Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020
Κωδικός άρθρουα/α60Είδος εργασίαςΆρθρο ΑναθεώρησηςΜονάδαΤιµή µονάδαςΟΜΑ∆Α Α: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ60.10ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ1 2 3 4 560.10.01 60.10.01.01 60.10.01.02 60.10.01.03 60.10.01.04 60.10.01.05 60.10.02Χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισµού Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 6,00 m Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 9,00 m Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 10,00 m Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 12,00 m Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 15,00 m Τσιµεντοϊστοί οδοφωτισµούΗΛΜ-101 ΗΛΜ-101 ΗΛΜ-101 ΗΛΜ-101 ΗΛΜ-101τεµ. τεµ. τεµ. τεµ. τεµ.1.000,00 1.200,00 1.250,00 1.400,00 1.600,00660.10.02.01Τσιµεντοϊστός ύψους 5,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 185 mm και βάρους 240 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00x1,00 m και βάθους 1,50 mΗΛΜ-100τεµ.900,00760.10.02.02Τσιµεντοϊστός ύψους 6,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 200 mm και βάρους 280 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00xΧ1,00 m και βάθους 1,50 mΗΛΜ-100τεµ.950,00860.10.02.03Τσιµεντοϊστός ύψους 7,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 215 mm και βάρους 320 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00x1,00 m και βάθους 1,50 mΗΛΜ-100τεµ.1.050,00960.10.02.04Τσιµεντοϊστός ύψους 9,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 245mm και βάρους 485 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00x1,00 m και βάθους 1,50 mΗΛΜ-100τεµ.1.150,0010 60.10.02.05Τσιµεντοϊστός οδοφωτισµού ύψους 10,00 m, εξωτερικής διαµέτρου βάσης 260 mm και βάρους 600 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00 x 1,00 m και βάθους 1,50 mΗΛΜ-100τεµ.1.200,0011 60.10.02.06Τσιµεντοϊστός ύψους 11,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 275 mm και βάρους 750 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50x1,50 m και βάθους 2,00 mΗΛΜ-100τεµ.1.300,0012 60.10.02.07Τσιµεντοϊστός ύψους 12,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 290 mm και βάρους 850 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50Χ1,50 m και βάθους 2,00 mΗΛΜ-100τεµ.1.350,0013 60.10.02.08Τσιµεντοϊστός ύψους 13,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 305 mm και βάρους 1000 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50x1,50 m και βάθους 2,00 mΗΛΜ-100τεµ.1.400,0014 60.10.02.09Τσιµεντοϊστός ύψους 14,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 320 mm και βάρους 1100 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50Χ1,50 m και βάθους 2,00 mΗΛΜ-100τεµ.1.450,00HΛM-101 HΛM-101 ΗΛΜ-101 ΗΛΜ-101 ΗΛΜ-101τεµ. τεµ. τεµ. τεµ. τεµ.750,00 850,00 900,00 1.000,00 1.200,00ΗΛΜ-100 ΗΛΜ-100 ΗΛΜ-100 ΗΛΜ-100 ΗΛΜ-100 ΗΛΜ-100 ΗΛΜ-100 ΗΛΜ-100 ΗΛΜ-100 ΗΛΜ-100 ΗΛΜ-100τεµ. τεµ. τεµ. τεµ. τεµ. τεµ. τεµ. τεµ. τεµ. τεµ. τεµ.725,00 760,00 800,00 850,00 950,00 1.100,00 1.300,00 1.500,00 1.800,00 2.000,00 2.150,00ΗΛΜ-103τεµ.400,00ΗΛΜ-103 ΗΛΜ-103 ΗΛΜ-103 ΗΛΜ-103 ΗΛΜ-103τεµ. τεµ. τεµ. τεµ. τεµ.250,00 280,00 300,00 320,00 340,00HΛM-52 HΛM-52 HΛM-52τεµ. τεµ. τεµ.2.500,00 2.750,00 3.250,0015 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3060.10.03 60.10.03.01 60.10.03.02 60.10.03.03 60.10.03.04 60.10.03.05 60.10.04 60.10.04.01 60.10.04.02 60.10.04.03 60.10.04.04 60.10.04.05 60.10.04.06 60.10.04.07 60.10.04.08 60.10.04.09 60.10.04.10 60.10.04.11 60.10.1031 60.10.10.01 60.10.20 32 33 34 35 3660.10.20.01 60.10.20.02 60.10.20.03 60.10.20.04 60.10.20.05 60.10.80 37 60.10.80.01 38 60.10.80.02 39 60.10.80.03Xαλύβδινοι ιστοί ηλεκτροφωτισµού γεφυρών Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών ύψους 6,00 m Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών ύψους 9,00 m Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών ύψους 10,00 m Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών ύψους 12,00 m Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών ύψους 15,00 m Ιστοί οδοφωτισµού από FRP (οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές) Ιστός FRP ύψους 3,00 m Ιστός FRP ύψους 3,50 m Ιστός FRP ύψους 4,00 m Ιστός FRP ύψους 4,50 m Ιστός FRP ύψους 5,00 m Ιστός FRP ύψους 6,00 m Ιστός FRP ύψους 7,00 m Ιστός FRP ύψους 8,00 m Ιστός FRP ύψους 10,0 m Ιστός FRP ύψους 11,0 m Ιστός FRP ύψους 12,0 m Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε λαµπτήρα Νατρίου χαµηλής πίεσης (NaLP) semi cut-off Ισχύος 180 W Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε λαµπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaΗP) semi cut-off Ισχύος 70 W Ισχύος 100 W Ισχύος 150 W Ισχύος 250 W Ισχύος 400 W Πίλαρ οδοφωτισµού Πίλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων Πίλαρ οδοφωτισµού οκτώ αναχωρήσεων Πίλαρ οδοφωτισµού είκοσι αναχωρήσεωνΝΕΤ ΗΛΜ - ΕΚ∆ΟΣΗ 1.0Σελ 1 /6 α/αΚωδικός άρθρου40 60.10.80.04 41 60.10.80.05 60.10.85 42 60.10.85.01 43 60.10.85.02 44 60.10.85.03Είδος εργασίας Πίλαρ οδοφωτισµού είκοσι πέντε αναχωρήσεων Πίλαρ οδοφωτισµού τριάντα αναχωρήσεων Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm60.20Εγκατάσταση τοπικών ρυθµιστών κυκλοφορίας Εγκατάσταση ρυθµιστή «µεσαίας» χωρητικότητας έως δεκαέξι (16) οµάδων σηµατοδοτών χορηγούµενου από την Υπηρεσία Εγκατάσταση ρυθµιστή «µεγάλης» χωρητικότητας έως τριάντα δύο (32) οµάδων σηµατοδοτών χορηγούµενου από την Υπηρεσία Προµήθεια και εγκατάσταση ρυθµιστή «µεσαίας» χωρητικότητας εξοπλισµένου κατάλληλα µέχρι τέσσερις (4) οµάδες σηµατοδοτών και επεκτάσιµος µε αντίστοιχες δοµικές µονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισµό µέχρι δεκαέξι (16) οµάδες σηµατοδοτών Προµήθεια και εγκατάσταση ρυθµιστή «µεγάλης» χωρητικότητας εξοπλισµένου κατάλληλα µέχρι οκτώ (8) οµάδες σηµατοδοτών και επεκτάσιµος µε αντίστοιχες δοµικές µονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισµό µέχρι τριάντα δύο (32) οµάδες σηµατοδοτών Προµήθεια και τοποθέτηση µονάδος εξόδου για τέσσερις (4) οµάδες σηµατοδοτών, για την επέκταση της χωρητικότητας του ρυθµιστή Μονάδα φωρατή οχηµάτων επαγωγικού βρόχου χωρητικότητας τεσσάρων καναλιών ανίχνευσης Φωτεινοί σηµατοδότες τύπου LED Χαµηλός σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) Χαµηλός σηµατοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, διαµ. 200 mm και45 60.20.10.01 46 60.20.10.0247 60.20.10.0348 60.20.10.0449 60.20.11 50 60.20.12 60.20.20 51 60.20.20.01 52 60.20.20.02 53 60.20.20.03 54 60.20.20.04 55 60.20.20.05 60.20.30 56 60.20.30.01 57 60.20.30.02 58 60.20.30.03 59 60.20.30.04 60 60.20.30.05 61 60.20.30.06 62 60.20.35 60.20.40 63 60.20.40.00 64 60.20.40.01 65 60.20.40.02 66 60.20.40.10 67 68 69 70ΜονάδαΤιµή µονάδαςHΛM-52 HΛM-52τεµ. τεµ.3.500,00 3.750,00Ο∆Ο-2548 Ο∆Ο-2548 Ο∆Ο-2548τεµ. τεµ. τεµ.60,00 100,00 170,00ΗΛΜ-105τεµ.750,00ΗΛΜ-105τεµ.1.200,00ΗΛΜ-105τεµ.5.500,00ΗΛΜ-105τεµ.9.000,00ΗΛΜ-105τεµ.800,00ΗΛΜ-105τεµ.750,00ΗΛΜ-105τεµ.520,00ΗΛΜ-105τεµ.390,00ΗΛΜ-105τεµ.270,00ΗΛΜ-105τεµ.750,00ΗΛΜ-105τεµ.480,00ΗΛΜ-48m7,60ΗΛΜ-48m7,30ΗΛΜ-48m5,80ΗΛΜ-48m5,60ΗΛΜ-48m4,00ΗΛΜ-48m5,50ΗΛΜ-102m30,00ΗΛΜ-5mΗΛΜ-5m12,50ΗΛΜ-5m16,00ΗΛΜ-5mΗΛΜ-5 ΗΛΜ-5 ΗΛΜ-45 Ο∆Ο-2548m m τεµ. τεµ.ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ60.20.10Άρθρο Αναθεώρησης60.20.40.11 60.20.40.12 60.20.40.21 60.20.40.31φωτ.ενδείξεων (κο-πρ) Χαµηλός σηµατοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, διαµ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι) Αναρτηµένος σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµ. 300 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι), µε πλαίσιο ανάρτησης Αναρτηµένος σηµατοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, διαµ. 300 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κι-κι), µε πλαίσιο ανάρτησης Καλώδια φωτεινής σηµατοδότησης Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Ε1VV-R (ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατοµής 21Χ1,5 mm2 Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) µονόκλωνου, διατοµής 21Χ1,5 mm2 Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Ε1VV-R (ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατοµής 5Χ1,5 mm2 Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) µονόκλωνου, διατοµής 5Χ1,5 mm2 Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), 2 έως 4 ζευγών, διατοµής εκάστου αγωγού 0,6 mm2 Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), 6 έως 10 ζευγών, διατοµής εκάστου αγωγού 0,6 mm3 Κατασκευή βρόχου ανίχνευσης εντός του ασφαλτικού οδοστρώµατος, µε µέτρα προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθµισης Εργασίες υποδοµής φωτεινής σηµατοδότησης Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι ονοµαστ.διαµέτρου DN 50 mm (σπείρωµα 2’’) και πάχους 3,2 mm Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι ονοµαστ.διαµέτρου DN 63 mm (σπείρωµα 2½’’) και πάχους 3,6 mm Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 63 mm Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 90 mm Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα Κατασκευή φρεατίου σηµατοδότησης 0,40 x 0,40 cmΝΕΤ ΗΛΜ - ΕΚ∆ΟΣΗ 1.06,40 7,50 120,00 60,00Σελ 2 /6 Κωδικός άρθρουα/α71 60.20.40.41 72 60.20.40.51 60.20.50 73 60.20.50.01 74 60.20.50.02 75 60.20.50.11 76 60.20.50.12 77 60.20.50.20 78 60.20.50.30Είδος εργασίας Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού ερµαρίου µικτονόµησης και στέγασης γνώµονα ∆ΕΗ τύπου ΙΑ Προµήθεια και τοποθέτηση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης φωτ.σηµατοδότησης εντός ερµαρίου τύπου ΙΑ Ιστοί φωτεινής σηµατοδότησης Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηµατοδότησης (χωρίς προµήθεια) Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηµατοδότησης µε βραχίονα (χωρίς προµήθεια) Προµήθεια απλού ιστού σηµατοδότησης, γαλβανισµένου Προµήθεια ιστού σηµατοδότησης µε βραχίονα, γαλβανισµένου ∆ιάνοιξη οπών σε εγκατεστηµένο ιστό σηµατοδότησης Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από οδόστρωµα79 60.20.50.40Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης υπό το πεζοδρόµιο60.20.75 80 60.20.75.01∆ιάφορα φωτεινής σηµατοδότησης Προµήθεια και τοποθέτηση κοµβίου πεζών Προµήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση ηχητικής διάταξης τυφλών µε µπουτόν κλήσης και ασύρµατο ποµποδέκτη Ηλεκτρονικές πινακίδες σήµανσης Ηλεκτρονική πινακίδα ορίου ταχύτητας (Ρ-32) Φ650 Ηλεκτρονική πινακίδα STOP (P-2) Φ650 Ηλεκτρονική πινακίδα ορίου ταχύτητας (Ρ-32) Φ900 Ηλεκτρονική πινακίδα STOP (Ρ-2) Φ900 Κινητές µονάδες εργοταξιακής σήµανσης Ρυµουλκούµενη µονάδα σήµανσης εργοταξίου οδικών έργων διαστάσεων 2,55 x1,70 m Ρυµουλκούµενη µονάδα σήµανσης εργοταξίου οδικών έργων διαστάσεων 3,70 x 2,20 m Κινητή µονάδα φωτεινής σηµατοδότησης81 60.20.75.02 82 83 84 8560.20.80 60.20.80.01 60.20.80.02 60.20.80.03 60.20.80.04 60.20.9086 60.20.90.01 87 60.20.90.02 88 60.20.90.1061Άρθρο ΑναθεώρησηςΜονάδαΤιµή µονάδαςΗΛΜ-5τεµ.415,00ΗΛΜ-102τεµ.100,00ΗΛΜ-101τεµ.60,00ΗΛΜ-101τεµ.150,00ΗΛΜ-101 ΗΛΜ-101 ΗΛΜ-104τεµ. τεµ. τεµ.250,00 520,00 15,00ΟΙΚ-2269Βm30,00ΟΙΚ-2269Αm50,00ΗΛΜ-104τεµ.170,00ΗΛΜ-104τεµ.620,00ΗΛΜ-108 ΗΛΜ-108 ΗΛΜ-108 ΗΛΜ-108τεµ. τεµ. τεµ. τεµ.1.200,00 1.250,00 1.800,00 1.900,00ΗΛΜ-108τεµ.5.000,00ΗΛΜ-108τεµ.8.000,00ΗΛΜ-108τεµ3.500,00ΗΛΜ 101 ΗΛΜ 101τεµ τεµ70,00 90,00ΗΛΜ 100 ΗΛΜ 100τεµ τεµ75,00 95,00ΗΛΜ 5τεµ27,50ΗΛΜ 5τεµ20,00ΗΛΜ 5τεµ10,00ΗΛΜ 103τεµ20,00ΗΛΜ 103τεµ25,00ΟΙΚ 7791τεµ95,00ΟΙΚ 7791τεµ120,00ΟΙΚ 7791τεµ115,00ΟΙΚ 7791τεµ140,00ΟΙΚ 7791τεµ190,00ΟΜΑ∆Α Β: Η/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ62ΟΜΑ∆Α Γ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ62.10ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ62.10.01 89 62.10.01.01 90 62.10.01.02 62.10.02 91 62.10.02.01 92 62.10.02.02 62.10.03 93 62.10.03.01 62.10.04 94 62.10.04.01 95 62.10.04.02 62.10.10 96 62.10.10.01 97 62.10.10.02 62.10.15 98 62.10.15.01 99 62.10.15.02 100 62.10.15.11 101 62.10.15.12 62.10.16 102 62.10.16.01Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισµού Αφαίρεση και µεταφορά ιστού ύψους µέχρι 14,00 m Αφαίρεση και µεταφορά ιστού ύψους από 14,01 m µέχρι 20,00 m Αφαίρεση και αποµάκρυνση τσιµεντοϊστού φωτισµού Αφαίρεση και αποµάκρυνση ιστου ύψους µέχρι 12 m Αφαίρεση και αποµάκρυνση ιστού ύψους από 14 m µέχρι 20 m Αφαίρεση φωτιστικών σωµάτων Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστηµένου ιστού Αφαίρεση βραχιόνων Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετηµένο ιστό µε ή χωρίς τα φωτιστικά Αφαίρεση βραχίονα από ιστό που βρίσκεται στο έδαφος µε ή χωρίς τα φωτιστικά Καθαρισµός φωτιστικών σωµάτων ατµών Na Καθαρισµός Φ/Σ εγκατεστηµένου σε ύψος µέχρι 8,0 m από το δάπεδο εργασίας Καθαρισµός Φ/Σ εγκατεστηµένου σε ύψος άνω των 8,0 m από το δάπεδο εργασίας Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισµού επί τόπου του έργου Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους µέχρι 12 m, στην θέση που βρίσκεται Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους από 14 m µέχρι 20 m, στην θέση που βρίσκεται Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους µέχρι 12 m, µε κατάκλιση και επαναφορά Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους από 14 m µέχρι 20 m, µε κατάκλιση και επαναφορά Πλήρης ανακαίνιση του γαλβανίσµατος και της βαφής ιστού µε αφαίρεση, µεταφορά του σε συνεργείο και επανατοποθέτηση. Για ιστό ύψους µέχρι 12 mΝΕΤ ΗΛΜ - ΕΚ∆ΟΣΗ 1.0Σελ 3 /6 Κωδικός άρθρουΆρθρο ΑναθεώρησηςΜονάδαΟΙΚ 7791τεµ210,00ΟΙΚ 7791 ΟΙΚ 7791 ΟΙΚ 7791 ΗΛΜ 101τεµ τεµ τεµ τεµ16,50 19,00 21,00 11,50ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 59τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ10,00 1,80 30,00 4,50 25,00 3,40ΗΛΜ 101 ΗΛΜ 101τεµ τεµ9,20 11,50ΗΛΜ 104 ΗΛΜ 104τεµ τεµ27,50 34,00ΗΛΜ 103τεµ75,00ΗΛΜ 103 ΗΛΜ 103 ΗΛΜ 103 ΗΛΜ 103τεµ τεµ τεµ τεµ19,50 26,50 30,50 36,50ΗΛΜ 103τεµ350,00ΗΛΜ 54 ΗΛΜ 101 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 104 ΗΛΜ 52 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΟΙΚ 7791τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ m τεµ τεµ τεµ4,00 5,00 25,00 20,00 4,00 2,40 10,00 50,00 40,00 110,00ΗΛΜ 52τεµ60,00ΗΛΜ 46 ΗΛΜ 46 ΗΛΜ 46m m m2,30 4,10 2,80ΗΛΜ 102 ΗΛΜ 102 ΗΛΜ 102 ΗΛΜ 102m m m m2,90 4,60 3,50 12,50ΗΛΜ 45 ΗΛΜ 45 ΗΛΜ 45m m m3,10 3,40 5,70145 62.20.10Αντικατάσταση εξωτερικού περιβλήµατος (χιτωνίου) ερµαρίου µικτονόµησης τύπου ΗΛΜ 5τεµ300,00146 147 148 14962.20.20 62.20.30 62.20.40 62.20.50Αποκατάσταση στρέβλωσης απλού ιστού σηµατοδότησης ΟΙΚ 2122 Προµήθεια και τοποθέτηση µούφας καλωδίου τύπου Ε ή J1VV-R ή U (ΝΥΥ) 21x1,5 ΗΛΜ 102 mm² Προµήθεια και τοποθέτηση µούφας καλωδίων τηλεχειρισµού ΗΛΜ 102 Προµήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση βάσης ρυθµιστή σηµατοδότησης ΗΛΜ 101τεµ τεµ τεµ τεµ50,00 90,00 70,00 165,0065ΟΜΑ∆Α ∆: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝα/α103 62.10.16.02 62.10.17 104 62.10.17.01 105 62.10.17.02 106 62.10.17.03 107 62.10.18 62.10.20 108 62.10.20.01 109 62.10.20.02 110 62.10.20.03 111 62.10.20.04 112 62.10.20.05 113 62.10.20.06 62.10.21 114 62.10.21.01 115 62.10.21.02 62.10.22 116 62.10.22.01 117 62.10.22.02 62.10.25 118 62.10.25.01 62.10.26 119 62.10.26.01 120 62.10.26.02 121 62.10.26.03 122 62.10.26.04 62.10.30 123 62.10.30.01 62.10.35 124 62.10.35.01 125 62.10.35.02 126 62.10.35.03 127 62.10.35.04 128 62.10.35.05 129 62.10.35.06 130 62.10.35.07 131 62.10.35.08 132 62.10.35.09 133 62.10.36 134 62.10.37 62.10.40 135 62.10.40.01 136 62.10.40.02 137 62.10.40.03 62.10.41 138 139 140 14162.10.41.01 62.10.41.02 62.10.41.03 62.10.41.04 62.10.48 142 62.10.48.01 143 62.10.48.02 144 62.10.48.03 62.20Είδος εργασίας Για ιστό ύψους από 14 m µέχρι 20 m Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσµατος βραχίονα. Για µονό βραχίονα Για διπλό βραχίονα Για τριπλό βραχίονα Αποκατάσταση στρέβλωσης κοχλία σε βάση σιδηροϊστού Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωµάτων Νατρίου Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος Αντιπαρασιτικός πυκνωτής Στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST Εκκινητής (STARTER) Εναυστήρας χωρίς εκκινητή (STARTER) Λυχνιολαβή Αντικατάσταση καλύµµατος θυρίδας ιστών Κάλυµµα κυλινδρικής µορφής Κάλυµµα άλλης µορφής (εκτός της κυλινδρικής) Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού Για ένα φωτιστικό σώµα Για δύο φωτιστικά σώµατα Αντικατάσταση λαµπτήρων ατµού Νατρίου χαµηλής πίεσης Ισχύος 180W Αντικατάσταση λαµπτήρων ατµού Νατρίου υψηλής πίεσης Ισχύος 70W Ισχύος 150W Ισχύος 250W Ισχύος 400W Προβολείς οδοφωτισµού, ασύµµετρης δέσµης, για λαµπτήρες ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης Ισχύος 250W / 400 W Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισµού Αντικατάσταση φυσιγγίων ασφαλειών σε πίλαρ φωτισµού Αντικατάσταση ασφαλείας ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού Αντικατάσταση ραγοδιακοπτών φορτίου Αντικατάσταση µικροαυτοµάτων ράγας (αυτοµάτων ασφαλειών) Αντικατάσταση ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας Αντικατάσταση στυπιοθλίπτη Αντικατάσταση ράγας ηλεκτρικού πίνακα Αντικατάσταση ηλεκτρονόµων φορτίου Αντικατάσταση φωτοκυττάρου Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς) Επισκευή του κυρίως σώµατος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση της θύρας Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονοµ. τάσης 300/500V µε µόνωση από µανδύα PVC διατοµής 3 x 1,5 mm² διατοµής 3 x 2,5 mm² διατοµής 4 x 1,5 mm² Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC διατοµής 3 x 1,5 mm² διατοµής 3 x 2,5 mm² διατοµής 4 x 1,5 mm² διατοµής 4 x 10 mm² Αγωγοί γυµνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατοµής 6 mm² διατοµής 10 mm² διατοµής 25 mm²Τιµή µονάδαςΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣΝΕΤ ΗΛΜ - ΕΚ∆ΟΣΗ 1.0Σελ 4 /6 α/αΚωδικός άρθρου 65.1065.10.01 150 65.10.01.01 151 65.10.01.02 152 65.10.01.03 153 65.10.10 65.10.20 154 65.10.20.01 155 65.10.20.02 156 65.10.20.03 157 65.10.20.04 158 65.10.21 65.10.25 159 65.10.25.01 160 65.10.25.02 161 65.10.25.03 162 65.10.30 65.10.50 163 65.10.50.01 164 65.10.50.02 165 65.10.50.03Είδος εργασίαςΜονάδαΤιµή µονάδαςΗΛΜ-23 ΗΛΜ-23 ΗΛΜ-23τεµ. τεµ. τεµ.ΗΛΜ 63κ.α.ΗΛΜ-63 ΗΛΜ-63 ΗΛΜ-63τεµ. τεµ. τεµ.13.500,00 16.000,00 2.450,00ΗΛΜ-63τεµ.6.600,00ΗΛΜ-82kgΗΛΜ-58 ΗΛΜ-58 ΗΛΜ-58 ΗΛΜ-48τεµ. τεµ. τεµ. m5.800,00 33.000,00 62.000,00 8,50ΗΛΜ-86 ΗΛΜ-86 ΗΛΜ-86τεµ. τεµ. τεµ.7.600,00 11.500,00 17.500,00ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 59τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ450,00 600,00 750,00 500,00 620,00ΗΛΜ 59τεµ460,00ΗΛΜ 59τεµ700,00ΗΛΜ 59τεµ410,00ΗΛΜ 59τεµ255,00ΗΛΜ 53τεµ120,00ΗΛΜ 61τεµ110,00ΗΛΜ 61τεµ320,00ΗΛΜ 61τεµ260,00ΗΛΜ 61τεµ1.650,00ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 34τεµ kg7,00 2,90ΗΛΜ 34 ΗΛΜ 34 ΗΛΜ 34 ΗΛΜ 34µµ µµ µµ µµ12,50 17,50 23,00 32,00ΗΛΜ 47 ΗΛΜ 47 ΗΛΜ 47 ΗΛΜ 47 ΗΛΜ 47 ΗΛΜ 47 ΗΛΜ 47 ΗΛΜ 47µµ µµ µµ µµ µµ µµ µµ µµ14,00 17,50 24,00 29,00 43,00 52,00 62,00 78,00ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Αεροφυλάκια αντιπληγµατικής προστασίας Αεροφυλάκιο των 5,0 m3 / PN10 at Αεροφυλάκιο των 10,0 m3 / PN 20 at Αεροφυλάκιο των 3x20,0 m3 / PN 16 at. Προµήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήµατος ανύψωσης-ελέγχου θυροφράγµατος. Ανυψωτικές διατάξεις Γερανογέφυρα ηλεκτροκίνητη 2,5 ton, 6,0 m Γερανογέφυρα ηλεκτροκίνητη 6,3 ton, 6,0 m Γερανογέφυρα χειροκίνητη 2,0 ton - 6,5 m Ηλεκτροκίνητο βαρούλκο απλής µονοράγας, πλήρες, ανυψωτικής ικανότητας 2 ton Σιδηροτροχιές γερανογέφυρας Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 20 KVA Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400V, 50 Hz, 250 KVA Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400V, 50 Hz, 500 KVA Καλωδίωση τηλεµετάδοσης στοιχείων Μετασχηµατιστές ισχύος Μετασχηµατιστής ισχύος 500 kVA, 20 kV Μετασχηµατιστής ξηρού τύπου 400 kVA 20/0,4 kV Μετασχηµατιστής ξηρού τύπου 800 kVA 20/0,4 kV65.80 166 167 168 169 170Άρθρο ΑναθεώρησηςΦωτιστικό σώµα τύπου (Eexde IIA-Tι) µε λαµπτήρες φθορισµού Φ.Σ. ισχύος 2 x 18W Φ.Σ. ισχύος 1x 58W Φ.Σ. ισχύος 2 x 58W Φ.Σ. ισχύος 1 x 36W Φ.Σ. ισχύος 2 x 36W Φωτιστικό σώµα ασφαλείας αντιεκρηκτικού τύπου (Eex de IΙIA-Tι) Φορητό φωτιστικό σώµα αντιεκρηκτικού τύπου (Eex eib IIT1) µε µπαταρίες Ni-Cd Ρευµατοδότης 42 V αντιεκρηκτικού τύπου (Eex de IIA-Tι) Ρευµατοδότης Πενταπολικός (3P + N + E) αντιεκρηκτικού τύπου (Eex de IIATι), 32A ∆ιακόπτης πιέσεως (µπουτόν) αντιεκρηκτικού τύπου (Eex de IIA-Tι) Λυχνία συναγερµού, στεγανή (ΙΡ 65) Λυχνία συναγερµού "ΦΛΑΣ" αντιεκρηκτικού τύπου (Eex de IIA-Tι) Σειρήνα συναγερµού, αντιεκρηκτικού τύπου (Εe x de ΙΙΑ-Τι) Κεφαλή ανίχνευσης µεθανίου, αντιεκρηκτικού τύπου (Εex de ΙΙΑ-Τι) Κουτί διακλάδωσης αντιεκρηκτικού τύπου (EEX II-T6) Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου πλάτους 100 mm πλάτους 200 mm πλάτους 300 mm πλάτους 400 mm Καλώδια XLPE/LS2H/SWA/LSZH µε ουδέτερο µειωµένης διατοµής Καλώδιο διατοµής 3x35/16 mm² Καλώδιο διατοµής 3x50/25 mm² Καλώδιο διατοµής 3x70/35 mm² Καλώδιο διατοµής 3x95/50 mm² Καλώδιο διατοµής 3x120/70 mm² Καλώδιο διατοµής 3x150/70 mm² Καλώδιο διατοµής 3x185/95 mm² Καλώδιο διατοµής 3x240/120 mm²4,50Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ65.80.10 65.80.10.01 65.80.10.02 65.80.10.03 65.80.10.04 65.80.10.058.500,00 22.000,00 65.000,00171 65.80.11 172 65.80.12 173 65.80.13 174 65.80.14 175 65.80.15 176 65.80.16 177 65.80.17 178 65.80.18 179 65.80.19 185 65.80.20 181 65.80.30 65.80.40 182 65.80.40.01 183 65.80.40.02 184 65.80.40.03 185 65.80.40.04 65.80.50 186 65.80.50.01 187 65.80.50.02 188 65.80.50.03 189 65.80.50.04 190 65.80.50.05 191 65.80.50.06 192 65.80.50.07 193 65.80.50.08ΝΕΤ ΗΛΜ - ΕΚ∆ΟΣΗ 1.0Σελ 5 /6 Κωδικός άρθρουα/αΕίδος εργασίας66Κιβώτια ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών σκαφών Κιβώτιο παροχών σκαφών, µε 4 ηλεκτρικές παροχές των 16Α και 4 υδραυλικές παροχές Κιβώτιο παροχών σκαφών, µε 3 ηλεκτρικές παροχές των 16Α και 3 υδραυλικές παροχές Κιβώτιο παροχών σκαφών, µε 2 ηλεκτρικές παροχές των 16Α και 2 υδραυλικές παροχές Κιβώτιο παροχών σκαφών, µε 4 ηλεκτρικές παροχές των 32Α και 4 υδραυλικές παροχές Κιβώτιο παροχών σκαφών, µε 3 ηλεκτρικές παροχές των 32Α και 3 υδραυλικές παροχές Κιβώτιο παροχών σκαφών, µε 2 ηλεκτρικές παροχές των 32Α και 2 υδραυλικές παροχές Κιβώτιο παροχών σκαφών, µε 3 ηλεκτρικές παροχές των 16/32Α και 3 υδραυλικές παροχές Κιβώτιο παροχών σκαφών, µε 2 ηλεκτρικές παροχές των 63Α και 2 υδραυλικές παροχές Κιβώτιο παροχών σκαφών, µε ηλεκτρικό πίνακα 200Α και µία υδραυλική παροχή Κιβώτιο παροχών σκαφών, µε ηλεκτρικό πίνακα 300Α και µία υδραυλική παροχή Κιβώτιο παροχών σκαφών, µε ηλεκτρικό πίνακα 400Α και µία υδραυλική παροχή Ανοξείδωτο επιδαπέδιο κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) Πίλαρ ανοξείδωτο τεσσάρων αναχωρήσεων Πίλαρ ανοξείδωτο οκτώ αναχωρήσεων Πίλαρ ανοξείδωτο είκοσι αναχωρήσεων Πίλαρ ανοξείδωτο είκοσι πέντε αναχωρήσεων Υπαίθρια πυροσβεστική φωλιά υψηλής ανθεκτικοτητας σε διαβρωτικό περιβάλλον194 66.10.01 195 66.10.02 196 66.10.03 197 66.10.04 198 66.10.05 199 66.10.06 200 66.10.07 201 66.10.08 202 66.10.09 203 66.10.10 204 66.10.11205 206 207 208ΜονάδαΤιµή µονάδαςΗΛΜ 52τεµ1.050,00ΗΛΜ 52τεµ900,00ΗΛΜ 52τεµ750,00ΗΛΜ 52τεµ1.200,00ΗΛΜ 52τεµ1.000,00ΗΛΜ 52τεµ850,00ΗΛΜ 52τεµ1.100,00ΗΛΜ 52τεµ950,00ΗΛΜ 52τεµ600,00ΗΛΜ 52τεµ650,00ΗΛΜ 52τεµ700,00HΛM-52 HΛM-52 HΛM-52 HΛM-52τεµ τεµ τεµ τεµ3.000,00 3.250,00 3.750,00 4.000,00ΗΛΜ 52τεµ2.000,00ΟΜΑ∆Α ∆: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ66.10Άρθρο Αναθεώρησης66.20 66.20.01 66.20.02 66.20.03 66.20.04209 66.30ΝΕΤ ΗΛΜ - ΕΚ∆ΟΣΗ 1.0Σελ 6 /6
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
19 Μαρτίου 2015

Νέο άρθρο ΑΤΗΕ για Αναβατόρια.

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.