Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 28 Μαίου 2023

Παρουσίαση υπό μορφή πίνακα των εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποιούνται για την διαπίστωση των μηχανικών, φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των αδρανών υλικών, το πεδίο εφαρμογής τους και τα Πρότυπα στα οποία βασίζονται.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔοκιμήΕλεγχόμενη ΙδιότηταΣημασία - ΕφαρμογέςΜέθοδος ΕλέγχουΜέθοδοι δειγματοληψίαςΔεν προσδιορίζονται ιδιότητες αλλά τίθενται όροι για την λήψη αντιπροσωπευτικού εργοταξιακού δείγματοςΗ δειγματοληψία ενός αδρανούς μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα των δοκιμών στις οποίες θα υποβληθεί ένα δείγμα. Τα δείγματα θα πρέπει να είναι τυχαία και κατανεμημένα σε όλα τα σημεία της εξεταζόμενης παρτίδας και να ανακατεύονται έτσι έτσι να αποτελούν το συνολικό εργοταξιακό δείγμα. Ανάλογα με το μέγεθος του μέγιστου κόκκου καθώς και το επιθυμητό σημείο δειγματοληψίας (σωροί αποθήκευσης, μεταφορική ταινία , φορτηγά, πλοία κλπ) πρέπει να ακολουθείται διαφορετική διαδικασία.ΣΚ-319 ΣΚ-324 ASTM D75 ΕΛΟΤ EN932-1Μέθοδοι μείωσης εργαστηριακών δειγμάτωνΔεν προσδιορίζονται ιδιότητες αλλά τίθενται όροι για την μείωση του εργοταξιακού δείγματος και την λήψη αντιπροσωπευτικών εργαστηριακών δειγμάτων για τη διεξαγωγή δοκιμώνΑνάλογα με το μέγεθος του μέγιστου κόκκου καθώς και την επιθυμητή ποσότητα δείγματος προς δοκιμή εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι.ΑASHTO T-248 ASTM C 702 ΕΛΟΤ EN 932-2Ορολογία και Πετρογραφική ΠεριγραφήΠροσδιορισμός των φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών των αδρανών με πετρογραφικές μεθόδους ανάλυσης,Εφαρμόζεται σε όλα τα αδρανή τα οποία περιέχουν χημικώς ασταθή ορυκτά ή ορυκτά που είναι δυνατόν να επηρεάσουν ιδιότητες και την ποιότητα του τελικού προϊόντοςΑSTM 294 ΑSΤΜ 295 ΕΛΟΤ ΕΝ 932-3Επικίνδυνες ουσίες: □ Εκπομπή Ραδιενέργειας (για αδρανή από ραδιενεργές πηγές, τα οποία προορίζονται για χρήση σκυροδέματος σε κτίρια) □ Διαφυγή βαρέων μετάλλων □ Διαφυγή πολυαρωματικών ενώσεων του άνθρακα □ Διαφυγή άλλων επικίνδυνων συστατικών Εφαρμόζεται όταν απαιτείται, ή σε περίπτωση αμφιβολιών. Τα αδρανή που προέρχονται από ορυκτές πρώτες ύλες είναι συνήθως ακίνδυνα.Council Directive 76/769/EECΗ παιπάλη εμπεριέχεται στα χονδρόκοκκα και κυρίως στα λεπτόκοκκα αδρανή σε ποσοστά που ποικίλουν ανάλογα με την προέλευση του υλικού και την παραγωγική διαδικασία. Σε πολλές εφαρμογές απαιτείται ποσοστό πολύ χαμηλό ώστε να μην επηρεασθούν συγκεκριμένες ιδιότητες (π.χ. σκυρόδεμα). Σε άλλες εφαρμογές απαιτείται σε επιπλέον ποσότητα από αυτή που περιέχεται στα αδρανή οπότε και προστίθεται υπό μορφή filler (π.χ. κονιάματα, οδοστρώματα)ΣΚ- 305 ASTM C-117 ΕΛΟΤ EN 933-1Γενικές ΙδιότητεςΔιαφυγή Προσδιορισμός επικίνδυνης ουσίας Χ ανά m3 επικίνδυνων ουσιώνΔοκιμές Προσδιορισμού Γεωμετρικών Ιδιοτήτων Ποσοστό παιπάλης (fines)Προσδιορισμός ποσοστού κόκκων με μέση διάσταση μικρότερη από όριο προδιαγραφής (0,075 ή 0,063 mm)Επιμέλεια: www.e-archimedes.gr1/8 ΔοκιμήΕλεγχόμενη ΙδιότηταΣημασία - ΕφαρμογέςΜέθοδος ΕλέγχουΚοκκομετρική ανάλυσηΚατάταξη των αδρανών με βάση το μέγεθος των κόκκων Η κοκκομετρική διαβάθμιση αναφέρεται είτε στα επιμέρους κλάσματα που με ανάμιξη δίνουν το τελικό μίγμα των αδρανών, είτε στο τελικό μίγμα προς εφαρμογή. Ο μέγιστος κόκκος καθορίζει την δυνατότητα του αδρανούς να διέρχεται από κάποια περιοριστικό άνοιγμα βροχίδας κοσκίνου κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Σε συνδυασμό με τους δείκτες πλακοειδούς και επιμήκυνσης καθορίζει το ποσοστό του όγκου των κενών μεταξύ των κόκκων του συμπυκνωμένου αδρανούς. Η συνολική διαβάθμιση σε συνάρτηση με το γωνιώδες, την τραχύτητα, τους δείκτες πλακοειδούς και επιμήκυνσης, το ειδικό βάρος των κόκκων και την φαινόμενη πυκνότητα καθορίζει την ρεολογία του μίγματος, την συνεκτικότητά του, την τάση απόμιξης και την ικανότητα να μεταφέρει τα κάθετα φορτία στα υποκείμενα στρώματα χωρίς οριζόντιες τάσεις.ΣΚ-320 ΑSTM C-136 ΕΛΟΤ EN 933-1ΚαθαρότηταΠροσδιορίζεται με υγρή κοσκίνιση, το ποσοστό κόκκων που διέρχεται από το κόσκινο 0,5 mm ή στο κόσκινο 1,6 mmΕφαρμόζεται σε σκύρα για έρμα σιδηροδρομικής γραμμής. Μέχρι τώρα στην Ελλάδα, οι προδιαγραφές του ΟΣΕ, αναφέρουν την Γαλλική μέθοδο NF P 18-591NF P 18-591 ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1BlaineΠροσδιορισμός επιφάνειας ανά μονάδα βάρους με βάση Έχει εφαρμογή στα filler (και στα τσιμέντα). Είναι μέτρο της τη διαφορά πίεσης που προκαλείται από τη ροή αέρα λεπτότητας και του σχήματος των κόκκων του αδρανούς και είναι μέσω κυψέλης που περιέχει πρότυπα συμπυκνωμένο συμπληρωματικό μέγεθος της κοκκομετρικής διαβάθμισης. υλικό.ΕΛΟΤ EN196-6Δείκτης Πλακοειδούς Προσδιορισμός μέγιστου ποσοστού πεπλατυσμένων κόκκων σε κάθε κοκκομετρικό κλάσμα di/Di. Αντιστοιχεί σε % διερχόμενων κόκκων από ραβδωτό κόσκινο με απόσταση ράβδων Di/2.Οι επιμήκεις και πεπλατυσμένοι κόκκοι πρέπει να αποφεύγονται επειδή είναι δυνατόν να υπάρχει ανομοιόμορφη κατανομή τάσεων λόγω σχήματος με αποτέλεσμα τον κίνδυνο θραύσης των αδρανών. Επιπλέον το κυβικό σχήμα επιτυγχάνει τη βέλτιστη γεωμετρική κατανομή των κόκκων με αποτέλεσμα την μέγιστη δυνατή συμπύκνωση.ΕΛΟΤ EN 933-3 BS 812Δείκτης ΣχήματοςΠροσδιορισμός μέγιστου ποσοστού επιμηκυσμένων κόκκων. Αντιστοιχεί σε % κόκκων των οποίων ο λόγος μήκος / πλάτος είναι μεγαλύτερος από 3/1 (με βάση το σχέδιο προτύπου ΕΛΟΤ 408 το % αντιστοιχεί σε ποσοστό των κόκκων που η μέγιστη προς ελάχιστη διάσταση είναι μεγαλύτερη από 3:1).Η δοκιμή του δείκτη σχήματος είναι εναλλακτική του δείκτη πλακοειδούς.ΕΛΟΤ EN 933-4 BS 812Μήκος ΚόκκωνΠροσδιορισμός του μήκους των κόκκων με χρήση καλίμπρας.Η δοκιμή εφαρμόζεται κυρίως σε σκύρα για έρμα σιδηροδρομικής γραμμής.Προδιαγραφές Ο.Σ.Ε. ΕΛΟΤ ΕΝ 13450Η δοκιμή εφαρμόζεται σε ογκόλιθους θωράκισης.ΕΛΟΤΕΝ 13383-2 (άρθρο 7)Λόγος Μήκος/ Πάχος Προσδιορισμός ποσοστού τεμαχίων επί της μάζας ή του >3 αριθμού, τα οποία έχουν λόγο Μ/Π μεγαλύτερο του 3. Επιμέλεια: www.e-archimedes.gr2/8 ΔοκιμήΕλεγχόμενη ΙδιότηταΣημασία - ΕφαρμογέςΜέθοδος ΕλέγχουΠοσοστό θραυσμένων επιφανειώνΠοσοστό επιφανειών που δημιουργούνται ύστερα από θραύση φυσικών αδρανών ή γενικά μη συμπαγών πετρωμάτων.Τα φυσικά αδρανή (ποταμίσιες ή λιμναίες αποθέσεις) έχουν συνήθως στρογγυλεμένο σχήμα και λεία επιφάνεια. Προκειμένου να προκύψουν νέες υγιείς επιφάνειες απαιτείται θραύση. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό των θραυστών κόκκων τόσο περισσότερες είναι οι νέες επιφάνειες που προκύπτουν . Οι θραυστοί κόκκοι έχουν μεγαλύτερη τραχύτητα και καλύτερη πρόσφυση με το συνδετικό υλικό (τσιμέντο, άσφαλτο, κλπ).ΕΛΟΤ EN 933-5Συντελεστής Ροής ΑδρανώνΠροσδιορισμός του χρόνου ροής (σε δευτερόλεπτα) συγκεκριμένου όγκου αδρανούς υλικού δια μέσου δεδομένου ανοίγματος ειδικής πρότυπης συσκευής. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται το γωνιώδες των κόκκων καθώς και ο συντελεστής θραύσης.Το γωνιώδες, κυρίως, των λεπτόκοκκων αδρανών επηρεάζει σημαντικά τη ρεολογία του μείγματος (κονίαμα, σκυρόδεμα, ασφαλτοσκυρόδεμα κλπ). Η δοκιμή εφαρμόζεται τόσο στις άμμους όσο και στα χονδρόκοκκα κλάσματα αδρανών μεγίστου κόκκου > 4 και < 20 mm .ΕΛΟΤ EN 933-6Περιεκτικότητα σε κελύφηΠροσδιορισμός μέγιστου ποσοστού κατά βάρος προσμίξεων σε κελύφη.Η δοκιμή εφαρμόζεται σε φυσικά αδρανή (λιμναίων ή ποταμίσιων αποθέσεων) ή σε αδρανή θαλάσσιας προέλευσης που χρησιμοποιούνται κυρίως στο σκυρόδεμα ή σε κονιάματα. Τα όστρακα ή κελύφη λόγω της οργανικής φύσης τους δημιουργούν, κυρίως, προβλήματα πήξης.ΕΛΟΤ ΕΝ 933-7Ποιοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης: Ισοδύναμο ΆμμουΈμμεσος και συγκριτικός προσδιορισμός ποσοστού κόκκων λεπτόκοκκου κλάσματος, όχι κατ’ ανάγκη αργιλικών, που παραμένουν σε αιώρηση σε υδατικό διάλυμα μετά από συγκεκριμένη ώρα., σε σχέση με το σύνολο των κόκκων.Δίνει ένδειξη για την ύπαρξη βλαπτικών αργιλικών συστατικών στην άμμο (κλάσμα 0/4) και στα υλικά βάσεων, υποβάσεων οδοστρωμάτων. Σε συνδυασμό με την ποσότητα της παιπάλης δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Κατά την Ευρωπαϊκή μέθοδο (ΕΝ 933-8) εξετάζεται το κλάσμα (0/2 mm). Σε περίπτωση που πρέπει να εξεταστεί το κλάσμα 0/4 τότε η άμμος υπόκειται σε ειδική επεξεργασία που περιγράφεται στο παράρτημα Α της μεθόδου.ΣΚ- 346 ASTM D-2419 ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8Μπλε του ΜεθυλενίουΈμμεσος προσδιορισμός των κόκκων, όχι κατ’ ανάγκη αργιλικών, που έχουν την ικανότητα απορρόφησης διαλύματος μπλε του μεθυλενίου.Δίνει αντίστοιχη ένδειξη με την δοκιμή Ισοδυνάμου Άμμου. Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων, όπου αυτό είναι εφικτό, δίνει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα για τον χαρακτηρισμό του εξεταζόμενου δείγματος. Εκτελείται στα κλάσματα 0/2 και 0/0,125 mm.ΕΛΟΤ EN 933-9Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο (Stokes)Προσδιορισμός της κοκκομετρικής κατανομής της παιπάλης με βάση την ταχύτητα καθίζησης των κόκκων μέσα σε ρευστό.Δίνει άμεση ένδειξη για την ύπαρξη βλαπτικών αργιλικών ASTM Ε 105 συστατικών, που κατά κανόνα είναι πολύ λεπτόκοκκα. Είναι δοκιμή που κυρίως χρησιμοποιείται σε εδάφη και στα αδρανή βάσεων και υποβάσεων .Δοκιμές Προσδιορισμού Φυσικών και Μηχανικών Ιδιοτήτων των Αδρανών Φυσική Υγρασία ΑδρανώνΠροσδιορισμός του % ποσοστού υγρασίας που περιέχεται στο δείγμα αδρανών που εξετάζεται με ξήρανση του υλικού στους 110±5°CΕπιμέλεια: www.e-archimedes.grΟ προσδιορισμός της φυσικής υγρασίας αποτελεί προκαταρκτική δοκιμή για πλήθος άλλων δοκιμών. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο προσδιορισμός της στα αδρανή που συμμετέχουν σε χρήσεις με συνδετικό υλικό (ασφαλτομίγματα, σκυροδέματα, κονιάματα, κλπ)3/8ΑSTM C 566 ΕΛΟΤ ΕΝ 10975 ΔοκιμήΕλεγχόμενη ΙδιότηταΣημασία - ΕφαρμογέςΜέθοδος ΕλέγχουΑντοχή σε φθορά κατά micro- DevalΠροσδιορισμός του μέγιστου ποσοστού φθοράς χονδρόκοκκου κλάσματος κατά την εκτέλεση πρότυπης δοκιμής στην συσκευή micro-Deval παρουσία νερού.Τροποποιημένη δοκιμή, η οποία εκτελείται μέχρι τώρα στην Ελλάδα μόνον στα αδρανή για έρμα σιδηροδρομικής γραμμής. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές της νέας Ευρωπαϊκής δοκιμής με την υφιστάμενη στην Ελλάδα δοκιμή δεν έχουν αντιστοιχία (στο κεφάλαιο για το έρμα αναφέρονται οι τιμές). Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς η δοκιμή θα εκτελείται στα αδρανή για ασφαλτικά μίγματα, αδρανή για βάσεις και υποβάσεις.ΕΛΟΤ ΕΝ 10971Αντοχή σε φθορά κατά DevalΠροσδιορισμός της ποσότητας των κόκκων των μικρότερων από 1,6 mm που παράγονται μετά την αμοιβαία τριβή και μέτριες κρούσεις των κόκκων στην συσκευή Deval . Πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν δύο τύποι δοκιμών: Ξηρά δοκιμή ή με παρουσία νερού.Εκτελείται στα αδρανή για έρμα σιδηροδρομικής γραμμής. Η δοκιμή (ξηρή ή υγρή) χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την δοκιμή Los Angeles για τον προσδιορισμό της σκληρότητας του σκύρου, στην περίπτωση που ο δείκτης Los Angeles κατά την Γαλλική μέθοδο προσδιορισμού (NF P 18573) είναι < 24 %.NF P 18- 577Αντοχή σε θρυμματισμό κατά Los Angeles (συντελεστής Los Angeles)Προσδιορισμός του μέγιστου ποσοστού φθοράς χονδρόκοκκου κλάσματος αδρανών υλικών κατά την εκτέλεση πρότυπης δοκιμής θρυμματισμού με τριβή και κρούση.Χαμηλές τιμές του συντελεστή Los Angeles αποτελούν ένδειξη υγείας πετρώματος. Γενικά κατά την θραύση και την συνεπαγόμενη μείωση του μεγέθους του υλικού, προκύπτει τελικό προϊόν που παρουσιάζει καλύτερη ανθεκτικότητα σε θρυμματισμό αφού μειώνονται οι πιθανές ασυνέχειες της μάζας του, βελτιώνεται το σχήμα, λειοτριβούνται και αποβάλλονται ασθενείς και ψαθυροί κόκκοι. Αποτελεί δοκιμή αναφοράς για τον προσδιορισμό του ποσοστού φθοράς των αδρανών σε τριβή και σε κρούση.ΣΚ- 345 ΕΛΟΤ ΕΝ 10972 ASTM C 535 ASTM C 131Αντοχή σε θρυμματισμό με την μέθοδο SchlagversuchΣυγκεκριμένο κλάσμα αδρανών (8/12,5 mm) τοποθετείται σε μεταλλική μήτρα όπου εφαρμόζεται επαναλαμβανόμενο κρουστικό φορτίο και προσδιορίζεται η φθορά του αδρανούς.Πρόκειται για Γερμανική Δοκιμή, εναλλακτική της Δοκιμής Los ΕΛΟΤ ΕΝ 10972 Angeles. (2η μέθοδος) Έχει εφαρμογή στα αδρανή σκυροδέματος πολύ υψηλών αντοχών BS-81 Part-112 (HPC), καθώς και στα αδρανή οδοποιίας. Συνιστάται σε «σκληρά αδρανή» με Los Angeles < 25. Στην Ελλάδα προς το παρόν δεν εφαρμόζεται.Φαινόμενο βάρος και Προσδιορισμός μάζας αδρανών ανά μονάδα όγκου ποσοστό όγκου πρότυπα συμπυκνωμένη ή μη. κενώνΣε συνδυασμό με το φαινόμενο ειδικό βάρος προσδιορίζεται ο όγκος των κενών του συμπυκνωμένου ή μη μίγματος αδρανών . Εφαρμόζεται σε αδρανή με μέγιστο κόκκο 63 mm. Με βάση τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές η δοκιμή αυτή εφαρμόζεται μόνο στα ελαφροβαρή αδρανή, ενώ στην Ελλάδα εκτελείται σε όλους τους τύπους. Ειδικά για τα filler ο προσδιορισμός γίνεται με κηροζίνη σύμφωνα με το EN 1097-3BΕΛΟΤ ΕΝ 10973 ASTM C-29Πορώδες ξηρού και συμπυκνωμένου filler (Rigden)Εφαρμόζεται σε filler και στο κλάσμα < 0,125 mm άμμων που χρησιμοποιούνται σε ασφαλτομίγματα και περιέχουν διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο 0,063 mm >10%.ΕΛΟΤ ΕΝ 10974Προσδιορισμός του όγκου των κενών ανάμεσα στους κόκκους πρότυπα συμπυκνωμένου και ξηρού filler, με χρήση ειδικής συσκευής.Επιμέλεια: www.e-archimedes.gr4/8 ΔοκιμήΕλεγχόμενη ΙδιότηταΣημασία - ΕφαρμογέςΜέθοδος ΕλέγχουΦαινόμενο Ειδικό βάρος & ΥδαταπορροφητικότηταΠροσδιορισμός του ειδικού βάρους των κόκκων συμπεριλαμβανομένων των απροσπέλαστων ή των συνολικών κενών τους στον συνολικό όγκο. Υδαταπορροφητικότητα κόκκων στα κενά του όγκου τους.Η Υδαταπορροφητικότητα είναι έμμεσος τρόπος χαρακτηρισμού του πορώδους των κόκκων και της απορροφητικότητας γενικά (π.χ. σε άσφαλτο).ΣΚ-301, ΣΚ-302 ASTM C-127 ASTM C-128 ΕΛΟΤ EN 10976Όριο ΥδαρότηταςΠροσδιορισμός της περιεκτικότητας σε νερό στο όριο μεταξύ υδαρούς και στερεάς κατάστασης . Χρησιμοποιώντας την συσκευή Casagrande, ως όριο υδαρότητας ορίζεται η περιεκτικότητα σε νερό κατά την οποία το εδαφικό υλικό μετά από 25 χτυπήματα ρέει σε απόσταση 1mmΕφαρμόζεται στα αδρανή υλικά βάσης- υποβάσεωνΑSTM D 854Όριο πλαστικότηταςΠροσδιορισμός της περιεκτικότητας σε νερό στην οποία το εδαφικό υλικό βρίσκεται στο όριο μεταξύ πλαστικής και ημιστερεάς μορφήςΕφαρμόζεται στα αδρανή υλικά βάσης- υποβάσεων.ΑSTM D 4318Δείκτης ΠλαστικότηταςΕίναι η αριθμητική διαφορά μεταξύ του ορίου υδαρότητας και ορίου πλαστικότηταςΕφαρμόζεται στα αδρανή υλικά βάσης- υποβάσεωνASTM D 4318Τροποποιημένη μέθοδος ProctorΠροσδιορίζει την σχέση μεταξύ της πυκνότητας και της περιεχόμενης υγρασίας και από την βέλτιστη υγρασία την μέγιστη πυκνότητα (με την χρησιμοποίηση κόπανου βάρους 4,54 kg με ύψος πτώσης 457 mm).Εφαρμόζεται στα αδρανή υλικά βάσης - υποβάσεωνASTM D 1557 ΑASHTO T-180Καλιφορνιακός λόγος Φέρουσας Ικανότητας (CBR)Τρία δείγματα συμπυκνώνονται με πυκνότητα από 95100% της μέγιστης ξηράς πυκνότητας και γίνεται υδρεμποτισμός για 96 ώρες. Κατόπιν έμβολο διεισδύσεως φορτίου 44,5Ν επικάθεται επάνω στο δοκίμιο με ταχύτητα 1,3 mm/min. C.B.R.= διορθωμένη τιμή πίεσης x 100 x πρότυπη πίεσηΕφαρμόζεται στα αδρανή υλικά βάσης - υποβάσεωνASTM D 1883 AASHTO T-193 BS 1377Αντίσταση σε θλίψη (ACV - Aggregate Compression Value) Προσδιορισμός δύναμης για 10% λεπτόκοκκα (TFV Ten percent Fines Value)BS 812/75 Part 3 (ACV) Χονδρόκοκκα αδρανή τοποθετούνται σε μεταλλική μήτρα. Στις δύο πρώτες δοκιμές υποβάλλονται σε θλίψη ενώ στην τρίτη σε επαναλαμβανόμενο κρουστικό φορτίο. Στην πρώτη και στην τρίτη δοκιμή προσδιορίζεται η φθορά σαν ποσοστό ενώ στη δεύτερη η δύναμη που προκαλεί φθορά 10%.Χαρακτηρίζει την ικανότητα των αδρανών να ανθίστανται στον θρυμματισμό από την επιβολή φορτίων κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου (π.χ. ασφαλτοτάπητας, βάση, υπόβαση κτλ. κατά τη διάστρωση με οδοστρωτήρα και στη διάρκεια του χρόνου λόγω της κυκλοφορίας.)Αντίσταση σε κρούση (AIV - Aggregate Impact Value)Επιμέλεια: www.e-archimedes.grBS 812/75 Part 3 (TFV)BS 812/75 Part 3 (AIV)5/8 ΔοκιμήΕλεγχόμενη ΙδιότηταΑντοχή σε στίλβωση Αδρανές πακτωμένο σε ειδική μήτρα υφίσταται (PSV - Polished επιταχυνόμενη στίλβωση από περιστρεφόμενο ελαστικό Stone Value) τροχό υπό σταθερή φόρτιση και συνεχή παροχή σμυρίδας και νερού. Στη συνέχεια μετράται η ολισθηρότητα με τη συσκευή του Βρετανικού εκκρεμούς Αντοχή σε απότριψη-(AAV Aggregates Abrasion Value)Προσδιορίζεται η φθορά χονδρόκοκκων αδρανών πακτωμένων με ρητίνη σε μήτρα μορφής δίσκου που λειαίνονται με περιστρεφόμενο ελαστικό δίσκο υπό σταθερό φορτίο και με συνεχή παροχή λειαντικής άμμου και νερού στη διεπιφάνεια.Σημασία - ΕφαρμογέςΜέθοδος Ελέγχου BS 812/75 ΕΛΟΤ ΕΝ 10978Με αυτές τις δοκιμές χαρακτηρίζεται η ικανότητα των υλικών να ανθίστανται στη λείανση από τους τροχούς των οχημάτων με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιούνται στα αδρανή ασφαλτομιγμάτων.BS 812/75 ΕΛΟΤ ΕΝ 10978Αντοχή σε απότριψη Δοκιμή ανθεκτικότητας στην καταπόνηση από τροχούς κατά Nordic Test (ΑΝ) με καρφιά.Έχει εφαρμογή στις Σκανδιναβικές Χώρες για αδρανή ασφαλτομιγμάτων ή οδοστρώματα από σκυρόδεμα.Αντοχή σε θλίψηΗ δοκιμή εφαρμόζεται στα αδρανή σκυροδέματος, σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 408 § 3.1 ισχύοντα κανονισμό, και στους ογκολίθους θωράκισης. ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-2Μητρικό πέτρωμα συγκεκριμένων διαστάσεων, σχήματος κυβικού ή καρότου υποβάλλεται σε θλίψη.ΕΛΟΤ EN 10979Δοκιμές Προσδιορισμού των Ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές Ανθεκτικότητας σε κύκλους ψύξηςαπόψυξηςΔείγμα χονδρόκοκκων αδρανών (d/D, συνήθη κλάσματα 4/8, 8/16, 16/32 mm), αφού πρώτα έχει εμβαπτιστεί σε νερό, υποβάλλεται σε 10 κύκλους ψύξης- απόψυξης. Η ανθεκτικότητα του σε ψύξη -απόψυξη προσδιορίζεται με βάση την ποσότητα του δείγματος με μέγιστο κόκκο
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
08 Σεπτεμβρίου 2013

Πολύ χρήσιμο αυτό το άρθρο. Πιθανώς να είχαν μπει και κάποια όρια, π.χ. ανά χρήση, (σκυρόεμα , ασφαλτικά), όπως για την παιπαλη που υπάρχει το 16% στα θραυστά αδρανή και το 5% , που θα γινει 3% , στα φυσικά αδρανή σκυροδέματος.

Αλλωστε το "Πρότυπο - πλαίσιο" ΕΝ 12620, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΟΡΙΑ , και σου λέει ...να διαλέξεις εσύ ότι θέλεις να προδιαγρέψεις!

Στον ΚΤΣ-2013/2014 θα προδιαγράψουμε περίπου 24 χαρακτηριστικά. Εσύ εδώ μας υπενθυμίζεις ότι μπορεί να φθάσουμε και ...τα 80!

Μπράβο Παναγιωτη , πολύ καλή δουλειά και πρωτότυπη παρουσίαση.

Νικ. Μαρσέλος , Πολ. Μηχανικος ΕΜΠ (1973)

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.