Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 14 Μαίου 2021

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας των σπουδαστών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χριστίνας Παπαδοπούλου και Παύλου Χατζηαγγελίδη

ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των σπουδαστών του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Χριστίνας Παπαδοπούλου & Παύλου Χατζηαγγελίδη Η σύγχρονη ανάγκη προσανατολισµού των αστικών (και όχι µόνο) σχεδιασµών προς µια ανάπτυξη βιώσιµη, µε αποφυγή της "λεηλασίας" του φυσικού πλούτου και των πηγών ενέργειας, θέτει µεταξύ άλλων το θέµα της συνύπαρξης του ανθρώπινου παράγοντα µε το φυσικό περιβάλλον, υπό όρους οικολογικής συνείδησης και σεβασµού. Ο σκεπτικισµός απέναντι στη χρήση γης, η διαθεσιµότητα της οποίας σταδιακά ελαττώνεται, αποτελεί ένα ακόµη µείζον θέµα. Στο πλαίσιο της διπλωµατικής αυτής εργασίας εξετάσθηκε η συσχέτιση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και φυσικού οικοσυστήµατος. ∆ιερευνήθηκαν αρκετά τοπία του ελλαδικού χώρου προκειµένου να επιλεχθεί κάποιο που θα αποτελούσε πρόσφορη βάση για την ανάλυση των θεµάτων της επαφής του ανθρώπου µε τη φύση. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι το σύγχρονο ελληνικό τοπίο υφίσταται σηµαντικές επιβαρύνσεις από την αυθαίρετη διάσπαρτη δόµηση, την έντονη αστικοποίηση, τη µη ανάδειξη των φυσικών και πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων του εκάστοτε τοπίου κ.ά. . Επιλέχθηκε προς µελέτη η πόλη και η Λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου, οι οποίες, µε το φυσικό τοπίο που τις πλαισιώνει και σχετίζεται άµεσα µε τη ζωή τους, αποτελούν µία περιοχή µε έντονη φυσική ποικιλότητα και περιβαλλοντικό πλούτο. Ταυτόχρονα όµως, βιώνουν και την έλλειψη της προστασίας τους, καθώς και την έλλειψη ανάδειξης των ιδιαίτερων µορφολογιών τους. Οι Αλυκές του Μεσολογγίου, οι οποίες αποτελούν έναν τεχνητό υγρότοπο, καλύπτουν µε την παραγωγή τους το 50% των ποσοτήτων αλατιού που χρειάζεται η Ελλάδα. Στο Μεσολόγγι διαθέτουν µακρά εµπειρία στις ιχθυοκαλλιέργειες και η πόλη έχει ως σήµα κατατεθέν της τις πελάδες, τις παλιές κατοικίες των ψαράδων της περιοχής. Η ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά του Μεσολογγίου, ορίζουν στο εσωτερικό της πόλης κοµβικά σηµεία όπως Μουσεία, Πινακοθήκες και σηµαντικά µνηµεία πολεµικών γεγονότων. Η έντονη και άµεση συνύπαρξη µε το φυσικό τοπίο και η ανάγκη εκµετάλλευσής του, σε συνδυασµό µε τον µειωµένο έλεγχο της εκµετάλλευσης αυτής και την ανεξέλεγκτη χρήση γης, µε το πέρασµα του χρόνου δηµιούργησαν προβλήµατα και πιέσεις. Η ενηµέρωση, η προστασία, ο έλεγχος και ο οικοτουρισµός ορίζονται ως λέξεις κλειδιά για τις ανάγκες της πόλης. Επιλέγοντας ως σηµείο επέµβασης την περιοχή που βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις των Αλυκών του Μεσολογγίου, προσπαθήσαµε να διατυτώσουµε πρόταση για ένα ακόµη κοµβικό σηµείο στην πόλη του Μεσολογγίου, αυτήν την φορά προς την κατεύθυνση της φύσης. Η ανυπαρξία πρόσβασης προς πολλά σηµεία στη Λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου ενισχύει την αποξένωση ανθρώπου και φύσης. Η ιδιοµορφία του φυσικού τοπίου, οι ήπιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και η άµεση σχέση µε την πόλη του Μεσολογγίου υπήρξαν από τους βασικότερους λόγους της επιλογής της τοποθεσίας. Βασικός στόχος του σχεδιασµού ήταν η διαµόρφωση µιας διαδροµής που θα συνδύαζε την έρευνα, την επίσκεψη, την παρατήρηση και τον περίπατο. Το υδατικό στοιχείο, που συνδέεται στενά µε την ανθρώπινη ψυχολογία και ζωή, ήταν από τις βασικές παραµέτρους της σχέσης που εξετάσαµε. Το τεχνητό οικοσύστηµα στην περιοχή των Αλυκών, µορφή συνύπαρξης της φύσης µε την ανθρωπογενή επέµβαση, αποτέλεσε για µας ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Η ρευστότητα του υδατικού στοιχείου σε ορισµένες θέσεις "γεωµετρικοποιείται" από τον τεχνητό υγρότοπο. Από την άλλη,το σαφές περίγραµµα των έργων επέµβασης "διαβρώνεται" µορφολογικά από το νερό, δηµιουργώντας µια συνεχή υδάτινη δαντέλα, χαρακτηριστικό γνώρισµα του τοπίου. Η "διάβρωση" αυτή της ευθείας γραµµής και οι µορφές που δηµιουργούνται στο τοπίο από την ροή των υδάτων, αποτέλεσε το βασικό µας σχεδιαστικό εργαλείο. Ιδιαίτερη επίδραση στην εξέλιξη της συνθετικής µας διαδικασίας είχε η µορφολογία των πελάδων του Μεσολογγίου, των παραδοσιακών σπιτιών των ψαράδων, όπως και γενικότερα η σχέση του ορίου της φύσης και τεχνητού περιβάλλοντος που χαρακτηρίζει το τοπίο. Χρησιµοποιήσαµε τα µέσα και τα εργαλεία της αρχιτεκτονικής, την υφή των υλικών κατασκευής, το φως και τη γεωµετρία, για να δηµιουργήσουµε έναν κορµό πρόσβασης στο τοπίο και παρατήρησης αυτού. Προβηµατισθήκαµε επίσης µε απαντήσεις σε ερωτήµατα, όπως π.χ. ¨γιατί κάποιος θα ήθελε να επισκεφθεί την περιοχή", "τί θα ήταν αυτό που θα την καθιστούσε έναν ελκυστικό προορισµό, ή άλλιώς επισκέψιµη". Περιοχή µελέτης και συνδέσεις της Αλυκές Μεσολογγίου: ένας τεχνητός υγρότοπος µε λειτουργία φυσικού οικοσυστήµατος Αλυκές Μεσολογγίου: Τα νερά κοκκινίζουν λόγω της ανάπτυξης µικροοργανισµών κατά την διαδικασία της εξάτµισης Μορφολογική ιδιαιτερότητα - παραγόµενες χωρικές µορφέςΤο υπάρχον τοπογραφικό ανάγλυφο και οι τοπικές µορφές επιδιώχθηκε να ενταχθούν στην σύνθεση, ώστε ο σχεδιασµός να προσαρµοσθεί στις τοπικές συνθήκες. Οι προτεινόµενες λειτουργίες αξιοποιούν σε µεγάλο βαθµό υπάρχουσες συνδέσεις και διαδροµές και µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται µια οικονοµική κατασκευή. Το ξύλο ως βασικό υλικό εντάσσεται αρµονικά στις υπάρχουσες συνθήκες. Χωροθέτηση διαδροµής Εξέδρα θέασης στη Λιµνοθάλασσα Ο πάσης φύσεως εξοπλισµός και κατασκευές, όπως υπαίθρια καθιστικά για την προσέγγιση της φύσης και την παρατήρησή της, περίπατος, παρατηρητήρια ορνιθοπανίδας, διαδροµές σε διαµορφωµένες νησίδες, µικρό µουσείο, αµφιθεατρικοί χώροι συναντήσεων, µικρό καφέ στο οποίο µπορεί κανείς να δοκιµάσει αυγοτάραχο, λεκάνες αλµόλουτρων, πλατφόρµες ψαρέµατος και στάσεων, κέντρο έρευνας-µετρήσεων για το περιβάλλον της αλυκοποίησης και κιόσκια ενηµέρωσης, όλα διάσπαρτα και τοποθετηµένα σε πασσάλους, σχεδιάσθηκαν έτσι ώστε να εναρµονίζονται κατά το δυνατόν περισσότερο µε το υδατικό στοιχείο. Η επιλογή των υλικών έγινε επίσης µε κριτήριο την αρµονική ένταξη των κατασκευών στο φυσικό τοπίο και την αποφυγή της εικόνας ενός ξένου σώµατος. Πρόγραµµα χρήσεων Σχεδιασµός διαβαθρών και συνδυασµός τους µε τις υπάρχουσες λωρίδες ξηράς (Α). Σχεδιασµός διαβαθρών και συνδυασµός τους µε τις υπάρχουσες λωρίδες ξηράς (Β). Σχεδιασµός διαβαθρών και συνδυασµός τους µε τις υπάρχουσες λωρίδες ξηράς (Γ). Συσχέτιση κλίµακας επισκεπτών, εξέδρας και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών Υπαίθριο καθιστικό - εξέδρες προσέγγισης στο υδατικό στοιχείο ∆ίάταξη προσβάσεων Τοπογραφικές αναλογίες - ήπια τοποθέτηση στο τοπίο Συσχέτιση όγκων εγκάρσια στην περιπατητική διαδροµή (Α) Συσχέτιση όγκων εγκάρσια στην περιπατητική διαδροµή (Β) Πλωτή διαδροµή - θέσεις παρατήρησης του τοπίου Tοπογραφική µακέτα Τονίζεται η µεταβολή του χρώµατος των υδάτων και οι φάσεις της "αλυκοποίησης"
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.