Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ, ανέπτυξε βάση δεδομένων υλικών ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Πρόκειται για μια μορφή ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ υλικών, ανάλογη με αυτή που προτείνεται από τις Εργοληπτικές Οργανώσεις για τα Προϊόντα Δομικών Κατασκευών.

Μπορείτε να επισκευθείτε την ενδιαφέρουσα αυτή βάση δεδομένων στην διεύθυνση:

http://www.ktizontastomellon.gr/index.php/proionta-kai-promhthefte

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Χτίζοντας το ΜέλλονΤο Χτίζοντας το Μέλλον είναι το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας. Υλοποιείται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ.Το Χτίζοντας το Μέλλον αποτελεί μια σύμπραξη ανάμεσα στο δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και τους πολίτες. Η σύμπραξη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο εθελοντικών συμφωνιών με τη βιομηχανία και το εμπόριο, ώστε ο πολίτης να έχει στη διάθεσή του πιστοποιημένα προϊόντα, υψηλών προδιαγραφών, σε πολύ καλύτερες τιμές από αυτές της τρέχουσας αγοράς. Χτίζοντας το Μέλλον - ΣτόχοιΤο Χτίζοντας το Μέλλον κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, στοχεύει:•να μειώσει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση των ελληνικών νοικοκυριών και των επαγγελματικών κτηρίων•να μειώσει, ταυτόχρονα, το ενεργειακό τους κόστος•να αποτελέσει ένα ανοικτό παράθυρο στην κοινωνία, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών και να μειωθεί το κόστος διαβίωσης•να αυξήσει την οικονομική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα•να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της κατασκευαστικής βιομηχανίας και•να δημιουργήσει μεγάλο αριθμό νέων θέσεων εργασίας. Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, που αποτελούν το καθένα, ένα αυτόνομο Πρόγραμμα 3,100,000 ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτήριαΤο συνολικό Πρόγραμμα ολοκληρώνεται το 2020. Χτίζοντας το Μέλλον – Παρεμβάσεις Μεγάλης ΚλίμακαςΕΠΙΠΕΔΟ 1 Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας Προηγμένη και ώριμη τεχνολογία στο σύνολο του κτηριακού αποθέματος της χώρας150,000 ενεργειακές παρεμβάσεις σε κατοικίες και επαγγελματικά κτήριαΔιάρκεια 2 χρόνια. ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Χτίζοντας το Μέλλον – Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας Επτά δράσεις μαζικής επέμβασης σε κατοικίες ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Χτίζοντας το Μέλλον – Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας Πέντε δράσεις μαζικής επέμβασης σε επαγγελματικά κτήρια ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Χτίζοντας το Μέλλον – Παρεμβάσεις Μεγάλης ΚλίμακαςΠρόσθετες Δράσεις: Εξ’ αποστάσεως κατάρτιση των τεχνιτών που δραστηριοποιούνται στον κτηριακό τομέα, με την ανάπτυξη και λειτουργία πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.  Πιστοποίηση προσόντων για επαγγελματίες του κτηριακού τομέα.  Παρακολούθηση των δράσεων Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα κτήρια του δημοσίου τομέα.  Ανάπτυξη καινοτόμου αγοράς προϊόντων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτηριακό τομέα.  Δημιουργία μηχανισμού ενεργειακής και περιβαλλοντικής υποστήριξης βιοτεχνικών, εμπορικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  Καθιέρωση ετήσιου Βραβείου για κτήρια βέλτιστης ενεργειακής αποδοτικότητας. Το Χτίζοντας το Μέλλον – Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας για τον πολίτη, εξασφαλίζει:•προϊόντα και συστήματα υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών. Όλα τα προϊόντα και τα συστήματα που θα εγκατασταθούν, μέσω του Προγράμματος, θα είναι πιστοποιημένα, εγγυημένα και υψηλής απόδοσης,•σημαντικές εκπτώσεις, μέσα από εθελοντικές συμφωνίες με τη βιομηχανία και το εμπόριο,•εξοικονόμηση ενέργειας, χρημάτων, καθώς και ένα υγιές και θερμικά άνετο περιβάλλον στο σπίτι και τη δουλειά,•δωρεάν ποιοτικό έλεγχο όλων των κατασκευών, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη και χωρίς αστοχίες εγκατάσταση των ενεργειακών συστημάτων που έχει επιλέξει ο πολίτης. Το Χτίζοντας το Μέλλον – Παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, για τον κατασκευαστή, έμπορο και εγκαταστάτη, εξασφαλίζει: •σύγχρονη οργάνωση της αγοράς προϊόντων και τεχνολογιών, καθώς και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, μέσα από την οργάνωση Βάσης δεδομένων, με τα πιστοποιημένα προϊόντα και υλικά, διαθέσιμης σε κάθε πολίτη,•τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για όλα τα παραγόμενα προϊόντα, που δεν διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση, λόγω τεχνικής ή οικονομικής αδυναμίας,•προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών του κατασκευαστικού κλάδου και των επαγγελματικών ενώσεων, μέσα από μια ευρεία και καλά σχεδιασμένη ενημερωτική καμπάνια,•δωρεάν ποιοτικό έλεγχο όλων των κατασκευών, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη και χωρίς αστοχίες εγκατάσταση των ενεργειακών συστημάτων που επιλέγει ο καθένας μας. Φιλοσοφία του ΠρογράμματοςΤο Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς κανένα περιορισμό. Η φιλοσοφία του έργου διαφοροποιείται από την μέχρι σήμερα κλασική επιδότηση των καταναλωτών για την κάλυψη μέρους του κόστους των επεμβάσεων, τις φοροαπαλλαγές και τις επιδοτήσεις μέρους του επιτοκίου κεφαλαίου δανεισμού για την πραγματοποίηση ενεργειακών επενδύσεων. Αντίθετα, επιδιώκει τη συνειδητή συμμετοχή όλων (πολίτες, διαχειριστές, έμποροι, βιομηχανία, βιοτεχνία, εγκαταστάτες και συντηρητές), εξασφαλίζοντας:  συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού,  τους καταναλωτές για το αποτέλεσμα της οικονομικής τους επιβάρυνσης,  τους κατασκευαστές, εμπόρους και εγκαταστάτες από αθέμιτο ανταγωνισμό, που στρεβλώνει την αγορά. Κλαδικοί Φορείς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί εθελοντικές συμφωνίες με 13 κλαδικούς φορείς και περισσότερους από 1000 επαγγελματίες του χώρου: •Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α)•Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ)•Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.ΘΕ)•Πανελλήνια Ένωση Βιομηχανιών Χρωμάτων Βερνικιών Μελανιών (ΠΕΒΧΒΜ)•Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (ΠΟΕΒΥ)•Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ)•Πανελλήνιος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ξύλινων Κουφωμάτων•Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης (ΠΣΠΔΠ)•Σύλλογος Εργολάβων Υδραυλικών Αθηνών & Πειραιώς (ΣΕΥΔΑΠ)•Σύλλογος Χρωματεμπόρων & Χρωματοπωλών Αττικής•Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ)•Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου (ΣΕΚΑ)•Σύνδεσμος Παραγωγών και Διανομέων Εξηλασμένης Πολυστερίνης (ΣΥΠΑΔΕ) Χτίζοντας το Μέλλον – Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας ΠληροφορίεςΤο Πρόγραμμα υποστηρίζεται από το διαδικτυακό τόπο:www.ktizontastomellon.grκαι τη γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών: 210 6603238
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.