Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

Εγγραφο ΥΠΕΚΑ, αρ. πρωτ. 154/30-01-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕ ΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΑθήνα, 30.01.2012 Αρ. Πρωτ.: 154Θέµα: Ασυµβίβαστο της ιδιότητας του δηµοσίου υπαλλήλου µε την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή Αγαπητοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές Σύµφωνα µε την παράγραφο 23(β) του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄): «Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆. ή υπαλλήλου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου». ς εκ τούτου, οι υπάλληλοι των παραπάνω κατηγοριών απαγορεύεται να προβούν σε έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου ή/και σε σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης λέβητα κτιρίου ή/και σε σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιµατισµού κτιρίου, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4030/2011 (ήτοι 25 Νοεµβρίου 2011). Οι προσωρινές άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή, που τυχόν χορηγήθηκαν σε µηχανικούς, υπαλλήλους των παραπάνω περιπτώσεων, καταργούνται αυτόµατα και αυτοδίκαια. Τέλος, παρακαλούνται, οι προαναφερόµενοι υπάλληλοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί προσωρινή άδεια ενεργειακού επιθεωρητή και δεν έχουν ενηµερώσει την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) να το κάνουν άµεσα, εγγράφως (Μεσογείων 119, ΤΚ 10192) ή ηλεκτρονικά (eyepen@eka.ypeka.gr).Η Ειδική ΓραµµατέαςΚαραβασίλη ΜαργαρίταΜεσογείων 119, 101 92 Τηλ. 210 69 74 714, 210 69 74 730, Fax: 210 69 69 708
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.