Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021

Ενημέρωση για τις κρίσιμες αποστάσεις των δομικών κατασκευών από τα καλώδια της ΔΕΗ

Εργασίες κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΙστορικό Πριν από 15 χρόνια, στο τεύχος 1971/22-9-1997 του Ενημερωτικού Δελτίου του ΤΕΕ, είχε δημοσιευθεί επιστολή του τότε Διευθυντή Περιφέρειας Αττικής της ΔΕΗ Βασ. Αλεξόπουλου, με εξαιρετικά χρήσιμες υποδείξεις για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών και εργασιών πλησίον ηλεκτροφόρων καλωδίων. Όριζε τις κρίσιμες αποστάσεις των δομικών κατασκευών από τα καλώδια της ΔΕΗ και προχωρούσε σε επισημάνσεις για τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας των ηλεκτρολόγων. Η ανάγκη σχετικής ενημερώσεως των ασχολουμένων με την κατασκευή κτιρίων, υπάρχει και σήμερα. Ζητήσαμε από τη Διεύθυνση Δικτύου της ΔΕΗ να μας γνωρίσει τι ισχύει σήμερα επί του αντικειμένου και να μας ενημερώσει για την πιθανή επικαιροποίηση ή συμπλήρωση των υποδείξεων. Η απάντηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΕΗ καθιστά σαφές ότι οι χορηγηθείσες, τότε, υποδείξεις προστασίας των οικοδόμων από το ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχουν μεταβληθεί, ενώ διατηρεί κάποια επιφύλαξη για την ενδεχόμενη διαφοροποίηση ή βελτίωση των αναγκαίων ΜΑΠ του ηλεκτρολόγου, για τα οποία δεν έχει αρμοδιότητα. Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της αρχικής δημοσιεύσεως στο ΕΔ του ΤΕΕ, καθώς και την σύγχρονη απάντηση της ΔΕΗ. Για τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας του ηλεκτρολόγου ισχύουν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τον πλήρη κατάλογο των οποίων έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr στο Κεφάλαιο «Πρότυπα – Εγκύκλιοι», τον οποίο μπορεί να συμβουλευθεί κάθε ενδιαφερόμενος. Τηρείται επιφυλακή για ενδεχόμενη περαιτέρω ανάλυση στο μέλλον. Ευχαριστούμε δημόσια τη ΔΕΗ για την πρόθυμη ανταπόκριση.Ακολουθούν τα σχεικά κείμενα. JAEAAHE ' L0t2AA/o.ellltqgg[ re's Ap.tnpep.: Ilpog: P BOYAIKAA H r. OEOAQPO 12 ANKMANO: 11528 AOHNAAre09uvoq Atrrtou 22, XoAroxov6uAq 1O432, A0r1votlAnpogopies: N. Toropiroq T 2LO 5292478 F 2105235082 n . t s i a m i t a s @ d e dg r e . diHtrerrptrc4q Evdpyeroq ono 6irruo Arovopl'19 Anocnooerg oogoAeiog flepiAqq,rq: ooq Usop. npor. 1-OtL/L4.2.20L2 Eyerrro : o) EntoroArl p) EnroroAn AEHA.E. npoqrov flpoedpo rou TEEono .9.1997 rnqooq yro rrlv €yKupornrorcov nou ogopo oe ep
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.