Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022

Το κείμενο που ακολουθεί με τίτλο "Οι σεισμοί και οι Αρχαίοι Ελληνες", αποτελεί ανακοίνωση του καθηγητή Σπυρόπουλου στο συνέδριο “Σεισμοί και Κατασκευές” που έκανε ο ΣΠΜΕ το 1984, ακριβώς τρία χρόνια μετά τον σεισμό του 1981 που έπληξε την Αθήνα. Παρατίθεται όπως ακριβώς δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του συνεδρίου.

Αφιέρωµα στον καθηγητή Παναγιώτη Σπυρόπουλο Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΟ καθηγητής Παναγιώτης Σπυρόπουλος ήταν, “εµµέσως” µόνο, δάσκαλός µου. Στο Πολυτεχνείο, όταν ήµουν σπουδαστής, δεν ανήκα στο τµήµα που εκείνος επόπτευε (ήταν επιµελητής), στο µάθηµα του οπλισµένου σκυροδέµατος. Η στενότερη σχέση µας δηµιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας µου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, ιδιαίτερα κατά την περίοδο που ήµουν Γενικός Γραµµατέας και ύστερα Πρόεδρος. Εκείνος ήταν ήδη καθηγητής στη Θεσσαλονίκη. Νοµίζω ότι οφείλεται στο κοινό µας ενδιαφέρον, πάνω στο θέµα της ευθύνης των µηχανικών, ιδιαίτερα όσον αφορά τον σεισµό. Παρακολουθούσε την ευαισθησία και τις ενέργειες του Συλλόγου για την προστασία των µελών του που υφίσταντο διώξεις λόγω βλαβών, διεπίστωσε και τη δική µου ευαισθησία, και αυτό µας έφερε σε επαφή. Με την πάροδο του χρόνου η σχέση έγινε πολύ θερµή, είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω την αξία του καλού συναδέλφου που ενδιαφέρεται για τον κλάδο, και την τύχη να απολαύσω το “πατρικό” ενδιαφέρον ενός πολύ αξιόλογου, συνετού ανθρώπου. Συζητούσαµε συχνά στο τηλέφωνο τα προβλήµατα των µηχανικών, διετύπωνε απόψεις, κατέθετε τη γνώµη του, έκανε υποδείξεις. Με εντυπωσίαζε, σχεδόν µε συγκινούσε, η ευαισθησία του για τους κοινούς συναδέλφους µας. Μου έστελνε το κείµενό του, όταν αφορούσε µηχανικούς, πριν το δηµοσιοποιήσει, για να το δω “από τη δική µου σκοπιά”, ως Πρόεδρος, µη τυχόν του είχε ξεφύγει αθέλητα κάτι που θα µπορούσε να παρεξηγηθεί και να βλάψει τον κλάδο. ∆εν χρειάζεται να πω ότι, όταν έχεις τέτοια ευαισθησία, δεν κάνεις ποτέ λάθος. Το “πατρικό” του ενδιαφέρον αφορούσε και την προσωπική µου “πολιτική” πορεία, έκρινε τις ενέργειες µε αµεροληψία, υπεδείκνυε µε παρρησία (συχνά διαφωνώντας) και µε αγάπη. Τον σκέπτοµαι µε συγκίνηση. Αυτά όµως, θα µπορούσε να πει κανείς, ότι συνιστούν την προσωπική, “άµεση” διδασκαλία. Η “έµµεση” αφορά όλους τους Πολιτικούς Μηχανικούς της γενιάς µου, της γενιάς που δεν είχε υπολογιστή, που έκανε τους στατικούς υπολογισµούς µε το χέρι και τις αριθµητικές πράξεις µε τον λογαριθµικό κανόνα. Στο πεδίο αυτό ο καθηγητής Σπυρόπουλος ήταν ο δάσκαλος όλων µας, ήταν αυτός που µας έµαθε τη µέθοδο Hardy Cross, το κλειδί των συνήθων, απλών, καθηµερινών υπολογισµών µας. Αλλά δεν ήταν το µοναδικό µάθηµα που µας πρόσφερε. Τα βιβλία του, απλά, προσιτά και φιλικά, εκάλυπταν ένα µεγάλο τµήµα της επαγγελµατικής απασχολήσεως του Πολιτικού Μηχανικού. Μερικά από αυτά, τα περισσότερο χρησιµοποιούµενα, αναγράφονται στη συνέχεια.i •Υπολογισµοί κατασκευών ωπλισµένου σκυροδέµατος•Εγχειρίδιον ωπλισµένου σκυροδέµατος•12 µικρά µελετήµατα ωπλισµένου σκυροδέµατος•Η διάτµησις ωπλισµένου σκυροδέµατος•Αντισεισµικά κτίρια•Εισαγωγή εις το προεντεταµένον σκυρόδεµα•Θεµελιώσεις δια πασσάλωνΕνδιαφέρθηκε επίσης και ασχολήθηκε µε την Ελληνική Ιστορία. Η ανακοίνωσή του στην Ακαδηµία Αθηνών, σχετικά µε την κατάρρευση και την αντισεισµικότητα του τρούλου της Αγίας Σοφίας, στην Κωνσταντινούπολη, έχει ήδη δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr. Έχει επίσης ερευνήσει την ιστορία των σεισµών στον Ελληνικό χώρο, ένα κοµµάτι της οποίας έχει δηµοσιεύσει σε Αθηναϊκή εφηµερίδα και έχουµε την πρόθεση να παραθέσουµε, επίσης, στην ιστοσελίδα µας. Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί ανακοίνωση του καθηγητή Σπυρόπουλου στο συνέδριο “Σεισµοί και Κατασκευές” που έκανε ο ΣΠΜΕ το 1984, ακριβώς τρία χρόνια µετά τον σεισµό του 1981 που έπληξε την Αθήνα. Παρατίθεται όπως ακριβώς δηµοσιεύτηκε στα Πρακτικά του συνεδρίου. Παρουσιάζει τις παρατηρήσεις των αρχαίων Ελλήνων στο φαινόµενο και τα αποτελέσµατα της δράσεως του σεισµού, τις προσπάθειες ερµηνείας του φαινοµένου και την εξέλιξή τους, αντίστοιχες προφανώς µε τις γεωγραφικές, κοσµολογικές και φυσικές γνώσεις της εποχής τους. ∆ίνει στοιχεία της προσπάθειάς τους να συσχετίσουν τις διάφορες περιπτώσεις, του κριτικού και συνθετικού τους πνεύµατος, της επισηµάνσεως των πρόδροµων φαινοµένων, της κατατάξεως της εντάσεως του σεισµού σε βαθµίδες και µιας διαισθήσεως που προσήγγιζε (σε λανθάνουσα µορφή) την επιστηµονική σκέψη. Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουµε πώς, από τις αρχικές απλοϊκές σκέψεις, φτάσαµε στις σηµερινές αντιλήψεις για τη γένεση του σεισµού. Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουµε πώς και πόσο, αυτό που κάθε εποχή θεωρεί και αποκαλεί “γνώση” ενός φαινοµένου, εξελίσσεται και µεταβάλλεται (συχνά πολύ ριζικά) µε την πάροδο του χρόνου, προσεγγίζοντας βαθµηδόν την πραγµατική αλήθεια. Για να µας καταστήσει επαρκώς σεµνούς, σήµερα που νοµίζουµε ότι τα ξέρουµε όλα για τον σεισµό. Οι µηχανικοί της περασµένης ή των περασµένων γενεών έχουν πείρα αυτής της εντυπώσεως.ii 1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.