Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022


Επιτακτική η ανάγκη για τον εξορθολογισμό του Χωροταξικού Σχεδιασμού της Χώρας Δημήτριος Κοτσώνης Πολιτικός ΜηχανικόςΟ βαθμός υποχώρησης της Φύσης εμπρός στην ανάγκη για Ανάπτυξη των Δραστηριοτήτων που χρησιμεύουν για την Διαβίωση του Ανθρώπου, αποτελεί αυτό που ονομάζουμε Χωροταξικό Σχέδιο μιάς Χώρας. Ο βαθμός αυτός προσβολής της Φύσης εξαρτάται από το μέγεθος την ένταση και την κατανομή των παραγωγικών μονάδων στην έκταση κάθε Κράτους. Είναι συνεπώς πρόδηλο ότι για τον ποσοτικό και χωρικό προσδιορισμό αυτών των δραστηριοτήτων απαιτείται μελέτη για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, το γνωστό Σχέδιο Αναπτύξεως. Είναι αυτό που θα αποδεικνύει την ορθολογική διάθρωση των παραγωγικών μονάδων στο χώρο, δηλαδή αυτό που πρωτίστως απαιτούν οι αρχές της Βιώσιμου Αναπτύξεως, προκειμένου να μην επέρχεται υποβάθμιση της Φέρουσας Ικανότητας του Περιβάλλοντος και θα αποδεικνύει την υπέρβαση την οποία υποχρεούμεθα να αποδεχθούμε. Εξάλλου η διαμόρφωση του οριστικού χωροταξικού καθεστώτος προϋποθέτει πολύ χρόνο και επίπονη και δυσχερή εργασία, προκειμένου να συνθέσει τις αντιτιθέμενες ανάγκες Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος (χωροταξικού σχεδίου) και μακρύ χρόνο για την ολοκλήρωση του. Δυσχέρειες οι οποίες επιτείνονται από τις ιδιαιτερότητες του Ελλαδικού Χώρου, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ποταμών και μάλιστα διακρατικών, την τεράστια ακτογραμμή, το πολύμορφο εδαφικό ανάγλυφο, το βραχώδες της συστάσεως του, την ποικιλία χλωρίδας & πανίδας και των μικρών βροχοπτώσεων, που καθιστούν το Φυσικό Περιβάλλον της Χώρας ιδιαιτέρως ευπαθές και ευπρόσβλητο. Δυσχέρειες οι οποίες δεν επιτρέπουν την «αντιγραφή» ή το υπόδειγμα ξένου νομικού καθεστώτος, πολύ περισσότερο που στις αναπτυγμένες χώρες τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος ακολούθησαν την οικονομική τους ανάπτυξη και δεν προηγήθηκαν αυτής, όπως συμβαίνει στη Χώρα μας και χωρίς να παραλείπεται η επισήμανση για στους άφθονους οικονομικούς πόρους που παρείχοντο και παρέχονται σε αυτές για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι δυσχέρειες αυτές επιτείνονται από την μεγάλη απειλή για υπερεκμετάλλευση της Τουριστικής Ανάπτυξης (τουριστικού πόρου, αισθητικού περιβάλλοντος, παραλιακά δάση, μέγεθος νησιώτικών και παραδοσιακών οικισμών κ. α.), την οποία έχει επιβάλει το υπαλληλικό ιερατείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πρωταρχικό τομέα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.1/3 Συνέπεια των ανωτέρω και του σφάλματος να επιδιώκεται επί σαράντα ολόκληρα χρόνια, ο Χωροταξικός σχεδιασμός της Χώρας χωρίς την προϋπόθεση συντάξεως Αναπτυξιακού Σχεδίου και μαζί με αυτό η ανάθεση αυτή της αρμοδιότητας στο ΥΠΕΧΩΔΕ, είναι η ανυπαρξία του, αλλά και η απόλυτη αναποτελεσματικότητα κάθε προσπάθειας σχεδιασμού του, ως άλλωστε απέδειξε το ανεδαφικό τόσο των διαφόρων πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού, όσο και αυτού του πλαισίου του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου που έχει συνταχθεί, το οποίο θα οδεύσει σε ακύρωση του, αν ποτέ καταστεί νόμος. Αρκεί εν προκειμένω η επισήμανση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων σύμφωνα με την οποία: «δεν μπορεί να καθορίζεται το Χωροταξικό Σχέδιο εν απουσία Οικονομικού Σχεδίου». Επισήμανση, που βέβαια άργησε πολύ να έρθει και που παρά την καθοριστική της σημασία, δεν έχει ακόμη ληφθεί υπ΄ όψιν από την πολιτική ηγεσία! Το Οικονομικό Σχέδιο θα αποδεικνύει την ορθολογική κατανομή των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον εθνικό χώρο και θα καθορίζει τον αναγκαίο βαθμό για την υποχώρηση της φύσης στην θεραπεία των αναγκών του ανθρώπου. Η αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης, εν όψει της κρίσιμης περιόδου την οποία διέρχεται η χώρα, ένα και μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης έχει. Τον καθορισμό συνοπτικού Σχεδίου Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο να περιοριστεί μόνο στον προσδιορισμό του αριθμού, του μεγέθους και της κατανομής των οικονομικών μονάδων οι οποίες πρέπει να αναπτυχτούν και στο προσδιορισμό του μεγέθους των εκτάσεων που θα απατηθούν 1 ανά νομό, καθώς και όσων θα απαιτηθούν για την Τουριστική Δραστηριότητα, με παράλληλο προσδιορισμό του μήκους του θαλάσσιου μετώπου, το οποίο έχει ανάγκη η Βιομηχανία και ο Τουρισμός, λαμβανομένης οπωσδήποτε υπ΄όψιν της έκτασης των ελευθέρων παραλιών που έχει ανάγκη για την αδάπανη αναψυχή του ο λαός. Το σχέδιο αυτό θα αποτελέσει την βάση για την σύνταξη του «μεσοπρόθεσμου» χωροταξικού σχεδίου. Προϋπόθεση για την καθιέρωση του ανωτέρω Χωροταξικού Κώδικα είναι οι μελετητές και οι εισηγητές της διαμόρφωσης του να είναι επιστήμονες με ευρύτητα γνώσεων και αντιλήψεως, οι οποίοι από την εν γένει εμπειρία τους να έχουν καθολική θεώρηση των πραγμάτων, ώστε να αποφεύγεται η αντιμετώπιση της Ανάπτυξης και της Περιβαλλοντικής Προστασίας μέσα από τις παρωπίδες που δημιουργεί η εξειδίκευση (ή και επαγγελματική διαστροφή - Γαρδίκας). Των αυτών προσόντων πρέπει επίσης να είναι και όσοι θα κληθούν να ελέγχουν την εφαρμογή του Κώδικα, διότι μόνον έτσι θα αντιμετωπισθεί η καθιέρωση και η εφαρμογή του χωρίς εξάρσεις και υπερβολές, με ενιαία ερμηνεία των κανόνων, σφαιρική αντιμετώπιση των περιπτώσεων, χωρίς άστοχες απαιτήσεις και εν πολλοίς ανεδαφικές.1Δυστυχώς η οικιστική ανάπτυξη έχει ανακηρυχτεί ως καταστροφική στην πιό αραιοκατοικημένη χώρα της Ε.Ε, από την πλειονότητα όσων έχουν αναγορεύσει εαυτούς ειδικούς. Η οικιστική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Χώρα, είναι μία και μοναδική: ενώ η αξία των οικοπέδων είναι απαράδεκτη, οι ''αρμόδιοι'' εμμένουν και στην απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης, πράγμα που θα προκαλέσει τελικά την εμφάνιση παραγκουπόλεων!. 2/3 Προ πάντων όμως η σύνταξη των απαιτουμένων μελετών (οικονομικού και χωροταξικού) πρέπει να γίνει από άτομα «που θα επιστρατευθούν από την αγορά» και θα διαθέτουν «την έξωθεν καλή μαρτυρία», μακριά από βιογραφικά και διδακτορικά, που είναι ικανά για να οδηγήσουν στην πλήρη αναποτελεσματικότητα την οικονομική προσπάθεια. Φυσικά οι νέες ρυθμίσεις, πρέπει να τροποποιήσουν και το υφιστάμενο καθεστώς περί των ορίων ελέγχου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προστασία του Περιβάλλοντος, το οποίο είναι απαράδεκτο, ασαφές, έωλο και μη περιοριστικό ως προς την έκταση του. Διότι η ελευθεριότητα που επιτρέπει τούτο τόσο στις εισηγήσεις όσο και στη λήψη αποφάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκηση, αποτελεί τον δεύτερο από τους κύριους λόγους για την απογοητευτική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει όχι μόνο ο παραγωγικός τομέας της Χώρας, αλλά και αυτό το ίδιο το Περιβάλλον ( βλπ. Χωματερές). Η σύνταξη αυτού σχεδίου μπορεί να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων μηνών ! Προϋπόθεση όμως για να σταθούν όλα τα παραπάνω ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου πιθανόν να οδηγηθούν ορισμένες από τις επενδύσεις, είναι η εγγύηση της αμεροληψίας αυτού του σχεδιασμού. Εγγύηση την οποία δεν μπορεί να εγγυηθεί το ΥΠΕΚΑ (ΥΠΕΧΩΔΕ), το οποίο έχει χάσει προ πολλού την αξιοπιστία του, με τις διάφορες φωτογραφικές διατάξεις και τροποποιήσεις νόμων που προωθεί, και για αυτό είναι ανάγκη να την αναλάβει ειδική ομάδα που θα συγκροτηθεί στο γραφείο του πρωθυπουργού, η οποία θα εγγυηθεί την αμεροληψία αυτού του σχεδιασμού. Αμεροληψία που είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό μακρά από κάθε παρέμβαση, που θα ανατρέψει την αντικειμενικότητα του, συμβάλλοντας έτσι στη γενική αποδοχή του και την νομική θωράκιση του, που αποτελεί την Αχίλλειο Πτέρνα κάθε επενδυτικής προσπάθειας.3/3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.