Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 21 Μαίου 2022

Διαβάζοντας το κείμενο του συναδέλφου Αρχιτέκτονος Γιάννη Ζερβού, μου δημιουργήθηκε η απορία, για ποιο λόγο το ονόμασε «συμβολή στο Νέο Οικοδομικό Κανονισμό». Δεν βλέπω καμμία σχέση με τον Οικοδομικό Κανονισμό και, φυσικά, δεν βλέπω καμμία βελτίωση, θεωρώντας ότι η λέξη συμβολή υπονοεί αλλαγή προς το καλύτερο.

Ο ακτιβισµός στα «πολιτισµικά» Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός Μηχανικός∆ιαβάζοντας το κείµενο του συναδέλφου Αρχιτέκτονος Γιάννη Ζερβού, µου δηµιουργήθηκε η απορία, για ποιο λόγο το ονόµασε «συµβολή στο Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό». ∆εν βλέπω καµµία σχέση µε τον Οικοδοµικό Κανονισµό και, φυσικά, δεν βλέπω καµµία βελτίωση, θεωρώντας ότι η λέξη συµβολή υπονοεί αλλαγή προς το καλύτερο. Αντιθέτως, διέκρινα µια προσπάθεια να αποσπασθεί η επιδοκιµασία της «συντεχνίας» για την υποστήριξη επαγγελµατικών διεκδικήσεων, γνωστών ή αγνώστων, πράγµα που υποθέτω ότι επιτεύχθηκε, άλλωστε είναι εύκολο ακόµα και όταν δεν έχει σχέση µε το εύλογο των αιτηµάτων. ∆ιαβλέπω µια πρόθεση αυτοπροβολής για τη δηµιουργία «συµπάθειας» στους οµότεχνους ως προστάτης, µε τίτλο ένα θέµα γενικού ενδιαφέροντος, όπως ο ΝΟΚ, αλλά µε κρυφές ενέργειες που δεν έχουν σχέση µε τον τίτλο. Μου φάνηκε ότι ανεγνώρισα, σε εξευγενισµένη µορφή, την κραυγή του λαϊκού βάρδου «∆οξάστε µε». Θα προσπαθήσω να παραθέσω τη σειρά των σκέψεών µου και τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξα. Νοµίζω ότι θα συµφωνήσουν όλοι, ότι στην οικογένεια των µηχανικών µπορεί να διακρίνει κανείς και να τους κατατάξει, σε τρείς µεγάλες κατηγορίες • ••στους µηχανικούς «του γραφείου», τους µελετητές δηλαδή, που η δουλειά τους και η σχέση τους µε το επάγγελµα είναι καθαρά διανοητική στους µηχανικούς «του έργου» ή «του εργοταξίου», που ασχολούνται κυρίως µε την κατασκευή ή την επίβλεψη και πρέπει να κάνουν χειροπιαστό αντικείµενο τις διανοητικές κατακτήσεις των πρώτων στους µηχανικούς «του σαλονιού», που είναι ισχυροί, ειδικοί και µοναδικοί, στις δηµόσιες σχέσεις, τα cocktails, τα χειροφιλήµατα και την αερολογία. Συχνάζουν ή και δεν αποµακρύνονται ποτέ από τα πολιτικά γραφεία.Και ως προς µεν τις δύο πρώτες κατηγορίες υπάρχουν «νοθεύσεις», «διασταυρώσεις» και «ηµιαιµίες», που τις δηµιουργεί ο αγώνας για το µεροκάµατο, και η επιθυµία για πληρέστερη ενηµέρωση και βελτίωση στο κυρίως αντικείµενο. Η κατηγορία όµως «του σαλονιού» παραµένει αγνή και αµόλυντη, ούτε θέλει ούτε µπορεί να κάνει κάτι άλλο. Φυσικά είναι η πιο κατάλληλη για να πολιτευθεί. Πιστεύω ότι σχεδόν κανένας από τους συναδέλφους µας (στις σπουδές) που πέρασαν από το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων και τα παντός ονόµατος παρακλάδια του δεν ήταν πραγµατικός µηχανικός. Το ίδιο ισχύει και για τον Υπουργό Αναπληρωτή ΠΕΚΑ κ. Ν. Σηφουνάκη, πολύ προικισµένο, χωρίς αµφιβολία, που αποδέχτηκε τη «βελτίωση» του ΝΟΚ, µε υπόδειξη και για χατίρι του «ακτιβιστή» συναδέλφου.1/2 Σε µια περίοδο που δεν χτίζεται τίποτε, µε µια Κυβέρνηση που διαποµπεύθηκε για ανικανότητα και επικινδυνότητα, και διασώθηκε «κατ’ ανοχήν» από µία άλλη Υπηρεσιακή, µε διάρκεια ζωής µερικών µηνών, ο Αναπληρωτής Υπουργός θεώρησε ότι η σωτηρία της πατρίδας «κρέµεται» από τον Οικοδοµικό Κανονισµό, αυτό ήταν το επείγον. Αγνόησε τις διαµαρτυρίες όλων αυτών (µεταξύ τους και το ΤΕΕ) που διαµαρτύρονταν για την έλλειψη συµµετοχής και σχολιασµού, για αδικαιολόγητη σπουδή, για αδυναµίες, αυθαιρεσίες και ανεπάρκειες, και ο καλός Υπουργός προχώρησε ακάθεκτος, µε το δικό του µαχαίρι στο δικό του πεπόνι. ∆εν ήταν βέβαια η µόνη περίπτωση, οι τροπολογίες κατετίθονταν κατά εκατοντάδες, να προλάβουµε σήµερα, γιατί ποιος ξέρει για το αύριο. Η εποχή ήταν πρόσφορη να «νοµοθετήσουµε» κατά βούληση, δι’ υποκλοπής. Ευκαιρία για το «δεύτε τελευταίαν βολεψιάν». Σ’ αυτό το γενικό πνεύµα ένας συνάδελφος επισκέπτεται τον φίλο του, και οµότεχνο, Υπουργό και τον πείθει (αντιστάσεως µη ούσης) να βάλει την επιθυµητή υπογραφή, να κάνει τις επιθυµητές προσθήκες στον Νόµο. Ο Υπουργός βέβαια συναινεί, υποβαθµίζοντας και αυτός το αξίωµά του. Και ύστερα δηµοσιοποιεί το προσωπικό του κατόρθωµα, για να αποσπάσει επαίνους από τους επωφελούµενους. Το θεωρώ πρόκληση. Όταν πιστεύεις ότι προβάλεις λογικά και δίκαια αιτήµατα, προσπαθείς να υπερασπισθείς τις απόψεις σου και να πείσεις, στο φως της ηµέρας και της δηµοσιότητας. ∆εν προσπαθείς να επωφεληθείς µυστικά, για να αποσπάσεις τη δικαίωση. Και δεν κάνεις και κήρυγµα περί φροντίδας για την «πολιτιστική κληρονοµιά». Στην παρρησία και τη διαφάνεια φαίνεται η πάσης µορφής πολιτισµική επίδοση. Ευποιήσεις γαρ τα µέγιστα την πόλιν ει µη τους ορόφους αυξήσεις αλλά τας ψυχάς υψώσεις. Άµεινον γαρ εν οικήµασι µικροίς µεγάλας ψυχάς οικείν ή εν µεγάλαις οικίαις ταπεινά φωλεύειν ανδράποδα.2/2
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.