Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023

" ... Μετά από ένα χρόνο εφαρμογής του νόμου 4014 όλοι οι μηχανικοί καταλάβαμε τι «καυτή πατάτα» μας έδωσαν να κρατήσουμε. Οι ασάφειες και τα κενά του νόμου, οι αντικρουόμενες διατάξεις, οι αυθαίρετες ερμηνείες, και οι εξοντωτικές συνέπειες σε περίπτωση λανθασμένης εφαρμογής των διατάξεων του νόμου, συνθέτουν ένα εφιαλτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο είναι αδύνατον να εργασθούμε, χωρίς να εκτεθούμε στους κίνδυνους που αρχίσαμε πλέον να συνειδητοποιούμε ότι μάλλον είναι αδύνατο να αποφύγουμε... "

Η βεβαίωση για την μεταβίβαση ακινήτου και οι παγίδες που κρύβει.Μέρος 1ο: Τα συνοδευτικά έγγραφα της βεβαίωσης Του Τριαντάφυλλου Σφυρή, Πολιτικού Μηχανικού tsfiris@gmail.com Μετά από ένα χρόνο εφαρμογής του νόμου 4014 όλοι οι μηχανικοί καταλάβαμε τι «καυτή πατάτα» μας έδωσαν να κρατήσουμε. Οι ασάφειες και τα κενά του νόμου, οι αντικρουόμενες διατάξεις, οι αυθαίρετες ερμηνείες, και οι εξοντωτικές συνέπειες σε περίπτωση λανθασμένης εφαρμογής των διατάξεων του νόμου, συνθέτουν ένα εφιαλτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο είναι αδύνατον να εργασθούμε, χωρίς να εκτεθούμε στους κίνδυνους που αρχίσαμε πλέον να συνειδητοποιούμε ότι μάλλον είναι αδύνατο να αποφύγουμε. Και τι κάνουμε; Αποσυρόμαστε και αφήνουμε το πεδίο ελεύθερο για δράση στους «τολμηρούς» και ριψοκίνδυνους»; Οι καιροί δεν επιτρέπουν τέτοιες πολυτέλειες. Οπότε ένας δρόμος μας μένει: να απαιτήσουμε από την πολιτεία μέσω των φορέων που μας εκπροσωπούν (ΤΕΕ, Σύλλογοι) να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μέχρι τότε όμως, επειδή θα πρέπει να ενδιαφερθούμε και για τον επιούσιο, θα πρέπει να οργανώσουμε την άμυνά μας. Σ΄ αυτό μπορεί να συμβάλει ο κάθε συνάδελφος με τις ιδέες του και έτσι όλοι μαζί να βρούμε ένα ασφαλή δρόμο για να πορευτούμε. Η σειρά των άρθρων που θα δημοσιεύσω, βασίζονται στις προσωπικές μου εμπειρίες και στις συζητήσεις και προβληματισμούς που ανταλλάσσω με άλλους συναδέλφους. Θεωρώ ότι η κατάσταση αυτή δεν παίρνει άλλο και είναι καιρός πια όλα αυτά που λέμε μεταξύ μας να αρχίσουμε να τα φωνάζουμε.Η βεβαίωση για την μεταβίβαση ακινήτου Σύμφωνα με τον Ν 4014/2011 (άρθρο 23 παρ.4):«Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε κάθε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα εκτός από τα επισυναπτόμενα που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3.»Οι ποινές σε περίπτωση χορήγησης ψευδούς βεβαίωσης είναι πολύ σοβαρές και προβλέπονται στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου:«Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι δικηγόροι που παρίστανται στη σύνταξη συμβολαίων, οι υποθηκοφύλακες ή οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που μεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι μηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 μέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής.» Ειδικά για τους μηχανικούς οι συνέπειες, όπως ορίζονται στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου είναι ακόμη σοβαρότερες:«Στους μηχανικούς της προηγούμενης παραγράφου, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα που είναι μέλη, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.»Όπως ξέρουμε η βεβαίωση του μηχανικού εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα που εγκατέστησε το ΤΕΕ στην ιστοσελίδα του. Μέσα από το σύστημα αυτό εκδίδονται 3 τύποι βεβαιώσεων κατ΄ αντιστοιχία των αναφερομένων στην παραπάνω παρ. 4 του νόμου 4014: α. Βεβαίωση για ακίνητα αδόμητα β. Βεβαίωση για ακίνητα μόνο με κτίσματα που υφίστανται νομίμως γ. Βεβαίωση για ακίνητα με αυθαίρετα κτίσματα που έχουν προηγουμένως τακτοποιηθεί. Από την στιγμή που η βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά από το σύστημα του ΤΕΕ, είναι προφανές ότι οι μηχανικοί δεν έχουμε την δυνατότητα να επέμβουμε ούτε στο περιεχόμενό της ούτε και στην διατύπωσή της. Όμως, η μέχρι τώρα εμπειρία απέδειξε, ότι οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε στην πράξη δεν μπορούν πάντα να ταιριάξουν απόλυτα με το περιεχόμενο της δήλωσης, με αποτέλεσμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις να αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να χορηγούμε βεβαιώσεις τυπικά ανακριβείς και φυσικά να είμαστε εκτεθειμένοι στους κινδύνους των ποινών που ο νόμος προβλέπει. οΣτο 1 αυτό μέρος της σειράς των άρθρων θα αναφερθούμε στο μέρος εκείνο της βεβαίωσης που αναφέρει τα έγγραφα και τα στοιχεία που δηλώνουμε ότι μας επιδόθηκαν από τον ιδιοκτήτη κατά την ημέρα της αυτοψίας. Τα στοιχεία αυτά είναι:   τα Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο οι Τίτλοι ιδιοκτησίας τα Νομιμοποιητικά στοιχείακαι επιπλέον για τις περιπτώσεις (β) και (γ):  το Στέλεχος της οικοδομικής άδείας το Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια.Υποτίθεται ότι είναι τα στοιχεία στα οποία στηριχθήκαμε για να χορηγήσουμε την βεβαίωση. Η αναφορά όμως των στοιχείων αυτών μέσα στην βεβαίωση, ενώ δεν έχει κανένα απολύτως πρακτικό αποτέλεσμα, αφού τελικά υπεύθυνοι για την δήλωση είμαστε αποκλειστικά εμείς, έγινε αιτία παραγωγής πρόσθετης γραφειοκρατίας στην προσπάθεια συλλογής όλων των στοιχείων αυτών. Από την μια η αοριστία των στοιχείων (ποια είναι τα εγκεκριμένα σχέδια; οι κατόψεις μόνο ή και οι όψεις και οι τομές; μόνο τα αρχιτεκτονικά σχέδια ή και τα στατικά και των εγκαταστάσεων;) από την άλλη η έλλειψη πολλών από αυτά είτε επειδή δεν υπάρχουν (π.χ. κτίρια χωρίς οικοδομική άδεια αλλά νομίμως υφιστάμενα ως προϋπάρχοντα του 1955) είτε επειδή έχουν απολεσθεί, μας έχουν οδηγήσει σε απίστευτη σύγχυση, όπου ο καθένας αυτοσχεδιάζει χωρίς φυσικά να ξέρει αν αυτό που κάνει είναι το σωστό η αν θα βρεθεί κάποια στιγμή παραβάτης του νόμου.Το χάος που έχει δημιουργηθεί Για να καταλάβει κανείς το χάος που έχει δημιουργηθεί δεν έχει παρά να επισκεφτεί τα forum συζήτησης των μηχανικών και να διαπιστώσει την ποικιλία των διαφόρων τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος από τους μηχανικούς. Σταχυολογώ μερικούς: Οι πολύ φοβισμένοι, και με το δίκιο τους, από τις συνέπειες του νόμου, ζητούν να τους επιδοθούν όλα τα σχέδια της άδειας, ακόμα και τα στατικά και τα ηλεκτρομηχανολιγικά. Κι΄ αυτό γιατί στα σεμινάρια που παρακολούθησαν έμαθαν ότι «είναι βέβαιο και σαφές ότι η μη εφαρμογή της στατικής μελέτης καταγράφεται ως αυθαίρετη κατασκευή κατά την διάταξη» (Kων/νος Καρατσώλης, Δικηγόρος, Νομικός Συνεργάτης Τ.Ε.Ε). Και ναι μεν η βεβαίωση λέει ότι «δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος της ιδιοκτησίας» και δεν αναφέρεται καθόλου στην εφαρμογή ή όχι της στατικής μελέτης ή των εγκαταστάσεων, υπάρχει όμως και η άλλη βεβαίωση, αυτή που λέει ότι «στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο, όλες οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις της §2 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011 και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011». Οπότε αν δεν εφαρμόστηκε η στατική μελέτη, τότε θεωρείται ότι υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές και άρα πριν την μεταβίβασή του ακινήτου θα πρέπει πρώτα να τακτοποιηθούν με τον Ν 4014. Κάποιοι ζητούν τα σχέδια να είναι θεωρημένα από την πολεοδομία για να τα έχουν στο αρχείο τους, διότι πάντα υπάρχει ο φόβος να χαθούν ή να καταστραφούν τα αρχεία της πολεοδομίας είτε π.χ. λόγω πλημμύρας του υπογείου όπου φυλάσσονται (Πολεοδομία Ξάνθης) είτε από κατά λάθος αποστολή τους για ανακύκλωση (Πολεοδομία Θεσσαλονίκης). Και άντε μετά να αποδείξεις ότι τα σχέδια που έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης είναι τα ίδια με αυτά που ήταν στην πολεοδομία. Τέλος στην περίπτωση που κάποιο σχέδιο λείπει από το αρχείο της πολεοδομίας κάποιοι ζητούν να γίνει μερική ή ολική ανασύσταση του φακέλου της οικοδομικής άδειας, πράγμα που ενώ από τον νόμο προβλέπεται να γίνει με ευθύνη και δαπάνες της πολεοδομίας, στην πράξη λόγω έλλειψης προσωπικού και πόρων γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη. Διαδικασία ασφαλώς και χρονοβόρα και δαπανηρή. Οι πιο ψύχραιμοι αρκούνται στα βασικά σχέδια: την εγκεκριμένη κάτοψη και την τομή. Άλλωστε η βεβαίωση που χορηγούμε αναφέρεται μόνο στην τήρηση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας, πράγματα που διαπιστώνονται και μόνο από την κάτοψη και την τομή. Αν τώρα μετά από μερικά χρόνια προκύψει κάποιο πρόβλημα π.χ. σε περίπτωση προσθήκης, και διαπιστωθεί ότι δεν εφαρμόστηκε η στατική μελέτη και άρα το κτίριο είναι αυθαίρετο και αφού δεν δηλώθηκε εμπρόθεσμα θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν 4014, και ο αγοραστής θα στραφεί εναντίον τους, δεν τους απασχολεί προς το παρόν είτε γιατί δεν το έχουν σκεφτεί είτε γιατί ελπίζουν ότι κάποια λύση θα βρεθεί. Οι πιο ριψοκίνδυνοι, αν δεν υπάρχουν τα εγκεκριμένα σχέδια ούτε στο αρχείο του ιδιοκτήτη, αρκούνται στο στέλεχος της οικοδομικής άδειας, εφ΄ όσον περιέχει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους. Άλλωστε οι καιροί είναι δύσκολοι, οι δουλειές λίγες και δεν μπορείς να διώχνεις έτσι εύκολα μια δουλειά. Τέλος οι εντελώς παράτολμοι ή οι άσκεφτοι χορηγούν αβασάνιστα την βεβαίωση, χωρίς πολύ- πολύ ψάξιμο, με την ίδια άνεση που κάποιοι χορηγούσαν την δήλωση για την ηλεκτροδότηση κατασκευών στις οποίες υπήρχαν υπερβάσεις της οικοδομικής τους άδειας.Πως η πολιτεία μας αναγκάζει να παρατυπούμε Η αλήθεια είναι, ότι ακόμη και αν θέλει κανείς να είναι τυπικός, αναγκάζεται να παρατυπεί εξ αιτίας του άκαμπτου ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης των βεβαιώσεων, το οποίο σαν Προκρούστης μας υποχρεώνει να φέρουμε στα μέτρα του την κάθε βεβαίωση που υπογράφουμε. Ας δούμε λοιπόν τις περιπτώσεις στις οποίες υποχρεωνόμαστε αναγκαστικά να παρατυπήσουμε και τους τρόπους που μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Α) Η βεβαίωση για μεταβίβαση αδόμητων ακινήτων Ο τύπος αυτός της βεβαίωσης που εκδίδεται από το σύστημα λέει: Την ……….., κατόπιν αυτοψίας που διενήργησα στο ακίνητο "…………………….." επί της οδού ……………, περιοχή …………, του Δήμου ………, ιδιοκτησίας του/των …………………… και κατά την οποία μου επιδόθηκαν τα παρακάτω στοιχεία: 1. Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας 3. Νομιμοποιητικά στοιχεία 4. Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι : Στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα, δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη, του μεταβιβαζομένου ακινήτου. βεβαιώνω ότι: ………………………………..Από τα 4 παραπάνω στοιχεία που δηλώνουμε ότι μας επιδόθηκαν, τα 2 από αυτά είναι αδύνατο να μας επιδοθούν, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν. Πως είναι δυνατόν να δηλώνουμε ότι μας επιδόθηκαν «Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο» και «Νομιμοποιητικά στοιχεία» αφού βεβαιώνουμε ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κανένα κτίσμα; Με όσες γνώσεις διαθέτω (γιατί με όλη αυτή την ακατάσχετη παραγωγή ασυνάρτητων νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων, εγκυκλίων και τώρα τελευταία ερωτο-απαντήσεων κοντεύουμε να ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε) ξέρω ότι «Εγκεκριμένα σχέδια» και «Νομιμοποιητικά στοιχεία» έχουν μόνο τα κτίσματα και όχι τα οικόπεδα! Εκτός και αν υπάρχει κάποια περίπτωση που μου διαφεύγει. Αλλά και το υπ’ αριθμ. 2 στοιχείο (Τίτλοι ιδιοκτησίας) δεν υπάρχει σε καμία από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το μεταβιβαζόμενο ακίνητο προέρχεται από χρησικτησία. Τελικά το μόνο στοιχείο που σίγουρα μπορούμε να δηλώσουμε ότι μας επιδόθηκε είναι το υπ΄ αριθμ. 4 (Δήλωση του ιδιοκτήτη). Τι κάνουμε λοιπόν στις περιπτώσεις αυτές; Θα δεχτούμε να δηλώσουμε ψευδώς ότι μας επιδόθηκαν τα στοιχεία που αναγράφονται στην βεβαίωση, προκειμένου να μην διώξουμε την δουλειά; Θεωρώ ότι όφειλαν να μας εξηγήσουν με απόλυτη σαφήνεια και ακρίβεια τι εννοούν με το «Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο» και «Νομιμοποιητικά στοιχεία» για να ξέρουμε τι θα ζητούμε ώστε να μην είναι η δήλωσή μας ψευδής. Και αν τελικά δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, να απαλειφθούν από την βεβαίωση. Όσο αφορά το στοιχείο «Τίτλοι ιδιοκτησίας» θεωρώ ότι πρέπει να απαλειφθεί διότι ούτε την ουσία αφορά αλλά και μας αναγκάζει να μπαίνουμε σε «ξένα χωράφια», διότι ο έλεγχος των τίτλων είναι δουλειά των συμβολαιογράφων και των δικηγόρων που συμπράττουν στην σύνταξη των συμβολαίων. Μέχρι να γίνουν αυτά προτείνω (και αυτό εφαρμόζω ήδη) να διαγράφουμε με στυλό πάνω στην βεβαίωση όσα στοιχεία δεν μας επιδόθηκαν και να μονογράφουμε δίπλα στην διαγραφή. Αυτό βέβαια μπορεί να συναντήσει την αντίρρηση κάποιων συμβολαιογράφων. Αν τους το εξηγήσουμε θα το καταλάβουν. Εξ άλλου τα στοιχεία αυτά δεν είναι συνημμένα της βεβαίωσης και δεν τους αφορά ούτε αν υπάρχουν ή όχι ούτε και αν μας επιδόθηκαν ή όχι. Για να προλάβω τους συναδέλφους που θα αντιτείνουν ότι οι ανησυχίες τέτοιου είδους είναι παρατραβηγμένες, και ότι αυτό που μετράει είναι η ουσία της βεβαίωσης, θα τους ρωτήσω αν είναι σίγουροι ότι την ίδια άποψη θα έχουν και οι δικαστές σε περίπτωση που θα χρειαστεί να αποδείξουν ότι «δεν είναι ελέφαντες». Και αν πράγματι όλα αυτά είναι επουσιώδη, γιατί τότε δεν απαλείφονται μια και καλή; Θεωρώ ότι η ανοχή μας και η ανοσία που αναπτύξαμε σε τέτοιου είδους αυθαιρεσίες των συντακτών των νόμων, είναι αυτό που τους δίνει το δικαίωμα να μας περιφρονούν και να μας πετούν κείμενα ανεφάρμοστα, που μας φέρνουν σε δύσκολη θέση και μας κάνουν να αισθανόμαστε μονίμως μια ανασφάλεια ότι ίσως να μην κάνουμε κάτι σωστά. Β) Η βεβαίωση για μεταβίβαση κτιρίων που υφίστανται νομίμως. Ο τύπος αυτός της βεβαίωσης που εκδίδεται από το σύστημα λέει: Την ……….., κατόπιν αυτοψίας που διενήργησα στο ακίνητο "…………………….." επί της οδού …………., περιοχή …………, του Δήμου ……….., ιδιοκτησίας του/των ………….. και κατά την οποία μου επιδόθηκαν τα παρακάτω στοιχεία: 1. Στέλεχος της οικοδ. Αδείας 2. Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια 3. Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο 4. Τίτλοι ιδιοκτησίας 5. Νομιμοποιητικά στοιχεία 6. Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι : Στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη, του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας) και αυτό υφίσταται νομίμως. (Κατά την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν.1577/1985, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ) βεβαιώνω ότι: ………………………………..Είναι γνωστό ότι υπάρχουν κτίρια που υφίστανται νομίμως αλλά δεν έχουν οικοδομική άδεια. Για να θυμηθούμε ποια είναι αυτά τα κτίρια, ας δούμε πως ορίζει το άρθρο 23 του ΓΟΚ ΄85, στο οποίο παραπέμπει και η ίδια η βεβαίωση, ποια κτίρια θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα: «1. Κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο: α. Αν έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια και σύμφωνα με τους όρους αυτής ή έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 410/1968 )ή αν έχει χορηγηθεί γι΄ αυτό νόμιμη άδεια ή νόμιμη αναθεώρηση άδειας κατά τις διατάξεις είτε της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 1337/1983, είτε της παρ. 3 του άρθρου 22 ή αν έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 ), όπως εκάστοτε ισχύει ή αν έχει ανεγερθεί πριν από την ισχύ του βασιλικού διατάγματος της 9.8.1955). β) Αν πρόκειται για καθ' ύψος προσθήκη βάσει οικοδομικής άδειας κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 101 του Ν.Δ. 8/1973 σε κτίριο που είχε εξαιρεθεί από την κατεδάφιση κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 410/1968 και τον Ν. 720/77. γ) Αν προϋπήρχε της εγκρίσεως του σχεδίου πόλης και συγχρόνως οποιουδήποτε κανονισμού δομήσεως της περιοχής αυτού. δ) Οι μέχρι 2.11.1981 κατασκευασθείσες εγκαταστάσεις σιδηρών δεξαμενών υγρών καυσίμων και λοιπών κατασκευών εντός μόνιμων αποθηκευτικών χώρων των εγκαταστάσεων εναποθηκεύσεως υγρών καυσίμων και υγραερίου των εταιριών πετρελαιοειδών, που καλύπτονται από άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες.» Ας δούμε και πως τα ορίζει το άρθρο 23 του ΝΟΚ. «1. Κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο: α) αν έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια ή αναθεώρηση και σύμφωνα με τους όρους αυτής, β) αν έχει νομιμοποιηθεί με το εδάφιο 5 της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 ή την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2831/2000 ή την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 4014/2011, γ) αν προϋπήρχε της έγκρισης του σχεδίου πόλης και συγχρόνως οποιουδήποτε κανονισμού δόμησης στην περιοχή προ της δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος της 23.10.1928 για τις εκτός σχεδίου δόμησης περιοχές και προ της δημοσίευσης του ν.δ. της 16.8.1923 για τις εντός σχεδίου περιοχές, δ) αν προϋφίσταται του βασιλικού διατάγματος της 9.8.1955 ή εξαιρέθηκε με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 και μόνο για το τμήμα που δεν αντίκειται είτε στις ισχύουσες διατάξεις είτε σε εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του εάν αυτές είναι ευνοϊκότερες, ε) αν πρόκειται για κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί νεότερα μνημεία ή διατηρητέα είτε στο σύνολο, είτε μόνο τμήματα αυτών όπως ιδίως όψεις, φέρουσα τοιχοποιία» Είναι προφανές ότι σε περιπτώσεις μεταβίβασης κτιρίων που υφίστανται μεν νομίμως αλλά δεν έχουν οικοδομική άδεια, είναι αδύνατο να μας επιδοθεί το υπ΄ αριθμ. 1 στοιχείο (Στέλεχος της οικοδ. Αδείας), το υπ΄ αριθμ. 2 (Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια) και το υπ’ αριθμ. 3 (Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο). Άρα λοιπόν η δήλωσή μας ότι μας επιδόθηκαν θα είναι ψευδής. Στις περιπτώσεις πάλι που τα κτίρια έγιναν με οικοδομική άδεια και δεν έχουν αυθαίρετες κατασκευές, δεν υπάρχει το υπ΄ αριθμ. 5 στοιχείο (Νομιμοποιητικά στοιχεία). Οπότε πάλι η δήλωσή μας ότι μας επιδόθηκαν θα είναι ψευδής. Θεωρώ ότι η αναφορά των στοιχείων που λάβαμε υπ’ όψιν για να καταλήξουμε στην βεβαίωση είναι εκ του περισσού και χωρίς να προσθέτει τίποτε ούτε για την δική μας κατοχύρωση, ούτε και για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Γι΄ αυτό θα έπρεπε να απαλειφθούν από το περιεχόμενο της βεβαίωσης. Μέχρι να γίνουν οι αλλαγές στο περιεχόμενο της βεβαίωσης προτείνω και πάλι να διαγράφουμε με στυλό πάνω στην βεβαίωση όσα στοιχεία δεν μας επιδόθηκαν και να μονογράφουμε δίπλα στην διαγραφή. Όσο αφορά το υπ΄ αριθμ. 6 στοιχείο (Δήλωση του ιδιοκτήτη) δεν μπορώ να καταλάβω α) πως είναι δυνατόν να υποχρεωνόμαστε να δηλώνουμε ότι μας επιδόθηκε την ημέρα της αυτοψίας όταν ακόμη ούτε και εμείς ξέρουμε αν στο ακίνητο υπάρχουν ή όχι αυθαίρετες κατασκευές, αφού γι΄ αυτό το λόγο πήγαμε να κάνουμε αυτοψία και β) τι αξία έχει μια δήλωση κάποιου που δεν είναι μηχανικός. Άραγε μπορούμε να τη επικαλεστούμε αν κατηγορηθούμε για ψευδή βεβαίωση; Μάλλον απίθανο. Οπότε, χωρίς κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα αναγκαζόμαστε να συντάσσουμε και να έχουμε στο αρχείο μας μια ολοφάνερα προχρονολογημένη δήλωση του ιδιοκτήτη. Γ) Η βεβαίωση για μεταβίβαση ακινήτων με αυθαίρετα κτίσματα που δηλώθηκαν. Ο τύπος αυτός της βεβαίωσης που εκδίδεται από το σύστημα λέει: Την …………., κατόπιν αυτοψίας που διενήργησα στο ακίνητο "……………………" επί της οδού ………., περιοχή …………, του Δήμου ………….., ιδιοκτησίας του/των …………….. και κατά την οποία μου επιδόθηκαν τα παρακάτω στοιχεία: 1. Στέλεχος της οικοδ. Αδείας 2. Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια 3. Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο 4. Τίτλοι ιδιοκτησίας 5. Νομιμοποιητικά στοιχεία 6. Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι : Στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία), δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, πέραν αυτών που υπάγονται στις εξαιρέσεις της §2 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011 και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της §3. του άρθρου 23 του Ν.4014/2011. βεβαιώνω ότι: ………………………………..Είναι προφανές ότι όλα τα αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί χωρίς οικοδομική άδεια και όχι κατά παράβασή της ή καθ’ υπέρβασή της, δεν διαθέτουν τα υπ΄ αριθμ. 1,2 και 3 στοιχεία. Οπότε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η δήλωσή μας ότι μας επιδόθηκαν θα είναι ψευδής. Για το υπ΄ αριθμ. 6 στοιχείο (Δήλωση ιδιοκτήτη) ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη περίπτωση.Πως θεωρώ ότι πρέπει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα Άποψή μου είναι ότι από την στιγμή που φέρουμε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της βεβαίωσης, είναι θέμα δικό μας να κρίνουμε και να αποφασίσουμε από ποια στοιχεία μπορούμε να κατοχυρωθούμε για να χορηγήσουμε την βεβαίωση. Άλλωστε η απαίτηση αναγραφής των στοιχείων αυτών δεν προκύπτει από κάποια διάταξη νόμου ή απόφασης ή εγκυκλίου αλλά από ένα απλό υπόδειγμα που ανάρτησε το ΥΠΕΚΑ στην ιστοσελίδα του. Οπότε θα πρέπει το ΤΕΕ για να μας προστατέψει, να συνεννοηθεί με τον ΥΠΕΚΑ και να τροποποιήσει την βεβαίωση που εκδίδει το σύστημα ώστε ή να παραληφθεί εντελώς η αναφορά στα στοιχεία που λάβαμε υπ΄ όψιν μας ή να παρέχει το σύστημα την δυνατότητα επιλογής όσων στοιχείων λάβαμε υπ΄ όψιν μας, ή να εκτυπώνει σχόλια όπου θα αναγράφουμε ποια στοιχεία λάβαμε υπ΄ όψιν μας. Διαφορετικά αφ΄ ενός αυξάνουμε την γραφειοκρατία, ενώ πρέπει να την μειώσουμε, αφ΄ ετέρου εκτιθέμεθα σε τυπικές τουλάχιστον ψευδείς δηλώσεις, που όμως δεν αποκλείεται να αποδειχθούν σε κάποιες περιπτώσεις και ουσιαστικές, όπως π.χ. σε διενέξεις μεταξύ πωλητού και αγοραστού. Μέχρι τότε η μόνη κατοχύρωσή μας είναι να διαγράφουμε μόνοι μας τα στοιχεία που δεν μας επιδόθηκαν, είτε γιατί δεν υπάρχουν εξ αντικειμένου είτε γιατί έχουν απολεσθεί.
Έχουν δημοσιευτεί 2 σχόλιαΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
06 Μαρτίου 2013

ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ,ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΙΑΤΙΑΣ ΤΟΥ 1970, 1980.ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ. ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ? ΘΑ ΞΑΝΑΧΤΙΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ? ΠΝΙΓΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΕ ΜΙΣΗ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΝΕΡΟ. ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ. Ο 4014 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΟΚ. ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΝΕΣΕΙΣ ΟΤΑΝ Ο ΓΟΚ ΤΙΣ ΠΛΗΡΕΙ. ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

06 Μαρτίου 2013

0 4014 ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΣ ΚΑΙ ΑΣΑΦΕΙΕΣ. ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΕΙ ΟΛΟΥΣ , ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ , ΜΕ ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΚ. ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΙΝ 39 , 40 ΧΡΟΝΙΑ. ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΛΠ. ΜΑΣ ΖΗΤΑΝΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΤΕ ΕΠΟΧΗΣ,ΕΝΩ Ο ΓΟΚ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ. ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ. ΤΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΥΣ. ΕΤΣΙ Ο ΕΝΑΣ ΘΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ. ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ, ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΦΟΡΟΥΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ Η ΑΓΟΡΑ, ΝΑ ΖΗΣΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ. ΑΚΟΥΩ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ. ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ Η ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΠΟΥ ΤΟ ΒΡΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ.ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΠΙΑ

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.