Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Σχετική επιστολή του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ (ΣΑΤΕ) προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ. 25102/∆Κ/σµΑθήνα, 12 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΣ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Υπόψη 1. Υπουργού κ. Κ. Χατζηδάκη 2. Αναπληρωτή Υπουργού κ. Στ. ΚαλογιάννηΘΕΜΑ: «Εκσυγχρονισµός συστήµατος τιµολόγησης δηµοσίων έργων». ΣΧΕΤ.:Η υπ’αριθµ. 1081/321/359/24515/2984/14.03.2012 Εργοληπτικών ΟργανώσεωνΚοινήεπιστολήτωνΑξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, Όπως ήδη γνωρίζετε από προηγούµενες κυβερνητικές θέσεις που έχετε υπηρετήσει ο τοµέας διαπίστωσης και παρακολούθησης των τιµών των συντελεστών παραγωγής δηµοσίων έργων παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα, µε σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος και διαφάνεια υλοποίησης αυτών, µε τελικό αποτέλεσµα τις µη-δυνάµενες να προβλεφθούν αστοχίες προϋπολογισµών, τις εσφαλµένες αναθεωρήσεις τιµών και τελικά την αντιπαραγωγική κατανοµή των περιορισµένων δηµοσίων αλλά και κοινοτικών πόρων. Θεωρούµε ότι σήµερα η αναγκαιότητα αναµόρφωσης του σχετικού πλαισίου είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Προς αυτή την κατεύθυνση, θέτουµε στην διάθεσή σας, σύµφωνα µε το σχετικό, το οποίο και επισυνάπτουµε, πιλοτικό έργο που είχαν αναθέσει οι Εργοληπτικές Οργανώσεις σε εξειδικευµένη Ανάδοχη Σύµπραξη µε αντικείµενο την υλοποίηση νέου Συστήµατος Ανάλυσης Τιµών για την Τιµολόγηση των ∆ηµοσίων Έργων και την Αναθεώρηση των συµβατικών τιµών, το οποίο περιλαµβάνει τα εξής περιεχόµενα: √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √Μεθοδολογία σύνταξης αναλύσεων τιµών. Μεθοδολογία και τον υπολογισµό των βασικών τιµών ηµεροµισθίων. Ενιαία κωδικοποίηση και τον προτεινόµενο τρόπο υπολογισµού µισθωµάτων και δαπάνης µηχανικού εξοπλισµού. Αναλυτικό υπολογισµό των µισθωµάτων και της ηµερήσιας δαπάνης των µηχανηµάτων, που συµµετέχουν στις υποβληθείσες αναλύσεις. Προτεινόµενη ενιαία κωδικοποίηση των υλικών. Προτεινόµενες τιµές υλικών που χρησιµοποιήθηκαν στις υποβληθείσες αναλύσεις. 198 αναλύσεις τιµών για οικοδοµικές εργασίες. 192 αναλύσεις τιµών για εργασίες οδοποιίας. 200 αναλύσεις βοηθητικών τιµών δαπάνης µηχανηµάτων µε τη νέα µεθοδολογία. 244 αναλύσεις τιµών εργασιών εγκατάστασης εργοταξίου, σηµάνσεων και µέτρων ασφαλείας. Περίγραµµα αντικειµένου και λειτουργιών του Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Γ.Ε. καθώς και προτάσεις θεσµικών παρεµβάσεων.Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr w w w . s a t e . g r Τα κύρια στοιχεία των παραπάνω έχουν ήδη εξετασθεί και υιοθετηθεί από αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου σας, στα πλαίσια της λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης και Βελτίωσης του Συστήµατος Τιµολόγησης Έργων, που συστάθηκε στην Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων, ακριβώς µε αυτό το αντικείµενο. Κύριοι Υπουργοί, χωρίς περαιτέρω παλινδροµήσεις και καθυστερήσεις, σας ζητούµε την άµεση αξιοποίηση της εν λόγω εργασίας και την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων για την εφαρµογή της στα ∆ηµόσια Έργα, πράξη που θα συνδράµει τα µέγιστα στην οµαλή εκτέλεση και απορρόφηση των, ιδιαίτερα αναγκαίων, κοινοτικών πόρων στην Χώρα. Με τιµή, Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣΣυν.: Η υπ’αριθµ. 1081/321/359/24515/2984/14.03.2012 Κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων2
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.