Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023

Σε επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ο ΣΑΤΕ τονίζει ότι οι τεράστιες οφειλές του Δημοσίου προς τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, έχουν οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή πλείστες όσες επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ αρκετοί από τους διοικούντες τις 900 και πλέον εταιρείες-μέλη του ΣΑΤΕ, αντιμετωπίζουν, πλέον, και το φάσμα της στέρησης της ατομικής τους ελευθερίας.

ΣΑΤΕ: Κινδυνεύουν να πάνε φυλακή για χρέη 900 εργολήπτεςΤο ζήτημα του συμψηφισμού των φορολογικών υποχρεώσεων με τις τεράστιες οφειλές του Δημοσίου θέτει εκ νέου ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), με αφορμή τη συγκρότηση ομάδας εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών η οποία θα μελετήσει το θέμα του συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων από ΦΠΑ, μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών και τον προσδιορισμό ενός μόνιμου μηχανισμού συμψηφισμού. Σε επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ο ΣΑΤΕ τονίζει ότι οι τεράστιες οφειλές του Δημοσίου προς τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, έχουν οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή πλείστες όσες επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ αρκετοί από τους διοικούντες τις 900 και πλέον εταιρείες-μέλη του ΣΑΤΕ, αντιμετωπίζουν, πλέον, και το φάσμα της στέρησης της ατομικής τους ελευθερίας. Στην επιστολή επαναδιατυπώνονται οι προτάσεις του ΣΑΤΕ για την μόνιμη και σαφή διατύπωση προβλέψεων του νόμου αναφορικά με τον συμψηφισμό των χρεών με τις οφειλές κατασκευαστικών εταιρειών και ειδικότερα: 1.Την άμεση ρύθμιση, είτε νομοθετικά, είτε με εγκύκλιο του υπουργείου, ώστε η απαλλαγή ποινικών ευθυνών να επεκταθεί και στις περιπτώσεις που υφίστανται απαιτήσεις και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (δηλαδή και τις Νομαρχίες, Περιφέρειες, Δήμους, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου). 2.Την αποδοχή και εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας απ' όλους τους φορείς, κατά τρόπο ενιαίο και σαφή. Κι αυτό γιατί παρατηρείται το φαινόμενο ορισμένες ΔΟΥ να μην αποδέχονται υπογεγραμμένες από την πλευρά του δημοσίου «πιστοποιήσεις», που αντιστοιχούν σε «βεβαία και εκκαθαρισμένη απαίτηση» του εργολήπτη, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί με «ένταλμα πληρωμής», επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του δημοσίου.3.Την άμεση λύση, με την αντίστοιχη τεχνική ρύθμιση του TAXIS, ώστε να αποδέχεται αντίστοιχες εγγραφές από τις ΔΟΥ, αφού το σύστημά τους απαγορεύει οποιαδήποτε άλλη εγγραφή, εκτός από την καταβολή μετρητών ή πιστωτικών τίτλων (επιταγές κλπ.).4.Την επέκταση του δικαιώματος του συμψηφισμού οφειλών από ΟΤΑ (Δήμοι, Περιφέρειες), ΝΠΔΔ, ΟΠΑΔ, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Νοσοκομεία που έχουν μορφή Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ., με βάση τις πιστοποιήσεις που έχουν γίνει αποδεκτές από τους φορείς. Κι αυτό, με δεδομένο ότι οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις, έναντι των οφειλών, έχουν εκδώσει αντίστοιχα τιμολόγια και έχουν καταβάλει ΦΠΑ 23%, Φόρο Εργολάβων 3%, ενώ εμφανίζονται και υπόχρεοι καταβολής του αντίστοιχου φόρου για κέρδη ανύπαρκτα, αφού δεν έχουν εισπραχθεί. Επιπροσθέτως υποχρεώνονται να καταβάλουν, έναντι των ανύπαρκτων κερδών, και προκαταβολή φόρου 80% για τον επόμενο χρόνο !5.Την πρόβλεψη να ισχύουν οι ρυθμίσεις αυτές και στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις αφορούν κοινοπραξίες εταιρειών, με την εκχώρηση της απαίτησης στα μέλη τους, αφού είναι γνωστό ότι τα περισσότερα έργα στη χώρα μας εκτελούνται από κοινοπραξίες κατασκευαστικών εταιρειών. Τονίζεται ότι ανάλογη πολιτική ήδη ακολουθείται από το Δημόσιο στην περίπτωση των οφειλών των κοινοπραξιών, δηλαδή, ενώ η οφειλή μίας κοινοπραξίας προς το Δημόσιο επιμερίζεται στις συνιστώσες την κοινοπραξία επιχειρήσεις και γίνεται απαιτητή στο σύνολό της από κάθε μία εξ αυτών, οι απαιτήσεις μίας κοινοπραξίας κατά του Δημοσίου δεν επιμερίζονται στα μέλη της, αναδεικνύοντας στρεβλή, άδικη και ανισοβαρή αντιμετώπιση των εργοληπτικών επιχειρήσεων από το Δημόσιο.Με την επιστολή επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, θα ισοδυναμεί με πλήρη καταστροφή του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας.
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.