Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 04 Ιουνίου 2023

ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ / ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 15-06-2014

Πολυνοµία, ο αόρατος "εχθρός" της χώρας ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ / ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 15-06-2014Η τρόικα είχε εκπλαγεί. Το σχέδιο για το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων προχωρούσε ταχύτατα, οι σχετικοί νόµοι κατετίθεντο και ψηφίζονταν στη Βουλή κανονικότατα, οι πολυπόθητες µεταρρυθµίσεις βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. Λίγους µήνες µετά, όµως, αναρωτιούνταν: Γιατί ενώ οι προϋποθέσεις είχαν νοµοθετηθεί, το πρόγραµµα δεν υλοποιείτο; Γιατί, όπως αποδείχθηκε, για την εφαρµογή ενός νόµου στην Ελλάδα απαιτούνται κατά µέσον όρο 17 προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις. Εως ότου αυτά θεσπιστούν, ο νόµος παραµένει ανενεργός... Είναι πολλοί οι παράγοντες που κρατούν τη χώρα πίσω. Το χάος της πολυνοµίας είναι από τους κρισιµότερους «αόρατους» εχθρούς της ανάπτυξης. Η Ελλάδα είναι ίσως η χώρα µε τους περισσότερους νόµους και ρυθµίσεις στον κόσµο, ένα πολυδαίδαλο νοµικό σύστηµα του οποίου την ισχύ κανείς δεν γνωρίζει και στα δίχτυα του οποίου «κολλάει» κάθε µεταρρυθµιστική απόπειρα. Εχει βρεθεί ότι η Βουλή «γεννάει» ένα νοµοθέτηµα κάθε 55 ώρες. Τα τελευταία 30 χρόνια υπολογίζεται ότι έχουν ψηφιστεί περισσότεροι από 4.000 νόµοι και έχουν εκδοθεί πάνω από 110.000 υπουργικές αποφάσεις, ενώ µόνο την τελευταία 20ετία θεσπίστηκαν 2.178 νόµοι, 14.248 προεδρικά διατάγµατα και 17.638 υπουργικές αποφάσεις, σύνολο 35.153 ρυθµίσεις. «Ο αριθµός αυτός συνιστά ακριβώς την παρέκκλιση που µας χωρίζει από τη στοιχειώδη οργάνωση», σηµειώνει ο βουλευτής Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος έχει πραγµατοποιήσει πολύµηνη έρευνα για το θέµα, στο πλαίσιο της συγγραφής του νέου του βιβλίου για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Οπως ανακάλυψε, για το ασφαλιστικό ισχύουν πάνω από 1.100 διατάξεις, η πολεοδοµική νοµοθεσία αναπτύσσεται σε 130 τόµους ή 25.000 σελίδες, ενώ µόνο την τελευταία τριετία έχουν ψηφιστεί 20 φορολογικοί νόµοι (µόνο το 2013 εκδόθηκαν 695 φορολογικές εγκύκλιοι). Η φορολογική πολυνοµία έχει ως αποτέλεσµα την αναποτελεσµατικότητα του συστήµατος. ∆εν είναι τυχαίο ότι το 2011 έγιναν στη χώρα µας µόλις 22.000 φορολογικοί έλεγχοι, τη στιγµή που στην Κύπρο πραγµατοποιήθηκαν 30.000 έλεγχοι και στην Ιρλανδία, χώρα µε µικρότερο πληθυσµό από την Ελλάδα, 558.000 έλεγχοι. Υπολογίζεται ότι µόνο το 30% των νόµων τελικά υλοποιείται. Αυτό τουλάχιστον είχε προκύψει κατά το σχετικό έλεγχο του Γ. Παπανδρέου για την τύχη των νόµων που είχαν ψηφιστεί από την κυβέρνησή του. Εως τον Μάρτιο του 2011 είχαν ψηφιστεί συνολικά 70 νόµοι. Για την εφαρµογή τους απαιτούνταν περί τα 1.200 προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις (κατά µέσον όρο 17 για τον καθένα). Από αυτά είχαν εκδοθεί λιγότερα από 400, µε αποτέλεσµα οι νόµοι να παραµένουν ανενεργοί. Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο παράδειγµα του πολυδιαφηµισµένου νοµοσχεδίου για την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας στην έκδοση άδειας λειτουργίας νέας επιχείρησης. «Αδεια επιχείρησης µε µια υπογραφή» έγραφαν οι τίτλοι, ωστόσο για την εφαρµογή αυτού του νόµου θα χρειαστούν δεκάδες άλλες υπογραφές και άγνωστος χρόνος. Ακόµα και για τον προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων της κυβέρνησης και των υπουργείων απαιτείται ένα ποτάµι από νόµους. «Ο γενικός κανόνας είναι ότι απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγµατος για την εισαγωγή µιας νέας αρµοδιότητας ή την υλοποίηση µιας νοµοθετικής αλλαγής», εξηγεί ο κ. Αυγενάκης. Με άλλα λόγια, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί ένας ανασχηµατισµός ή υψηλού επιπέδου αναδιανοµή αρµοδιοτήτων έως ότου τεθεί σε ισχύ η αντίστοιχη νοµοθετική αλλαγή. Αλλά και καθηµερινές αποφάσεις όπως ο αριθµός του προσωπικού ή η σύνθεση µιας µονάδας πρέπει να συµµορφώνονται µε τις συγκεκριµένες διατάξεις του νόµου. Μόνο για το υπουργείο Οικονοµικών, κατά την περίοδο 1996-2011 έχουν οριστεί ή τροποποιηθεί µε νόµο 537 αρµοδιότητες, 1.449 µε προεδρικά διατάγµατα και 284 υπουργικές αποφάσεις. Για το σύνολο της κεντρικής κυβέρνησης τα αντίστοιχα µεγέθη είναι: 2.890 αλλαγές αρµοδιοτήτων µε νόµο, 11.018 µε προεδρικά διατάγµατα και 3.191 µε υπουργικές αποφάσεις, δηλαδή κατά µέσον όρο 1.140 τροποποιήσεις κυβερνητικών αρµοδιοτήτων τον χρόνο. Το κόστος της γραφειοκρατίας υπολογίζεται στο 6,5% του ΑΕΠ. Με µια µείωση της γραφειοκρατίας κατά 25% η εθνική οικονοµία θα είχε όφελος 5 δισ. ευρώ. Απλούστευση και κατάργηση νόµων «Ενα από τα πράγµατα που διαπίστωσα “σκαλίζοντας” τη δηµόσια διοίκηση στο πλαίσιο και του κοινοβουλευτικού ελέγχου και συγκέντρωσης υλικού για τη συγγραφή του νέου µου ebook είναι ότι πέρα από τις όποιες αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν και γίνονται για τη λειτουργία του κράτους, πρέπει άµεσα να αντιµετωπιστεί και η πολυνοµία», αναφέρει στην «Κ» ο βουλευτής της Ν.∆. κ. Λευτέρης Αυγενάκης. «Οι νόµοι είναι τόσο πολλοί, που για παράδειγµα υπάλληλοι ευρισκόµενοι στην ίδια θέση µε τις ίδιες αρµοδιότητες εφαρµόζουν τη νοµοθεσία κατά το δοκούν ή ξεθάβουν ένα βασιλικό ή προεδρικό διάταγµα που τυγχάνει να βρίσκεται σε ισχύ, τινάζοντας φερ’ ειπείν στον αέρα την πολεοδόµηση µιας περιοχής». Οπως τονίζει, η πολυνοµία και η κακονοµία τροφοδοτούν τη γραφειοκρατία. «Οι πολύπλοκες διατάξεις είναι δυνάµει εστία διαφθοράς. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως αναµόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του νοµικού συστήµατος και κυρίως απλούστευση. Χρειάζεται στο πλαίσιο της απλούστευσης η κατάργηση όλων των παλαιών νόµων µέχρι µια χρονολογία, επαναδιατύπωσή τους. Για να αποφευχθεί στο µέλλον µια αντίστοιχη κατάσταση, θα συνέβαλλε ένα πλαφόν στην έκταση των νοµοθετηµάτων που ψηφίζουµε στη Βουλή. Πρόκειται βέβαια για ένα δύσκολο έργο, το οποίο καθίσταται ακόµη πιο δύσκολο καθώς οποιαδήποτε παρέµβαση στο εσωτερικό της λειτουργίας του κράτους πρέπει να γίνει σε ένα κλίµα λήψης έκτακτων µέτρων παράλληλα µε την εφαρµογή µακροχρόνιων µεταρρυθµίσεων. Το σίγουρο είναι ότι εδώ που βρισκόµαστε, δεν πρέπει να χάσουµε ούτε µια µέρα».
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.