Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022

Οι σχετικές επιλογές και ρυθμίσεις είναι φαινομενικά απλές. Ομως ο συσχετισμός απαιτήσεων, δυνατοτήτων και κόστους (αρχικής εγκατάστασης και λειτουργίας) δεν είναι πάντοτε μονοσήμαντος και φανερός.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ (http://www.tekdotiki.gr)


ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Β. Η. ΣελλούντοςΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Με τον κλιματισμό επιδιώκουμε να ρυθμίσουμε στις επιθυμητές συνθήκες τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ταχύτητα μετακίνησης του αέρα στους κλειστούς χώρους παραμονής, εργασίας ή διαμονής. Συχνά συμβιβαζόμαστε με τον βασικό παράγοντα της θερμοκρασίας (η ρύθμιση της υγρασίας είναι περισσότερη δύσκολη) και περιοριζόμαστε στην ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής του δροσερού - ψυχρού αέρα, ώστε να αποφεύγονται ενοχλητικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές του χώρου. Σε πολλές περιπτώσεις, η προσπάθεια ρύθμισης του εσωκλίματος με στόχο την κλιματική άνεση περιλαμβάνει διαδικασίες καθαρισμού του αέρα, λειτουργία με χαμηλή στάθμη θορύβου, όπως και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Οι σχετικές επιλογές και ρυθμίσεις είναι φαινομενικά απλές. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε η επιλογή κλιματιστικής εγκατάστασης να είναι μια συνειδητή και προσεκτική εργασία από ειδικούς. Ο συσχετισμός απαιτήσεων, δυνατοτήτων και κόστους (αρχικής εγκατάστασης και λειτουργίας) δεν είναι πάντοτε μονοσήμαντος και φανερός. Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση μερικών βασικών κριτηρίων θα υπενθυμίσουμε ποια είναι τα περισσότερα συνηθισμένα συστήματα κλιματισμού, από τι συναποτελούνται και πως λειτουργούν.ΤΟΠΙΚΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Αν και υπάρχει μεγάλη ποικιλία συστημάτων και η μονοσήμαντη ταξινόμηση ομαδοποίηση εμπεριέχει σημαντικές δυσκολίες, έχει επικρατήσει οι κλιματιστικές εγκαταστάσεις να διακρίνονται σε τοπικές και κεντρικές:Τοπικά Συστήματα Κλιματισμού Τα τοπικά συστήματα ή καλύτερα οι αυτόνομες ή τοπικές μονάδες κλιματισμού, αποτελούν μια κατάκτηση των τελευταίων χρόνων και χάρις σ' αυτές τις μονάδες (και το προσιτό τους κόστος), ο κλιματισμός έγινε προσιτός σε μεσαίων ή και χαμηλών εισοδημάτων καταναλωτές. Τοποθετήθηκε ακόμη και σε μικρά γραφεία και μικροαστικές κατοικίες. Το κύριο χαρακτηριστικό των "τοπικών" μονάδων κλιματισμού, είναι ότι μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν σε οποιονδήποτε χώρο, χωρίς να είναι απαραίτητο κάποιο κεντρικό μηχανοστάσιο.1 / 12 Ετσι, η κύρια εφαρμογή τους είναι ο κλιματισμός χώρων για τους οποίους δεν έχει προβλεφθεί, κατά την αρχική κατασκευή, κεντρικός κλιματισμός, όπως π.χ. διαμερίσματα, γραφεία, μικρά καταστήματα κ.ά. Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται σ' αυτές τις εφαρμογές, είναι συνήθως οι "μονάδες δωματίου". Υπάρχουν και οι μεγαλύτερης δυναμικότητος Ημικεντρικές Μονάδες, που εξυπηρετούν από 2 ή 3 μέχρι και άνω των 1 0 χώρων ή δέχονται και συστήματα αεραγωγών για τη διανομή του αέρα σε σημαντικό αριθμό χώρων. Γενικά διακρίνονται: § Σε μονάδες ενός τεμαχίου (self contained) μέσα σ' ένα κέλυφος που περιλαμβάνει όλα, τα εξαρτήματα και όργανα της μονάδος, και § Σε διμερείς (διαιρούμενες, split units), που αποτελούνται από δύο τμήματα, το εξωτερικό και το εσωτερικό (ή τα εσωτερικά). Το ένα εξ αυτών αποτελεί τη μονάδα συμπυκνώσεως (συμπιεστής, εναλλάκτης ψυκτικού ρευστού - αέρα), φέρει ανεμιστήρα και στραγγαλιστική δικλείδα και βρίσκεται στο εξωτερικό περιβάλλον. Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει τον εξατμιστή (εναλλάκτη ψυκτικού ρευστού - αέρα του χώρου), τον αθόρυβο ανεμιστήρα ο οποίος ανακυκλοφορεί τον αέρα του χώρου, φίλτρα καθαρισμού, περσίδες εισόδου του εσωτερικού αέρα και πτερύγια κατευθύνσεως της ροής του κλιματισμένου αέρα. Ακόμη στο εσωτερικό τμήμα περιλαμβάνεται η διάταξη ελέγχου, δηλαδή ο πίνακας ελέγχου με τους διακόπτες (χειμώνας - θέρος), τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα και τον θερμοστάτη χώρου. Τα δύο τμήματα συνδέονται με σωλήνες καταθλίψεως και αναρροφήσεως του ψυκτικού ρευστού, και με τις καλωδιώσεις της ηλεκτρικής παροχής. Οι μονάδες ενός τεμαχίου έχουν πλέον εγκαταλειφθεί και την αγορά μικρών μονάδων σχεδόν μονοπωλούν αντλίες θερμότητας με εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα. Ενδιάμεση περίπτωση αποτελούν οι μονάδες επεξεργασίας εσωτερικού αέρα, οι οποίες τροφοδοτούνται με ψυχρό νερό (ή άλλο ψυχρό ρευστό) και με σύστημα εναλλάκτη δροσίζουν τον αέρα του χώρου. Στις μονάδες αυτές η επεξεργασία του ψυχρού ρευστού γίνεται σε ψυχροστάσιο, το οποίο εξυπηρετεί αρκετές εσωτερικές μονάδες. Συχνά το εργαζόμενο ρευστό αυτών των ημικεντρικών συστημάτων είναι προψυγμένος αέρας ο οποίος είτε χρησιμοποιείται σε εναλλάκτη ή οι εσωτερικές συσκευές (fan coils) παραλαμβάνουν τον κλιματισμένο αέρα (ο οποίος προσάγεται με καλά μονωμένο αεραγωγό), τον αναμειγνύουν με εσωτερικό αέρα και τον ωθούν στον χώρο με τη βοήθεια ανεμιστήρα. Στην τελευταία περίπτωση η απαγωγή του πλεονάζοντος αέρα του χώρου γίνεται με περσίδες στο κάτω μέρος των εσωτερικών ανοιγμάτων.Κεντρικά Συστήματα Κλιματισμού Στα κεντρικά συστήματα κλιματισμού, (θέρμανση και δροσισμός ανάλογα με τις ανάγκες) το κεντρικό μηχανοστάσιο (λεβητοστάσιο και ψυχροστάσιο) βρίσκεται σχετικά μακρυά από τους κλιματιζόμενους χώρους.2 / 12 Οι τερματικές μονάδες που βρίσκονται σε κάθε χώρο, συνδέονται με το κεντρικό μηχανοστάσιο με τη βοήθεια κατάλληλων αγωγών (αεραγωγών, ή νερού ζεστού - κρύου, ή ψυκτικού μέσου). Κύριο χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα σοβαρό πλεονέκτημα, είναι ότι στον κεντρικό κλιματισμό με αεραγωγούς (μερικές φορές και με άλλα συστήματα), γίνεται ρύθμιση και της υγρασίας του αέρα. Επιτυγχάνεται δηλαδή η καλύτερη δυνατή προσέγγιση της κλιματικής ανέσεως ενώ μπορεί ταυτόχρονα να γίνεται "καθαρισμός" και ανανέωση του αέρα των χώρων. Ο κεντρικός κλιματισμός αποτελεί τη μόνη τεχνικά και οικονομικά αποδεκτή λύση για μεγάλα κτίρια ή κτίρια ειδικής χρήσεως, όπως Νοσοκομεία, Ξενοδοχεία, Διοικητικά και Εμπορικά κέντρα κ.ά. Μερικές φορές, σε ειδικές περιπτώσεις, ο κεντρικός κλιματισμός λειτουργεί κατά περιοχές (ζώνες) ή συνδυάζεται με τοπικά συστήματα, όταν υπάρχουν χρονικές διαφοροποιήσεις στη χρήση των χώρων. Μια κεντρική κλιματιστική εγκατάσταση περιλαμβάνει: §Την κεντρική κλιματιστική μονάδα (την οποία συγκροτούν το τμήμα θερμικής επεξεργασίας και ρυθμίσεων της θερμοκρασίας του αέρα, οι ανεμιστήρες, το κιβώτιο μείξεως νωπού και ανακυκλοφορούντος αέρα και τα φίλτρα).§Το δίκτυο σωληνώσεων ή/και αεραγωγών§Τα στοιχεία τοπικής επεξεργασίας του αέρα ή προσαγωγής κλιματισμένου αέρα, ή/και παραλαβής αέρα επιστροφής.§Τους αυτοματισμούς και τα ανάλογα συστήματα ελέγχου, που είναι απαραίτητα για την προσαρμογή της μονάδος στις ανάγκες των χώρων.Ειδικώτερα οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες αποτελούνται από: § Θερμαντικά στοιχεία (coils) Τα θερμαντικά στοιχεία είναι εναλλάκτες Ανάλογα με το θερμαινόμενο μέσο, διακρίνονται σε στοιχεία νερού, ατμού ή ηλεκτρικά. Ο σχεδιασμός τους γίνεται σε τρόπο ώστε η ταχύτητα του αέρα δια μέσου της μετωπικής τους επιφάνειας, να κατανέμεται ομοιόμορφα και να μην υπάρχει περιττή αντίσταση στη ροή του αέρα. Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους υλικά που δεν διαβρώνονται (χαλκός, αλουμίνιο), και πρέπει να προβλέπεται ο εύκολος καθαρισμός τους. § Ψυκτικά στοιχεία Τα ψυκτικά στοιχεία κατασκευάζονται από χαλκοσωλήνες, συνήθως με πτερύγια από χαλκό ή αλουμίνιο και είναι χωρισμένα σε τμήματα. Το κέλυφος (πλαίσιο) κάθε τμήματος, κατασκευάζεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα και πρέπει να έχει κατάλληλες εγκοπές (λούκια) για τη συλλογή των συμπυκνωμάτων.3 / 12 § Κιβώτιο παραλαβής του αέρα Είναι χώροι στιβαρής κατασκευής στους οποίους προσάγεται ο νωπός αέρας και ο αέρας που θα ανακυκλοφορήσει στο δίκτυο. Στα σημεία εισόδου του αέρα παρεμβάλλονται κατάλληλα φίλτρα. Εάν χρειάζεται να δημιουργηθεί τοπική υποπίεση παεμβάλονται κατάλληλοι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες. Οι αναλογίες αναμείξεως νωπού και ανακυκλοφορού-ντος αέρα, εξαρτώνται από τη διατομή των αντίστοιχων αεραγωγών προσαγωγής, τις πιέσεις στα σημεία αφίξεως και την κλίση που δίδεται στα πτερύγια κατάλληλων διαφραγμάτων (ντάμπερ). § Ρυθμιστές υγρασίας Το σύστημα θερμάνσεως ή ψύξεως του αέρα, συνδυάζεται συνήθως με συστήματα υγράνσεως ή αφυγράνσεως του αέρα. § Κιβώτια ανεμιστήρων Ειδικά κιβώτια με ανεμιστήρες (συνήθως στην αναχώρηση του αέρα) προσφέρουν την αναγκαία στατική πίεση, για την αναχώρηση του κλιματισμένου αέρα και την προώθησή του στους αεραγωγούς που θα τον διοχετεύσουν στους κλιματιζόμενους χώρους. Οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες που εξασφαλίζουν πλήρως κλιματισμένο αέρα, διαθέτουν όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία. Με αφετηρία το "μέσο" μεταφοράς της θερμικής ενέργειας, οι εγκαταστάσεις κεντρικού κλιματισμού διακρίνονται σε: § § § §Συστήματα κλιματισμού μόνο με αέρα Συστήματα κλιματισμού μόνο με νερό Συστήματα κλιματισμού αέρα - νερού Συστήματα κλιματισμού με ψυκτικό ρευστό στις τερματικές μονάδες.Συστήματα κλιματισμού μόνο με αέρα Διακρίνονται σε συστήματα απλής και διπλής διανομής: ♦ Τα συστήματα απλής διανομής είναι τα συστήματα που έχουν τους εναλλάκτες (στοιχεία) της ψύξεως και της θερμάνσεως του προσαγόμενου αέρα εν σειρά, ως προς τη ,ροή τους, και χρησιμοποιούν ένα και μόνο δίκτυο αεραγωγών για την προσαγωγή του αέρα στα στόμια. Ετσι η θερμοκρασία του αέρα σ' όλο το δίκτυο είναι σχεδόν η ίδια. Στην απλούστερη μορφή τους είναι σταθερής παροχής, ενώ ανάλογα με τις συνθήκες μεταβάλλεται η θερμοκρασία του προσαγόμενου αέρα. Πιο σύνθετο είναι το σύστημα μεταβαλλόμενης παροχής, όπου η θερμοκρασία του προσαγόμενου αέρα είναι σταθερή και μεταβάλλεται μόνο η παροχή του αέρα στον χώρο.4 / 12 Τέλος, μπορεί να έχουμε σύστημα μονού αγωγού με αναθέρμανση, όταν έχουμε δυνατότητα προσθήκης θερμότητας τοπικά στον σταθερής παροχής κλιματισμένο αέρα (με σχετικά υψηλό κόστος λειτουργίας ως κύριο μειονέκτημα). ♦ Τα συστήματα διπλής διανομής είναι τα συστήματα που έχουν τους εναλλάκτες (στοιχεία) της ψύξεως και της θερμάνσεως του προσαγόμενου αέρα σε παράλληλη διάταξη ως προς τη ροή του. Χρησιμοποιούν για τη διανομή του αέρα είτε ένα διπλό δίκτυο αεραγωγών (ένα για τον ψυχρό και ένα για τον ζεστό αέρα) μέχρι τις τερματικές συσκευές προσαγωγής, όπου και αναμειγνύονται τα δύο ρεύματα αέρα, είτε ένα ξεχωριστό δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής για κάθε ζώνη, αφού έχει γίνει προηγουμένως η ανάμειξη ψυχρού και θερμού αέρα σε μία κλιματιστική μονάδα.Συστήματα κλιματισμού μόνο με νερό Τα κεντρικά συστήματα κλιματισμού που λειτουργούν μόνο με νερό, επιτυγχάνουν τον δροσισμό (ή και τη θέρμανση) του αέρα των κλιματιζόμενων χώρων, διανέμοντας στις τερματικές μονάδες ψυχρό (ή αντίστοιχα θερμό) νερό, που παρασκευάζεται σε κεντρική εγκατάσταση. Συνήθως τα συστήματα κλιματισμού μόνο με νερό, είναι τα συστήματα που έχουν ως τερματικές μονάδες τοπικές συσκευές ανεμιστήρα στοιχείου (Τ.Μ.Α.Σ.), γνωστές σαν F.C. (Fan Coils). Το βασικό σύστημα Τ.Μ.Α.Σ., αποτελείται από κεντρική εγκατάσταση παραγωγής ψυχρού - θερμού νερού, τοπικές μονάδες ανεμιστήρα - στοιχείου στους κλιματιζόμενους χώρους και δίκτυο κυκλοφορίας του νερού με σύστημα δύο σωλήνων (προσαγωγής επιστροφής). Το σύστημα αυτό παρέχει (σε δεδομένη χρονική περίοδο) μόνο ψύξη ή μόνο θέρμανση σε όλους τους κλιματιζόμενους χώρους, διότι το ζεστό ή το κρύο νερό κυκλοφορεί στους ίδιους σωλήνες. Μια βελτίωση του βασικού αυτού συστήματος, είναι το σύστημα πολλαπλών σωλήνων, που εξασφαλίζει την ταυτόχρονη διάθεση ψυχρού και θερμού νερού στις Τ.Μ.Α.Σ. Η βαλβίδα ελέγχου στην Τ.Μ.Α.Σ., επιλέγει ζεστό ή ψυχρό νερό, ανάλογα με το αν ο χώρος που εξυπηρετεί απαιτεί κατά περίπτωση θέρμανση ή ψύξη. Ετσι έχουμε το σύστημα τριών σωλήνων όπου υπάρχουν: ♦ Ενας σωλήνας προσαγωγής ψυχρού νερού, ♦ Ενας σωλήνας προσαγωγής ζεστού νερού και, ♦ Ενας σωλήνας κοινής επιστροφής Μειονέκτημα του συστήματος αποτελεί η απώλεια ενέργειας κατά την ανάμειξη ψυχρού και ζεστού νερού στην επιστροφή. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το μειονέκτημα, χρησιμοποιείται σύστημα τεσσάρων σωλήνων, όπου έχουμε δύο τελείως ανεξάρτητα κυκλώματα κυκλοφορίας ψυχρού και ζεστού νερού.5 / 12 Τέλος, το πρόβλημα του αερισμού των κλιματιζόμενων χώρων με οποιοδήποτε σύστημα Τ.Μ.Α.Σ., από τα παραπάνω, αντιμετωπίζεται είτε με φυσική διείσδυση, είτε με ανοίγματα στους εξωτερικούς τοίχους, είτε με εισαγωγή στον χώρο μη επεξεργασμένου νωπού αέρα μέσω των Τ.Μ.Α.Σ., από έναν κεντρικό αγωγό διανομής νωπού αέρα.Συστήματα κλιματισμού αέρα - νερού Στα συστήματα κλιματισμού αέρα - νερού, για τη διαμόρφωση των επιθυμητών συνθηκών του αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους, προσάγονται από κεντρικές εγκαταστάσεις ταυτόχρονα νερό και επεξεργασμένος ("προκλιματισμένος") αέρας. Ο προσαγόμενος επεξεργασμένος αέρας αντιμετωπίζει τις ανάγκες αερισμού του χώρου και αναλαμβάνει ταυτόχρονα σημαντικό μέρος του θερμικού φορτίου. Η τελική διαμόρφωση των επιθυμητών συνθηκών γίνεται από κατάλληλη τερματική μονάδα που τροφοδοτείται με νερό. Πρόκειται για κεντρικά συστήματα κλιματισμού, που μπορούν να αντιμετωπίσουν έναν απεριόριστο αριθμό ζωνών και αναγκών ψύξεως και θερμάνσεως ταυτοχρόνως. Επειδή το νερό έχει μεγαλύτερη πυκνότητα και ειδική θερμοκρασία από τον αέρα, η συνολική διατομή των σωλήνων και των αεραγωγών που οδεύουν προς τους κλιματιζόμενους χώρους, είναι μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική διατομή στα συστήματα μόνο με αέρα. Γενικά διακρίνονται στο σύστημα με F.C. και κεντρική παροχή πρωτεύοντα αέρα, και στο σύστημα με τερματικές μονάδες επαγωγής Τ.Μ.Ε. (μονάδες induction). Τα δίκτυα διανομής νερού μπορεί να είναι δύο, τριών ή τεσσάρων σωλήνων, όπως και στα συστήματα μόνο με νερό.Συστήματα κλιματισμού με ψυκτικό ρευστό στις τερματικές μονάδες Στα συστήματα αυτά κυκλοφορεί μόνο ψυκτικό ρευστό, το οποίο οδηγείται σε κατάλληλες τερματικές μονάδες στους κλιματιζόμενους χώρους. Οι τερματικές μονάδες μπορούν (μέσα σε κάποια όρια) να διαφέρουν μεταξύ τους, ανάλογα με τις ανάγκες και τη χρήση του χώρου. Τα συστήματα αυτού του είδους διαθέτουν αρκετά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Στα πλεονεκτήματα αναφέρονται οι δυνατότητες καλύψεως ποικιλίας αναγκών, που διαφέρουν ως προς τη θερμοκρασία ή την χρονική στιγμή που πρέπει να καλυφθούν. Στα μειονεκτήματα αναφέρονται η παρουσία ψυκτικού ρευστού μέσα στους χώρους (όπως συμβαίνει όμως και με όλες τις τοπικές μονάδες) και η ανάγκη να χρησιμοποιούνται "ισχυρά" ψυκτικά μέσα, μερικά των οποίων όμως έχει αρχίσει να περιορίζεται η χρήση τους για λόγους περιβαλλοντικούς, χωρίς να είναι διαθέσιμα αναλόγου "ισχύος" νέα ρευστά.6 / 12 Ολοκληρωμένα συστήματα Κλιματισμού Hydronic της Carrier Η Carrier, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής προϊόντων κλιματισμού παγκοσμίως, παρουσίασε πριν από λίγα χρόνια μία νέα μεγάλη σειρά επιλογών για την ικανοποίηση των συνεχώς αυξανομένων αναγκών κλιματισμού στους χώρους της κατοικίας και της εργασίας. Η Carrier αντί να προσφέρει ανεξάρτητες συσκευές, προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα με αποδοτικότερη λειτουργία σε ψύξη ή θέρμανση, με χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας και ηλεκτρονικό σύστημα κεντρικού ελέγχου. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε με αφετηρία τη διαπίστωση ότι οι τελικοί χρήστες απαιτούν υψηλά επίπεδα άνεσης με το μικρότερο δυνατό κόστος αγοράς και λειτουργίας. Σε μία αγορά που παρουσιάζει έλλειψη καινοτομιών και συμπίεση κερδών, οι εγκαταστάτες απαιτούν απλοποιημένα συστήματα από έναν προμηθευτή για την καλύτερη οργάνωση του χρόνου τους. Οι δύο διαθέσιμες τεχνολογίες (hydronic και direct expansion) προσφέρουν ιδανικές λύσεις κλιματισμού. Η Carrier στις νέες της μονάδες προσφέρει και τις δύο εναλλακτικές λύσεις ως ένα πλήρες σύστημα κλιματισμού συναρμολογημένο στο εργοστάσιο. Το νέο σύστημα κλιματισμού με κυκλοφορία νερού, το Aquasmart, διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που επικοινωνεί τόσο με τον ψύκτη όσο και με τις εσωτερικές μονάδες νερού (Fan Coil Units). Αυτό το σύστημα προσφέρει πλήρη ηλεκτρικό κεντρικό έλεγχο σε όλο το σύστημα κλιματισμού. Επιτρέπει στους σχεδιαστές και τους εγκαταστάτες, που συχνά χρησιμοποιούν συστήματα νερού να επιτύχουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα πολυδιαιρούμενα συστήματα απ' ευθείας εκτόνωσης DX. To Aquasmart είναι ένα "οικολογικό" σύστημα καθώς λειτουργεί με ψυκτικό R410A και R407C, και κυκλοφορεί μόνο ψυχρό νερό στους κλιματιζόμενους χώρους. Οι εξωτερικές μονάδες του Aquasmart Hydronic System προσφέρουν ψυκτικές δυνατότητες από 5 kW έως 250 kW και είναι ιδανικές για χώρους κτιρίων από 60 m 2 έως 3.000 m2 Μία πλήρης σειρά ψυκτών με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες για εσωτερική εγκατάσταση διατίθεται από 17 kW έως 160 kW. Το σύστημα αυτό θέτει νέα δεδομένα στην απλοποίηση της εγκατάστασης και προσφέρεται με ένα μεγάλο συνδυασμό εσωτερικών μονάδων νερού για τη διανομή αέρα. Κάθε εσωτερική μονάδα ψευδo-ρoφής, τοίχου, δαπέδου ή οροφής, είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου. Ο αυτόνομος έλεγχος λειτουργίας και η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση μπορούν να θεωρηθούν ως σημαντικά πλεονεκτήματα του συστήματος Aquasmart.7 / 12 To Aquasmart System Manager μπορεί να ελέγχει τον ψύκτη ή την αντλία θερμότητας και έως 128 εσωτερικές μονάδες ανά σύστημα σε 32 διαφορετικές ζώνες. Εχει ενσωματωμένο ψυχροστάσιο, δεν χρειάζεται δοχείο αδράνειας και απαιτούνται μόνο οι ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις. Το κεντρικό σύστημα ελέγχου επιτυγχάνει περαιτέρω μείωση του κόστους μειώνοντας το χρόνο διάγνωσης βλαβών και το χρόνο παρέμβασης για τη διόρθωσή τους. Ένα πρόγραμμα επιλογής του συστήματος πολύ φιλικό στον χρήση έχει αναπτυχθεί για τη διευκόλυνση του εγκαταστάτη.ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η επιλογή του κατάλληλου και σωστού συστήματος αερισμού, θερμάνσεως ή κλιματισμού για ένα συγκεκριμένο χώρο ή κτίριο, είναι μία κρίσιμη απόφαση, την οποία πρέπει να παίρνει μελετητής Μηχανικός. Από αυτή την απόφαση εξαρτάται η κατασκευαστική υλοποίηση της μελέτης και η ικανοποίηση του άμεσου πελάτη (π.χ. επιχειρηματίας, κατασκευαστής) και του τελικού χρήστη. Σε αρκετές φάσεις του σχεδιασμού πρέπει να συνεκτιμηθούν πολλοί παράγοντες, και μετά από προσεκτική ανάλυση των δεδομένων να γίνει η σύνθεση που θα οδηγήσει στις επιλογές. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζεται κανένας από τους βασικούς παράγοντες-στόχους: ♦Η αρτιότητα της μελέτης και των επίλογων του μελετητή, συνδέεται άμεσα με την επιστημονική και επαγγελματική του φήμη και σταδιοδρομία. Σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα ποιότητος ή και ασφάλειας της εγκαταστάσεως, οπότε μπορεί να προκύψουν οικονομικές ευθύνες ή και ποινικές του μελετητή ή του κατασκευαστή.♦Η ικανοποίηση των στόχων του επιχειρηματία κατασκευαστή των κτιρίων είναι σημαντικός παράγων, αλλά δεν επιτρέπεται στενόκαρδοι οικονομικοί στόχοι να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη μελετητή και κατασκευαστή. Αν η κατασκευή αστοχήσει και υπάρξουν προβλήματα ή παράπονα, είναι βέβαιο ότι ο κατασκευαστής θα λησμονήσει πλήρως τις πιέσεις που άσκησε στον μελετητή (για επικίνδυνες ή απαράδεκτες "οικονομίες") και θα είναι ο πρώτος ο οποίος θα στραφεί εναντίον του.♦Ο τελικός χρήστης θα ζήσει μέσα στο κτίριο και επομένως θα καρπωθεί όλα τα θετικά στοιχεία της εγκαταστάσεως, αλλά και θα υποστεί όλες τις ατέλειες και τα προβλήματα. Η αντίδραση του (θετική ή αρνητική), μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις (αντίστοιχα θετικές ή αρνητικές) για μελετητή και κατασκευαστή. Η παράμετρος του λειτουργικού κόστους π.χ. πρέπει να κυριαρχεί στις επιλογές και αποφάσεις του τελικού χρήστη. Στενόκαρδες "οικονομίες" στην ποιότητα του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσουν σε υπέρογκες λειτουργικές δαπάνες, τόσο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης ενέργειας, όσο και λόγω προβλημάτων χαμηλής απόδοσης ή συχνών βλαβών.Ενας άλλος σημαντικός παράγοντας κατά τη φάση των επιλογών, είναι η προσεκτική εξέταση των τελικού στόχου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε μια κατασκευή η οποία προσπαθεί κατά το δυνατόν να βελτιώσει (με το ελάχιστο δυνατό κόστος) το εσώκλιμα μιας περιαστικής κατοικίας και μιας εγκαταστάσεως η οποία προορίζεται για ένα σύγχρονο και δαπανηρό κτίριο υψηλών απαιτήσεων.8 / 12 Κάθε εγκατάσταση αερισμού, θερμάνσεως ή κλιματισμού, πρέπει να ικανοποιεί μια σειρά από απαιτήσεις που συνδέονται με την ασφάλεια, την επάρκεια, την αξιοπιστία και το λογικό κόστος. Οι αρχές αυτές όσο και αν φαίνονται αυτονόητες, είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθούν χωρίς έγκαιρη, μεθοδική και συνειδητή προσπάθεια μελετητών, κατασκευαστών και χρηστών της εγκαταστάσεως. Αν και η αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων αυτών έχει γίνει πολλές φορές από τις στήλες μας, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει εδώ μια γενική αναφορά, με τη μορφή βασικών αρχών. § Η ασφάλεια Πρωταρχικός παράγοντας κατά τη σχεδίαση και κατασκευή κάθε εγκαταστάσεως, είναι η βεβαιότητα ότι θα λειτουργήσει με πλήρη ασφάλεια. Καμιά σκοπιμότητα δεν επιτρέπεται να οδηγήσει σε παράκαμψη κανόνων και οδηγιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των ανθρώπων, των κτιρίων και ακόμη των περιουσιακών στοιχείων του κτιρίου στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση. Η θέρμανση (αλλά και ο κλιματισμός) σχετίζονται με διαδικασίες καύσεως, με συστήματα πιέσεως, με ροή νερού μέσα σε βασικά δομικά στοιχεία της οικοδομής, κ.ά., για τα οποία πρέπει να τηρηθούν αυστηρές προδιαγραφές προστασίας. Είναι μάλιστα αναγκαίο ο μελετητής και ο κατασκευαστής, να εξετάσουν μήπως είναι ενδεδειγμένη η λήψη πρόσθετων μέτρων (πέραν των θεσμοθετημένων), όταν συντρέχουν απρόβλεπτα ή εξειδικευμένα αίτια, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα ή καταστροφές. Η σχολαστική τήρηση των κανονισμών αλλά και διαπιστώσεων της πείρας, η χρησιμοποίηση κατάλληλης ποιότητος υλικών και εξοπλισμού (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ποιότητος) δεν είναι πάντοτε συνώνυμο της ακριβής κατασκευής. Αντίθετα μάλιστα προχειρότητες και αυθαίρετες απλοποιήσεις μπορεί μακροπρόθεσμα να συνεπάγονται πολύ μεγάλο κόστος. Η εμμονή μας στο θέμα της ασφάλειας (και η αναφορά του σαν πρώτο θέμα "αρχής") δεν είναι τυχαία, αλλά έχει σαν στόχο να δώσει έμφαση σ' ένα θέμα, στο οποίο οι πιθανότητες είναι εναντίον του Μηχανικού και η Πολιτεία μπορεί να του αποδώσει ευθύνες, ακόμη και για σφάλματα ή παραλείψεις άλλων, με αφετηρία την οποιαδήποτε απόκλιση της κατασκευής από θεσμοθετημένες ή καθιερωμένες ή "αυτονόητες" υποχρεώσεις. § Η επάρκεια Μια οποιαδήποτε εγκατάσταση πρέπει να είναι αποτελεσματική, και λειτουργική, για να ικανοποιεί τους χρήστες της. Αποτελεσματική είναι μια εγκατάσταση αερισμού, θερμάνσεως ή κλιματισμού η οποία, υπό αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος, επιτυγχάνει γρήγορα την πλήρη προσέγγιση των κλιματικών προδιαγραφών του εσωκλίματος για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Λειτουργική είναι μια εγκατάσταση, η οποία δίδει τις δυνατότητες στους χρήστες να τροποποιούν, με απλό τρόπο, τα συνήθη χαρακτηριστικά λειτουργίας της και μπορούν να την ελέγχουν με απλούς χειρισμούς. Η επάρκεια της κατασκευής δεν συνδέεται με σπατάλες και υπερβολικά περιθώρια σε ισχείς, μεγέθη ή δαπανηρές επιλογές. Τα λογικά περιθώρια εφεδρείας κάθε κατασκευής πρέπει να συναρτώνται με τον τρόπο και τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάζεται, την ταχύτητα με την οποία πρέπει να επιτυγχάνει ανεκτές (ή κατάλληλες) συνθήκες ανέσεως και τα οικονομοτεχνικά δεδομένα.9 / 12 Είναι φανερό ότι η επάρκεια μιας εγκαταστάσεως χειμερινού κλιματισμού π.χ. μιας μονοκατοικίας διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη ενός πολύ μεγάλου κτιρίου. Στην μονοκατοικία ένας κάπως μεγαλύτερος λέβητας ή μονάδα δροσισμού δεν συνεπάγεται σημαντική διαφοροποίηση στο αρχικό και ίσως το λειτουργικό κόστος. Στο μεγάλο όμως κτίριο η επάρκεια μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με δύο λέβητες (ή συμπιεστές), εκ των οποίων ο ένας θα τίθεται σε λειτουργία μόνο όταν υπάρχουν φορτία αιχμής. Η τελευταία μάλιστα επιλογή βελτιώνει και την αξιοπιστία, όπως και την οικονομικότητα της εγκαταστάσεως. Ιδανική θεωρείται η εγκατάσταση τριών μονάδων με ισχείς 1/2, 1/3 και 1/3 της μέγιστης πιθανής. Συνήθως (για την Ελληνική κλιματική πραγματικότητα) θα λειτουργεί μόνο η μία, με ικανοποιητικό βαθμό αποδόσεως. Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις οι κατασκευαστές εξοπλισμού προσφέρουν σύχγρονα συστήματα αυτόματης προσαρμογής στις ανάγκες και τα φορτία (θερμικά ή ψυκτικά) και γιαυτό χρειάζεται συνεχής ενημέρωση και παρακολούθηση των εξελίξεων. § Η αξιοπιστία Μια αξιόπιστη εγκατάσταση είναι πάντοτε έτοιμη να λειτουργήσει και να επιτύχει τους στόχους για τους οποίους κατασκευάστηκε. Παρουσιάζει επομένως ελάχιστες βλάβες και συντηρείται προγραμματισμένα, ώστε συνεχώς να βρίσκεται σε ετοιμότητα. Η αξιοπιστία μιας εγκαταστάσεως συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του εξοπλισμού και τη συνεργασία των στοιχείων τα οποία την απαρτίζουν, με τη φόρτιση της στα όρια για τα οποία κατασκευάστηκε και την προσεκτική προσαρμογή οργάνων, μετρητών και συστημάτων προειδοποιήσεως ή ειδοποιήσεως για κάθε περίπτωση υπερφορτίσεως ή αστοχίας τμημάτων της. Η σωστή επιλογή εξοπλισμού, η επιμελημένη κατασκευή και η καλή συντήρηση, μπορούν μόνο σε αρμονικό συνδυασμό να προσδώσουν αξιοπιστία σε μια εγκατάσταση. Οι χρήστες εκτιμούν πάντοτε ιδιαίτερα τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν αξιόπιστα, αλλά συχνά παραβλέπουν τον τομέα της τακτικής και προληπτικής συντηρήσεως. Οι Μελετητές, οι Κατασκευαστές Εγκαταστάσεων (και κυρίως οι επιστημονικές οργανώσεις τους) είναι απόλυτη ανάγκη να "περάσουν" το κοινωνικό μήνυμα ότι πλήθος σημαντικών παραγόντων που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία μιας εγκαταστάσεως βασίζονται στην σωστή, έγκαιρη, προληπτική και προγραμματισμένη συντήρηση. Η επάρκεια, η αξιοπιστία αλλά και η οικονομικότητα μιας εγκαταστάσεως δεν μπορούν να εξασφαλιστούν από κανέναν Μελετητή ή Κατασκευαστή, όταν οι χρήστες θεωρούν περιττή πολυτέλεια την συντήρηση της εγκαταστάσεώς τους. § Η οικονομικότητα Οι οικονομικοί παράγοντες που σχετίζονται με την κατασκευή και λειτουργία μιας εγκαταστάσεως, είναι εξαιρετικά σημαντικοί. Συνήθως υπάρχει μια λεπτή ισορροπία στο θέμα των δαπανών κατασκευής και των δαπανών λειτουργίας μιας εγκαταστάσεως. Με την επιλογή του συστήματος αλλά και του εξοπλισμού ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να ικανοποιηθούν τόσο ο επιχειρηματίας κατασκευαστής (ο οποίος επιδιώκει μικρό κατασκευαστικό κόστος), όσο και ο χρήστης, ο οποίος βέβαια θα πληρώσει τελικά το κόστος κατασκευής, αλλά ενδιαφέρεται ζωηρά και για το κόστος λειτουργίας. Η λύση για τις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι η εισαγωγή συστημάτων υπερβολικά υψηλής ποιότητος, ούτε και η χρησιμοποίηση εξαιρετικά δαπανηρού ακραίας τεχνολογίας εξοπλισμού, γιατί μια τέτοια απόφαση θα επιβαρύνει υπέρμετρα το αρχικό κόστος και μάλιστα χωρίς καμιά προοπτική αποσβέσεως.10 / 12 Η οικονομικότητα μιας εγκαταστάσεως πρέπει να αναζητηθεί με βάση ρεαλιστικούς οικονομοτεχνικούς υπολογισμούς (και συσχετισμούς), αρκετή εμπειρία και πολύ σεβασμό τόσο στις δαπάνες κατασκευής, όσο και στο κόστος λειτουργίας. Ο αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι γίνεται συνεχής αναφορά στο θέμα του κόστους και σε συσχετισμούς κόστους. Πρέπει, κατά τη γνώμη μας, κάθε μελετητής να ενημερώνεται συνεχώς για τα σχετικά θέματα και τη δαπανηρό-τητα των στοιχείων του εξοπλισμού, αλλά και τις μεταβολές στο κόστος λειτουργίας (κατανάλωση ενέργειας, συντήρηση κ.ά). § Η οικολογική αποδοχή Τα θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, είναι αιχμηρές πραγματικότητες που δεν επιτρέπεται να παραβλέπονται. Κάθε σύγχρονη εγκατάσταση πρέπει να σχεδιάζεται με παράμετρο την προστασία του περιβάλλοντος, άρα τη μικρή ενεργειακή κατανάλωση και την ελάχιστη δυνατή ρύπανση. Πρέπει μάλιστα να λαμβάνεται υπ' όψη, ότι οι οικολογικοί περιορισμοί θα αυξηθούν και οι απαιτήσεις οικολογικής συμπεριφοράς των εγκαταστάσεων θα γίνονται συνεχώς αυστηρότερες. Δεν νοείται επομένως η χρησιμοποίηση υλικών, εξοπλισμού και διαδικασιών οι οποίες είναι γνωστό ότι ρυπαίνουν, και μάλιστα όταν ήδη είναι διάχυτη η εντύπωση, ότι πολλές από τις ουσίες και τα υλικό αυτά (ιδίως καύσιμα και ψυκτικά ρευστά), πρόκειται σύντομα να περιοριστούν δραστικά ή να απαγορευθεί η χρήση τους ή και να διακοπεί η παραγωγή τους. Στην οικολογική αποδοχή μπορούν με κάποια ευρύτητα να περιληφθούν και θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής ενοίκων και γειτόνων, που μπορεί να επηρεαστούν από μια εγκατάσταση. Αναθυμιάσεις, καπνοί, θόρυβοι, κραδασμοί, πυρασφάλεια κ.ά., είναι παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμώνται συνειδητά και με προσοχή στην οικολογική διάσταση. Επομένως, μια σύγχρονη εγκατάσταση πρέπει να εξασφαλίζει και την οικολογική αποδοχή, για να μην κινδυνεύσει να υποστεί τις συνέπειες απαγορεύσεων, διαμαρτυριών ή δαπανηρών τροποποιήσεων. Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη να προστατευθεί το περιβάλλον έχει αυξήσει σημαντικά την κοινωνική ευαισθησία για κάθε τι που αναφέρεται ως φιλικό προς το περιβάλλον ή οικολογικό. Πολλοί κατασκευαστές εξοπλισμού προσφέρουν εντυπωσιακά δείγματα μηχανημάτων και συσκευών που επιτυγχάνουν εξαιρετικά υψηλούς βαθμούς αποδόσεως ή αξιοποιούν ήπιες μορφές ενέργειας ή κατασκευάζονται από ανακυκλούμενα υλικά. Υπάρχουν όμως και κατασκευαστές ή "πωλητές" τεχνολογίας οι οποίοι πίσω από οικολογικά σήματα και φιλοπεριβαλλοντικές μεγαλοστομίες απλώς κερδοσκοπούν. Μηχανήματα π.χ. τα οποία χαρακτηρίζονται ως οικολογικά μπορεί να παρουσιάζουν εξαιρετικά αυξημένο κόστος (τόσο στην αγορά όσο και στη χρήση) ή να συνοδεύονται από λειτουργικές ευαισθησίες κ.ά. Τέτοια μηχανήματα "ψευ-δο-οικολογικά" είναι στην πραγματικότητα "παγίδες" ρυπάνσεως και σπατάλης. Ο Μηχανικός εγκαταστάσεων πρέπει να υιοθετεί ή να απορρίπτει παρόμοιες επιλογές με πολύ προσοχή, γνώση και υπευθυνότητα. Γιατί όσο πρέπει να απορρίπτεται μία ρυπογόνος κατασκευή, άλλο τόσο απαράδεκτη είναι μία δαπανηρή, αναξιόπιστη και αναποτελεσματική εγκατάσταση, οποιαδήποτε "πιστοποιητικά" ωραιοποιήσεως και αν διαθέτει.11 / 12 Σε κάθε περίπτωση ο μελετητής και κατασκευαστής εγκαταστάσεων κλιματισμού, αερισμού και θερμάνσεως είναι αναγκασμένος να αναζητά τη χρυσή τομή, υιοθετώντας κάθε τι καινούργιο και ελπιδοφόρο, όταν αποτελεί λογική προέκταση δοκιμασμένης τεχνολογίας και διαθέτει επαρκή τεκμηρίωση (θεωρητική και πρακτική) ώστε να μπορεί να αντικαταστήσει κάτι γνωστό, αποδεδειγμένα επαρκές, αξιόπιστο, οικονομικό και ευρύτερα αποδεκτό. Πολύτιμος σύμμαχος του Μελετητή και Κατασκευαστή Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων είναι οι σοβαροί κατασκευαστές εξοπλισμού και οι αντιπρόσωποί τους στη χώρα μας. Οι πωλητές επώνυμου και πιστοποιημένου εξοπλισμού διαθέτουν συνήθων συνεργάτες με μεγάλη και πολύτιμη εμπειρία και γνώση, στοιχεία τα οποία προσφέρουν πρόθυμα σε σοβαρούς και προσεκτικούς Μελετητές και Κατασκευαστές.Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό12 / 12
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.