Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020

Κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων από τον Υπουργό Οικονομικών την 31η Οκτωβρίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιάννης ΣτουρνάραςΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιώργος Μαυραγάνης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προς τη Βουλή των ΕλλήνωνΚυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Καταθέτω προς έγκριση από τη Βουλή των Ελλήνων το οριστικό Σχέδιο του Προϋπολογισμού του έτους 2013, το οποίο συντάχθηκε έχοντας λάβει υπόψη τη συζήτηση που διεξήχθη επί του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2013 στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Το περιεχόμενό του σηματοδοτεί μια μεγάλη προσπάθεια για να τεθεί τέλος στην αμφισβήτηση της προοπτικής της Ελληνικής οικονομίας, σε ένα περιβάλλον, ωστόσο, βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης, υψηλής ανεργίας και μεγάλης αβεβαιότητας. Είναι αλήθεια ότι τα χρόνια διαρθρωτικά και δημοσιονομικά προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας, η αδυναμία πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και, κυρίως, το βελτιούμενο μεν αλλά υπαρκτό έλλειμμα αξιοπιστίας, δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες στην άσκηση της επιθυμητής δημοσιονομικής πολιτικής. Η αστάθεια και η αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, οι υφεσιακές πιέσεις σε αρκετές ανεπτυγμένες οικονομίες και η συνεχιζόμενη κρίση χρέους σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, επηρεάζουν δυσμενώς το οικονομικό κλίμα της χώρας μας και διαβρώνουν την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας δημοσιονομικής προσαρμογής. Παρ’ όλα αυτά η επιτάχυνση στην υλοποίηση μεγάλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος και η πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, παρά την περίοδο των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία και την επίτευξη μιας διατηρήσιμης δημοσιονομικής σταθερότητας, ξεκινώντας από την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος Γενικής Κυβέρνησης το 2013. Οι εκτιμήσεις που εμπεριέχονται στον Προϋπολογισμό βασίζονται σ’ ένα νέο, πιο δίκαιο, πιο απλό και σταθερό φορολογικό σύστημα, στην αναδιάρθρωση και στον περιορισμό των δομών του κράτους, στον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, στην εξάλειψη της σπατάλης σε όλες τις βαθμίδες του δημόσιου τομέα, στην εντατικοποίηση των διαδικασιών αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση, ο Προϋπολογισμός διαμορφώνεται εντός ενός πλαισίου που αποτυπώνει την ευρύτερη εθνική προσπάθεια για δημοσιονομική προσαρμογή και σταδιακή επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, με δημιουργία συνθηκών εξωστρέφειας. Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Γνωρίζουμε ότι κατά τη διετία που ακολούθησε την ένταξη της χώρας στο Μηχανισμό Στήριξης, η οικονομία βίωσε μια μεγάλη προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής και οι πολίτες κατέβαλαν τεράστιες θυσίες. Ο Προϋπολογισμός του 2013 και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 θα συμβάλουν στο να εισέλθει το συντομότερο δυνατόν η Ελληνική οικονομία στον ενάρετο κύκλο της δημοσιονομικής σταθερότητας και της εξωστρεφούς ανάπτυξης, ώστε να είναι σε θέση μεσοπρόθεσμα να ανταποκριθεί με όρους ευημερίας και αξιοπρέπειας στην προσπάθεια και τις θυσίες που καταβάλλουν οι Έλληνες πολίτες. Μια εθνική προσπάθεια την οποία δεν πρέπει καθ’ οιονδήποτε τρόπο να επιτρέψουμε να σπαταληθεί. Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης της χώρας και την αδήριτη ανάγκη για συνεννόηση και συνεργασία όλων των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προσβλέπω σε μια ειλικρινή και εποικοδομητική εξέταση και τελικώς στην έγκριση από εσάς του Σχεδίου του Προϋπολογισμού του 2013. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Γιάννης Στουρνάρας Υπουργός Οικονομικών Περιεχόμενα Πρόλογος Κεφάλαιο 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ....................................................... 1 2 2.1 2.2Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις ................................................................................................ Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα ................................................................................... Οι εξελίξεις το 2012 ................................................................................................................... Οι προοπτικές το 2013 ..............................................................................................................Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ .................................................. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Πλαίσιο άσκησης οικονομικής πολιτικής ............................................................................. Φορολογική πολιτική.............................................................................................................. Στοχευμένες δράσεις εξορθολογισμού της δημόσιας δαπάνης ......................................... Πολιτική ελέγχου δαπανών.................................................................................................... Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ............................................................................. Δράσεις βελτίωσης της διαδικασίας συνταξιοδότησης στην κεντρική διοίκηση.............. Κοινωνική πολιτική................................................................................................................. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις................................................................................................ Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ................................................................................................. Περιφερειακή ανάπτυξη-Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013...................... Εξυγίανση τραπεζικού συστήματος-Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζικών ιδρυμάτων ......... Αξιοποίηση περιουσίας του Δημοσίου ................................................................................. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου........................................................................Κεφάλαιο 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ........................................................ 1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 5 6 6.1 6.2 7 8 9Γενικά ....................................................................................................................................... Κρατικός προϋπολογισμός 2012........................................................................................... Τακτικός προϋπολογισμός........................................................................................................ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων......................................................................................... Προϋπολογισμός 2012............................................................................................................ Βασικά μεγέθη προϋπολογισμού.............................................................................................. Τακτικός προϋπολογισμός........................................................................................................ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων......................................................................................... Χρηματορροές μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης................................................. Χρηματικές ροές με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012................................................................ Χρηματικές ροές με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013................................................................ Νομικά πρόσωπα.................................................................................................................... Κοινωνικός προϋπολογισμός................................................................................................ Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ................................................................................................. Νοσοκομεία ............................................................................................................................... Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης..................................................................................... Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί................................................................................ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις11 11 16 18 2527 27 28 32 33 38 42 43 46 51 56 60 60 6365 65 67 68 79 80 80 81 97 109 109 112 113 115 115 116 119 123 125 Κεφάλαιο 4 ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ............................................................................. Δημόσιο χρέος ...................................................................................................................127Χρέος κεντρικής διοίκησης και Γενικής Κυβέρνησης........................................................... Εξέλιξη δημόσιου χρέους Γενικής Κυβέρνησης.................................................................... Δομή και χαρακτηριστικά του χρέους κεντρικής διοίκησης ................................................ Δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους κεντρικής διοίκησης.......................................................... Η ενοποιημένη αγορά ευρωομολόγων .................................................................................. Αγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ................................................................................ Βασικές κατευθύνσεις δανεισμού και διαχειριστικοί στόχοι έτους 2013 ............................127 128 129 130 132 134 135 138Εγγυήσεις ...........................................................................................................................1391 2 3 4 5 6 7Κεφάλαιο 5 ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ........................................................................ 1 2Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί.................................................................................. Αποκρατικοποιήσεις ...............................................................................................................143 143 155 Κατάλογος πινάκων και διαγραμμάτων Πίνακες 1.1 Βασικά μεγέθη της παγκόσμιας οικονομίας................................................................................ 1.2 Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών .............................................................................................. 1.3 Βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας....................................................................................12 22 252.1 Απορρίψεις δαπανών ελεγχόμενων από τις ΥΔΕ ....................................................................... 2.2 Ελεγκτική δραστηριότητα ............................................................................................................ 2.3 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις γενικής κυβέρνησης.....................................................................35 37 633.1 3.2 3.3 3.465 66 693.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34Αποτελέσματα Γενικής Κυβέρνησης (κατά ESA 95) περιόδου 2008-2013 ................................. Ενοποιημένος προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης (ταμειακή βάση)..................................... Κρατικός Προϋπολογισμός ......................................................................................................... Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία του European System Accounts (ESA 95)...................................................................................................................................... Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού ............................................................................................ Εξέλιξη και σύνθεση των εσόδων του ΤΠ 2005-2013 ................................................................. Σύνθεση φορολογικών εσόδων κατά κατηγορία ......................................................................... Σχέση ρυθμού αύξησης ΑΕΠ, φορολογικών εσόδων και ΦΠΑ για την περίοδο 2005-2013....... Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά κατηγορία ................................................................ Χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού 2013 ....................................................... Δημοσιονομικές παρεμβάσεις σχεδίου Προϋπολογισμού 2013 ................................................. Χρηματοδότηση ασφαλιστικών ταμείων ..................................................................................... Αποδιδόμενοι πόροι.................................................................................................................... Αριθμός συνταξιούχων του Δημοσίου (στοιχεία Οκτωβρίου) ..................................................... Έσοδα και δαπάνες ΤΠ για συντάξεις Δημοσίου ....................................................................... Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά φορέα ...................................................................... Οικονομικές ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα ............................................................................. Δαπάνες ΠΔΕ κατά φορέα 2011 (παλαιά δομή) ......................................................................... Δαπάνες ΠΔΕ κατά φορέα (νέα δομή) ........................................................................................ Διαχρονική εξέλιξη ΠΔΕ (2003-2013).......................................................................................... Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου της γενικής κυβέρνησης (% του ΑΕΠ)................... Περιφερειακό πρόγραμμα ΠΔΕ 2013.......................................................................................... Χρηματοδότηση έργων ΠΔΕ που εκτελούνται από τις περιφέρειες ........................................... Συμμετοχή του ΠΔΕ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των ΔΕΚΟ και λοιπών επιχειρήσεων του Δημοσίου ....................................................................................................... Πηγές χρηματοδότησης ΠΔΕ ...................................................................................................... Ενδεικτική μηνιαία κατανομή εσόδων-δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2013 ......... Χρηματορροές μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ 2011-2013..................................................................... Ενοποιημένος προϋπολογισμός νομικών προσώπων πλην ΔΕΚΟ και ΑΚΑΓΕ ......................... Περιουσιακά στοιχεία και δανειακές υποχρεώσεις νομικών προσώπων................................... Προϋπολογισμός ΑΚΑΓΕ ............................................................................................................ Ενοποιημένος κοινωνικός προϋπολογισμός............................................................................... Προϋπολογισμοί φορέων κοινωνικής ασφάλισης και νοσοκομείων .......................................... Πόροι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Δήμων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.......... Πόροι Περιφερειών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό................................................................70 71 72 73 74 78 81 83-84 88 89 89 90 91 94 97 98 98 99 105 106 106 107 108 111 113 114 114 115 117 119 120 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39Ενοποιημένος προϋπολογισμός ΟΤΑ......................................................................................... Περιουσιακά στοιχεία και δανειακές υποχρεώσεις ΟΤΑ Ενοποιημένος Προϋπολογισμός ΔΕΚΟ εκτός Πράσινου Ταμείου.............................................. Προϋπολογισμός Πράσινου Ταμείου.......................................................................................... Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις .....................................................................................................120 120 123 124 1254.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9Σύνθεση χρέους κεντρικής διοίκησης ......................................................................................... Χρέος Γενικής Κυβέρνησης......................................................................................................... Εξέλιξη δημόσιου χρέους Γενικής Κυβέρνησης........................................................................... Μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια χρέους κεντρικής διοίκησης............................................ Χρέος κεντρικής διοίκησης ως προς την υπολειπόμενη φυσική διάρκεια .................................. Δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους κεντρικής διοίκησης.................................................................. Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμων τίτλων ........................................................................................ Ύψος δαπανών για τόκους χρέους Κεντρικής Κυβέρνησης ....................................................... Εγγυήσεις, ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο, καταπτώσεις και προμήθειες εγγυήσεων κατά τα έτη 2000-2012 ........................................................................................................................129 129 130 132 132 133 133 1345.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (φορέων Γενικής Κυβέρνησης) .............................................................................................................................. 5.2 Οικονομικό αποτέλεσμα, έσοδα και επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού ....................... 5.3 Έξοδα και δαπάνες μισθοδοσίας ............................................................................................... 5.4 Λοιπά έξοδα και τόκοι................................................................................................................. 5.5 Έσοδα και αποκρατικοποιήσεις................................................................................................. 5.6 Μετοχολόγιο Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ΑΕ ............ 5.7 Μετοχολόγιο Ελληνικού Δημοσίου ............................................................................................. 5.8 Μετοχολόγιο Ελληνικού Δημοσίου – Εισηγμένες στο ΧΑ........................................................... 5.9 Μετοχολόγιο Ελληνικού Δημοσίου – Μη εισηγμένες στο ΧΑ......................................................140147 148-149 150-151 152-153 156 158 158 159 159-160 Διαγράμματα 3.1 Λόγος έμμεσων – άμεσων φόρων ......................................................................................... 3.2 Τάση μεταβολής (buoyancy) φορολογικών εσόδων .............................................................. 3.3 Τάση μεταβολής (buoyancy) ΦΠΑ......................................................................................... 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.673 74 74Χρονοδιάγραμμα λήξης χρέους της κεντρικής διοίκησης την 30/9/2012 ............................... Σύνθεση χρέους κεντρικής διοίκησης την 30/9/2012............................................................. Δαπάνες για τόκους χρέους κεντρικής διοίκησης (% του ΑΕΠ) ............................................ Καμπύλη αποδόσεων τίτλων Ελληνικού Δημοσίου............................................................... Αποδόσεις 10ετών κρατικών τίτλων (ημερήσια στοιχεία – εκατοστιαίες μονάδες) ............... Αξία συναλλαγών στην ΗΔΑΤ γ΄ τρίμηνο 2012 (με βάση την εναπομένουσα διάρκεια των τίτλων) ................................................................................................................................... 4.7 Μηνιαίος όγκος συναλλαγών επί τίτλων του Δημοσίου στην ΗΔΑΤ ..................................... 4.8 Εγγυήσεις, καταπτώσεις και ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο κατά τα έτη 2000-2012 (% του ΑΕΠ) ..........................................................................................................................131 131 134 135 1365.1 Οικονομικό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ............................................. 5.2 Σύνολο εσόδων ..................................................................................................................... 5.3 Συνολικά έξοδα και δαπάνες μισθοδοσίας............................................................................154 154 155137 137 140 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1.Διεθνείς οικονομικές εξελίξειςΕξελίξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και γενικευμένη αβεβαιότητα, λόγω της κρίσης χρέους και της συνεχιζόμενης επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος. Η πορεία ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας χαρακτηρίζεται εύθραυστη και οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που αφορούν τις προβλέψεις παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένοι. Σύμφωνα με την πρόσφατη Έκθεση του ΔΝΤ (Οκτώβριος 2012), η παγκόσμια οικονομία, παρά τα ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης στις αρχές του χρόνου, παρουσιάζει πλέον ενδείξεις επιβράδυνσης με αποτέλεσμα οι προβλέψεις για την ανάπτυξη να αναθεωρούνται προς το δυσμενέστερο σε σχέση με τις προβλέψεις του Ιουλίου. Ο ρυθμός μεταβολής για τους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και η ανεργία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, παρουσιάζουν στασιμότητα, ενώ και το τρίτο τρίμηνο του 2012 δεν σημειώνεται σημαντική βελτίωση. Υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων, η αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ εκτιμάται στο 3,3% το 2012 και στο 3,6% το 2013, από 3,8% το 2011. Οι ανωτέρω προβλέψεις, πάντως, υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, καθώς, μεταξύ άλλων, προϋποθέτουν επαρκείς δράσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μείωσης των εμπορικών συναλλαγών από τις αναδυόμενες οικονομίες. Στη ζώνη του ευρώ το 2012 αναμένεται μείωση της οικονομικής δραστηριότητας υπό την επίδραση της κρίσης χρέους, της αυξημένης αβεβαιότητας, της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής και της απομόχλευσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης χρέους, επιχειρήθηκε η ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης της κρίσης με την επίσπευση της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (European Stability Mechanism- ESM) και την παράλληλη λειτουργία του μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility- EFSF). Παράλληλα, η νομισματική πολιτική διατήρησε τον ελαστικό της χαρακτήρα το 2011 και το 2012 και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών στη ζώνη του ευρώ και τις χαμηλές πληθωριστικές πιέσεις και προσδοκίες, επικεντρώθηκε σε παρεμβάσεις και μη συμβατικά μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας και την αντιμετώπιση της πιστωτικής στενότητας. Παράλληλα, ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο ότι μελετάται η παρέμβαση στην αγορά ομολόγων (ιδιαίτερα τίτλων βραχείας διάρκειας), χωρίς εκ των προτέρων όρια και παραιτούμενη από οποιοδήποτε καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης. Ο ρυθμός ανάπτυξης για την ευρωζώνη προβλέπεται να διαμορφωθεί στο -0,4% το 2012 και να επανέλθει σε θετικό επίπεδο το 2013 (0,2% σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Οκτωβρίου 2012 του ΔΝΤ). Μεταξύ των προηγμένων οικονομιών, στις ΗΠΑ η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012 με την οικονομική ανάκαμψη να απειλείται από την εφαρμογή μέχρι το τέλος του έτους της προγραμματισμένης αύξησης της φορολογίας συνοδευόμενης από την ταυτόχρονη περιστολή δημοσίων δαπανών. Στην Ιαπωνία, οι δαπάνες ανοικοδόμησης υποστήριξαν την οικονομική ανάπτυξη το 2012, αλλά προβλέπεται ότι θα μειωθούν δραστικά το 2013. Στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να επιβραδυνθεί από 6,2% το 2011 σε 5,3% το 2012, για να διαμορφωθεί σε 5,6% το 2013. Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας συντέλεσε στην υποχώρηση του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του ΔΝΤ, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά τοΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 201311 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 τρέχον έτος στο 1,9% στις προηγμένες οικονομίες και στο 6,1% στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες και να υποχωρήσει περαιτέρω στο 1,6% και 5,8% αντίστοιχα το 2013. Για το 2012 η μέση τιμή του αργού πετρελαίου εκτιμάται στα 106,18 δολάρια το βαρέλι, ενώ προβλέπεται οριακή μείωσή της το επόμενο έτος. Οι τιμές των εμπορευμάτων παρουσιάζουν διακυμάνσεις μέσα στο 2012, αλλά αναμένεται να σταθεροποιηθούν μεσοπρόθεσμα. Η υποχώρηση της παγκόσμιας εξωτερικής ζήτησης και η αυξημένη αβεβαιότητα είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση του ρυθμού αύξησης του όγκου των συναλλαγών του παγκόσμιου εμπορίου το 2012 (σε 3,2% έναντι 5,8% το 2011), ενώ το 2013 προβλέπεται επιτάχυνση του ρυθμού μεταβολής του στο 4,5%.Πίνακας 1.1 Βασικά μεγέθη της παγκόσμιας οικονομίας (% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές) 2010201120122013Παγκόσμιο ΑΕΠ5,13,83,33,6ΑΕΠ Ευρωζώνης2,01,4-0,40,2ΑΕΠ ΗΠΑ Όγκος παγκόσμιου εμπορίου (αγαθά και υπηρεσίες)2,41,82,22,112,65,83,24,51,5 6,12,7 7,21,9 6,11,6 5,879,03104,01106,18105,10Πληθωρισμός ευρωζώνης α. Προηγμένες οικονομίες β. Αναδυόμενες & αναπτυσσόμενες οικονομίες Τιμή πετρελαίου/βαρέλι ($ ΗΠΑ) Πηγή: IMF, World Economic Outlook (Οκτώβριος 2012)Η ενιαία νομισματική πολιτική και οι εξελίξεις στις αγορές κεφαλαίων στη ζώνη του ευρώ Το α΄ εξάμηνο του 2012 τα βασικά επιτόκια του Ευρωσυστήματος διατηρήθηκαν σταθερά μετά τις μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2011. Το επιτόκιο στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης παρέμεινε στο 1%, το επιτόκιο στην πάγια διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης στο 1,75% και το επιτόκιο στην πάγια διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων στο 0,25%. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ διατήρησε τα βασικά επιτόκια αμετάβλητα, επειδή αναμενόταν να επικρατήσει η σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα παρά την εκδήλωση βραχυπρόθεσμων πληθωριστικών πιέσεων που συνδέονταν κυρίως με την ανοδική πορεία των τιμών της ενέργειας και τις αυξήσεις των έμμεσων φόρων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ παρακολουθούσε κατά πόσο οι αυξήσεις αυτές μετακυλίονταν στις τιμές των τελικών προϊόντων, ενδεχόμενο που θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ άλλων εάν συμπαρασύρονταν προς τα άνω οι μισθολογικές διεκδικήσεις και τα περιθώρια κέρδους. Τον Ιούλιο του 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ μείωσε εκ νέου τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, με αποτέλεσμα το επιτόκιο στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης να διαμορφωθεί σε 0,75% και το επιτόκιο στην πάγια διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης στο 1,50%, ενώ το επιτόκιο στην πάγια διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων μηδενίσθηκε. 1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε αυτή την απόφαση καθώς εκτίμησε ότι οι προοπτικές για την οικονομική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ είχαν επηρεαστεί δυσμενώς, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων, κυρίως λόγω των εντάσεων στις αγορές κρατικών ομολόγων. Στην απόφαση για μείωση των επιτοκίων βάρυνε και το γεγονός ότι στο πλαίσιο της νομισματικής ανάλυσης, διαπιστώθηκε ότι ο υποκείμενος ρυθμός νομισματικής επέκτασης, 2 παραμένει χαμηλός.1 2Δηλ. οι καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα στο πλαίσιο αυτής της διευκόλυνσης δεν τους αποδίδουν πλέον τόκους. Ο «υποκείμενος» (underlying) ρυθμός νομισματικής επέκτασης υπολογίζεται από την ΕΚΤ με διάφορες εναλλακτικές μεθόδους (βλ. ΕΚΤ, Monthly Bulletin, Μάιος 2008, Πλαίσιο 1, σελ. 15) και δεν δημοσιεύεται. Θεωρείται ότι το μέγεθος αυτό συσχετίζεται στενότερα από ότι ο ρυθμός αύξησης του Μ3 με την εξέλιξη του πληθωρισμού, λαμβανομένων υπόψη των χρονικών υστερήσεων.12ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το α΄ τρίμηνο του 2012 το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ παρέμεινε σταθερό, μετά από αύξηση κατά 0,7% κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2011. Ακολούθως, το β΄ τρίμηνο του 2012 το ΑΕΠ υποχώρησε με τριμηνιαίο ρυθμό 0,2%, μεταξύ άλλων επειδή οι εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές συνέβαλαν σε περιορισμό της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναμένει σταδιακή ανάκαμψη του ρυθμού ανόδου του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ το 2013. Η ενιαία νομισματική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μη συμβατικών μέτρων, υποστηρίζει την οικονομική δραστηριότητα, αλλά παρεμβαίνουν και διάφοροι ανασχετικοί παράγοντες, όπως (α) οι εντάσεις στις αγορές κρατικών ομολόγων οι οποίες προκαλούν χειροτέρευση των συνθηκών χρηματοδότησης και για τον ιδιωτικό τομέα, (β) η διαδικασία προσαρμογής των ισολογισμών με απομόχλευση, στο χρηματοπιστωτικό και στο μη χρηματοπιστωτικό τομέα και (γ) η υψηλή ανεργία στη ζώνη του ευρώ. Σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, οι οποίες δημοσιεύθηκαν το Σεπτέμβριο του 2012, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στη ζώνη του ευρώ μεταξύ -0,6% και -0,2% το 2012 και -0,4% και 1,4% το 2013. Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ σημείωσε περιορισμένη επιβράδυνση, από 2,7% το Δεκέμβριο του 2011 σε 2,4% την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου και 2,6% το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2012. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναμένει περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ώστε να διαμορφωθεί κάτω από το 2% κατά τη διάρκεια του 2013. Μεσοπρόθεσμα η ένταση των πληθωριστικών πιέσεων αναμένεται να διατηρηθεί μέτρια, δεδομένης της υποτονικής οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ και της σταθερότητας των μακροπρόθεσμων πληθωριστικών προσδοκιών. Σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν το Σεπτέμβριο του 2012, ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση θα διαμορφωθεί στη ζώνη του ευρώ μεταξύ 2,4% και 2,6% το 2012 και μεταξύ 1,3% και 2,5% το 2013. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις στο μηχανισμό σχηματισμού τιμών στις αγορές κρατικών ομολόγων στη ζώνη του ευρώ το Ευρωσύστημα εφάρμοσε διάφορα πρόσθετα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής από τα τέλη του 2011. Πραγματοποιήθηκαν πράξεις ανοικτής αγοράς για τη χορήγηση χρηματοδότησης διάρκειας 36 μηνών το Δεκέμβριο του 2011 και το Μάρτιο του 2012. 3 Το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων εξακολούθησε να εφαρμόζεται στις αρχές του 2012 αλλά καταργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2012, ενώ το Νοέμβριο του 2011 ξεκίνησε νέο Πρόγραμμα Αγοράς Καλυμμένων Ομολογιών. Επιπροσθέτως, από τα μέσα Ιανουαρίου του 2012 μειώθηκε ο συντελεστής υποχρεωτικών καταθέσεων από 2% σε 1%, με στόχο να αυξηθούν οι συναλλαγές στην αγορά χρήματος και να περιοριστούν οι ανάγκες των πιστωτικών ιδρυμάτων για άντληση χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα και κατ’ επέκταση για κατοχή αποδεκτών εξασφαλίσεων. Άλλο μέτρο το οποίο αποσκοπούσε στην αύξηση των συναλλαγών στην αγορά χρήματος ήταν η διακοπή, από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2011, της συγκέντρωσης στο Ευρωσύστημα καταθέσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω δημοπρασίας την τελευταία ημέρα κάθε περιόδου τήρησης. Αυξητικά για τις διατραπεζικές συναλλαγές στην αγορά χρήματος είναι πιθανόν να επιδράσει και ο μηδενισμός του επιτοκίου στις καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της πάγιας διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων από τις αρχές Ιουλίου 2012. Επίσης διευρύνθηκε το σύνολο των τίτλων οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί ως εξασφαλίσεις για την άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα. Πρώτον, το Δεκέμβριο του 2011 και τον Ιούνιο του 2012 μειώθηκε η κατώτατη επιτρεπτή πιστωτική διαβάθμιση για τους τίτλους οι οποίοι έχουν εκδοθεί έναντι κατεχομένων περιουσιακών στοιχείων όπως ενυπόθηκα δάνεια που χρηματοδοτούν την απόκτηση ακινήτων ή χορηγήσεις προς επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους (asset-backed securities – ABS). Επιπλέον, το Σεπτέμβριο του 2012 ανακοινώθηκε ότι αίρεται η εφαρμογή της ελάχιστης επιτρεπτής πιστωτικής διαβάθμισης στην περίπτωση χρεογράφων που έχουν εκδώσει ή εγγυηθεί κεντρικές κυβερνήσεις (α) κρατών-μελών τα οποία ακολουθούν κοινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ, εφόσον τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο 3Ως ημερομηνία διεξαγωγής λαμβάνεται η ημερομηνία διακανονισμού της πράξης, δηλ. η ημερομηνία που η πράξη έχει άμεση επίπτωση στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος.ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 201313 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, ή (β) κρατών-μελών επιλέξιμων για πραγματοποίηση Οριστικών Νομισματικών Συναλλαγών. Επίσης στις αποδεκτές εξασφαλίσεις περιλήφθηκαν, σε προσωρινή βάση, τίτλοι εκφρασμένοι στα κυριότερα ξένα νομίσματα οι οποίοι, ωστόσο, έχουν εκδοθεί και διακρατούνται στη ζώνη του ευρώ. Δεύτερον, το Δεκέμβριο του 2011 επετράπη στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να αποδέχονται, με ευθύνη τους, πρόσθετα ενήμερα τραπεζικά δάνεια ως εξασφαλίσεις. Εξάλλου, σε όλες τις πράξεις κύριας και πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, εφαρμόστηκε και θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 2013, η διαδικασία των δημοπρασιών με σταθερό επιτόκιο και απεριόριστη χορήγηση ρευστότητας. Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που εφάρμοσε το Ευρωσύστημα πέτυχαν να αποτραπεί τυχόν απότομος περιορισμός της χρηματοδότησης που χορηγούν τα πιστωτικά ιδρύματα στη ζώνη του ευρώ προς την πραγματική οικονομία. Το ενδεχόμενο απότομης απομόχλευσης στο τραπεζικό σύστημα θεωρείτο πιθανό λόγω των εντάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές τους τελευταίους μήνες του 2011 και ειδικότερα της απώλειας για πολλές τράπεζες της δυνατότητας να αντλήσουν πόρους από τη διατραπεζική αγορά ή με την έκδοση σχετικά πιο μακροπρόθεσμων ομολόγων. Από την άλλη πλευρά, οι ρυθμοί νομισματικής και πιστωτικής επέκτασης στη ζώνη του ευρώ παρέμειναν συγκρατημένοι μέχρι και τον Αύγουστο του 2012 (στον οποίον αναφέρονται τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), καθώς η πλήρης θετική επίδραση των μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής στην εξέλιξη των τραπεζικών δανείων εκδηλώνεται με χρονική υστέρηση και μόνον εφόσον ανακάμψει η ζήτηση των δανείων από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Όμως, η ζήτηση δανείων παραμένει ασθενής λόγω της οικονομικής ύφεσης, της αβεβαιότητας και της επιθυμίας των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών να προβούν σε απομόχλευση δεδομένης της συσσώρευσης υψηλών χρεών κατά το παρελθόν, ενώ το γεγονός ότι η κεφαλαιακή βάση των τραπεζών είναι περιορισμένη επιδρά ανασταλτικά για την προσφορά πιστώσεων. Το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ χαρακτήρισε ως μη λογική εξέλιξη τη διαμόρφωση των αποδόσεων στις αγορές των ομολόγων ορισμένων κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ σε τέτοια επίπεδα ώστε να ενσωματώνουν ασφάλιστρο έναντι του κινδύνου αντιστροφής της εισαγωγής του ευρώ και επανεισαγωγής εθνικών νομισμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ τόνισε ότι το φαινόμενο αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί εκ θεμελίων καθώς η υιοθέτηση του ευρώ δεν είναι αναστρέψιμη. Κατά συνέπεια, το Ευρωσύστημα σχεδιάζει να πραγματοποιεί πράξεις οριστικών αγορών κρατικών τίτλων («Οριστικές Νομισματικές Συναλλαγές») επαρκούς ύψους ώστε να εξομαλυνθούν οι συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Κύρια επιδίωξη είναι να ενδυναμωθεί ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις οικονομίες των χωρών-μελών της ζώνης του ευρώ και να διασφαλιστεί ο ενιαίος χαρακτήρας της πολιτικής αυτής στην πράξη. Η θεσμοθέτηση καθαυτή των Οριστικών Νομισματικών Συναλλαγών συνέβαλε σε περιορισμό των εντάσεων στις εν λόγω αγορές κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2012. Οι Οριστικές Νομισματικές Συναλλαγές θα αφορούν τίτλους οι οποίοι έχουν εκδοθεί από κράτη-μέλη που έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ή, μελλοντικά, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για χρηματοδοτική στήριξη και συμμορφώνονται με τους σχετικούς όρους που έχουν αποδεχθεί στο πλαίσιο προγράμματος οικονομικής προσαρμογής 4 (ή χορήγησης προληπτικής χρηματοπιστωτικής συνδρομής με τη μορφή πιστωτικού ορίου με ενισχυμένους όρους). Το εν λόγω πρόγραμμα είναι αναγκαίο να προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης κρατικών τίτλων από την πρωτογενή αγορά εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). Οι οριστικές αγορές του Ευρωσυστήματος θα είναι πρόσθετες προς αυτές τις οποίες δύναται να πραγματοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Η επίδραση των Οριστικών Νομισματικών Συναλλαγών στη ρευστότητα θα εξουδετερώνεται πλήρως. Οι πράξεις αυτές θα αφορούν βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα με διάρκεια μεταξύ ενός και τριών ετών και θα πραγματοποιούνται στη δευτερογενή 4Οι οριστικές αγορές θα αναστέλλονται στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο θα αξιολογείται η πρόοδος του κράτους-μέλους όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους όρους του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.14ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 αγορά. Θα γίνονται γνωστά τόσο ως προς το ύψος των αγορών όσο και ως προς τα κράτη-μέλη τα χρεόγραφα των οποίων θα αγοράζονται. Οι εν λόγω οριστικές αγορές δεν θα προκαλέσουν ανησυχίες μεταξύ των ιδιωτών επενδυτών όσον αφορά τη σειρά ικανοποίησής τους σε σχέση με αυτήν του Ευρωσυστήματος σε περίπτωση αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους ή πτώχευσης ενός κράτουςμέλους, καθώς το Ευρωσύστημα δεν θα έχει προτεραιότητα έναντι των λοιπών ομολογιούχων – αλλά αντιθέτως θα τυγχάνει ίσης μεταχείρισης με τους λοιπούς ομολογιούχους (pari passu). Όσον αφορά στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και εκείνα τα οποία καλύπτονται πλήρως από εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στις 28 Φεβρουαρίου του 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε προσωρινά να μη γίνονται αποδεκτά ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Ακολούθως, στις 8 Μαρτίου του 2012 οι τίτλοι αυτοί αποφασίστηκε να γίνονται και πάλι αποδεκτοί από το Ευρωσύστημα δεδομένης της ενεργοποίησης των μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητάς τους. Τα μέτρα αυτά βασίζονταν στην έκδοση ομολόγων ονομαστικής αξίας 35 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αποφασίστηκε επίσης ότι η ελάχιστη επιτρεπτή πιστωτική διαβάθμιση δεν θα εφαρμοζόταν προσωρινά, στην περίπτωση που εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο ή εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία καλύπτονται πλήρως από εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προσφέρονταν ως ασφάλειες στο Ευρωσύστημα. Με τη λήξη των μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των εν λόγω χρεογράφων, στις 25 Ιουλίου του 2012, τα εν λόγω χρεόγραφα έπαυσαν προσωρινά να γίνονται αποδεκτά ως εξασφαλίσεις και θεωρήθηκε ότι δεν ικανοποιούν την ελάχιστη επιτρεπτή πιστωτική διαβάθμιση την οποία ορίζει το Ευρωσύστημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανεξετάσει την υπαγωγή στις αποδεκτές εξασφαλίσεις των εμπορευσίμων χρεογράφων του Ελληνικού Δημοσίου καθώς επίσης και των εμπορευσίμων χρεογράφων τα οποία καλύπτονται πλήρως από εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αφού πρώτα αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής. Στο μεταξύ, οι ανάγκες για ρευστότητα των αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος οι οποίοι επηρεάστηκαν από αυτή την απόφαση είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν από τις οικείες εθνικές κεντρικές τράπεζες με άντληση έκτακτης χρηματοδότησης βάσει διαδικασιών οι οποίες έχουν συμφωνηθεί στο επίπεδο του Ευρωσυστήματος. Όσον αφορά στις εξελίξεις στην ενιαία αγορά χρήματος, τα διατραπεζικά επιτόκια Euribor κατέγραψαν σημαντική υποχώρηση την περίοδο Νοεμβρίου 2011-μέσα Οκτωβρίου 2012. Η υποχώρηση των διατραπεζικών επιτοκίων τροφοδοτήθηκε τόσο από τις μειώσεις των βασικών επιτοκίων (κατά 25 μονάδες βάσης κάθε φορά) το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2011 όπως και τον Ιούλιο του 2012 όσο και από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων οι οποίες είχαν προηγηθεί της εκάστοτε μείωσης. Πολύ σημαντικότερη όμως ήταν η συμβολή του περιορισμού του ασφαλίστρου που αξίωναν οι συναλλασσόμενοι στη διατραπεζική αγορά έναντι του κινδύνου αντισυμβαλλομένου (το οποίο ενσωματώνεται στα διατραπεζικά επιτόκια Euribor) από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2011. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως των πρόσθετων μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής τα οποία υιοθετήθηκαν από το Ευρωσύστημα το μήνα αυτό και εφαρμόστηκαν και κατά τους ακόλουθους μήνες και ιδίως των δύο πράξεων ανοικτής αγοράς για τη χορήγηση χρηματοδότησης με διάρκεια 36 μηνών. Όσον αφορά τις εξελίξεις σε άλλες σημαντικές χρηματοπιστωτικές αγορές, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων (δεκαετών) γερμανικών ομολόγων, τα οποία έχουν την ανώτατη πιστωτική διαβάθμιση ΑΑΑ και θεωρούνται ως η ασφαλέστερη τοποθέτηση με τον υψηλότερο βαθμό ρευστότητας στη ζώνη του ευρώ, υποχώρησαν συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου-μέσα Οκτωβρίου 2012. Κατά μέσον όρο οι εν λόγω αποδόσεις διαμορφώθηκαν σε 1,51% το πρώτο ήμισυ του Οκτωβρίου του 2012, έναντι 1,86% το Δεκέμβριο του 2011. Οι διαφορές αποδόσεων μεταξύ των δεκαετών κρατικών ομολόγων από τη μια πλευρά της Γαλλίας, της Αυστρίας, της Φινλανδίας και του Βελγίου και από την άλλη πλευρά του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου, περιορίστηκαν μεταξύ αρχής και τέλους της περιόδου Ιανουαρίουμέσα Οκτωβρίου 2012. Οι διαφορές αποδόσεων μεταξύ των κρατικών ομολόγων της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, δηλ. των λοιπών κρατών-μελών στα οποία παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη εκτός Ελλάδος, και του γερμανικού κρατικού ομολόγου με εναπομένουσα διάρκεια περίπου 10 έτη ακολούθησαν καθοδική τάση, καθώς οι αγορές εκτίμησαν ότι επιτελείται ικανοποιητική πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 201315 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής στις χώρες αυτές. Αντιθέτω
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.