Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Οι ΟΣΜΕΟ-ΗΛΜ έχουν συνταχθεί από την Δ/νση Δ13 της ΓΓΔΕ του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ το 2004.

Πρόκειται για το πληρέστερο σχετικό κανονιστικό κείμενο, το οποίο όμως είναι πλέον παρωχημένο και πρέπει να εναρμονισθεί με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκα Πρότυπα

ΟΔΗΓΙEΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ13 / ΓΓΔΕ - 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.................................................................................................................. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1Γενικές Απαιτήσεις Η/Μ Εργασιών Οδικών Σηράγγων................................................5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ2Φωτισμός Σηράγγων και Οδών Προσέγγισης............................................................12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ3Ηλεκτροφωτισμός Υπαίθριων Οδικών Έργων...........................................................24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ4Αερισμός Σηράγγων...................................................................................................70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ5Πυροπροστασία Σηράγγων.......................................................................................90 ΚΕΦΑΛΑΙΟ6Παροχή και Διανομή Ισχύος στις Σήραγγες.............................................................100 ΚΕΦΑΛΑΙΟ7Παροχή Ισχύος Έκτακτης Ανάγκης..........................................................................110 ΚΕΦΑΛΑΙΟ8Συστήματα Επιτήρησης και Ελέγχου.......................................................................117 ΚΕΦΑΛΑΙΟ9Κτίρια Εξυπηρέτησης Σηράγγων..............................................................................157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ10Παραδοτέα (Προμελέτη – Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής ………………….1672 ΕΙΣΑΓΩΓΗΟι «οδηγίες συντάξεως μελετών οδικών έργων-τεύχος σηράγγων έργα Η-Μ» περιέχουν τις βασικές αρχές, τα κριτήρια και τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασμό και την μελέτη του εξοπλισμού, των συσκευών και των εγκαταστάσεων, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των οδικών σηράγγων. Με τις οδηγίες αυτές διατυπώνονται οι όροι για την εκπόνηση της βέλτιστης τεχνικοοικονομικής λύσης σε μία σήραγγα ή συστοιχία σηράγγων, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ανάγκες και τοπικές συνθήκες. Eίναι αυτονόητο ότι οι παρούσες οδηγίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως <<απαράβατος κανόνας εφαρμογής σε κάθε σήραγγα>>, δεδομένου ότι κάθε σήραγγα αποτελεί ειδική περίπτωση και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και να μελετάται ειδικά, (μορφολογία εδάφους,μήκος, κυκλοφοριακός φόρτος, αστική, υπεραστική κ.λ.π). Οι οδηγίες αυτές αφορούν αποκλειστικά τις οδικές σήραγγες. Σε περίπτωση διαφορετικής χρήσης (π.χ. χρήση από πεζούς ή ποδηλάτες κ.λπ.), θα πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλες σχεδιαστικές παράμετροι και παράγοντες οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις παρούσες οδηγίες. Πρέπει να τονισθεί ότι μετά τα μεγάλα ατυχήματα των τελευταίων ετών σε σήραγγες της Ε.Ε., υπήρξε διεθνής εγρήγορση και προβληματισμός σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και καταστολής, με αποτέλεσμα την αύξηση των απαιτήσεων ασφάλειας και συνακόλουθα, της έκτασης, της ποιότητας και της πολυπλοκότητας του εξοπλισμού. Ιδαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ύπαρξη ενός κεντρικού συστήματος εποπτείας και ελέγχου μέσω του οποίου ελέγχεται η κατάσταση της σήραγγας και ρυθμίζεται, αυτόματα με βάση προδιαγεγραμμένα σενάρια ή χειροκίνητα, η αλληλεξάρτηση της λειτουργίας των διαφόρων επί μέρους συστημάτων τόσο σε κατάσταση ομαλής λειτουργίας όσο και σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού. Επόμενο ήταν να αυξηθεί το κόστος των Η/Μ εγκαταστάσεων, αλλά και το κόστος λειτουργίας, και συντήρησης.3 Ένα από ττα σημαντικότερα περιστατικά έκτακτης ανάγκης σε μία σήραγγα είναι η πυρκαγιά. Η αντιμετώπισή της απαιτεί την ύπαρξη μιας κατάλληλα εκπαιδευμένης ομάδας λειτουργίας της σήραγγας, ενός ενιαίου κεντρικού συστήματος επιτήρησης και ελέγχου, ενός επαρκούς συστήματος εξαερισμού και κατάλληλων εξόδων διαφυγής. Οι οδηγίες άπτονται των έργων Πολιτικού Μηχ/κού μόνον κατά τον βαθμό που αυτά έχουν άμεση σχέση με τον Η/Μ εξοπλισμό και τη λειτουργία του. Εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρχει άμεση συνεργασία των μελετητών έργων Η-Μ και Πολ. Μηχ/κού από τα αρχικά στάδια συντάξεως των αντίστοιχων μελετών. Ιδιαιτέρως θα πρέπει να τονισθεί ότι σε κάθε φάση σύνταξης των τμημάτων των μελετών οι οποίες συναποτελούν το συνολικό τεχνικό αντικείμενο της σήραγγας, οι μελέτες των έργων Η/Μ θα πρέπει να προπορεύονται κατά μία φάση των λοιπών μελετών. Οι οδηγίες αυτές δεν μπορούν να αποτελέσουν ένα σταθερό και αμετάβλητο «κανονισμό» για τη σύνταξη των μελετών. Είναι αυτονόητο ότι τεχνολογία, γνώση, εμπειρία και επιστημονική έρευνα θα συμπληρώνει και θα βελτιώνει τις «οδηγίες συντάξεως μελετών» με τα τελευταία κάθε φορά δεδομένα μέσα στα πλαίσια των υπόψη βασικών αρχών σχεδιασμού. ΣτηνΟμάδαΕργασίαςέχουνσυμμετάσχειμηχανικοίΗ-Μπροερχόμενοι από διάφορες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και μελετητικά γραφεία, οι οποίοι ασχολούνται με μελέτες, εποπτεία και κατασκευές Η-Μ εργασιών σηράγγων. Για τη σύνταξη των οδηγιών αυτών ελήφθησαν υπόψη οι κανονισμοί και οι οδηγίες που έχουν συνταχθεί για αντίστοιχα έργα στον ελληνικό χώρο (ΟΣΜΕΟ, ΚΜΕ κ.λπ.) καθώς και οι οδηγίες κανονισμοί και συστάσεις συντάξεως μελετών διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών (Γερμανία-ΝορβηγίαΑυστρία), των ΗΠΑ οι απόψεις και συστάσεις της PIARC, TEM (TRANS EUROPEAN MOTORWAY). Οι οδηγίες αυτές θα μπορούσαν να ονομασθούν «Προσωρινές Προδιαγραφές συντάξεως μελετών Η-Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σηράγγων» και να οριστικοποιηθούν αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις διαφόρων φορέων σχετικών με το αντικείμενο.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ1.1ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡEΣ1.2ΜΕΛΕΤΗ5 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ1.1ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ μελέτη όλων των Η/Μ εργασιών στις Σήραγγες που αφορούν στο σύνολο του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και των υλικών,θαείναισύμφωνεςμετιςτρέχουσεςεκδόσειςτωνΚανονισμών, Προτύπων, Κωδικών και Συστάσεων που ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που πιθανόν να γίνουν κατά τη διάρκεια της σύνταξης των μελετών. ‘Οπου δεν καθορίζονται πρότυπα μελέτης, ο Μελετητής θα προτείνει προς τον εργοδότη του τα κατάλληλα πρότυπα. Πριν την έναρξη της μελέτης, ο Μελετητής θα υποβάλλει ένα κατάλογο προτύπων που προτείνει να χρησιμοποιήσει για έγκριση από τον Εργοδότη.1.2ΜΕΛΕΤΗ1.2.1 ΓενικάΗ Μελέτη πέραν του αντικειμένου που περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και ορισμένες άλλες παραμέτρους και προτάσεις όπως αναφέρονται παρακάτω.1.2.2 Επιλογή εξοπλισμού για την σύνταξη της μελέτης(α) Ο Μελετητής θα εξασφαλίζει ότι όλος ο μηχανολογικός, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στη μελέτη θα μπορεί να λειτουργήσει σε τουλάχιστον ολόκληρο το εύρος συνθηκών περιβάλλοντος που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:6 Θέση εγκατάστασης Εύρος οεξοπλισμούΘερμοκρασίας ( C)Σήραγγα Κτίριο-25 ως +40εξυπηρέτησηςΒαθμός προστασίας80P 650 ως 50εξυπηρέτησης(υγρό)-IP 430 ως 50(ξηρό) ΚτίριοΥγρασία (0%)80IP 54(β) Ο Μελετητής θα προδιαγράφει ότι στα μεταλλικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και εγκατάσταση του εξοπλισμού, θα προβλέπονται διαχωρισμοί ή προστασίες τέτοιες ώστε να αποφεύγονται διαβρώσεις λόγω γαλβανικών φαινομένων.Ανοξείδωτος Χάλυβας Όπου απαιτούνται υλικά από ανοξείδωτο χάλυβα, η ποιότητα που θα προδιαγράφεται θα είναι Α4-316, π.χ. αγκύρια, περικόχλια, ροδέλες στηρίξεις κλπ.Αλουμίνιο Όπου απαιτούνται υλικά από αλουμίνιο, θα προδιαγράφονται αποκλειστικά κράματα ανθεκτικά στη διάβρωση.Γαλβανισμένος Χάλυβας Όπουαπαιτείταιθαπροδιαγράφεταιαποκλειστικάχάλυβαςγαλβανισμένος εν θερμώ κατά DIN 50976 (FT) με ελάχιστη επικάλυψη 350÷420gr/m2. Ο Μελετητής θα καθορίζει ότι δεν επιτρέπεται κοπή ή διαμόρφωση εξαρτημάτων ύστερα από το γαλβάνισμα. Ο Μελετητής θα καθορίζει ότι εντός της σήραγγας θα προβλέπεται πρόσθετη αντιδιαβρωτική7 προστασία αποτελούμενη από εποξειδική βαφή φούρνου με ελάχιστο πάχος 200 μm.Συνθετικά ΥλικάΌπου προβλέπονται συνθετικά υλικά αυτά θα είναι ελεύθερα αλογόνων (LSZH). Συνθετικά υλικά οπλισμένα με ίνες υάλου θα προβλέπονται τέτοια με βάση εποξειδική ρητίνη και θα είναι βραδύκαυστα, αυτοσβενύμενα, πυράντοχα μέχρι 120οC , ανθεκτικά σε όξινες και αλκαλικές ουσίες.1.2.3 ΔοκιμέςΗ Μελέτη θα προδιαγράφει τις αναγκαίες δοκιμές για κάθε μηχάνημα, συσκευή ή εγκατάσταση της σήραγγας. Οι απαιτήσεις δοκιμών θα καλύπτουν (α) τις δοκιμές του σημαντικού εξοπλισμού που θα αποδεικνύουν συμμόρφωση με τις προδιαγραφές λειτουργίας και απόδοσης(δοκιμέςδιαπιστευμένοστοεργοστάσιοεργαστήριο,κατασκευήςσυνοδευόμενεςή απόσεειδικό σχετικάπιστοποιητικά), (β) τις δοκιμές του σημαντικού εξοπλισμού μετά την εγκατάσταση (επιτόπου δοκιμές εγκατάστασης), (γ) τις δοκιμές του εξοπλισμού μετά τη διασύνδεσή του με άλλα συστήματα (δοκιμές ενοποιημένου συστήματος), και (δ) τις δοκιμές του συστήματος που θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις λειτουργίας και αξιοπιστίας του συστήματος (δοκιμές παραλαβής).1.2.4 Έντυπα Οδηγιών Λειτουργίας και ΣυντήρησηςΗ Μελέτη θα καθορίζει τις απαιτήσεις για έντυπα Λειτουργίας και Συντήρησης που θα πρέπει να υποβληθούν από τον Ανάδοχο.8 Τα έντυπα «Λειτουργίας» θα αποτελούνται απο εγχειρίδια λειτουργίας για κάθε σύστημα, συσκευή, μηχάνημα ή εγκατάσταση πουπεριλαμβάνεταιστημελέτη,μεπεριγραφήόλωντωνδιαδικασιών που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία τους.Στα έντυπα «Συντήρησης» θα περιγράφεται κάθε διαδικασία που απαιτείται για τη βαθμονόμηση, ρύθμιση, συντήρηση, διάγνωση σφαλμάτων ή ανωμαλιών και επίλυση προβλημάτων, καθώς και για την επισκευή και αντικατάσταση όλων των εξαρτημάτων, συσκευών και μηχανημάτων που προβλέπονται στη σήραγγα.1.2.5 Στοιχεία «ως κατεσκευάσθη»Ο Μελετητής θα καθορίζει τις απαιτήσεις για στοιχεία και σχέδια «ως κατεσκευάσθη» που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο.1.2.6 Εκπαίδευση Η Μελέτη θα καθορίζει τις απαιτήσεις εκπαίδευσης του προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης που θα επιλέγει ο Εργοδότης σε κάθε σύστημα, λογισμικό, και εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στη σήραγγα. Οι απαιτήσεις εκπαίδευσης θα καθορίζονται για τη λειτουργία και συντήρηση. Η μελέτη θα προτείνει το πλήθος και ειδικότητα του προσωπικού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία και συντήρηση της σήραγγας καθώς και τη διάρκεια εκπαίδευσης του εν λόγω προσωπικού. Η συντήρησηςΕκπαίδευση θατουεντάσσεταιπροσωπικού στιςΑναδόχου.9τηςσυμβατικέςλειτουργίαςκαιυποχρεώσειςτου 1.2.7 Διασφάλιση ΠοιότηταςΟ Μελετητής ή Σύμβουλος Μελέτης θα εκπονήσει και εφαρμόσει Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε) στο οποίο θα υποβάλει σε δύο (2) αντίτυπα προς έγκριση από την Υπηρεσία εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από την σύμβαση του και όπως ακριβώς προβλέπεται από την Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αριθ. ΔΕΕΠΠ Οικ. 502/13.10.001.2.8 Μελέτη ασφάλειας και υγείαςΟ Μελετητής ή Σύμβουλος Μελέτης θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ Α212/29.08.96) και θα υποβάλει σε δύο (2) αντίτυπα προς έγκριση από την Υπηρεσία Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), όπως ακριβώς προβλέπεται από την Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αριθ. ΔΕΕΠΠ. Οικ. 85/14.05.01 για κάθε μελέτη που εκπονείται σε στάδιο οριστικής μελέτης ή μελέτης εφαρμογής.1.2.9 Ανάρτηση και στήριξη Η/Μ εξοπλισμούΗ Μελέτη θα καλύπτει τη στήριξη του Η/Μ εξοπλισμού. Στη μελέτη του συστήματος στήριξης από το θόλο ή τα τοιχώματα της σήραγγας θα γίνεται πρόβλεψη για εξαρτήματα από έναν και τον αυτό κατασκευαστή, εκτός από τα αγκύρια που μπορεί να είναι προϊόν άλλου κατασκευαστή. Θα συντάσσεται μελέτη για κάθε σημαντικό εγκατεστημένο μηχάνημα ή συσκευή ή εξάρτημα στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα στατικά και δυναμικά φορτία.10 Σχάρες καλωδίων και στηρίγματαθα προδιαγράφονταιβαρέως τύπου από χάλυβα γαλβανισμένο μετά την κατασκευή ή ανοξείδωτο. Για τα φωτιστικά, θα προβλέπεται ανάρτηση τεσσάρων σημείων για κάθε φωτιστικό που είναι καλό να είναι ανεξάρτητη από την ανάρτηση των σχαρών των καλωδίων τροφοδοσίας. Η Μελέτη θα καθορίζει ότι για ανεμιστήρες ώσης οι αναρτήσεις ή/καιστερεώσειςθαμελετώνταιαπότονκατασκευαστήτουεξοπλισμού, δηλαδή θα συντάσσονται σχέδια του πλαισίου ή/και του συστήματοςανάρτησήςαντικραδασμικέςτους,διατάξειςκαιταοποίαοπωσδήποτεθαπεριλαμβάνουναλυσίδεςήάλλαδευτερεύοντα συστήματα ανάρτησης και ασφαλείας για την περίπτωση αστοχίας της πρωτεύουσας στήριξης. Για τα αναρτώμενα μηχανήματα, συσκευές και εξαρτήματα θα υποβάλλονταιλεπτομέρειεςτεκμηριώνεταιμεδόκιμοτωναγκυρίωνυπολογισμόηανάρτησης ικανότητάκαιθατουςνααναλαμβάνουν τα φορτία σε συνάρτηση με την ποιότητα του σκυροδέματος της τελικής επένδυσης, το βάθος αγκύρωσης και τη μέθοδο αγκύρωσης.11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ2.1ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡEΣ2.2ΜΕΛΕΤΗ12 2.ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ2.1ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡEΣ-Τεχνικές Προδιαγραφές Φωτισμού Οδών και Συμπληρώσεις-ΚανονισμόςΕΗ1/0/123/8.3.88 Δ13β/0/5781/21.12.94ΕσωτερικώνΕγκαταστάσεωνΦΕΚ 573/9.9.86Ηλεκτρικών και(Κ.Ε.Η.Ε.)ΥΑ 80225/ 19.11.54 ΦΕΚ 59Β/ 11.4.55Τροποποιήσεις Κ.Ε.Η.Ε.ΦΕΚ 1525Β/ 31.12.73-Ελληνικός Οργανισμός ΤυποποίησηςΕΛ.Ο.Τ.-Διεθνής Ηλεκτροτεχνική ΕπιτροπήΙEC-ΓερμανικοίΚανονισμοίΕξοπλισμούκαιΛειτουργίας για Οδικές ΣήραγγεςΥπουργείο Μεταφορών Ομοσπονδιακής Γερμανίας(RABT)1994-1997, 2002 -Γερμανικοί Ηλεκτρικοί Κανονισμοί-ΔιεθνήςΕπιτροπήγιατονVDE Φωτισμό,Έκδοση CIE 88 – 1990, Τεχνική Έκθεση "Οδηγός για τον φωτισμό σηράγγων καιCIEυπογείων διαβάσεων", CIE 140-2000.-ΜόνιμηΔιεθνής ΟργάνωσηΟδοποιίας2.2ΣυνεδρίωνPIARCΜΕΛΕΤΗ2.2.1 Γενικά Σκοπός του συστήματος φωτισμού των σηράγγων είναι η διασφάλιση, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και της νύκτας, της ασφαλούς προσέγγισης, διέλευσης και αποχώρησης των13 διερχομένων οχημάτων, με την προκαθορισμένη ταχύτητα και με τον βαθμό ασφάλειας που απολαμβάνει ο οδηγός στα παρακείμενα τμήματα των οδών πρόσβασης. Οι οδηγοί είναι απαραίτητο να αντιλαμβάνονται το σύνολο των πληροφοριών αναφορικά με το οδόστρωμα, να εντοπίζουν δε με ευκολία πιθανά εμπόδια καθώς και την παρουσία και κίνηση άλλων οχημάτων. Είναι απαραίτητο, οι σήραγγες να δημιουργούν την αίσθηση ασφάλειας και άνεσηςπου παρέχεται και στοπαρακείμενο οδικό δίκτυο, άλλως είναι πιθανή απότομη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων με κίνδυνο για την ασφάλεια των διακινουμένων. Η μελέτη του συστήματος φωτισμού της σήραγγας και οδών προσέγγισης θα είναι σύμφωνη με τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τα πρότυπα που απαιτούνται για ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα φωτισμού, όπως αναφέρονται πιο πάνω στην παρ. 2.1, ώστε να διευκολύνεται η άνετη και ασφαλής οδήγηση μέσω της σήραγγας τόσο κατά την ημέρα όσο και κατά την νύχτα καθ' όλο το έτος και ακόμη κατά τη διάρκεια συνθηκών φωτισμού εκτάκτου ανάγκης.2.2.2 Ταχύτητα ΜελέτηςΟ Εργοδότης θα καθορίσει την ταχύτητα κυκλοφορίας για την μελέτη εντός της σήραγγας για να τον βοηθήσει στον καθορισμό των επιπέδων φωτισμού της ζώνης "κατωφλίου" και των μεταβατικών ζωνών φωτισμού καθώς και του μήκους τους.2.2.3 Φωτισμός ημέραςΟ Μελετητής θα προσδιορίσει τα απαιτούμενα επίπεδα φωτισμού και μήκηστο "κατώφλιο" και στις διάφορες ζώνεςφωτισμού, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα 14 λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της σήραγγας. Όλες οι παραδοχές, ο τρόπος υπολογισμών και τα όρια των μεγεθών, πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές εκδόσεις της CIE. Κατά τον σχεδιασμό ο συντελεστής συντήρησης της εγκατάστασης θα λαμβάνεται ίσος με 0,7. Στις σήραγγες μονής κατεύθυνσης, ο φωτισμός των ζωνών κατωφλίου και προσαρμογής θα επιτυγχάνεται με φωτιστικά σώματα ασύμμετρου τύπου (counter beam), με την μέγιστη ένταση προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Η μέγιστη ένταση θα επιτυγχάνεται υπό γωνία γ: 45Ο<γ<65Ο. Σε περίπτωση που στην τελευταία από τις ζώνες προσαρμογής δεν είναι δυνατός ο περιορισμός του flicker effect σύμφωνα με την CIE 88/90, η υπόψη ζώνη θα φωτίζεται από συμμετρικά φωτιστικά. Ο φωτισμός της εσωτερικής ζώνης θα επιτυγχάνεται με φωτιστικά συμμετρικού τύπου (συμμετρικών χαρακτηριστικών διανομής φωτεινής ροής-καμπύλη διανομής). Στις σήραγγες διπλής κατεύθυνσης ο φωτισμός σε όλες τις ζώνες θα επιτυγχάνεται με φωτιστικά σώματα συμμετρικού τύπου. Η μείωση της στάθμης του φωτισμού κατά την διάρκεια της ημέρας, ως αποτέλεσμα της μείωσης της εξωτερικής λαμπρότητας (L20), θα γίνεται κατά βαθμίδες, με γνώμονα την δημιουργία της πλέον οικονομικής εγκατάστασης η οποία θα διασφαλίζει ταυτόχρονα και την απαιτούμενη άνεση κατά την οδήγηση,σύμφωνα με ταοριζόμενα στην παρ. 5.6 της CIE 88/90 (με την οποία συνιστάται μείωση της στάθμης φωτισμού κατά βαθμίδες των οποίων ο λόγος της προηγούμενης προς την επόμενη είναι περίπου 3). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε η λαμπρότητα της τελευταίας βαθμίδας να μην είναι χαμηλότερη από αυτή της εσωτερικής ζώνης. Όλα τα φωτιστικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά τύπου ανεξάρτητων, αναγνωρισμένων εργαστηρίων μετρήσεων που θα παρουσιάζουν τις καμπύλες διανομής της φωτεινής έντασης και θα πιστοποιούν τα λοιπά χαρακτηριστικά τους (μηχανολογικά και15 ηλεκτρολογικά). Για περιπτώσεις διακοπής της ηλεκτροδότησης από το δίκτυο της σήραγγας προβλέπεται ότι το 25÷30% του φωτισμού (όλων των βαθμίδων) της σήραγγας θα συνδέεται προς το Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Σε περίπτωση αστοχίας της κύριας παροχής ηλεκτρισμού, το σύστημα ελέγχου της σήραγγας τίθεται σε κατάσταση συναγερμού. Αμέσως ενεργοποιείται το ΕΗΖ και το σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας πρίν και μέσα στην σήραγγα. Το τελευταίο,μέσωτωνπινακίδωνελέγχουτηςκυκλοφορίας,προσδιορίζει την ταχύτητα διέλευσης των οχημάτων μέσα και έξω από την σήραγγα. Το όριο αυτό πρέπει να αντιστοιχεί στο επίπεδο φωτισμού των ζωνών κατωφλίου και προσαρμογής, το οποίο προκύπτει από τον προκαθορισμένο αριθμό φωτιστικών σωμάτων τα οποία ηλεκτροδοτούνται από το ΕΗΖ στις ζώνες αυτές.2.2.4 Φωτισμός νύκταςΟφωτισμόςνυκτόςθαεπιτυγχάνεταιμεδιάταξησυμμετρικών φωτιστικών ανεξάρτητα από τα φωτιστικά ημέρας. O φωτισμός νύκτας μπορεί να συμμετέχει και στο φωτισμό ημέρα. Η εγκατάσταση των φωτιστικών θα γίνεται κατά τρόπο που η επιφάνεια του καλύμματος του φωτιστικού να είναι παράλληλη προς το οδόστρωμα. Η μέση λαμπρότητα του φωτισμού νύκτας πρέπει να είναι ίσηπρος τηνλαμπρότητατωνφωτισμένων τμημάτων τωνπροσβάσεων, δηλ. τουλάχιστον 2.0 cd/m2.2.2.5 Φωτισμός Ασφαλείας Τα φωτιστικά του νυκτερινού φωτισμού προβλέπεται να λειτουργούν και σαν φωτισμός Ασφαλείας τροφοδοτούμενα από σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας UPS 16 Πέραντουφωτισμούασφαλείαςαυτούπροβλέπεταιφωτισμός οδεύσεων διαφυγής σε περίπτωση φωτιάς. Για το σκοπό αυτό προβλέπονται στην πλευρά των εξόδων διαφυγής φωτιστικά αναγνώρισης των οδεύσεων διαφυγής και ύπαρξης φωτιάς. Τέτοια φωτιστικά προβλέπονται για σήραγγες >500m και σε μεταξύ τους αποστάσεις50m,θαείναιδεκατασκευήςκαιδιαστάσεωντυποποιημένων που θα καθορισθούν με ειδική απόφαση.2.2.6 Ανακλαστικότητα Οδοστρώματος / ΤοίχωνΟ Μελετητής θα προσδιορίσει την ανακλαστικότητα του οδοστρώματος και θα τη χρησιμοποιήσει κατά τους υπολογισμούς φωτισμού. Η λαμπρότητα φωτισμού των τοίχων μέχρι ύψους 2,00 μ. δεν θα είναι μικρότερη από την λαμπρότητα του οδοστρώματος σε όλες τις στάθμες φωτισμού. Για το σκοπό αυτό ο Μελετητής θα προβλέπει βαφή χαμηλής στιλπνότητας (ματ) για τους τοίχους, συμπεριλαμβάνονταςτοχρώμακαιτονσυντελεστήανακλαστικότητας της βαφής τον οποίο θα χρησιμοποιήσει στους υπολογισμούς του. Επειδή τα τοιχώματα της σήραγγας ρυπαίνονται γρηγορότερα από τα φωτιστικά σώματα, κατά τον υπολογισμό της στάθμης φωτισμού στα τοιχώματα ο συντελεστής συντήρησης των φωτιστικών σωμάτων θα λαμβάνεται μικρότερος απότι για τον υπολογισμό του φωτισμού στο οδόστρωμα (μία ασφαλής τιμή για την περίπτωση των τοιχωμάτων είναι 0,5).2.2.7 ΟμοιομορφίαΗ Ομοιομορφία του φωτισμού σε ολόκληρο το μήκος της Σήραγγας θα ανταποκρίνεται στούς σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να είναι χαμηλότερη από το 0,4 η συνολική ομοιομορφία και από το 0,6 η κατά μήκος17 ομοιομορφία σε κάθε λωρίδα οι απαιτήσεις ομοιομορφίας ισχύουν για κάθε βαθμίδα φωτισμού.2.2.8 Λαμπυρισμός (Flicker effect)Ο Μελετητής θα επιβεβαιώσει με την εκπόνηση της μελέτης ότι η απόσταση μεταξύ φωτιστικών σωμάτων δεν δημιουργεί ενοχλητικές διακυμάνσεις του φωτισμού (λαμπιρισμού) κατά το δυνατόν σε όλες τις στάθμες φωτισμού. Η μελέτη θα συμμορφώνεται με τις συστάσεις επί του θέματος των Τεχνικών Εκθέσεων για το Φωτισμό Σηράγγων της CEΙ.2.2.9 Έλεγχος Συστήματος ΦωτισμούΤο σύστημα ελέγχου φωτισμού της σήραγγας θα είναι αυτόματομεεφοδιασμένοδυνατότητα μεκατάλληλαχειροκίνητηςεπέμβασης,τοποθετημένοσυστημαθαείναιμέτρησηςλαμπρότητας L20 σε κάθε στόμιο εισόδου σήραγγας και θα παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης από μακριά. Τοσύστημαελέγχουθαείναιπροσαρμοσμένοστηλαμπρότητα του περιβάλλοντος (L20) στην περιοχή του στομίου. Ο Μελετητής θα καθορίσει τις τιμές στις οποίες θα γίνεται η αλλαγή στις ενεργοποιήσεις των διαφόρων επιπέδων φωτισμού, τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τους επιτρεπόμενους από τους σχετικούς κανονισμούς λόγους μετάβασης μεταξύ βαθμίδων.2.2.10 Φωτιστικά ΣώματαΤα φωτιστικά σώματα θα είναι τυποποιημένης κατασκευής, με κέλυφος ειδικά προστατευμένο για εγκαταστάσεις σηράγγων, που18 θα έχει κατασκευαστεί με βάση τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα.Ταφωτιστικάθαπαρέχουνεπίπεδοπροστασίαςτουλάχιστον ΙΡ 65. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι σχεδιασμένα εξ’ αρχής για αποκλειστική χρήση σε σήραγγες. Δεν επιτρέπονται φωτιστικά που προέρχονται από μετατροπή προβολέων ή φωτιστικών άλλων χρήσεων. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα δοκιμών θα συνοδεύουν τα φωτιστικά, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα για εφαρμογές οδικών σηράγγων. Όλος ο εκκινητές,εξοπλισμόςπυκνωτέςελέγχου (στραγγαλιαστικάκαι οριολωρίδασύνδεσηςπηνία,τροφοδοτικώναγωγών) θα είναι ενσωματωμένος μέσα στο φωτιστικό σώμα. Τα φωτιστικά σώματα που απαιτούν δύο ξεχωριστά κυκλώματα (δυο λαμπτήρες) θα πρέπει να συνδέονται στην ίδια φάση. Κάθε λαμπτήρας εντός του φωτιστικού σώματος θα πρέπει να καλωδιώνεται με αγωγό υψηλής θερμοκρασίας τύπου LSZH (με μανδύα χαμηλού καπνού μηδενικού αλογόνου). Τα οπτικά συστήματα, ο εξοπλισμός ελέγχου και οι λαμπτήρες θα εγκαθίστανται σε σε βάση η οποία θα εγκαθίσταται στο εσωτερικό του φωτιστικού σώματος κατά τρόπο που να εξασφαλίζει εύκολη και σταθερή αφαίρεση, εγκατάσταση και συντήρηση.2.2.11ΛαμπτήρεςΟι λαμπτήρες θα είναι νατρίου υψηλής πίεσης και /ή φθορισμού. Οι λαμπτήρες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά :(1)Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης19 Τύπος-:Νατρίου υψηλής πίεσης αυξημένης(Να.Υ.Π.) απόδοσηςSONT PLUS (σωληνοειδής) -Εγγυημένη διάρκεια ζωής :12.000 ώρες-(2)Ονομαστική ισχύςΚάλυκας λαμπτήρα:Ε40:58W για χρήση με όργανα:70-400 WΛαμπτήρες φθορισμού Τύπος-ελέγχουυψηλήςσυχνότητας -Κάλυκας λαμπτήρα:Διπλής ακίδας-Χρώμα:Ψυχρό Λευκό τριφωσφορικό-Εγγυημένη διάρκεια ζωής :7.500 ώρεςΘα υπάρχει πρόβλεψη στο σύστημα ελέγχου για αυτόματη εγγραφή των ωρών λειτουργίας των λαμπτήρων για κάθε στάθμη φωτισμού.2.2.12Εξοπλισμός Ελέγχου•Τα φωτιστικά φθορισμού θα είναι εξοπλισμένα με υψηλής συχνότητας ή ταχείας εναύσεως εξοπλισμό ελέγχου•Τα κυκλώματα φθορισμού και νατρίου υψηλής πιέσεως θα έχουν συντελεστή ισχύος όχι μικρότερο του 0.9•Τα κυκλώματα νατρίου υψηλής πίεσης (Να.Υ.Π.) θα διαθέτουν σταθεροποιητήκαι εναυστήρα20βυσματικούτύπου.Ο εναυστήρας θα απενεργοποιείται ύστερα από καθορισμένο αριθμό προσπαθειών έναυσης του λαμπτήρα. •Τα κυκλώματα νατρίου υψηλής πίεσης (Να.Υ.Π.) θα είναι εφοδιασμένα με σύστημα περιορισμού των παρεμβολών στις ραδιοφωνικές και επικοινωνιακές συχνότητες.•Όλοι οι λαμπτήρες θα είναι σε θέση να ανάψουν με τάση τουλάχιστον ±10% της ονομαστικής και να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά με βυθίσεις τάσης που να φθάνουν μέχρι 20% για 4 δευτερόλεπτα.•Το ρεύμα εκκίνησης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1,5 φορά από το ρεύμα της κανονικής λειτουργίας και οι απώλειες του συστήματος ελέγχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 10% της ονομαστικής ισχύος.2.2.13 Μελέτη Κυκλωμάτων Φωτισμού(1)Πίνακας Ελέγχου Συστήματος ΦωτισμούΚάθε είσοδος σήραγγας θα είναι εφοδιασμένη με ανεξάρτητοπίνακαελέγχου του συστήματος φωτισμούεγκατεστημένο σε εσωτερικό χώρο που θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατάξεις διακοπτών και εξοπλισμού ελέγχου ώστε να διευκολύνεται η σωστή λειτουργία του συστήματος αυτού.(2)Ερμάρια Διανομής ΣήραγγαςΤαερμάριαδιανομήςσήραγγας(ΕΔΣ)θατοποθετούνται σε χώρους ηλεκτρικού εξοπλισμού στα στόμια, στις εγκάρσιες οδεύσεις διαφυγής ή αν δεν είναι δυνατό να21 τοποθετηθούν στους χώρους αυτούς, θα εγκαθίστανται σε εσοχές εντός των σηράγγων. Θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, ο δε βαθμός προστασίας τους έναντι της σκόνης και του νερού θα είναι ΙΡ65 σύμφωνα με τα πρότυπα IEC. Σε περίπτωση που αυτά εγκαθίστανται μέσα σε μεγάλες εσοχές, αυτές θα διαχωρίζονται από το χώρο κυκλοφορίας με ανοξείδωτες θύρεςπυράντοχες (1/2 Hr), οι οποίες θαεξασφαλίζουν βαθμό προστασίας ΙΡ 65. Στην περίπτωση αυτή ο βαθμός προστασίας των ΕΔΣ θα είναι ΙΡ 54 σύμφωνα με τα πρότυπα ΙΕC.(3)Τοπικοί Πίνακες ΔιανομήςΟι τοπικοί πίνακες διανομής μέσα στα Ερμάρια Διανομής της σήραγγας θα είναι πλήρως εξοπλισμένοι με μικροαυτόματους (ΜCB)τριών θέσεων,επαφείς,κύριοδιακόπτη απομόνωσης αυτόματο σε χυτή βάση (MCCB), κλπ.(4)Καλωδίωση Κλάδων Κυκλωμάτων ΦωτισμούΤα μερικά κυκλώματα φωτισμού θα σχεδιασθούν λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης και το περιεχόμενο σε αρμονικές. Η καλωδίωση των μερικών κυκλωμάτων θα γίνεται με μία από τις ακόλουθες μεθόδους :(α)Ήδη κατασκευασμένες σήραγγεςΓιαχωνευτέςεγκαταστάσειςθαπροβλέπονταισωλήνες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου HDPE (LSZH)22 με κουτιά διακλαδώσεων και τερματικά μεταλλικά, στεγανά, μέσα στα οποία θα τοποθετούνται με τράβηγμα του καλωδίου. Για εξωτερική εγκατάσταση τα καλώδια θα είναι τοποθετημένα είτε σε γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες, ή σε γαλβανισμένες σχάρες ή απ’ ευθείας με μεταλλικά στηρίγματα, και θα είναι τύπου χαμηλής εκπομπής καπνού και μηδενικών αλογόνων (LSZH) όταν είναι για γενική χρήση ή ποιότητος Fe180/Ε90 κατά DIN 4102 part 12 όταν τροφοδοτούν κυκλώματα ασφαλείας.(β)Νέες σήραγγεςΓια τις απαιτήσεις σχετικά με τη μελέτη των εγκαταστάσεων καλωδίων σε νέες σήραγγες, βλέπε την παράγραφο 6.2.6 του κεφαλαίου Παροχή και Διανομή Ισχύος στις Σήραγγες.2.2.14ΕξωτερικόςΦωτισμόςτωνΟδώνΠροσεγγίσεωςτηςΣήραγγαςΚάθεσήραγγαθαέχειφωτισμόγιατιςοδούςπροσεγγίσεως των πυλών. Τμήμα του δρόμου μήκους περίπου 350 m θα έχει ηλεκτροφωτισμό που θα προβλέπεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Κεφάλαιο 3 περί φωτισμού οδικών έργων.23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ3.1ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ3.2ΜΕΛΕΤΗ3.3ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΗΛΕΚΤ3.4ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ3.5ΚΥΡΙΟΙ ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ3.6ΠΛΑΤΥΣΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ3.7ΠΕΡΙΟΧΕΣ Σ.Ε.Α. (‘Η/ΚΑΙ Σ.Ε.Π.)3.8ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ3.9ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ Η ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΕΣ ΟΔΟΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ24 3.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ3.1ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ(1)ΥπουργικήΑπόφασηΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.ΕΗ1/0/481/2.7.86(ΦΕΚ573ΑπόφασηΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.ΕΗ1/0/123/8.3.88(ΦΕΚ177Β/9.9.1986) (2)Υπουργική Β/31.3.88)(3)Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Δ13β/0/5781/21.12.94 (ΦΕΚ 967 Β/ /28.12.94)(4)CIE (COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ ECLAIRAGE). Διάφορες εκδόσεις για θέματα ηλεκτροφωτισμού οδών.(5)DIN 5044 (TEIL 2), για τους φωτοτεχνικούς υπολογισμούς.(6)Κανoνισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 539/55 και όλες οι μετέπειτα τροποποιήσεις και συμπληρώσεις).(7)Θα τηρηθούν επίσης όλες οι σχετικές διατάξεις, Νόμοι και κανονισμοί του Ελληνικού Κράτους.(8)Για όσα θέματα δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς θα ακολουθούνται αναγνωρισμένοι διεθνείς κανονισμοί, όπως CIE, VDE, DIN κλπ.3.2ΜΕΛΕΤΗ3.2.1 ΓενικάΗλεκτροφωτισμός προβλέπεται στα εξής οδικά έργα :(1)Τμήματααυτοκινητοδρόμων(όπουπροβλέπεταιηλεκτροφωτισμός τους, σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους Μελέτης ή/και Κατασκευής)25 (2)Ανισόπεδοι κόμβοι (προβλέπεται ηλεκτροφωτισμός όλων των ανισόπεδων κόμβων)(3)“Κύριοι” ισόπεδοι κόμβοι (βλέπε παραγρ. 3.2.4)(4)Πλατύσματα στάθμευσης αυτοκινητοδρόμων(5)Περιοχές Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) ή Σταθμών Εισόδου Πόλης (Σ.Ε.Π.)(6)Τμήματα Δευτερευουσών υπεραστικών οδών, σε επαφή με αυτοκινητόδρομο(7)Τμήματα Δευτερευουσών αστικών ή προαστιακών οδών, σε επαφή με αυτοκινητόδρομο.Ο Μελετητής Η/Μ θα γνωστοποιήσει στους μελετητές της γέφυρας τις απαιτήσεις υποδομής για τις Η/Μ εγκαταστάσεις της γέφυρας και για σωληνώσεις μέλλουσας χρήσεως. Σε περίπτωση στερέωσης πλευρικών ιστών σε γέφυρες (αυτοκινητοδρόμων, κλάδων κόμβων, δευτερευουσών οδών κλπ.) οι ιστοί θα τοποθετούνται έξω από τα στηθαία ασφαλείας της γέφυρας, ή με κατάλληλη άλλη διάταξη της έγκρισης της Υπηρεσίας (π.χ. διαπλάτυνση της γέφυρας με απευθείας θεμελίωση των ιστών πάνω στη γέφυρα, επιμήκυνση του ιστού για θεμελίωση του πάνω στο έδαφος, αν αυτό είναι δυνατό κλπ.). Για την περίπτωση στερέωσης ιστών ηλεκτροφωτισμού κεντρικής νησίδας στον φορέα γεφυρών δεν26 γίνεται δεκτή διάταξη βάσης που να είναι υπερυψωμένη σχετικά με τις άλλες βάσεις των ιστών εκτός γέφυρας.Σε κάθε περίπτωση, η θέση των ιστών θα είναι έξω από την επενδεδυμένη τάφρο υ : β = 1 : 6 (πάνω στην πλευρική φυτική λωρίδα) ή έξω από τα στηθαία ασφάλειας.Μόνο για οδούς κατηγορίας Ζεπιτρέπεται τοποθέτηση του ιστού στο πρανές της τάφρου υ : β = 1 : 3. ΤοποθέτησηιστώνηλεκτροφωτισμούόπωςστηνδιατομήΖ,επιτρέπεται να γίνεται κατ’ εξαίρεση και σε οδούς κατηγορίας Ε, Δ ή Γ ότανσε μικράτμήματα τους (π.χ.της τάξης των100m)προσαρμόζονται προς την τυπική διατομή υπάρχουσας οδού η οποία μπορεί να είναι κατασκευασμένη με τριγωνική τάφρο με υ : β = 1 : 3. Το μέγιστο μήκος (dmax) (οριζόντιας προβολής) του βραχίονα φωτιστικών (μεταξύ ιστού και κέντρου φωτιστικού) δεν θα είναι μεγαλύτερο του 0,27 ⋅ H ή το πολύ 3m, όπου : Η = Το ύψος του ιστού μετρώμενο μεταξύ κέντρου του φωτιστικού και της επιφάνειας κύλισης της οδού(1)Στις εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού τόσο για τοποθέτηση στην κεντρική νησίδα, όσο και για πλευρική τοποθέτηση (στο έρεισμα των οδών) για οδούς κατηγορίας Ε και ανώτερης και για κλάδους κόμβων είναι υποχρεωτική η κατασκευή συνεχούς στηθαίου ασφάλειας σε όλο το μήκος της εγκατάστασης και σε επιπλέον “μήκος αγκύρωσης” 12,00 m πριν και μετά τους ακραίους στύλους.Για την ενίσχυση των στηθαίων στις περιοχές τωνστύλων ηλεκτροφωτισμού απαιτούνται πρόσθετοι ορθοστάτες.(2)Προκειμένουπερίοδώναστικούτύπου(μεπεζοδρόμια)επιτρέπεται η τοποθέτηση των ιστών οδοφωτισμού επί των πεζοδρομίων οδού χωρίς προστασία από στηθαία ασφάλειας για27 οδό με λειτουργική κατάταξη κατηγορίας συλλεκτήριας οδού και κατώτερης. Ομοίως επιτρέπεται τοποθέτηση ιστών οδοφωτισμού επί των πεζοδρομίων σε αστικές οδούς λειτουργικής κατάταξης κατηγορίας αρτηρίας για ταχύτητα μελέτης Ve <= 70 km/h. Η απόσταση μεταξύ των ιστών, που θα προκύψει από τους φωτοτεχνικούς υπολογισμούς θεωρείται δεσμευτικά σαν μέγιστη η μέγιστη δυνατή και θα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες, όσον αφορά τη δυνατότητα θεμελίωσης, την αποφυγή δημιουργίας σκιάς, την αποφυγή πρόκλησης δυσχερειών στην μόρφωση ή/και λειτουργία συστημάτωναποχέτευσης,(Γέφυρες, άνωάρδευσης,τηλεφωνοδότησηςκλπ.και κάτω διαβάσεις, οχετοί στέψης, φρεάτιααποχέτευσης, άρδευσης, τηλεφωνοδότησης κλπ.). Συμπληρωματικά, προς όσα καθορίζονται στο παρόν για τους φωτοτεχνικούς υπολογισμούς, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι εξής υποχρεώσεις:(1)Η κλίση του βραχίονα Φ.Σ. δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 15ο λαμβανομένων πάντοτε υπόψη και των συστάσεων του κατασκευαστή.(2)Για την περίπτωση ενιαίου οδικού άξονα στον οποίο υπάρχει μεταβολή του πλάτους της οδού που θα μπορούσε να απαιτήσει την υιοθέτηση και εφαρμογή ιστών με διαφορετικό ύψος, σημειώνεται ότι απαγορεύεται η διαφοροποίησητουύψουςτων ιστών σε μήκη δρόμου μικρότερα από 500 m.(3)Οι θέσεις των ιστών οδοφωτισμού πρέπει να προσδιορίζονται με βασικήκατεύθυνσηκαθοδηγητικής αισθητικήςτηνικανότηταςπροβολήςεξασφάλιση των της28υψηλήςφωτιστικών εγκατάστασηςστάθμηςσωμάτωνκαι(γεωμετρική τοποθέτηση των φωτιστικών από πλευράς υψομετρίας και οριζοντιογραφίας). Για την περίπτωση που τυχόν ήθελαν αντιμετωπισθεί ειδικές περιπτώσειςστηνεγκατάστασηοδοφωτισμούπουδενέχουνκαλύπτονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος, τότε η διαμόρφωση των έργων θα γίνεται κάτω από το ίδιο πνεύμα καθοδηγητικής ικανότητας και αισθητικής προβολής της εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτοκινητοδρόμων με μη συνεχή φωτισμό κατά την οποία ο ηλεκτροφωτισμός επί μέρους τμημάτων του αυτοκινητόδρομου από τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις (κόμβων, Σ.Ε.Α., σηράγγων, γεφυρών, κλπ.) αφήσει ενδιάμεσο αφώτιστο τμήμα μικρότερο των 500 m, τότε στο τμήμα αυτό θα εφαρμόζεται ηλεκτροφωτισμόςσύμφωναμετιςελάχιστεςαπαιτήσειςτωνυπόλοιπων τμημάτων του αυτοκινητόδρομου. Για ειδικές περιπτώσεις, όπου υπάρχουν “δεσμεύσεις” από τυχόνυπάρχουσακατάσταση,είναιδυνατόνναεπιβληθούνδιαφοροποιήσεις σε όσα αναφέρονται στο παρόν, εάν γίνεται σχετική αναφορά στους Ειδικούς Ορους Μελέτης ή/και Κατασκευής. Οπου στο παρόν κεφάλαιο 3, αναφέρεται “πλάτος νησίδας Β” νοείται το πλάτος που μετράται μεταξύ των οριογραμμών των εσωτερικών λωρίδων κυκλοφορίας αυτοκινητόδρομου. Οιαναφερόμενοιστιςπαρακάτωπαραγράφουςτύποιοδοστρώματος (CLASS R3) και οι αντίστοιχοι συντελεστές συνολικού ποσοστού ανακλωμένης ακτινοβολίας (Q0 = 0,07) αντιστοιχούν σε εφαρμογή ασφαλτικού οδοστρώματος, εφόσον δεν γίνει σχετική ειδική εργαστηριακή έρευνα προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες. Αν γίνει μια τέτοια εργαστηριακή έρευνα και προκύψουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αυτά θα μπορούν να εφαρμοσθούν στη σχετική μελέτη του έργου. Για τη χρησιμοποίηση οδοστρώματος από σκυρόδεμα ή άλλου τύπου οδοστρώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χαρακτηριστικά του οδοστρώματος για τη μελέτη του ηλεκτροφωτισμού 29 σύμφωνα με τις συστάσεις της C.I.E., ή τα χαρακτηριστικά που θα προκύψουν από σχετική ειδική εργαστηριακή έρευνα προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες. Για έργα τα οποία ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να τα κατασκευάσει (π.χ. σε δευτερεύουσες οδούς, παράπλευρες οδού κλπ.) αλλά η λειτουργία και συντήρησή τους θα αποτελεί ευθύνη του Κ.τ.Ε., ως Συντελεστές Συντήρησης πρέπει να εφαρμοσθούν οι αναφερόμενοι στις παρακάτω παραγράφους του παρόντος.3.2.2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟηλεκτροφωτισμόςτωναυτοκινητοδρόμων στις περιοχές των κυκλοφοριακών κόμβων.Στις3.2.2.1Γενικάπεριοχέςθαόπουπροβλέπεται οισυνεχήςαυτοκινητόδρομοικατασκευάζονταιωςαυτοκινητόδρομοι αστικού τύπου, ή όταν διασχίζουν προαστιακές περιοχές,ήστααυτοκινητοδρομοςτμήματα εγγίζειτηνσταοποίαπεριοχήμιαςέναςυπεραστικόςμεγάληςπόλης,αποκτώντας χαρακτήρα έργου “ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ” ή ακόμη όταν διασχίζουν περιοχές δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. συχνές ομίχλες ή παγετούς), τότε είναι δυνατόν να εφαρμόζεται συνεχής ηλεκτροφωτισμός εφόλου του μήκους (ακόμη και στα μακράν των κόμβων τμήματα του αυτοκινητόδρομου). Παρομοίως σε τμήματα αυτοκινητόδρομου, στα οποία, λόγω δυσχερειών του εδαφικού ανάγλυφου, η για άλλους λόγους έχει εφαρμοσθεί γεωμετρικός σχεδιασμός που κρίνεται ότι παρουσιάζει προβλήματα για την οδική ασφάλεια (π.χ. αιφνίδια εφαρμογή καμπύλων μικρών ακτίνων μετά από τμήμα στο οποίο ο σχεδιασμός του έργου επέτρεπε την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων) τότε θα είναι δυνατόν να απαιτηθεί εφαρμογή συνεχούς ηλεκτροφωτισμού εφ’όλου του δυσχερούς τμήματος. Για την ανάγκη εφαρμογής συνεχούς ηλεκτροφωτισμού θα γίνεται αναφορά στους Ειδικούς Ορους Μελέτης ή/και Κατασκευής.30 3.2.2.2 Ο ηλεκτροφωτισμός των αυτοκινητοδρόμων αποτελείται από μικρές εγκαταστάσεις κάθε μια των οποίων εξυπηρετεί ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου. Κάθε τέτοια μικρή εγκατάσταση, αρχίζει από τον Πίνακα Ηλεκτρικής Διανομής (Πίλλαρ) που τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΗ ή από κοντινό υποσταθμό τροφοδότησης σηράγγων. 3.2.2.3 Η μελέτη ηλεκτροφωτισμού για αυτοκινητόδρομους “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α”, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 της ΕΗ1/0/481 Αποφάσεως που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 573/Β/9.9.86 (δηλαδή δρόμος με διαχωριστική νησίδα, χωρίς ισόπεδους κόμβους αλλά μόνον ανισόπεδους κόμβους και ανισόπεδεςδιασταυρώσεις,τελείωςκλειστόςεκατέρωθεν,καθόλου πεζοί) θα βασίζεται στα εξής δεδομένα :(1)Φωτιστικά σώματα: Να.Υ.Π.(2)Τύπος οδοστρώματος: CLASS R3(3)Συντ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.