Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

Παρουσίαση της κ. Μαγδαληνής Μετινίδου, Χημ.Μηχ., Προϊσταμένης του Τμήματος Τυποποίησης του ΤΕΕ, στην ενημερωτική εκδήλωση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής θεμάτων ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ του ΤΕΕ, με θέμα "Διαχείριση Ποιότητας", που πραγματοποιήθηκε στις 04.04.2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ “ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ”Ενημερωτική Εκδήλωση«Διαχείριση Ποιότητας» 4 Απριλίου 2012Τυποποίηση Μαγδαληνή Μετινίδου, Χημικός Μηχανικός Προϊσταμένη του Τμήματος Τυποποίησης του ΤΕΕΕΕΕ-ΤΠΔΠ Εισαγωγή στην Τυποποίηση Η Τυποποίηση όντας η δραστηριότητα εκείνη που αναφέρεται στην εύρεση, στη συμφωνία, στην καταγραφή και στην εφαρμογή βέλτιστων λύσεων για προβλήματα επαναλαμβανόμενα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, αποσκοπεί στην ολική οικονομία υλικών και εργασίας, δίχως να παραβλέπεται η ασφάλεια. Αποτελεί δηλ. βασική αρχή που διέπει τόσο τις φυσικές όσο και τις βιολογικές και κοινωνικές επιστήμες. Παραδείγματα εύρεσης και καθιέρωσης της βέλτιστης λύσης σε θέματα με βασική σημασία για τον πολιτισμό, αποτελούν η καθιέρωση του Ημερολογίου, των Μέτρων και Σταθμών, του Αριθμητικού Συστήματος (Αραβικοί αριθμοί), καθώς και της Γλώσσας με την οποία συνεννοούνται οι διάφοροι λαοί . Η Τυποποίηση επιπλέον Ενισχύει την επικοινωνία, την τεχνολογική καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και το υγιές εμπόριο.Βοηθά τους πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Προάγει την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια, την υγεία, την πρόσβαση στην πληροφορία και καταργεί τους φραγμούς μεταξύ πλούσιων και φτωχών κρατών. Ιστορικό της Τυποποίησης Στις αρχές του αιώνα ιδρύθηκαν οι πρώτοι Οργανισμοί Τυποποίησης με σκοπό τον ορθολογισμό σε όλα τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα, μέσα από συναινετικές διαδικασίες όλων των ενδιαφερομένων. Η σύγχρονη Τυποποίηση άρχισε στις αναπτυγμένες χώρες από οργανώσεις μηχανικών. Γρήγορα ο θεσμός της Τυποποίησης σε εθνικό επίπεδο διαδόθηκε σε όλες τις σημαντικές χώρες του κόσμου, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε η Τυποποίηση και σε παγκόσμιο επίπεδο με την ίδρυση Διεθνών και Περιφερειακών Οργανώσεων . Το Τ.Ε.Ε. είναι ο πρώτος φορέας που ασχολήθηκε με την Τυποποίηση στην Ελλάδα. Επί Προεδρίας Νικ. Κιτσίκη, ιδρύεται το 1933 η Ελληνική Επιτροπή Προτυποποίησης,συμβολικά ΕΝΟ (συντομογραφία της λέξης Ενοποίηση)-, η οποία συγκέντρωσε τις πρώτες συλλογές προτύπων στην χώρα μας δημιουργώντας το Ειδικό Παγκόσμιο Αρχείο Προτύπων και συνέταξε δοκιμαστικά πρότυπα και τις γνωστές προδιαγραφές ΤΕΕ/ΕΝΟ. Με διακοπή στα χρόνια του πολέμου η ΕΝΟ λειτουργούσε ως Εθνικός φορέας Τυποποίησης μέχρι το 1968. Το 1976 ιδρύθηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) που είναι πλέον ο αρμόδιος Εθνικός φορέας Τυποποίησης στη χώρα μας. Το αρχαιότερο Ευρωπαϊκό Πρότυπο με τίτλο «Τεχνική προδιαγραφή κατασκευής "Εμπολίων πόλων" για την ανέγερση κιόνων» έθετε αυστηρές τεχνικές και χημικές προδιαγραφές. Ήταν γραμμένο σε μια στήλη της Ελευσίνας και χρονολογείται από τον 4ο π.Χ. αιώνα. Ανακαλύφθηκε το 1893 και μελετήθηκε από τον καθ. Γ. Βαρουφάκη. Στόχοι της Τυποποίησης Ολική Οικονομία σε ανθρώπινη προσπάθεια, υλικά και ενέργεια Τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας Ασφάλεια, Υγεία και Προστασία της ανθρώπινης ζωής Προστασία καταναλωτή και συνήθη ενδιαφέροντα των ανθρώπων Απάλειψη τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο Ειδικότεροι στόχοι • Ο έλεγχος της ποικιλίας • Η χρηστικότητα • Η συμβατότητα • Η εναλλαξιμότητα • Η προστασία του περιβάλλοντος • Η προστασία του προϊόντος • Η αμοιβαία κατανόηση • Οι οικονομικές επιδόσεις ή το εμπόριο Θεμελιώδεις Αρχές της ΤυποποίησηςΗ Τυποποίηση στηρίζεται στις εξής θεμελιώδεις αρχές:Ικανοποίηση αναγκώνΣυναίνεσηΑντικειμενικότηταΣύγχρονη τεχνολογίαΕθελοντικός χαρακτήρας Αποτέλεσμα της Τυποποίησης σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό ή Διεθνές επίπεδο είναι η έκδοση Τυποποιητικών Εγγράφων. Ως Τυποποιητικά Έγγραφα νοούνται τα παρακάτω:  τα Πρότυπα,  οι Τεχνικές Προδιαγραφές,  οι Κώδικες Πρακτικής,  οι Κανονισμοί, και  οι Τεχνικοί Κανονισμοί Ορισμοί (σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45020:2006) Τυποποίηση (Standardization) είναι η δραστηριότητα με την οποία καθιερώνονται για πραγματικά προβλήματα ή προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν, διατάξεις για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση, που αποσκοπούν στο να επιτευχθεί ο βέλτιστος βαθμός τάξης σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1) Ιδιαίτερα, η Τυποποίηση περιλαμβάνει τις διεργασίες της σύνταξης, της έκδοσης και της εφαρμογής Προτύπων. 2) Σημαντικά οφέλη από την Τυποποίηση είναι η βελτίωση της καταλληλότητας των προϊόντων, των διεργασιών και των υπηρεσιών για την προβλεπόμενη χρήση τους, η πρόληψη των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο και η διευκόλυνση της τεχνολογικής συνεργασίας. Πρότυπο (Standard). Έγγραφο που έχει καθιερωθεί με συναίνεση και έχει εγκριθεί από ένα αναγνωρισμένο φορέα, το οποίο παρέχει για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση, κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά, για δραστηριότητες ή τα αποτελέσματά τους και το οποίο αποσκοπεί στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σε ένα δεδομένο πλαίσιο εφαρμογής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα Πρότυπα θα πρέπει να βασίζονται στα παγιωμένα αποτελέσματα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της εμπειρίας και να αποσκοπούν στην προαγωγή του βέλτιστου οφέλους για την κοινότητα εφαρμογής. Συναίνεση (Consensus). Γενική συμφωνία που χαρακτηρίζεται από απουσία επίμονων αντιθέσεων σε ουσιώδη ζητήματα εκ μέρους οποιουδήποτε από τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη και από μια διεργασία διαβούλευσης προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών και να συμβιβάζονται τυχόν αντικρουόμενες απόψεις. Υποχρεωτικό Πρότυπο (Mandatory Standard). Πρότυπο που έχει υποχρεωτική εφαρμογή δυνάμει ενός γενικού νόμου ή μιας αναφαίρετης παραπομπής σε κανονισμό. Τεχνική Προδιαγραφή (Technical Specification). Έγγραφο που καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊόν, μια διεργασία ή μια υπηρεσία ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 1) Μία Τεχνική Προδιαγραφή θα πρέπει να υποδεικνύει, κατά περίπτωση, την/τις διαδικασία/ες μέσω των οποίων μπορεί να προσδιοριστεί αν ικανοποιούνται οι δεδομένες απαιτήσεις. 2) Μία Τεχνική Προδιαγραφή μπορεί να είναι Πρότυπο, μέρος Προτύπου ή ανεξάρτητη από Πρότυπο.Κώδικας Πρακτικής (Code of Practice). Έγγραφο που προτείνει πρακτικές ή διαδικασίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού, κατασκευών ή προϊόντων ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ένας Κώδικας Πρακτικής μπορεί να είναι Πρότυπο, μέρος Προτύπου ή ανεξάρτητος από Πρότυπο. Κανονισμός (Regulation). Έγγραφο που περιέχει δεσμευτικούς κανόνες και που υιοθετείται από μια Αρχή Τεχνικός Κανονισμός (Technical Regulation). Κανονισμός που περιέχει τεχνικές απαιτήσεις, είτε άμεσα είτε με αναφορά ή ενσωμάτωση του περιεχομένου ενός Προτύπου, μιας Τεχνικής Προδιαγραφής ή ενός Κώδικα Πρακτικής ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ένας Τεχνικός Κανονισμός μπορεί να συνοδεύεται από τεχνική καθοδήγηση προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού, δηλ. μια διάταξη τεκμαίρουσα ικανοποίηση απαίτησης. Σύμφωνα με το Επίπεδο της Τυποποίησης δηλ. το γεωγραφικό, πολιτικό ή οικονομικό όριο η Τυποποίηση διακρίνεται σε: • Διεθνή Τυποποίηση (International Standardization) • Διεθνή Οργανισμό • Διεθνή Πρότυπα • Περιφερειακή Τυποποίηση (Regional Standardization). Η Ευρωπαϊκή Τυποποίηση είναι το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτού του είδους. • Ευρωπαϊκό Οργανισμό • Ευρωπαϊκά Πρότυπα • Εθνική Τυποποίηση (National Standardization) • Εθνικό Οργανισμό • Εθνικά Πρότυπα Ο ρόλος των Οργανισμών Τυποποίησης Οι Οργανισμοί Τυποποίησης είναι τα κύρια όργανα εφαρμογής της πολιτικής της Τυποποίησης στις χώρες της Ευρώπης και ανά τον κόσμο. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ιδρυθεί στις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως στο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Οι Οργανισμοί αυτοί εμφανίζουν, επιπλέον, μεγάλες ομοιότητες, αφενός ως προς τη νομική μορφή τους, αφετέρου ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Σχεδόν πάντα πρόκειται για ενώσεις που εκπονούν και δημοσιεύουν τα Πρότυπα βάσει μιας διαδικασίας, που εγγυάται τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων οικονομικών εταίρων. Διεθνείς, Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί Οργανισμοί ΤυποποίησηςITU Διεθνής Τυποποίηση  Ο στόχος της Διεθνούς Τυποποίησης είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της Τυποποίησης παγκοσμίως, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διεθνής ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, να ξεπερνιούνται ή μειώνονται τεχνικά εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο καθώς επίσης και η ανάπτυξη συνεργασίας σε δραστηριότητες πνευματικού, επιστημονικού , τεχνολογικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.  Τα Διεθνή Πρότυπα προσφέρονται προς υιοθέτηση απ’ όσες χώρες δεν διαθέτουν αντίστοιχα εθνικά, δηλ. κυρίως τις αναπτυσσόμενες, οπότε τους δίνεται η δυνατότητα να ελέγχουν την ποιότητα των εισαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και να ανταγωνίζονται και οι ίδιες στις διεθνείς αγορές. Με την υιοθέτηση των Προτύπων αυτών αποφεύγεται η σπατάλη εθνικών πόρων για την ανάπτυξη εθνικών προτύπων. Διεθνείς Οργανισμοί ΤυποποίησηςISO Διεθνής Οργανισμός ΤυποποίησηςIEC Διεθνής Ηλεκτροτεχνική ΕπιτροπήITU Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών• Διεθνή Πρότυπα ISO• Διεθνή Πρότυπα IEC• Συστάσεις ITU ( ITU-T, ITU-R) Ευρωπαϊκή Τυποποίηση Βασικός στόχος των Ευρωπαϊκής Τυποποίησης είναι η προστασία των πολιτών της Ε.Ε. μέσω της εξασφαλισμένης ποιότητας των προϊόντων που χρησιμοποιούν ή καταναλώνουν.Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα συμβάλλουν στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, επιβάλλουν την τεχνολογική παρουσία της σε παγκόσμια κλίμακα, υποστηρίζουν τις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες, την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και την άρση τεχνικών εμποδίων. Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί ΤυποποίησηςΕυρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN• Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝΕυρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CENELECΕυρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων ETSI• Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ• Ευρωπαϊκά Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα ETS Εθνική Τυποποίηση Η ανάπτυξη των Εθνικών Προτύπων λαμβάνει χώρα όπου διαπιστώνεται σημαντική σχετική ανάγκη στη βιομηχανία, στην αγορά ή στο ευρύ κοινό. Τα Εθνικά Πρότυπα συνιστούν τεκμηριωμένες, εθελοντικές συμφωνίες, οι οποίες καθορίζουν σημαντικά κριτήρια για προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες. Διασφαλίζουν την καταλληλότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών ως προς τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται, καθώς και τη συγκρισιμότητα και συμβατότητά τους. Για να θεωρηθεί ένα Πρότυπο Εθνικό, πρέπει να εγκριθεί από τον αρμόδιο Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης και να διατεθεί στο κοινό. Εθνικoί Οργανισμοί Τυποποίησης Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης στην Ε.Ε. παρουσιάζουν με μια ή δύο εξαιρέσεις μεγάλες ομοιότητες ως προς την σύνθεση, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας τους. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για συγκεντρωτικές δομές που αποτελούν Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Αντίθετα στις ΗΠΑ και Καναδά η δημοσίευση των Προτύπων ανήκει στην αρμοδιότητα εκατοντάδων Οργανισμών, καθένας από τους οποίους είναι εξειδικευμένος σε ένα τομέα. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών ISO, IEC, CEN, CENELEC κλπ., για την επίτευξη κοινά αποδεκτών λύσεων σε προβλήματα με παγκόσμιο ενδιαφέρον.Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης, μεταξύ άλλων, είναι οι παρακάτω: Εθνικoί Οργανισμοί Τυποποίησης Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - ΕΛΟΤ • Πρότυπα ΕΛΟΤ Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης – DIN (German Institute for Standardization) Πρότυπα DIN • Πρότυπα DIN Βρετανικός Οργανισμός Τυποποίησης - BSI (Βritish Standards Institution) • Πρότυπα BS Γαλλικός Οργανισμός Τυποποίησης - AFNOR (Αssociation Francaise de Normalization) • Πρότυπα NF Αμερικάνικος Οργανισμός Τυποποίησης – ANSI (American National Standards Institute) • Πρότυπα ANSI Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν.372/1976), ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης είναι ο μοναδικός Οργανισμός, σε εθνικό επίπεδο, έγκρισης, έκδοσης και διάθεσης των Ελληνικών Προτύπων. Οι διαδικασίες λειτουργίας του ΕΛΟΤ καθορίζονται από • τον Κανονισμό Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης, και • τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης των Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών. Τα Πρότυπα και Τυποποιητικά Έγγραφα του ΕΛΟΤ μπορεί να προέρχονται από την:  Υιοθέτηση ως Ελληνικών, Ευρωπαϊκών Προτύπων, τα οποία εκπονούνται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης. Σημειώνεται ότι τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα υιοθετούνται καταρχήν στη γλώσσα που παρήχθησαν (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική) και όταν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι γίνεται ακριβής μετάφραση στα Ελληνικά. Υιοθέτηση -ως έχουν ή με τροποποιήσεις- προτύπων, τα οποία εκπονούνται από τους Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης. Εκπόνηση αμιγώς Εθνικών Προτύπων για την κάλυψη άμεσων αναγκών της εθνικής μας Οικονομίας και εφόσον δεν υφίστανται αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Πρότυπα. Πρότυπα Τα Πρότυπα, η εφαρμογή των οποίων είναι προαιρετική, (εκτός εάν νομοθετικές ή κανονιστικές, εθνικές ή ευρωπαϊκές διατάξεις την καθιστούν υποχρεωτική), παρέχουν λύσεις, ευνοούν τις επιχειρηματικές συνεργασίες, ενώνουν τους ανθρώπους, ενώνουν τον κόσμο. Τα πρότυπα αναφέρονται σε: Προϊόντα Διεργασίες Υπηρεσίες Ορολογία Μεθόδους δοκιμής Συστήματα διοίκησης/διαχείρισης Τα Πρότυπα ουσιαστικά συνδέουν την παραγωγή και την παροχή υπηρεσιών με την Ποιότητα. Η ποιότητα πλέον με τα νέα δεδομένα, άρχισε να μην εστιάζεται μόνο στο προϊόν, αλλά περισσότερο στην αναγνώριση, χρήση και διαχείριση των κατάλληλων συντελεστών έτσι ώστε να προσδίδεται προστιθέμενη αξία στον τελικό παραλήπτη. Κύρια χαρακτηριστικά της έννοιας του Προτύπου ένα Πρότυπο εμφανίζεται υπό μορφή εγγράφου, εγκεκριμένου από αρμόδιο ή αναγνωρισμένο Οργανισμό αυτό το έγγραφο είναι προσιτό στο κοινόκαταρτίζεται σύμφωνα με μια μέθοδο που βασίζεται στη συμφωνία όλων των ενδιαφερομένων μερών και προς το συμφέρον όλων προορίζεται για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, και η εφαρμογή του κατά κανόνα δεν είναι υποχρεωτική Εκπόνηση Προτύπων  Το Πρότυπο είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας μεταξύ των μελών του κάθε Οργανισμού και αναπτύσσεται από τις Τεχνικές Επιτροπές του.  Μέλη των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Τεχνικών Επιτροπών είναι οι εκπρόσωποι των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης.  Η διαδικασία εκπόνησης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων, ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες.  Εφόσον αποφασισθεί αρμοδίως η εκπόνηση ενός νέου Τυποποιητικού Εγγράφου, το έργο αυτό ανατίθεται σε υφιστάμενη Τεχνική Επιτροπή ή εφόσον δεν υπάρχει, συστήνεται νέα  Η διαδικασία εκπόνησης περιλαμβάνει τη σύνταξη ενός αρχικού σχεδίου Προτύπου και ακολούθως την υποβολή του, σε Δημόσια Κρίση, για ορισμένο χρονικό διάστημα  Στο διάστημα αυτό οι φορείς-μέλη (πχ ΕΛΟΤ) των CEN, CENELEC, ISO και IEC έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν στους οργανισμούς αυτούς τα σχόλια και παρατηρήσεις  Τα σχόλια αυτά, στη συνέχεια, εξετάζονται από την αρμόδια Ευρωπαϊκή ή Διεθνή Τεχνική Επιτροπή και το προκύπτον τελικό κείμενο υποβάλλεται σε επίσημη ψηφοφορία, κατά την οποία οι φορείς-μέλη (π.χ. ΕΛΟΤ) διατυπώνουν τη συναίνεση ή την αντίρρησή τους στην τελική έκδοση του Προτύπου Εκπόνηση Διεθνών Προτύπων ISO Κατά τη Σύνταξη των Διεθνών Προτύπων ISO ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 1ο : Στάδιο της πρότασης (Proposal stage)2ο: Στάδιο της προετοιμασίας (Preparatory stage) 3ο: Στάδιο της επιτροπής (Committee stage) 4ο: Στάδιο της κρίσης (Enquiry stage) 5ο: Στάδιο της έγκρισης (Approval stage) 6ο: Στάδιο της έκδοσης (Publication stage) ISO Standard development - Εκπόνηση Προτύπου ISO Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προτύπων Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα αναπτύσσονται σύμφωνα με μια διεργασία έξι βημάτων ως ακολούθως:  1ο: Εντοπισμός της ανάγκης νέου προτύπου-(επιβεβαιώνεται ότι το πρότυπο αποτελεί απαίτηση της αγοράς) 2ο: Επίσημη αίτηση στον αρμόδιο φορέα τυποποίησης  3ο: Εξέταση από την αρμόδια Επιτροπή-(εφόσον η απόφαση είναι θετική, ακολουθεί το επόμενο στάδιο)  4ο: Σύνταξη του προτύπου-(συντάσσεται από τους εμπειρογνώμονες και επιτυγχάνεται η συναίνεση για το περιεχόμενό του)  5ο: Επικύρωση του προτύπου-(μέσω δημόσιας διαβούλευσης και ψηφοφορίας)  6ο: Δημοσίευση του προτύπου Ανασκόπηση Προτύπων Σε Ευρωπαϊκό (CEN, CENELEC) και Διεθνές (ISO, IEC) επίπεδο και σύμφωνα με καθιερωμένες διαδικασίες, εξετάζεται περιοδικά από τους Οργανισμούς η αναγκαιότητα για ένα από τα παρακάτω βήματα:  Επανεπικύρωση, ή  Τροποποίηση, ή  Απόσυρση ενός Τυποποιητικού Εγγράφου. Συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών Η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στην παγκόσμια -μέσω σύγκλισης των Προτύπων-, απαιτούσε τη δημιουργία μηχανισμών για τη διασφάλιση ότι τα Διεθνή Πρότυπα είναι συμβατά με τα Ευρωπαϊκά (και αντιστρόφως). Οι μηχανισμοί αυτοί θεσμοθετήθηκαν με την “Συμφωνία της Βιέννης” που υπεγράφη μεταξύ των Οργανισμών CEN και ISO το 1991 και ανανεώθηκε επ΄αόριστον το 2001.Η Συμφωνία της Δρέσδης (1996) είναι η αντίστοιχη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ CENELEC και IEC. Η “Συμφωνία της Βιέννης”  αναγνωρίζει κατ’ αρχήν την πρωτοκαθεδρία των Διεθνών Προτύπων, δέχεται όμως ότι η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά μπορεί να χρειάζεται επειγόντως Πρότυπα για τα οποία δεν έχει αναγνωρισθεί ακόμη η ανάγκη τους σε διεθνές επίπεδο και αναγνωρίζει στη CEN το δικαίωμα να προχωρά στη σύνταξη τους. Οι δύο οργανισμοί θα αλληλοενημερώνονται τακτικά για το πρόγραμμα των εργασιών τους και θα αποφεύγουν να αναπτύσσουν ξεχωριστά Πρότυπα με το ίδιο αντικείμενο. Υιοθέτηση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων Βάσει της “Συμφωνίας της Βιέννης” η CEN θα υιοθετεί υφιστάμενα Διεθνή Πρότυπα ISO ως Ευρωπαϊκά. Για τους Εθνικούς φορείς Τυποποίησης στην Ε.Ε. (άρα και από τον ΕΛΟΤ), η υιοθέτηση  των Διεθνών Τυποποιητικών Εγγράφων είναι προαιρετική, ενώ αντίθετα των Ευρωπαϊκών Τυποποιητικών Εγγράφων είναι υποχρεωτική, εντός τακτού χρονικού διαστήματος. Υιοθέτηση Διεθνών ΠροτύπωνΔιεθνές Πρότυπο ISO 9000 Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN ISO 9000 Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9000 Διεθνής Ταξινόμηση Προτύπων – ICS ( International Classification for Standards ) Το Σύστημα Διεθνούς Ταξινόμησης Προτύπων ICS δημιουργήθηκε το 1992 από τον ISO και σταδιακά εφαρμόστηκε από τους υπόλοιπους φορείς Τυποποίησης στους καταλόγους που εκδίδουν, καθώς και στις υπόλοιπες υπηρεσίες τους. Δημιουργήθηκε ειδικά για Πρότυπα και για να διευκολύνει την εναρμόνιση της πληροφορίας, προσφέροντας βοήθεια στον χρήστη να εντοπίσει τα Πρότυπα που αναζητάει. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα η θεματική δομή είναι μία ιεραρχική ταξινόμηση που αποτελείται από τρία επίπεδα.  Το πρώτο επίπεδο καλύπτει γενικούς τομείς δραστηριότητας στην Τυποποίηση. Κάθε τομέας χαρακτηρίζεται από ένα διψήφιο αριθμό π.χ.  91 Υλικά κατασκευών και οικοδόμηση Οι τομείς διαιρούνται σε ομάδες και υποομάδες, π.χ.  91.080 Κτιριακές κατασκευές  91.080.40 Κατασκευές σκυροδέματος Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιοι θεματικοί τομείς: • 13 Περιβάλλον και προστασία υγείας. Ασφάλεια • 29 Ηλεκτρολογία • 91 Υλικά κατασκευών και οικοδόμηση • 93 Θέματα Πολιτικού Μηχανικού Αναζήτηση Προτύπων στους καταλόγους των Οργανισμών Τυποποίησης Οδηγία 98/34/EΚ, ένα μέσο διαφάνειας στην υπηρεσία της εσωτερικής αγοράς Η Οδηγία 98/34/ΕΚ (πρώην 83/189/ΕΟΚ) και η τροποποίησή της 98/48/ΕΚ, καθορίζουν μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Ευρ. Επιτροπή αλλά και μεταξύ τους: 1. όλα τα νέα θέματα για τα οποία οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης προτίθενται να εκπονήσουν πρότυπα ή να τροποποιήσουν υφιστάμενα πρότυπα, εκτός και αν πρόκειται για αυτούσια μεταφορά Ευρωπαϊκών ή Διεθνών Προτύπων, και 2. όλα τα σχέδια εθνικών τεχνικών κανονισμών που αφορούν προϊόντα βιομηχανικά και γεωργικά στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα αλιευτικά, καθώς και τα σχέδια εθνικών κανόνων που καθορίζουν απαιτήσεις για τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, πριν από την ένταξη τους στην εθνική νομοθεσία.  Έτσι κάθε δημόσια αρχή-φορέας υποχρεούται να αποστέλλει στον ΕΛΟΤ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης όλα τα σχέδια εθνικών διατάξεων, προκειμένου αυτά να κοινοποιηθούν στο πλαίσιο της Οδηγίας 98/34.  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 1998L0034:20070101:EL:PDF Technical Regulations Information System - TRIS Τα κοινοποιημένα αυτά σχέδια μεταφράζονται κατ' αρχήν σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας και στη συνέχεια τίθενται στη διάθεσή των ενδιαφερομένων στο δικτυακό τόπο Europa μέσω μιας βάσης δεδομένων που ονομάζεται TRIS. Είναι ταξινομημένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες, ανάλογα με το αντικείμενό τους και τον αντίστοιχο τομέα δραστηριότητας. Το σύστημα ενημερώνεται καθημερινά και η πρόσβαση σε αυτό είναι δωρεάν. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει εγγραφή σε μία ή περισσότερες κατηγορίες προϊόντων.  http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_el.htm Οδηγίες Νέας Προσέγγισης – New Approach Directives Ένας από τους κυριότερους στόχους της Ευρ. Ένωσης είναι η εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς η οποία να βασίζεται στις αρχές της ελεύθερης διακίνησης των αγαθών, των υπηρεσιών, του κεφαλαίου και του εργατικού δυναμικού. Στην προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών, η Ε.Ε. εφάρμοσε μια νέα στρατηγική η οποία ονομάστηκε “Νέα Προσέγγιση – New Approach”. Η στρατηγική αυτή υιοθετήθηκε από όλες τις χώρες μέλη και δημιουργήθηκαν οι “Οδηγίες Νέας Προσέγγισης – New Approach Directives” οι οποίες αναφέρονται στην εθελοντική χρήση των Προτύπων ως τη μέθοδο με την οποία ικανοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις των Οδηγιών. Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Τα Πρότυπα συντάσσονται στην πλειοψηφία τους μετά από αίτημα της βιομηχανίας. Η Ε.Ε. μπορεί επίσης να ζητήσει από τους Οργανισμούς Τυποποίησης τη σύνταξη Προτύπων στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας ή μιας ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα αιτήματα αυτά είναι γνωστά ως Εντολές (Μandates) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν η επεξεργασία των εν λόγω προτύπων πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των λεγόμενων «Οδηγιών Νέας Προσέγγισης» , τα Πρότυπα αυτά αποκαλούνται «Εναρμονισμένα Πρότυπα» και τα προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με αυτά θεωρείται ότι ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις της σχετικής Οδηγίας. Τα Εναρμονισμένα αυτά Πρότυπα φέρουν το Παράρτημα “ΖΑ”, στο οποίο καθορίζονται οι πρόνοιες που πρέπει να εφαρμόσει ο παραγωγός έτσι ώστε το προϊόν του να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για να φέρει την σήμανση CE, “CE Marking”.Κατάλογος με όλα τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011: 246:0001:0033:EL:PDF  Στον κατάλογο αυτό αναφέρονται οι ημερομηνίες εφαρμογής του κάθε Προτύπου: Η αρχική ημερομηνία είναι η ημερομηνία που αρχίζει η περίοδος συνύπαρξης του Εναρμονισμένου Προτύπου και των αντιστοίχων Εθνικών υφιστάμενων Προτύπων. Στην περίοδο αυτή η επίθεση της σήμανσης είναι προαιρετική.Η δεύτερη ημερομηνία είναι η ημερομηνία λήξης της περιόδου. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής τα αντίστοιχα Εθνικά Πρότυπα θα πρέπει να αποσύρονται και η επίθεση της σήμανσης καθίσταται πλέον υποχρεωτική. Τεχνικές Προδιαγραφές - Technical Specifications  Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Οδηγία 98/34/EΚ, η «Τεχνική Προδιαγραφή» ορίζεται ως η Προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο στο οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας ή ιδιότητες χρήσης, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και το ετικετάρισμα, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας.  Η παράγραφος αυτή ορίζει την έννοια της Τεχνικής Προδιαγραφής, γενικού όρου που περιλαμβάνει τόσο τα Πρότυπα όσο και τους Τεχνικούς Κανόνες.  Διευκρινίζει ότι το έγγραφο που περιέχει την Τεχνική Προδιαγραφή ορίζει «τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος». Τα παραδείγματα που δίνονται δεν είναι περιοριστικά. Θα μπορούσε κανείς να προσθέσει τη σύνθεση του προϊόντος, τη μορφή του, το βάρος του, την εμφάνισή του, τις επιδόσεις του, τη διάρκεια ζωής του, την κατανάλωση ενέργειας κ.λπ.  Ο σκοπός της Προδιαγραφής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, π.χ. η προστασία του καταναλωτή, του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας ή της ασφάλειας, η τυποποίηση της παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας, η νομιμότητα των εμπορικών συναλλαγών, η διατήρηση της δημόσιας τάξης. Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΤΕ) (European Technical Approvals (ETA) Στο κείμενο της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για τα Δομικά Προϊόντα ορίζεται ότι ως Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρούνται πέραν των Προτύπων και οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΤΕ). Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ΕΤΕ (European Technical Approval (ETA)) είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για μια συγκεκριμένη χρήση. Η εν λόγω εκτίμηση βασίζεται στο δεδομένο ότι πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται για τα έργα στα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί το προϊόν.  Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση μπορεί να χορηγείται  α) σε προϊόντα για τα οποία • δεν υπάρχουν Εναρμονισμένα Πρότυπα, ούτε αναγνωρισμένο Εθνικό Πρότυπο • δεν υπάρχει εντολή από την Ε.Ε. για την κατάρτιση Εναρμονισμένου Προτύπου • η Ε.Ε. θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον προς το παρόν, να εκπονηθεί τέτοιο πρότυπο β) σε προϊόντα που αποκλίνουν σημαντικά από τα σχετικά Εναρμονισμένα ή αναγνωρισμένα Εθνικά Πρότυπα. Οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις για ένα προϊόν χορηγούνται σε κράτος μέλος, μετά από αίτηση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του σε ένα αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό οργανισμό και τα έξοδα της έκδοσης τους βαρύνουν τον αιτούντα βασίζονται σε ελέγχους, δοκιμές και αξιολόγηση δημοσιεύονται από τους οργανισμούς έγκρισης, οι οποίοι τις κοινοποιούν σε όλους τους άλλους αναγνωρισμένους οργανισμούς χορηγούνται κατά κανόνα για πέντε έτη, με πιθανότητα παράτασης Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οργανισμών που έχει εξουσιοδοτήσει για τη χορήγηση Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων. Στην Ελλάδα (σύμφωνα με το ΠΔ 334/94) ο αρμόδιος κοινοποιημένος Εθνικός Οργανισμός Τεχνικών Εγκρίσεων είναι ο ΕΛΟΤ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικών Εγκρίσεων (European Organisation for Technical Approvals EOTA) Οι κοινοποιημένοι Οργανισμοί για την έκδοση Τεχνικών Εγκρίσεων που ορίζονται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών) (European Free Trade Association EFTA) συνιστούν έναν ενιαίο φορέα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικών Εγκρίσεων(European Organisation for Technical Approvals (EOTA)).Ο ΕΟΤΑ λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΖΕΣ, CEN, ευρωπαϊκές ενώσεις εμπορικών και βιομηχανικών οργανώσεων.  Ο ρόλος του ΕΟΤΑ είναι κυρίως η παρακολούθηση της σύνταξης των Κατευθυντήριων Γραμμών των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων (European Technical Approval Guidelines ETAG΄s) και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έκδοση τους. http://www.eota.be/pages/home/ Κατευθυντήριες Γραμμές των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων (European Technical Approval Guidelines ETAG΄s) Μια ETAG είναι ένα έγγραφο που συντάσσεται από και για τους Οργανισμούς Έγκρισης -μέλη της ΕΟΤΑ-, ως αποτέλεσμα μιας εντολής (mandate) από την Ε.Ε. και την ΕΖΕΣ. Βασικός στόχος της ETAG είναι να καθορίσει πώς αυτοί οι Οργανισμοί θα πρέπει να αξιολογήσουν τις ιδιαιτερότητες / απαιτήσεις ενός προϊόντος ή οικογένειας προϊόντων. Οι ETAG δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη στην οικεία γλώσσα τους και οφείλουν να περιέχουν ιδίως τα εξής:κατάλογο των σχετικών ερμηνευτικών εγγράφων, η σύνταξη των οποίων ανατίθεται από την Ε.Ε. σε τεχνικές επιτροπές και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ.  τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το προϊόν, (Οδηγία 89/106,άρθρο 3, παρ.1): • μηχανική αντοχή και ευστάθεια, πυρασφάλεια, υγιεινή, υγεία και περιβάλλον, ασφάλεια χρήσης, προστασία κατά του θορύβου, εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας  τις διαδικασίες δοκιμής  τις μεθόδους ανάλυσης και εκτίμησης των αποτελεσμάτων των δοκιμών  τις διαδικασίες που σχετίζονται με την Δήλωση Συμμόρφωσης (Οδηγία 89/106, άρθρα 13, 14 και 15)  τη διάρκεια ισχύος της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης Ευρωκώδικες Οι Ευρωκώδικες (EN Eurocodes) είναι σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων που παρέχουν τεχνικές μεθόδους και κανόνες σχεδιασμού των στοιχείων που έχουν δομικό ρόλο σε ένα κατασκευαστικό έργο.  Απαρτίζονται από 10 κύρια Πρότυπα που συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, τοιχοποιία, γεωτεχνικά έργα και αλουμίνιο).Αυτά με τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε 58 συνολικά μέρη, στα οποία γίνεται ανάλυση της συμπεριφοράς των κατασκευών (κτιρίων, γεφυρών, δεξαμενών, φραγμάτων, πύργων, αγωγών, καπνοδόχων), στο σεισμό ή/και στην πυρκαγιά. Ολοκληρώθηκαν το 2007 από την Επιτροπή CEN/TC 250 "Structural Eurocodes”. Ο Ευρωκώδικας ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 παρέχει γενικές πληροφορίες ανεξάρτητες των υλικών που απαιτούνται για το σχεδιασμό κτιρίων και όλοι οι άλλοι πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αυτόν.Η αντίστοιχη Επιτροπή του ΕΛΟΤ ΤΕ 67 «Ευρωκώδικες», σε συνεργασία με την Επιτροπή Ευρωκωδίκων που συστήθηκε στο τ. ΥΠΕΧΩΔΕ, επιμελήθηκε την απόδοση στα Ελληνικά και ακολούθησε η έκδοση τους από τον ΕΛΟΤ. Εθνικά Προσαρτήματα Για κάθε μέρος Ευρωκώδικα, έχει εκδοθεί επίσης το «Εθνικό Προσάρτημα», το οποίο περιέχει τις «Εθνικά Προσδιορισμένες Παραμέτρους - NDP Nationally Determined Parameters», που καθορίζουν τις εθνικές επιλογές κάθε χώρας (για την Ελλάδα εμπίπτουν στην ευθύνη του ΥΠΥΜΕΔΙ), για το επίπεδο προστασίας που επιθυμεί να υιοθετήσει (σεισμικές παράμετροι, μεγέθη μετρήσεων κλπ.). Εθνική Εφαρμογή των Ευρωκωδίκων O στόχος της ύπαρξης των Ευρωκωδίκων ήταν να θεσμοθετηθεί ένα σύνολο κοινών τεχνικών κανόνων για το σχεδιασμό των κτιρίων και των έργων Πολιτικού Μηχανικού με την προοπτική να αντικαταστήσουν τους διαφορετικούς εθνικούς κανονισμούς των Κρατών Μελών. Αρχικά η CEN σε συμφωνία με την Ε.Ε.K. αποφάσισε οι Ευρωκώδικες να λάβουν τη μορφή Πειραματικών Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝV με διάρκεια ζωής τρία (3) χρόνια και πιθανότητα παράτασης δύο (2) ακόμα χρόνων. Στο αυτό το χρονικό διάστημα δοκιμαστικής εφαρμογής τους σε έργα κατασκευής, θα εξακολουθούσαν να ισχύουν τα Εθνικά Πρότυπα παράλληλα με τα ΕΝV. Η μετατροπή των ENV σε Πρότυπα ΕΝ θα απαιτούσε την κατάργηση των αντιτιθέμενων Εθνικών Προτύπων. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποχρεωτική εφαρμογή τους και την απόσυρση όλων των αντιτιθεμένων σχετικών εθνικών κανονισμών ορίστηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο της CEN η 31/12/10 (δίνοντας παράταση από την αρχικά ορισθείσα 31/3/2010). Αναμένεται η έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων από το ΥΠΥΜΕΔΙ. Πίνακας Ευρωκωδίκων ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣΕΛΟΤ ΕΝ 1990 - Ευρωκώδικας 0Βάσεις σχεδιασμού Basis of structural design1 μέροςΕΛΟΤ ΕΝ 1991 - Ευρωκώδικας 1Δράσεις στους φορείς Actions on structures10 μέρηΕΛΟΤ ΕΝ 1992 - Ευρωκώδικας 2Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα Design of concrete structures4 μέρηΕΛΟΤ ΕΝ 1993 - Ευρωκώδικας 3Σχεδιασμός φορέων από χάλυβα Design of steel structures20 μέρηΕΛΟΤ ΕΝ 1994 - Ευρωκώδικας 4Σχεδιασμός σύμμεικτων φορέων από χάλυβα και σκυρόδεμα Design of composite steel and concrete structures3 μέρηΕΛΟΤ ΕΝ 1995 - Ευρωκώδικας 5Σχεδιασμός ξύλινων φορέων Design of timber structures3 μέρηΕΛΟΤ ΕΝ 1996 - Ευρωκώδικας 6Σχεδιασμός φορέων από τοιχοποιία Design of masonry structures5 μέρηΕΛΟΤ ΕΝ 1997 - Ευρωκώδικας 7Γεωτεχνικός σχεδιασμός Geotechnical design3 μέρηΕΛΟΤ ΕΝ 1998 - Ευρωκώδικας 8Αντισεισμικός σχεδιασμός Design of structures for earthquake resistance6 μέρηΕΛΟΤ ΕΝ 1999 - Ευρωκώδικας 9Σχεδιασμός φορέων από αλουμίνιο Design of aluminium structures3 μέρη Δομή των ευρωκωδίκων ΕΝ 1990Ασφάλεια, λειτουργικότητα και ανθεκτικότηταΕΝ 1991Δράσεις στα δομήματαΕΝ 1992 ΕΝ 1994 ΕΝ 1996ΕΝ 1997ΕΝ 1993 ΕΝ 1995 ΕΝ 1999ΕΝ 1998Σχεδιασμός και λεπτομέρειεςΓεωτεχνικός και αντισεισμικός σχεδιασμός ‘‘Πρώην’’Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) Το έργο της σύνταξης των 451 ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Action Plan» του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Παραγωγής των Δημοσίων Έργων, (2003-2006), υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) και την συμβολή του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ). Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του αντικειμένου των συνήθων τεχνικών έργων (οδοποιία, λιμενικά, υδραυλικά, σιδηροδρομικά έργα κλπ.) και ως εκ τούτου αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τον κόσμο των τεχνικών. Αναπτύχθηκαν από επιτροπές μηχανικών του πανεπ/ακού χώρου, του δημοσίου τομέα, μελετητές, κατασκευαστές και ελεύθερους επαγγελματίες.  Το έτος 2007 δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. για δημόσια διαβούλευση. Μετέπειτα (2009) το Υπουργείο ανέθεσε τον ΕΛΟΤ να μεταφέρει τα κείμενα στην Ελληνική Τυποποίηση, έργο που απαιτούσε μεταξύ άλλων • έλεγχο και επικαιροποίηση των αναφορών σε Πρότυπα που υπήρχαν σε αυτά, • ομογενοποίηση της ορολογίας, και τέλος • έκδοση τους ως Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Αναμένεται η έκδοση Κανονιστικών Πράξεων από το Υπουργείο, έτσι ώστε η χρήση τους να γίνει υποχρεωτική στα Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα. Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ)  Το ΤΕΕ ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, προκειμένου να στηρίξει την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό των Μελών του κατάρτισε σε συνεργασία με την Πολιτεία τις απαραίτητες Τεχνικές Οδηγίες οι οποίες εξειδικεύουν τα πρότυπα των μελετών και των επιθεωρήσεων της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων στα Ελληνικά κλιματικά και κτιριακά δεδομένα. Οι Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΚΑ με την Αριθ. οικ. 17178/ΦΕΚ Β 1387-2010 Απόφαση και τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή. Πίνακας ΤΟΤΕΕ ΤΟΤΕΕΤΙΤΛΟΣ (Έγκριση με την Αριθ. οικ. 17178/ΦΕΚ Β 1387-2010 Απόφαση ΥΠΕΚΑ)ΤΟΤΕΕ 20701−1/2010Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσηςΤΟΤΕΕ 20701−2/2010Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίωνΤΟΤΕΕ 20701−3/2010Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχώνΤΟΤΕΕ 20701−4/2010Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού Προγενέστερα (1986) το ΤΕΕ είχε εκδώσει 10 Τεχνικές Οδηγίες που αφορούν στις Εγκαταστάσεις (εκτός ηλεκτρολογικών) των κτιριακών έργων, οι οποίες χρήζουν αναθεώρησης.Σχετικός πίνακας εκείνων των Τεχνικών Οδηγιών υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ:  http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/TOTEE_PΗ Ομάδα Εργασίας που συνέστησε το ΤΕΕ για την αναθεώρηση της Τεχνικής Οδηγίας ΤΟΤΕΕ 2427/83 «Κατανομή Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης Κτηρίων» παρέδωσε το τελικό κείμενο  http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/TOTEE_P/TOTEENOMOS%2025-04-07.pdf Χρήσιμες συνδέσεις              ΕΛΟΤ – Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - http://www.elot.gr ANSI - American National Standards Institute - http://www.ansi.org AFNOR - Association Française de Normalisation - http://www.afnor.fr ASTM – American Society for Testing and Materials-http://www.astm.org BSi – British Standards Institution - http://www.bsi.org.uk CEN – European Committee for Standardization - http://www.cenorm.be CENELEC – European Committee for electrotechnical Standardization http://www.cenelec.be DIN - Deutsches Institut für Normung - http://www.din.de ETSI - European Telecommunications Standardization Institute http://www.etsi.org/ IEC – International electrotechnical commission-http://www.iec.ch ISO – International Organization for Standardization - http://www.iso.ch ITU – International Telecommunication Union -http://www.itu.int/ VDE - Verband Deutscher Elektrotechniker - http://www.vde.de VDI - Verein Deutscher Ingenieure - http://www.vdi.de
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
24 Σεπτεμβρίου 2012

Πάρα πολύ καλή παρουσίαση του Θέματος "Τυποποίηση" απο την κ. Λίνα Μετινίδου /Τμημ.Τυποπ.ΤΕΕ, από την Ημερίδα Διαχείρισης Ποιότητο του ΤΕΕ, στις 4.4.12.
Την ίδια ημέρα και ώρα είχε το ΥΠΥΜΕΔΙ άλλη Ημερίδα με παρόμοιο θέμα "Ποιότητος Τεχνικών Εργων" και ετσι δυστυχώς δεν μπορέσαμε να παραστούμε!
Τέτοιες εισηγήσεις θα έπρεπε να αξιοποιηθούν και από τον ΣΠΜΕ, στο ΔΕΛΤΙΟ του, ώστε να ενημερωθούν στο Θέμα αυτό οι Συνάδελφοι.
Ν.Μαρσελλος

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.