Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Από το Διοργανικό Εγχειρίδιο Σύνταξης Κειμένων της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Οδηγός γραφικής παρουσίασης του ευρωπαϊκού εμβλήματος Η ευρωπαϊκή σημαίαΑυτή είναι η ευρωπαϊκή σημαία. Είναι το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ενότητας και της ταυτότητας της Ευρώπης κατά μια ευρύτερη έννοια. Ο κύκλος των χρυσών αστεριών εκφράζει την αλληλεγγύη και την αρμονία μεταξύ των κρατών της Ευρώπης. Ο αριθμός των αστεριών δεν εξαρτάται από τον αριθμό των κρατών μελών. Είναι δώδεκα αστέρια, επειδή παραδοσιακά ο αριθμός δώδεκα συμβολίζει την τελειότητα, την πληρότητα και την ενότητα. Γι’ αυτό, η σημαία παραμένει η ίδια, ανεξάρτητα από τις διευρύνσεις της ΕΕ.Η ιστορία της σημαίας Ήδη από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, το 1949, το Συμβούλιο της Ευρώπης είχε επίγνωση της ανάγκης να δοθεί στην Ευρώπη ένα σύμβολο το οποίο να μπορεί να εκφράζει την ταυτότητα των ευρωπαϊκών λαών. Στις 25 Οκτωβρίου 1955, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση επέλεξε ομόφωνα ένα έμβλημα, που αποτελείται από έναν κύκλο με δώδεκα χρυσά αστέρια σε γαλάζιο φόντο. Στις 8 Δεκεμβρίου 1955, η Επιτροπή των Υπουργών ενέκρινε αυτή την ευρωπαϊκή σημαία. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε επανειλημμένα την ευχή να υιοθετήσουν και οι άλλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί το σύμβολο αυτό, έτσι ώστε να μην αμφισβητείται, με χωριστά εμβλήματα, η συμπληρωματικότητα, η αλληλεγγύη και το αίσθημα ενότητας της δημοκρατικής Ευρώπης. Την πρωτοβουλία για τη χρήση μιας σημαίας για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα την έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σχετική πρόταση ψηφίσματος υπεβλήθη ήδη από το 1979, μετά την πρώτη ανάδειξη του Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Σε ψήφισμά του, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 1983, το Κοινοβούλιο πρότεινε να καθιερωθεί ως κοινοτική σημαία εκείνη που είχε επινοήσει το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1955.σελ. 1 / 5 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη σύνοδό του στο Fontainebleau, τον Ιούνιο του 1984, υπογράμμισε την ανάγκη να προωθηθεί η ταυτότητα και η εικόνα της Ευρώπης στους πολίτες και τον κόσμο. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη σύνοδό του στο Μιλάνο, τον Ιούνιο του 1985, ενέκρινε την πρόταση της επιτροπής Adonnino για την υιοθέτηση από την Κοινότητα μιας σημαίας. Αφού δε το Συμβούλιο της Ευρώπης συναίνεσε στην εκ μέρους της Κοινότητας χρήση της ευρωπαϊκής σημαίας που αυτό είχε επιλέξει το 1955, τα κοινοτικά θεσμικά όργανα την καθιέρωσαν από τις αρχές του 1986. Η ευρωπαϊκή σημαία και το ευρωπαϊκό έμβλημα αντιπροσωπεύουν τόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης όσο και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Ευρωπαϊκή Ένωση, από τότε που άρχισε να ισχύει η συνθήκη του Μάαστριχτ). Το εν λόγω έμβλημα έγινε το κατ’ εξοχήν σύμβολο της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενωμένης Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το αυξανόμενο ενδιαφέρον που προκαλεί στους πολίτες η ευρωπαϊκή σημαία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης φροντίζουν για την επάξια χρήση του συμβόλου αυτού και λαμβάνουν, εφόσον απαιτείται, τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων κατάχρησης του ευρωπαϊκού εμβλήματος.Εισαγωγή Σκοπός του παρόντος οδηγού γραφικής παρουσίασης είναι να βοηθήσει τους χρήστες να αναπαράγουν σωστά το ευρωπαϊκό έμβλημα. Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικοί κανόνες για την κατασκευή του εμβλήματος και προσδιορίζονται τα τυποποιημένα χρώματα.Περιγραφή του συμβόλου Με υπόβαθρο το κυανό του ουρανού, δώδεκα χρυσά αστέρια σχηματίζουν κύκλο, αναπαριστώντας την ένωση των λαών της Ευρώπης. Το πλήθος των αστεριών είναι δώδεκα και δεν αλλάζει, επειδή δώδεκα είναι το σύμβολο της τελειότητας και της ενότητας.Περιγραφή θυρεού Επάνω σε γαλάζιο πεδίο, κύκλος δώδεκα χρυσών αστεριών που οι κορυφές τους δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.Γεωμετρική περιγραφή Το σύμβολο έχει τη μορφή κυανής ορθογώνιας σημαίας, με μήκος μιάμιση φορά το ύψος. Δώδεκα χρυσά αστέρια τοποθετημένα σε ίσες αποστάσεις σχηματίζουν αόρατο κύκλο με κέντρο το σημείο τομής των διαγωνίων του ορθογωνίου. Η ακτίνα του κύκλου είναι ίση προς το ένα τρίτο του ύψους. Καθένα από τα αστέρια έχει πέντε κορυφές ευρισκόμενες στην περιφέρεια αόρατου κύκλου με ακτίνα ίση προς το ένα δέκατο όγδοο του ύψους. Όλα τα αστέρια είναι όρθια, δηλαδή με τη μία κορυφή κατακόρυφη και δύο κορυφές σε ευθεία γραμμή καθέτως προς τον ιστό της σημαίας. Ο κύκλος είναι διατεταγμένος ούτως ώστε τα αστέρια να καταλαμβάνουν τη θέση των ακέραιων ωρών όψεως ωρολογίου. Το πλήθος των αστεριών δεν μεταβάλλεται.σελ. 2 / 5 Κανονισμός για τα χρώματα Έμβλημα Παντονικό ανακλαστικό κυανούν (Pantone Reflex Blue) για την επιφάνεια του ορθογωνίου, παντονικό κίτρινο (Pantone Yellow) για τα αστέρια. Η διεθνής σειρά χρωμάτων «Παντονική» διατίθεται ευρέως, με ευκολία ακόμη και σε μη επαγγελματίες.Τετραχρωμία Εάν χρησιμοποιείται τετραχρωμία, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα δύο τυποποιημένα χρώματα. Ως εκ τούτου είναι ανάγκη να αναδημιουργηθούν με τη χρήση των τεσσάρων χρωμάτων της τετραχρωμίας. Το παντονικό κίτρινο (Pantone Yellow) αποκτάται με τη χρήση 100 % κίτρινου διεργασίας (Process Yellow). Αναμειγνύοντας 100 % κυανούν διεργασίας (Process Cyan) και 80 % ερυθρό διεργασίας (Process Magenta) επιτυγχάνεται χρώμα σε μεγάλο βαθμό όμοιο προς το παντονικό ανακλαστικό κυανούν (Pantone Reflex Blue).Διαδίκτυο Το παντονικό ανακλαστικό κυανούν (Pantone Reflex Blue) αντιστοιχεί στο χρωματισμό παλέτας του δικτύου RGB: 0/51/153 (δεκαεξαδικό: 003399) και το παντονικό κίτρινο (Pantone Yellow) αντιστοιχεί στο χρωματισμό της παλέτας του δικτύου RGB: 255/204/0 (δεκαεξαδικό: FFCC00).Μονοχρωμία Αν διατίθεται μόνον μελανό, να χαραχθεί το ορθογώνιο με μαύρο και να εκτυπωθούν τα αστέρια σε ασπρόμαυρο.σελ. 3 / 5 Σε περίπτωση που το μόνο διαθέσιμο χρώμα είναι το κυανούν (πρέπει βεβαίως να είναι ανακλαστικό κυανούν), να χρησιμοποιηθεί κατά 100 %, τα δε αστέρια αναπαράγονται σε αρνητικό λευκό και το πεδίο κατά 100 % κυανούν.Αναπαραγωγή σε έγχρωμο υπόβαθρο Το σύμβολο αναπαράγεται κατά προτίμηση σε λευκό υπόβαθρο. Να αποφεύγεται υπόβαθρο σε ποικίλα χρώματα και οπωσδήποτε κάποιο που δεν ταιριάζει με το κυανούν. Αν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα παρά έγχρωμο υπόβαθρο, να τοποθετηθεί γύρω από το ορθογώνιο λευκό περιθώριο με πλάτος ίσο προς το 1/25 του ύψους του ορθογωνίου.Παραδείγματα κακής αναπαραγωγής 1. Το έμβλημα αναπαράγεται ανάποδα (στραμμένο προς τα κάτω).2. Κακός προσανατολισμός των αστεριών.3. Κακή διάταξη των αστεριών στον κύκλο: τα αστέρια πρέπει να διατάσσονται όπως οι αριθμοί των ωρών σε ένα ρολόι.σελ. 4 / 5 Χρήση από τρίτους Το Ευρωπαϊκό σύμβολο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον: -είναι απίθανο να γίνεται σύγχυση του χρήστη του συμβόλου με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Συμβούλιο της Ευρώπης· το σύμβολο δεν χρησιμοποιείται σε σχέση με στόχους ή δραστηριότητες μη συμβιβαζόμενες προς τους στόχους και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συμβουλίου της Ευρώπης.Η άδεια χρήσης του ευρωπαϊκού συμβόλου δεν προσδίδει σε όσους χορηγείται τυχόν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, ούτε τους επιτρέπει να οικειοποιούνται το σύμβολο ή τυχόν παρόμοιο εμπορικό σήμα ή λογότυπο, είτε καταχωρώντας το σε μητρώα ή με τυχόν άλλα μέσα. Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται μεμονωμένα για να βεβαιώνεται κατά πόσο πληρούνται τα ανωτέρα παρατιθέμενα κριτήρια. Είναι απίθανο ότι τούτο θα συμβαίνει σε εμπορικό πλαίσιο εφόσον το ευρωπαϊκό σύμβολο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το λογότυπο, την ονομασία ή το εμπορικό σήμα της ίδιας της εταιρείας.σελ. 5 / 5
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.