Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022

Το ιστορικό της δημιουργίας των Προδιαγραφών ΣΚ-xxx του ΚΕΔΕ, οι εγκεκριμένες και οι «ανεπίσημες», και η χρησιμότητά τους για την ενημέρωση του μηχανικού της πράξης στα θέματα σκυροδέματος


Οι Μέθοδοι Ελέγχου - Προδιαγραφές ΣΚ του ΚΕΔΕ Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΙστορικό Στην ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr έχουν αναρτηθεί ήδη 15 τέτοιες Προδιαγραφές ΣΚ του ΚΕΔΕ που αφορούν Μεθόδους Ελέγχου του σκυροδέματος. Αυτές είναι: ΣΚ-300Σκυρόδεμα μικρού όγκουΣΚ-301Προσδιορισμός ειδικού βάρους και απορροφητικότητας χονδρόκοκκων αδρανώνΣΚ-302Προσδιορισμός φαινόμενου ειδικού βάρους λεπτόκοκκων αδρανώνΣΚ-303Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματοςΣΚ-304Έλεγχος αντοχής σε θλίψη προτύπων δοκιμίων σκυροδέματοςΣΚ-306Προσδιορισμός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων στα αδρανήΣΚ-307Ειδική Προδιαγραφή για αερακτικά πρόσθετα για το σκυρόδεμαΣΚ-308Ειδική Προδιαγραφή για χημικά πρόσθετα σκυροδέματοςΣΚ-309Δοκιμή καθίσεωςΣΚ-310Δοκιμή VEBEΣΚ-313Προσδιορισμός του χρόνου πήξεως μιγμάτων σκυροδέματος με αντίσταση σε διείσδυσηΣΚ-314Ειδική Προδιαγραφή για υγρά συνθετικά υλικά που δημιουργούν μεμβράνη συντηρήσεως σκυροδέματοςΣΚ-350Ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα διαλυτά σε HClΣΚ-390Μέθοδος προσδιορισμού θειικών σε εδάφηΣΚ-391Μέθοδος προσδιορισμού βαθμού οξύτητας εδαφών κατά Baumann - GullyΤο σύνολο των τίτλων των Προδιαγραφών ΣΚ (που είναι περισσότερες από τις προαναφερόμενες) «γεννήθηκε» κατά τη διαδικασία συντάξεως του αρχικού Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-85). Τότε, κάθε φορά που παρουσιαζόταν η ανάγκη να προσδιορισθεί ο συμβατικός τρόπος ελέγχου μιας ιδιότητας του σκυροδέματος που αναφερόταν στον Κανονισμό, αναγραφόταν σε κατάλογο ο αντίστοιχος τίτλος της Προδιαγραφής που έπρεπε να συνταχθεί. Προφανώς οι σχετικοί έλεγχοι υπήρχαν σε Κανονισμούς και Προδιαγραφές άλλων χωρών (κυρίως Αμερικανικών) και αυτό ασφαλώς ήταν γνωστό στους συντάκτες του Ελληνικού Κανονισμού.1/4 Ο κατάλογος αυτός δημοσιεύτηκε στο Σχέδιο του ΚΤΣ, που κυκλοφόρησε για σχολιασμό το 1984, και ήταν μακρύς, αισθητά μεγαλύτερος από αυτόν που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr και που αναγράφεται πιο πάνω. Η πλήρης καταγραφή των Προδιαγραφών των οποίων επισημάνθηκε τότε η ανάγκη συντάξεως περιλαμβάνει τις επόμενες: ΣΚ-300Σκυρόδεμα μικρών έργωνΣΚ-301Προσδιορισμός ειδικού βάρους και απορροφητικότητας χονδρόκοκκων αδρανώνΣΚ-302Προσδιορισμός φαινόμενου ειδικού βάρους λεπτόκοκκων αδρανώνΣΚ-303Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματοςΣΚ-304Έλεγχος αντοχής σε θλίψη προτύπων δοκιμίων σκυροδέματοςΣΚ-305Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου από 75μm σε αδρανή υλικά (προσδιορισμός με υγρό κοσκίνισμα)ΣΚ-306Προσδιορισμός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων στα αδρανήΣΚ-307Ειδική Προδιαγραφή για αερακτικά πρόσθετα για το σκυρόδεμαΣΚ-308Ειδική Προδιαγραφή για χημικά πρόσθετα σκυροδέματοςΣΚ-309Δοκιμή καθίσεωςΣΚ-310Δοκιμή VEBEΣΚ-311Έλεγχος ποσοστού αέρα νωπού σκυροδέματος με τη μέθοδο της πιέσεωςΣΚ-312Προσδιορισμός πιθανής δραστικότητας των αδρανών με τα αλκάλια του τσιμέντου (μέθοδος ράβδου κονιάματος)ΣΚ-313Προσδιορισμός του χρόνου πήξεως μιγμάτων σκυροδέματος με αντίσταση σε διείσδυσηΣΚ-314Ειδική Προδιαγραφή για υγρά συνθετικά υλικά που δημιουργούν μεμβράνη συντηρήσεως σκυροδέματοςΣΚ-315Οργανικές προσμίξεις σε λεπτόκοκκα αδρανή για σκυρόδεμαΣΚ-316Προσδιορισμός ειδ. βάρους, υγρασίας απορροφήσεως και κενών στο σκληρυμένο σκυρόδεμαΣΚ-317Προσδιορισμός δραστικότητας των αδρανών με τα αλκάλια του τσιμέντου (χημική μέθοδος)ΣΚ-318Δοκιμή εξαπλώσεωςΣΚ-320Κοκκομετρική ανάλυση των αδρανών2/4 ΣΚ-321Ανθεκτικότητα και αποσάθρωση (υγεία) αδρανών υλικών με τη χρησιμοποίηση θειικού νατρίου ή θειικού μαγνησίουΣΚ-322Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους και κενών στα αδρανή υλικάΣΚ-323Δοκιμή εξιδρώσεως σκυροδέματοςΣΚ-325Δοκιμή σε ανεμπόδιστη θλίψη δοκιμίων πετρώματος (καρώτων)ΣΚ-326Προσδιορισμός της περιεκτικότητας των αδρανών σε κόκκους μικρού ειδικού βάρουςΣΚ-328Ποιοτικός έλεγχος νερού που χρησιμοποιείται στο σκυρόδεμαΣΚ-331Έλεγχος υλικών συντηρήσεως σκυροδέματοςΣΚ-332Πετρογραφική εξέταση αδρανώνΣΚ-333Στατικό μέτρο ελαστικότητας σκυροδέματοςΣΚ-334Δυναμικό μέτρο ελαστικότητας σκυροδέματοςΣΚ-335Ερπυσμός σκυροδέματοςΣΚ-336Συστολή ξηράνσεωςΣΚ-337Διαπερατότητα σκυροδέματοςΣΚ-338Μικροσκοπικός προσδιορισμός κενών αέροςΣΚ-341Έλεγχος αντοχής σε διάρρηξη δοκιμίων σκυροδέματοςΣΚ-342Μέτρηση ταχύτητας διαδόσεως υπερήχων στο σκυρόδεμαΣΚ-343Κρουσιμέτρηση στο σκυρόδεμαΣΚ-345Αντοχή σε τριβή και κρούση (Los Angeles)ΣΚ-346Ισοδύναμο άμμουΣΚ-350Ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα διαλυτά σε HClΣΚ-363Επίδραση οργανικών προσμίξεων στην αντοχή αμμοκονιαμάτων με λεπτά αδρανήΣΚ-390Μέθοδος προσδιορισμού θειικών σε εδάφηΣΚ-391Μέθοδος προσδιορισμού βαθμού οξύτητας εδαφών κατά Baumann - GullyΕπισημαίνεται ότι δεν έχουν συνταχθεί όλες οι αρχικώς προβλεφθείσες Προδιαγραφές ΣΚ. Από δε τις συνταχθείσες έχουν πάρει επίσημη έγκριση μόνον αυτές που επισημαίνονται πιο πάνω με έντονα μπλέ στοιχεία, οι οποίες έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr 3/4 Οι εγκεκριμένες σήμερα Προδιαγραφές ΣΚ ισχύουν «παρανόμως» κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και πρέπει να ανασυνταχθούν ή να επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα (τα οποία όμως δεν έχουν ακόμη μεταφρασθεί στο σύνολό τους στην Ελληνική). Επιπρόσθετα, τα Αμερικανικά Πρότυπα ASTM και AASHTO, στα οποία αναφέρονται οι Προδιαγραφές ΣΚ, έχουν και αυτά επικαιροποιηθεί. Παρά ταύτα είναι σκόπιμη η στοιχειώδης ενημέρωση επί των Προδιαγραφών ΣΚ του μέσου μηχανικού , ο οποίος δεν έχει ασφαλώς ούτε τη δυνατότητα ούτε την υποχρέωση να έχει γνώσεις εργαστηριακού, εκτός του ότι δεν έχει και ευχερή προσπέλαση στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Οι βασικές αρχές των εργαστηριακών δοκιμών, παρά την εξέλιξη των σχετικών Προτύπων, παραμένουν λίγο-πολύ οι ίδιες, οπότε τα υπάρχοντα κείμενα ΣΚ, προσφέρουν, παρά την έλλειψη επικαιροποιήσεως, την δυνατότητα αντίληψης των απαιτήσεων, των οποίων η τήρηση αποτελεί προϋπόθεση για να είναι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων «νόμιμα» και «αξιόπιστα». Αλλωστε ο ισχύων Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, ο οποίος επίσης χρειάζεται επικαιροποίηση, παραπέμπει στις Προδιαγραφές ΣΚ! Περισσότερα επ’ αυτού αναγράφονται στο άρθρο «Εργαστήρια ελέγχου δοκιμίων σκυροδέματος - Η σχέση τους με τον χρήστη» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.earchimedes.gr, το δε παρόν άρθρο θα μπορούσε να θεωρηθεί συμπληρωματικό προς εκείνο (με ctrl+click στην διεύθυνση www.e-archimedes.gr/latest/item/53- ανοίγετε το άρθρο αυτό) Προσεχώς θα αναρτηθούν σταδιακώς στην ιστοσελίδα τα διαθέσιμα κείμενα των Προδιαγραφών Ελέγχου ΣΚ, που συντάχθηκαν αλλά δεν απέκτησαν τη νόμιμη έγκριση της πολιτείας, με την υπογραφή Υπουργού. Κατά την σύνταξή τους έγιναν, σε μερικές από αυτές, τροποποιήσεις ή συνενώσεις των τίτλων που προαναφέρθηκαν. Οι λόγοι που απέτρεψαν την έγκριση δεν είναι σήμερα γνωστοί, πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένως δεν είχαν υποστεί την τελική επεξεργασία. Η παρουσίασή τους γίνεται με αυτή την επιφύλαξη.4/4
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.