Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020

Του Θ. Π. Τάσιου, ομότιμου καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

" ... Είπα λοιπόν να συγκεφαλαιώσουμε εδώ και τη δικιά-μας Ανηθικότητα, με τη βεβαιότητα οτι η αναγγελία δυσάρεστης διάγνωσης είναι φιλολαϊκότερη απ' την ιδεοληπτική απόκρυψή της ..."

Δημοσιεύθηκε στις  03/03/2013 στην εφημερίδα  ΤΟ ΒΗΜΑ

Το αν-ήθος και οι αντι-ηθικολόγοι του Θ. Π. Τάσιου, οµότιµου καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.∆ηµοσιεύθηκε στις 03/03/2013 στην εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ∆έν επιχαίρω για τον πανικό που φαίνεται οτι έχει πιάσει τους εξ επαγγέλµατος οπαδούς των πολιτικών Μεγαθεωριών όταν βλέπουν την ηχηρή διάψευσή-τους απ' την τρέχουσα πραγµατικότητα: Πώς γίνεται, σου λέει, εµείς µιά ζωή να καλλιεργούµε τη Θεωρία που «ρυθµίζει» µηχανιστικώς τα πολιτικά πράγµατα µέσω συγκεκριµένων θεσµών και µηχανισµών, ενώ η πραγµατικότητα να λέει οτι το ήθος των πολιτών είναι η κυριότερη δύναµη που διαµορφώνει της πόλεως την ευµάρεια; Είπα λοιπόν να συγκεφαλαιώσουµε εδώ και τη δικιά-µας Ανηθικότητα, µε τη βεβαιότητα οτι η αναγγελία δυσάρεστης διάγνωσης είναι φιλολαϊκότερη απ' την ιδεοληπτική απόκρυψή της: α) Πρώτον, ρεµούλα δια Παραλείψεως: Ποιός αγνοεί οτι το ένα εκατοµµύριο δηµόσιων λειτουργών της Χώρας έκλεβε τους συµπολίτες σε ποσοστό 20% µε την κατ' έθος παράβαση του ωραρίου εργασίας; Το ύψος της ζηµιάς του Λαού απ' αυτό το φαινόµενο (4 δισ. ευρώ κατ' έτος) είναι περίπου ίσο µε τον ετήσιο ρυθµό του κατάπτυστου εξωτερικού δανεισµού, που άρχισε απ' το 1983 - για να διπλασιασθεί (!) κατα τη διάρκεια των αµέσως πρό της Κρίσεως ετών της «σεµνότητος». β) ∆εύτερον, ρεµούλα µέσω καθηµερινής Ετεροδοσοληψίας (µπαχτσίσι, γρηγορόσηµο, κολόκουρο, δωρεά στο κόµµα ή όπως αλλιώς θέλετε πέστε-την, απ' τα 30 ονόµατα που έχει). Και δέν εννοώ εδώ τις φάλαινες της διαφθοράς που κατείχαν θέσεις υπουργικές, αλλά την πάνδηµη έκδοση που κατέτρωγε τα σωθικά της Χώρας στις επαφές και τις δικαιοπραξίες του πολίτη, δηµόσιες και ιδιωτικές - γύρω στο ένα εκατοµµύριο αλληλοµπαχτσισµένων συµπολιτών µας (ο κόσµος τό 'χει τούµπανο κι οι στρουθοκάµηλοι δέν «βλέπουν» λέει ηθικές αιτίες στην κατάντια µας): Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια-Ελλάς υπολογίζει κάθε χρόνο οτι 10% των νοικοκυριών, δηλαδή 500.000 ενήλικες συµπολίτες-µας, υποφέρουν απ' τη µάστιγα (κι άλλοι τόσοι οι αποδέκτες) στις καθηµερινές συναλλαγές. Προσθέστε όµως και 200.000 τους επαγγελµατίες, προµηθευτές, εργολάβους κ.λπ. που συναλλάσσονται µε τους ∆ηµόσιους... Και ο τζίρος; Ολος µαζί εκτιµάται σε 1,5 έως 2,5 δισ. κατ' έτος. Και δέν έχουµε ακόµα εκτιµήσει πόσα «υπέρ του κόµµατος» µπαχτσίσια επέβαλαν οι εκάστοτε κυβερνώντες - ποσά δυσθεώρητα, απ' ό,τι φαίνεται.1/2 γ) Τρίτον, ρεµούλα δια Φοροδιαφυγής - του αγενούς εθνικού αθλήµατος, διαδεδοµένου µέχρι τα µπούνια µας. Το διαφεύγον εθνικό εισόδηµα έχει εκτιµηθεί σε τριάντα έως σαράντα δισεκατοµµύρια ευρώ κατ' έτος. Μα «τί κάνει λοιπόν το Κράτος;». Θέλετε να πείτε «τί κάνουν οι δεκάδες χιλιάδες των Ελεγκτών», «τί κάνουν οι (όσοι) επίορκοι αστυνοµικοί ή δικαστές». Καί εµείς καί εκείνοι στον ίδιο λαό ανήκουµε. Ολα λοιπόν τούτα τα βασικής πολιτικής σηµασίας φαινόµενα τί είναι; ∆έν είναι ανηθικότητα µε εµφανείς πολιτικές συνέπειες; Κι αθροίστε τώρα όλα τούτα τα πλήθη των απατεώνων, κι ελάτε να ξαναµιλήσοµε για το πόσο περιούσιος λαός είµαστε: Αντιλαϊκός, κυρίες και κύριοι διανοούµενοι, είναι όποιος κρύβει απ' τον Λαό την αλήθεια και δέν τον αφήνει να γιατρευτεί... δ) Τέταρτη ρεµούλα η πάνδηµη Απάτη: ∆υστυχώς, δέν βρήκα µιαν αρµόδια δηµόσια Αρχή που να συγκεντρώνει όλα τα τερατώδη περιστατικά που ανακαλύπτονται συνεχώς χάρις στην... Κρίση (άκου να δείς). Ακολουθούν εδώ συνοπτικώς: «Αντικείµενο», «Πλήθος εµπλεκοµένων», «Εκτιµώµενη ετήσια ζηµία του Λαού»: Παράνοµες επιστροφές ΦΠΑ αγροτών (10.000;/5 εκατ. €;). Παράνοµες αποζηµιώσεις αγροτών ΕΛΓΑ (5.000;/20 εκατ. €;). Απάτες στη φαρµακευτική περίθαλψη (;/4 δισ. €), Νοθεία καυσίµων (;/500 εκατ. €), Ψευδοανάπηροι (30.000/ 20 εκατ. €), Παράνοµες συντάξεις (40.000/ 500 εκατ. €). Παράνοµα επιδόµατα (50.000/ 200 εκατ. €). Πωλήσεις ψευδών ενσήµων (;/300 εκατ. €). Αθροίστε-τα να βρείτε 250.000 περιστατικά, δηλαδή επι 2 για τους δικούς-µας που «το ξέρανε», και επι 2 για τους αντίστοιχους υπαλλήλους ασφαλιστικών ταµείων που συνήργησαν - το όλον ίσον περίπου µε 1.000.000 συµπολίτες-µας που έκλεβαν απ' τον λαό 5 δισ. κατ' έτος. Ο ένας έκλεβε τον άλλον επι 30 (;) χρόνια - κι εµείς «ενοχλούµαστε» που µας προσβάλλουν µε... ηθικολογίες. (Και δέν λέω τίποτα για το εθνικό άθληµα «Οµηρεία των Αλλων - αντί για Απεργία»...). ε) Κι η Αντιρεµούλα: Η απίστευτη επιστράτευση αυτού του Λαού, µέσω του πανελλήνιου φαινοµένου του Εθελοντισµού κατα τα τελευταία δύο χρόνια. ∆ιακόσιες χιλιάδες Ελληνες εκτιµάται οτι ενεργοποιούνται στους ποικιλότατους τοµείς αυτής της εξόχως πολιτικής αντίδρασης στην Κρίση. Οι διανοούµενοι όµως τη βαφτίζουν... «εξαπάτηση». Ελεος: Ο,τι δέν ταιριάζει στη Θεωρία-σας αποδεικνύει της Θεωρίας-σας το σφάλµα - κι όχι οτι διακόσιοι χιλιάδες συµπολίτες-µας είναι συνένοχοι µιας απάτης. Αν πάντως αθροίσουµε όλα τα τέσσερα νούµερα της ρεµούλας που αναφέραµε, θα µπλέξοµε πάνω απο δυο εκατοµµύρια συµπολίτες µας, κι ίσαµε 15 δισεκατοµµύρια ευρώ ετήσια κλεψάνα (χωρίς να λογαριάσουµε τη φοροδιαφυγή). «Μα, δέν φταίνε όλοι». Βεβαίως όχι. Είναι όµως οι αριθµοί αυτοί πολύ µεγαλύτεροι απ' την κρίσιµη µάζα, που µπορεί αθελήτως να παρασύρει εναν ολόκληρο Λαό στον όλεθρο... Ιδού γιατί είναι νοµίζω αντιλαϊκή η «ενόχληση» των Παλαιών απ' την προφανέστατη ηθολογική φύση των πολιτικών πραγµάτων. Και προβάλλουν και το κουφό σύνθηµα «µήν ηθικολογείτε» (;) - αντί να προσαρµόσουν τη Θεωρία στα κραυγαλέα πραγµατολογικά δεδοµένα. Ασε που (πρίν απο δέκα-είκοσι χρόνια) µερικοί απ' αυτούς έβγαζαν και µανιφέστα για να µας πούν ποιό κόµµα να ψηφίσει ο Λαός. Ξανασηκώνουν τώρα κεφάλι για να αποπροσανατολίσουν ξανά τον Λαό (δέν θέλει και πολύ), για να χάσοµε κι όσην ολίγη αυτοσυνειδησία αποχτήσαµε µές στην Κρίση;2/2
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.