Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Από τον κ. Δημοσθένη Τουλιάτο Πολ. Μηχανικό, Σύμβουλο ΣΑΤΕ

Το μετέωρο βήμα ενός εκσυγχρονισμού..

Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012€Το μετέωρο βήμα ενός εκσυγχρονισμού (ιστορικό μιας χαμένης 10-ετίας και κάμποσων εκατ. €)01/04/12Δ. Τουλιάτος1 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012 Αύγουστος 2002: Γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ACTION PLAN) Οκτώβριος 2002: ΚΥΑ ΔΟ/Ο/2/98/Φ.1510 (Κ.Σκανδαλίδης – Β.Παπανδρέου): Συγκρότηση Ομάδων Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για το συντονισμό και διοίκηση της υλοποίησης του Προγράμματος Δράσεων (ACTION PLAN) για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής Δημοσίων Έργων της Χώρας. (ΦΕΚ Β 1363/23-102002). Χρηματοδότηση από Τεχνική Βοήθεια ΕΠ - ΟΑΛΑΑ.Μάρτιος 2005, ΥΑ Δ1α/0/8/16: Έγκριση Ανάλυσης Τιμών με Περιγραφικό Τιμολόγιο έργων Πρασίνου (ΑΤΕΠ) – ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ !!!Σεπτέμβριος 2008: Σύσταση Επιτροπής «Αγγέλη» για τον καθορισμό νέου τρόπου αναθεώρησης τιμών ΔΕ (ΥΑ Δ17α/03/101/Φ2.5)Ιούλιος 2009: Έκθεση Επιτροπής «Αγγέλη». Υιοθέτηση πρότασης ΕΟΑύγουστος 2009: Σύσταση ΤΕ 99 ΕΛΟΤ για την επεξεργασία των ΠΕΤΕΠ και την κοινοποίησή τους στην ΕΕΣεπτέμβριος 2004, Ν.3263: «Μειοδοτικό Σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 8: Ενιαία τιμολόγια (ΝΕΤ) Οκτώβριος 2004, ΥΑ Δ17α/01/93/ΦΝ.437: Έγκριση ενιαίων τιμολογίων εργασιών δημοπράτησης δημοσίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και ΠρασίνουΙΟΚ–2η ΟΔΕ: ΠΕΤΕΠ 1η Φάση – Νέες Αναλύσεις ΤιμώνΜάιος 2010: Έγκριση της ΕΕ για την εφαρμογή των ΕΤΕΠ Απόφαση ΡΕΠΠΑ για την εφαρμογή των ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΩΝ και την κατάργηση μη-συμβατών διατάξεωνΑύγουστος 2010: Απόφαση Ρέππα (Δ11γ/Ο/393) για τη Σύσταση Επιτροπής «Μακρή» «διαρκούς παρακολούθησης και βελτίωσης – τροποποίησης του συστήματος τιμολόγησης και αναθεώρησης τιμών των εργασιών ΔΕ»Ιανουάριος 2011: Υποχρέωση εφαρμογής των ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΩΝΔεκέμβριος 2010: ΠρότασηΠλαίσιο Επιτροπής «Μακρή» για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσειςΜε την ίδια απόφαση (Οκτώβριος 2004) εγκρίθηκαν κα πρότυπα τεύχη Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τα οποία ισχύουν μέχρι σήμερα χωρίς να έχουν ποτέ εναρμονιστεί με τα ΝΕΤ, τις ΠΕΤΕΠ και τις ΕΤΕΠ !!! ΙΟΚ: Βελτιώσεις, συμπληρώσεις των ΠΕΤΕΠ - 2η Φάση (οίκοθεν)Επιτροπή Μακρή: Νέα ΝΕΤΔιάφορες Επιτροπές της ΓΓΔΕ: Βελτιώσεις, Αναπροσαρμογές, Τροποποιήσεις των ΝΕΤ2002 Ι Φ Μ Α Μ Ι2003Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2004Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2005Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ ΙΙούνιος 2005: 4-ημερη (26-30/6) αποστολή μελών του ΔΣ του ΣΑΤΕ σε Αυστρία (Βιέννη) και Γερμανία (Δρέσδη) για την επισκόπηση εφαρμοζόμενων συστημάτων τυποποιημένων άρθρων και αναλυτικών τιμολογίων. Οκτώβριος 2005: Πιλοτικό έργο στη Δρέσδη, με χρηματοδότηση του ΣΑΤΕ, για τη διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς και αυτόματης μεταγλώττισης στα ελληνικά του γερμανικού συστήματος τυποποιημένων άρθρων τιμολογίου (STLBBau, XML, DBD).. Φεβρουάριος 2006: Οργάνωση από το ΣΑΤΕ Ημερίδας με χρηματοδότηση ΣΑΤΕ & ΤΕΕ και με θέμα «Πρακτικές τιμολόγησης και κοστολόγησης Τεχνικών Έργων. Το παράδειγμα “STLB-Bau, XML, DBD” της Γερμανίας. Αναγκαιότητα και δυνατότητες ανάπτυξης ανάλογου συστήματος στην Ελλάδα» - Συμμετοχή DIN, DBD και ΕΛΟΤ2002-2012:Το χρονικό άλλης μιας χαμένης 10-ετίας 01/04/122006Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2007Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ ΙΤΕΕ: Ομάδα Εργασίας Τιμολ/σης & Κοστ/σης Τ.Ε.2008Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2009Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ ΙΝοέμβριος 2008: «Υπόμνημα Προτάσεων για τον εξορθολογισμό του μηχανισμού αναθεώρησης των συμβατικών τιμών στις συμβάσεις ΔΕ». Εκπονήθηκε με εντολή ΣΤΕΑΤ-ΣΑΤΕ. Υιοθέτηση προτάσεων από τη ΣΕΕΟΝοέμβριος 2006: Μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ των κλαδικών φορέων που συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας (ΤΕΕ, ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΕΓΜ, ΣΜΕ, ΙΟΚ, ΕΛΟΤ) – ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ !!! Ιούλιος 2008: Ένσταση των ΕΟ κατά του 132/25-6-2008 Πρακτικού Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών για το Β’ Τρίμ. 2008 της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών (ΕΔΤΔΕ).Δ. Τουλιάτος2010Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2011Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2012Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ ΙΙ Α Σ Ο Ν ΔΣυμμετοχή ΕΟ στην Επιτροπή «Μακρή» της ΓΓΔΕ Οκτώβριος 2009 – Οκτώβριος 2011: Έργο ΣΑΤΕ-ΣΤΕΑΤ-ΠΕΣΕΔΕ-ΠΕΔΜΗΕΔΕ «Νέο Σύστημα Αναθεώρησης Τιμών ΔΕ με βάση σύγχρονες Αναλύσεις Τιμών»Μάιος 2009: Κοινή επιστολής όλων των ΕΟ: «Θέσεις των ΕΟ για την επικαιροποίηση του τρόπου υπολογισμού της αναθεώρησης» με το Υπόμνημα Προτάσεων. Απαίτηση εφαρμογής συστήματος αναθεώρησης βασιζόμενο σε σύγχρονες αναλύσεις τιμών. Δεκέμβριος2009: Ένσταση των ΕΟ κατά του 137/25-11-2009 Πρακτικού Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών για τα Α’, Β’, Γ΄, Δ΄ Τρίμηνα 2009 της ΕΔΤΔΕΠροτάσεις Νομοθετικών παρεμβάσεων για Τιμολόγια & Αναθεώρηση κλπΝοε 2011– Φεβ 2012: Έργο ΣΑΤΕ-ΣΤΕΑΤ «Business Plan για το Παρατηρητήριο» Ιαν 2012: Υποστήριξη έκδοσης Συντ. Αναθ/σης (ACE Hellas)Μάρτιος2011: Ένσταση των ΕΟ κατά του 139/16-2-2011 Πρακτικού Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών για τα Α’, Β’, Γ΄, Δ΄ Τρίμηνα 2010 της ΕΔΤΔΕ – Αναδιαπίστωση Δ’092 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 20122002 – 2005: Action Plan – 2η ΟΔΕ - IOKΑναμένεται ακόμη η έκδοση ΥΑ για τις ΕΤΕΠ του 2005Αύγουστος 2002: Γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ACTION PLAN)2002 Ι Φ Μ Α Μ Ι2003Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2004Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2005Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2006Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2007Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2008Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2009Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2010Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2011Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2012Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ ΙΙ Α Σ Ο Ν ΔΙΟΚ–2η ΟΔΕ: ΠΕΤΕΠ 1η Φάση , Νέες Αναλύσεις ΤιμώνΟκτώβριος 2002: ΚΥΑ ΔΟ/Ο/2/98/Φ.1510 (Κ.Σκανδαλίδης – Β.Παπανδρέου) ΦΕΚ Β 1363/23-10-2002 Συγκρότηση Ομάδων Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για το συντονισμό και διοίκηση της υλοποίησης του Προγράμματος Δράσεων (ACTION PLAN) για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής Δημοσίων Έργων της Χώρας. Χρηματοδότηση από Τεχνική Βοήθεια ΕΠ - ΟΑΛΑΑ.01/04/12Δ. Τουλιάτος3 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 20122002-2005: Action Plan–2η ΟΔΕ-IOK ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ τ.ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ του 2002«ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» 1.Εκσυγχρονισμός του πλαισίου1.1 1.2 1.3 1.4Τεχνικές Προδιαγραφές Σύστημα προσδιορισμού κόστους Οδηγοί, Πρότυπα τεύχη και έγγραφα Νομοθετικό Πλαίσιο1.1 Τεχνικές ΠροδιαγραφέςΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ !!!«Η ύπαρξη πλήρων και εκσυγχρονισμένων Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΤΠ) για όλους τους τομείς των ΔΕ αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος παραγωγής τους, σε όλο τον κύκλο της μελέτης-παραγωγής-λειτουργίας-συντήρησής τους. Οι διαθέσιμες σήμερα (το 2002) Τεχνικές Προδιαγραφές παρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα: •Δεν καλύπτουν το σύνολο των τεχνικών αντικειμένων των ΔΕ•Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μία πολλαπλότητα τεχνικών προδιαγραφών για το ίδιο επιμέρους τεχνικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχυσης και την χρησιμοποίηση διαφορετικών προδιαγραφών από διάφορους φορείς υλοποίησης έργων.•Δεν είναι σύγχρονες, δηλαδή δεν αναφέρονται στις μεθόδους και μέσα παραγωγής των τεχνικών έργων που χρησιμοποιούνται σήμερα.•Δεν συνδέονται μονοσήμαντα με αντίστοιχα άρθρα Τιμολογίου κι τις Αναλύσεις Τιμών.•Δεν είναι εναρμονισμένες με τα ισχύοντα – υποχρεωτικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων – ευρωπαϊκά πρότυπα.»01/04/12Δ. Τουλιάτος4 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 20122002-2005: Action Plan–2η ΟΔΕ-IOK ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ τ.ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ του 2002«ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» 1.Εκσυγχρονισμός του πλαισίου1.1 Τεχνικές Προδιαγραφές 1.2 Σύστημα προσδιορισμού κόστους 1.3 Οδηγοί, Πρότυπα τεύχη και έγγραφαΚΑΜΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ …1.2 Σύστημα Προσδιορισμού του ΚόστουςΤΟ ΑΙΤΗΜΑ έργων. «Η εκτίμηση του κόστους των ΔΕ είναι από τα βασικότερα στοιχεία ενός προγράμματοςΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Παράλληλα, η τιμολόγηση ενός έργου αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία των τευχών ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ !!! δημοπράτησής του. Συνεπώς, η ύπαρξη ενός ενιαίου και σύγχρονου συστήματος εκτίμησης του συνολικού κόστους, τιμολόγησης των επιμέρους εργασιών και στατιστικής παρακολούθησης του κόστους των ΔΕ αποτελεί κύριο στοιχείο του πλαισίου παραγωγής ΔΕ. … Για την ανάπτυξη του Συστήματος είναι απαραίτητα και προβλέπεται να υλοποιηθούν τα ακόλουθα: α/ Κανονισμός για την σύνταξη του Συστήματος Κοστολόγησης/Τιμολόγησης β/ Κατάλογος και στοιχεία λειτουργίας μηχανημάτων τεχνικών έργων γ/ Κατάλογος ειδικοτήτων και στοιχεία εργασίας προσωπικού υλοποίησης τεχνικών έργων δ/ Συγκέντρωση δεδομένων τυπικών αποδόσεων μηχανημάτων και προσωπικού τεχνικών έργων. …» 01/04/12Δ. Τουλιάτος5 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 20122004 – μέχρι σήμερα: Το ενιαίο σύστημα τιμολόγησης των ΔΕ του Γ.Σουφλιά (ΝΕΤ) και πως ακυρώθηκε το ACTION PLAN του 2002 Αναμένεται η έκδοση ΥΑ για τις ΕΤΕΠ του 2005 και τα νέα ΝΕΤ του 2012Σεπτέμβριος 2004: Ν.3263: «Μειοδοτικό Σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 8: Ενιαία τιμολόγια (ΝΕΤ)Οκτώβριος 2004: ΥΑ Δ17α/01/93/ΦΝ.437: Έγκριση ενιαίων τιμολογίων εργασιών δημοπράτησης δημοσίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και ΠρασίνουΜε την ίδια απόφαση (Οκτώβριος 2004) εγκρίθηκαν κα πρότυπα τεύχη Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τα οποία ισχύουν μέχρι σήμερα χωρίς να έχουν ποτέ εναρμονιστεί με τα ΝΕΤ, τις ΠΕΤΕΠ και τις ΕΤΕΠ !!!Διάφορες Επιτροπές της ΓΓΔΕ: Βελτιώσεις, Αναπροσαρμογές, Τροποποιήσεις των ΝΕΤ Παραμένουν μέχρι σήμερα σε ισχύ οι Παλιές Αναλύσεις Τιμών (ΠΑΤ) για την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών 2002 Ι Φ Μ Α Μ Ι2003Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2004Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2005Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2006Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2007Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2008Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2009Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2010Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2011Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2012Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ ΙΙ Α Σ Ο Ν ΔΜΕ ΤΗΝ ΥΑ ΓΙΑ ΤΑ «ΝΕΤ» ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΕΡΓΟ ΤΗΣ 2ης ΟΔΕ ΚΑΙ ΑΝΕΣΤΑΛΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΕΠ01/04/12Δ. Τουλιάτος6 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Ιδού πόσο εύκολα ακυρώθηκε το ACTION PLAN και το μέχρι τότε έργο του ΙΟΚΕννοεί ότι αποτυπώνουν τις προσφορές «πειρατών», «αυτόχειρων» και «kamikaze contractors»Εδώ φαίνεται το «ακαταλόγιστο» του ανδρόςΗ απεξάρτηση δεν έγινε γιατί διατηρήθηκε η σύνδεση λόγω αναθεώρησης !!!Με την επίσημη αποδοχή και επικύρωση της Πρότασης –Πλαίσιο (βλ σελ 11) και την συνυπογραφή Μνημονίου για την υλοποίησή τηςΠώς διασφαλίζεται ότι η το νέο έργο του ΙΟΚ δεν θα έχει την ίδια τύχη ? 01/04/12Δ. Τουλιάτος7 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 20122005 – 2006: Ενέργειες ΣΑΤΕ, TEE – DIN,DBD Αναμένεται η έκδοση ΥΑ για τις ΕΤΕΠ του 2005 και τα νέα ΝΕΤ του 20122002 Ι Φ Μ Α Μ Ι2003Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2004Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2005Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2006Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ ΙΙούνιος 2005: 4-ημερη (26-30/6) αποστολή μελών του ΔΣ του ΣΑΤΕ σε Αυστρία (Βιέννη) και Γερμανία (Δρέσδη) για την επισκόπηση εφαρμοζόμενων συστημάτων τυποποιημένων άρθρων και αναλυτικών τιμολογίων.2007Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2008Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2009Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2010Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2011Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2012Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ ΙΙ Α Σ Ο Ν ΔΤΕΕ: Ομάδα Εργασίας Τιμολ/σης & Κοστ/σης Τ.Ε.Οκτώβριος 2005: Πιλοτικό έργο στη Δρέσδη, με χρηματοδότηση του ΣΑΤΕ, για τη διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς και αυτόματης μεταγλώττισης στα ελληνικά του γερμανικού συστήματος τυποποιημένων άρθρων τιμολογίου (STLB-Bau, XML, DBD)..Νοέμβριος 2006: Μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ των κλαδικών φορέων που συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας (ΤΕΕ, ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΕΓΜ, ΣΜΕ, ΙΟΚ, ΕΛΟΤ) – ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ !!!Φεβρουάριος 2006: Οργάνωση από το ΣΑΤΕ Ημερίδας με χρηματοδότηση ΣΑΤΕ & ΤΕΕ και με θέμα «Πρακτικές τιμολόγησης και κοστολόγησης Τεχνικών Έργων. Το παράδειγμα “STLB-Bau, XML, DBD” της Γερμανίας. Αναγκαιότητα και δυνατότητες ανάπτυξης ανάλογου συστήματος στην Ελλάδα» - Συμμετοχή DIN, DBD και ΕΛΟΤ 01/04/12Δ. Τουλιάτος8 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 20122008 – 2009: Προτάσεις ΕΟ για την επικαιροποίηση του τρόπου αναθεώρησης των τιμώνΜάιος 2009: Κοινή επιστολή όλων των ΕΟ: «Θέσεις των ΕΟ για την επικαιροποίηση του τρόπου υπολογισμού της αναθεώρησης» με Υπόμνημα Προτάσεων για: Τον εκσυγχρονισμό των Αναλύσεων Τιμών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, ώστε να αποτυπώνουν τον σημερινό βαθμό εκμηχάνισης των έργων και την πραγματική συμμετοχή της εργατικής δαπάνης στο κόστος των έργων !Σεπτέμβριος 2008: Σύσταση Επιτροπής «Αγγέλη» για την επικαιροποίηση του τρόπου υπολογισμού της Αναθεώρησης των τιμών εργασιών των ΔΕ(ΥΑ Δ17α/03/101/Φ2.5/15-09-08) 2002 Ι Φ Μ Α Μ Ι2003Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2004Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2005Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2006Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2007Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2008Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2009Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2010Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2011Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2012Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ ΙΙ Α Σ Ο Ν ΔΙούλιος 2009: Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής «Αγγέλη». Υιοθέτηση πρότασης ΕΟ «Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής έκριναν ομοφώνως ως κατ’ αρχήν θετική και προς την σωστή κατεύθυνση την πρόταση των ΕΟ και αναμένουν την παρουσίαση των νέων εκσυγχρονισμένων Αναλύσεων Τιμών, τις οποίες θα επεξεργασθούν οι Οργανώσεις»01/04/12Δ. ΤουλιάτοςΟκτώβριος 2009 : Ανάθεση από: ΣΑΤΕ-ΣΤΕΑΤ-ΠΕΣΕΔΕ-ΠΕΔΜΗΕΔΕ Του Πιλοτικού Έργου: «Νέο Σύστημα Αναθεώρησης Τιμών ΔΕ με βάση σύγχρονες Αναλύσεις Τιμών»9 ΔΗ Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 201210/2009–10/2011: Εκπόνηση Πιλοτικού Έργου ΕΟΑνάδειξη της αναγκαιότητας ενός Παρατηρητηρίου για την αναβάθμιση του τρόπου διαπίστωσης των Βασικών Τιμών Υλικών2007 Ι Φ Μ Α ΜΙΙΑ Σ Ο Ν Δ2008 Ι Φ Μ Α ΜΙΙΑ Σ Ο Ν Δ2009 Ι Φ Μ Α ΜΙΙ2010Α Σ Ο Ν ΔΙ Φ Μ Α ΜΙΙ2011Α Σ Ο Ν ΔΙ Φ Μ Α ΜΙΙΑ Σ Ο Ν Δ2012 Ι Φ Μ Α ΜΙΙΑ Σ Ο Ν ΔΕπιβεβαίωση της εφικτότητας και βιωσιμότητας του Σχεδίου11/2011–02/2012 Εκπόνηση Μελέτης: «Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business Plan) Ανάπτυξης Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων» Με χρηματοδότηση ΣΤΕΑΤ-ΣΑΤΕ 01/04/12Δ. Τουλιάτος10 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Αύγουστος 2010: Απόφαση Ρέππα (Δ11γ/Ο/393) για τη Σύσταση της Επιτροπής «Μακρή» «Διαρκούς παρακολούθησης και βελτίωσης – τροποποίησης του συστήματος τιμολόγησης και αναθεώρησης τιμών των εργασιών ΔΕ»2004Μ Α Μ Ι2005Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2006Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2007Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2008Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2009Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2010Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2011Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι2012Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ ΙΙ Α Σ Ο Ν ΔΔεκέμβριος 2010: Πρόταση-Πλαίσιο Επιτροπής «Μακρή» για τις αναγκαίες δράσεις βελτίωσης του συστήματοςΟμόφωνη διαπίστωση αναγκαιότητας Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων12/2010: Υποβολή στην Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΥΜΕΔΙ ομόφωνης Πρότασης-Πλαίσιο της Επιτροπής «Μακρή» για τις αναγκαίες δράσεις βελτίωσης του συστήματος 01/04/12Δ. Τουλιάτος11 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 20122012: Και πάλι από την αρχή … !!!01/04/12Δ. Τουλιάτος12 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 201201/04/12Δ. Τουλιάτος13 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Η απόφαση της ΓΓΔΕ για τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Πράξης: «Σύνταξη Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) και αντίστοιχων Άρθρων Αναλυτικών Τιμολογίων Εργασιών Δημοσίων Έργων» θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά και να επισπεύσει την ανάπτυξη του ζητούμενου συστήματος, αν εξασφάλιζε: α/ Ως προς τη σύνταξη πρόσθετων Τεχνικών Προδιαγραφών:Τη συμμετοχή του ΕΛΟΤ και της ΤΕ-99 στις σχετικές εργασίες, σύμφωνα με τις διεθνώς καθιερωμένες πρακτικές της τυποποίησης, ώστε να μην επαναληφθεί το ίδιο λάθος που έγινε το 2004 με την πρώτη σειρά των 450 ακόμη αναμενόμενων και εν μέρει ήδη παρωχημένων ΕΤΕΠ. β/ Ως προς τη σύνταξη νέων Αναλύσεων Τιμών: - Την αξιοποίηση της μεθοδολογίας, της τυποποίησης και των διαδικτυακών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί και προτείνονται από τις ΕΟ στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου, καθώς και της ανάλογης εργασίας που έγινε παλαιότερα στο πλαίσιο της 2ης ΟΔΕ. - Την άμεση προώθηση της θεσμικής κατοχύρωσης του Παρατηρητηρίου, σύμφωνα με την πρόταση και τη μελέτη των ΕΟ. 01/04/12Δ. Τουλιάτος14 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 201214/03/2012:Ενιαίο αίτημα του κλάδου προς την νέα Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΥΜΕΔΙ για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος τιμολόγησης των ΔΕ και για τη σύσταση Παρατηρητηρίου01/04/12Δ. Τουλιάτος15 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν τις δαπανηρές πρωτοβουλίες που ανέλαβαν (βλ σελ 10), σε βάρος των εισφορών των μελών τους, θεωρώντας ότι: η από 29-12-2010 ομόφωνη σχετική πρόταση-πλαίσιο της Επιτροπής της ΓΓΔΕ «Παρακολούθησης και Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων» (βλ σελ 11) αποτελεί το μοναδικό μέχρι σήμερα έγκυρο και κοινά αποδεκτό «οδικό χάρτη», βάσει του οποίου δύναται να δομηθεί ένα αξιόπιστο, επιστημονικά αμερόληπτο και καθολικά αποδεκτό σύστημα τιμολόγησης των τεχνικών έργων στην Χώρα, απόλυτα συμβατό με τις δεσμεύσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ACTION PLAN) του 2002 που παραμένει μέχρι και σήμερα ανολοκλήρωτο !!!01/04/12Δ. Τουλιάτος16 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Με βάση την Πρόταση-Πλαίσιο της Επιτροπής «Μακρή», το Παρατηρητήριο Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων, οφείλει να λειτουργεί ανταποδοτικά, χωρίς καμία επιβάρυνση, αλλά και εξάρτηση, από τον κρατικό προϋπολογισμό, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης, ανεξάρτητης, μη-κυβερνητικής, μη-κερδοσκοπικής, πολύσυμμετοχικής, κλαδικής δομής, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο προτεινόμενος μέσω του Παρατηρητηρίου μηχανισμός καλύπτει την επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης – χωρίς κρατική επιβάρυνση – της λειτουργίας και της εγκυρότητας τηςΕπιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) και της αρμόδιας υπηρεσίας, που λειτουργούν μέχρι σήμερα στη ΓΓΔΕ.Μέχρι και σήμερα, με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η εν λόγω Επιτροπή και η αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΔΕ συνεχίζουν να έχουν στην απόλυτη δικαιοδοσία τους τη «διαπίστωση» κατά την κρίση τους, «των μέσων βασικών τιμών ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων», χωρίς ωστόσο να διαθέτουν τις απαιτούμενες προς τούτο διαδικασίες, μέσα και στελέχωση …01/04/12Δ. Τουλιάτος17 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Επειδή: Απαιτείται άμεσα η ριζική αναμόρφωση του πεπαλαιωμένου και αναξιόπιστου μηχανισμού, που λειτουργεί μέχρι σήμερα για:• Τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των έργων, • Την αποτύπωση των τιμών των συντελεστών παραγωγής των τεχνικών έργων και• Την τιμολόγηση των κατασκευαστικών εργασιών Τα συναρμόδια Υπουργεία (ΥΠΥΜΕΔΙ & ΥΠΑΝ) οφείλουν: Να προωθήσουν άμεσα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασιών και εξουσιοδοτήσεων, τις απαιτούμενες ρυθμίσεων, για:01/04/12Δ. Τουλιάτος18 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 20121/ Τη θεσμική κατοχύρωση του προτεινόμενου Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων, έτσι ώστε αυτό να αναλάβει την ανάπτυξη και διαρκή ενημέρωσης του νέου συστήματος προϋπολογισμού, τιμολόγησης, ανάλυσης, αναθεώρησης και αποτύπωσης της δαπάνης κατασκευής των τεχνικών έργων, σε συνδυασμό και με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, ως μία βιώσιμη, ανεξάρτητη, μη-κυβερνητική, μηκερδοσκοπικής, πολύ-συμμετοχική, κλαδική δομή. 2/ Μεταβατικά, την άμεση συμπλήρωση των ενιαίων τιμολογίων (ΝΕΤ-2012) με αντίστοιχες αναλύσεις τιμών, σύμφωνα με την προτεινόμενη από τις ΕΟ μεθοδολογία, κατ’ αρχήν για το ΝΕΤ Οδοποιίας εντός 3 μηνών από τη σχετική απόφαση, και σταδιακά για τις λοιπές κατηγορίες έργων. 3/ Τη θεσμική κατοχύρωση της σύνταξης του προϋπολογισμού των ΔΕ με βάση αναλύσεις τιμών, που θα προκύψουν κατά τα ανωτέρω από τη μεταβατική εφαρμογή και το Παρατηρητήριο, με έναρξη εφαρμογής το αργότερο 6 μήνες από τη συγκρότηση του Παρατηρητηρίου.01/04/12Δ. Τουλιάτος19 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Συνοπτική παρουσίαση λειτουργικών χαρακτηριστικών…01/04/12Δ. Τουλιάτος20 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Η άρτια και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση ενός έργου, χωρίς υπερβάσεις, αρχίζει με έναν αξιόπιστο προϋπολογισμόΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ αποτελείται απόΑναθέτουσα Αρχή & Μελετητές Τιμολόγηση – Προϋπολογισμός ΕργασιώνΔΟΜΙΚΑ ΜΕΡΗ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙΤεχνικές Εταιρίεςπου αναλύονται σεΚοστολόγηση Εργασιών ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΑνάλυση Κόστους Εργασιών01/04/12ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ή ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ που αποτελούν το αντικείμενο της Σύμβασης Έργου και υλοποιούνται από τον ΑνάδοχοΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ (ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΑναλύσεις Τιμών ΕργασιώνΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥΔ. Τουλιάτος21 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Μηχ.Εξοπλ. (€/μh)Υλικά€/ΜΕ)Υπ.Τρίτων (€/ΜΕ)Απόδοση Συνεργείου(€/εh)Ημερήσια Δαπάνη ΣυνεργείουΕργασίαΑνάλυση ΤιμήςΑνάλυση Μέσων Παραγωγής Σύνθεση ΣυνεργείουΣυντελεστές Παραγωγής (πόροι)Βασικές ΤιμέςΑπαιτούμενη ποσότητα πόρων ανά Μονάδα Εργασίας (ΜΕ)Άμεσο Κόστος ανά Μονάδα Εργασίας (€/ΜΕ)Εργατικών Μηχανικού ΕξοπλισμούΥλικών Υπηρεσιών ΤρίτωνΤιμή Μονάδος Εργασίας προ ΓΕ&ΟΑΓια συγκεκριμένη εργασία – Περιγραφικό Άρθρο Τιμολογίου, που εκτελείται με συγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές Η τυπική δομή της Ανάλυσης μιας Τιμής Μονάδος Εργασίας με βάση τα απαιτούμενα μέσα και την απόδοση του συνεργείου 01/04/12Δ. Τουλιάτος22 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Τι προσφέρουν οι «Αναλύσεις Τιμών»:  Αποτυπώνονται οι συντελεστές παραγωγής που συμμετέχουν άμεσα στην εκτέλεση κάθε εργασίας.  Ελέγχεται η καταλληλότητα των διατιθέμενων μέσων (εξοπλισμός, υλικά) για την εκτέλεση της εργασίας με την απαιτούμενη ποιότητα και ασφάλεια.  Διασφαλίζεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου – υπό κανονικές συνθήκες – καλύπτει πλήρως το κόστος όλων των συντελεστών παραγωγής, που είναι απαραίτητοι για την έγκαιρη, άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου.  Συναρτάται η τιμολόγηση των εργασιών με την παραγωγικότητα / απόδοση των μέσων παραγωγής και με την τεχνολογική εξέλιξη.  Παρέχεται στους διαγωνιζόμενους ένα σαφές υπόβαθρο για την κοστολόγηση των εργασιών, εξασφαλίζοντας έτσι τη συγκρισιμότητα των προσφορών.  Παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης & αντικειμενικής επικαιροποίησης των τιμών του προϋπολογισμού μελέτης με βάση τις τρέχουσες βασικές τιμές.  Παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης & αντικειμενικής αναθεώρησης των συμβατικών τιμών προσφοράς με βάση τη μεταβολή των βασικών τιμών.  Παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης του προϋπολογισμού ενός έργου «κατ΄είδος δαπάνης» (εργατικά, υλικά, καύσιμα, μισθώματα μηχ.εξοπλισμού, κλπ) και προεκτίμησης του είδους και της ποσότητας των συντελεστών παραγωγής, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου (μεροκάματα, υλικά, μηχανήματα)Συνδέουν τον προϋπολογισμό ενός Έργου με την Πραγματική Οικονομία … 01/04/12Δ. Τουλιάτος23 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Και ενώ εμείς προσπαθούμε ακόμη σήμερα να συμφωνήσουμε: • τι είναι μίσθωμα μηχανήματος, • τι είναι εργατική δαπάνη, • ποιά είναι η τιμή του υλικού, • ποιό υλικό είναι αποδεκτό, • πώς συντάσσεται ένα περιγραφικό άρθρο, • τι είναι η ανάλυση τιμής …01/04/12Στον υπόλοιπο κόσμο δουλεύουν ήδη με το «Πληροφοριακό Ομοίωμα Κτηρίου» (Building Information Modeling, BIM) όπου, μέσω διαδικτύου και με τη χρήση «έξυπνων δομικών στοιχείων», ταυτόχρονα με τη σχεδίαση του έργου παράγονται αυτόματα: • Τα άρθρα και η προμέτρηση των εργασιών, • Το τιμολόγιο και ο προϋπολογισμός του έργου, • Οι ποσότητες υλικών, ημερομισθίων κλπ, • Το χρονοδιάγραμμα των εργασιώνΔ. Τουλιάτος24 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Πληροφοριακό Ομοίωμα Κτηρίου Το «έξυπνο δομικό στοιχείο» που ξέρει: πώς περιγράφεται, από τι αποτελείται, πώς κατασκευάζεται, πώς κοστολογείται και τιμολογείται, πού βρίσκεται στο έργο και σε πόση ποσότητα !!! Άρθρο Τιμολογίου:Χωροθέτηση-Σειρά Εργασιών ΟπλισμόςΜηχ. ΕξοπλισμόςΞυλότυποςΕργατικά ΣκυρόδεμαΥποστύλωμα τύπου …Επικάλυψη εξωτερικής επιφάνειαςΥλικάΠρομέτρηση Ποσότητας ΆρθρουΜελέτη 01/04/12Ανάλυση απαιτούμενων Μέσων Παραγωγής (ανάλυση τιμής)Κοστολόγηση Δ. ΤουλιάτοςΠρογραμματισμός 25 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012 10/2009 – 10/20112004 – 2012: Νέα Ενιαία Τιμολόγια Σουφλιά (ΝΕΤ) α/α α/α Τιμολ ογ.ΆρθροΕίδος εργασίαςΜοΑναθεώρησης νάδαΤιμές μονάδας για έργα προϋπολογισμού € <5,00 εκατ. 5 - 10 εκατ. > 10,0 εκατΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1 Α-1 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών 2 Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες Όρυξη σε έδαφος βραχώδες Α-3 3 Α-3.1 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών 4 Α-3.2 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη ή καθόλου χρήση εκρηκτικών ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ Διάνοιξη τάφρων Α-4 5 Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες 6 Α-4.2 ημιβραχώδες σε έδαφος βραχώδες Διάνοιξη τάφρου 7 Α-4.3 1970 –Διάνοιξη τάφρουΠαλιέςπάσης φύσεως στο 2012: σε έδαφος Αναλύσεις φρύδι ορυγμάτων 8 Α-4.4 Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεωςΟΔΟ-1110 ΟΔΟ-1123Αm m30,27* 0,37*0,26* 0,36*0,25* 0,34*ΟΔΟ-1133Αm31,94*1,85*1,76*ΟΔΟ-1133Αm32,64*2,52*2,40*1,13* 3,7* 4,841,08* 3,54* 4,601,03* 3,37* 4,4010,5610,089,603ΟΔΟ-1212 m3 3 ΟΔΟ-1220 m ΟΔΟ-1220 Τιμών (ΠΑΤ) m3 ΟIK-2113m3ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ»2002 – 2005 ηACTION PLAN – 2 ΟΔΕ (ΙΟΚ) 01/04/12Δ. ΤουλιάτοςΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ (ΠΑΤ, ΝΕΤ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 26 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΝΕΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣΕφόσον συμφωνηθεί, μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και με το υφιστάμενο σύστημα ! Νέα, ενιαία κωδικοποίηση, εναρμονισμένη με EUROBAU. Εξασφάλιση αντιστοιχίας με τους κωδικούς της ΕΔΤΔΕ.  Νέα ονοματολογία, με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά εναρμονισμένη με ΕΛΟΤ-ΕΝ και CE.  Εμπλουτισμός με νέα υλικά (π.χ. έτοιμο σκυρόδεμα)  Νέος μηχανισμός διαπίστωσης τιμών: Ενημέρωση και τιμοληψία από Παρατηρητήριο Τιμών Συντελεστών Παραγωγής ΤΕ. Διασύνδεση με παρατηρητήριο καυσίμων & ασφάλτου του ΥΠΑΝ  Πρόσβαση από το Διαδίκτυο.  Βασική Αρχή (1): Η διαμόρφωση της μέσης τιμής μόνο από «καλάθι» σύμμορφων υλικών. Βασική Αρχή (2): Διαφοροποίηση της μέσης τιμής κατά γεωγραφική περιοχή.01/04/12Δ. Τουλιάτος27 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΝΕΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Ενιαία κωδικοποίηση εργατοτεχνικού προσωπικού, νέες ειδικότητες. Εξασφάλιση αντιστοιχίας με τους κωδικούς της ΕΔΤΔΕ.Εφαρμόστηκε ήδη «οίκοθεν» από την αρμόδια Υπηρεσία για τα ημερομίσθια του 2010 Αντικειμενικός προσδιορισμός μέσων ημερομισθίων σε πλήρη εναρμόνιση με τις ισχύουσες ΣΣΕ και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, με βάση: - τις ισχύουσες ομοιοεπαγγελματικές (κλαδικές) συμβάσεις, - το αντίστοιχο μέσο στατιστικό προφίλ εργαζόμενου ως προς τις τριετίες, επιδόματα, κλπ - τα αντίστοιχα πακέτα ασφαλιστικών εισφορών και - τις λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις για αμειβόμενη υποαπασχόληση και υπερ-εργασία. Πρόσβαση από το Διαδίκτυο.01/04/12Δ. Τουλιάτος28 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝΕφόσον συμφωνηθεί, μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα με το υφιστάμενο σύστημα ! Ενιαία κωδικοποίηση και ταξινόμηση των ΜΕ σύμφωνα με EUROLISTE (BGL). Εξασφάλιση αντιστοιχίας με τους κωδικούς της ΕΔΤΔΕ.  Προσθήκη πολλών νέων μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται σήμερα στα έργα.  Περιγραφή με βάση τη σύνθεση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος  Αντικειμενικός προσδιορισμός μισθωμάτων και ημερήσιας δαπάνης με ενιαία μεθοδολογία εναρμονισμένη με EUROLISTE - Επικαιροποίηση και βελτίωση μεθοδολογίας ΙΟΚ-2004.  Αναλυτική καρτέλα Μηχανήματος με όλα τα στοιχεία των υπολογισμών.  Δυνατότητα αυτόματης αναπροσαρμογής της αξίας κτήσης με βάση σχετικούς έγκυρους μηνιαίους δείκτες της εγχώριας και της ευρωπαϊκής αγοράς.  Αυτόματη αναπροσαρμογή επιτοκίου για τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου.  Διαφοροποίηση μισθώματος και ΗΔ για μηχάνημα παραγωγής, μηχάνημα γενικής χρήσης και για σταλία μηχανήματος.  Πρόσβαση από το Διαδίκτυο. 01/04/12Δ. Τουλιάτος29 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Ενιαία μεθοδολογία υπολογισμού μισθώματος και ΗΔ Μηχ. Έργων: Πλήρης περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών, της διαμόρφωσης και των παρελκόμενων κάθε μηχανήματος01/04/12Δ. ΤουλιάτοςΑναλυτική καρτέλα υπολογισμών για κάθε μηχάνημα30 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Για πρώτη φορά υπολογισμός Ημερήσιας Δαπάνης για τις ακόλουθες περιπτώσεις: •Ως μηχάνημα υποστήριξης •Σε περίπτωση σταλίας 01/04/12Δ. Τουλιάτος31 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ Εισάγεται η έννοια του «συνεργείου» και αναλύεται η σύνθεσή του.  Ο υπολογισμός της τιμής μονάδος γίνεται με βάση την εκτιμώμενη απόδοση του συνεργείου και για διαφορετικές συνθήκες εργασίας (π.χ. ευνοϊκές, κανονικές, δυσμενείς).  Η ημερήσια δαπάνη κάθε μηχανήματος εισάγεται αναλυτικά από την αντίστοιχη βάση δεδομένων, ως μίσθωμα, προσωπικό και καύσιμα-λιπαντικά.  Η τιμή μονάδος κάθε εργασίας αναλύεται κατ΄είδος δαπάνης στα ακόλουθα επιμέρους είδη:  Εργατικά  Μισθώματα εξοπλισμού  Ενσωματούμενα υλικά  Καύσιμα/Ενέργεια  Υπηρεσίες Τρίτων  Υπολογίζεται ταυτόχρονα και η ποσοστιαία συμμετοχή του κάθε είδους δαπάνης εκ των ανωτέρω, στην τιμή μονάδας.  Όλη η βάση με τις αναλύσεις και τις βασικές τιμές βρίσκεται στο διαδίκτυο και είναι προσβάσιμη από οπουδήποτε. 01/04/12Δ. Τουλιάτος32 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 201201/04/12Δ. Τουλιάτος33 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 201201/04/12Δ. Τουλιάτος34 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΠΑΤ), ΤΩΝ ΝΕΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ»Παρατηρητήριο Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων Τιμοληψία – Έρευνα Αγοράς – Βάσεις ΔεδομένωνCCIS - PublicCCIS – Web ManagerΔιαδικτυακό Περιβάλλον Δημόσιας Χρήσης Τιμολογίων (ΠΑΤ, ΝΕΤ, ΤΑΤΕ) Έκδοσης Συντελεστών Αναθεώρησης Πρόσβαση στα στοιχεία των «Δελτίων Ταυτότητας Έργων»Διαδικτυακό Περιβάλλον Ανάπτυξης και Διαχείρισης των νέων Τυποποιημένων Αναλυτικών Τιμολογίων Εργασιών (ΤΑΤΕ) και των βιβλιοθηκών υλικών, εργατικών & μηχανημάτωνCCIS – Manager Επεξεργασία όλων των στοιχείων της βάσης δεδομένων Απευθύνεται μόνο στους διαχειριστές του συστήματος01/04/12Δ. ΤουλιάτοςCCIS .GrΤο Πληροφοριακό Σύστημα Tιμολόγησης & Κοστολόγησης ΤΕ (Construction Cost Information System) 35 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Τελικά τί είναι αυτό το «Πιλοτικό Έργο» ? Είναι το «πρόπλασμα» ενός ενιαίου, δυναμικού, ολοκληρωμένου, διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος Αναλύσεων Τιμών για τον Προϋπολογισμό και την Αναθεώρηση των Τιμών των Δημοσίων Έργων, με ικανό μέγεθος και στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε να το ελέγξουμε, να το εφαρμόσουμε δοκιμαστικά, να το καλιμπράρουμε, να το συμφωνήσουμε, να το τυποποιήσουμε και να το εμπιστευτούμε στο Παρατηρητήριο Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων που θα φροντίζει από δω και πέρα για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος, και για την διαρκή ενημέρωση και βελτίωσή του, χωρίς την ανάγκη άλλων ΥΑ …Ποιοι συμβάλλανε: Επιτροπή Παρακολούθησης • • • • 01/04/12Μεν. Κωνσταντάκος Εμ. Βράϊλας Γ. Μπαρμπούτης Ευσ. ΜανδηλαράςΒασικοί Συνεργάτες(ΣΤΕΑΤ) (ΣΑΤΕ) (ΠΕΣΕΔΕ) (ΜΕΔΜΗΕΔΕ)• • • • Δ. ΤουλιάτοςΠαν. Αναγνωστόπουλος Αχ. Αναγνωστόπουλος Δ. Λυκάρτσης (ACE Hellas) Ελ. Μοσχόπουλος (ACE Hellas) 36 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Ειδικά για τα έργα Οδοποιίας, η συμπλήρωση των ΝΕΤ με αντίστοιχες αναλύσεις τιμών, σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία, είναι δυνατόν να γίνει με ελάχιστη δαπάνη, εντός 3 μηνών από τη σχετική απόφαση, και πριν από τη σύσταση του Παρατηρητηρίου !!!01/04/12Δ. Τουλιάτος37 Η Οδύσσεια των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Αναλύσεων Τιμών: 2002 - 2012Το ζητούμενο: Παραγωγοί ΠΔΚTΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣΥΠΥΜΕΔΙΠαρατηρητήριο Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων Τιμοληψία – Έρευνα Αγοράς – Βάσεις Δεδομένων Μεθοδολογίες, Διαδικασίες, Κανόνες & Αρχές Διαρκής ενημέρωση και βελτίωσηΥΠΑΝΜελετητέςΕργοληπτικές ΟργανώσειςΗ «Ενιαία Έκφραση του Κλάδου» και η από κοινού ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας 01/04/12Δ. Τουλιάτος38
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.