Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020

Έχουμε συνηθίσει (κακώς) να μιλούμε για ανθεκτικότητα σκυροδέματος, στην πραγματικότητα πρόκειται για ανθεκτικότητα έργου ή κατασκευής ή δομήματος, όποιο όνομα και αν του δώσουμε. Πράγμα που ισοδυναμεί (σχεδόν πλήρως) με την "ανθεκτικότητα" του χάλυβα, αν αναφερόμαστε σε έργο οπλισμένου σκυροδέματος, ήτοι με τη δυνατότητά του χάλυβα να αντέξει στις δυσμενείς εξωτερικές επιδράσεις στη διάρκεια του χρόνου της ζωής του έργου.

Το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και η αλήθεια Θ Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΕίναι αρκετά χρόνια που το κύριο ενδιαφέρον για την ποιότητα του σκυροδέµατος έχει µετατοπισθεί από την αντοχή στην ανθεκτικότητα. Η µέχρι τότε άγνοια και η εξ αυτής αµέλεια έχουν κοστίσει, παγκοσµίως, πολύ ακριβά για την επισκευή ή ανακατασκευή έργων που είχαν µειωµένη ανθεκτικότητα, έχαναν δηλαδή την αντοχή τους µε την πάροδο του χρόνου, µε ταχύτητα η οποία ήταν συνάρτηση πολλών παραγόντων. Η αποφυγή αυτών των δυσµενών οικονοµικών και λειτουργικών επιπτώσεων για όλα τα καινούργια έργα έγινε απολύτως αναγκαία και επιβεβληµένη. Έχουµε συνηθίσει (κακώς) να µιλούµε για ανθεκτικότητα σκυροδέµατος, στην πραγµατικότητα πρόκειται για ανθεκτικότητα έργου ή κατασκευής ή δοµήµατος, όποιο όνοµα και αν του δώσουµε. Πράγµα που ισοδυναµεί (σχεδόν πλήρως) µε την "ανθεκτικότητα" του χάλυβα, αν αναφερόµαστε σε έργο οπλισµένου σκυροδέµατος, ήτοι µε τη δυνατότητά του χάλυβα να αντέξει στις δυσµενείς εξωτερικές επιδράσεις στη διάρκεια του χρόνου της ζωής του έργου. Μια διάρκεια που εξαρτάται, ασφαλώς, από τις δυνατότητες προστασίας που του παρέχει η επικάλυψη του σκυροδέµατος, στη συντριπτική πλειοψηφία των συνηθισµένων έργων, χωρίς να είναι η µόνη. Αυτή η σύνδεση έχει δηµιουργήσει την "παρεξήγηση" που προαναφέραµε. Σταδιακά, οι Κανονισµοί σκυροδέµατος άρχισαν να επισηµαίνουν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που δηµιουργούν ή επιταχύνουν τη διάβρωση του χάλυβα (θαλασσινό νερό, υγρασία, χλωριόντα, θειικά κλπ.), να ορίζουν κατηγορίες συνθηκών περιβάλλοντος αναλόγως εντάσεως προσβολής και να υποδεικνύουν µέτρα προστασίας. Το πιο σύγχρονο κανονιστικό κείµενο επί του αντικειµένου είναι το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 206-1. Έχει κατατάξει τις συνθήκες περιβάλλοντος (µε ευρεία έννοια) -που τις ονοµάζει "δράσεις" του περιβάλλοντος- σε έξι βασικές κατηγορίες, κάθε µία από τις οποίες υποδιαιρείται σε υποκατηγορίες. Επιτρέπει σε κάθε χώρα να συντάξει Εθνικό Κείµενο Προσαρµογής στις τοπικές κλιµατικές, γεωγραφικές και λοιπές συνθήκες. Αυτό το Εθνικό Κείµενο έχει συνταχθεί στη χώρα µας, αλλά δεν έχει τεθεί σε εφαρµογή. Η ανάπτυξη και ανάλυση του Προτύπου ξεφεύγει από τους στόχους του παρόντος "σηµειώµατος". Έχει πάντως παρουσιασθεί σε ηµερίδες και σεµινάρια από διάφορους "γκουρού", που δηλώνουν ότι κατέχουν την αυθεντική ερµηνεία των διατάξεων και απαιτήσεων που περιλαµβάνονται σ' αυτό, ως υποχρεώσεις παραγωγού και χρήστη του σκυροδέµατος. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Θεωρώ ότι το ΕΝ 206-1 δεν καλύπτει επαρκώς το θέµα της ανθεκτικότητας -- της ανθεκτικότητας του τεχνικού έργου, δηλαδή την ανθεκτικότητα του χάλυβα και όχι του σκυροδέµατος, και ας λένε ότι θέλουν οι "ειδικοί". Το ΕΝ 206-1 δεν ορίζει επαρκώς της ανάγκες της "ζωής του έργου" ή, καλύτερα, πότε λήγει η ζωή του έργου, κάτι που δεν έχει µόνο τεχνική σηµασία, αλλά έχει επίσης οικονοµική, νοµική και κοινωνική.1/3 Το θέµα είναι πολύ µεγάλο και δεν µπορεί να καλυφθεί µε ένα σηµείωµα, αλλά ας κάνουµε µια (ακόµα) αρχή. Κάποιες νύξεις έχουν γίνει στο ανηρτηµένο στο www.e-archimedes.gr κείµενο "Αποστατήρες - επικάλυψη οπλισµών". Νοµίζω ότι θεωρούµε ότι ένα έργο είναι ανθεκτικό αν, στο τέλος της "ζωής σχεδιασµού" του ή της απαιτούµενης "ζωής των προδιαγραφών", εξακολουθεί να ικανοποιεί της απαιτήσεις της δηµιουργίας του σε αντοχή, λειτουργικότητα, αισθητική κλπ. Αυτές όµως τις απαιτήσεις πρέπει να τις ορίσουµε πολύ καθαρά, µε µετρήσιµα µεγέθη, κοινά για όλους, σαφώς και πλήρως. Αλλιώς οι απαιτήσεις του ΕΝ 206-1 αποτελούν απλώς ευχολόγιο, ασφαλώς ανεπαρκές και ίσως επικίνδυνο ευχολόγιο. Πότε ένα έργο έχει (ή έχει περίπου) την αντοχή σχεδιασµού του; όταν στέκεται όρθιο; όταν δεν γέρνει και πόσο να γέρνει; όταν δεν έχει ρωγµές; όταν δεν έχει µεγάλες παραµορφώσεις; και ποιες παραµορφώσεις είναι µεγάλες; ποια είναι η οριακή κατάσταση; αυτή την κατάσταση και αυτές τις ιδιότητες τις ορίζει καθένας µόνος του ή περιµένουµε να αποφανθεί ο δικαστής µε τους σοφούς(;) εµπειρογνώµονες; Ποια είναι τα κριτήρια συµµορφώσεως; Πότε θεωρείται ότι ο χάλυβας του σκελετού ικανοποιεί τις απαιτήσεις αντοχής; όταν δεν έχει διαβρωθεί καθόλου; και πόσο να έχει διαβρωθεί; µόλις αλλάξει χρώµα; σε τι βάθος ή τι ποσοστό της διατοµής; και πόσες ράβδοι, τι ποσοστό; σε ποιες θέσεις; Άραγε, πώς κρίνεται ο πύργος της Πίζας, έχει δείξει ανθεκτικότητα; Και άραγε πρέπει να περιµένουµε 50 χρόνια για να διαπιστώσουν τα εγγόνια µας ή τα εγγόνια του ιδιοκτήτη, αν πετύχαµε το στόχο και αν τηρήθηκε η συµβατική υποχρέωση; Και πως θα µάθουµε αν φταίει η ατελής κατασκευή ή η ανεπάρκεια του Προτύπου ή κάτι άλλο; ∆εν µπορούµε να διαπιστώσουµε κάτι "όσο ζούµε" για να επέµβουµε για να σταµατήσουµε το κακό; Άγνωστα πράγµατα για µας, µέχρι που να βρεθεί κάποιος, που πράγµατι ξέρει, να µας τα εξηγήσει. ∆εν πιστεύω να νοµίζει ο συντάκτης του ΕΝ 206-1 ότι θα µετρούµε (κάθε πότε;) το ηλεκτρικό δυναµικό των χαλύβων (όλων;), θα διορθώνουµε στον υπολογιστή το µέτρο ελαστικότητος και την τάση θραύσεως ή το διάγραµµα τάσεων - παραµορφώσεων ή όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία κάθε βέργας, και θα ξαναϋπολογίζουµε, για να δούµε αν µειώθηκε ο συντελεστής ασφαλείας του έργου. Και άραγε πόση µείωση θεωρείται ανεπίτρεπτη; Και πώς υπολογίζεται ο συντελεστής ασφαλείας του συνολικού έργου όταν ξέρουµε(;) τους συντελεστές ασφαλείας των επί µέρους στοιχείων του; Τέλος πάντων, τι θα κάνουµε µε τη µετρηµένη διάβρωση των χαλύβων; Κατά ένα παράξενο τρόπο, το Πρότυπο ΕΝ 206-1 έχει αναθέσει την ανθεκτικότητα του έργου στην επικάλυψη των χαλύβων µε σκυρόδεµα, σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα. Όλες οι άλλες (και είναι πολλές) δυνατότητες προστασίας έχουν αγνοηθεί, είναι σαν να µην υπάρχουν. Όλες οι απαιτήσεις έχουν σκοπό τη µείωση της διαπερατότητας του σκυροδέµατος, µε εύκολη µέθοδο την αύξηση της αντοχής σε θλίψη, ακόµα και όταν δεν απαιτείται στατικώς, ακόµα και όταν είναι επικίνδυνη νοµικώς. Το ΕΝ 206-1 δεν έχει συνοµιλήσει µε το "ξαδερφάκι" του ΕΝ 1504, η ασυνεννοησία µέσα σε µια οικογένεια είναι συχνή, αλλά οδηγεί, πάντα, σε απώλειες οφέλους. Θα θεωρηθεί καχύποπτος αυτός που µπορεί να διαβλέψει εµπορικά συµφέροντα στις επιλογές;2/3 Τις ίδιες ή παρόµοιες απορίες (όπως για την αντοχή) µπορεί να έχει κανείς όσον αφορά τη λειτουργικότητα, την αισθητική και τις άλλες ιδιότητες που απαιτούµε να έχει ένα έργο ποιότητας. Συνολικό ερώτηµα: πότε εξαντλείται η ανθεκτικότητα του έργου; Παράπλευρα επί µέρους ερωτήµατα: πώς θα ξέρουµε τον βαθµό "υστερήσεως" του έργου σε κάθε χρονική στιγµή, λόγω διαβρώσεως ή άλλης βλάβης; πότε ή κάθε πότε αρχίζουµε να τη µετρούµε; πότε αυτή γίνεται επικίνδυνη και πώς θα επέµβουµε για να τη σταµατήσουµε; Και εν τω µεταξύ ας πάψουµε να θεωρούµε ως έλλειψη ανθεκτικότητας την ενανθράκωση του σκυροδέµατος, είναι µόνο ένα κακό σηµάδι για την προστασία του χάλυβα. Θα µας ενδιέφερε η ενανθράκωση αν δεν υπήρχε οπλισµός ή αν αυτός ήταν ανοξείδωτος; Να λοιπόν ένα ακόµη "πεδίον δόξης λαµπρόν" για τους ειδικούς, να µας γνωρίσουν τις "αρρώστιες", τις βλάβες του σκυροδέµατος εν χρόνω από την επίδραση του περιβάλλοντος, αυτές που ενδιαφέρουν το έργο, ως ανεξάρτητου υλικού, όχι ως προστάτη του χάλυβα. Θα εξοµολογηθώ την αµαρτία µου, λένε ότι µετά την εξοµολόγηση παύει να είναι αµαρτία. Το EN 206-1 µου θυµίζει µεσαιωνικό καλόγερο. Θεωρεί ότι ερµηνεύει αυθεντικά τις απόψεις της Εκκλησίας και κηρύσσει µε πάθος ότι αν ανάψεις πολλά κεριά και ρίχνεις αυτό που πρέπει, όσο συχνά πρέπει, στο "παγκάρι" θα κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών. Το λέει αλλά δεν µπορεί να το αποδείξει, δεν γνωρίζει ούτε ένα παράδειγµα, δεν γύρισε ποτέ κανένας πίσω για να επαληθεύσει τους ισχυρισµούς του καλόγερου. Αυτός όµως δηλώνει ότι η διαπίστωση θα γίνει κατά τη ∆ευτέρα Παρουσία, είναι βέβαιος. Άλλωστε η αλήθεια είναι µακρυά, χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγµατα από τα λεφτά στο "παγκάρι", χρειάζονται "καλές πράξεις" για να κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών. Και η ∆ευτέρα Παρουσία είναι µακρυά. Νοµίζω ότι το ίδιο γίνεται µε τους καλόγερους - γκουρού του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. Ερµηνεύουν αυθεντικά τις διατάξεις του, δικαιολογούν τις αδυναµίες του και ισχυρίζονται ότι αν ακολουθήσεις τις υποδείξεις τους για την ποιότητα του σκυροδέµατος και τα πάχη επικαλύψεως θα κερδίσεις την ανθεκτικότητα. ∆εν µπορούν βέβαια να το αποδείξουν, ούτε τους ενδιαφέρει, τα 50 χρόνια είναι µακρυά. Και αγνοούν τις λοιπές "καλές πράξεις" που µπορούν να σε βοηθήσουν να φτάσεις στο στόχο. Ας αναζητήσουµε αυτές τις ενέργειες για να ξεφύγουµε από τον (καθ' υπερβολήν) µεσαίωνα.3/3
Έχουν δημοσιευτεί 2 σχόλιαΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
01 Νοεμβρίου 2013

Το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και η αλήθεια (!!!!!!!!!!! πολύ καλό)

Βάση του κανονισμού FIB (fib Bulletin No. 10, fib Bulletin No. 49) ο χάλυβας δεν πρέπει ΠΟΤΕ α) να ενανθρακωθεί στο βάθος επικάλυψης, β)να έχουμε συγκέντρωση χλωριόντων μεγαλύτερη του ορίου στο βάθος επικάλυψης, γ) να υπάρχει χημική προσβολή ΑΣΧΕΤΩΣ του βάθους επικάλυψης. Οσον αφορά την διαδικασία υπολογισμού της πτώσης του συντελεστή ασφαλείας το θέμα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο.
Μια πολύ καλή ανάλυση δίνεται στο άρθρο "Αποτίμηση και Αναβάθμιση Διαβρωμένων Κατασκευών Ο.Σ. με Σύνθετα Υλικά Ι.Ο.Π." (Σ. Π. ΤΑΣΤΑΝΗ, Σ. Ι. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ -
Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 1-2 2007)

(Θα εκφράσω βέβαια την έντονη διαφωνία μου με την χρήση των συνθέτων υλικών για καταστολή του μηχανισμού της διάβρωσης).

Χρήστος Ροδόπουλος
-----------------------------------------------------------------------------------------

30 Οκτωβρίου 2013

Εκείνο που δεν θίγει ο Θόδωρος είναι ότι δεν πάσχουμε από έναν πιο καλό Κανονισμό. Πάσχουμε από έναν Κανονισμό που να έχει εφαρμοσθεί σε μεγάλο βαθμό από τους χρήστες Ελληνες Μηχανικούς.

Ο ΚΤΣ-97 είναι μια χαρά Κανονισμός, εάν εφαρμοζότανε.
Τι με νοιάζει εμένα ένας πιο "καλός" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;
Τι με νοιάζει για το ΕΝ 206-1, εάν είναι καλύτερο η χειρότερο από τον ΚΤΣ-97, ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;
Εάν βγάλω έναν νέο Κ.Ο.Κ. και δεν υπάρχει Αστυνομία να κόβει κλήσεις, θα βρεθεί κάποιος που να μην παρκάρει παράνομα;

Πρώτα πρέπει να δώσει μάχη κανείς να εφαρμοσθεί ο υπάρχων Κανονισμός και μετά να γκρινιαξει για τις ατέλειες του νέου.

Βάζει κανείς 330 kg/m3 τσιμέντο στο παραθαλάσσιο σκυρόδεμα; Εχουν οι Μονάδες υπεύθυνο παραγωγής και ποιότητος γνώστη της Τεχνολογίας σκυροδέματος;

Πάει το ΚΕΔΕ να κάνει ελέγχους; Ούτε καν έχει ορισθεί η φετεινή Επιτροπή από τον "Υπουργό".

Ν.Μαρσελλος, Πολ.Μηχ. ΕΜΠ (1973)

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.