Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022

Βασική αρχή: ένα γραμμάριο πρόβλεψης αξίζει περισσότερο από ένα κιλό θεραπείας

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΒασική αρχή ένα γραμμάριο πρόβλεψης αξίζει περισσότερο από ένα κιλό θεραπείας Θ. ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΟΚ 1 Αρχές πρόληψης και αντιμετώπισης του κινδύνου 1. Αναγνώριση του κινδύνου 2. Αποφυγή του κινδύνου 3. Εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν 4. Καταπολέμηση ή περιορισμός των κινδύνων στην πηγή τους 5. Αντικατάσταση του επικίνδυνου με κάτι λιγώτερο επικίνδυνο 6. Περιορισμός της διαδόσεως ή μεταφοράς του κινδύνου 7. Περιορισμός του αριθμού των προσβαλλομένων ατόμων ή/και του χρόνου εκθέσεως στον κίνδυνο, στο απολύτως αναγκαίο 2 Αρχές πρόληψης και αντιμετώπισης του κινδύνου Προγραμματισμός της πρόληψης - προσαρμογή στον άνθρωπο 9. Συλλογικά μέτρα προστασίας 10. Ατομικά μέτρα προστασίας 11. Ενημέρωση, εκπαίδευση και οδηγίες στους εργαζόμενους 12. Ιατρική παρακολούθηση 8.Βασική αρχή ένα γραμμάριο πρόβλεψης αξίζει περισσότερο από ένα κιλό θεραπείας 3 Μέσα και τεχνικές ασφαλείας 1. Στολή εργασίας (κράνος, μπότες, ζώνη, μάσκα, ωτασπίδες κλπ.) 2. Προστατευτικά κιγκλιδώματα 3. Φράγματα ορίων, εμπόδια 4. Σήματα - επισημάνσεις κινδύνου (οπτικά, ακουστικά, φωτεινά κλπ.) - πινακίδες 5. Ηλεκτρικές γειώσεις, διακόπτες ασφαλείας 6. Φωτισμός ασφαλείας 7. Εξαερισμός υπογείων ή κλειστών χώρων ασφαλείας 8. Ακαμπτοποίηση ικριωμάτων 9. Σταθεροποίηση προσβάσεων 4 Μέσα και τεχνικές ασφαλείας 10. Υποστήριξη - ασφάλιση υλικών σε σωρούς 11. Κάλυψη οπών - αντιστήριξη πρανών τάφρων ή εκσκαφών 12. Εγκαταστάσεις αποφυγής ή απομάκρυνσης σκόνης 13. Εξοπλισμός - εγκαταστάσεις κατά της πυρκαγιάς 14. Τερματικές ασφαλίσεις γερανών, μηχανημάτων κλπ. 15. Αποστάσεις ασφαλείας 16. Στήριξη κινητών στοιχείων κατά τη χρήση 17. Συντήρηση - επιθεώρηση εργαλείων, μηχανημάτων κλπ. 5 Δυνατότητες - Υποχρεώσεις Manager 1. Φύλακας - άγγελος των εργαζομένων 2. Πλήρης γνώση της νομοθεσίας ως προς τα μέτρα ασφαλείας 3. Αναζήτηση ειδικού ή/και ανάθεση μελέτης μέτρων ασφαλείας 4. Δημιουργία πνεύματος και συνειδήσεως ευθύνης – συνεχής επίδειξη ενδιαφέροντος 5. Ανάρτηση οδηγιών, αφισσών, σημάτων, πινακίδων, διατάξεων κλπ. σε κατάλληλες θέσεις (είσοδο, καντίνα, μηχανήματα, επικίνδυνα σημεία, χώρους έργου κλπ. ) 6. Εκπαίδευση εργοδηγών και κατανομή ευθυνών 6 Δυνατότητες - Υποχρεώσεις Manager Οργάνωση σεμιναρίων, μαθημάτων, διαλέξεων κλπ., ιδιαίτερα για μαθητευόμενους ή νέους εργαζόμενους 8. Φροντίδα για τάξη και καθαριότητα στο εργοτάξιο 9. Καταπολέμηση των κακών συνηθειών των εργαζομένων (οινόπνευμα, ανόητα αστεία, κουραστικά παιχνίδια κλπ. ) 10. Ενδιαφέρον για τη συντήρηση μηχανημάτων και εργαλείων 11. Διορθωτική παρέμβαση σε κάθε σημείο τεχνικής, διοικητικής και οργανωτικής υστερήσεως 12. Προσωπική ενημέρωση και βελτίωση στο θέμα, με συνείδηση ιεραπόστολου της Ιδέας “Ασφάλεια Εργαζομένων”7.7 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: F Πινακίδα στο εργοτάξιο : «Απαγορεύεται η είσοδος σε μη εργαζόμενους» F Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών ή η είσοδος στο εργοτάξιο προσώπων μεθυσμένων F Κάλυψη ή περίφραξη όλων των ανοιγμάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση. Περίφραξη ύψους 1,0 m – κουπαστή – μεσοδιάστημα – σοβατεπί F Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών κατά τη νύκτα ή με ανεπαρκή φωτισμό ή με δυσμενείς καιρικές συνθήκες Έγκριση συνέχισης από την επίβλεψη, με αναγραφή στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) F Η.Μ.Α. σε κάθε πόλη με πληθυσμό / 10.000 κατοίκων ή κτιρίου > 1.000 m3 8 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: F Η.Μ.Α. από την Επιθεώρηση Εργασίας, θεωρημένο, πριν από την έναρξη, με φροντίδα και ευθύνη του εργολάβου ή υπεργολάβου ή Κ.τ.Ε. – φυλάσσεται στον τόπο του έργου F Αναγράφονται τα στοιχεία του έργου, οι υποδείξεις μέτρων ασφαλείας και οι διαπιστώσεις του ελέγχου από την επίβλεψη, την Επιθεώρηση Εργασίας και τους ελέγχοντες κατά τον νόμο F Οπωσδήποτε αναγράφονται, πλην των άλλων : • • • • •οι έλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων οι έλεγχοι των συρματοσχοίνων ο έλεγχος πρανών εκσκαφών και αντιστηρίξεων ο έλεγχος μετά από κάθε θεομηνία ή κακοκαιρία ο αριθμός της θεωρημένης Βεβαίωσης της επίβλεψης για την καταλληλότητα των ικριωμάτων • η άδεια της επίβλεψης για την εγκατάσταση στο ικρίωμα ανυψωτικής μηχανής 9 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: F F F F F F F F F F FΠροστασία - Σήμανση εργοταξίου Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) Ηλεκτρικό ρεύμα Μυοσκελετικό σύστημα Διακίνηση υλικών – Μηχανήματα Ικριώματα Θόρυβος Κλιματικές συνθήκες – Θερμοπληξία Πυρκαγιά – Εκρηκτικά – Καύσιμα Χημικές ουσίες Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) – Φάκελλος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 10 ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 1.2.Κίνδυνοι ? σταδιακή, αθροιστική, σωρευτική επιβάρυνση μυοσκελετικού συστήματος, κυρίως σπονδυλικής στήλης ? τραυματισμοί – πτώσεις – κατάγματα Δυσμενή – επικίνδυνα φορτία • πολύ βαρύ ( > 20 – 25 kg ) • πολύ ογκώδες ( συγκράτηση κοντά στο σώμα ) • δυσχέρεια στο πιάσιμο ( ολισθηρό, αιχμηρό ) • ανομοιόμορφη κατανομή • δυσχέρεια χειρισμών (στροφή κορμού, σκύψιμο) • παρεμπόδιση ορατότητας11 ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 3. Χρήση των απαραιτήτων ΜΑΠ Ø κράνος για κάθε εργασία Ø φόρμα – ρούχα χωρίς προεξέχοντα άκρα Ø γάντια εργασίας Ø μποτίνια ασφαλείας με προστασία δακτύλων και αντιολισθηρή σόλα 4. Εκπαίδευση – εξάσκηση στον χειρισμό φορτίων 5. Βοήθεια από άλλο άτομο για βαρύ φορτίο (~ 25 kg) 6. Προέλεγχος διαδρομής για φωτισμό – παγίδες 7. Συντονισμός κινήσεων και ύψους για μεταφορά από πολλά άτομα – αποφυγή ταλαντώσεων φορτίου12 ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 8. Τήρηση των επομένων βασικών ατομικών κανόνων: • σπονδυλική στήλη σε όρθια θέση • φορτίο ανάμεσα στα λυγισμένα μισάνοιχτα πόδια • το σώμα πολύ κοντά στο προς ανύψωση βάρος • αποφυγή περιστροφικών κινήσεων του κορμού • αποφυγή μεταφοράς με ώθηση – ελκυστήρας • αποφυγή διαδρομών με σκάλες • ορθή σχέση βάρους - όγκου, να βλέπεις πού πατάς • προτίμηση μηχανικής μεταφοράς - ανύψωσης 9. Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά 10. Κατά την οριζόντια στοίβαξη σωλήνων, κορμών, ράβδων κλπ., αποφυγή κινδύνου κυλίσεως. Αποφυγή αφαιρέσεως στοιχείου από το πλάι της στοίβας 11. Στερέωση ράβδων μεγάλου μήκους, στοιβαγμένων κατακορύφως, ώστε να μην καταρρεύσουν 12. Οργάνωση, εκ περιτροπής εργασία, διαλείμματα 13. Νομοθεσία ΠΔ 397/94 και Οδηγία 90/269/ΕΟΚ 13 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 1. Προληπτικός σχεδιασμός διαδρομών - ανάλυση κινδύνων εκκαθάριση διαδρομών - ηλεκτρικό ρεύμα, καλώδια 2. Κανόνες ασφαλούς λειτουργίας μηχανικών μέσων (οχήματα, συσκευές ανύψωσης, χωματουργικά κλπ.) - οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης κλπ. στα ελληνικά 3. Καταλληλότητα - ικανότητα μέσων (π.χ. ροπή γερανού) ευστάθεια εδράσεως 4. Έλεγχος κατάστασης συρματοσκοίνων - ορθή ανάρτηση και ομοιόμορφη κατανομή φορτίων • συρματόσχοινα, αλυσίδες, σκοινιά κλπ. (Η.Μ.Α.) • αρτάνες (σαμπάνια) επαρκείς, σε καλή κατάσταση, σε κατάλληλο μήκος (όχι ματίσματα, κόμποι, αποφυγή αυτοσχεδιασμών, αποφυγή σκοινιών, όχι στριμμένα) • γάντζοι με κατάλληλη ασφάλεια 5. Μέσα Ατομικής Προστασίας 6. Κατακόρυφη ανύψωση φορτίου, καθοδήγηση (αέρηδες) αν απαιτείται 14 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.Οπτική επαφή χειριστή με διαδρομή, κουμανταδόρος Απαγόρευση παραμονής στην ακτίνα δράσεως Απαγόρευση μετακινήσεως – ανυψώσεως ατόμων με κάδους, μπούμες, άγκιστρα, περόνες, συρματόσκοινα κλπ. Διακοπή εργασιών με αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες Χειρισμός από αδειούχους ή έμπειρους, άνω των 18 ετών Μηχάνημα εκτός λειτουργίας για πέρας εργασίας, επισκευή, συντήρηση, καθαρισμό, ρύθμιση - σε πλήρη ακινησία, φρένα, χωρίς φορτίο - κεραίες, κάδοι, μπούμες κλπ. κατεβασμένα Αποφυγή τυχαίας κίνησης μηχανημάτων εν στάσει, ασφάλιση Σε προσωρινή διακοπή και απομάκρυνση των χειριστών από τη θέση τους, απαγορεύεται το ανυψωμένο φορτίο15 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ Ελάχιστη, γενική συντήρηση, μια φορά το χρόνο (Η.Μ.Α.) Έλεγχος σε κάθε αλλαγή θέσεως, προ ενάρξεως εργασίας Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτίων πάνω από προσωπικό Προσοχή στη απόθεση, εκφόρτωση φορτίων για την αποφυγή βλάβης στη θέση εδράσεως ορθοστατών κλπ. 19. Μεταφορά χάλυβος οπλισμού δι’ αυτοκινήτου : i ορθή επιλογή οχήματος μεταφοράς i ασφαλής τοποθέτηση και πρόσδεση – κατάλληλα μέσα πρόσδεσης - αποφυγή παρεμπόδισης ορατότητας και κάλυψης φανών i προεξοχή φορτίου μέχρι 30% του μήκους αμαξώματος – κατάλληλη πινακίδα σήμανσης της προεξοχής i απαγορεύεται η εκφόρτωση διαμορφωμένου οπλισμού με ανατροπή i απαγορεύεται το “λάδωμα” της καρότσας για διευκόλυνση της ανατροπής μη διαμορφωμένου χάλυβα 15. 16. 17. 18.16 Ηλεκτροσυγκόλληση • • • • • • • • • • • • •Μάσκα ή γυαλιά με κατάλληλα απορροφητικά τζάμια Στολή εργασίας – ποδιά, γκέτες, γάντια Παραπετάσματα προστασίας των διπλανών Καλώδια και σύνδεσμοι σε καλή κατάσταση και σωστή τοποθέτηση - προστασία - εκτός διαδρόμων κυκλοφορίας Συσκευή - πάγκος - αντικείμενο σωστά γειωμένα Τσιμπίδα μονωμένη - απόθεση σε γειωμένη επιφάνεια Αποφυγή υγρού δαπέδου – μονωτικό υλικό Εξαερισμός χώρου – απαγωγή αερίων Μακρυά από εύφλεκτα – πτητικά – εκρηκτικά υλικά Προσοχή σε εργασίες δοχείων, δεξαμενών κλπ. ΜΑΠ και ζώνη ασφαλείας για εργασία σε επικίνδυνη θέση Προσοχή στους αγωγούς της ΔΕΗ Πρόβλεψη αντιμετώπισης πυρκαγιάς - πυροσβεστήρες 17
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.