Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022

Πριν από μερικές μέρες έφυγε από κοντά μας ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ και πολύτιμος φίλος, Δρ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Χαράλαμπος Εφραιμίδης.

Αφιέρωμα στον καθηγητή Χαράλαμπο Εφραιμίδη Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΠριν από μερικές μέρες έφυγε από κοντά μας ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ και πολύτιμος φίλος, Δρ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Χαράλαμπος Εφραιμίδης. Ήταν αυτός που εισήγαγε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, της οποίας υπήρξε και Κοσμήτωρ, το μάθημα της διαχείρισης του έργου, του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού του, της οργάνωσης του εργοταξίου. Έχει διδάξει επίσης οργάνωση και προγραμματισμό συντήρησης μηχανημάτων.Ήταν ένας μηχανικός με γνώσεις και γνώση, ενημερωμένος για τη σύγχρονη στάθμη του αντικειμένου που αγαπούσε και δίδασκε, πρόθυμος, απλός και ακούραστος να βοηθήσει αυτούς που του ζητούσαν συμβουλές ή βοήθεια, μέχρι το τέλος ικανός και πρόθυμος να προσφέρει. Εξακολουθούσε και μετά τη συνταξιοδότησή του να διδάσκει στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πολυτεχνείου, να μετέχει σε σεμινάρια, να κάνει εισηγήσεις σε συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδος, να ενδιαφέρεται για την εξέλιξη της τεχνολογίας στη χώρα μας στο γνωστικό του πεδίο. Εξακολουθούσε να είναι πολύτιμος. Στα θέματα που αφορούσαν μηχανήματα έργων ήταν αξεπέραστος. Ο Εφραιμίδης είχε ένα προσόν, μία ικανότητα, που τον έκανε να είναι ο καλύτερος ίσως Έλληνας Μηχανολόγος.1/4 Δεν ήταν μόνο ο θεωρητικός επιστήμονας του βιβλίου και του γραφείου, που μπορούσε να υπολογίσει το ωριαίο κόστος λειτουργίας ενός μηχανήματος ή το πρόγραμμα και το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού ή να συντάξει αλγόριθμους ή το διάγραμμα ροής ενεργειών του έργου. Ήταν επίσης κατασκευαστής, ήταν μάστορας, μπορούσε να κάνει - και είχε κάνει - μόνος του τον σχεδιασμό, την σχεδίαση και την εκτέλεση βαρειών, απαιτητικών και δύσκολων μηχανολογικών κατασκευών (θυροφραγμάτων, αυτοφερόμενων συγκροτημάτων αδρανών κλπ.). Μια μικρή ιδέα για το πεδίο και το εύρος των ικανοτήτων και ενδιαφερόντων του μπορεί να πάρει κανείς και από τη συμμετοχή του στον ιστότοπο www.e-archimedes.gr · · · · · ·Αντικειμενικός υπολογισμός κόστους τεχνικών έργων Εκπαίδευση χειριστών μηχανημάτων Τεχνική συμπυκνώσεως εδαφών και ασφαλτικών ταπήτων Τεχνολογία συγκροτημάτων παραγωγής αδρανών υλικών και σκυροδέματος Παραγωγή αδρανών από την ανακύκλωση παλαιών σκυροδεμάτων Υπόγεια λατομεία αδρανών υλικώνΘα αναφέρουμε ακόμη το πλήρως λογισμητοποιημένο πρωτοποριακό σύστημα κωδικοποίησης και υπολογισμού του λειτουργικού κόστος των δομικών μηχανημάτων που ανέπτυξε στο πλαίσιο των εργασιών της 2ης ΟΔΕ / ΙΟΚ, προκειμένου να αποτελέσει την βάση ενός νέου συστήματος αναλύσεων τιμών. Αργότερα, κατά την θητεία μου ως Πρόεδρου του ΙΟΚ, είχε προσφέρει αμίσθως τις υπηρεσίες του, συμμετέχων σε Ομάδα Εργασίας που εξέτασε το θέμα της συντάξεως Εθνικού Κειμένου Προσαρμογής στο Πρότυπο ΕΝ 12620 περί αδρανών σκυροδέματος, προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή της σήμανσης CE ή/και ο έλεγχος συμμόρφωσης προς τη σήμανση. Η βαθειά γνώση του επί του εξοπλισμού των λατομείων και των κριτηρίων επιλογής, αναλόγως των απαιτήσεων, κατάλληλης διάταξής του κλπ., για την σωστή και σύμφωνη με το Πρότυπο, παραγωγή αδρανών εντυπωσίασε και τους πιο ειδικούς από τους μετέχοντες. Από αυτές τις συναντήσεις και τις συζητήσεις μαζί του προέκυψε το κείμενο για την Προσέγγιση του Προβλήματος Αδρανών - Λατομείων, το οποίον επίσης είναι ανηρτημένο στον ιστότοπο www.e-archimedes.gr. Μια πρόταση που επεδίωκε την σύνταξη ενός Κώδικα Ορθής Πρακτικής, ο οποίος θα υποδεικνύει στους λατόμους τον κατάλληλο εξοπλισμό, την βέλτιστη διάταξή του και τον ορθό τρόπο εκτελέσεως της εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων των Προτύπων, και να αποφεύγεται η εκ των υστέρων διαπίστωση σφαλμάτων και αποκλίσεων, για την επιβολή προστίμου. Το Κύκνειο Άσμα του καθηγητή Εφραιμίδη είναι το βιβλίο του "Λειτουργική και Οικονομική Ανάλυση των Μηχανημάτων Έργων", μια πραγματική εγκυκλοπαίδεια (τρίγλωσση) των χαρακτηριστικών, των επιδόσεων και των μεθοδολογιών κοστολόγησης όλων των συγχρόνων μηχανημάτων έργων και, παράλληλα, ένα εύχρηστο "εργαλείο" κοστολογικής ανάλυσής τους. Το έργο αυτό ο καθηγητής πρόλαβε να τελειώσει αλλά δεν πρόλαβε να εκδώσει ... Τον Πρόλογο αυτού του έργου, καθώς και παράδειγμα ενός Πίνακα Στοιχείων και Αναλύσεων κόστους εξοπλισμού (από τις εκατοντάδες που περιλαμβάνει το βιβλίο) παραθέτουμε πιο κάτω. Αυτοί που είχαν την τιμή να είναι φίλοι του και γνώστες του έργου του, έχουν πλήρη συναίσθηση της βαρειάς απώλειας. 2/4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δομικές μηχανές, ως κύριοι συντελεστές παραγωγής ενός τεχνικού έργου, επηρεάζουν άμεσα τις δομικές εργασίες, τόσο από άποψη κόστους, όσο και από άποψη χρόνου και ποιότητας κατασκευής. Η συγγραφή βιβλίου για τα μέσα εκμηχανίσεως των τεχνικών έργων είναι δύσκολη εργασία, όπως άλλωστε κάθε επιστημονική συγγραφή, ιδιαίτερα, όταν αυτή απευθύνεται στην εφαρμογή μεθόδων οργανώσεως και βελτιώσεως της παραγωγικότητας. Η ραγδαία εξέλιξη των δομικών μηχανών, αλλά και των κατασκευαστικών μεθόδων, κάνει την εργασία αυτή ακόμη πιο δύσκολη. Εκτιμάται, ότι η εισαγωγή νέων σημαντικών τεχνολογιών στις δομικές μηχανές γίνεται με μία μέση περίοδο δύο ετών. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι απαιτείται αυξημένη γνώση των τεχνικών και κοστολογικών στοιχείων των μηχανημάτων. Το θέμα της ορθολογικής εκμηχάνισης των δομικών έργων είναι γνωστό. Αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη τόσο για τα μεγάλα, όσο και για τα μικρά έργα. Η ανάγκη αυτή είναι αποτέλεσμα του συνεχώς αυξανομένου όγκου των τεχνικών έργων για την κάλυψη των αντιστοίχων αναγκών, ο οποίος συνοδεύεται από την απαίτηση μειώσεως του χρόνου κατασκευής, αλλά και της έλλειψης εργατικών χειρών. Η εκμηχάνιση, η οποία αναφέρεται στην κατάλληλη επιλογή, εκμετάλλευση και οργάνωση των μέσων παραγωγής, είναι βασική απαίτηση της παραγωγής, δηλαδή να τελειώσει το έργο στον προγραμματισμένο χρόνο, κόστος και ποιότητα. Η εισαγωγή της πληροφορικής, με τα διάφορα προγράμματα διαχείρισης έργου (προγράμματα οργανώσεως του κατασκευαστικού φορέα, προγραμματισμός και παρακολούθηση των εργασιών), κάνει ακόμα πιο επιτακτική τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μηχανικών μέσων παραγωγής, που θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις απαιτήσεις και την πειθαρχία της ηλεκτρονικής οργανώσεως. Η συγγραφή, και οι πίνακες που ακολουθούν, αποτελούν μία προσπάθεια για την άρση των δυσκολιών της κοστολογήσεως έργων, η οποία καταπονεί τα έργα από δεκαετίες με τις διάφορες «φτιαχτές» μεθόδους κοστολογήσεως, οι οποίες δεν έλυσαν αλλά περιέπλεξαν περισσότερο τα προβλήματα. Οι φτιαχτές αυτές μέθοδοι, οι οποίες δεν συνδέονται με τις ιδιομορφίες του έργου, με αποκορύφωμα στο παρελθόν την ποινικοποίηση των μεγάλων εκπτώσεων ή τον αλήστου μνήμης «Μαθηματικό Τύπο», έτυχαν δυστυχώς και νομικής κάλυψης, μέχρι να περάσουν στο παρελθόν. Οι πίνακες κοστολογήσεως, που ακολουθούν, δεν είναι πανάκεια, ούτε ένας «παγωμένος» κατάλογος οικονομικών συντελεστών· σκοπεύουν στην αντικειμενική κοστολόγηση των εργασιών και στη σύνταξη των προσφορών, με κριτήρια την ορθή επιλογή των μέσων παραγωγής, της αποδόσεως των μέσων στην εργασία για την οποία προορίζονται, στην εκτίμηση του κόστους λειτουργίας, και στο ωριαίο κόστος παραγωγής. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με την εμπειρία του χρήστη, είναι απαραίτητα για τον ορθό χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό των έργων. Οι πίνακες επίσης εδραιώνουν μία μέθοδο υπολογισμού του κόστους κτήσεως του εξοπλισμού και των εξόδων λειτουργίας, όταν οι προκαθορισμένες τιμές δεν θεωρούνται αξιόπιστες. Ο γενικός σκοπός της εργασίας είναι ο προσδιορισμός του κόστους εξοπλισμού με βάση έλλογες και αμερόληπτες θεωρήσεις. Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων ο αλγόριθμος υπολογισμού των πινάκων έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο Χρήστη να εισάγει τα δικά του (λογικά) αρχικά στοιχεία, π.χ. Αξία Κτήσεως, Χρόνος Αποσβέσεως, Συντελεστές Απασχολήσεως και Εργοταξίου, Φόρτιση Κινητήρων, Συντελεστής Επισκευών, Κόστος Καυσίμων ή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ειδική Κατανάλωση Καυσίμων κλπ. Με τη μέθοδο αυτή, υποστηριζόμενη από την εμπειρία του, μπορεί να συγκρίνει ή και να διορθώσει τους δικούς του πίνακες για εσωτερική του χρήση. Τα υπολογιζόμενα στοιχεία μπορεί να ελέγχονται με τον αλγόριθμο που δίνεται στο Κεφάλαιο «COMP A». Ιανουάριος 20123/4 4/4
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου

Κάλο ταξίδι κύριε καθηγητά. Θα σας θυμάμαι με ευγνωμοσύνη.

Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.