Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022

Είναι βέβαιο πως η νέα διαδικασία κινείται στη σωστή κατεύθυνση για εξυγίανση του όλου συστήματος. Ωστόσο, καταγράφονται αμφιβολίες για το κατά πόσον έχει γίνει η απαραίτητη αναδιοργάνωση των πολεοδομιών ώστε να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις τους, ενώ την ίδια στιγμή δεν έχουν ακόμα χορηγηθεί οι άδειες στους ελεγκτές δόμησης

Ελπίδες µε το νέο σύστηµα οικοδοµικών αδειών Γιώργος Κουτίνας, ∆ιπλ. Μηχ. ΕΜΠ & ΕΝSPM Eµπειρογνώµων ΑσφαλίσεωνΜε την εφαρµογή του Νόµου 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης και ελέγχου κατασκευών», αλλάζει ριζικά το καθεστώς αδειοδότησης και ελέγχου των οικοδοµικών έργων. Είναι βέβαιο πως η νέα διαδικασία κινείται στη σωστή κατεύθυνση για εξυγίανση του όλου συστήµατος. Ωστόσο, καταγράφονται αµφιβολίες για το κατά πόσον έχει γίνει η απαραίτητη αναδιοργάνωση των πολεοδοµιών ώστε να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις τους, ενώ την ίδια στιγµή δεν έχουν ακόµα χορηγηθεί οι άδειες στους ελεγκτές δόµησης.Ολοι όσοι µε κάποιο τρόπο εµπλέκονται στο κύκλωµα της κατασκευής οικοδοµικών έργων γνωρίζουν πως το σύστηµα πρέπει να εκσυγχρονιστεί.Από την πλευρά του πάντως το υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) αναφέρει σχετικά πως έχουν ληφθεί οι αναγκαίες αποφάσεις για να λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες ∆όµησης (Υ.∆ΟΜ.). Η µέχρι τώρα κακοδαιµονία Είναι γνωστό πως το µέχρι τώρα ισχύον σύστηµα χαρακτηρίζεται από: Πολυνοµία, πολύπλοκες διαδικασίες και δυσερµήνευτες διατάξεις. ∆υσλειτουργία και ανεπάρκεια υπηρεσιών για ουσιαστικό έλεγχο των µελετών και κατασκευών οικοδοµικών έργων. Αποτέλεσµα, ένα πεδίο ανοιχτό για πολιτικές ή ιδιοτελείς παρεµβάσεις µε εµφανή σηµεία οικονοµικής διαφθοράς και περιβάλλον µειωµένης ποιότητας κατασκευής, πάντα εις βάρος του εκάστοτε ιδιοκτήτη. Παράλληλα, επαγγελµατική ανασφάλεια για τους εµπλεκόµενους · Αρχιτέκτονες µηχανικούς και πλήρης σύγχυση σε θέµατα ευθύνης, στο πλαίσιο κάποιας αστοχίας κατασκευής µε σοβαρή οικονοµική ζηµιά για τον ιδιοκτήτη ή επέλευσης κάποιου σοβαρού ατυχήµατος κατά την υλοποίηση του έργου. Παρόµοια συµβάντα δεν είναι λίγα και είναι πολλοί οι αρχιτέκτονες - µηχανικοί που έχουν εµπλακεί σε ευρωβόρες και ψυχοφθόρες διαδικασίες αντεκδικήσεων και δικαστικών αγώνων. Φυσικά, δεν µιλάµε για τις ειδικές περιπτώσεις κάποιου σηµαντικού σεισµού, όπου ο Εγκέλαδος µε δραµατικό τρόπο ταρακουνάει όχι µόνο κτήρια αλλά και συνειδήσεις υπαλλήλων πολεοδοµικών υπηρεσιών, Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών, Μελετητών Επιβλεπόντων - Κατασκευαστών. Ενίοτε και των ίδιων των ιδιοκτητών, που ανέχθηκαν ή συνειδητά συνέβαλαν σε κάποια παρανοµία1/3 Αναγκαίος ο εκσυγχρονισµός Ολοι όσοι µε κάποιο τρόπο εµπλέκονται στο κύκλωµα της κατασκευής οικοδοµικών έργων γνωρίζουν πως το σύστηµα πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Κατά καιρούς εκδηλώθηκαν σχετικές προσπάθειες. Ωστόσο, είναι ευρύτερα γνωστά τα αίτια αποτυχίας των όποιων προσπαθειών µεταρρύθµισης του συστήµατος για περιορισµό του ρόλου του κράτους στο χώρο της οικονοµίας και για ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µε ανάδειξη της ατοµικής ευθύνης. Ο κρατικός πατερναλισµός µε τα πολιτικά και συντεχνιακά συµφέροντα δεν άφηνε περιθώρια να ευδοκιµήσουν τα όποια εκσυγχρονιστικά µέτρα, κατά τα πρότυπα των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.Η οδυνηρή περιπέτεια, στην οποία έχει εµπλακεί η χώρα µας, δεν αφήνει περιθώρια για ολιγωρία στην ανάγκη µεταρρύθµισης και προσαρµογής σε αυτό που διεθνώς θεωρείται ''καθιερωµένη πρακτική''.Οι όποιες, κατά καιρούς, προσπάθειες της Πολιτείας παρέµειναν πάντα θετική βούληση που εκφυλιζόταν σε «άσκηση επί χάρτου» είτε κατά την αρχική φάση ανάληψης της πολιτικής ηγεσίας ή λίγο πριν από τις επόµενες εκλογές.Βέβαια, οι καιροί αλλάζουν. Η οδυνηρή περιπέτεια, στην οποία έχει εµπλακεί η χώρα µας, δεν αφήνει περιθώρια για ολιγωρία στην ανάγκη µεταρρύθµισης και προσαρµογής σε αυτό που διεθνώς θεωρείται «καθιερωµένη πρακτική» (established practice). Το νέο καθεστώς Ο νέος Νόµος 4030/2011 για την «έκδοση αδειών δόµησης και ελέγχου κατασκευών», πιστεύεται πως αποτελεί ένα θετικό βήµα για τον εκσυγχρονισµό των οικοδοµικών έργων που παρά την τρέχουσα ύφεση, αναµένονται κάποια στιγµή να αρχίσουν να κινούνται, αυτή τη φορά όµως σε νέα ορθολογική βάση. Επισηµαίνεται πως µε το νέο νόµο, οι Υπηρεσίες ∆όµησης πρέπει: Να εκδίδουν εντός πέντε ηµερών την έγκριση δόµησης, µόνο έπειτα από έλεγχο του τοπογραφικού διαγράµµατος, του διαγράµµατος δόµησης και των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες µηχανικού Να εκδίδουν εντός δύο ηµερών την άδεια δόµησης, µόνο έπειτα από έλεγχο πληρότητας του φακέλου µε τις απαιτούµενες µελέτες, οι οποίες υποβάλλονται πλέον µε ευθύνη του µελετητή, χωρίς να υπεισέρχονται σε οποιονδήποτε περαιτέρω έλεγχο Επίσης, οι υπηρεσίες δόµησης παύουν να έχουν αρµοδιότητα για τη διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου, το οποίο πλέον ανατίθεται στους ελεγκτές δόµησης. Κατανοµή ευθυνών Είναι προφανές πως οι Υπηρεσίες ∆όµησης, ως θεσµικά όργανα του κράτους, θα αναλαµβάνουν την τυπική ευθύνη επιµέλειας που τους αναλογεί. Απεναντίας, οι αρχιτέκτονες - µηχανικοί που ηλεκτρονικά πλέον θα υποβάλλουν τις εκάστοτε µελέτες, θα αναλαµβάνουν τις ουσιαστικές ευθύνες για τυχόν ζηµιές ή οικονοµικές απώλειες από τη µη αρτιότητα και πληρότητά τους. Κάτι, που κατά βάση υπήρχε και πριν. Ισως σε «λανθάνουσα κατάσταση» γιατί έτσι βόλευε το σύστηµα, αφού υπήρχε η ψευδαίσθηση πως η αρµόδια υπηρεσία της πολεοδοµίας που «ήλεγχε και σφράγιζε τη µελέτη» αναλάµβανε και την ευθύνη ή τουλάχιστον µέρος αυτής.2/3 Ο νέος νόµος προβλέπει και τους ελεγκτές δόµησης οι οποίοι θα αναλαµβάνουν υπεύθυνο ρόλο στη διαδικασία ελέγχου σε «κρίσιµες» φάσεις της υλοποίησης του εκάστοτε έργου. Οι ελεγκτές δόµησης, όπως έχει θεσπισθεί και µε τους ενεργειακούς επιθεωρητές, θα είναι διαπιστευµένοι έµπειροι αρχιτέκτονες - µηχανικοί, οι οποίοι όχι µόνο τυπικά αλλά και ουσιαστικά θα αναλαµβάνουν ευθύνες για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν. Κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί πως οι ευθύνες των αρχιτεκτόνων - µηχανικών µε αντικείµενο τη µελέτη και επίβλεψη της κατασκευής του έργου, στην Ελλάδα όπως και σε κάθε άλλη χώρα, πάντα υπάρχουν και τους βαραίνουν. Σε όλες τις προηγµένες χώρες του εξωτερικού ισχύει και εφαρµόζεται συστηµατικά ο θεσµός της ασφάλισης επαγγελµατικής ευθύνης, ως το µοναδικό και πλέον αξιόπιστο «εργαλείο» για τη νοµική και οικονοµική προστασία τους αλλά και για την ευρύτερη διασφάλιση του συστήµατος παραγωγής κατασκευαστικών έργων. Μήπως πρέπει κάποτε να αλλάξουµε και να προσαρµοστούµε στη σύγχρονη πραγµατικότητα; Η βαριά οικονοµική κρίση που ταλανίζει τον κλάδο των κατασκευών και την κοινωνία ολόκληρη, όλοι θέλουµε να πιστεύουµε πως ίσως θα αποτελέσει ένα νέο ξεκίνηµα, µε τον ορθολογισµό και την ατοµική ευθύνη ως βασικούς µοχλούς υγιούς ανάπτυξης και ευηµερίας.Το παρόν άρθρο έχει δηµοσιευθεί ακι στην εφηµερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ της 28/02/20123/3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.