Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022

Περιλαμβάνονται μονάδες μέτρησης ενεργείας/έργου, όγκου/χωρητικότητας/παροχής, μάζας, θερμότητας/εντροπίας, δύναμης, φωτεινότητας, διαπερατότητας, ραδιενέργειας και ιξώδους

Αναλυτικοί πίνακες μετατροπής μονάδων μέτρησης ενέργεια και έργο Για την μετατροπή από: British thermal unitIT (BtuIT) British thermal unitth (Btuth ) British thermal unit (mean) (Btu) British thermal unit (39 8F) (Btu) British thermal unit (59 8F) (Btu) British thermal unit (60 8F) (Btu) calorieIT (calIT) calorieth (calth) calorie (mean) (cal) calorie (15 °C) (cal15) calorie (20 °C) (cal20) calorieIT, kilogram (nutrition) calorieth , kilogram (nutrition) calorie (mean), kilogram (nutrition) electronvolt (eV) erg (erg) foot poundal foot pound-force (ft * lbf) kilocalorieIT (kcalIT) kilocalorieth (kcalth) kilocalorie (mean) (kcal) kilowatt hour (kW*h) kilowatt hour (kW*h) quad (1015 BtuIT) therm (EC) therm (U.S.) ton of TNT (energy equivalent) watt hour (W*h) watt second (W*s) erg per square centimeter second watt per square centimeter (W/cm 2 ) watt per square inch (W/in2 )σε: joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) megajoule(MJ) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) joule (J) watt per square meter (W/m 2 ) watt per square meter (W/m 2 ) watt per square meter (W/m 2 )1/8πολλαπλασιαστής 1,055056 E+03 1,054350 E+03 1,05587 E+03 1,05967 E+03 1,05480 E+03 1,05468 E+03 4,1868 4,184 4,19002 4,18580 4,18190 4,1868 E+03 4,184 E+03 4,19002 E+03 1,602177 E-19 1,0 E-07 4,214011 E-02 1,355818 4,1868 E+03 4,184 E+03 4,19002 E+03 3,6 E+06 3,6 1,055056 E+18 1,05506 E+08 1,054804 E+08 4,184 E+09 3,6 E+03 1,0 1,0 E-03 1,0 E+04 1,550003 E+03 όγκος, χωρητικότητα και παροχή (ροή) Για την μετατροπή από: acre-foot (based on U.S. survey foot) barrel [for petroleum, 42 gallons (U.S.)] (bbl) barrel [for petroleum, 42 gallons (U.S.)] (bbl) bushel (U.S.) (bu) bushel (U.S.) (bu) cord (128 ft3) cubic foot (ft3) cubic inch (in3) cubic mile (mi3) cubic yard (yd3) cup (U.S.) cup (U.S.) cup (U.S.) fluid ounce (U.S.) (fl oz) fluid ounce (U.S.) (fl oz) gallon [Canadian and U.K. (Imperial)] (gal) gallon [Canadian and U.K. (Imperial)] (gal) gallon (U.S.) (gal) gallon (U.S.) (gal) gill [Canadian and U.K. (Imperial)] (gi) gill [Canadian and U.K. (Imperial)] (gi) gill (U.S.) (gi) gill (U.S.) (gi) liter (L) ounce [Canadian and U.K. fluid (Imperial)] (fl oz) ounce [Canadian and U.K. fluid (Imperial)] (fl oz) ounce (U.S. fluid) (fl oz) ounce (U.S. fluid) (fl oz) peck (U.S.) (pk) peck (U.S.) (pk) pint (U.S. dry) (dry pt) pint (U.S. dry) (dry pt) pint (U.S. liquid) (liq pt) pint (U.S. liquid) (liq pt) quart (U.S. dry) (dry qt) quart (U.S. dry) (dry qt) quart (U.S. liquid) (liq qt) quart (U.S. liquid) (liq qt) stere (st) tablespoon tablespoonσε: cubic meter (m ) cubic meter (m 3) liter (L) cubic meter (m 3) liter (L) cubic meter (m 3) cubic meter (m 3) cubic meter (m 3) cubic meter (m 3) cubic meter (m 3) cubic meter (m 3) liter (L) milliliter (mL) cubic meter (m 3) milliliter (mL) cubic meter (m 3) liter (L) cubic meter (m 3) liter (L) cubic meter (m 3) liter (L) cubic meter (m 3) liter (L) cubic meter (m 3) cubic meter (m 3) milliliter (mL) cubic meter (m 3) milliliter (mL) cubic meter (m 3) liter (L) cubic meter (m 3) liter (L) cubic meter (m 3) liter (L) cubic meter (m 3) liter (L) cubic meter (m 3) liter (L) cubic meter (m 3) cubic meter (m 3) milliliter (mL) 32/8πολλαπλασιαστής 1,233489 E+03 1,589873 E-01 1,589873 E+02 3,523907 E-02 3,523907 E+01 3,624556 2,831685 E-02 1,638706 E-05 4,168182 E+09 7,645549 E-01 2,365882 E-04 2,365882 E-01 2,365882 E+02 2,957353 E-05 2,957353 E+01 4,54609 E-03 4,54609 3,785412 E-03 3,785412 1,420653 E-04 1,420653 E-01 1,182941 E-04 1,182941 E-01 1,0 E-03 2,841306 E-05 2,841306 E+01 2,957353 E-05 2,957353 E+01 8,809768 E-03 8,809768 5,506105 E-04 5,506105 E-01 4,731765 E-04 4,731765 E-01 1,101221 E-03 1,101221 9,463529 E-04 9,463529 E-01 1,0 1,478676 E-05 1,478676 E+01 όγκος, χωρητικότητα και παροχή (ροή) Για την μετατροπή από:σε:teaspoon teaspoon ton, register cubic foot per minute (ft3/min) cubic foot per minute (ft3/min) cubic foot per second (ft3/s) cubic inch per minute (in3/min) cubic yard per minute (yd3/min) gallon (U.S.) per day (gal/d) gallon (U.S.) per day (gal/d) gallon (U.S.) per minute (gpm) (gal/min) gallon (U.S.) per minute (gpm) (gal/min)cubic meter (m ) milliliter (mL) cubic meter (m 3) cubic meter per second (m 3/s) liter per second (L/s) cubic meter per second (m 3/s) cubic meter per second (m 3/s) cubic meter per second (m 3/s) cubic meter per second (m 3/s) liter per second (L/s) cubic meter per second (m 3/s) liter per second (L/s) 3πολλαπλασιαστής 4,928922 E-06 4,928922 2,831685 4,719474 E-04 4,719474 E-01 2,831685 E-02 2,731177 E-07 1,274258 E-02 4,381264 E-08 4,381264 E-05 6,309020 E-05 6,309020 E-02μάζα Για την μετατροπή από:σε:carat, metric carat, metric grain (gr) grain (gr) hundredweight (long, 112 lb) hundredweight (short, 100 lb) kilogram-force second squared per meter (kgf*s2/m) ounce (avoirdupois) (oz) ounce (avoirdupois) (oz) ounce (troy or apothecary) (oz) ounce (troy or apothecary) (oz) pennyweight (dwt) pennyweight (dwt) pound (avoirdupois) (lb) pound (troy or apothecary) (lb) pound foot squared (lb*ft2) pound inch squared (lb*in2) slug (slug) ton, assay (AT) ton, assay (AT) ton, long (2240 lb) ton, metric (t) tonne ( ‘‘metric ton’’ in U.S.) (t) ton, short (2000 lb) ounce (avoirdupois) per square foot (oz/ft2) ounce (avoirdupois) per square inch (oz/in2) ounce (avoirdupois) per square yard (oz/yd2)kilogram (kg) gram (g) kilogram (kg) milligram (mg) kilogram (kg) kilogram (kg) kilogram (kg) kilogram (kg) gram (g) kilogram (kg) gram (g) kilogram (kg) gram (g) kilogram (kg) kilogram (kg) kilogram meter squared (kg*m 2) kilogram meter squared (kg*m 2) kilogram (kg) kilogram (kg) gram (g) kilogram (kg) kilogram (kg) kilogram (kg) kilogram (kg) kilogram per square meter (kg/m 2) kilogram per square meter (kg/m 2) kilogram per square meter (kg/m 2)3/8πολλαπλασιαστής 2,0 E-04 2,0 E-01 6,479891 E-05 6,479891 E+01 5,080235 E+01 4,535924 E+01 9,80665 2,834952 E-02 2,834952 E+01 3,110348 E-02 3,110348 E+01 1,555174 E-03 1,555174 4,535924 E-01 3,732417 E-01 4,214011 E-02 2,926397 E-04 1,459390 E+01 2,916667 E-02 2,916667 E+01 1,016047 E+03 1,0 E+03 1,0 E+03 9,071847 E+02 3,051517 E-01 4,394185 E+01 3,390575 E-02 μάζα Για την μετατροπή από:σε:pound per square foot (lb/ft ) pound per square inch (not pound force) (lb/in2) denier denier poundper foot (lb/ft) pound per inch (lb/in) poundper yard(lb/yd) tex poundper hour (lb/h) pound per minute (lb/min) pound per second (lb/s) ton, short, per hour grain per gallon (U.S.) (gr/gal) grain per gallon (U.S.) (gr/gal) gram per cubic centimeter (g/cm 3) ounce (avoirdupois) per cubic inch (oz/in3) ounce (avoirdupois) per gallon [Canadian and U.K. (Imperial)] (oz/gal) ounce (avoirdupois) per gallon [Canadian and U.K. (Imperial)] (oz/gal) ounce (avoirdupois) per gallon (U.S.) (oz/gal) ounce (avoirdupois) per gallon (U.S.) (oz/gal) pound per cubic foot (lb/ft3) pound per cubic inch (lb/in3) pound per cubic yard (lb/yd3) pound per gallon [Canadian and U.K. (Imperial)] (lb/gal) pound per gallon [Canadian and U.K. (Imperial)] (lb/gal) pound per gallon (U.S.) (lb/gal) pound per gallon (U.S.) (lb/gal) slug per cubic foot (slug/ft3) ton, long, per cubic yard ton, short, per cubic yardkilogram per square meter (kg/m ) kilogram per square meter (kg/m 2) kilogram per meter (kg/m) gram per meter (g/m) kilogram per meter (kg/m) kilogram per meter (kg/m) kilogram per meter (kg/m) kilogram per meter (kg/m) kilogram per second (kg/s) kilogram per second (kg/s) kilogram per second (kg/s) kilogram per second (kg/s) kilogram per cubic meter (kg/m3) milligram per liter (mg/L) kilogram per cubic meter (kg/m3) kilogram per cubic meter (kg/m3)4,882428 7,030696 E+02 1,111111 E-07 1,111111 E-04 1,488164 1,785797 E+01 4,960546 E-01 1,0 E-06 1,259979 E-04 7,559873 E-03 4,535924 E-01 2,519958 E-01 1,711806 E-02 1,711806 E+01 1,0 E+03 1,729994 E+03kilogram per cubic meter (kg/m3)6,236023gram per liter (g/L)6,236023kilogram per cubic meter (kg/m3) gram per liter (g/L) kilogram per cubic meter (kg/m3) kilogram per cubic meter (kg/m3) kilogram per cubic meter (kg/m3)7,489152 7,489152 1,601846 E+01 2,767990 E+04 5,932764 E-01kilogram per cubic meter (kg/m3)9,977637 E+01kilogram per liter (kg/L)9,977637 E-02kilogram per cubic meter (kg/m3) kilogram per liter (kg/L) kilogram per cubic meter (kg/m3) kilogram per cubic meter (kg/m3) kilogram per cubic meter (kg/m3)1,198264 E+02 1,198264 E-01 5,153788 E+02 1,328939 E+03 1,186553 E+032πολλαπλασιαστής 24/8 θερμότητα - εντροπία Για την μετατροπή από:σε:British thermal unitIT per cubic foot (BtuIT/ft3) British thermal unitth per cubic foot (Btuth/ft3) British thermal unitIT per pound (BtuIT/lb) British thermal unitth per pound (Btuth/lb) calorie IT per gram (calIT/g) calorie th per gram (calth/g) British thermal unitIT per hour square foot degree Fahrenheit [BtuIT/(h*ft2*8F)] British thermal unitth per hour square foot degree Fahrenheit [Btuth/(h*ft2*°F)] British thermal unitIT per second square foot degree Fahrenheit [BtuIT/(s*ft2*°F)] British thermal unitth per second square foot degree Fahrenheit [Btuth/(s*ft2*°F)] British thermal unitIT per square foot (BtuIT/ft2) British thermal unitth per square foot (Btuth/ft2) calorie th per square centimeter (calth/cm 2) langley (calth/cm 2) British thermal unitIT per square foot hour [BtuIT/(ft2*h)] British thermal unitth per square foot hour [Btuth/(ft2*h)] British thermal unitth per square foot minute [Btuth/(ft2*min)] British thermal unitIT per square foot second [BtuIT/(ft2*s)] British thermal unitth per square foot second [Btuth/(ft2*s)] British thermal unitth per square inch second [Btuth/(in2*s)] calorie th per square centimeter minute [calth/(cm 2*min)] calorie th per square centimeter second [calth/(cm 2*s)] gallon (U.S.) per horsepower hour [gal/(hp*h)] gallon (U.S.) per horsepower hour [gal/(hp*h)] mile per gallon (U.S.) (mpg) (mi/gal) mile per gallon (U.S.) (mpg) (mi/gal)joule per cubic meter (J/m 3) joule per cubic meter (J/m 3) joule per kilogram (J/kg) joule per kilogram (J/kg) joule per kilogram (J/kg) joule per kilogram (J/kg) watt per square meter kelvin [W/(m 2*K)] watt per square meter kelvin [W/(m 2*K)] watt per square meter kelvin [W/(m 2*K)] watt per square meter kelvin [W/(m 2*K)] joule per square meter (J/m 2) joule per square meter (J/m 2) joule per square meter (J/m 2) joule per square meter (J/m 2) watt per square meter (W/m 2) watt per square meter (W/m 2) watt per square meter (W/m 2) watt per square meter (W/m 2) watt per square meter (W/m 2) watt per square meter (W/m 2) watt per square meter (W/m 2) watt per square meter (W/m 2)mile per gallon (U.S.) (mpg) (mi/gal) pound per horsepower hour [lb/(hp*h)] British thermal unitIT per degree Fahrenheit (BtuIT/°F) British thermal unitth per degree Fahrenheit (Btuth/°F) British thermal unitIT per degree Rankine (BtuIT/°R) British thermal unitth per degree Rankine (Btuth/°R) British thermal unitIT per hour (BtuIT /h) British thermal unitth per hour (Btuth /h) British thermal unitth per minute (Btuth / min) British thermal unitIT per second (BtuIT /s)5/8πολλαπλασιαστής 3,725895 E+04 3,723403 E+04 2,326 E+03 2,324444 E+03 4,1868 E+03 4,184 E+03 5,678263 5,674466 2,044175 E+04 2,042808 E+041,135653 E+04 1,134893 E+04 4,184 E+04 4,184 E+04 3,154591 3,152481 1,891489 E+02 1,135653 E+04 1,134893 E+04 1,634246 E+06 6,973333 E+02 4,184 E+04 3 cubic meter per joule (m /J) 1,410089 E-09 liter per joule (L/J) 1,410089 E-06 3 meter per cubic meter (m/m ) 4,251437 E+05 kilometer per liter (km/L) 4,251437 E-01 διαίρεση του 235,215 liter per 100 km (L/100 km) με τον αριθμό μιλίων ανά γαλλόνι kilogram per joule (kg/J) 1,689659 E-07 joule per kelvin (J/k) 1,899101 E+03 joule per kelvin (J/k) 1,897830 E+03 joule per kelvin (J/k) 1,899101 E+03 joule per kelvin (J/k) 1,897830 E+03 watt (W) 2,930711 E-01 watt (W) 2,928751 E-01 watt (W) 1,757250 E+01 watt (W) 1,055056 E+03 θερμότητα - εντροπία Για την μετατροπή από:σε:British thermal unitth per second (Btuth /s) calorie th per minute (calth/min) calorie th per second (calth/s) kilocalorieth per minute (kcalth/min) kilocalorieth per second (kcalth/s) ton of refrigeration (12 000 BtuIT/h) British thermal unitIT per pound degree Fahrenheit [BtuIT/(lb*°F)] British thermal unitth per pound degree Fahrenheit [Btuth/(lb*°F)] British thermal unitIT per pound degree Rankine [BtuIT/(lb*°R)] British thermal unitth per pound degree Rankine [Btuth/(lb*°R)] calorie IT per gram degree Celsius [calIT/(g*°C)] calorie th per gram degree Celsius [calth/(g*°C)] calorie IT per gram kelvin [calIT/(g*K)] calorie th per gram kelvin [calth/(g*K)] Britsh thermal unitIT foot per hour square foot degree Fahrenheit [BtuIT*ft/(h*ft2*°F)] Britsh thermal unitth foot per hour square foot degree Fahrenheit [Btuth*ft/(h*ft2*°F)] Britsh thermal unitIT inch per hour square foot degree Fahrenheit [BtuIT*in/(h*ft2*°F)] Britsh thermal unitth inch per hour square foot degree Fahrenheit [Btuth*in/(h*ft2*°F)] Britsh thermal unitIT inch per second square foot degree Fahrenheit [BtuIT*in/(s*ft2*°F)] Britsh thermal unitth inch per second square foot degree Fahrenheit [Btuth*in/(s*ft2*°F)] calorie th per centimeter second degree Celsius [calth/(cm*s*°C)] square foot per hour (ft2/h) clo degree Fahrenheit hour square foot per British thermal unitIT (°F*h*ft*/Btu IT) degree Fahrenheit hour square foot per British thermal unitth (°F*h*ft*/Btu th) degree Fahrenheit hour per British thermal unitIT (°F*h/BtuIT)6/8πολλαπλασιαστήςwatt (W) watt (W) watt (W) watt (W) watt (W) watt (W) joule per kilogram kelvin [J/(kg*K)] joule per kilogram kelvin [J/(kg*K)] joule per kilogram kelvin [J/(kg*K)] joule per kilogram kelvin [J/(kg*K)] joule per kilogram kelvin [J/(kg*K)] joule per kilogram kelvin [J/(kg*K)] joule per kilogram kelvin [J/(kg*K)] joule per kilogram kelvin [J/(kg*K)] watt per meter kelvin [W/(m*K)] watt per meter kelvin [W/(m*K)] watt per meter kelvin [W/(m*K)] watt per meter kelvin [W/(m*K)] watt per meter kelvin [W/(m*K)] watt per meter kelvin [W/(m*K)] watt per meter kelvin [W/(m*K)] square meter per second (m 2/s) square meter kelvin per watt (m 2*K/W) square meter kelvin per watt (m 2*K/W) square meter kelvin per watt (m 2*K/W)1,054350 E+03 6,973333 E-02 4,184 6,973333 E+01 4,184 E+03 3,516853 E+03kelvin per watt (K/W)1,8956344,1868 E+03 4,184 E+03 4,1868 E+03 4,184 E+03 4,1868 E+03 4,184 E+03 4,1868 E+03 4,184 E+03 1,730735 1,729577 1,442279 E-01 1,441314 E-01 5,192204 E+02 5,188732 E+02 4,184 E+02 2,58064 E-05 1,55 E-01 1,761102 E-01 1,762280 E-01 θερμότητα - εντροπία Για την μετατροπή από:σε:degree Fahrenheit hour per British thermal unitth (°F*h/Btuth) degree Fahrenheit second per British thermal unitIT (°F*s/BtuIT) degree Fahrenheit second per British thermal unitth (°F*s/Btuth) degree Fahrenheit hour square foot per British thermal unitIT inch [°F*h*ft2/(BtuIT*in)] degree Fahrenheit hour square foot per British thermal unitth inch [°F*h*ft2/(Btuth*in)]πολλαπλασιαστήςkelvin per watt (K/W)1,896903kelvin per watt (K/W)5,265651 E-04kelvin per watt (K/W)5,269175 E-04meter kelvin per watt (m*K/W) meter kelvin per watt (m*K/W)6,933472 6,938112 E+04δύναμη Για την μετατροπή από:σε:dyne (dyn) kilogram-force (kgf) kilopond (kilogram-force) (kp) kip (1 kip=1000 lbf) kip (1 kip=1000 lbf) ounce (avoirdupois)-force (ozf) poundal pound-force (lbf) pound-force per pound (lbf/lb) (thrust to mass ratio) ton-force (2000 lbf) ton-force (2000 lbf) pound-force per foot (lbf/ft) pound-force per inch (lbf/in)πολλαπλασιαστήςnewton (N) newton (N) newton (N) newton (N) kilonewton (kN) newton (N) newton (N) newton (N) newton per kilogram (N/kg) newton (N) kilonewton (kN) newton per meter (N/m) newton per meter (N/m)1.0 E-05 9.80665 9.80665 4.448222 E+03 4.448222 2.780139 E-01 1.382550 E-01 4.448222 9.80665 8.896443 E+03 8.896443 1.459390 E+01 1.751268 E+02φωτομετρία Για την μετατροπή από: candela per square inch (cd/in ) footcandle footlambert lambert lumen per square foot (lm/ft2) phot (ph) stilb (sb) 2σε:πολλαπλασιαστήςcandela per square meter (cd/m ) lux (lx) candela per square meter (cd/m 2) candela per square meter (cd/m 2) lux (lx) lux (lx) candela per square meter (cd/m 2) 27/81.550003 E+03 1.076 391 E+01 3.426259 3.183099 E+03 1.076391 E+01 1.0 E+04 1.0 E+04 διαπερατότητα Για την μετατροπή από: darcy perm (0 °C) perm (23 °C) perm inch (0 °C) perm inch (23 °C)σε:πολλαπλασιαστήςmeter squared (m ) kilogram per pascal second square meter [kg/(Pa*s*m2)] kilogram per pascal second square meter [kg/(Pa*s*m2)] kilogram per pascal second meter [kg/(Pa*s*m)] kilogram per pascal second meter [kg/(Pa*s*m)] 29.869233 E-13 5.72135 E-11 5.74525 E-11 1.45322 E-12 1.45929 E-12ραδιενέργεια Για την μετατροπή από: curie (Ci) rad (absorbed dose) (rad) rem (rem) roentgen (R)σε:πολλαπλασιαστήςbecquerel (Bq) gray (Gy) sievert (Sv) coulomb per kilogram (C/kg)3.7 E+10 1.0 E-02 1.0 E-02 2.58 E-04ιξώδες, δυναμικό και κινηματικό Για την μετατροπή από: centipoise (cP) poise (P) poundal second per square foot pound-force second per square foot (lbf*s/ft 2 ) pound-force second per square inch (lbf*s/in 2 ) pound per foot hour [lb/(ft*h)] pound per foot second [lb/(ft*s)] rhe slug per foot second [slug/(ft*s)] centistokes (cSt) square foot per second (ft2/s) stokes (St)σε: pascal second (Pa*s) pascal second (Pa*s) pascal second (Pa*s) pascal second (Pa*s) pascal second (Pa*s) pascal second (Pa*s) pascal second (Pa*s) reciprocal pascal second [(Pa*s)-1] pascal second (Pa*s) meter squared per second (m 2/s) meter squared per second (m 2/s) meter squared per second (m 2/s)8/8πολλαπλασιαστής 1.0 E-03 1.0 E-01 1.488164 4.788026 E+01 6.894757 E+03 4.133 789 E-04 1.488164 1.0 E+01 4.788026 E+01 1.0 E-06 9.290304 E-02 1.0 E-04
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.