Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020

Το Σχέδιο εκπονήθηκε από την Ένωση της εταιρείας "PLANET Α.Ε. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών" και του "Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος" και για λογαριασμό του ΣΕΒ και της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων "Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας". Συγχρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών Σύνοψη έργουΑθήνα, Μάιος 2012 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το «Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών» εκπονήθηκε από την Ένωση της εταιρείας «PLANET Α.Ε. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος» και για λογαριασμό του ΣΕΒ και της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας. Συγχρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.2 Εισαγωγή Υφιστάμενη Κατάσταση Προσαρμογές για την Ανταγωνιστική Ανάκαμψη3 Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ Ανάγκη για σταθεροποίηση, ανάκαμψη και ανάπτυξη • Η οικονομική κρίση αγγίζει καταλυτικά όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας. Η συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν μπορεί να αντιστραφεί χωρίς ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. • Ο ΣΕΒ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σταθεροποίηση, ανάκαμψη και ανάπτυξη στρατηγικών τομέων της επιχειρηματικότητας. Επιδιώκει ενεργητικά τη διαμόρφωση ουσιαστικών προτάσεων με ελληνική ταυτότητα για τη στήριξη των κρίσιμων αυτών τομέων ώστε να προσαρμοστούν στη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση. • Ο τομέας των Δομικών Υλικών έχει παραδοσιακά σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Πλήττεται όμως εκτεταμένα από της τρέχουσα οικονομική συγκυρία που έχει οδηγήσει στην κατακόρυφη συρρίκνωση ειδικά του κατασκευαστικού τομέα. • Για το λόγο αυτό ο ΣΕΒ θεώρησε αναγκαία τη διαμόρφωση ενός «Προτύπου Σχεδίου Διαχείρισης Αλλαγών» με απώτερο σκοπό τη σύνθεση προτάσεων πολιτικής για την προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα αλλά και την ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν την κρίση.4 Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ Εστίαση στην επιχειρηματικότητα Ο ΣΕΒ επιδίωξε τη διαμόρφωση (από κοινού με τις επιχειρήσεις του τομέα) ενός συνεκτικού πλαισίου προτάσεων για την στήριξη του τομέα. Μέσα από το πρότυπο σχέδιο ο ΣΕΒ δίνει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα όπως: Σταθεροποίηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα Εδραίωση βιώσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε ένα σαφές επιχειρηματικό πλαίσιο ως κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάκαμψη και ανάπτυξη του τομέα Αναγνώριση και δρομολόγηση κρίσιμων θεσμικών αλλαγών που θα επιταχύνουν περαιτέρω την δημιουργία βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον τομέα. Ενεργητική συμμετοχή των επιχειρήσεων του τομέα Το πρότυπο σχέδιο διαχείρισης αλλαγών συν-διαμορφώθηκε με τη συμμετοχή 25 από τις σημαντικότερες εταιρίες του τομέα σε εργαστήρια (workshops) μεταφοράς τεχνογνωσίας. Η ενεργητική επικοινωνία με τις επιχειρήσεις αποτέλεσε ευκαιρία για: Δικτύωση επιχειρήσεων για μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα προϊόντων, οικονομίες κλίμακας Αναγνώριση κοινών ευκαιριών διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του τομέα Ενεργή διάχυση τεχνογνωσίας και προσαρμογή στις τεχνολογικές προκλήσεις και εξελίξεις Ανάδειξη των σημαντικότερων θεμάτων του θεσμικού περιβάλλοντος5 Εισαγωγή Υφιστάμενη Κατάσταση Προσαρμογές για την Ανταγωνιστική Ανάκαμψη6 Οριοθέτηση του τομέα Ο ευρύτερος τομέας των δομικών υλικών χαρακτηρίζεται από πολυσχιδή δομή καθώς περιλαμβάνει πολλούς κλάδους παραγωγής προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε διάφορα στάδια και τμήματα ενός τεχνικού έργου ή μιας κτιριακής κατασκευής. Στο πλαίσιο του σχεδίου εξετάστηκαν οι επτά σημαντικότεροι κλάδοι (με ανάλυση σε είκοσι έξι επιμέρους υπο-κλάδους) οι οποίοι συγκροτούν τον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών στη χώρα : 1. 2. 3. 4. 5. 6.Τσιμέντο – σκυρόδεμα Χημικά προϊόντα που ενσωματώνονται στις κατασκευές: μονωτικά - χρώματα – βερνίκια - κόλλες Μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα: χάλυβας – σίδηρος - αλουμίνιο– μεταλλικές κατασκευές, κλπ Πλακίδια – τούβλα – κεραμίδια – μάρμαρα/γρανίτες και συναφή προϊόντα Σύρματα – καλώδια – υλικό και συσκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων – μηχανήματα Πλαστικά προϊόντα, σωλήνες, προϊόντα για τις υδραυλικές εργασίες, είδη υγιεινής / είδη κεντρικής θέρμανσης 7. Δομικά προϊόντα ξυλείας7 Σημαντική αναχαίτιση της ανάπτυξης του κλάδου λόγω κρίσης Υψηλός ρυθμός ανάπτυξης κατασκευαστικού κλάδου, ευρύτερου τομέα δομικών υλικών και σχετικών υπηρεσιών την τελευταία 15ετία με σημαντική συμμετοχή στο ΑΕΠ (ποσοστό που έφτασε και το 25%) Συνεχιζόμενη αναχαίτιση της ανάπτυξης από το 2008 λόγω της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης με: Δραστική μείωση εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας (στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) Έλλειψη χρηματοδότησης και ρευστότητας Αβεβαιότητα αγοραστών με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της ζήτησης Ειδικότερα για τις κατασκευές, κατά την διάρκεια του Γ’ τριμήνου του 2011 καταγράφονται τα εξής: ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές συρρικνώνεται επί 12 συνεχόμενα τρίμηνα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μειωμένος κατά 9,4% έναντι του Γ’ τριμήνου 2010 η συνολική απασχόληση στον κατασκευαστικό κλάδο συρρικνώνεται επί 13 συνεχόμενα τρίμηνα και παρουσιάζεται μειωμένη κατά 24,3% έναντι του Γ’ τριμήνου 2010 (157.000 λιγότερες θέσεις εργασίας από την αρχή της κρίσης) η συμμετοχή του κατασκευαστικού κλάδου στο ΑΕΠ συρρικνώνεται επί 9 συνεχόμενα τρίμηνα και καταγράφει τη χαμηλότερη τιμή της για τα τελευταία 12 έτη (μόλις 3,9%, έναντι 4,8% του Γ’ τριμήνου του 2010) οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις σε κατασκευές παρουσιάζουν μείωση κατά 19,7% έναντι του Γ’ τριμήνου 2010 Πηγή: ΣΑΤΕ8 Η εξωστρέφεια του τομέα δίνει απάντηση στην κρίση Τα δομικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 21,2% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών το 2010 Συνολικές εξαγωγές ύψους 3,45 δισ. € το 2010, αυξημένες κατά 17,2% σε σχέση με το 2009 Νέοι είσοδοι δομικών υλικών (προϊόντα έλασης σιδήρου, είδη χοντροσύρματος, ράβδοι χαλκού, σωλήνες μη κυκλικής τομής) στα 100 πιο εξαγώγιμα δομικά προϊόντα για το 2011 Σημαντική ενίσχυση του κλάδου των βιομηχανικών δομικών υλικών από επιδόσεις προϊόντων αργιλίου, με ποσοστό συμμετοχής 11,94% στο σύνολο των εξαγωγών και αξία 2.680 εκ.€ το 2011Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΠΣΕ, ΚΕΕΜ9 Κρίσιμα ζητήματα για τον ΤομέαΣτρατηγική• Πως αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τη μικρή ελληνική αγορά • Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εγχώρια ανάπτυξη • Σε ποιους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να τεκμηριωθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα • Ποιες είναι οι πολιτικές αντιμετώπισης της οικονομικής ύφεσηςΟργάνωση• Ποια η σχέση των μεγάλων εταιριών με τις ΜΜΕ (υπεργολάβους, συνεργάτες / τοποθετητές • Έχουν γίνει προσπάθειες δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων • Πόσο αξιοποιούνται οι συνεργασίες για τη μεγιστοποίηση των συνεργιώνΤεχνογνωσία• • • • •Ποια η σύνδεση και οι σχέσεις των επιχειρήσεων με τον ακαδημαϊκό/ερευνητικό χώρο Πως αναπτύσσεται και υποστηρίζει η Ε&Α τον τομέα των Δομικών Υλικών Ποια πρακτικά βήματα απαιτούνται για τη μεταφορά τεχνογνωσίας Πόσο αποδίδει η επένδυση Ε&Α Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δίνει η ίδια η Ε&ΑΑνθρώπινο Δυναμικό• • • •Ποια επένδυση γίνεται για την εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού Πώς μπορούν να επιδράσουν τα ΑΕΙ στη διαδικασία και το αποτέλεσμα Ποια επαφή αποκτά το ΑΔ με τη διαδικασία τοποθέτησης προϊόντων στην αγορά Πώς αντιμετωπίζεται η απώλεια ειδικευμένου ΑΔ στην κρίσηΕξωστρέφεια• • • • •Ποια είναι τα εμπόδια για την έξοδο σε διεθνείς αγορές Ποιες ενέργειες γίνονται για τη διεύρυνση αγορών (εξωτερικό, νέα προϊόντα, κλπ) Ποια θεσμικά μέτρα μπορούν να συμβάλουν στην εξωστρέφεια Ποιες δράσεις μπορούν να αναλάβουν οι συλλογικοί φορείς Πόσο εφικτή είναι η δημιουργία κοινών υποδομών για ξένες αγορές10 Τομέας Δομικών Υλικών: SWOT Analysis (1) • •••••Δυνατά σημεία Η μεγάλη σημασία του ευρύτερου κλάδου των δομικών υλικών ως κλάδου της μεταποίησης Η μεγάλη εξαγωγική διείσδυση που έχει ο κλάδος των δομικών υλικών στις όμορες Βαλκανικές χώρες Οι τεχνολογικές δυνατότητες των εγχώριων ηγέτιδων επιχειρήσεων και η παραγωγική τους ευελιξία Η εξωστρεφής δραστηριότητα των επιχειρήσεων του τομέα και η στρατηγική υποκατάστασης του χαμένου μεριδίου της εγχώριας αγοράς από δραστηριότητα στις διεθνείς αγορές Τα σημαντικά αποθέματα γνώσης και τεχνογνωσίας για την παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων που διαθέτουν οι ηγέτιδες επιχειρήσεις του τομέα Η ύπαρξη πραγματικών σημάτων συμμόρφωσης και τήρησης σχετικών προδιαγραφών από τις εγχώριες επιχειρήσεις• • •••Αδύνατα Σημεία Η πλημμελής παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων από τις ΜΜΕ του τομέα Η περιορισμένη συνεργασία με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα Η υψηλή κατανάλωση ενέργειας από τις επιχειρήσεις του κλάδου και οι ιδιαίτερα ρυπογόνες διεργασίες παραγωγής τους Η έλλειψη εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου τεχνικού προσωπικού κυρίως στις ΜΜΕ και στους κλάδους των τοποθετητών Η έλλειψη άμεσων ξένων επενδύσεων στον τομέα11 Τομέας Δομικών Υλικών: SWOT Analysis (2) Ευκαιρίες ••• ••• Η τεχνολογική αναβάθμιση του κλάδου και • η ανάπτυξη προϊόντων με συγκριτικά τεχνολογικά πλεονεκτήματα • Η κυρίαρχη θέση του κλάδου στις Βαλκανικές χώρες • Η μερική χρηματοδότηση της έρευνας για την ανάπτυξη νέων – καινοτόμων • προϊόντων • Ο νέος αναπτυξιακός – επενδυτικός νόμος • • •Απειλές Ο ελλιπής έλεγχος της αγοράς, η απουσία προδιαγραφών και η εκτεταμένη παραοικονομία Η απουσία εργαστηρίων πιστοποίησης Το δαιδαλώδες, πολύπλοκο και αλληλοεπικαλυπτόμενο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τον κλάδο Η απουσία συγκεκριμένων αρχών και βιομηχανικής πολιτικής υποστήριξης Οι παρωχημένοι κανονισμοί ασφάλειας και ελέγχου για σειρά προϊόντων δομικών κατασκευών Η διάρκεια της οικονομικής ύφεσης Η ταχεία απώλεια θέσεων εργασία Ο κατακερματισμός του κλάδου Η ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού Η μη πιστή εφαρμογή των Συμφωνιών Αμοιβαίας και Ισότιμης Αναγνώρισης των ελληνικών σημάτων σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές12 Εισαγωγή Υφιστάμενη Κατάσταση Προσαρμογές για την Ανταγωνιστική Ανάκαμψη13 Βασικά συμπεράσματα των συναντήσεων εργασίας Στρατηγική• Ενίσχυση της διαδικασίας πιστοποίησης των προϊόντων και οργάνωσης της αγοράς • Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες της αγοράς • Στροφή στις αγορές του εξωτερικού για τα προϊόντα που μπορούν να διακινηθούνΟργάνωση• Ανάγκη συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων (π.χ. κλάδο αλουμινίου) για να νέες αγορές του εξωτερικού μιας και δεν υπάρχει προς το παρόν οργανωμένη συνεργασία • Δεν υφίστανται επιτυχημένα παραδείγματα clusters στον τομέαΤεχνογνωσία• Οι επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια έχουν ενισχύσει το τεχνολογικό υπόβαθρο των επιχειρήσεων (τουλάχιστον των μεγάλων του κάθε κλάδου) • Δεν υπάρχει επαρκής συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας (εξαίρεση αποτελεί ο χώρος του αλουμινίου) • Οι επιχειρήσεις προχωρούν στην παραγωγή νέων προϊόντων, όμως το καινοτόμο προϊόν δεν εισέρχεται εύκολα στην ελληνική αγορά • Με εξαίρεση τις μεγάλες επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν πλήρως οργανωμένα τμήματα έρευναςΑνθρώπινο Δυναμικό• Αναγκαία η εκπαίδευση των φοιτητών ευρύτερα στα δομικά υλικά • Αναγκαία η πιστοποίηση των επαγγελμάτων του τομέα και η αναβάθμιση του επιπέδου κατάρτισης κυρίως των τεχνιτών / τοποθετητών • Παρατηρείται η ανάγκη ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε μεσαίο στελεχιακό δυναμικό (τεχνίτες) και στελεχιακό δυναμικό που χειρίζεται τον εξαγωγικό τομέα • Ραγδαία μείωση του αριθμού των αυτοαπασχολουμένων στον τομέαΕξωστρέφεια• Έντονος εξαγωγικός προσανατολισμός προς την Βαλκανική και άνοιγμα προς τη Μέση Ανατολή • Πολλά προϊόντα του κλάδου δεν είναι εξαγώγιμα • Προβλήματα στην προώθηση και καθιέρωση νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά14 Τάσεις και προοπτικές: Η καινοτομία και η εξωστρέφεια είναι η απάντηση στην κρίση 1Διεθνείς ΤάσειςΔυναμική της Ελληνικής Αγοράς Ενίσχυση της δυναμικής:Χρονισμός και βαθμός εφαρμογής: Καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα δομικά υλικάΚαινοτομίας και επιχειρηματικότηταςΥλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας «Όραμα 2030»Ανάπτυξης νέων αγορών (τουριστική κατοικία, ανακατασκευές κτιρίων, κλπ.)Παγκοσμιοποίηση και ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας αναδυόμενων χωρών32Αξιοποίηση ΕυκαιριώνΤεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυναμικούΟ τομέας των Δομικών Υλικών την επόμενη δεκαετίαΑνάπτυξης νέων προϊόντων (περιβαλλοντικό αντίκτυπο των Δ.Υ.)Ανάσχεση Απειλών Επιτυχής αντιμετώπιση: Δραματικής μείωσης του μεγέθους της αγοράς Οικονομικής ύφεσης / Χρηματοδοτικής στενότητας Ανταγωνισμού από χώρες χαμηλού κόστους Έλλειψης ολοκληρωμένου συστήματος πιστοποίησης και ελέγχουΑνταγωνιστικό πλεονέκτημα με: Δικτύωση και μεταφορά τεχνογνωσίας Αξιοποίηση της κυρίαρχης θέσης του τομέα στις Βαλκανικές χώρες Στήριξη στο υπάρχον αναβαθμισμένο τεχνολογικό υπόβαθρο των εταιριών του τομέα Αξιοποίηση ΕΣΠΑ, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε.Ε., χρηματοδότηση clusters, νέος αναπτυξιακός νόμος, πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»154 Άξονες ανταγωνιστικής ανάκαμψης του τομέαΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣA. Προσαρμογή υφιστάμενης στρατηγικής επιχειρήσεων στα νέα επιχειρηματικά δεδομέναA. Άρση εμποδίων στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων B. Στήριξη διεθνοποίησης και εξωστρέφειαςB. Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων Γ.Ανάπτυξη νέων αγορών σε Ελλάδα και εξωτερικόΔ. Αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού Ε. Προσαρμογή επιχειρήσεων στις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις16 Δράσεις ανάκαμψης του τομέα : Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων (1/3) ΑΠροσαρμογή υφιστάμενης στρατηγικής επιχειρήσεων στα νέα επιχειρηματικά δεδομένα 12 Σταθεροποίηση στην Συμμετοχή σε συμπράξεις εγχώρια αγορά και δημόσιου και ιδιωτικού ανάπτυξη σε αγορές του τομέα (ΣΔΙΤ) εξωτερικού 3 4 5 Σύναψη στρατηγικών «Προϊοντική στροφή» προς συνεργασιών με μεγάλες προϊόντα λιγότερο Ανάπτυξη ανθρώπινου επιχειρήσεις του ενεργοβόρα, «έξυπνα», δυναμικού εξωτερικού «πράσινα», αποδοτικότεραΒΠολιτικές σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων 1Δημιουργία ξεχωριστών οργανωτικών ενοτήτων για σχεδιασμό, βελτιστοποίηση και ανάπτυξη νέων προϊόντων217Συμμετοχή επιχειρήσεων σε δραστηριότητες clustering και networking Δράσεις ανάκαμψης του τομέα : Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων (2/3) ΓΠολιτικές για την ανάπτυξη νέων αγορών σε Ελλάδα και εξωτερικό 12 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με χρήση νέων υλικών, σύμφωνα με προδιαγραφές της ΕΕ 20-20-20Σύναψη στρατηγικών συμφωνιών με διεθνείς «παίκτες», για τη διάθεση προϊόντων των εγχώριων επιχειρήσεων στη διεθνή αγοράΔΠολιτικές για την αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 12 Δημιουργία επαγγελματικών Παρακολούθηση εξειδικευμένων περιγραμμάτων για τους μεταπτυχιακών προγραμμάτων εφαρμοστές προϊόντων του σπουδών από τα στελέχη των τομέα επιχειρήσεων 3 4 5 Ενσωμάτωση Στελέχωση εγχώριων Συμμετοχή επιχειρήσεων προγραμμάτων επιχειρήσεων με αλλοδαπά του τομέα σε ευρωπαϊκά εκπαίδευσης στην πολιτική στελέχη υψηλού επιπέδου, ή/και εθνικά προγράμματα κατάρτισης του ανθρώπινου από χώρες - στόχους τους κινητικότητας ερευνητών δυναμικού 18 Δράσεις ανάκαμψης του τομέα : Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων (3/3) Ε1Πολιτικές για τεχνολογική προσαρμογή επιχειρήσεων στις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις Περαιτέρω ανάπτυξη ερευνητικών και συμβουλευτικών συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα32Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παραγωγική διαδικασία και από απόρριψη παραπροϊόντων4 Μείωση εκπομπών CO2 κατά την παραγωγική διαδικασία5 Μείωση λειτουργικού κόστους μέσω μείωσης χρόνου παραγωγής67 Ενίσχυση της δημιουργίας εταιρειών spin-off από ακαδημαϊκούς φορείςΑνάπτυξη νέων, πολυλειτουργικών υλικώνΧρηματοδοτική ενίσχυση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που εισάγουν στην αγορά κάποιο νέο προϊόν19 Δράσεις ανάκαμψης του τομέα : Θεσμικές μεταρρυθμίσεις (1/2) ΑΆρση εμποδίων στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων 12 Εποπτεία και έλεγχος της αγοράς34 Αναμόρφωση της νομοθεσίας για τις κρατικές προμήθειεςΥποχρεωτικότητα της σήμανσης CEΕπιτάχυνση των διαδικασιών δημοπράτησης δημόσιων τεχνικών έργων205Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων Δράσεις ανάκαμψης του τομέα : Θεσμικές μεταρρυθμίσεις (2/2) ΒΣτήριξη διεθνοποίησης και εξωστρέφειας 132 Δημιουργία «μηχανισμού» υλοποίησης Ανάπτυξη δικτύου ερευνών αγοράς ή/και «μηχανισμού» διεθνοποιημένων Ελληνικών εντοπισμού επενδυτικών ευκαιριών Επιχειρήσεων σε αγορές του στο εξωτερικό εξωτερικού 4 5 Στοχευμένες Στοχευμένα προγράμματα Κωδικοποίηση και επιχειρηματικές αποστολές προβολής προϊόντων απλοποίηση της Βελτιωμένη και έγκυρη σε συγκεκριμένες αγορές δομικών υλικών σε αγορέςνομοθεσίας παραγωγής και πληροφόρηση του των προϊόντων στόχους του εξωτερικού διάθεσηςεξωτερικού 6 Θεσμική μεταρρύθμιση των διαδικασιών εξαγωγής προϊόντων21 Σημείωση: Οι μελέτες / αναλύσεις / σχέδια που εκπονούν οι ανεξάρτητοι Σύμβουλοι για λογαριασμό του ΣΕΒ, αποτελούν αποκλειστική τους ευθύνη, φέρουν το λογότυπο τους και σε κάθε περίπτωση ο ΣΕΒ δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενο τους. Αποτελούν εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιεί ο ΣΕΒ για να οριοθετήσει τις δικές του προτάσεις και θέσεις, στο πλαίσιο της ενεργητικής συζήτησης και διαβούλευσης του με εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς, στελέχη της αγοράς και άλλους εκπροσώπους της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας.
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.