Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

... με έκπληξη ο εργοληπτικός κόσμος διαπίστωσε ότι στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση», προτείνεται στο άρθρο 6, παρ. 7, η αρμοδιότητα να περιέλθει για απευθείας ανάθεση έργων, υπηρεσιών και μελετών στον Περιφερειάρχη ...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIESΑθήνα 10 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “Ράβε - ξήλωνε” με τις απευθείας αναθέσεις Κοινή επιστολή των πέντε Εργοληπτικών Οργανώσεων Με το ένα νομοσχέδιο περιορίστηκε η δυνατότητα απευθείας αναθέσεων έργων, με το άλλο επανέρχεται, πάνω-κάτω, η ίδια διάταξη, απλώς αλλάζοντας αρμοδιότητα ! Συγκεκριμένα, όπως υπογραμμίζεται σε έγγραφο των πέντε εργοληπτικών οργανώσεων που στάλθηκε στους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα, Εσωτερικών Αναστάσιο Γιαννίτση, Υποδομών-Μεταφορών & Δικτύων Μαυρουδή Βορίδη, καθώς, επίσης, στον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη και της ΚΕΔΕ Κώστα Ασκούνη, με τροπολογία-προσθήκη του Υπουργού ΥΠΥΜΕΔΙ κ. Βορίδη στον νόμο «Ρύθμιση λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγοράς, θεμάτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», αντικαταστάθηκε το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008, ώστε να περιορίζεται εξαιρετικά η δυνατότητα απευθείας αναθέσεων έργων, ή η ανάθεση μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Η παραπάνω ρύθμιση ήταν επί μακρόν, πάγιο αίτημα του εργοληπτικού κλάδου αλλά και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με στόχο την εξάλειψη των αυθαίρετων και αδιαφανών διαδικασιών ανάθεσης των έργων που έχουν επιδράσει καίρια στην αναξιοπιστία της δημόσιας διοίκησης, κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, με έκπληξη ο εργοληπτικός κόσμος διαπίστωσε ότι στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση», προτείνεται στο άρθρο 6, παρ. 7, η αρμοδιότητα να περιέλθει για απευθείας ανάθεση έργων, υπηρεσιών και μελετών στον Περιφερειάρχη. Μια πρόβλεψη που έρχεται ευθέως σε αντίθεση, τόσο με την προαναφερθείσα τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008, όσο και με την προσπάθεια που καταβάλλουν σήμερα όλοι για διαφάνεια και χρηστή Διοίκηση. Γι’ αυτό και οι εργοληπτικές οργανώσεις ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς να αποσύρουν την επίμαχη διάταξη, που εκτός των άλλων εμφανίζει την κυβέρνηση να ακολουθεί την πρακτική του “ράβε-ξήλωνε”.Παρατίθεται το κείμενο της κοινής επιστολής των πέντε Εργοληπτικών ΟργανώσεωνΦειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr w w w . s a t e . g r Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) Ασκληπιού 23 - 106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) Αχαρνών 35 - 104 39 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε) Θεµιστοκλέους 6 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ) Φειδίου 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) Πινδάρου 4 - 106 71 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210-3617321Αριθ. Πρωτ. 1332/400/445/24737/3010ΑΘΗΝΑ, 9 Απριλίου 20121)ΠΡΟΣ Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. ∆ηµήτριο Ρέππα2) 1.Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων κ. Μαυρουδή Βορίδη2.Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Χρήστο Σπίρτζη3.ΚΟΙΝ.:Υπουργό Εσωτερικών κ. Αναστάσιο ΓιαννίτσηΠρόεδρο ΚΕ∆Ε κ. Κώστα ΑσκούνηΘΕΜΑ: Απόσυρση προτεινόµενου άρθρου 6, παρ. 7, σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση», περί απευθείας ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και µελετών. Κύριοι Υπουργοί, Όπως είναι γνωστό, πρόσφατα, µε τροπολογία-προσθήκη του Υπουργού ΥΠΥΜΕ∆Ι κ. Βορίδη στον νόµο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ», αντικαταστάθηκε το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008, ώστε να περιορίζεται εξαιρετικά η δυνατότητα απευθείας αναθέσεων έργων, ή η ανάθεση µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλουµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Η παραπάνω ρύθµιση ήταν επί µακρόν, πάγιο αίτηµα του εργοληπτικού κλάδου αλλά και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, µε στόχο την εξάλειψη των αυθαίρετων και αδιαφανών διαδικασιών ανάθεσης των έργων που έχουν επιδράσει καίρια στην αναξιοπιστία της δηµόσιας διοίκησης, κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.1 Με έκπληξη διαπιστώσαµε, ότι στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση», προτείνεται στο άρθρο 6, παρ. 7, η εισαγωγή της αρµοδιότητας του Περιφερειάρχη για απευθείας ανάθεση έργων, υπηρεσιών και µελετών. Η παραπάνω πρόβλεψη, έρχεται ευθέως σε αντίθεση τόσο µε την προαναφερθείσα τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008, όσο και µε την προσπάθεια που καταβάλλουν σήµερα όλοι για διαφάνεια και χρηστή ∆ιοίκηση. Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούµε να αποσύρετε την επίµαχη διάταξη του άρθρου 6, παρ. 7 του σχεδίου νόµου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ». Mε τιµή, Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις,2
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.