Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Εγκύκλιος 11: 27-06-2011

ΑΔΑ: 4Α321-Μ8ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ& ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα : α΄ Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 64 28 969 FAX : 210 64 64 392 E - mail : ggded17@ggde.grΑθήνα, 27 - 6 -2011 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/ 05/102 /ΦΝ460ΠΡΟΣ: τους Αποδέκτες του Πίνακα ΔιανομήςΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 3919/2011 που αφορούν τηναπελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων. Εν όψει της επικείμενης έναρξης ισχύος, στις 3-7-2011, του Ν. 3919/2011 για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων και της κατάργησης διατάξεων του Ν. 3316/2005, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες σε σχέση με την εφαρμογή του νομικού πλαισίου ανάθεσης των συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 16-22 του Ν. 3919/2011, καταργούνται όλες οι διατάξεις του Ν. 3316/2005 που απαγορεύουν, επί ποινή αποκλεισμού,στουςδιαγωνιζόμενουςναυποβάλλουνοικονομικέςπροσφορές κάτω ενός συγκεκριμένου κατώτατου νόμιμου ορίου (80% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης). Συνεπώς, μετά τις 3-7-2011, οι διαγωνιζόμενοι είναι ελεύθεροι να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές χωρίς περιορισμό κατώτατου ορίου παραδεκτού. 2. Συνεπεία της νομοθετικής μεταβολής, το Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ άμεσα προβαίνει α) στην επικαιροποίηση σχετικώς των εγκεκριμένων προτύπων προκηρύξεων ανάθεσης των συμβάσεων, όλων των τύπων (Α, Β, Β1, Γ, Δ, Δ1), β) στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που καθορίζει τα όρια (άνω και κάτω) των οικονομικών προσφορών και επίκειται, εντός των ΑΔΑ: 4Α321-Μ8προσεχών ημερών και πάντως προ της 2-7-2011 η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Οι νέες αποφάσεις θα ισχύσουν σε διαδικασίες διαγωνισμών, στους οποίους η πρώτη αποστολή της προκήρυξης για δημοσίευση θα διενεργηθεί μετά την 2-7-2011 (ήτοι από 3 - 7 και εντεύθεν). Συνεπώς, εφόσον οι εμπλεκόμενεςστιςδιαδικασίεςανάθεσηςυπηρεσίεςαποστείλουντιςπεριλήψεις για δημοσίευση πριν τις 3-7-2011 μπορούν να συνεχίσουν τη διαδικασία χωρίς τροποποίηση του τεύχους της προκήρυξης, άλλως πρέπει να αναμείνουν την δημοσίευση των νέων προτύπων τευχών προκηρύξεων τα οποία και πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την ορθή εφαρμογή της. Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί κατεπειγόντως στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΠ. ΔΙΠΛΑΡΟΣ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.