Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 28 Μαίου 2023

Παρουσίαση υπό μορφή πινάκων ανά νομό όλων των πληροφοριών, μετρήσεων και δοκιμών ελέγχου, που έχουν γίνει από το 1970 έως το 1995. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώθηκαν από το χρονολογικό αρχείο του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων ΄Έργων (ΚΕΔΕ), τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΕ), καθώς και από το αρχείο των προτεινομένων λατομικών ζωνών του ΥΒΕΤ, την περίοδο που ο συγγραφέας υπηρετούσε στο ΚΕΔΕ (1980-2000).

17-10-14: Νέα ανάρτηση με συμπληρώσεις και νέα διαμόρφωση των πινάκων

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι. Χριστοδουλιάς, Γεωλόγος ΑΠΘ, MSc.Εng.ΑΘΗΝΑ, 2000 1.Αντί προλόγουΣε ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο ιδιαίτερα μετά το 1950 οι απαιτήσεις σε αδρανή υλικά κατάλληλα για οικοδομική δραστηριότητα και δημόσια έργα υποδομής (οδοί και οδικά επιχώματα, σιδηροδρομικά επιχώματα και μπαλάστρο σιδηροτροχιών, λιμενικά έργα, αεροδρόμια, ελικοδρόμια, γέφυρες, υλικά παραγωγής άσβεστου και τσιμέντου, λιμνοδεξαμενές κλπ) παρουσιάσθηκαν και ακόμη παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένες. Τα αδρανή είναι τα θεμελιώδη υλικά για την κατασκευή των έργων που μας περιβάλλουν και θα παραμείνουν τόσο ή και περισσότερο απαραίτητα όσο ο πληθυσμός της γης αυξάνονται. Η αύξηση της ζήτησης αδρανών υλικών στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο φαίνεται να είναι ατελείωτη. Οι πηγές αδρανών υλικών στην Ελλάδα είναι οι συμπαγείς ασβεστολιθικοί όγκοι και οι αλλούβιες αποθέσεις (κυρίως ασβεστολιθικής σύστασης, σπανιότερα πυριτικής, χαλαζιακής ή μικτής). Οι απαιτήσεις αυτές σε συνδυασμό με την άναρχη ανάπτυξη κάθε πόλης καθώς και την ύπαρξη ορεινής ζώνης από ασβεστολιθικά πετρώματα σε κάθε περιοχή της χώρας, συνέβαλαν στην δημιουργία και λειτουργία λατομείων αδρανών υλικών. Μετά πάροδο ετών φθάσαμε σε ένα σημείο όπου σε κάθε περιοχή της χώρας λειτουργούσε μια σειρά από λατομεία παραγωγής αδρανών υλικών, σε εμφανείς θέσεις διότι το κύριο κριτήριο της ανάπτυξης ήταν η μικρότερη δυνατή απόσταση του λατομείου από τον πελάτη - καταναλωτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λογικής είναι το γεγονός ότι ο Αγγλικανικός Ιερός Ναός του Αγίου Παύλου που βρίσκεται στην οδό Φιλελλήνων, κατασκευάστηκε στις αρχές του αιώνα από ασβεστολιθικούς κυβόλιθους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το λατομείο του Λυκαβηττού (ο χώρος αυτός το 1980 διαμορφώθηκε σε ανοικτό θέατρο). Σε αυτή τη χώρα πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας τυχερούς που υπάρχει τόση αφθονία δομικών αδρανών υλικών, παρόλα αυτά θα πρέπει να επικρατήσει η λογική στη χρήση και στην εξόρυξη.2.Περιγραφή παρούσας κατάστασηςΚατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, η συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης αδρανών υλικών για την παραγωγή σκυροδέματος και υλικών επιχωμάτων οδοποιίας και οδοστρωσίας καθώς και η έντονη επιθυμία κάθε επιχειρηματία για γρήγορο κέρδος δημιούργησε την τάση να μεταβληθεί ολόκληρη η χώρα σε ένα απέραντο λατομείο. Η επιστέγαση αυτής της νοοτροπίας ήταν το γεγονός ότι εάν κάποιο λατομείο τερμάτιζε τη δραστηριότητά του είτε λόγω νέας νομοθεσίας είτε για άλλη αιτία, δεν γινότανε από τους εκμεταλλευτές καμία τυπική αποκατάσταση του χώρου. Η συνήθης εικόνα ήταν ένας χώρος εντελώς αποψιλωμένος, με πρανή ύψους 60 ή 80 μέτρων, σχεδόν πάντα κατακόρυφα, χωρίς προστατευτικά συρματοπλέγματα εις την στέψη των πρανών, άκρως επικίνδυνο για τους περίοικους ή τους επισκέπτες της περιοχής και προσωρινός σκουπιδότοπος.1/8 Δυστυχώς και τα λατομεία εξόρυξης μαρμάρου παρουσιάζουν κοινά γνωρίσματα με τα αντίστοιχα παραγωγής αδρανών υλικών, εναποθέτοντας όλα τα παραγόμενα στείρα υλικά (περίπου 80% των εκσκαφών) σε χώρους όχι μόνο εκτός του κοιτάσματος αλλά και εκτός του λατομείου. Όλως περιέργως και τα λατομεία που λειτούργησαν περιστασιακά για την τροφοδοσία συγκεκριμένων δημοσίων έργων, μετά την αποπεράτωση του έργου άφησαν κυριολεκτικά συντρίμμια. Με μια προσβλητική για το περιβάλλον συμπεριφορά, ο ταξιδιώτης που διασχίζει μία επαρχιακή εθνική οδό σε κάθε παλαιό λατομείο απολαμβάνει το σκουριασμένο ρότορα, λόφους από λατύπες, χαλίκια, υλικά εκχέρσωσης καθώς και διάσπαρτα τα παλαιά σαπάκια φορτηγά του τέως ανάδοχου. Είναι άξιον απορίας πως έγινε οριστική παραλαβή του έργου χωρίς αποκατάσταση του προσωρινού χώρου δανειοληψίας. Ευτυχώς ο νόμος για τις λατομικές ζώνες σταμάτησε το σύνθημα που είχε δοθεί "κάθε λατόμος με δικό του λατομείο", αλλά οι δυσμενείς επιπτώσεις του γεγονότος αυτού χαράχτηκαν έντονα στο γεωμορφολογικό ανάγλυφο της πατρίδας μας σε τέτοιο βαθμό που όπου και να στραφεί το βλέμμα του περιπατητή, θα διακρίνει ένα πληγωμένο βουνό. Η εργασία αυτή είναι αποτέλεσμα μίας μακρόχρονης προσπάθειας και ολοκληρώθηκε την εποχή που το ΥΠΕΧΩΔΕ, το ΥΒΕΤ, το ΤΕΕ, η Τ.Α. και οι λατομικές επιχειρήσεις διαφωνούν και διαπληκτίζονται ποιο λατομείο θα κλείσει ποιο και που θα ανοίξει, πόσο θα συμβάλει στην ανεργία, πόσο θα ακριβύνουν τα αδρανή, πόσο πλησίον σε αρχαιολογικούς χώρους ευρίσκονται τη στιγμή που κανείς δεν γνωρίζει πόσα λατομεία και δανειοθάλαμοι υπάρχουν, που υπάρχουν, τι ποσότητες αντιπροσωπεύουν, πως και εάν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν. Στην εργασία αυτή συγκεντρώθηκαν και τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά σε πίνακες όλες οι πληροφορίες, οι μετρήσεις και οι δοκιμές ελέγχου, που έχουν γίνει σε όλους τους νομούς της χώρας από το 1970 έως το 1995. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώθηκαν από το χρονολογικό αρχείο του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων ΄Έργων (ΚΕΔΕ), από όλα τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΕ) καθώς και από το αρχείο των προτεινομένων λατομικών ζωνών του ΥΒΕΤ, την περίοδο που ο συγγραφέας υπηρετούσε στο ΚΕΔΕ (1980-2000). Τα αποτελέσματα των δοκιμών αναφέρονται σε θραυστά αδρανή υλικά λατομείων, αδρανή χειμάρρων και ποταμών, φυσικά αμμοχάλικα ή θραυστά καθώς και από ελέγχους καταλληλότητας αντιολισθηρών αδρανών. Είναι αυτονόητο ότι οι τιμές που καταγράφονται αφορούν το κάθε δείγμα κατα την ημερομηνία ελέγχού του και δεν αποτελούν δέσμευση για το υπάρχον μέτωπο εξόρυξης κάθε λατομικού χώρου, το οποίο ετσι και αλλοιώς μεταβάλεται καθημερινά, με την προοδο της εξόρυξης.3.ΣχεδιασμόςΤο σκεπτικό που κυριάρχησε για τη συγκέντρωση των στοιχείων της εργασίας αυτής ήταν αφενός να αξιοποιηθεί το υπάρχον αρχείο του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ), των Περιφερειακών Εργαστηρίων (ΠΕΔΕ) και οι λατομικές ζώνες του ΥΒΕΤ, αφετέρου να γίνει για πρώτη φορά μία καταγραφή των αποτελεσμάτων που υπάρχουν σε κάθε Νομό, ώστε από κάπου να μπορεί να ξεκινήσει κανείς βάσει της αρχής τι έχουμε και τι ζητάμε. Βεβαίως η λεπτομερής αναζήτηση των αποτελεσμάτων μέσα από το αρχείο μιας δημόσιας υπηρεσίας απαίτησε σοβαρό χρονικό διάστημα, διότι όλα τα αποτελέσματα καταγράφονται βάσει της ημερομηνίας εισόδου και εξόδου ενός εγγράφου χωρίς να υπάρχουν υπο-αρχεία χωριστά για κάθε θέμα.2/8 Τα στοιχεία σχεδιασμού του αρχείου ήταν πρώτον η τοποθεσία και ο νομός του λατομείου ή του δανειοθαλάμου κατά αλφαβητική σειρά και δεύτερο οι βασικές ιδιότητες που απαιτούνται από τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), επειδή το σκυρόδεμα είναι το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται ο φέρων οργανισμός όλων των εκτελούμενων έργων στη χώρα, την ΠΤΠ Ο-150 και Ο-155 για την οδοποιία και την ΠΤΠ Α 260 και Α 265 για τα ασφαλτικά έργα. Λεπτομερέστερα οι ιδιότητες αυτές φαίνονται στον πίνακα 1: Οι τελευταίες τέσσερεις ιδιότητες λήφθηκαν υπόψη και σημειώθηκαν τα αποτελέσματα όπου υπήρχαν, διότι τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει μία έντονη αναζήτηση για πηγές αντιολισθηρών αδρανών, για την κατασκευή αντιολισθηρών οδοστρωμάτων στην Εθνική Οδοποιία. Δίπλα σε κάθε ιδιότητα του πίνακα 1 αναγράφεται η προδιαγραφή βάσει της οποίας έγινε κάθε δοκιμή ενώ στον πίνακα 2 αναγράφονται τα αποδεκτά όρια κάθε δοκιμής τα οποία επίσημα ισχύουν σήμερα. Οι ιδιότητες του πίνακα 1 αναγράφονται και στην Αγγλική, για την περίπτωση που οι αναγνώστες επιθυμούν να συμβουλεφθούν και ξένη βιβλιογραφία ή το κείμενο των Προτύπων. Η τοποθεσία εξόρυξης των αδρανών και οι ιδιότητες του πετρώματος που ήταν διαθέσιμες καταχωρήθηκαν σε φόρμα βάσης δεδομένων MS Access. Στα πεδία της φόρμας μπορούν να καταχωρούνται (ανά ιδιότητα) περισσότερες τιμές ή περιοχή τιμών (από έως). Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων (μπορούν να παραμένουν κενά όταν δεν υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία). Η εφαρμογή Access που δημιουργήθηκε έχει την δυνατότητα αυτόματης παραφωγής μορφοποιημένων πινάκων δεδομένων ανά λατομική θέση. Τα καταχωρούμενα στοιχεία, μαζί με τα αντίστοιχα πρότυπα που εφαρμόζοντο την δεκαετία του 1990, αλλά και τα νέωτερα Ευρωπαϊκά Πρότυπα εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Πίνακας 1. Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των αδρανών και αντίστοιχες προδιαγραφές (πρότυπα) Table 1. Physical and engineering properties of aggregates and relevant standards Αντοχή μητρικού πετρώματοςASTM C-170Unconfined compressive strengthAASHTO T-96 ASTM C 131, EN 1097-8Resistance to abrasionΕΛΟΤ 408Φθορά σε τριβή και κρούση Los Angeles < 40, διαβάθμιση BΑνθεκτικότητα σε αποσάθρωση Φθορά Χονδροκόκκου <12% Φθορά Λεπτοκόκκου <10%Ισοδύναμο άμμου Ειδικό βάρος (t/m3) Υδροαπορρόφηση Υδρoφιλία > 95% (επικάλυψη)AASHTO T-104, ΕΛΟΤ 408 Soundness of aggregates EN 1367-2 AASHTO T-176 EN 933-8Sand equivalentBS 812 - part 2 EN 1097-3Specific gravityBS 812 - part 109 EN 1097-6Water absorptionASTM D 1664Coating and stripping3/8 Ποσοστό παιπάληςASTM C-117 EN 1097-2Finer than N. 200Δείκτης πλακοειδούςBS 812 - part 105.1 EN 933-3Flakiness IndexΣκληρότητα Mosh----Mosh scaleΠοσότητα κοιτάσματοςBS 812 - part 104Mass volumeΕίδος πετρώματοςBS 812 - part 104 EN 932-3Stone terminologyΑντίσταση σε στίλβωσηBS 812 - part 114 EN 1097-8Polished stone value (PSV)BS 812 - part 113 EN 1097-1Abrasion value (AAV) (micto-Deval)BS 812 - part 110 EN 1097-2Crushing value (ACV)BS 812 - part 112 EN 1097-2Impact value (AIV)ΚΤΣ 97: < 16%PSV > 50Φθορά σε απότριψη AAV < 8Φθορά σε συντριβή ACV < 18Φθορά σε κρούση AIV < 18 - 20Πίνακας 2. Η φόρμα καταχώρησης των στοιχείων Table 2. Data entry form4.Σκοπός της αρχειοθέτησηςΟ σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αποτελέσει μία αρχική ιδέα για τα εργαστήρια του ΥΠΕΧΩΔΕ τα οποία ασχολούνται με τον ποιοτικό έλεγχο των λατομικών προϊόντων, καθώς και όλα τα ιδιωτικά εργαστήρια, τα οποία πρόσφατα αναπτύσσονται ραγδαία, ώστε σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση να καταγράφουν τα αποτελέσματα των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου κάθε λατομείου ή φυσικού δανειοθαλάμου που ελέγχουν.4/8 Με τον τρόπο αυτό δύνεται η δυνατότητα σε όλα τα εργαστήρια του ΥΠΕΧΩΔΕ να είναι σε θέση να ενημερώνουν άμεσα για τον ορυκτό πλούτο της περιοχής τους και τα μηχανικά χαρακτηριστικά των αδρανών που υπάρχουν στην περιοχή αρμοδιότητας τους, κάθε ενδιαφερόμενο ανάδοχο δημοσίου έργου, μελετητή, κατασκευαστή κατοικιών, μεταλλειολόγου που ενδιαφέρεται να μελετήσει προς αξιοποίηση μία περιοχή εξόρυξης, γεωτεχνικό γεωλόγο που ενδιαφέρεται να υποδείξει θέσεις δανείων υλικών και υλικών οδοποιίας, ιδιώτες που επιθυμούν να επιλέξουν το λατομείο της αρεσκείας τους, τις μονάδες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, τις μονάδες παραγωγής άσβεστου, τις μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Παρομοίως απευθύνεται στις υπεύθυνες μονάδες παραγωγής αδρανών υλικών, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν το δικό του αρχείο, και σε ημερήσια εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση να παρακολουθούν και να καταγράφουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Η αξία της μηχανογράφησης αυτής στα λατομεία είναι σημαντική διότι αφ ενός αποδεικνύει στους πελάτες την αξιοπιστία των προϊόντων τους αφ ετέρου τους δίνεται η δυνατότητα να συγκρίνουν την ποιότητα των υλικών με τις πιθανές ζημιές π.χ. πτώση της τιμής του Los Angeles στο μέτωπο συνεπάγεται αύξηση των φθορών του ρότορα, αύξηση της τιμής του Los Angeles στο μέτωπο απαιτεί μετατροπή στο αμμοτριβείο για να μην αυξηθεί το ποσοστό παιπάλης στην άμμο, η τιμή της κλίμακας Mosh είναι σημαντική για την επιλογή του ρότορα, κλπ. Παράλληλα το ΥΒΕΤ δύναται να μηχανογραφήσει κατά περιοχή και θέση όλες τις μετρήσεις που έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα για τον χαρακτηρισμό των λατομικών ζωνών. Επίσης το ΙΓΜΕ το οποίο συστηματικά ελέγχει την ποιότητα και τα μηχανικά χαρακτηριστικά των λατομείων παραγωγής μαρμάρου, δύναται να δημιουργήσει τη δική του βάση δεδομένων για τα μάρμαρα.5.ΕυχαριστίεςO συγγραφέας του άρθρου επιθυμεί να ευχαριστήσει τον τ. Διευθυντή του ΚΕΔΕ κ. Σ. Τεσσέρη, Χημικό Μηχανικό, τον συνάδελφο κ. Παύλο Βούρο, Φυσικό - Αναλυτή του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τις χρήσιμες συμβουλές στην επεξεργασία των στοιχείων, την κ. Φωκιανού, τ. Διευθύντρια του ΥΒΕΤ για την ευγενική διάθεση στοιχείων από το αρχείο λατομικών ζωνών του ΥΒΕΤ, την κ. Β. Φλώρου για την ευγενική προσφορά στην εισαγωγή των αποτελεσμάτων στον Η/Υ και την κ. Α. Πασχοπούλου για την ευγενική προσφορά της μετάφρασης στα Γαλλικά.DATA BASE FOR SURFACE QUARRING IN THE GREEK TERRITORY by John Christodoulias, Eng. Geologist, MSc Eng. ABSTRACT In this paper an effort is made to collect and report in tables all information on the engineering properties of aggregates from surface quarrying production in Greece. The production and engineering parameters of aggregates, according to relevant standards as well as the currently accepted limits (numbers in bracket), for civil engineering purposes, building construction, pavements, airfields, railway truck ballast, rockfill, and skid resistant material, have been placed in tables, starting with alphabetical order of the district name, where its quarry is located.5/8 Also the natural sandy and river gravel deposit which are fundamental to the man made construction, are in a similar manner tested and classified. The source of these laboratory results are the main records of the Central Public Works Laboratory (KEDE) and some results collected from the five Provisional Public Works Laboratories, located in different parts of the mainland. To achieve the maximum possible review of reported test results, the collected data covers an extensive period of 25 years, starting from 1970 and ending during 1995.BASE DE DONNEES POUR LES CARRIERES A CIEL OUVERT DANS LA TERRE GRECQUE SOMMAIRE A cet article, toutes les informations, les mesurages et les essaie vérifies qui sont devenus en echantillons dans tous les departements du pays,des 1970 jusqu’ a 1975,se sont concentres et places pour la premiere fois aux tableaux de l’ ordinateur. Ces informations se sont recueillies des archives chronologiques de la Laboratoire Centrale des Travaux Publics (KEDE), de toutes les Laboratoires Peripheriques des Travaux Publics (PEDE) et aussi des archives des zones des carrieres proposees du Ministere Industriel, de Recherche et de Technologie. Les resultats des essaie se sont raportes aux granulats de rupture de la carrière, aux granulats des torrents et des rivieres et naturellement des sables graveleux de rupture meme aussi aux verifications de la convenance aux granulats non glisses. Au tableau 1, les granulats physiques et mecaniques se decrivent avec la specification correspondante officielle de verification en anglais. Le tableau 2 constitue un modele du page simple de l’enregistrement qui peut etre reproduire dans chaque programme de l’ordinateur et s’accomplir avec tous les nouveaux resultats des essais verifies.6/8 Πρότυπα δοκιμών αδρανών7/8 8/8 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙΑΣ, Γεωλόγος, MSc Eng. Χαρακτηριστικά λατοµικών θέσεων 1ΝΟΜΟΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ1-01 ΘΕΣΗΝΕΟΧΩΡΙΟ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Ασβεστόλιθος Αντοχή µητρικού πετρώµατος 389, 2317, 2787 kp/cm2 Σκληρότητα Mosh 3-4 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ναι Πλακοειδές (flakiness index) 12.9 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 29,90% Ποσοστό Φθοράς Λεπτοκόκκου (<10%) 4.30 Πέτρωµα1-02 ΘΕΣΗΑντοχή µητρικού πετρώµατος Αντοχή µητρικού πετρώµατος Ειδικό βάρος, t/m3 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)632, 2280, 2365 kp/cm2 523, 2476 kp/cm2 2.68 0.60 73 0.79ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΠέτρωµα Ειδικό βάρος, t/m3 Απορροφόµενη Yγρασία % ∆ιαβάθµιση Los AngelesΑσβεστόλιθος 2.64 0.50 23,0%ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΧΕΛΩΟΥ Κροκάλες Ειδικό βάρος, t/m3 2,86 Απορροφόµενη Yγρασία % 0,69 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 18,1% - 19,6% Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50) 44 & 48Σκληρότητα Mosh Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)3-4 ναι 76 1.201-03 ΘΕΣΗΠέτρωµαΧΕΙΜΑΡΟΣ ΕΡΜΙΤΣΑ, ΑΓΡΙΝΙΟ Πέτρωµα Κροκάλες ∆ιαβάθµιση Los Angeles 22,8% - 22,2% Φθορά σε απότριψη (ΑΑV<8) 3.7 & 5.5 & 5.8Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) Φθορά σε απότριψη (ΑΑV<8)Απεριόριστη ναι 62 2.04 3.9 & 6.21-04 ΘΕΣΗΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΗΝΟΣ Κροκάλες Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ναι ∆ιαβάθµιση Los Angeles 21,4% Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50) 46Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50)Απεριόριστη 48 & 44 & 381-05 ΘΕΣΗΠέτρωµαΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΗΝΟΣ Κροκάλες Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50) 42Ειδικό βάρος, t/m3 Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) Φθορά σε απότριψη (ΑΑV<8)2.7 68 4.46 7.51-06 ΘΕΣΗΠέτρωµαΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΡΝΟΣ Κροκάλες ∆ιαβάθµιση Los Angeles 27,0% Φθορά σε απότριψη (ΑΑV<8) 5.5∆ιαβάθµιση Los Angeles Φθορά σε απότριψη (ΑΑV<8)20,0% 10%1-07 ΘΕΣΗΠέτρωµαΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΡΝΟΣ, ΧΑΝΙ ΛΟΗ Κροκάλες Φθορά σε απότριψη (ΑΑV<8) 6.5Πλακοειδές (flakiness index) Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50)18 53Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50)56Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50)601-08 ΘΕΣΗΠέτρωµα1-09 ΘΕΣΗΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΡΝΟΣ, ΤΡΥΠΟΥ Κροκάλες Φθορά σε απότριψη (ΑΑV<8) 6.6 Πέτρωµασελ. 1 / 100 ΝΟΜΟΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ1-10 ΘΕΣΗΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΡΝΟΣ, ΕΡΜΙΤΣΑ Κροκάλες Φθορά σε απότριψη (ΑΑV<8) 5.8 Πέτρωµα1-11 ΘΕΣΗΑντίσταση σε στίλβωση (PSV>50)44Ειδικό βάρος, t/m32.66 68 5.80ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΠέτρωµα Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΑσβεστόλιθος ναι 24%ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΧΕΛΩΟΣ Πέτρωµα Κροκάλες Σκληρότητα Mosh 3-4 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ναι ∆ιαβάθµιση Los Angeles 22,5%Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)1-12 ΘΕΣΗΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΗΝΟΣ Κροκάλες Σκληρότητα Mosh 3-4 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ναι ∆ιαβάθµιση Los Angeles 21,4%Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Ειδικό βάρος, t/m3 Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)Απεριόριστη 2.7 74 8.851-13 ΘΕΣΗΠέτρωµαΠΟΤΑΜΟΣ ΑΧΕΛΩΟΣ Κροκάλες Σκληρότητα Mosh 3-4 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ναι ∆ιαβάθµιση Los Angeles 22,5%Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Ειδικό βάρος, t/m3 Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)Απεριόριστη 2.7 73 6.741-14 ΘΕΣΗΠέτρωµα2ΝΟΜΟΣΕκµεταλλεύσιµη ποσότητα Ειδικό βάρος, t/m3 Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)Απεριόριστη 2.68 74 8.85ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ2-01 ΘΕΣΗ∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕ∆Ε, ΜΕΘΑΝΑ Ανδεσίτης Αντοχή µητρικού πετρώµατος 1386, 1189 kp/cm2 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 0.79 Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50) 51 Φθορά σε συντριβή (AIV<18-20) 16.10 Πέτρωµα∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕ∆Ε, ΜΕΘΑΝΑ ∆ακίτης Αντοχή µητρικού πετρώµατος 239, 271 kp/cm2 Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50) 61 Φθορά σε συντριβή (AIV<18-20) 41.80Αντοχή µητρικού πετρώµατος ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Λεπτοκόκκου (<10%) Φθορά σε απότριψη (ΑΑV<8) Φθορά σε κρούση (ACV<18)1096, 1310, 1207 kp/cm2 22,60% 4.30 2.07 19.602-02 ΘΕΣΗΠέτρωµαΑντοχή µητρικού πετρώµατος ∆ιαβάθµιση Los Angeles Φθορά σε απότριψη (ΑΑV<8) Φθορά σε κρούση (ACV<18)∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕ∆Ε, ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Αντοχή µητρικού πετρώµατος ∆ακίτης Ειδικό βάρος, t/m3 Απορροφόµενη Yγρασία % 2.71 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 25,80 Ποσοστό Φθοράς Λεπτοκόκκου (<10%) Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50) 1.0 Φθορά σε απότριψη (ΑΑV<8) Φθορά σε συντριβή (AIV<18-20) 32.10 Φθορά σε κρούση (ACV<18) 46.10%226, 299, 314 kp/cm2 71,60% 32.10 46.102-03 ΘΕΣΗΠέτρωµα∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕ∆Ε, ΜΕΘΑΝΑ Ανδεσίτης Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ναι ∆ιαβάθµιση Los Angeles 37,4% Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50) 62µ.ο. 780 kp/cm2 0.15 0.15 61 41.80%2-04 ΘΕΣΗΠέτρωµαΕιδικό βάρος, t/m3 Απορροφόµενη Yγρασία % Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) Φθορά σε συντριβή (AIV<18-20)3.30 3.42 2.90 28.4% σελ. 2 / 100 ΝΟΜΟΣΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ2-05 ΘΕΣΗ∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕ∆Ε, ΜΕΘΑΝΑ Ανδεσίτης Απορροφόµενη Yγρασία % 3.30 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 0.34 Φθορά σε συντριβή (AIV<18-20) 12.7% Πέτρωµα∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑ, ΜΕΘΑΝΑ Ανδεσίτης Απορροφόµενη Yγρασία % 0.60 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 0.07 Φθορά σε συντριβή (AIV<18-20) 12.7%Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los Angeles Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50)ναι 36,0% 522-06 ΘΕΣΗΠέτρωµα∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑ, ΜΕΘΑΝΑ Ανδεσίτης Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ναι ∆ιαβάθµιση Los Angeles 33,8% Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50) 50-60Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los Angeles Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50)ναι 20,5% 522-07 ΘΕΣΗΠέτρωµαΙ∆ΙΩΤIKΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ, ΑΡΓΟΣ Πυριτικές κροκάλες Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50) 49 Φθορά σε συντριβή (AIV<18-20) 22.6Ειδικό βάρος, t/m3 Απορροφόµενη Yγρασία % Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) Φθορά σε συντριβή (AIV<18-20)2.73 1.02 2.39 282-08 ΘΕΣΗΠέτρωµα∆ιαβάθµιση Los Angeles Φθορά σε απότριψη (ΑΑV<8) Φθορά σε κρούση (ACV<18)ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΑΤ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΡΚΕΙΑΣ Ειδικό βάρος, t/m3 Ασβεστόλιθος Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Απορροφόµενη Yγρασία % ναι ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 32,3% Ποσοστό Φθοράς Λεπτοκόκκου (<10%) 7.8022,6% 6.3 16.62-09 ΘΕΣΗΠέτρωµαΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΩΝ, ΘΕΣΗ ΜΥΓΙΟ Ειδικό βάρος, t/m3 Ασβεστόλιθος Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Απορροφόµενη Yγρασία % ναι ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 26,8%2.70 0.50 1.562-10 ΘΕΣΗΠέτρωµαΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΩΝ, ΘΕΣΗ ΛΟΥΒΙΖΑ Ειδικό βάρος, t/m3 Ασβεστόλιθος Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Απορροφόµενη Yγρασία % ναι ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 26,25%2.68 1.20 1.662-11 ΘΕΣΗΠέτρωµαΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΟΥΣ, ΘΕΣΗ ΑΚΟΒA Ειδικό βάρος, t/m3 Ασβεστόλιθος Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Απορροφόµενη Yγρασία % ναι ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 25,3%2.69 1.20 1.382-12 ΘΕΣΗΠέτρωµαΛΑΤΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ∆Ι∆ΥΜΩΝ Ασβεστόλιθος Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ναι ∆ιαβάθµιση Los Angeles 27,4%2.68 1.0 3.082-13 ΘΕΣΗΠέτρωµαΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΥΡΝΩΝ Ασβεστόλιθος Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ναι ∆ιαβάθµιση Los Angeles 21,1%Ειδικό βάρος, t/m3 Απορροφόµενη Yγρασία % Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)2.70 0.75 1.502-14 ΘΕΣΗΠέτρωµαΕιδικό βάρος, t/m3 Απορροφόµενη Yγρασία % Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)2.70 0.92 1.75σελ. 3 / 100 ΝΟΜΟΣΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ2-15 ΘΕΣΗΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΤΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ Ειδικό βάρος, t/m3 Ασβεστόλιθος Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Απορροφόµενη Yγρασία % ναι ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 26,3% ΠέτρωµαΚΟΚΚΙΝΙΑ, ΜΕΘΑΝΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Ασβεστόλιθος Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ναι Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 78 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 1.412.71 0.50 0.302-16 ΘΕΣΗΠέτρωµαΜΑΡΓΕΛΙΑ, ΑΡΓΟΣ Ασβεστόλιθος Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ναι ∆ιαβάθµιση Los Angeles 24,1% Ποσοστό Φθοράς Λεπτοκόκκου (<10%) 3.49Ειδικό βάρος, t/m3 Απορροφόµενη Yγρασία % ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Λεπτοκόκκου (<10%)2.70 0.40 27,0% 2.242-17 ΘΕΣΗΠέτρωµαΕιδικό βάρος, t/m3ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΚΑ∆ΙΩΝ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ Σκληρότητα Mosh Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.72 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 0.64 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 24,43Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)2.70 0.27 1.433-4 ναι 76 0.70ΝΟΜΟΣΑπορροφόµενη Yγρασία %ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ3-01 ΘΕΣΗΠέτρωµα3-02 ΘΕΣΗΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ, ΚΑΜΠΟΣ Πέτρωµα Σκληρότητα Mosh Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.70 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 0.68 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 23,3 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΨΙΑ, ΡΕΜΑ ΣΚΑΡΙ∆Α Σκληρότητα Mosh Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.71 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 0.81 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 263-4 ναι 82 0.403-03 ΘΕΣΗΠέτρωµαΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΨΙΑ, ΑΙΛΑΚΗ Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.77 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.89 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 46,73-4 ναι 77 3.483-04 ΘΕΣΗΠέτρωµαΣκληρότητα MoshΠοσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)3-4 ναι 57 2.93ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σκληρότητα Mosh Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.68 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 0.49 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 27,9%3-4 ναι 75 0.60Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%)3-05 ΘΕΣΗΠέτρωµα3-06 ΘΕΣΗΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ, ΜΟΝΗ ΜΠΟΥΡΑ Σκληρότητα Mosh Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.66 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 0.84 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 24,1% Πέτρωµα3-4 ναι 73 0.60σελ. 4 / 100 ΝΟΜΟΣΑΡΚΑ∆ΙΑΣ3-07 ΘΕΣΗΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ, ΛΙΝΑΚΑ Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.71 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.93 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 29,5% ΠέτρωµαΣκληρότητα MoshΠοσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)3-4 ναι 68 0.70ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ, ΜΟΥΛΑΣ Σκληρότητα Mosh Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.72 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 0.83 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 39,2%3-4 ναι 76 15.1Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%)3-08 ΘΕΣΗΠέτρωµα3-09 ΘΕΣΗΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ-ΑΣΤΡΟΣ Σκληρότητα Mosh Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.72 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 0.90 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 27,2% ΠέτρωµαΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, ΜΠΙΓΙΑΛΙ-ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΝ - ΑΣΤΡΟΣ Σκληρότητα Mosh Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.70 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 0.67 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 26,5%3-4 ναι 72 3.603-10 ΘΕΣΗΠέτρωµαΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΘΥ∆ΡΙΟΥ, ΚΟΛΟΓΕΡΙΝΑ Σκληρότητα Mosh Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.69 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 0.65 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 24,8%3-4 ναι 74 0.603-11 ΘΕΣΗΠέτρωµαΙ∆ΙΩΤΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ, Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ Σκληρότητα Mosh Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.70 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 0.76 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 22,8%3-4 ναι 82 0.503-12 ΘΕΣΗΠέτρωµαΙ∆ΙΩΤΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ, ΒΑΛΤΕΤΣΙ Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.65 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.64 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 27,7% Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50) 373-4 ναι 83 0.503-13 ΘΕΣΗΠέτρωµαΣκληρότητα MoshΠοσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)3-4 ναι 82 1.30Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ, Ε.Ο. TΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ Σκληρότητα Mosh Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.73 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 0.68 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 26,1%3-4 ναι 75 0.30Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%)3-14 ΘΕΣΗΠέτρωµα3-15 ΘΕΣΗΤΕΓΕΑ, Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΣΤΡΙ Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.87 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.92 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 30,7% ΠέτρωµαΣκληρότητα Mosh Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)3-4 ναι 73 0.80σελ. 5 / 100 ΝΟΜΟΣΑΡΚΑ∆ΙΑΣ3-16 ΘΕΣΗ∆ΟΡΙΖΑ, Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 3.1 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.84 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 34,7% ΠέτρωµαΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.73 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.71 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 35,5,%Σκληρότητα Mosh Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)3-4 ναι 80 1.203-17 ΘΕΣΗΠέτρωµαΣΙΜΙΑ∆ΕΣ, Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ - ΛΕΒΙ∆Ι Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.73 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.69 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 28,9%Σκληρότητα Mosh Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)3-4 ναι 78 1.203-18 ΘΕΣΗΠέτρωµαΣκληρότητα MoshΠοσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)3-4 ναι 72 0,40Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ, Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ Σκληρότητα Mosh Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.73 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 0.68 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 28,9%3-4 ναι 76 0.40Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%)3-19 ΘΕΣΗΠέτρωµα3-20 ΘΕΣΗΚΡΥΟΝΕΡΙ, Ε.Ο. ΑΣΤΡΟΣ - ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.72 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.94 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 34,4,% ΠέτρωµαΣκληρότητα Mosh Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)Ι∆ΙΩΤIKΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ, ΚΑΝ∆ΗΛΑ, ΣΚΟΤΕΙΝΗ Σκληρότητα Mosh Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.66 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 0.95 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 28,7% - 32,9%3-4 ναι 70 0.403-21 ΘΕΣΗΠέτρωµαΙ∆ΙΩΤIKΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ, ΚΥΝΟΥΡΙΑ Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.64 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.74 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 31,5,%3-4 ναι 67 4.1 & 3.63-22 ΘΕΣΗΠέτρωµαΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ∆ΥΡΑΧΙΟ Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.73 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.91 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 28,8%Σκληρότητα Mosh Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)3-4 ναι 78 1.903-23 ΘΕΣΗΠέτρωµαΙ∆ΙΩΤIKΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ, ΛΑΓΚΑ∆Α Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.67 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.69 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 24,8%Σκληρότητα Mosh Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)3-4 ναι 69 0.103-24 ΘΕΣΗΠέτρωµαΣκληρότητα Mosh Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)3-4 ναι 70 0.20σελ. 6 / 100 ΝΟΜΟΣΑΡΚΑ∆ΙΑΣ3-25 ΘΕΣΗΙ∆ΙΩΤIKΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ, ΒΥΤΙΝΑ Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.68 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.59 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 29% ΠέτρωµαΧΕΙΜΑΡΟΣ ∆ΑΦΝΩΝ, ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ Αµµοχάλικα Ειδικό βάρος, t/m3 2.70 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.66 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 29,3%Σκληρότητα Mosh Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)3-4 ναι 71 0.403-26 ΘΕΣΗΠέτρωµαΣκληρότητα MoshΠοσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)3-4 ναι 73 0.30ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ - ΒΕΛΙΓΟΣΤΗ Σκληρότητα Mosh Αµµοχάλικα Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.56 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 0.68 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 28%3-4 ναι 73 0.20Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%)3-27 ΘΕΣΗΠέτρωµα3-28 ΘΕΣΗΟΡΥΧΕΙΟ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑΣ - ΠΕΛΕΤΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΕΤΑ Σκληρότητα Mosh Ασβεστολιθικο τρήµα Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.66 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 0.90 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 35,8,% Πέτρωµα∆ΡΑΓΟΥΜΙ, ΑΝΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ Ασβεστολιθικο τρήµα Ειδικό βάρος, t/m3 2.65 Απορροφόµενη Yγρασία % 1.30 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 31,6% Ποσοστό Φθοράς Λεπτοκόκκου (<10%) 7.63-4 ναι 69 0.803-29 ΘΕΣΗΠέτρωµαΣκληρότητα Mosh Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)Ι∆ΙΩΤIKΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΟΥ Σκληρότητα Mosh Ασβεστολιθικο τρήµα Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.73 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 1.39 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 58,% Ποσοστό Φθοράς Λεπτοκόκκου (<10%) 9.903-4 ναι 54 9.33-30 ΘΕΣΗΠέτρωµαΟΡΥΧΕΙΟ ΧΑΡΑΝ∆ΡΟΥ Ασβεστολιθικο τρήµα Ειδικό βάρος, t/m3 2.70 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.97 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 43,7% Ποσοστό Φθοράς Λεπτοκόκκου (<10%) 13,03-4 ναι 48 29.93-31 ΘΕΣΗΠέτρωµαΟΡΥΧΕΙΟ ΜΕΛΙΓΟΥΣ Ασβεστολιθικο τρήµα Ειδικό βάρος, t/m3 2.69 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.93 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 29,8% Ποσοστό Φθοράς Λεπτοκόκκου (<10%) 24.6Σκληρότητα Mosh Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)3-4 ναι 57 15.43-32 ΘΕΣΗΠέτρωµαΣκληρότητα Mosh Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)3-4 ναι 58 18.9σελ. 7 / 100 ΝΟΜΟΣΑΡΚΑ∆ΙΑΣ3-33 ΘΕΣΗΟΡΥΧΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ, ΣΙΤΑΙΝΑ Ασβεστολιθικο τρήµα Ειδικό βάρος, t/m3 2.69 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.95 ∆ιαβάθµιση Los Angeles 38,4% Ποσοστό Φθοράς Λεπτοκόκκου (<10%) 9.3 ΠέτρωµαΣκληρότητα Mosh Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)ΟΡΥΧΕΙΟ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΧΘ 10+400 (Ν∆ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) Πλαστικοτητα Αµµοχάλικα ∆ιαβάθµιση Los Angeles 49,7%3-4 ναι 56 18.13-34 ΘΕΣΗΠέτρωµαΟΡΥΧΕΙΟ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΧΘ 32+100(Μεγαλόπολη) Πλαστικοτητα Αµµοχάλικα ∆ιαβάθµιση Los Angeles 43,4% - 36,7%5.7%3-35 ΘΕΣΗΠέτρωµαΟΡΥΧΕΙΟ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ-ΟΛΥΜΠΙΑ, ΧΘ 33+000, Β∆ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Πλαστικοτητα Αµµοχάλικα ∆ιαβάθµιση Los Angeles 37,9%ΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ3-36 ΘΕΣΗΠέτρωµαΟΡΥΧΕΙΟ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ-ΟΛΥΜΠΙΑ, ΧΘ 60+000, Β∆ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Πλαστικοτητα Αµµοχάλικα ∆ιαβάθµιση Los Angeles 31,4% - 31,0%ΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ3-37 ΘΕΣΗΠέτρωµαΟΡΥΧΕΙΟ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ-ΟΛΥΜΠΙΑ, ΧΘ 90+500 (ΚΟΙΝ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ) Πέτρωµα Πλαστικοτητα Αµµοχάλικα ∆ιαβάθµιση Los Angeles 26,4%ΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ3-38 ΘΕΣΗΟΡΥΧΕΙΟ Ε.Ο. ΚΑΡΚΑΛΟ-ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ, ΧΘ 2+500, ΑΠΟ ΚΑΡΚΑΛΟ Πλαστικοτητα Αµµοχάλικα ∆ιαβάθµιση Los Angeles 39,0%ΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ3-39 ΘΕΣΗΠέτρωµαΟΡΥΧΕΙΟ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΣΤΡΟΣ, ΧΘ 22+000 (ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΣ) Πλαστικοτητα Αµµοχάλικα ∆ιαβάθµιση Los Angeles 39,5%ΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ3-40 ΘΕΣΗΠέτρωµαΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ3-41 ΘΕΣΗΟΡΥΧΕΙΟ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ, ΧΘ 51+000 (ΚΟΙΝ. ΑΝΩ ΜΕΛΙΓΟΥΣ) Πλαστικοτητα Αµµοχάλικα ΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ∆ιαβάθµιση Los Angeles 32,2% - 30,2% Πέτρωµα4ΝΟΜΟΣ4-01 ΘΕΣΗΑΡΤΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣΠέτρωµα Ειδικό βάρος, t/m3 Απορροφόµενη Yγρασία % Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)4-02 ΘΕΣΗΕκµεταλλεύσιµη ποσότηταΑσβεστόλιθος 2.67 1.00 3.70Εκµεταλλεύσιµη ποσότηταΑσβεστόλιθος 2.67 0.70 1.85Εκµεταλλεύσιµη ποσότηταΥδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 28,0%ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙΠέτρωµα Ειδικό βάρος, t/m3 Απορροφόµενη Yγρασία % Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)4-03 ΘΕΣΗΑσβεστόλιθος 2.68 0.90 2.95Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 26,8%ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΠέτρωµα Ειδικό βάρος, t/m3 Απορροφόµενη Yγρασία % Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 25,2% σελ. 8 / 100 ΝΟΜΟΣΑΡΤΑΣ4-04 ΘΕΣΗΑΜΜΟΤΟΠΟΣ, ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ, ΚΟΝΤΟ∆ΕΛΙ Πέτρωµα Ασβεστόλιθος Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Μεγάλη Ειδικό βάρος, t/m3 Ειδικό βάρος, t/m3 2.70 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ναι Απορροφόµενη Yγρασία % Απορροφόµενη Yγρασία % 0.90 ∆ιαβάθµιση Los Angeles ∆ιαβάθµιση Los Angeles 23,8% Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 1.15 ΠέτρωµαΑΜΜΟΡΥΧΕΙΟ ΑΡΑΠΑ Αµµοχάλικα Ειδικό βάρος, t/m3 2.69 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.60 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 0.90Αµµοχάλικα Μεγάλη 2.65 ναι 1.50 27,8% 5.664-05 ΘΕΣΗΠέτρωµαΑΜΜΟΡΥΧΕΙΟ ΒΑΘΥΚΑΜΠΟΥ Αµµοχάλικα Ειδικό βάρος, t/m3 2.66 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.60 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 5.12Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 21,5%4-06 ΘΕΣΗΠέτρωµαΑΜΜΟΡΥΧΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΛΑΚΑΣ Αµµοχάλικα Ειδικό βάρος, t/m3 2.64 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.50 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 2.10Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 21,8%4-07 ΘΕΣΗΠέτρωµαΑΜΜΟΡΥΧΕΙΟ ΑΧΕΛΩΟΥ Αµµοχάλικα Ειδικό βάρος, t/m3 2.69 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.60 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 0.80Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 19,6%4-08 ΘΕΣΗΠέτρωµαΑΜΜΟΡΥΧΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΥΡΟΦΥΛΟΥ Αµµοχάλικα Ειδικό βάρος, t/m3 2.70 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.80 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 2.00Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 22,0%4-09 ΘΕΣΗΠέτρωµαΑΜΜΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΨΑΛΟΥ Αµµοχάλικα Ειδικό βάρος, t/m3 2.69 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.90 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 3.20Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 22,0%4-10 ΘΕΣΗΠέτρωµαΑΜΜΟΡΥΧΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ Αµµοχάλικα Ειδικό βάρος, t/m3 2.70 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.90 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 3.50Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 17,8%4-11 ΘΕΣΗΠέτρωµαΕκµεταλλεύσιµη ποσότητα Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 19,0%σελ. 9 / 100 ΝΟΜΟΣΑΡΤΑΣ4-12 ΘΕΣΗΟΡΥΧΕΙΟ ΠΙΣΤΙΑΝΩΝ Κερµατισµένος ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.70 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.80 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 2.50 ΠέτρωµαΟΡΥΧΕΙΟ ΜΗΛΙΑΝΩΝ Κερµατισµένος ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.66 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.20 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 3.32Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 20,8%4-13 ΘΕΣΗΠέτρωµαΟΡΥΧΕΙΟ ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΑ Κερµατισµένος ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.69 Απορροφόµενη Yγρασία % 0.70 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 4.28Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 22,4%4-14 ΘΕΣΗΠέτρωµαΟΡΥΧΕΙΟ ∆ΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Κερµατισµένος ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.66 Απορροφόµενη Yγρασία % 1.00 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 4.20Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 19,6%4-15 ΘΕΣΗΠέτρωµαΟΡΥΧΕΙΟ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κερµατισµένος ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.65 Απορροφόµενη Yγρασία % 1.00 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 1.90Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 19,0%4-16 ΘΕΣΗΠέτρωµαΟΡΥΧΕΙΟ ΧΕΛΩΝΑΣ Κερµατισµένος ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.65 Απορροφόµενη Yγρασία % 1.00 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 5.20Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 27,0%4-17 ΘΕΣΗΠέτρωµαΟΡΥΧΕΙΟ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ Κερµατισµένος ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 2.61 Απορροφόµενη Yγρασία % 1.00 Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 3.80Εκµεταλλεύσιµη ποσότητα Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 24,6%4-18 ΘΕΣΗΠέτρωµα5ΝΟΜΟΣΕκµεταλλεύσιµη ποσότητα Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) ∆ιαβάθµιση Los AngelesΜεγάλη ναι 23,0%ΑΤΤΙΚΗΣ5-01 ΘΕΣΗ∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕ∆Ε, ΜΑΝ∆ΡΑ ∆ολοµίτης Αντοχή µητρικού πετρώµατος 1583, 1803, kp/cm2 Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50) 43 Φθορά σε συντριβή (AIV<18-20) 18.1 ΠέτρωµαΑντοχή µητρικού πετρώµατος ∆ιαβάθµιση Los Angeles Φθορά σε απότριψη (ΑΑV<8) Φθορά σε κρούση (ACV<18)∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕ∆Ε, ΠΛΑΚΑ-ΛΑΥΡΙΟΥ Αντοχή µητρικού πετρώµατος Κερατόλιθος Αντοχή µητρικού πετρώµατος ∆ιαβάθµιση Los Angeles 2367, 2608 kp/cm2 Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50) Φθορά σε απότριψη (ΑΑV<8) 44 Φθορά σε συντριβή (AIV<18-20) Φθορά σε κρούση (ACV<18) 9.702086, 1904, 2046 kp/cm2 32,60% 10.00 22.605-02 ΘΕΣΗΠέτρωµα2392, 2466, 2015 kp/cm2 15,4% 1.77 9.10 σελ. 10 / 100 ΝΟΜΟΣΑΤΤΙΚΗΣ5-03 ΘΕΣΗ∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕ∆Ε, ΠΛΑΚΑ-ΛΑΥΡΙΟΥ Αντοχή µητρικού πετρώµατος Γρανοδιορίτης Αντοχή µητρικού πετρώµατος ∆ιαβάθµιση Los Angeles 1077, 935 kp/cm2 Αντίσταση σε στίλβωση (PSV>50) Φθορά σε απότριψη (ΑΑV<8) 55 Φθορά σε συντριβή (AIV<18-20) Φθορά σε κρούση (ACV<18) 26.4 ΠέτρωµαΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΤΟ ΚΕ∆Ε, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Αντοχή µητρικού πετρώµατος Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 Χηµικά χαρακτηριστικά 2.571124, 966, 1017 kp/cm2 40,8% 6.36 27.75-04 ΘΕΣΗΠέτρωµαΧηµικά χαρακτηριστικά Χηµικά χαρακτηριστικά Απορροφόµενη Yγρασία % ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Λεπτοκόκκου (<10%)∆ιαλυτό SiO2 SC = 1.65 mols/lit Χλωριούχα CL = 0.36% 2,76 28,5% 2Χηµικά χαρακτηριστικά Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%) Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%)ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΤΟ ΚΕ∆Ε, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Αντοχή µητρικού πετρώµατος Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) 2.68 Απορροφόµενη Yγρασία % Ισοδύναµο Άµµου (>50%) 0,76 ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 22,2% Ποσοστό Φθοράς Λεπτοκόκκου (<10%) 1,36µ.ο. 659 kp/cm2 Ελάττωση αλκαλικότητας (ASTM C-289) RC = 260 mols/lit Θειούχα SO3 = 0.30% ναι 75 1,505-05 ΘΕΣΗΠέτρωµαΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΤΟ ΚΕ∆Ε, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Αντοχή µητρικού πετρώµατος Ασβεστόλιθος Ειδικό βάρος, t/m3 Φαινόµενο βάρος t/m3 2.64 Υδροφιλία (επικάλυψη >95%) Ισοδύναµο Άµµου (>50%) ναι ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) 26,0% Ποσοστό Φθοράς Χονδροκόκκου (<12%) Ποσοστό Φθοράς Λεπτοκόκκου (<10%) 1.27µ.ο. 535 kp/cm2 ναι 65 3,705-06 ΘΕΣΗΠέτρωµα∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΙΓΜΕ, ΞΥΡΟΡΕΜΜΑ Αντοχή µητρικού πετρώµατος ∆ολοµίτης ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Λεπτοκόκκου (<10%) 30,3%µ.ο. 857 kp/cm2 1,720 70 1.30 1.785-07 ΘΕΣΗΠέτρωµα∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΙΓΜΕ, ΞΥΡΟΡΕΜΜΑ Αντοχή µητρικού πετρώµατος ∆ολοµίτης ∆ιαβάθµιση Los Angeles Ποσοστό Φθοράς Λεπτοκόκκου (<10%) 28,4%472 kp/cm2 1,6115-08 ΘΕΣΗΠέτρωµα∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚ
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
14 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ !!
Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Γιάννης Χριστοδουλιάς είχε κάνει στο ΚΕΔΕ τόσο σημαντική δουλειά και οι Προϊστάμενοί του ήταν ανίκανοι να την αναγνωρίσουν και να την αξιοποιήσουν. Μπράβο και στον Παν. Αναγνωστόπουλο που αφιέρωσε τόσο χρόνο για να την αναδείξει. Τυχεροί οι απανταχού χρήστες, Μελετητες, Εργολάβοι, κλπ που θα πάρουν "δωρεάν" μια τέτοια ποσότητα πληροφορίας.
Είναι λυπηρο ότι μια τέτοιας αξίας Μελέτη, έμελε να αναδειχθεί από ένα εθελοντικό Τεχνικό Φόρουμ, όπως ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ.
Ν. Μαρσέλλος, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ (1973)

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.