Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

Στο σημείωμα αυτό περιγράφονται οι απαιτήσεις του ΚΤΣ-97 (§ 12.8) και τα μέτρα προστασίας κατά ΕΛΟΤ-515, ενώ θα γίνει αναφορά και σε θέματα τεχνο­λογίας σκυροδέματος που περιλαμβάνονται στην οδηγία ACI-306 (Cold weather con­creting)

Σκυροδέτηση με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος από τον Νίκο Μαρσέλλο, Πολιτικό Μηχανικό1. Εισαγωγή Όταν ξεκίνησα μία ομιλία μου στη Φλώρινα, σε Ημερίδα Τεχνολογίας Σκυροδέματος που οργάνωσε το Τ.Ε.Ε. είπα: "Καλωσορίζω την περιοχή IV"!! Κανείς από κάτω δεν καταλάβαινε τι εννοούσα και εγώ επανέλαβα τη φράση λέγοντας: "Όπως ορίζει η § 12.8.1. του ΚΤΣ-97, σε περιοχές της χώρας κατηγορίας IV, όπως αυτές χαρακτηρίζονται στο Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ - 515, επιβάλλεται η χρήση αερακτικού προσθέτου". Και εάν πάμε βέβαια στο ΕΛΟΤ-515, στο Παράρτημα Β (Πίνακας 1), όπου αναγράφονται απαιτούμενα ελάχιστα μέτρα κατά την σκυροδέτηση, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή, παρατηρούμε ότι χαρακτηριστική τέτοια περιοχή στην κατηγορία IV, είναι η Φλώρινα. Άσχετα βέβαια αν η χρήση αυτών των αερακτικών δεν έγινε όπως λέει ο ΚΤΣ-97, ούτε ακόμη και σε Μεγάλο Ενεργειακό έργο της περιοχής. Στο σημείωμα αυτό περιγράφονται οι απαιτήσεις του ΚΤΣ-97 (§ 12.8) και τα μέτρα προστασίας κατά ΕΛΟΤ-515, ενώ θα γίνει αναφορά και σε θέματα τεχνολογίας σκυροδέματος που περιλαμβάνονται στην οδηγία ACI-306 (Cold weather concreting): §συνιστώμενη θερμοκρασία του σκυροδέματος§αρχεία - μητρώα θερμοκρασιών§θερμοκρασία πρώτων υλών§προετοιμασία πριν τη διάστρωση§διάρκεια χρονικής περιόδου προστασίας§μέθοδοι προσδιορισμού επιτόπου αντοχής§αφαίρεση ξυλοτύπων§μέθοδοι συντήρησης§επιταχυντικά πρόσθετα σκυροδέματος.Συνιστάται θερμά η ανάγνωση τόσο του ΚΤΣ-97 και ΕΛΟΤ-515 όσο και του ACI-306, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σημαντικών σκυροδετήσεων σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.2.Απαιτήσεις των ΚΤΣ-97 και ACI-3082.1 Απαιτήσεις ΚΤΣ-97 Εκτός από τη χρήση του αερακτικού (§ 12.8.1.) o ΚΤΣ-97 αναφέρει τις παρακάτω απαιτήσεις κυρίως:σελ. 1 / 5 § Απαγορεύεται η σκυροδέτηση όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από -15°C. § Στην περιοχή IV, όταν δεν είναι το σκυρόδεμα επιχρισμένο, η επικάλυψη πρέπει να είναι 50 mm, ενώ αντίστοιχα για όλες τις περιοχές σε μη επιχρισμένο σκυρόδεμα ισχύουν οι απαιτήσεις της § 12.3. του ΚΤΣ-97, δηλαδή 350 kg τσιμέντο ανά m3 (ελάχιστη περιεκτικότητα) και μέγιστος λόγος Ν/Τ = 0,58 για αδρανή μεγίστου κόκκου 31,5 mm (1"), συντήρηση 14 ημερών κ.λπ. § Στην § 12.8.5. αναφέρεται ότι όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος παραμένει (μικρότερη από +5°C, το σκυρόδεμα πρέπει να έχει θερμοκρασία 10°C, για μέγιστο κόκκο 31,5 mm. § Χρόνος θερμικής προστασίας αναφέρεται στον Πίνακα 2 του ΕΛΟΤ-515 (συνήθως 3 - 4 ημέρες), αλλά θα αυξάνεται μέχρις ότου η αντοχή των δοκιμίων του έργου γίνει μεγαλύτερη από 5,0 MPa. 2.2 Παρουσίαση του ACI-306 Στο ACI-306 αναφέρονται τα εξής: α)Χαμηλή θερμοκρασία (cold weather) ορίζεται εκείνη η περίοδος, όπου για περισσότερες από 3 διαδοχικές ημέρες, επικρατούν οι επόμενες συνθήκες: § η μέση θερμοκρασία είναι κάτω από 5°C § η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν είναι μεγαλύτερη από 10°C. Σημείωση: Η μέση ημερήσια θερμοκρασία είναι ο μέσος όρος της υψηλότερης καιΚατηγορίαχαμηλότερης θερμοκρασίας στην περίοδο από μεσονύκτιο, σε μεσονύκτιο. Μέσοι όροι παρατηρήσεων σε διάστημα μεγαλύτερο των 15 ετών Μέσος όρος Χαρακτηριστικές Μέση ελάχιστη Μέσο άθροισμα απολύτως min θερμοκρασία ημερών μερικού περιοχές μετεωρολογικών θερμοκρασίας από Οκτώβριο και ολικού σταθμών κάθε κατηγορίας από Οκτώβριο έως και Απρίλιο παγετού κατ' έτος έως και Απρίλιο tmin min tmin ΗπI0
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.