛÜô ÜÙÒÞô ÍÞ̱±´ ÷òô øÍÞ̱±´ ᮬ«¹¿´ô ÜÙÒÞ Ü»²³¿®µ÷òôÙÞ̱±´ Š ÍÞ̱±´÷ôø øÜÙÒÞô ÞÎÛßÓ÷òôô Ñ ô ôô ôôôô òô ô ø Ó·²»®¹·»óÛÝÑ Ý±¼» º±® Í«-¬¿·²¿¾´»Ó·²»®¹·»óÐóÛÝÑ ±³»-÷ ß--»--³»²¬ æ ôô òο¬·²¹æòÝ»®¬·º·½¿¬·±²æôÔ¿¾»´·²¹æ ô ïî›ïî›ïî› ÞÎÛÛßÓô ÔÛÛÜô ÜÙÒÞ æ д¿¬·²«³ п--Í·´ª»®Ý»®¬·º·»¼Ù±´¼ Ê»®§ ¹±±¼Ù±±¼ п--ÔÛÛÜ èëû Ñ«¬-¬¿²¼·²¹éðû п--Û¨½»´´»²¬ëëû Ê»®§ ¹±±¼ìëû Ù±±¼ Ù±±¼íðû п--±ÞÎÛÛßÓ î ‹ Ñ«¬-¬¿²¼·²¹èðû п--Û¨½»´´»²¬êëûÙ±´¼Ê»®§ Í·´ª»® ¹±±¼ëðû Þ®±²¦»Ù±±¼Ð¿--ÜÙÒÞ ÞÎÛÛßÓô ÔÛÛÜô ÜÙÒÞ ÞÎÛÛßÓÔÛÛÜÜÙÒÞÞÎÛÛßÓô ÔÛÛÜô ÜÙÒÞ ÞÎÛÛßÓÔÛÛÜÜÙÒÞ ø æ Ú¿½¸¿«--½¸«-ÜÙÒÞô Ü®ò Ó*-´» îðïí÷ ßÙ ÞÝ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.