Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ Ν ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ Ν ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΕισαγωγή Η θερµοπληξία είναι µια βαρειά (µερικές φορές θανατηφόρα) νοσηρή κατάσταση, που συνίσταται στην “απορρύθµιση” του θερµορρυθµιστικού συστήµατος του ανθρωπίνου σώµατος. Οφείλεται στις υψηλές θερµοκρασίες του περιβάλλοντος, σε συνδυασµό µε τις συνθήκες υγρασίας ή ίσως και µε οργανικές ανωµαλίες του ατόµου (π.χ. αδυναµία εφιδρώσεως). Τα συµπτώµατά της µοιάζουν µε εκείνα της ηλιάσεως και είναι σύγχυση, πονοκέφαλος, ατονία, σκοτοδίνη, ίλιγγος, µυϊκές συσπάσεις (κράµπες), τάση για εµετό, λιποθυµία, δυσφορία στην κοιλιακή χώρα, ταχυπαλµία, υπέρπνοια, υψηλός πυρετός, απώλεια συνειδήσεως και κώµα (που µπορεί να απολήξει σε θάνατο) ή µερικά απ’ αυτά. Η θερµοπληξία όµως διαφέρει από την ηλίαση κατά το ότι είναι δυνατόν να προκληθεί από υψηλή θερµοκρασία οποιασδήποτε προελεύσεως (όχι µόνον ηλιακή) που ενεργεί σε ολόκληρο το σώµα (όχι µόνο στο κεφάλι). Εδώ θα ασχοληθούµε ειδικώτερα, µε τους κινδύνους των εργαζοµένων από θερµοπληξία και τους τρόπους αντιµετωπίσεώς τους.Γενική θεώρηση Η θερµική καταπόνηση των εργαζοµένων είναι ασφαλώς αυξηµένη κατά την περίοδο του θέρους και εξαρτάται κυρίως από τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος, επιτεινόµενη και από την ένταση της σωµατικής προσπάθειας που απαιτεί ή εκτελούµενη εργασία (ρυθµός µεταβολισµού). ς συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος εννοούµε την θερµοκρασία, την σχετική υγρασία, την κίνηση και την ταχύτητα του αέρα, την πιθανή θερµική ακτινοβολία κλπ. αλλά επίσης τον πιθανώς υπάρχοντα εξαερισµό (φυσικό ή τεχνητό), τον κλιµατισµό κλπ. Το εργασιακό περιβάλλον µπορεί να είναι το ύπαιθρο ή το εσωτερικό ενός κτιρίου ή η στοά ενός µεταλλείου ή η σήραγγα ενός δηµοσίου έργου κλπ. Η υγρασία µπορεί να είναι η φυσική υγρασία της ατµόσφαιρας στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή όπως αυτή επηρεάζεται από τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό στην παραγωγική διαδικασία (νηµατουργεία, καθαριστήρια κλπ.) ή από το περιβάλλον έδαφος (µεταλλεία, σήραγγες κλπ.). Η θερµική ακτινοβολία µπορεί να οφείλεται στον ήλιο καθώς επίσης και σε καύσεις σχετιζόµενες µε το παραγόµενο προϊόν (φούρνοι παντός είδους κλπ.) ή την διαδικασία παραγωγής (χυτήρια, λειωµένα ή πυρακτωµένα µέταλλα, γυαλί κλπ.) ή λειτουργούσες θερµικές µηχανές κλπ. Ο ρυθµός µεταβολισµού εξαρτάται και επηρεάζεται άµεσα από την σωµατική ενέργεια (καύσεις) που απαιτείται για να παραχθεί το απαιτούµενο από την εκτελούµενη εργασία µηχανικό (µυϊκό) έργο.1 Είναι προφανές ότι οι συνθήκες γίνονται πολύ δυσµενέστερες για τους εργαζόµενους σε περίπτωση καύσωνα, ιδιαίτερα όταν αυτός συνοδεύεται από ατµοσφαιρική ρύπανση, νέφος κλπ. Η προστασία του εργαζόµενου από την θερµική καταπόνηση ή τον καύσωνα, έγκειται στην διατήρηση της θερµοκρασίας του σώµατός του εντός των ορίων του φυσιολογικού. Όπως είναι γνωστό η φυσιολογική θερµοκρασία του ανθρώπου είναι περί τους 37 ο C και η αισθητή υπέρβασή της είναι ένδειξη αλλά και αιτία ανωµαλίας του οργανισµού του. Είναι ακόµη γνωστό ότι η µυϊκή προσπάθεια απαιτεί και συνεπάγεται αυξηµένες εσωτερικές καύσεις, που τείνουν να ανυψώσουν την θερµοκρασία του σώµατος. Η ρύθµιση (εκτός από τους γενικούς τρόπους ροής θερµότητας από το θερµότερο προς το ψυχρότερο σώµα, ήτοι απαγωγή, ακτινοβολία κλπ.) επιχειρείται αυτοµάτως από τον οργανισµό µε διεύρυνση των µικρών αγγείων, µε επιτάχυνση της αναπνοής και κυρίως µε την αύξηση της εξίδρωσης, η εξάτµιση της οποίας βοηθάει στην αποβολή της πλεονάζουσας θερµότητας στο περιβάλλον. Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία του περιβάλλοντος, τόσο βραδύτερη και δυσχερέστερη είναι η αποβολή της πλεονάζουσας θερµότητας. Όσο µεγαλύτερη είναι η σχετική υγρασία του περιβάλλοντος, τόσο βραδύτερη και δυσχερέστερη είναι η εξάτµιση του ιδρώτα. Όσο δυσµενέστεροι είναι οι παραπάνω δύο παράγοντες, τόσο µεγαλύτερη είναι η δυσφορία του ατόµου και τόσο µεγαλύτερος ο κίνδυνος θερµοπληξίας.Συµπτώµατα – ∆ιαβάθµιση βαρύτητας – Πρώτες βοήθειες Θα επιχειρηθεί µία κατάταξη των συµπτωµάτων κατά σειρά βαρύτητας, αν και η µεταξύ τους διάκριση δεν είναι και τόσο σαφής και προφανής, ιδιαίτερα σε πρόσωπα χωρίς εµπειρία και ιατρικές γνώσεις. Γι’ αυτό η επίκληση βοήθειας είναι πάντα σκόπιµη. Στην κατωτέρω κατάταξη, κάθε βαρύτερη περίπτωση παρουσιάζει συνήθως και τα συµπτώµατα της ελαφρότερης, εντονώτερα. α)Μυϊκές συσπάσεις Είναι γνωστές και ως «κράµπες των θερµαστών» γιατί παρατηρούνται σε άτοµα που εργάζονται σε χώρους µε σχεδόν µόνιµη υψηλή θερµοκρασία. Προκαλούνται από την έντονη εφίδρωση και την εξ αυτής απώλεια ύδατος και νατρίου (όταν αυτό δεν αντικαθίσταται). Τα συµπτώµατα γενικώς είναι : •πόνοι και σπασµοί των κοιλιακών και των σκελετικών µυών, συνήθως µηρών και βραχιόνων•ο ασθενής παραµένει ξαπλωµένος µε τους µηρούς «διπλωµένους» επάνω•το δέρµα είναι υγρό και ωχρό•η αρτηριακή πίεση και η θερµοκρασία παραµένουν σε φυσιολογικά όριαΤα συµπτώµατα εµφανίζονται απότοµα, συνήθως όταν ο πάσχων έχει πιει πολύ νερό χωρίς να αναπληρώνει το αποβαλλόµενο νάτριο. Η κατάσταση θεωρείται ότι δεν είναι επικίνδυνη.2 Για την παροχή βοήθειας θα πρέπει : να µεταφερθεί ο ασθενής σε δροσερό περιβάλλον να του χορηγείται κάθε 15 λεπτά και επί µία ώρα, γουλιά - γουλιά, µισό ποτήρι αλατούχο νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε ένα ποτήρι νερό), µέχρι να εξαφανισθούν τα συµπτώµατα να του γίνονται µαλάξεις (µασάζ) στα πάσχοντα µέλη αν τα συµπτώµατα επιµένουν, πρέπει να ζητηθεί βοήθεια γιατρού β)Θερµική εξάντληση (µέχρι καταρρεύσεως) Παρατηρείται συχνότερα σε πρόσωπα ασυνήθιστα στην εργασία σε θερµό και υγρό περιβάλλον. Προκαλείται επίσης από την υπερβολική απώλεια νερού και νατρίου από το σώµα. Εµφανίζεται µε τα παρακάτω συµπτώµατα : •εξάντληση, ατονία, αδυναµία και ανησυχία του πάσχοντος•κεφαλαλγία, αίσθηµα κοπώσεως, ίλιγγος, ναυτία•όραση θολή ή θαµπή και µυδρίαση (διεσταλµένες κόρες)•πρόσωπο ωχρό, δέρµα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση•αναπνοή γρήγορη και άτακτη•σφυγµός γρήγορος και αδύνατος•φυσιολογική θερµοκρασία ή υποθερµία•µυϊκοί σπασµοί της κοιλιάς ή των κάτω άκρων•ενδεχόµενη λιποθυµία ύστερα από µια απότοµη κίνηση•επιδείνωση της καταστάσεως αν εµφανισθούν διάρροια ή εµετοίΓια την αντιµετώπιση της καταστάσεως απαιτείται η επίκληση ιατρικής βοήθειας. Εν τω µεταξύ στον ασθενή µπορούν να προσφερθούν οι παρακάτω υπηρεσίες πρώτης βοήθειας : µεταφορά σε δροσερό µέρος και απαλλαγή από τα σφικτά ρούχα χορήγηση κάθε 15 λεπτά επί µία ώρα, µισό ποτήρι αλατούχο νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε ένα ποτήρι νερό), που πρέπει να πίνεται γουλιά – γουλιά ελαφρό µασάζ στα άκρα µε κατεύθυνση προς την καρδιά αν δείχνει τάση για λιποθυµία να τοποθετηθεί στην αρχή σε καθιστή θέση µε το κεφάλι στα γόνατα και ύστερα σε ηµικαθιστή θέση αν λιποθυµήσει να τοποθετηθεί σε θέση ανάνηψης, µε το κεφάλι στο πλάι. Η θέση ανάνηψης από λιποθυµία είναι, µπρούµυτα µε το κεφάλι προς την πλευρά όπου το χέρι και το πόδι πρέπει να είναι αναδιπλωµένα αν κάνει εµετό να γίνει καθαρισµός του στόµατος για την αποφυγή αποφράξεως της αναπνευστικής οδού µόνον από γιατρό ή νοσοκόµα, σε περίπτωση που ο ασθενής εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση καταρρεύσεως, µπορεί να του γίνει ενδοφλέβια ένεση 0.9% sodium chloride. Ο ασθενής δεν πρέπει να εργασθεί για µερικές µέρες και επίσης δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερµοκρασίες.3 γ)Θερµοπληξία Παρατηρείται σε άτοµα που έχουν εκτεθεί σε πολύ θερµό και αρκετά υγρό περιβάλλον, για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Προκαλείται από άνοδο της θερµοκρασίας του σώµατος, λόγω αδυναµίας αποβολής της θερµότητας κυρίως όταν, από κάποια οργανική ανωµαλία, εµποδίζεται η εφίδρωση. Εµφανίζεται συνήθως µε τα επόµενα συµπτώµατα : •εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος•κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολικό αίσθηµα θερµότητας•έντονη δίψα και ξηροστοµία•δέρµα θερµό, ξηρό και ερυθρό (έξαψη)•σφυγµός έντονος και ταχύς•µικρή άνοδος της αρτηριακής πιέσεως•αναπνοή γρήγορη, βαθειά και θορυβώδης•οι κόρες των µατιών πρώτα συστέλλονται (µύση) και µετά διαστέλλονται (µυδρίαση)•συχνά παρουσιάζονται µυϊκές συσπάσεις (κράµπες) και παροξυσµοί εµετού•σε σοβαρές περιπτώσεις εµφανίζονται στο δέρµα ερυθρά αιµορραγούντα στίγµατα (πετεχειώδεις αιµορραγίες).•τα συµπτώµατα µπορούν να οδηγήσουν συνειδήσεως, κώµα και τελικώς θάνατοεπιβαρυνόµενασεαπώλειαΑπαιτείται επειγόντως άµεση ιατρική βοήθεια, κατά προτίµηση µε µεταφορά του ασθενούς σε νοσοκοµείο, µε κλιµατιζόµενο αυτοκίνητο. Οι πρώτες βοήθειες στον ασθενή µπορούν να σώσουν ζωές και συνίστανται : µεταφορά του σε δροσερό µέρος και απαλλαγή του από τα ρούχα και τα παπούτσια τοποθέτησή του µισοκαθισµένου και, αν χάσει τις αισθήσεις του, σε θέση ανάνηψης, µε το κεφάλι στο πλάι πρέπει να επιδιωχθεί άµεσος υποβιβασµός της θερµοκρασίας του ασθενούς µε κρύο µπάνιο 20 °C ή µε συνεχές βρέξιµο µε κρύο νερό ή µε υγρά καλύµµατα (σεντόνια) ίσως σε ρεύµα αέρα ή µε πάγο σε πλαστικές σακκούλες που τοποθετούµε στη βουβωνική και τη θωρακική περιοχή, και το κεφάλι λήψη και καταγραφή της θερµοκρασίας του ασθενούς ανά 10 λεπτά της ώρας, για την ενηµέρωση του γιατρού η θερµοκρασία του ασθενούς δεν πρέπει να ανέλθει άνω των 38,5 °C αρχίσει να ξανανεβαίνει, πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία ψύξεωςκαι ανελαφρύ µασάζ στον θώρακα και τον λαιµό, για τον περιορισµό της αγγειοσυσπάσεως και την τόνωση της κυκλοφορίας του αίµατος µόνο από γιατρό ή νοσοκόµα µπορεί να χορηγηθεί Phenobarbital για τον έλεγχο των σπασµών, όχι µορφίνη ή αδρεναλίνη ή διεγερτικά. Ο ασθενής, κατά την ανάνηψη, πρέπει να παραµείνει κλινήρης για µερικές µέρες και να µην ξαναεκτεθεί σε υψηλές θερµοκρασίες.4 Νοµοθεσία Η σχετική Ελληνική Νοµοθεσία δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια στο συγκεκριµένο θέµα. Ο Ν 1568/85 και τα Π∆ 16/96 και 17/96 απαιτούν από τον εργοδότη να εξασφαλίζει για τους εργαζόµενους συνθήκες που βρίσκονται σε επίπεδο κατώτερο από τις «οριακές τιµές έκθεσης», σε χώρους που προστατεύονται από υπερβολικό ηλιασµό ή από θερµότητα που εκλύεται από τις εγκαταστάσεις. Απαιτούν επίσης την ενηµέρωση του εργαζόµενου για τους ενδεχόµενους κινδύνους. Για πρώτη φορά αντιµετωπίσθηκε ειδικώς το πρόβληµα για το εργοτάξιο µε το άρθρο 23 του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (Υπουργική Απόφαση ΙΙ5η/Φ/17402/12-12-84, ΦΕΚ 931/Β/31-12-84). Κατά τον Κανονισµό αυτόν, όταν στους υπόγειους χώρους εργασίας και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, επικρατούν θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 28° C, πρέπει αφ’ ενός µεν να παρακολουθείται τακτικά η θερµοκρασία µε κατάλληλα όργανα, αφ’ ετέρου δε να γίνονται διακοπές εργασίας κάθε ώρα, µε µεσολάβηση περιόδων αναπαύσεως, κατά την επόµενη αναλογία χρόνων. Οι θερµοκρασίες αναγράφονται µε προσέγγιση δεκάτων του βαθµού.Αναλογία χρόνων εργασίας και αναπαύσεως για κάθε ώραΘερµοκρασία σε 0C 0µικρότερη από 28 C100% εργασία28 0 ως 29 075% εργασία - 25% ανάπαυση029 ως 31050% εργασία - 50% ανάπαυση31 0 ως 32,5 025% εργασία - 75% ανάπαυσηµεγαλύτερη από 32,5 0δεν επιτρέπεται εργασίαΠαρέκκλιση επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση εργασίας αντιµετωπίσεως επικειµένου κινδύνου, διασώσεως εργαζοµένων, πυρκαγιάς κλπ. Για την εξυπηρέτηση αναπόφευκτων λειτουργικών αναγκών επιτρέπεται η αναλογία χρόνων εργασίας - αναπαύσεως να εφαρµόζεται κατά µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα και όχι σε κάθε ώρα. Περισσότερο λεπτοµερής και µε γενικώτερη εφαρµογή είναι η Εγκύκλιος 130427/26-6-90 του Υπουργού Εργασίας. Σ’ αυτήν, η εκτελούµενη εργασία διαβαθµίζεται σε “ελαφριά εργασία”, “εργασία µέσης βαρύτητας” και “βαρειά εργασία” (χωρίς λεπτοµερέστερες εξηγήσεις) και τα όρια λήψεως µέτρων προσδιορίζονται µε συνδυασµό της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του περιβάλλοντος. Καθορίζονται επίσης για τους εργαζόµενους οµάδες υψηλού κινδύνου είτε λόγω υφισταµένης νόσου είτε λόγω λαµβανοµένων φαρµάκων. Στις οµάδες αυτές περιλαµβάνονται και οι γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης.5 Πίνακας επιβαλλοµένης σχέσεως εργασίας - ανάπαυσης για διάφορες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας ΠΙΝΑΚΑΣ 1Θερµοκρασία ° C 36 37 38 39 40 41 42 43 36 37 38 39 40 41 42Σχετική υγρασία %36 37 38 39 4022 19 16 13 10ΒαρειάΜέσηΕλαφράΣυνεχής εργασία52 46 41 37 32 28 25 22 32 27 23 20 17 14 11ΠΙΝΑΚΑΣ 2 75% εργασία 25% ανάπαυση ανά ώρα ΘερµοΣχετική υγρασία κρασία % ° C 36 37 38 39 40 41 42 43 36 37 38 39 40 41 42 43 36 37 38 39 40 4156 50 45 40 35 31 27 24 39 35 30 26 22 19 16 14 27 23 19 16 13 11ΠΙΝΑΚΑΣ 3 50% εργασία 50% ανάπαυση ανά ώρα ΘερµοΣχετική υγρασία κρασία % ° C 36 37 38 39 40 41 42 43 36 37 38 39 40 41 42 43 36 37 38 39 40 41 42 4362 55 49 45 39 35 31 27 48 43 38 33 29 25 22 18 39 34 29 26 22 19 16 14ΠΙΝΑΚΑΣ 4 25% εργασία 75% ανάπαυση ανά ώρα ΘερµοΣχετική υγρασία κρασία % ° C 36 37 38 39 40 41 42 43 36 37 38 39 40 41 42 43 36 37 38 39 40 41 42 4367 61 55 49 43 39 35 31 60 53 48 43 38 34 30 26 52 46 41 37 32 28 24 22Στους ως άνω Πίνακες φαίνεται το ποσοστό του χρόνου εργασίας - ανάπαυσης σε κάθε περίπτωση. Οι Πίνακες έχουν συνταχθεί µε την προϋπόθεση ενδύσεως του εργαζοµένου µε ελαφριά, θερινή ενδυµασία. Σε περίπτωση που η εκτέλεση µιας εξειδικευµένης εργασίας απαιτεί ειδική στολή, βαρύτερη ή µε µεγαλύτερη θερµοµονωτική ικανότητα ή παρεµποδίζουσα την εξάτµιση του ιδρώτα, τότε το επιτρεπόµενο όριο εκθέσεως του εργαζοµένου στη θερµότητα θα πρέπει να µειωθεί, ανάλογα µε το είδος της στολής και της εκτελούµενης εργασίας. Οι αναγραφόµενες τιµές θεωρείται ότι επιτρέπουν σε εργαζόµενο, που εφοδιάζεται επαρκώς µε νερό και αλάτι (για την αποφυγή αφυδατώσεως), να λειτουργήσει αποτελεσµατικά κάτω από τις δεδοµένες εργασιακές συνθήκες, χωρίς η εσωτερική θερµοκρασία του σώµατός του να υπερβεί τους 38 0 C, ήτοι χωρίς βλαπτικές επιπτώσεις για την υγεία του. Αποκλίσεις των τιµών της σχετικής υγρασίας που αναγράφονται στους Πίνακες, κατά 1 ή 2 ποσοστιαίες µονάδες, δεν θεωρούνται ουσιώδεις. Όσον αφορά την βαρύτητα εργασίας θα µπορούσαν προσεγγιστικά και ανεπίσηµα οι πιο κάτω εκτιµήσεις:ναγίνουνενδεικτικά,ΕλαφριάΓράψιµο, έλεγχος, πάγκος µε ελαφρά εργαλεία, συνήθης οδήγησηΜέτριαΧειρωνακτική εργασία µέσης εντάσεως (κάρφωµα) ή και µε χρήση και των ποδιών ή και του σώµατος (σοβάτισµα, χτίσιµο, σκάλισµα, σφυρηλάτηση, µεταφορά ελαφρών αντικειµένων)6 ΒαρειάΕντονη χειρωνακτική εργασία, σκάψιµο, µεταφορά ή ανέβασµα βαρειών αντικειµένων, πριόνισµα, σπρώξιµο φορτωµένου καροτσιού κλπ.Στις οµάδες εργαζοµένων, µε υψηλό κίνδυνο σε θερµική καταπόνηση, εντάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες : 1.ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ - ασθενείς µε στεφανιαία νόσο ή χειρουργηµένη στεφανιαία παράκαµψη (by-pass) - ασθενείς µε βαλβιδοπάθεια ή χειρουργηµένη βαλβιδοπάθεια - ασθενείς µε µυοκαρδιοπάθειες2.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ - κάθε αναπνευστική ανεπάρκεια έστω και ελαφρά - ασθενείς µε πνευµονικό εµφύσηµα - ασθµατικοί ασθενείς3.ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -4.σακχαρώδης διαβήτης χρόνια νεφρική ανεπάρκεια διαταραχές ηπατικής λειτουργίας υπέρ/υπο-λειτουργία θυρεοειδούς διαταραχές αρτηριακής πίεσης αναιµία (συγγενείς αιµοσφαιρινοπάθειες) ψυχικά νοσήµατα - νοσήµατα του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος µεγάλης εκτάσεως δερµατοπάθειες (σκληροδερµία κλπ.) παχυσαρκία (30% ή περισσότερο του κανονικού βάρους)ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ - γυναίκες σε περίοδο κυήσεως5.ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚ Ν -διουρητικά ανασταλτές διαύλων ιόντων Cα++ αντιχολενεργικά ψυχοφάρµακα – αντιεπιληπτικά - ηρεµιστικά ινσουλίνη - αντιδιαβητικά δισκία ορµόνες αγγειοδιασταλτικά αµφεταµίνεςΕυπάθεια παρουσιάζουν ακόµα οι αλκοολικοί, οι ηλικιωµένοι (άνω των 65 ετών), εξασθενηµένα άτοµα και άτοµα µε ιστορικό παλαιότερης θερµοπληξίας. Επίσης, «απροπόνητα» άτοµα που υποβάλλονται σε πολύ κοπιαστική άσκηση (π.χ. µαραθώνιο).Προληπτικά µέτρα προστασίας Α. Ατοµικά Πρόκειται για τα προληπτικά-προφυλακτικά µέτρα που µπορεί και πρέπει να λαµβάνει κάθε άνθρωπος σε περίοδο υψηλών θερµοκρασιών, ανεξάρτητα από το είδος και τις συνθήκες περιβάλλοντος της δουλειάς του. 1. Αποφυγή του σωµατικού κάµατου, ιδιαίτερα στο ύπαιθρο7 2. Παραµονή σε χώρους δροσερούς και σκιερούς, αποφυγή του ήλιου – κάλυψη του σώµατος και του κεφαλιού σε περίπτωση εργασίας στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες, βολταϊκό τόξο κλπ. 3. Ελαφρά ένδυση µε βαµβακερά, ανοιχτόχρωµα ρούχα που θα επιτρέπουν τον αερισµό και την εξάτµιση του ιδρώτα, πλήρης αποφυγή των συνθετικών υφασµάτων 4. Άφθονα αναψυκτικά ή δροσερό ή παγωµένο νερό (άνω της καλύψεως της δίψας), ίσως ελαφρώς αλατισµένο, σε µικρά χρονικά διαστήµατα 5. Ελαφρά, εύπεπτη τροφή, σε µικρές ποσότητες. Αποφυγή των βαρειών γευµάτων κρέατος, λίπους κλπ. - αποφυγή της εξαντλητικής νηστείας, προτίµηση σε φρούτα και λαχανικά 6. Πλήρης αποφυγή των οινοπνευµατωδών ποτών 7. Συχνά, κρύα λουτρά ή ντους 8. Κλιµατισµός ή ανεµιστήρες όταν είναι δυνατόν 9. Προσοχή στα λαµβανόµενα φάρµακα, συµβουλή γιατρού 10. Βαθµιαία προσαρµογή στις υψηλές θερµοκρασίες (θερµικός εγκλιµατισµός) Β. Περιβάλλον Εργασίας Τα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από την θερµική καταπόνηση ή και τον καύσωνα, θα µπορούσαν να διακριθούν σε τεχνικά και οργανωτικά. ∆ιάκριση θα µπορούσε επίσης να γίνει ανάλογα µε την εκτελούµενη εργασία, τον χώρο στον οποίο εκτελείται κλπ. Μερικά από τα µέτρα προστασίας που είναι δυνατόν να ληφθούν, αναφέρονται υποµνηστικά παρακάτω. Οι πρώτες µέρες του καύσωνα είναι οι πιο επικίνδυνες, αφού ο οργανισµός δεν έχει προλάβει να προσαρµοσθεί, να “εγκλιµατισθεί” στις υψηλές θερµοκρασίες. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να παρακολουθούνται οι προβλέψεις της Ε.Μ.Υ. και να υπάρχει οργάνωση για άµεση λήψη µέτρων. α)Εργασία στο ύπαιθρο - Κατασκευή προχείρων στεγάστρων, για την εκτέλεση υπό σκιάν όσων εργασιών είναι δυνατόν και την αποφυγή της αµέσου εκθέσεως στην ηλιακή ακτινοβολία - ∆ηµιουργία ή επιλογή ή διαµόρφωση σκιερού και δροσερού χώρου διαλειµµάτων - Χρήση καταλλήλου καλύµµατος κεφαλής - Εξασφάλιση πόσιµου, δροσερού νερού θερµοκρασίας 10-15 ° C, πιθανή εξασφάλιση ψυγείου, αναλόγως εργοταξίου, µέριµνα για χώρο διατηρήσεως του φαγητού - Προγραµµατισµός των εργασιών, ώστε οι κοπιαστικώτερες να γίνονται τις ώρες που η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη - Πιθανή αναβολή εκτελέσεως εργασιών (π.χ. οδοποιίας) µέχρι παρελεύσεως του καύσωνα, κατά το δυνατόν - Τήρηση των απαιτήσεων του αρθρ. 110 του Π∆ 1073/81 για όχηµα που µπορεί να µεταφέρει φορείο (σε εργοτάξια µε περισσότερους των 100 εργαζοµένων) και για την ύπαρξη ιατρείου (σε εργοτάξια µε περισσότερους των 300 εργαζοµένων) κλπ.β)Εργασία σε εσωτερικό χώρο - Θερµοµόνωση κτιρίου κατά τον ισχύοντα κανονισµό θερµοµόνωσης. Η θερµοµόνωση πρέπει να επιδιώκεται και για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας ή διαβιώσεως ακόµα και σε µη θερµαινόµενους χώρους (δηλαδή όχι µόνον ως µέτρο εξοικονόµησης ενέργειας). - Βαφή των εξωτερικών επιφανειών µε λευκό ή άλλο ανακλαστικό χρώµα. - ∆ιαβροχή των εξωτερικών επιφανειών.8 - Κατασκευή σκιάστρων ή τεντών ή µεµβρανών κλπ. για την παρεµπόδιση των ηλιακών ακτίνων, ιδιαίτερα στις δυτικές και νότιες πλευρές. - Τοποθέτηση ανακλαστικών ή και διπλών τζαµιών. - Εγκατάσταση αεροκουρτίνας ψυχρού αέρα στα υποχρεωτικώς (λόγω παραγωγικής διαδικασίας) παραµένοντα ανοικτά, µεγάλα ανοίγµατα. - Μόνωση των πηγών θερµότητας της παραγωγής και των επιφανειών υψηλής θερµοκρασίας (σωλήνες ζεστού νερού, λέβητες κλπ.) ή αποκλεισµός των σχετικών χώρων µε θερµοµονωτικά χωρίσµατα και άµεση απαγωγή της θερµότητας στο εξωτερικό περιβάλλον. - Κλιµατισµός (γενικός ή τοπικός) του χώρου εργασίας, όπου είναι δυνατόν. - Αερισµός φυσικός ή τεχνητός, µε ελκυσµό ή ανεµιστήρες. - Επαρκής ανανέωση του αέρα, µε προσαγωγή νωπού αέρα και απαγωγή του αέρα του χώρου, όπου απαιτείται από την παραγωγική διαδικασία. - Απαγωγή του θερµού αέρα και των ρύπων, στο πλησιέστερο δυνατό σηµείο από τη θέση δηµιουργίας τους. γ)Οργανωτικά µέτρα - Παρακολούθηση των ανακοινώσεων της Ε.Μ.Υ. για την προετοιµασία των κατάλληλων µέτρων. - ∆ηµιουργία διαλειµµάτων ανάπαυσης κατάλληλης διάρκειας, κατά τους προηγούµενους πίνακες Π1, Π2, Π3, Π4. - Αριθµητική ενίσχυση του προσωπικού βάρδιας ή των συνεργείων, σε περίπτωση που τα διαλείµµατα επιφέρουν διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας ή δηµιουργούν κινδύνους ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων. - Προγραµµατισµός των εργασιών υψηλής θερµικής καταπονήσεως, εκτός χρόνου θερµοκρασιακής αιχµής. - Μετατόπιση του ωραρίου, σε ώρες µε χαµηλότερη εξωτερική θερµοκρασία, κατά το δυνατόν. - ∆ιακοπή της εργασίας κατά τις µεσηµβρινές ώρες. - Πιθανή προσωρινή µείωση ωραρίου. - Πιθανός προγραµµατισµός εργασιών (βοηθητικών, συντηρήσεως κλπ.) σε ώρες χαµηλών θερµοκρασιών (π.χ. νυκτερινές). - Σύνταξη Σχεδίου αντιµετωπίσεως της θερµικής καταπόνησης και των εκτάκτων συνθηκών, µε συνεργασία Εργοδότη - Τεχνικού Ασφαλείας - Γιατρού Εργασίας - Εργαζοµένων. Το Σχέδιο θα εξειδικεύει τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα και θα λαµβάνει υπ΄ όψη του την οµάδα υψηλού κινδύνου των εργαζοµένων, οι οποίοι (ή µερικοί εκ των οποίων) είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση εργασίας, αναλόγως των συνθηκών καύσωνα και κατά την γνώµη του Γιατρού Εργασίας. - ∆ιαµόρφωση και εξοπλισµός (π.χ. αερισµός, κλιµατισµός κλπ.) των χώρων αναπαύσεως, κυλικείων κλπ. παροχή ποσίµου νερού 10 - 15 °C, αναψυκτικών κλπ. - Ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων.9
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.