Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

Πίνακας των Συστημάτων Βεβαίωσης Συμμόρφωσης (AoC, Attestation of Conformity) που προβλέπονται από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για ευρεία ποικιλία προϊόντων και υλικών (στην Αγγλική)

DecisionProduct family, product/Intended useAVCP systemStandard95/467/ECChimneys, flues and specific products (1/1): - Prefabricated chimneys (storey height elements), flue liners (elements or blocks), multi-shell chimney (elements or blocks), single walled chimneys and attached chimneys (chimneys).FPC Certification Body (System 2+)EN 12446:2011 EN 13063-1:2005+A1:2007 EN 13063-2:2005+A1:2007 EN 13063-3:2007 EN 13069:2005 EN 13084-5:2005 EN 13084-5:2005/AC:2006 EN 13084-7:2012 EN 14471:2005 EN 1457-1:2012 EN 1457-2:2012 EN 1457:1999/A1:2002 EN 1457:1999/A1:2002/AC:2006 EN 14989-1:2007 EN 14989-2:2007 EN 1806:2006 EN 1856-1:2009 EN 1856-2:2009 EN 1857:2010 EN 1858:2008+A1:201195/467/ECGypsum products (1/4) : - Plasterboards and ceiling elements with thin laminations, fibrous gypsum boards, fibrous gypsum plaster casts, and composite panels (laminates), in which the incorporated material is placed on a face susceptible to be explosed to fire, including relevant ancillary products (in walls, partitions or ceilings (or lining thereof) subject to reaction to fire requirements).Product Certification Body (System 1)EN 13815:200695/467/ECStructural bearings (1/1) : - Structural bearings (in buildings and Product Certification civil engineering works where requirements on individual bearings Body (System 1) are critical).EN 1337-3:2005 EN 1337-4:2004 EN 1337-4:2004/AC:2007 EN 1337-5:2005 EN 1337-6:2004 EN 1337-7:2004 EN 1337-8:2007 EN 15129:200996/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Combined fire detection Body (System 1) and fire alarm systems-kits (fire safety).EN 54-20:2006 EN 54-20:2006/AC:200896/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Fire alarm systems-kits Body (System 1) (fire safety), Alarm transmission routing devices (fire safety).EN 54-21:2006Συστήματα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης για την σήμανση CEwww.e-archimedes.gr1 / 11 DecisionProduct family, product/Intended use96/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - First aid hose systemsBody (System 1) kits (fire safety).EN 671-1:2012 EN 671-2:201296/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Sprinklers and water Body (System 1) spray systems-kits (fire safety).EN 12259-4:2000/A1:200196/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Foam systems-kits (fire Body (System 1) safety).EN 54-7:2000/A1:2002 EN 54-7:2000/A2:200696/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Smoke and heat exhaust Body (System 1) ventilation systems-kits (fire safety).EN 12101-2:2003 EN 12101-3:2002 EN 12101-3:2002/AC:200596/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Pressure differential Body (System 1) systems-kits (fire safety).EN 12101-6:2005 EN 12101-6:2005/AC:200696/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Smoke, heat and flame Body (System 1) detectors (fire safety).EN 12094-9:2003 EN 54-10:2002 EN 54-10:2002/A1:2005 EN 54-12:2002 EN 54-20:2006 EN 54-20:2006/AC:2008 EN 54-5:2000/A1:2002 EN 54-7:2000/A1:2002 EN 54-7:2000/A2:200696/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Control and indicating Body (System 1) devices (fire safety).EN 12094-1:2003 EN 54-16:2008 EN 54-2:1997 EN 54-2:1997/A1:2006 EN 54-2:1997/AC:199996/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Short circuit isolators (fire Body (System 1) safety).EN 54-17:2005 EN 54-17:2005/AC:200796/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Alarm devices (fire Body (System 1) safety).EN 12094-12:2003 EN 14604:2005 EN 14604:2005/AC:2008 EN 54-23:2010 EN 54-3:2001/A1:2002 EN 54-3:2001/A2:200696/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Power supplies (fire Body (System 1) detection/alarm components) (fire safety).EN 54-4:1997 EN 54-4:1997/A1:2002 EN 54-4:1997/A2:2006 EN 54-4:1997/AC:199996/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Input/output 'devices (fire Body (System 1) safety).EN 54-18:2005 EN 54-18:2005/AC:2007 EN 54-24:2008 EN 54-25:2008 EN 54-25:2008/AC:2010 EN 54-25:2008/AC:201296/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Manual call points (fire Body (System 1) safety).EN 12094-3:2003 EN 54-11:2001 EN 54-11:2001/A1:200596/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Fire hydrants (fire safety). Body (System 1)EN 14339:2005 EN 14384:200596/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Water flow Body (System 1) detectors/switches (fire safety).EN 12259-5:200296/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): -Nozzles/sprinklers/outlets Body (System 1) (fire safety).EN 12094-7:2000 EN 12094-7:2000/A1:2005 EN 12259-1:1999 + A1:2001 EN 12259-1:1999+A1:01/A2:04 EN 12259-1:1999+A1:01/A3:0696/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Wet alarm valve Body (System 1) assemblies (fire safety).EN 12259-2:1999/A1:2001 EN 12259-2:1999/A2:2005 EN 12259-2:1999/AC:2002Συστήματα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης για την σήμανση CEAVCP systemStandardwww.e-archimedes.gr2 / 11 DecisionProduct family, product/Intended useAVCP systemStandard96/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Dry alarm valve Body (System 1) assemblies (fire safety).EN 12259-3:2000/A1:2001 EN 12259-3:2000/A2:200596/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Multiple controls (fire Body (System 1) safety).EN 12094-3:200396/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - High pressure container Body (System 1) valve assemblies and their actuators (fire safety), Selector valves and their actuators (fire safety).EN 12094-4:2004 EN 12094-5:200696/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Non-electrical disable Body (System 1) devices (fire safety).EN 12094-2:2003 EN 12094-6:200696/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Flexible connectors (fire Body (System 1) safety).EN 12094-8:200696/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Pressure gauges and Body (System 1) pressure switches (fire safety).EN 12094-10:200396/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Mechanical weighing Body (System 1) devices (fire safety).EN 12094-11:200396/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and Product Certification explosion suppression products (1/1): - Check valves and nonBody (System 1) return valves (fire safety).EN 12094-13:2001 EN 12094-13:2001/AC:200296/577/ECFire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke controlProductEN 12101-1:2005Certification Body (System 1) Product Certification Body (System 1)EN 12101-1:2005/A1:200696/577/ECand explosion suppression products (1/1): - Smoke curtains (fire safety). Fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products (1/1): - Power supplies (fire control components) (fire safety).EN 12101-10:2005 EN 12101-10:2005/AC:200796/579/ECCirculation fixtures (1/2) : - Road marking products: Drop-on Product Certification materials (glass beads, anti-skid aggregates and combinations of Body (System 1) the two) (for circulation areas).EN 1423:2012 EN 1423:2012/AC:201396/579/ECCirculation fixtures (1/2) : - Road marking products: retroreflecting road studs (for circulation area). Circulation fixtures (1/2) : - Road traffic signs and traffic control devices installed permanently for vehicular and pedestrian uses: permanent traffic signs (for circulation areas).Product Certification Body (System 1) Product Certification Body (System 1)EN 1463-1:200996/579/ECCirculation fixtures (1/2) : - Road traffic signs and traffic control devices installed permanently for vehicular and pedestrian uses: traffic bollards (for circulation areas).Product Certification Body (System 1)EN 12899-2:200796/579/ECCirculation fixtures (1/2) : - Road traffic signs and traffic control devices installed permanently for vehicular and pedestrian uses: traffic lights and fixed danger lamps (for circulation areas).Product Certification Body (System 1)EN 12368:200696/579/ECCirculation fixtures (1/2) : - Road traffic signs and traffic control Product Certification devices installed permanently for vehicular and pedestrian uses: Body (System 1) permanent warning devices and delineators (for circulation areas).96/579/ECCirculation fixtures (1/2) : - Road traffic signs and traffic control devices installed permanently for vehicular and pedestrian uses: variable message traffic signs (for circulation areas).Product Certification Body (System 1)EN 12966-1:2005+A1:200996/579/ECCirculation fixtures (1/2): - Road lighting columns (for circulation areas).Product Certification Body (System 1)EN 40-4:2005 EN 40-4:2005/AC:2006 EN 40-5:2002 EN 40-6:2002 EN 40-7:200296/579/ECCirculation fixtures (1/2) : - Vehicle restraint systems: crash Product Certification cushions (for circulation areas), Vehicle restraint barriers: Body (System 1) transition barriers (for circulation areas), Vehicle restraint systems: cables (for circulation areas), Vehicle restraint systems: parapets (for circulation areas).96/579/ECΣυστήματα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης για την σήμανση CEEN 12899-1:2007EN 12352:2006 EN 12899-3:2007EN 1317-5:2007+A2:2012 EN 1317-5:2007+A2:2012/ACwww.e-archimedes.gr3 / 11 DecisionProduct family, product/Intended useAVCP systemStandard96/580/ECCurtain wallings (1/1): - Curtain wall kits (as external walls subject to reaction to fire requirements). Geotextiles (1/2) : - Geosynthetics (membranes and textiles), geotextiles, geocomposites, geogrids, geomembranes and geonets used: as fluid or gas barriers (in roads, railways, foundations and walls, drainage systems, erosion control, reservoirs and dams, canals, tunnels and underground structures, liquid waste disposal or containment, for solid waste storage or waste disposal).Product Certification Body (System 1) FPC Certification Body (System 2+)EN 13830:2003Geotextiles (1/2): - Geosynthetics (membranes and textiles), geotextiles, geocomposites, geogrids, geomembranes and geonets used: as protective layer (in roads, railways, foundations and walls, drainage systems, erosion control, reservoirs and dams, canals, tunnels and underground structures, liquid waste disposal or containment, for solid waste storage or waste disposal).FPC Certification Body (System 2+)EN 13249:2000 EN 13249:2000/A1:2005 EN 13250:2000 EN 13250:2000/A1:2005 EN 13251:2000 EN 13251:2000/A1:2005 EN 13252:2000 EN 13252:2000/A1:2005 EN 13253:2000 EN 13253:2000/A1:2005 EN 13254:2000 EN 13254:2000/A1:2005 EN 13254:2000/AC:2003 EN 13255:2000 EN 13255:2000/A1:2005 EN 13255:2000/AC:2003 EN 13256:2000 EN 13256:2000/A1:2005 EN 13256:2000/AC:2003 EN 13257:2000 EN 13257:2000/A1:2005 EN 13257:2000/AC:2003 EN 13265:2000 EN 13265:2000/A1:2005 EN 13265:2000/AC:2003 EN 13361:2004 EN 13361:2004/A1:2006 EN 13362:2005 EN 13491:2004 EN 13491:2004/A1:2006 EN 13492:2004 EN 13492:2004/A1:2006 EN 13493:200596/581/EC96/581/ECΣυστήματα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης για την σήμανση CEEN 13257:2000 EN 13257:2000/A1:2005 EN 13257:2000/AC:2003 EN 13265:2000 EN 13265:2000/A1:2005 EN 13265:2000/AC:2003 EN 13361:2004 EN 13361:2004/A1:2006 EN 13362:2005 EN 13491:2004 EN 13491:2004/A1:2006 EN 13492:2004 'EN 13492:2004/A1:2006 EN 13493:2005 EN 15382:2008www.e-archimedes.gr4 / 11 DecisionProduct family, product/Intended use96/581/ECGeotextiles (1/2) : - Geosynthetics (membranes and textiles), FPC Certification Body geotextiles, geocomposites, geogrids, geomembranes and (System 2+) geonets used: for drainage and/or filtration (in roads, railways, foundations and walls, drainage systems, erosion control, reservoirs and dams, canals, tunnels and underground structures, liquid waste disposal or containment, for solid waste storage or waste disposal).EN 13249:2000 EN 13249:2000/A1:2005 EN 13250:2000 EN 13250:2000/A1:2005 EN 13251:2000 EN 13251:2000/A1:2005 EN 13252:2000 EN 13252:2000/A1:2005 EN 13253:2000 EN 13253:2000/A1:2005 EN 13257:2000 EN 13257:2000/A1:2005 EN 13257:2000/AC:2003 EN 13265:2000 EN 13265:2000/A1:2005 EN 13265:2000/AC:2003 EN 13361:2004 EN 13361:2004/A1:2006 EN 13362:2005 EN 13491:2004 EN 13491:2004/A1:2006 EN 13492:2004 EN 13492:2004/A1:2006 EN 13493:200596/581/ECGeotextiles (1/2): - Geosynthetics (membranes and textiles), geotextiles, geocomposites, geogrids, geomembranes and geonets used: for reinforcement (in roads, railways, foundations and walls, drainage systems, erosion control, reservoirs and dams, canals, tunnels and underground structures, liquid waste disposal or containment, for solid waste storage or waste disposal).FPC Certification Body (System 2+)EN 13257:2000 EN 13257:2000/A1:2005 EN 13257:2000/AC:2003 EN 13265:2000 EN 13265:2000/A1:2005 EN 13265:2000/AC:2003 EN 13361:2004 EN 13361:2004/A1:2006 EN 13362:2005 EN 13491:2004 EN 13491:2004/A1:2006 EN 13492:2004 EN 13492:2004/A1:2006 EN 13493:2005 EN 15381:200897/176/ECStructural timber products (1/3): - Solid structural timber products: Elements (bridge elements, truss elements, sleepers, floor elements, wall elements, roof elements such as beams, arches, joists, rafters, columns, poles, piles) (bridges, railtracks and buildings), Solid structural timber products; Kits (trusses, floors, walls, roofs, frames) (bridges, railtracks and buildings).Product Certification Body (System 1)EN 14374:200497/176/ECStructural timber products (1/3) : - Solid structural timber products: Elements (bridge elements, truss elements, sleepers, floor elements, wall elements, roof elements such as beams, arches, joists, rafters, columns, poles, piles) (bridges, railtracks and buildings).FPC Certification Body (System 2+)EN 14081-1:2005+A1:2011 EN 14250:201097/176/ECStructural timber products (1/3) : - Solid structural timber products; Kits (trusses, floors, walls, roofs, frames) (bridges, railtracks and buildings).FPC Certification Body (System 2+)EN 14250:201097/176/ECStructural timber products (2/3) : - Structural glued laminated products and other glued timber products: Elements (bridge elements, truss elements, floor elements, wall elements, roof elements such as beams, arches, joists, rafters, columns, poles, piles) (for bridges and buildings).Product Certification Body (System 1)EN 14080:2005 EN 14374:200497/176/ECStructural timber products (2/3) : - Structural glued laminated products and other glued timber products: Kits (trusses, floors, walls, roofs, frames) (for bridges and buildings).Product Certification Body (System 1)EN 14080:200597/462/ECWood-based panels (1/2) : - Unfaced overlaid and veneered or coated wood-based panels (for structural elements in internal or external application).Product Certification Body (System 1)EN 13986:2004Συστήματα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης για την σήμανση CEAVCP systemStandardwww.e-archimedes.gr5 / 11 DecisionProduct family, product/Intended useAVCP systemStandard97/462/ECWood-based panels (1/2): - Unfaced overlaid and veneered or coated wood-based panels (for structural elements in internal or external applications).FPC Certification Body (System 2+)EN 13986:200497/462/ECWood-based panels (2/2) : - Unfaced, overlaid and veneered or Product Certification coated wood-based panels (for non structural elements in internal Body (System 1) or external applications).EN 13986:200497/555/ECCements, building limes and other hydraulic binders : -Common Product Certification cements, including:
-Portland cement,
-Portland Body (System 1+) composite cements: Portland-slag cement, Portland-silica fume cement, Portland-pozzolana cement, Portland-fly ash cement, Portland-burnt shale cement, Portland-limestone cement, Portland composite cement,
-Blastfurnace cements,
-Pozzolanic cements,
-Composite cements (preparation of concrete, mortar, grout and other mixes for construction and for the manufacture of construction products).EN 14216:2004 EN 197-1:201197/555/ECCements, building limes and other hydraulic binders : -Special Product Certification cements, including:
-low heat cements,
-sulfate Body (System 1+) resisting cement,
-white cement,
-sea water resisting cement,
-low alkali cement (preparation of concrete, mortar, grout and other mixes for construction and for the manufacture of construction products).EN 14216:2004 EN 15743:201097/555/ECCements, building limes and other hydraulic binders : -Calcium aluminate cements (preparation of concrete, mortar, grout and other mixes for construction and for the manufacture of construction products).Product Certification Body (System 1+)EN 14647:2005 EN 14647:2005/AC:200697/555/ECCements, building limes and other hydraulic binders : -Masonry cements (preparation of concrete, mortar, grout and other mixes for construction and for the manufacture of construction products).Product Certification Body (System 1+)EN 413-1:201197/555/ECFPC Certification Body Cements, building limes and other hydraulic binders : -Building limes, including:
-Calcium limes,
-Dolomitic limes,
-(System 2+) Hydraulic limes (preparation of concrete, mortar, grout and other mixes for construction and for the manufacture of construction products).EN 459-1:201097/638/ECFasteners for structural timber products (1/1): -Toothed-plate connectors (for structural timber products). Masonry and related products (1/3) : - Masonry units category I (in walls, columns and partitions).FPC Certification Body (System 2+) FPC Certification Body (System 2+)EN 14545:200897/740/ECMasonry and related products (1/3): - Factory-made, designed masonry mortars (in walls, columns and partitions).FPC Certification Body (System 2+)EN 998-2:201097/808/ECFloorings (2/2) : - Rigid flooring products
(a) Components: Product Certification paving units, tiles, mosaics, parquet, decking of mesh or sheet, Body (System 1) floor gratings, rigid laminated floorings, wood based products (for internal uses including enclosed public transport premises).EN 14342:2005+A1:2008 EN 15285:2008 EN 15285:2008/AC:200897/808/ECFloorings (2/2) : - Floor screed materials (for internal uses).EN 13454-1:2004 EN 13813:2002 EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006 EN 14904:200697/740/EC97/808/ECProduct Certification Body (System 1) Floorings (2/2): - Resilient and textile floorings -homogeneous and Product Certification heterogeneous resilient floor coverings supplied either in tile, Body (System 1) sheet or roll form (textile floor covering including tiles; plastic and rubber sheets (aminoplastic thermosetting floorings); linoleum and cork; anti-static sheet; floor loose laid tiles; resilient laminated floorings) (for internal uses).Συστήματα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης για την σήμανση CEEN 771-1:2011 EN 771-2:2011 EN 771-3:2011 EN 771-4:2011 EN 771-5:2011 EN 771-6:2011www.e-archimedes.gr6 / 11 DecisionProduct family, product/Intended use98/214/ECStructural metallic products and ancillaries (1/4) : - Structural FPC Certification Body metallic sections/profiles: hot rolled, cold formed or otherwise (System 2+) produced sections/profiles with various shapes (T, L, H, U, Z, I, channels, angle, hollow, tubes), flat products (plate, sheet, strip), bars, castings, forgings made of various metallic materials, unprotected or protected against corrosion by coating (to be used in metal structures or in composite metal and concrete structures).EN 10025-1:2004 EN 10088-4:2009 EN 10088-5:2009 EN 10210-1:2006 EN 10219-1:2006 EN 10340:2007 EN 10340:2007/AC:2008 EN 10343:2009 EN 15048-1:2007 EN 15088:200598/214/ECFPC Certification Body Structural metallic products and ancillaries (2/4) : - Structural metallic construction members: finished metallic products such as (System 2+) trusses, girders, columns, stairs, ground piles, bearing piles and sheet piling, cut to size sections designed for certain applications, and rails and sleepers. They can be unprotected or protected against corrosion by coating, welded or not. (for uses in work's frames and foundations).EN 1090-1:2009 EN 1090-1:2009+A1:2011 EN 1090-1:2009/AC:201098/214/ECStructural metallic products and ancillaries (3/4): - Welding materials (for uses in structural metallic works). Structural metallic products and ancillaries (4/4) : - Structural connectors: metallic rivets, bolts (nuts and washers) and H.R. bolts (high strength friction grip bolts), studs, screws, railway fasteners (for uses in structural metallic works).EN 13479:200498/214/ECAVCP systemStandardFPC Certification Body (System 2+) FPC Certification Body (System 2+)EN 14399-1:200598/436/ECRoof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products Product Certification (2/6): - Flat and profiled sheets (for uses subject to reaction to fire Body (System 1) regulations).EN 534:2006+A1:201098/436/ECRoof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (2/6): - Factory-bonded composite or sandwich panels (for uses subject to reaction to fire regulations).EN 14509:2006 EN 14509:2006/AC:200898/436/ECProduct Certification Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (2/6): - Roofing tiles, slates, stones and shingles (for uses subject Body (System 1) to reaction to fire regulations).EN 14964:200698/436/ECRoof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products Product Certification (2/6): - Rooflights (for uses subject to reaction to fire regulations). Body (System 1)EN 14963:2006 EN 1873:200598/437/ECInternal and external wall and ceiling finishes (3/5) : -Coverings in Product Certification roll form (as internal finishes in walls or ceilings subject to Body (System 1) reaction to fire regulations).EN 14716:2004 EN 15102:2007+A1:201198/437/ECInternal and external wall and ceiling finishes (3/5) : -Suspended Product Certification ceilings (kits) (as internal or external finishes in ceilings subject to Body (System 1) reaction to fire regulations).EN 13964:2004 EN 13964:2004/A1:200698/437/ECInternal and external wall and ceiling finishes (3/5) : - Panels (as Product Certification internal or external finishes in walls or ceilings subject to reaction Body (System 1) to fire regulations).EN 438-7:200598/598/ECAggregates for uses with high safety requirements (2/2) : -Fillers FPC Certification Body for bituminous mixtures and surface treatments (for roads and (System 2+) other civil engineering works), Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments (for roads and other civil engineering works), Armourstones (for hydraulic structures and other civil engineering works), Railway ballast (for railway works), Aggregates and fillers for concrete, mortar and grout (in buildings, roads and other civil engineering work), Aggregates for unbound and hydraulically bound mixtures (for roads and other civil engineering works).EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 EN 13055-2:2004 EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 EN 13242:2002+A1:2007 EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 EN 13450:2002 EN 13450:2002/AC:200498/601/ECRoad construction products (1/2) : - Bitumen (for road construction and surface treatment of roads).FPC Certification Body (System 2+)EN 12591:2009 EN 13808:2005 EN 13924:2006 EN 13924:2006/AC:2006 EN 14023:2010 EN 15322:200998/601/ECRoad construction products (1/2): - Bridge deck waterproofing products and kits (for bridge decks).FPC Certification Body (System 2+)EN 14695:2010Συστήματα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης για την σήμανση CEProduct Certification Body (System 1)www.e-archimedes.gr7 / 11 DecisionProduct family, product/Intended use98/601/ECRoad construction products (1/2) : - Bituminous mixtures (for road FPC Certification Body construction and surface treatment of roads). (System 2+)EN 13108-1:2006 EN 13108-1:2006/AC:2008 EN 13108-2:2006 EN 13108-2:2006/AC:2008 EN 13108-3:2006 EN 13108-3:2006/AC:2008 EN 13108-4:2006 EN 13108-4:2006/AC:2008 EN 13108-5:2006 EN 13108-5:2006/AC:2008 EN 13108-6:2006 EN 13108-6:2006/AC:2008 EN 13108-7:2006 EN 13108-7:2006/AC:200898/601/ECRoad construction products (1/2) : - Surface treatments (for surface treatments of roads). Road construction products (2/2) : - Bituminous mixtures (for uses subject to reaction to fire regulations).FPC Certification Body (System 2+) Product Certification Body (System 1)EN 12271:2006 EN 12273:2008 EN 13108-1:2006 EN 13108-1:2006/AC:2008 EN 13108-2:2006 EN 13108-2:2006/AC:2008 EN 13108-3:2006 EN 13108-3:2006/AC:2008 EN 13108-4:2006 EN 13108-4:2006/AC:2008 EN 13108-5:2006 EN 13108-5:2006/AC:2008 EN 13108-6:2006 EN 13108-6:2006/AC:2008 EN 13108-7:2006 EN 13108-7:2006/AC:200899/90/ECMembranes (1/3): - Damp proofing sheets (in buildings).FPC Certification Body (System 2+)EN 13967:2012 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:200699/90/ECMembranes (1/3): - Roof sheets (in buildings).98/601/EC99/90/EC 99/90/EC 99/90/ECAVCP systemStandardFPC Certification Body (System 2+) Membranes (2/3): - Damp proof courses (for uses subject to Product Certification reaction to fire regulations). Body (System 1) Membranes (2/3) : - Roof underlays (for uses subject to reaction Product Certification to fire regulations). Body (System 1) Membranes (2/3): - Water vapour control layers (for uses subject Product Certification to reaction to fire regulations). Body (System 1)Συστήματα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης για την σήμανση CEEN 13707:2004+A2:2009 EN 13956:2012 EN 14909:2012 EN 13859-1:2010 EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010 EN 13970:2004 EN 13970:2004/A1:2006 EN 13984:2004 EN 13984:2004/A1:2006 EN 13984:2013www.e-archimedes.gr8 / 11 DecisionProduct family, product/Intended useAVCP systemStandard99/91/ECThermal insulating products (2/2): - Thermal insulating products (factory-made products and products intended to be formed insitu) (for uses subject to regulations on reaction to fire).Product Certification Body (System 1)EN 13162:2012 EN 13163:2012 EN 13164:2012 EN 13165:2012 EN 13166:2012 EN 13167:2012 EN 13168:2012 EN 13169:2012 EN 13170:2012 EN 13171:2012 EN 14063-1:2004 EN 14063-1:2004/AC:2006 EN 14064-1:2010 EN 14303:2009 EN 14303:2009+A1:2013 EN 14304:2009 EN 14304:2009+A1:2013 EN 14305:2009 EN 14305:2009+A1:2013 EN 14306:2009 EN 14306:2009+A1:2013 EN 14307:2009 EN 14307:2009+A1:2013 EN 14308:2009 EN 14308:2009+A1:2013 EN 14309:2009 EN 14309:2009+A1:2013 EN 14313:2009 EN 14313:2009+A1:2013 EN 14314:2009 EN 14314:2009+A1:2013 EN 14933:2007 EN 14934:200799/93/ECDoors, windows, shutters, blinds, gates and related building hardware (1/1): - Doors and gates (with or without related hardware) (fire/smoke compartmentation and on escape routes).Product Certification Body (System 1)EN 14351-1:2006+A1:201099/93/ECDoors, windows, shutters, blinds, gates and related building hardware (1/1) : - Building hardware related to doors, gates and windows (fire/smoke compartmentation and on escape routes).Product Certification Body (System 1)EN 1125:2008 EN 1154:1996/A1:2002 EN 1155:1996/A1:2002 EN 1158:1997/A1:2002 EN 12209:2003 EN 12209:2003/AC:2005 EN 179:2008 EN 1935:2002 EN 1935:2002/AC:200399/94/ECPrecast normal/lightweight/autoclaved aerated concrete products FPC Certification Body (1/1) : - Precast normal/lightweight/autoclaved aerated concrete (System 2+) products (for structural use).Συστήματα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης για την σήμανση CEEN 1168:2005+A3:2011 EN 12737:2004+A1:2007 EN 12794:2005+A1:2007 EN 12794:2005+A1:2007/AC:2 EN 12843:2004 EN 13224:2011 EN 13225:2004 EN 13225:2004/AC:2006 EN 13693:2004+A1:2009 EN 13747:2005+A2:2010 EN 13978-1:2005 EN 14843:2007 EN 14844:2006+A2:2011 EN 14991:2007 EN 14992:2007+A1:2012 EN 15037-1:2008 EN 15037-4:2010 EN 15050:2007+A1:2012 EN 1520:2011 EN 15258:2008www.e-archimedes.gr9 / 11 DecisionProduct family, product/Intended use99/469/ECProducts related to concrete, mortar and grout (1/2): -Admixtures FPC Certification Body (for concrete, mortar and grout). (System 2+)EN 934-2:2009+A1:2012 EN 934-3:2009+A1:2012 EN 934-4:2009 EN 934-5:200799/469/ECProducts related to concrete, mortar and grout (1/2) : -Additions (type I) (for concrete, mortar and grout). Products related to concrete, mortar and grout (1/2) : -Additions (Type II) (for concrete, mortar and grout).EN 12878:2005 EN 12878:2005/AC:2006 EN 13263-1:2005+A1:2009 EN 15167-1:2006 EN 450-1:2005+A1:2007 EN 450-1:201299/469/ECAVCP systemStandardFPC Certification Body (System 2+) Product Certification Body (System 1+)99/469/ECProducts related to concrete, mortar and grout (1/2) : - Fibres (for Product Certification structural uses in concrete, mortar and grout). Body (System 1)EN 14889-1:2006 EN 14889-2:200699/469/ECFPC Certification Body Products related to concrete, mortar and grout (1/2) : -Concrete protection and repair products (for other uses in buildings and civil (System 2+) engineering works).EN 1504-2:2004 EN 1504-3:2005 EN 1504-4:2004 EN 1504-5:2004 EN 1504-6:2006 EN 1504-7:200699/469/ECProducts related to concrete, mortar and grout (2/2) : -Concrete Product Certification protection and repair products (for uses subject to reaction to fire Body (System 1) regulations).EN 1504-2:2004 EN 1504-3:2005 EN 1504-4:2004 EN 1504-6:200699/470/ECConstruction adhesives (1/2) : - Structural adhesives (for structural uses in buildings and other civil engineering works).EN 15274:2007 EN 15275:2007 EN 15275:2007/AC:201099/472/ECPipes, tanks and ancillaries not in contact with water intended for Product Certification Body (System 1) human consumption (3/5) : - tanks (in installations in areas subject to resistance to fire regulations, used for the transport/distribution/storage of gas/fuel intended for the supply of building heating/cooling systems, from the external storage reservoir or the last pressure reduction unit of the network to the inlet of the heating/cooling systems of the building).EN 12285-2:200599/472/ECPipes, tanks and ancillaries not in contact with water intended for Product Certification human consumption (4/5) : - Valves and taps (in installations in Body (System 1) areas subject to reaction to fire regulations, used for the transport/distribution/ storage of gas/fuel intended for the supply of building heating/cooling systems, from the external storage reservoir or the last pressure reduction unit of the network to the inlet of the heating/cooling systems of the building), Valves and taps (in installations in areas subject to reaction to fire regulations, used for the transport/disposal/storage of water not intended for human consumption).EN 15069:200899/472/ECPipes, tanks and ancillaries not in contact with water intended for Product Certification human consumption (4/5) : - Pipes (in installations in areas Body (System 1) subject to reaction to fire regulations, used for the transport/distribution/storage of gas/fuel intended for the supply of building heating/cooling systems, from the external storage reservoir or the last pressure reduction unit of the network to the inlet of the heating/cooling systems of the building), Pipes (in installations in areas subject to reaction to fire regulations, used for the transport/disposal/storage of water not intended for human consumption).EN 1057:2006+A1:2010 EN 14800:2007Συστήματα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης για την σήμανση CEFPC Certification Body (System 2+)www.e-archimedes.gr10 / 11 DecisionProduct family, product/Intended useAVCP systemStandard99/472/ECPipes, tanks and ancillaries not in contact with water intended for Product Certification human consumption (4/5): - tanks (in installations in areas subject Body (System 1) to reaction to fire regulations, used for the transport/ distribution/storage of gas/fuel intended for the supply of 'building heating/cooling systems, from the external storage reservoir or the last pressure reduction unit of the network to the inlet of the heating/cooling systems of the building), tanks (in installations in areas subject to reaction to fire regulations, used for the transport/disposal/storage of water not intended for human consumption).EN 12285-2:20052000/245/EC Flat glass, profiled glass and glass-block products (1/6): -Flat or curved glass panels (for use in a glazed assembly intended specifically to provide fire resistance).Product Certification Body (System 1)EN 1036-2:2008 EN 1096-4:2004 EN 12150-2:2004 EN 12337-2:2004 EN 1279-5:2005+A2:2010 EN 13024-2:2004 EN 14178-2:2004 EN 14179-2:2005 EN 14321-2:2005 EN 14449:2005 EN 14449:2005/AC:2005 EN 1748-1-2:2004 EN 1748-2-2:2004 EN 1863-2:2004 EN 572-9:20042000/245/EC Flat glass, profiled glass and glass-block products (1/6): Insulating glass units (for use in a glazed assembly intended specifically to provide fire resistance).Product Certification Body (System 1)EN 1279-5:2005+A2:20102000/245/EC Flat glass, profiled glass and glass-block products (4/6): -Glassblock (for use as anti-bullet or anti-explosion glazing).Product Certification Body (System 1)EN 1051-2:20072000/245/EC Flat glass, profiled glass and glass-block products (4/6): -Flat or curved glass panels (for use as anti-bullet, or anti-explosion glazing).Product Certification Body (System 1)EN 1036-2:2008 EN 1096-4:2004 EN 12150-2:2004 EN 12337-2:2004 EN 1279-5:2005+A2:2010 EN 13024-2:2004 EN 14178-2:2004 EN 14179-2:2005 EN 14321-2:2005 EN 14449:2005 EN 14449:2005/AC:2005 EN 1748-1-2:2004 EN 1748-2-2:2004 EN 1863-2:2004 EN 572-9:20042000/245/EC Flat glass, profiled glass and glass-block products (4/6): Insulating glass units (for use as anti-bullet, or anti-explosion glazing).Product Certification Body (System 1)EN 1279-5:2005+A2:2010Συστήματα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης για την σήμανση CEwww.e-archimedes.gr11 / 11
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
21 Οκτωβρίου 2013

Πολύ ενημερωτικό και ενδιαφέρον έρθρο!
Ν.Μαρσελλος

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.