Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Παρουσίαση του κ. Στέφανου Δρίτσου, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην ημερίδα για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. που διογανώθηκε από το ΤΕΕ, τον ΟΑΣΠ και τον ΣΠΜΕ στις 31-05-2012, στην Αθήνα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)»Διαστασιολόγηση Επεμβάσεων Στέφανος Δρίτσος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο ΠατρώνΑθήνα, 31/5/20121 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝΣκυρόδεμαΧάλυβαςΣύνθετα8.1 Γενικές Απαιτήσεις Έλεγχος διεπιφανειών 8.2 Επεμβάσεις σε Κρίσιμες Περιοχές Ραβδόμορφων Δομικών Στοιχείων Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της ικανότητας έναντι μεγεθών ορθής έντασης Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της φέρουσας ικανότητας έναντι τέμνουσας Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της τοπικής πλαστιμότητας Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της δυσκαμψίας 8.3 Επεμβάσεις σε Κόμβους Πλαισίων Ανεπάρκεια λόγω διαγώνιας θλίψης κόμβου Ανεπάρκεια οπλισμού κόμβου 8.4 Επεμβάσεις σε Τοιχώματα Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση ικανότητας έναντι μεγεθών ορθής έντασης Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της φέρουσας ικανότητας τέμνουσας Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της τοπικής πλαστιμότητας Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της δυσκαμψίας 8.5 Εμφάτνωση Πλαισίων Προσθήκη απλού “γεμίσματος” Τοιχωματοποίηση πλαισίων Ενίσχυση υφιστάμενων τοίχων πληρώσεως Προσθήκη ράβδων δικτύωσης, μετατροπή πλαισίων σε κατακόρυφα δικτυώματα8.6 Προσθήκη Νέων Παράπλευρων Τοιχωμάτων και Δικτυωμάτων Σύνδεσμοι  Θεμελίωση νέων τοιχωμάτων Διαφράγματα8.7 Επεμβάσεις σε Στοιχεία Θεμελίωσης2 3 Βλάβες σε Δοκίμιο με Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα και Βλήτρα 4 Βλάβες σε Δοκίμιο με Έγχυτο Σκυρόδεμα, Λεία Διεπιφάνεια χωρίς Διατμητικούς Συνδέσμους 5 6 Έλεγχος Συνεργασίας στη Διεπιφάνεια Ανίσωση ΑσφαλείαςRid > Sid Αντίσταση Διεπιφάνειας (σε θλίψη, σε εφελκυσμό, διατμητική) (βλ. Κεφ.6)Εντατικά Μεγέθη που δρουν στη διεπιφάνεια Ελάχιστα και Μέγιστα 7 Έλεγχος Διεπιφανειών παλαιό σκυρόδεμαFABδιεπ.Vi-jΒΑδιεπ,ΒΓ =F -F Vi-j ΑΒ ΓΔΓ FΓΔιjΔνέο σκυρόδεμαaήΜ΄Μ΄ +Δ Μ΄. i jV z΄V΄V΄ διεπ.Vi-jM ' a   V' z' z' ',V' ή, έ ό ά ά  έaδιεπ. διεπ. Vi- j ≤ VRdΕλάχιστο Ποσοστό Βλήτρων ρδ =Αsd f ≥ 0,18 ctm 8 fyk Acδ sina 9 Εκτράχυνση με Αμμοβολή 10 Προετοιμασία Επιφάνειας με Αεροματσάκονο 11 ΜΑΝΔΥΕΣ Ο.Σ.Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ12 13 14 Τοποθέτηση ενδιάμεσων συνδετήρων σε επιμήκεις διατομές15 Τοποθέτηση ενδιάμεσων συνδετήρων σε τετραγωνικές διατομές OXINAIγωνία 45ο16 Άνοιγμα Συνδετήρων17 Ηλεκτροσυγκόλληση Άκρων Συνδετήρων Μανδύα18 Θλίβουσα Δύναμη Μανδύα{ΤριβήΑναρτήρες “(πάπιες)”{{A sb Fcm =4uo μfctm + 10nb +nD FuD hs ΒλήτραΕλάχιστοι Συνδετήρες ΜανδύαΕΚΩΣ 2000 ΚαιAsw t  fctm ≥ αsw fywd, δηλ.αsw fywd  0.8   f ctm d2 h   tΠροσεγγιστική Μέθοδος Μονολιθικής Συμπεριφοράς kk = 0,80kr = 0,90kθy = 1,25kθu = 0,80 19 PΠλήρης ΑλληλεπίδρασηΜερική ΑλληλεπίδρασηΔιαχωρισμός20 Καμπύλες Εντατικού Μεγέθους–Παραμόρφωσης με Επισκευασμένα ΣτοιχείαF μονολιθικόFy,μ Fy,εεπισκευασμένοFres,μ Fres,εΚεΚμδy,μ δy,εFy,ε ΚF = Fy,μδδu,ε δu,μ δy,ε Κ δy = δy,μΚ Κκ = ε ΚμΚ δu =δu,ε δu,μ 21 Συντελεστές Μονολιθικότητας kk ί  ύ ύ ί ί  ύ ίkr  ή  ύ ύ ί  ή  ύ ίkk  kr  1,0 k ό  ύ ύ ί ό  ύ ίk u ή ό  ύ ύ ί ή ό ύ ίΠροσεγγιστική Μέθοδος Μονολιθικής Συμπεριφοράς Αντοχή, Πλαστιμότητα, Δυσκαμψία, Ικανότητα Παραμόρφωσης Ενισχυμένου Στοιχείου = ki (Αντοχή, Πλαστιμότητα, Δυσκαμψία, Ικανότητα Παραμόρφωσης Μονολιθικού Στοιχείου ) 22 Προσθήκη Νέας Στρώσης Σκυροδέματος Εκτίμηση ικανότητας Με συνεκτίμηση της ολίσθησης  Προσεγγιστικά με χρήση συντελεστών μονολιθικότητας Για πλάκες: kk = 0,85kr = 0,95kθy = 1,15kθu = 0,85kθy = 1,25kθu = 0,75Για λοιπά στοιχεία: kk = 0,80kr = 0,8523 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΡΑΒΔΩΝ σjtjσjtjσjtjρflsσjtjT  (1s ) Ab f s T    f ls   h  h,.     j t j  h Bό:(1s ) Ab f s  f lsfBσh(1-λ s ) b fs A t j,απ. = β μ ls σ j 24 Καμπτική Ενίσχυση Building Klinkerstr, AmsterdamΣ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ25 Teng et al, 2002Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ Αναλαμβανόμενη26 δύναμη επικολλητών φύλλων συναρτήσει του μήκους αγκύρωσης Teng et al, 2002Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ Απόσχιση27 επικάλυψης σκυροδέματος στο πέρας του σύνθετου υλικού Teng et al, 2002Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ28 Διάγραμμα Φορτίου-Βύθισης για Δοκούς Ενισχυμένες με Επικολλητά Ελάσματα29 Έλεγχος ΑποκόλλησηςP PmaxLe =P/2P/2Lb jd  LeEj tj 2 f ctmPmax  k f ctm b j LeE j f ctm crit Pmax   1,15  R  1, 2 1, 2 b j t j 2tjLbΑς θεωρηθεί η περίπτωση μίας δοκού από σκυρόδεμα C16/20 που ενισχύεται στο εφελκυόμενο πέλμα με ένα έλασμα ΙΟΠ-Άνθρακα, πάχους tj=1mm και πλάτους bj=1/2bw. Εξετάζοντας την 2η μορφή αστοχίας λαμβάνεται:2/3 fctm  0.3 fck  0.316 2/3  1.92 MPa καισ j,crit200 x 1.92 x 10 3  1.15  504 MPa 2 Χρήσιμη τεχνική για ενισχύσεις γύρω από νέα ανοίγματα σε πλάκες, τοιχώματαt j    j,crit 30 Έλεγχος Απόσχισης Άκρου Vs d,απολ.  Vcd,απολMs d,απολ.  0.67 MRd,απολRostasy, 1997Vsdj A j σ jd A so f ydo  A jσ jdVsd,απ όλ. 31 Μιτολίδης, Διδακτορική Διατριβή 2009, ΑΠΘ.32 Καμπτική Ενίσχυση με Οπλισμούς εντός “Αυλακιών” (Δεν καλύπτεται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.)σκυρόδεμα σκυρόδεμαstripΟπλισμόςconcreteΛάμες - ΡητίνηΛάμες -Ρητίνηbonding agentσκυρόδεμαΕγκιβωτισμένη ράβδος οπλισμούΣ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣΛάμες - Ρητίνη33 Αύξηση Φέρουσας Ικανότητας Έναντι Τέμνουσας Ανεπάρκεια Έναντι Λοξής Θλίψης (Vsd>VRd2) Με περίσφιγξηfck,c  1,125  1,25aωw  fck Με προσθήκη νέων στρώσεων σκυροδέματος  κλειστός μανδύας (συνιστάται)  τρίπλευρη ενίσχυση(α)(β)(γ)Ενδεικτικοί τρόποι ενίσχυσης σε διάτμηση έναντι ανεπάρκειας σε λοξή θλίψη: (α), (β) Κλειστές ενισχύσεις, (γ) Ανοικτές ενισχύσειςVsd ≤ γ1  VRd,r + VRM    Rd34 Ανεπάρκεια Οπλισμού Διάτμησης(Vsd>VRd3) Με πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος  Με εξωτερικά στοιχεία από χάλυβα ή ΙΟΠ(α)(γ)(στ)(β)(δ)(ε)(ζ)(η)Ενδεικτικοί τρόποι ενίσχυσης σε διάτμηση έναντι ανεπάρκειας οπλισμού διάτμησης: (α), (β) “κλειστή” ενίσχυση, (γ), (δ),(ε),(στ) “ανοικτή” ενίσχυση με αγκυρωμένα άκρα & 35 (ζ) “ανοικτή” ενίσχυση αποδεκτή κατά παρέκκλιση Διατμητική Ενίσχυση με ΙΟΠ(a)  (β)Η τάση στις ίνες εξαρτάται από το εύρος της ρωγμής που γεφυρώνουν. Δεν υπάρχει ανακατανομή της έντασης Αστοχούν οι ίνες στη θέση (α) πριν καλά-καλά ενεργοποιηθούν οι ίνες στην θέση (β) Μέση τιμή αντοχής ≈ ½ max Αντοχής kv = 0,5 36 Περίσφιγξη με Μεταλλικό Κλωβό37 Περίσφιγξη με ΙΟΠΣ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ38 Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ39 Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ40 σc περισφιγμένο με FRP f*c, FRP f*, c sπερισφιγμένο με στοιχεία χάλυβα απερίσφικτοfc 0,85fc0ε co εcuε*cu, FRPε*coε*cusΧαλύβδινη περίσφιγξη*  0,0035  0,1w cuΠερίσφιγξη ΙΟΠ με ίνες άνθρακος*  0, 0035 (fc* :fc )2 cuΠερίσφιγξη ΙΟΠ με ίνες γυαλιούε*  0,007 (fc* :fc )2 cu όπουfc*  1,125  1, 25w  fc 41 Απαιτούμενος Οπλισμός Περίσφιξης – Αύξηση Πλαστιμότητας Απαίτηση Στοχευόμενου q:  Υπολογίζεται ο απαιτούμενος δείκτης συμπεριφοράς qμ = q/qo (qo παράγοντας υπεραντοχής δομήματος κατά EC8)  Υπολογίζεται ο απαιτούμενος δείκτης πλαστιμότητας σε όρους μετακινήσεων:μd =qμ1+όταν Τ > Τ 2Τ2 (qμ -1) Τόταν Τ < Τ 2 Υπολογίζεται η απαιτούμενη τιμή του δείκτη πλαστιμότητας σε όρους καμπυλότητας : (μd – 1):(μ1/r – 1) = 3  Υπολογίζεται η απαιτούμενη μέγιστη θλιπτική παραμόρφωση σκυροδέματος:ε* = 2,2  μ1/r  εsy  ν cu Ογκομετρικό μηχανικό ποσοστό περίσφιξης ωw : * Χαλύβδινη Περίσφιξη: εcu  0,0035  0,1 α  ωw * Περίσφιξη με CFRP: εcu  0,0035  fc* : fc Περίσφιξη με GFRP: ε  0,007  f : fc  * cu* c22μεfc*  (1,125  1,25  a  ωw )fc 42 Απαιτούμενος Οπλισμός Περίσφιξης – Αύξηση Πλαστιμότητας Απαίτηση Στοχευόμενου m: Ομοίως με δείκτη συμπεριφοράς q, μόνο που το μd αντικαθιστάται με mαπ. Απαίτηση Επιθυμητής Ικανότητας Γωνίας Στροφής Χορδής θu: Υπολογίζεται η μ1/r μέσω αξιόπιστων συσχετισμών με τη μθu,.  ,. y Όπου η θy : Για δοκούς ή υποστυλώματα y  1/ r  y Ls  a V z h  0, 0013 1  1,5 3 Ls Για τοιχώματα1/ r y d bf y L a z L  1/ r  y d b f y y  1/ r  s V  0, 002 1  0,125 s    y 3 h   8 fc   8 fc Η συσχέτιση των μθ και μd γίνεται μέσω των σχέσεων:   dμη σχηματισμός πλαστικού μηχανισμού ορόφωνH tot   d H .πιθανός σχηματισμός πλαστικού μηχανισμού σε όροφο1/ r,.  3d,.  2ε* cu,απωw,απ43 ΕΝΙΣΧΥΣΗΚΟΜΒΩΝΠροσθήκη χιαστί κολλάρων από χαλύβδινα στοιχεία44 Επισκευή με ρητινενέσειςCEA, Sacley45 ΕΝΙΣΧΥΣΗΚΟΜΒΩΝΠροσθήκη επικολλητών ελασμάτων από χάλυβα46 Ενίσχυση κόμβων με ΙΟΠCEA, Sacley47 CEA, Sacley48 Ενίσχυση Τοιχωμάτων Αποκατάσταση Ανεπαρκών Αναμονών Όπως και στα υποστυλώματα Αύξηση Φέρουσας Ικανότητας Έναντι Κάμψης Προσθήκη υποστυλωμάτων στα άκρα Μονόπλευρη ενίσχυση και προσθήκη υποστυλωμάτωνΟλόπλευρος κλειστός μανδύας (συνιστάται)49 Ενίσχυση Τοιχωμάτων Αύξηση Φέρουσας Ικανότητας Έναντι Τέμνουσας Ανεπάρκεια λόγω λοξής θλίψης κορμούΠροσθήκη νέων στρώσεων σκυροδέματος ή μανδύα Ανεπάρκεια οπλισμού διάτμησης Προσθήκη Εξωτερικών στοιχείων χάλυβα ή ΙΟΠ ή μανδύας Ολίσθηση Τοιχώματος Προσθήκη κατακόρυφων μεταλλικών στοιχείων εκατέρωθεν του αρμού Τοπικός μανδύας  Αύξηση Πλαστιμότητας (Δεν προσφέρονται οι μέθοδοι περίσφιγξης)Αύξηση διατομής θλιβόμενου πέλματοςμε προσθήκη εγκάρσιου τοιχώματος με τοπική διεύρυνση του άκρου Τοποθέτηση εγκαρσίων διαμπερών σφικτήρων 50 Εμφάτνωση Πλαισίων  Σημαντική Αύξηση της Δυσκαμψίας και της Σεισμικής αντίστασης του φορέαΜορφές: Προσθήκη Απλού “Γεμίσματος”  Τοιχωματοποίηση Πλαισίου  Ενίσχυση Υφισταμένων Τοίχων Πληρώσεως Κρίσιμα σημεία της μελέτης  Έλεγχος επάρκειας μεταφοράς τέμνουσας στις στάθμες των ορόφων  Μικρή Αξονική → Μειωμένη Ενεργός Δυσκαμψία, Μεγάλη Στροφή στο Θεμέλιο Κατασκευαστικά θέματα  Δυσκολία σκυροδέτισης (ανεπαρκής πρόσβαση στην κορυφή)  Αντιμετώπιση συστολής ξήρανσης 51 Προσθήκη Απλού “Γεμίσματος”  Τοιχώματα από: α) Άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα (επί τόπου κατασκευαζόμενα ή προκατασκευασμένα) β) Άοπλη ή οπλισμένη τοιχοποιία  Δεν λαμβάνονται ειδικά μέτρα σύνδεσης του γεμίσματος με το πλαίσιο Προσομοίωση του γεμίσματος μέσω διαγώνιου θλιπτήρα  Χαμηλή πλαστιμότητα. Συνιστάται m≤1,5 Προσοχή Πρόσθετες Τέμνουσες σε Δοκούς και Υποστυλώματα 52 Τοιχοματοποίηση Πλαισίου Εμφατνώσεις πάχους μικρότερου ή ίσου με το πλάτος της δοκού νέο υποστύλωμανέο υποστύλωμανέο τοίχωμα παλαιό υποστύλωμαπαλαιό υποστύλωμανέο τοίχωμαΕμφατνώσεις πάχους μεγαλύτερου του πλάτους της δοκού53 Τοιχωματοποίηση Πλαισίου Προσομοίωμα Ελέγχου ΕπάρκειαςPhFsFsLNsNsFsΑσκούμενη Τοίχωμα:hστο2VRc Fs  Vs   sdPℓΤέμνουσαΈλεγχος Αντίστασης Φατνώματος:  Θλίψη Διαγώνιου Θλιπτήρα:Ns LFsNR   f t w bw ' cfc'  0, 6fcbw = ενεργό πλάτος διαγώνιου θλιπτήρα λ ≈ 0,4, συντελεστής απομένουσας απόκρισης του διαγώνιου θλιπτήρα μετά την υπέρβαση της κρίσιμης παραμόρφωσής του Διάτμηση κατά Μήκος των Διεπιφανειών:F., .  Fs 1 N R  n  Du L 2h 1 F., .  F.,.  n v Du 2Ελάχιστη ποσότητα βλήτρων 3Φ16 ανά μέτρο της περιμέτρου και ρmin 54 Ενίσχυση Υφισταμένων Τοίχων Πληρώσεως Με αμφίπλευρες οπλισμένες στρώσεις εκτοξευόμενου σκυροδέματος χωρίς υποχρεωτική αγκύρωση στο περιβάλλον πλαισίωμα. Ελάχιστο πάχος στρώσης 50 mm Min ρv= ρh=0,005Εξασφάλιση της από κοινού λειτουργίας υφιστάμενης τοιχοποιίας με τις δύο στρώσεις ενίσχυσης μέσω διαμπερών κοχλωτών συνδέσμων: Αντίσταση ενισχυμένου τοίχου = Αντίσταση λοξού θλιπτήρα55 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ (Λύση που απαιτεί ιδιαίτερα υψηλή μελετητική και κατασκευαστική εμπειρία)Λεπτομέρεια ΑΛεπτομέρεια Α- Κάτοψη Συνιστώμενη θέση τοιχωμάτων Ενδεικτική διάταξη συνδέσμωνΣυνίσταται: (α) Ο συνδυασμός της θεμελίωσης των νέων τοιχωμάτων με τις υφιστάμενες θεμελιώσεις (β) Η κατά το δυνατόν αύξηση της αξονικής δύναμης που θα αναλάβουν τα νέα τοιχώματα κατά 56 τον σεισμό ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ57 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ  Ανεπάρκεια επιφάνειας έδρασης  Ανεπαρκές ύψος Αύξηση διαστάσεων Συνδυασμός με ενίσχυση κατακόρυφων μελώνAsw  Pn tan   f ywdΕνδεικτική ενίσχυση πεδίλων με την τεχνική των μανδυών, 58 όταν η επέμβαση περιλαμβάνει και ενίσχυση του φέροντος κατακόρυφου στοιχείου Ανάρτηση www.episkeves.civil.upatras.gr59
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.