Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Θετικά γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία, με κάποιες παρατηρήσεις, το Δ.Σ. του Δήμου Ιωαννιτών στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) σχετικά με τη λίμνη Παμβώτιδα, ύστερα από πολύωρη συνεδρίαση.

Τέλος στην “οδύσσεια” για τη λίµνη ΠαµβώτιδαΘετικά γνωµοδότησε κατά πλειοψηφία, µε κάποιες παρατηρήσεις, το ∆.Σ. του ∆ήµου Ιωαννιτών στο σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος (Π.∆.) σχετικά µε τη λίµνη Παµβώτιδα, ύστερα από πολύωρη συνεδρίαση. Το Π.∆. προβλέπει, µεταξύ άλλων, τους όρους προστασίας, διατήρησης, αποκατάστασης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονοµιάς και πολυτίµου εθνικού φυσικού πόρου, στην Παµβώτιδα και την παραλίµνια ζώνη. Προτείνει δε, τα αναγκαία και ενδεδειγµένα µέτρα, ώστε να επιτυγχάνεται η αρµονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης, ενώ καθορίζει ζώνες προστασίας, όπως και τις επιτρεπόµενων χρήσεις σε αυτές, όπως µετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Η δηµιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου, την οποίαν προβλέπει το Π.∆., στην παραλίµνια ζώνη Ανατολής - Κατσικά, είναι µία από τις σηµαντικότερες προτάσεις του Σχεδίου, καθώς προβλέπει ήπιες εγκαταστάσεις και χρήσεις πρασίνου, πολιτισµού, τουρισµού, αναψυχής και εστίασης. Στις δε παρατηρήσεις αναφέρονται τα εξής: ∆ιατήρηση της ζώνης υψηλής παραγωγικότητας, χωρίς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Ειδική πολεοδοµική µελέτη για παραλίµνια περιοχή που αποτελεί µέρος του αστικού ιστού. ∆ιατήρηση της ζώνης τουρισµού και αναψυχής. Στον σχεδιασµό της δηµιουργία στην παραλίµνια ζώνη Περιβαλλοντικού Πάρκου στον πρώην ∆ήµο Παµβώτιδας, ο ∆ήµος θα έχει καθοριστικό ρόλο καθώς το µεγαλύτερο µέρος της έκτασης αποτελεί ιδιοκτησία του. Για την επεξεργασία του Σχεδίου είχε συγκροτηθεί άτυπη οµάδα εργασίας, που καθορίστηκε µετά την σύσκεψη που συγκάλεσε ο Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας. Ανάλογη συζήτηση είχε προηγηθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, το οποίο κατά πλειοψηφία είχε επίσης γνωµοδοτήσει θετικά υπέρ του Σχεδίου Π.∆., καταθέτοντας και σχετικές παρατηρήσεις, όπως µετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Η “οδύσσεια” για την προστασία της λίµνηςΚατά την παρουσίαση της πρότασης της άτυπης οµάδας εργασίας για το Σχέδιο Π.∆., που συνέταξε η Γενική ∆ιευθύντρια του ∆ήµου Σταµάτα Καµπούρη, έγινε αναφορά και στο ιστορικό του Σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό επισηµάθηκε, µεταξύ άλλω, ότι το 2003, µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), έγινε ο “χαρακτηρισµός χερσαίας και λιµναίας περιοχής Λίµνης Παµβώτιδας ως περιοχή Οικοανάπτυξης, καθορισµός περιφερειακής ζώνης προστασίας αυτής, όρων χρήσεων και περιορισµών δόµησης”. Νωρίτερα, το 2001, για την έκδοση της Κ.Υ.Α. είχε συνταχθεί “Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Ανάπλασης και προστασίας της Λίµνης Παµβώτιδας και της περιµετρικής περιοχής”, που εγκρίθηκε µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κατόπιν προσφυγής του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, µε την αριθµ.3595/2007 απόφαση του Σ.τ.Ε. ακυρώθηκε η Κ.Υ.Α. – για τυπικούς λόγους – και παραπέµφθηκε η υπόθεση σε έκδοση Π.∆. Τον Νοέµβριο του 2009, το ΥΠΕΚΑ απέστειλε για διαβούλευση Σχέδιο Π.∆., όµως οι τοπικοί φορείς επέστρεψαν την πρόταση, διότι, όπως ανέφεραν, δεν υπήρχε ευανάγνωστος χάρτης και η απαιτούµενη τεκµηρίωση της πρότασης. Έναν χρόνο αργότερα, τον ∆εκέµβριο του 2010, έγινε παρουσίαση ανασυνταγµένου Σχεδίου Π.∆.. Τον Φεβρουάριου του 2011, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ανέβαλε την συζήτηση επί του σχεδίου Π.∆., µε σκοπό να εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ή να επικαιροποιηθεί η παλιά ειδική µελέτη για το σύνολο των προστατευόµενων περιοχών που είναι απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισµό ζωνών προστασίας. Το ΥΠΕΚΑ δεν ανταποκρίθηκε, όπως αναφέρθηκε, στην απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε έγγραφό του τον Μάρτιο του 2012 διαβιβάζει νέο σχέδιο Π.∆., προσαρµόζοντας µερικές από τις παρατηρήσεις που είχαν διατυπωθεί από εκπροσώπους υπηρεσιών της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας, του ∆ήµου και του Φορέα ∆ιαχείρισης. Σύµφωνα µε την εισήγηση προς το ∆.Σ που έκανε η Γενική ∆ιευθύντρια του ∆ήµου Σταµάτα Κουµπούρη, “πριν ολοκληρωθεί η επεξεργασία για να τεθεί το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, άτυπα διακινήθηκαν από την υπεύθυνη του ΥΠΕΚΑ, µέσω του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης της Λίµνης, συνολικά πέντε σχέδια Π.∆., µε µεγάλες αλλαγές και διαφοροποιήσεις κάθε φορά, τόσο στον αριθµό των προστατευόµενων περιοχών, ζωνών και κυρίως στους προτεινόµενους περιορισµούς στις χρήσεις και στους όρους δόµησης”.
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.