Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Στατιστικό Δελτίο της European Wind Energy Association (EWEA) ''Wind in Power''  (στην Αγγλική)

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο site της EWEA: http://www.ewea.org/

Photo: ThinkstockWind in power 2010 European statistics February 2011 The European Wind energy association1 WIND IN POWER: 2010 EUROPEAN STATISTICSContents Executive summary32010 annual installations4Wind map 20104Wind power capacity installations5Power capacity installations6Renewable power capacity installations7Trends & cumulative installationsRenewable power installations continues to increase7Net changes in EU installed capacity 2000-20108Total installed power capacity8A closer look at wind power installations9Annual wind power installations9National breakdown of wind power installations10Onshore and offshore annual markets10Cumulative wind power installations11Estimated wind energy production11Contributors Justin Wilkes (Policy Director, EWEA) Jacopo Moccia (Regulatory Affairs Advisor - Member State Liaison, EWEA)Data sources Platts PowerVision, January 2010 EWEA, Wind Energy Data EPIA, Solar PV Data ESTELA, CSP Data EU-OEA, Ocean Energy DataFEBRUARY 20112The European Wind energy association Executive summary 2010 annual installations • ,295 MW of wind power capacity (worth some €12.7 billion) was installed in the EU during 9 2010, down 10% compared to the previous year; • ind power accounted for 16.8% of total 2010 power capacity installations; W • ore renewable power capacity was installed during 2010 than any other year, an increase of M 31% compared to 2009; • enewable power installations accounted for 41% of new installations during 2010, 22,645 R MW of total of 55,363 MW of new power capacity; • ore power capacity was installed in 2010 than ever before, an increase of 102%, due to M increasing renewable power installations and gas power installations; Trends & cumulative installations • ind power installations accounted for 16.8% of new capacity installations in 2010, the first W year since 2007 that wind power did not install more than any other generating technology; • or only the second time since 19982 the EU power sector installed more coal than it decomF missioned1, highlighting the urgency of moving to a 30% greenhouse gas reduction target for 2020 and introducing an Emissions Performance Standard; • he EU power sector continues its move away from fuel oil and nuclear, each technology T continuing to decommission more than it installs; • he EU’s total installed power capacity increased by 52,855 MW (net) to 876,023 MW, with T wind power increasing its share of installed capacity to 84,278 MW (9.6%). Data for wind power installations • nnual installations of wind power have increased steadily over the last 15 years from 814 A MW in 1995 to 9,295 MW in 2010, an annual average market growth of 17.6%; • total of 84,278 MW is now installed in the European Union, an increase in installed cumulaA tive capacity of 12.2%. • ermany remains the EU country with the largest installed capacity, followed by Spain, Italy, G France and the UK; •ncreasing installations in emerging EU markets – offshore in Northern Europe, and onshore I in South East Europe (Romania, Poland and Bulgaria) – offset the fall in installations in the mature onshore markets of Germany, UK, and Spain; • he wind capacity installed by the end of 2010 would in a normal year produce 181 TWh of T electricity, representing 5.3%3 of electricity consumption;According to Platts PIE (January 2011) almost 23 GW of coal projects have been cancelled or suspended in recent years In 2008 the net addition was only 16 MW. (3) According to the latest figures from Eurostat, gross electricity consumption in the EU-27 was 3,390.7 TWh in 2008. (1) (2)The European Wind energy association3 FINLAND 197 SWEDEN 2,163Wind power installed in Europe by end of 2010 (cumulative)2010 EUROPEAN STATISTICS WIND IN POWER:NORWAY 441RUSSIA 9ESTONIA 149LATVIA 31 DENMARK 3,752*IRELAND 1,428FAROE ISLANDS 4UNITED KINGDOM 5,204LITHUANIA 154NETHERLANDS 2,245 BELGIUM 911 LUXEMBOURG 42FRANCE 5,660POLAND 1,107GERMANY 27,214SWITZERLAND 42CZECH REPUBLIC 215SLOVAKIA 3AUSTRIA 1,011HUNGARY 295SLOVENIA 0 CROATIA 89ROMANIA 462BULGARIA 375ITALY 5,797PORTUGAL 3,898 SPAIN 20,676Installed 2009 EU Capacity (MW) Austria 0 Belgium 149 Bulgaria 57 Cyprus 0 Czech Republic 44 Denmark* 334 Estonia 64 Finland 4 France 1,088 Germany 1,917 Greece 102 Hungary 74 Ireland 233 Italy 1,114 Latvia 2 Lithuania 37 Luxembourg 0 Malta 0 Netherlands 39 180 Poland Portugal 673 Romania 3 Slovakia 0 Slovenia 0.02 Spain 2,459 Sweden 512 United Kingdom 1,077 Total EU-27 10,486 Total EU-15 10,025 Total EU-12 461 Of which 582 offshore and near shoreUKRAINE 87End 2009TURKEY 1,329GREECE 1,208Installed 2010End 2010995 563 177 0 192 3,465 142 147 4,574 25,777 1,087 201 1,310 4,849 28 91 35 0 2,215 725 3,535 14 3 0,03 19,160 1,560 4,245 75,090 73,516 1,57416 350 198 82 23 327 7 52 1,086 1,493 123 94 118 948 2 63 7 0 32 382 363 448 0 0 1,516 604 962 9,295 7,997 1,2981,011 911 375 82 215 3,752 149 197 5,660 27,214 1,208 295 1,428 5,797 31 154 42 0 2,237 1,107 3,898 462 3 0,03 20,676 2,163 5,204 84,278 81,406 2,8722,0648832,946MALTA 0 CYPRUS 82European Union: 84,278 MW Candidate Countries: 1,418 MW EFTA: 483 MW Total Europe: 86,279 MW Installed 2009 Candidate Countries (MW) Croatia 10 FYROM** 0 Turkey 343 Total 353 EFTA (MW) Iceland 0 Liechtenstein 0 Norway 2 Switzerland 4 Total 6 Other (MW) Faroe Islands 0 Ukraine 4 Russia 0 4 Total Total Europe 10,845End 2009Installed 201028 0 801 82961 0 528 46189 0 1,329 1,2900 0 431 18 4490 0 9 25 340 0 441 42 4834 90 9 99 76,4710 1 0 1 9,9184 87 9 101 86,279**FYROM = Former Yugoslav Republic of Macedonia Note: Due to previous-year adjustments, 106.7 MW of project de-commissioning, re-powering and rounding of figures, the total 2010 end-of-year cumulative capacity is not exactly equivalent to the sum of the 2009 end-of-year total plus the 2010 additions.Note: Due to a difference in methodology, some figures in this table may differ from figures communicated by national wind energy associations *2010 figures are provisional4End 2010The European Wind energy association 2010 annual installations Wind power capacity installations During 2010, 9,918 MW of wind power was installed across Europe, with European Union countries accounting for 9,295 MW of the total. This represents a decrease in the EU’s annual wind power installations of 10% compared to 2009. Of the 9,295 MW installed in the EU, 8,412 MW were installed onshore and 883 offshore. In 2010, the annual onshore market contracted by 15% compared to the previous year, whilst the offshore market grew by 51% compared to the previous year.EU Member State market shares for new capacity installed during 2010. Total 9,295 MWFigure 1.1Investment in EU wind farms in 2010 was €12.7 billion. The onshore wind power sector attracted €10.1 billion during 2010, whilst the offshore wind power sector accounted for around €2.6 billion.States are among the top ten largest annual markets. Offshore installations accounted for 9.5% of total EU installations in 2010.Photo: VestasIn terms of annual installations, Spain was the largest market in 2010, installing 1,516 MW, compared to Germany’s 1,493 MW. France was the only other country to install over 1 GW (1,086 MW), followed by the UK (962 MW) and Italy (948 MW). Sweden (604 MW), Romania (437 MW), Poland (382 MW), Portugal (363 MW) and Belgium (350 MW) also all performed strongly and for the first time ever, two new MemberThe European Wind energy association5 WIND IN POWER: 2010 EUROPEAN STATISTICSPower capacity installations Wind power installations accounted for 16.8% of new installations in 2010, the first year since 2007 that wind power did not install more than any other generating technology. Following two consecutive years of installing less power capacity than the wind industry, gas installed more capacity than any other generating technology in 2010 with 28 GW, representing 51% of total new installed capacity4.Overall, 2010 was a record year in the EU with 55.4 GW of new electricity generating capacity installed, more than double 2009 installations (a 102% increase).Solar PV installed 12 GW (21.7% of total capacity), followed by wind with 9.3 GW (16.7%). In addition, 4,056 MW (7.3%) of coal, 573 MW (1%) of biomass, 405 MW (0.7%) of CSP, 208 (0.4%) of large hydro, 200 MW (0.4%) of peat, 149 MW (0.3%) of waste, 145 MW (0.3%) of nuclear, 25 MW of small hydro, 25 MW of geothermal, and zero MW of tidal and wave capacity were installed. Significantly, no fuel oil capacity was added in the EU during 2010.For only the second time since 19985, the coal power sector installed more new capacity (4,056 MW) than it decommissioned (1,550 MW). The hike in new coal power capacity highlights the urgency for the EU to move to a 30% greenhouse gas reduction target for 2020, and the need to introduce an Emissions Performance Standard.During 2010, the fuel oil and nuclear power sectors decommissioned more MW than they installed: the fuel oil sector decommissioned 245 MW and the nuclear sector 390 MW.New installed capacity and decommissioned capacity in MW. Total 52,820 MWFigure 1.228,00012,000e10,0008,0006,0004,0002,0000-2,000(4) (5)6According to Platts PIE (January 2011) almost 30 GW of gas projects have been cancelled or suspended in recent years In 2008 the net addition was only 16 MW The European Wind energy association Renewable power capacity installations In 2010, more renewable generating capacity was installed in the EU than ever before. With 22,682 MW of new generating capacity, renewables represented 41% of total new installed capacity. Although renewables’ share of newly installed capacity decreased in 2010 due to the exceptional year for gas, it is the fifth year running that renewables have represented more than 40% of total new electricity generating installations.Share of new power installations in EU Figure 1.3eTrends & cumulative installations Renewable power installations continue to increase In 1995, new renewable power installations totalled just 1.3 GW (representing 14% of total EU power installations that year). Since 1995 they have gradually increased to 13.3 GW in 2008 (57% of total EU power installations that year), and 17.3 GW in 2009(63% of total EU power installations that year). During 2010, a record 22.7 GW was installed. However, due to an exceptional year in new gas installations, the renewable share of new capacity was 41%.Figure 2.1New installed capacity per year in MW 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000RES10,000 5,000 019951996Wind1997PV19981999Large HydroThe European Wind energy association20002001Other RES2002Nuclear2003Coal20042005Natural Gas20062007Fuel Oil200820092010Other non-RES7 WIND IN POWER: 2010 EUROPEAN STATISTICSNet changes in EU installed capacity 2000-2010 The net growth in the last 11 years of natural gas power (118.2 GW), wind power (74.3 GW) and solar PV (26.4 GW) was at the expense of fuel oil (down 13.2 GW), coal (down 9.5 GW) and nuclear (down 7.6GW). The EU power sector, therefore, continues its move away from fuel oil, coal and nuclear, whilst at the same time increasing its total installed capacity to meet increasing demand.Net electricity generating installations in EU 2000 – 2010 in MW Figure 2.2120,000100,00080,00060,00040,00020,0000-13,165-20,000Total installed power capacity Wind power’s share of total installed power capacity has increased fivefold from 2% in 2000 to 9.6% in 2010.EU power capacity mix 20008 8Figure 2.3EU power capacity mix 2010Figure 2.4The European Wind energy association The European Wind energy association A closer look at wind power installations Annual wind power installationsNational breakdown of wind power installationsAnnual installations in the EU have increased steadily over the past 15 years from 814 MW in 1995 to 9,259 in 2010, an average annual growth rate of 17.6%.In 2000, the annual wind power installations of the three pioneering countries – Denmark, Germany and Spain – represented 85% of all EU wind capacity annual installations. Ten years later, this share has decreased to 36%, showing that wind power is increasingly established across Europe.Annual wind power installations in EU in MW Figure 3.1EU Member State market shares for new capacity at Figure 3.2end 2010. Total 9,295 MW 12,000 10,48610,0009,295 8,535 8,2688,0007,592 6,204 5,913 5,838 5,4626,0004,4284,0003,209 3,2252,000 814 9791,700 1,27720102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619950Figure 3.380%6137392,7403,8151,2381,7272,6083,7523,3585,1335,7655,9593,3514694,7223,336201090%2009100%2008Germany, Spain and Denmark’s share of EU market (MW) 5,23470% 4,27260%4,11250%5,1783,59540%3,84030% 20% 10%Rest of EUThe European Wind energy association200720062005200420032002200120000%Germany, Spain and Denmark9 WIND IN POWER: 2010 EUROPEAN STATISTICSOnshore and offshore annual markets 2000 and in 2010 it represented 9.5% of all new wind power installations (in MW).With 883 MW of new installed capacity, 2010 was a record-breaking year for offshore wind power. Annual offshore capacity has been gradually increasing sinceFigure 3.41702599090933183735828833,2054,3775,7435,2035,7496,1147,4998,2177,8959,9048,412200220072008200990%512001100%42000OFFSHORE’S SHARE OF ANNUAL EU WIND POWER MARKET (MW)80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%Offshore201020062005200420030%OnshoreCumulative wind power installations A total of 84,074 MW is now installed in the European Union, a growth of 12.2% on the previous year. Germany remains the EU country with the largest installed capacity, followed by Spain, France, the UKand Italy. Eight other countries have over 1 GW of installed capacity: Portugal, Denmark, the Netherlands, Sweden, Ireland, Greece, Poland and Austria.Cumulative wind power installations in the EU in MWEU Member State market shares for total installedFigure 3.590,000capacity at end 2010. Total 84,074 MWFigure 3.684,27880,00075,09070,00064,71960,00056,517 48,03150,00040,50040,00034,372 24,491 23,098 17,315 20,000 12,887 9,678 4,753 10,000 3,476 6,453 2,49730,0001020102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619950The European Wind energy association Estimated wind energy production The wind capacity installed at end 2010 will, in a normal wind year, produce 181 TWh of electricity, representing 5.3% of the EU’s gross final consumption6.and Germany (9.3%). Overall, in a normal wind year, installed wind capacity at end 2010 will meet 5.3% of the EU’s electricity needs.Denmark is the country with the highest penetration of wind power in electricity consumption (24%), followed by Portugal (14,8%), Spain (14.4%), Ireland (10.1%) Wind share of total electricity consumption7 Denmark Portugal Spain Ireland Germany EU 5.3% Netherlands 4.1% Greece 3.7% 3.4% Cyprus 3.4% Italy 3.2% Estonia Sweden 3.2% 3.2% United Kingdom 3% Austria 2.5% Lithuania Belgium 2.3% 2.3% France Bulgaria 2% Romania 1.6% Poland 1.5% 1.4% Hungary Luxembourg 1.1% Latvia 0.8% 0.5% Czech Republic 0.5% Finland Slovakia 0% Slovenia 0% Malta 0%05Figure 3.724% 14.8% 14.4% 10.1% 9.4%10152025According to the latest figures from Eurostat “Energy yearly statistics” 2008, gross electricity consumption in the EU-27 was 3,390.7 TWh in 2008. (7) Normal wind production is calculated on the basis of typical capacity factors for onshore and offshore wind capacity. Each Member States’ final electricity consumption is taken from Eurostat “Energy yearly statistics” 2008: total gross generation, total imports and total exports. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-PC-10-001/EN/KS-PC-10-001-EN.PDF. (6)The European Wind energy association11
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.