Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022

Παρουσίαση του δρ. Παν. Καρκατσούλη, Στελέχους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε ανοικτή συζήτηση με τίτλο "Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις, Ρήξεις, Τομές", που οργάνωσαν το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Kantor, η Κίνηση Πολιτών και η Διεθνής Διαφάνεια, με στόχο την ενίσχυση του προβληματισμού και την διατύπωση προτάσεων επί θεμάτων που θα διαμορφώσουν την πορεία της χώρας στην επόμενη δεκαετία.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΦΙΚΤΗ! Παναγιώτης Καρκατσούλης Αποτελεί η κρίση ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις? Ευνοεί η κρίση τις μεταρρυθμίσεις?Βοηθούν οι μέχρι πρόσφατα προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις (π.χ. Νέο Δημόσιο Management, Διακυβέρνηση) στην έξοδο από την κρίση? Χρειάζονται περισσότερο επεξεργασμένες προτάσεις που θα αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Μάρτιος 2010: Η Ελλάδα μπαίνει στον μηχανισμό στήριξης Σκοπός: Παύση της οικονομικής κατάρρευσης και δημιουργία των προϋποθέσεων για ανάπτυξη.Μέσο (Μεταξύ άλλων): Η αναδιοργάνωση του κράτους.Παρακολούθηση: Βάσει Μνημονίων συνεννόησης που υπογράφονταν μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και τις Τρόικα αξιολογούνταν ανά τρίμηνο η εφαρμογή του προγράμματος. Η λειτουργική αξιολόγηση της κεντρικής διοίκησης Λεπτομερείς αρμοδιότητες σε χιλιάδες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις¨23.142 αρμοδιότητες ¤ ¤ ¤ ¤10.765 επιτελικές (Α) 9,816 υποστηρικτικές (Β) 998 παροχής υπηρεσιών (C) 1563 Ελεγκτικές (D)Επιτελικές αρμοδιότητες ¤Α: Στρατηγικός σχεδιασμός¤Ε: Συντονισμός¤Β: Απλούστευση διαδικασιών¤¤C: Αξιολόγηση επιπτώσεωνF: Επικοινωνία/διαχείριση γνώσης¤D: Προγραμματισμός¤G: Έλεγχος παρακολούθησης αποτελεσμάτων πολιτικήςοικονομικής λειτουργίας Ρυθμιστική πλυμμηρίδα¨171.500 ρυθμίσεις ¤3.430 Νόμοι¤20.580 Προεδρικά διατάγματα¤114.905 Υπουργικές Αποφάσεις¤24.010 Αποφάσεις Περιφερειών¤8.575 Αποφάσεις Νομαρχιών ¨Γραφειοκρατικό βάρος που εκτιμάται στο 6,8% ΑΕΠ (≈14δις €)813 σημεία απόφασης / διακλαδώσεις 120 πιθανές διαδρομές Πολλές, διάσπαρτες δομές σε 15 Υπουργεία Υδροκεφαλισμός του πολιτικού συστήματος15Υπουργοί Αναπληρωτές Υπουργοί Υφυπουργοί9 21Γενικοί & Ειδικοί Γραμματείς Σύμβουλοι78….1200 Συντονισμός δημόσιων πολιτικών Αντιπρόεδρος ΚυβέρνησηςB’ ΑντιπρόεδροςΥπουργικό ΣυμβούλιοΠρωθυπουργόςΥπουργός Επικρατείας ΓΓ Επικοινωνίας & ΕνημέρωσηςΚυβερνητικές ΕπιτροπέςΓραφείο ΠρωθυπουργούΔιυπουργικές ΕπιτροπέςΓΓΚΥΠΕΣΑΗΔΥΠΟΙΑΝΥΠΡΟΠΟΥΠΠΟ&ΤΥΠΕΘΥΠΕΞΥΠΕΚΑΥΠΕΘΑΥΠΟΙΚΥΠΕΡΥΠΥΓΥΠΥΠ &Μ Πολυπλήθεια Δημόσιων Νομικών Προσώπων Κάθε νομικής μορφής και είδους• 69 ΔΝΠ για την εκπαίδευση & κατάρτιση • 54 ΔΝΠ για την επιχειρηματικότητα & την απασχόληση • 209 ΔΝΠ για τον πολιτισμό & την ψυχαγωγία• 5 6 ΔΝ έρευ Π για τ ην ν α νά α & πτυ ξη . • 1 9 ΔΝ χωρ Π για ο σχεδ ταξικό έλεγ ιασμό & χ δόμ ο η ση ς Απασχόληση στη Γενική Κυβέρνηση και τις ΔΕΚΟ ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού (2000 και 2008)Too detailed staff categorization•Central government: 53.892 employees •Every other public agency: ~ 650.000 employees •1446 different “branches” of staff in the central administration.•45% of staff has a university degree, 12% has technical education, 38% have just finished school, 5% have elementary education. •There are no job profiles. • Their necessity has been declared since 1971.* OECD , GREECE: Review of the Central Administration, 2011 Προσωπικό που υπηρετεί στην κεντρική διοίκησηΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΤΕΔΕΥΕΑ.Κ.ΣΥΝ203405818179142434643453440ΕΣ Ποσοστό του προσωπικού ηλικίας 51-65 έτηΓηρασμένο προσωπικόΝέοι, χωρίς εμπειρίαΜεγάλης ηλικίας – κοντά στη σύνταξηΠοσοστό του προσωπικού με περισσότερα από 20 έτη προϋπηρεσίας* OECD , GREECE: Review of the Central Administration, 2011 Βασικά προβλήματα της διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού και οι συνέπειές τους Απαρχαιωμένο σύστημα διοίκησης → Περιορισμένη δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης του δημοσίου υπαλλήλου. Απουσία περιγραμμάτων θέσεων → Αύξηση του κόστους λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης. Απουσία σύνδεσης εκπαιδευτικών εναγκών και εκπαίδευσης → Μειωμένη ικανότητα της δημόσιας διοίκησης να εφαρμόσει με ολοκληρωμένο τρόπο δημόσιες πολιτικές και προγράμματα. Ασαφής διαχωρισμός της πολιτικής από την διοικητική ιεραρχία → Απουσία διαφάνειας και λογοδοσίας. Οι μύθοι για τους δημοσίους υπαλλήλουςΟι δημόσιοι υπάλληλοι ζητούν διαρκώς αύξηση του προσωπικούΔεν υποστηρίζουν τις μεταρρυθμίσειςΑγαπούν την πολυνομίαΕΣ Ικανό πλήθος κτιρίων και τεχνολογικών υποδομών Στοιχεία που αφορούν μόνο την κεντρική κυβέρνηση¨Κτίρια 263 Μισθωμένα ¤ 271 Ιδιόκτητα ¤ 70 Παραχωρημένα ¤¨Τεχνολογικές υποδομές ¤ ¤ ¤Συμπέρασμα Συμπέρασμα¤54.927 τερματικά (ποσοστό κάλυψης 102%) 2.983 servers Μόνο 332 ΟΠΣ / Βάσεις δεδομένων Μόνο 13.343 υπηρεσιακά emails (ποσοτό κάλυψης 25%)Ενώ υπάρχει πληθώρα κτιρίων και ψηφιακών υποδομών παρουσιάζεται έλλειμμα χωροταξικού ορθολογισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Απουσία συσχέτισης δαπανών, στόχων και αποτελεσμάτων. Πολυάριθμοι κωδικοί εσόδων – εξόδων Προϋπολογισμός προγραμμάτωνΥφιστάμενοι προϋπολογισμοί ¨¨ ¨¨¨6.500 κωδικοί. Ανομοιόμορφη - μη τυποποιημένη λογιστική κωδικοποίηση.¨Αδυναμία επιμερισμού κόστους. Η μετακίνηση ή μετονομασία δομών δυσχεραίνει την ταυτοποίησή τους.¨Αδυναμία σύνδεσης χρηματο – οικονομικών στοιχείων με δομές, λειτουργίες, πολιτικές και αποτελέσματα. Συγκεντρωτικό σύστημα διαχείρισης: Το ΥΠΟΙΚ εμπλέκεται στην κατανομή & ανακατανομή πιστώσεων αντί να έχει επιτελικό ρόλο.¨Ο προϋπολογισμός προγραμμάτων: Επικεντρώνεται στη στρατηγική και την οργάνωση της επιχειρησιακής λειτουργίας (αντί των μεμονωμένων κωδικών). Οι δαπάνες των Υπουργείων προϋπολογίζονται, τεκμηριώνονται & συνδέονται σε πολυετή βάση με το μακροπρόθεσμο οικονομικό & δημοσιονομικό πλαίσιο και τους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής. Ενισχύει την αυτονομία και λογοδοσία των αρμόδιων Υπουργείων. Το μνημόνιο για τη διοικητική μεταρρύθμιση Λίγες, διάσπαρτες δράσεις (οδηγία για την Απουσία απελευθέρωση της συστημικής παροχής υπηρεσίων, προσέγγισης μέτρηση διοικητικών βαρών) η εφαρμογή των οποίων δεν έτυχε ενδελεχούς παρακολούθησης. Οι συστάσεις της λειτουργικής αξιολόγησης: Αφηρημένες & γενικές •Γενική Οργάνωση –•Ανθρώπινο δυναμικό –•Σύστημα αξιολόγησης, περιγράμματα θέσεων, κινητικότητα, δημιουργία κεντρικής αρχής για την πολιτική του ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση, μεταρρύθμιση συστήματος προσλήψεων.Προϋπολογισμός –•Προγραμματισμός & σχεδιασμός, ευελιξία δομών, εκχώρηση ελέγχων, συντονισμός, eGovernment, διαχείριση γνώσης, αναχωροθέτηση.Μακροπρόθεσμες προβλέψεις, προϋπολογισμός προγραμμάτων, μεταβίβαση ευθύνης εκτέλεσης του προϋπολογισμού στα Υπουργεία, ενίσχυση ΓΛΚ.Διαμόρφωση και εφαρμογή δημοσίων πολιτικών –Καλή νομοθέτηση, κεντρική ΜΟΣΣ, στοχοθεσία, απλούστευση διαδικασιών Το μνημόνιο πρέπει να συγχρονιστεί με την ελληνική πραγματικότητα ¨Mεγαλύτερη περίοδος για το σχεδιασμό των δράσεων του μνημονίου. ¤¨¨¨Ποροσδιορισμός των ποιοτικών στοιχείων που διαφοροποιούν την Ελληνική περίπτωση από άλλες, παρεμφερείς, καταστάσεις κρίσης.Αποσαφήνιση των στόχων με τριετή προοπτική (2015). Εκτίμηση και διοίκηση διακινδυνεύσεων για τις δράσεις του μνημονίου. Δημιουργία δικτύου μεταξύ των ενδιαφερομένων και των μεπλεκομένων. Έχει διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της Ελληνικής οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης?¨ 1.2. 3. 4.Γιατί… Έχουν ληφθεί αποκλειστικά μέτρα λιτότητας (αντί ενός μίγματος σταθεροποιητικών μέτρων λιτότητας και μέτρων ανάπτυξης). Υπάρχει απουσία εμπιστοσύνης. Υπάρχει απουσία τεκμηρίωσης – δεδομένων. Υπάρχει περιορισμένη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων. Προς μία βιώσιμη λύση ¨Μεταρρυθμίσεις εντός συγκειμένου ¤ ¤ ¤ ¤¤¤¤¤Ένταξη των μεταρρυθμίσεων στο ελληνικό πλαίσιο Όχι άλλες οιονί λύσεις του τύπου “one size fits all” Διαμόρφωση στρατηγικής τώρα! Συνδεση των διάσπαρτων μέτρων και καθορισμός συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την εφαρμογή και αξιολόγησή τους. Επανεξέταση των προθεσμιών και σύνδεσή τους με τη λογοδοσία των υπευθύνων (διαφοροποίηση της λογοδοσίας μεταξύ πολιτικής και διοικητικής ιεραρχίας). Η δικτύωση και όχι η διοικητική ιεραρχία βοηθάει στην ασφαλέστερη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των μεταρρυθμίσεων μέσω της χρήσης ΤΠΕ. Επίλυση των προβλημάτων στο πεδίο και όχι μετάθεσή τους στο μέλλον (το «Θα δούμε» δεν είναι επιλογή). Στρατηγικός σχεδιασμός – συντονισμός: Προτάσεις ¨Κέντρο Διακυβέρνησης: Κεντρική Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΜΟΣΣ) με αρμοδιότητες: Στρατηγικό σχεδιασμό, στοχοθεσία, μέτρηση αποδοτικότητας, λήψη αποφάσεων, καλή νομοθέτηση. ¤ Διαμόρφωση προϋπολογισμού (συσχέτιση δαπανών, στόχων και αποτελεσμάτων). ¤ Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. ¤ Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. ¤¨Στην κεντρική ΜΟΣΣ συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των Υπουργείων αντιστοίχως προς την βαρύτητά τους στο κυβερνητικό σχήμα. Δομές: Προτάσεις ¨ ¨ ¨ ¨ ¨Κατάργηση αναπληρωτών Υπουργών – Υφυπουργών Ένας Γενικός Γραμματέας ανά Υπουργείο (Υπηρεσιακός manager) Κατάργηση Ειδικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματέων Κατάργηση των πολιτικών συμβούλων. Κατηγοριοποίηση των ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ με βάση: ¤ ¤¨Το πεδίο πολιτικής που καλύπτουν. Την προστιθέμενη αξία τους στη διοίκηση του πεδίου πολιτικής.Όσα εξ’ αυτών μπορούν να διασφαλίσουν μέρος (τουλάχιστον 50%) των δαπανών λειτουργίας τους μέσω ιδίων εσόδων συνεχίζουν να υφίστανται και τα υπόλοιπα συγχωνεύονται/καταργούνται. Στόχος η συγχώνευση – κατάργηση μέχρι το 2013 τουλάχιστον του 60% των νομικών προσώπων. Αρμοδιότητες: Προτάσεις ¨¨¨Αρμοδιότητες αποδίδονται, τροποποιούνται, καταργούνται μόνο με Προεδρικό Διάταγμα (έλεγχος νομιμότητας από ΣτΕ) και μετά από Ανάλυση Επιπτώσεων. Οι αρμοδιότητες διατυπώνονται σε «γένη» αρμοδιοτήτων (π.χ. Στρατηγικός σχεδιασμός) εντός των οποίων εντάσσονται οι πολυάριθμες αρμοδιότητες που είναι σε ισχύ σήμερα. Συναρμοδιότητες: Οριοθέτηση των πεδίων πολιτικής και ορισμός ενός Υπουργείου υπεύθυνου (leader) για κάθε πεδίο (ανεξάρτητα από το διοικητικό/ιεραρχικό επίπεδο των εμπλεκομένων ή τη σπουδαιότητα της εμπλοκής). Ρυθμίσεις: Προτάσεις ¨¨¨¨Τυποποίηση των άτυπων διαδικασιών που απαντούν σε προβλήματα. Μείωση γραφειοκρατικών εμποδίων κατά 25% στις πλέον χρησιμοποιούμενες και σημαντικές για την οικονομία διαδικασίες εντός του 2012. Υφιστάμενη νομοθεσία: Κωδικοποίηση με στόχο μείωση του όγκου της ρυθμιστικής ύλης κατά 60%. Νέα νομοθεσία: Δεν εισάγεται καμία ρύθμιση χωρίς προηγούμενη ενδελεχή Ανάλυση Επιπτώσεων.
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.