Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

13 Ιουνίου 2012: Κοινή ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012Κοινή Ανακοίνωση ΣΑΤΕ – ΣΕΓΜ: Επείγουσα αναγκαιότητα απορρόφησης του συνόλου των πόρων του ΕΣΠΑ 14 δισ. € μέχρι το 2015 Αποτελεί κοινό τόπο για κάθε υπεύθυνη και νηφάλια φωνή στην Ελλάδα ότι για να πετύχει η εθνική προσπάθεια ανόρθωσης απαιτείται να υπάρξει βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική στην οικονομία, ως βασική προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη μείωση του χρέους. Αυτή η προοπτική πρέπει να στηριχθεί σε σχέδιο που θα κινητοποιεί πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά μέσα, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίζει εκ βάθρων τα αρνητικά συμπτώματα που μας οδήγησαν εδώ, όπως: διαφθορά, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, πελατειακό κράτος, γραφειοκρατία, απαρχαιωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Απαιτείται ακόμη η δημιουργία ενός ριζικά διαφορετικού παραγωγικού μοντέλου, στο οποίο ο ιδιωτικός τομέας θα καινοτομεί, θα παράγει προϊόντα, θα προσφέρει υπηρεσίες και θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενώ το κράτος θα εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην λειτουργία των αγορών προς όφελος των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Αυτό το παραγωγικό μοντέλο εξασφαλίζεται από ένα μικρότερο και αποτελεσματικότερο κράτος και από έναν δημιουργικό, μη κρατικοδίαιτο και παρασιτικό, ιδιωτικό τομέα. Κρίσιμη παράμετρος στην εγκαθίδρυση του νέου παραγωγικού μοντέλου αποτελεί η άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις και το άνοιγμα όλων των αγορών σε περισσότερο ανταγωνισμό, συνθήκες, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν ακόμη και βραχυπρόθεσμα -παράλληλα με την ανταγωνιστικότητα- και τις ιδιωτικές επενδύσεις, εγχώριες και ξένες. Σήμερα σε συνθήκες εξαιρετικού περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας και της ρευστότητας, η διοχέτευση των πόρων του ΕΣΠΑ (περίπου 14 δισ. € μέχρι το 2015) σε υποδομές και δραστηριότητες με μεγάλο εισοδηματικό πολλαπλασιαστή, που αυξάνουν την παραγωγικότητα και ενισχύουν την εξωστρέφεια (δηλαδή αυξάνουν τις εξαγωγές και υποκαθιστούν εισαγωγές), είναι πρωτεύουσας σημασίας. Ευρέως αναγνωρίζεται, ότι μία από τις βασικές αιτίες της αυξημένης κρισιμότητας στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία, αποτελεί η διαχρονική αδυναμία αξιοποίησης των δεσμευμένων πόρων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση έργων υποδομής. Δεδομένης της πολλαπλασιαστικής λειτουργίας των δημόσιων επενδυτικών δαπανών σε έργα υποδομής η συνεχής υστέρηση των δημοσίων επενδύσεων έχει σημαντικότατες δυσμενείς συνέπειες στην συνολική οικονομική δραστηριότητα, φαινόμενο που βιώνουμε ήδη εδώ και μία τετραετία στην Ελλάδα, μέσω της διόγκωσης της ύφεσης και της ανεργίας.1 Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για το έτος 2012 υπάρχει υποχρέωση απορρόφησης πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία συνολικού ύψους 4.025 εκ. € (3.730 εκ. € κοινοτική συνδρομή, εκ των οποίων 2.850 εκ. € από το ΕΤΠΑ και 880 εκ. € από το ΕΚΤ). Μέχρι και τις 17/5/2012 η απορρόφηση των πόρων για το 2012 ανέρχονταν σε μόλις 9%, 361,7 εκ. € εκ των οποίων 310,2 εκ. € κοινοτική συνδρομή, ενώ ακόμη πιο αποκαρδιωτικά είναι τα συνολικά στοιχεία απορρόφησης του ΕΣΠΑ: 8.021,6 εκ. € συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη επί συνόλου 24.320 εκ. €, ήτοι, ποσοστό απορρόφησης 33%. Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν εύλογη ανησυχία και ερωτηματικά, ιδίως αν συνεκτιμηθούν τα παρακάτω: Ö η σημασία των επενδυτικών δαπανών σε υποδομές για τη δημιουργία αναχώματος στην επιδεινούμενη κρίση, Ö η σημαντική μείωση του ποσοστού εθνικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα έργα από 25% σε 5%, Ö η πολύμηνη παρουσία εκπροσώπων της Ε.Ε. με σκοπό την ενεργοποίηση των κοινοτικών μηχανισμών υποβοήθησης για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων (Task Force αλλά και παρακολούθηση 181 έργων από τον Επίτροπο κ. Χαν), Ö οι αρχικές συμφωνίες με την ΕΤΕπ ύψους 3 δισ. € για την χρηματοδότηση του σκέλους της εθνικής δαπάνης έργων του ΕΣΠΑ, προκειμένου να μην χαθούν και άλλοι κοινοτικοί πόροι, Ö η μεγάλη εμπειρία του ελληνικού διοικητικού μηχανισμού στη διαχείριση προηγούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, Ö η σύσταση ειδικής γραμματείας ΕΣΠΑ. Κατά τη γνώμη μας η πλήρης, άμεση και απρόσκοπτη αξιοποίηση του συνόλου των πόρων του ΕΣΠΑ καταγράφεται ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για την επιβίωση της Χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Δυστυχώς, η ανωτέρω εικόνα ισχνής απορρόφησης καταδεικνύει αδυναμία πραγματοποίησης αυτής της συνθήκης με τις υφιστάμενες δομές και διαδικασίες. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι θα πρέπει στην κρισιμότητα της συγκυρίας να απαντήσουμε με τηνεφαρμογήέγκυρων,διεθνώςδοκιμασμένωνκαιαποτελεσματικώνμηχανισμώνδιαχείρισης-επίβλεψης και με την υιοθέτηση έκτακτων διαδικασιών επιτάχυνσης των ρυθμών απορρόφησης, μέσω της επίσπευσης των απαιτούμενων χρόνων εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων και διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχων υλοποίησης μελετών και έργων. Υπενθυμίζουμε ότι ανάλογες επιλογές υιοθετήθηκαν επιτυχώς και σε άλλες κρίσιμες πρόσφατες περιόδους, όπως στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 αλλά και στο «κλείσιμο» των δύο προηγούμενων προγραμμάτων ευρωπαϊκής χρηματοδότησης (Β’ και Γ’ ΚΠΣ) με αποτέλεσμα τα έργα υποδομής που υλοποιήθηκαν μέσω αυτών των χρηματοδοτικών μηχανισμών να έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην πραγματική - τότε - ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επισημαίνουμε ότι η υιοθέτηση -έστω και σήμερα- έκτακτων διαδικασιών με την παράλληλη εφαρμογήαποτελεσματικώνμηχανισμώνδιαχείρισης-επίβλεψηςκαιτηνυιοθέτησηκαινοτόμων εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων ελέγχου και διαφάνειας, μπορούν2 ακόμη να εξασφαλίσουν την άμεση αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο συνθηκών γνήσιου και ανόθευτου ανταγωνισμού, τον οποίο όλες οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στο σύστημα παραγωγής δημόσιων έργων επιζητούν. Παράλληλα, πέραν των ανωτέρω, οι δύο οργανώσεις εκπροσωπώντας τους εμπλεκόμενους ιδιωτικούς φορείς του εγχώριου συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων εγκαινιάζουμε μία περίοδο συναντίληψης και συνεργασίας αναγνωρίζοντας ως κοινό στόχο τη διαμόρφωση και εμπέδωση συνθηκών άσκησης υγιούς επιχειρηματικότητας στον κλάδο, η οποία μέχρι και σήμερα εμποδίζεται από τις σημαντικές υστερήσεις της εγχώριας πολιτικής που ευνοούν τη διαφθορά διατηρώντας ένα περιβάλλον αδιαφάνειας, υπέρμετρης γραφειοκρατίας, θεσμικών, ρυθμιστικών και φορολογικών παραλογισμών, που επιδρά αρνητικά στις επιχειρηματικές δράσεις, δυσχεραίνοντας ολοένα και περισσότερο την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων τεχνικών και μελετητικών επιχειρήσεων. Η πλήρης ανατροπή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και η θεσμοθέτηση νέου περιβάλλοντος άσκησης μελετητικής και εργοληπτικής δραστηριότητας, βασιζόμενου στις διεθνείς πρακτικές (FIDIC), σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα αποτελούν βασικές προτεραιότητες.Για τον ΣΑΤΕΓια τον ΣΕΓΜΟ ΠρόεδροςΟ ΠρόεδροςΓ. ΒλάχοςΑνδρ. Λουκάτος3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.