Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Εργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)Έκδοση 2010 Ministry of Infrastructure, Transport and Networks General Secretariat of Public WorksRoad Design Guidelines Manual (ΟΜΟΕ) Book 7 Road Work Zones Signage (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)Edition 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝΠρόλογος Οι υπάρχουσες προδιαγραφές και οδηγίες για τη «Σήμανση Εργοταξίων» συντάχθηκαν το 1992 και αποτελούσαν το Μέρος 3 των «Προδιαγραφών και Οδηγιών Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων», που εκπονήθηκαν κατά το έτος 1992 από τη μελετητική εταιρεία ΝΑΜΑ ΑΕ και εγκρίθηκαν με την Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/ο/733/06-07-2001 Γεν. Γραμματέα Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω Προδιαγραφές & Οδηγίες για το Μέρος 3 «Σήμανση Εργοταξίων» είχαν στηριχθεί στις αντίστοιχες γερμανικές του 1986, οι οποίες ήταν σε ισχύ μέχρι το 1995, οπότε εκδόθηκε η πλήρης αναθεώρησή τους. Στα πλαίσια επεξεργασίας θεμάτων Διευρωπαϊκού Δικτύου, με την Απόφαση Δ1α/ο/7/4/25-1-2002 Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ορίστηκε Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία (αναθεώρηση, επικαιροποίηση, συμπλήρωση) των προαναφερόμενων εγκεκριμένων προδιαγραφών και οδηγιών, με στόχο την επικαιροποίηση και την επίτευξη ομοιομορφίας και στη σήμανση των εργοταξίων στη χώρα μας. Οι παρούσες οδηγίες για τη σήμανση εργοταξίων υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε προηγούμενης έκδοσης σχετικής με το θέμα και αποτελούν τώρα ένα ανεξάρτητο τεύχος των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων: Τεύχος 7:Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ).Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνεται όλη η σύγχρονη άποψη για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τη σήμανση και την ασφάλιση κατά μήκος υφισταμένων οδών στη διάρκεια κατασκευής έργων, τα οποία παρεμβαίνουν (είτε σημαντικά, είτε ελάχιστα) στην κυκλοφοριακή λειτουργία. Συγκεκριμένα οι παρούσες αναθεωρημένες προδιαγραφές και οδηγίες στηρίχθηκαν στην (Αύγουστος 2001) εργασία της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ, λαμβάνοντας υπόψη και την τελευταία αναθεώρηση του έτους 2001 των αντίστοιχων γερμανικών οδηγιών RSA 1995, καθώς και την ερευνητική εργασία ARROWS της Ε.Ε. Παράλληλα, στο παρόν τεύχος εντάχθηκαν και όσα τμήματα του προαναφερόμενου Μέρους 3 «Σήμανση Εργοταξίων», 1992, κρίθηκαν χρήσιμα να παραμείνουν σε ισχύ. Η Ομάδα Εργασίας : 1. Ζ. ΚαρβούνηςΠολ. Μηχανικός – ΣυγκοινωνιολόγοςΕΥΔΕ/ΜΕΔΕΠρόεδρος2. Ε. ΚασάπηΠολ. Μηχανικός – ΣυγκοινωνιολόγοςΔΜΕΟΜέλος3. Ε. ΚαραΐσκουΠολ. Μηχανικός – ΣυγκοινωνιολόγοςΕΥΔΕ/ΠΑΘΕΜέλος4. Θ. ΜπονέληςΠολ. Μηχανικός – ΣυγκοινωνιολόγοςΕΥΔΕ/ΜΕΔΕΜέλος5. Γ. Σοϊλεμέζογλου Τοπ. Μηχανικός – ΣυγκοινωνιολόγοςΝΑΜΑ Α.Ε.Μέλος6. Γ. ΤσικνιάςΕγνατία Οδός Α.Ε.ΜέλοςΠολ. Μηχανικός – ΣυγκοινωνιολόγοςΤο παρόν τεύχος επικαιροποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 2005 στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής του ως προσαρτήματος στις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ του ΥΠΕΧΩΔΕ που κυρώθηκαν από τη βουλή με αντίστοιχους Νόμους.ΝΑΜΑ AE/SEEΟ.doc/ΧΑΣελίδα iΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝΤΕΥΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΟΕ) Τα τεύχη Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων που έχουν συνταχθεί μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα. Πίνακας Χ-1 : Τεύχη Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Α/Α ΤεύχουςΤίτλοςΈκδοση1Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου(ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ)20012Διατομές(ΟΜΟΕ - Δ)20013Χαράξεις(ΟΜΟΕ - Χ)20014Κύριες Αστικές Οδοί(ΟΜΟΕ - ΚΑΟ)20015Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας (μετάφραση Γερμανικών Οδηγιών)(ΟΜΟΕ - ΠΛΚ)20016Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (Μέρος 1, 2, 4, 5, 6, 7)(ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)20057Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς(ΟΜΟΕ - ΣΕΕO)20058Αποχέτευση- Στράγγιση – Υδραυλικά Έργα Οδών(ΟΜΟΕ - ΑΣΥΕΟ)2002Στο Παράρτημα ΣΤ περιλαμβάνονται οι Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε Αστικές Οδούς που έχουν εγκριθεί και εφαρμόζονται από την Αναπτυξιακή Εταιρία Δήμου Θεσσαλονίκης και οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην ΤΣΥ του έργου «Επικαιροποίηση Υφιστάμενων Μελετών και Εκτέλεση Μελετών Εφαρμογής για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας σε Επικίνδυνες Θέσεις στο Λεκανοπέδιο Αττικής»ΝΑΜΑ AE/SEEΟ.doc/ΧΑΣελίδα iiΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ....................................................................................XI1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................. 11.1 1.2 1.3Γενικά ...................................................................................................................................1 Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογής ........................................................................................2 Θεμελιώδεις Αρχές για τη Σήμανση Εκτελούμενων Εργων ..................................................32.ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................. 62.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5Ζώνη Προειδοποίησης .........................................................................................................6 Ζώνη Συναρμογής Εισόδου..................................................................................................6 Ζώνη Ελεύθερου Χώρου ......................................................................................................7 Ζώνη Εργων.........................................................................................................................8 Ζώνη Συναρμογής Εξόδου ...................................................................................................8 Ζώνη Αποκατάστασης της Κανονικής Κυκλοφορίας ............................................................8 Απαιτήσεις Ελάχιστων Διαστάσεων .....................................................................................9 Ελάχιστο πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας...............................................................................9 Ελάχιστο ελεύθερο ύψος κυκλοφοριακού χώρου .................................................................9 Μέγιστη κατά μήκος κλίση ....................................................................................................9 Ελάχιστες πλευρικές αποστάσεις .......................................................................................10 Ελάχιστη γεωμετρία εκτροπής λωρίδων σε οδούς με διαχωρισμένα οδοστρώματα ..........103.ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ....................................... 113.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5Εφαρμοζόμενοι Τύποι Πινακίδων.......................................................................................11 Ζώνη προειδοποίησης........................................................................................................11 Ζώνη συναρμογής εισόδου ................................................................................................11 Ζώνη ελεύθερου χώρου .....................................................................................................12 Ζώνη έργων........................................................................................................................12 Ζώνη συναρμογής εξόδου..................................................................................................12 Ζώνη αποκατάστασης της κυκλοφορίας.............................................................................12 Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Πινακίδων ......................................................................12 Μέγεθος..............................................................................................................................12 Χρώμα ................................................................................................................................13 Υλικά κατασκευής ...............................................................................................................13 Στήριξη πινακίδων ..............................................................................................................13 Πρόσθετες πινακίδες ..........................................................................................................144.ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.............................................................. 154.1 4.2 4.3Χρώματα και Διαστάσεις.....................................................................................................15 Διαγράμμιση με Χρώμα ή Αυτοκόλλητη Ταινία...................................................................15 Πρόσθετα Στοιχεία Οριζόντιας Εργοταξιακής Σήμανσης....................................................165.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ............................................................................................................ 195.1 5.2 5.2.1Φωτεινή Σηματοδότηση – Πινακίδες Μεταβλητού Μηνύματος ...........................................19 Εξοπλισμός Οριοθέτησης Κυκλοφοριακού Διαδρόμου ......................................................19 Κυκλοφοριακοί κώνοι .........................................................................................................19ΝΑΜΑ AE/SEEΟ.doc/ΧΑΣελίδα iiiΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 5.3.1 5.4 5.5Πινακίδες οριοθέτησης διαδρόμου κυκλοφορίας (Π - 77 και Π - 78)...................................21 Εξοπλισμός αποκλεισμού λωρίδων κυκλοφορίας ..............................................................23 Αναλάμποντες φανοί κινδύνου ...........................................................................................23 Εξοπλισμός Κατευθύνσεως και Αποκλεισμού ....................................................................24 Φορητά στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα ή άλλο υλικό ................................................24 Ταινίες Ακουστικής Προειδοποίησης ..................................................................................25 Περίφραξη μεταξύ Εργοταξίου και Οδικής Κυκλοφορίας....................................................256.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ........................................................ 267.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ......................................................................................................... 268.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ........................................ 268.1 8.2 8.3 8.4Γενικά .................................................................................................................................26 Προγραμματισμός - Προετοιμασία......................................................................................27 Εγκατάσταση/Τοποθέτηση Κατακόρυφης Σήμανσης .........................................................28 Απομάκρυνση/Αφαίρεση Κατακόρυφης σήμανσης ............................................................299.ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ................. 3010.ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ................................................................................................... 30ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:Ειδικές ΑπαιτήσειςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:Πινακίδες Εργοταξιακής ΣήμανσηςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:Τυπικά Σχέδια Διατάξεων Σήμανσης Εκτελούμενων ΕργωνΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:Βοηθητικοί Πίνακες και ΣχέδιαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:Θεμελιώδεις Αρχές Σήμανσης Εκτελούμενων ΈργωνΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ:Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε Αστικές Οδούς Τόμος 1 – Τόμος 2Επιμέλεια παρουσίασης τεύχους σε ψηφιακή μορφή:ΝΑΜΑ AE/SEEΟ.doc/ΧΑΣελίδα ivΝΑΜΑ ΑΕ Α. ΧατζηβασιλείουΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝCONTENTS 0.GENERAL REMARKS1.INTRODUCTION1.1General1.2Subject and Application Area1.3Basic Principles for Work Zone Signage2.WORK ZONE AREAS - GEOMETRICS2.1Advance Warning Zone2.2Entering Transition Zone2.3Buffer Space2.4Works Activity Zone2.5Exiting Transition Zone2.6Termination Zone2.7Minimum Dimensioning Requirements2.7.1Minimum lane width2.7.2Minimum height clearance2.7.3Maximum longitudinal slope2.7.4Minimum side clearance3.WORK ZONE SIGNAGE3.1Signs Used3.1.1Advance warning zone3.1.2Entering transition zone3.1.3Buffer space3.1.4Works activity zone3.1.5Exiting transition zone3.1.6Termination zone3.2Signs Characteristic Elements3.2.1Size3.2.2Color3.2.3Materials3.2.4Signs supports3.2.5Supplementary signsΝΑΜΑ AE/SEEΟ.doc/ΧΑΣελίδα viiiΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ4.WORK ZONE PAVEMENT MARKING4.1Colors and Dimensions4.2Painting or Self Adhesive Strip Marking4.3Supplementary Elements to Pavement Marking5.SAFETY MEASURES5.1Traffic Signals – Variable Message Signs5.2Channelizing Devices5.2.1Traffic cones5.2.2Signs delineating traffic corridor5.2.3Lane closure equipment5.2.4Warning lights5.3Equipment to Fence and Redirect Traffic5.3.1Movable safety barriers from concrete or other material5.4Warning Audible Pavement Marking Stripes5.5Works Activity Area Fencing6.ADDRESSING SPECIFIC CASES7.MAINTENANCE8.WORK ZONE INSTALLATION AND REMOVAL8.1General8.2Programming - Preparation8.3Signs Placement8.4Signs Removal9.WORK ZONE SIGNAGE AND SAFETY DESIGN10.STANDARD TRAFFIC PLANSAPPENDIX A: REQUIREMENTS INCLUDED IN PROJECT SPECIFICATIONS 1.ADDRESSING SPECIFIC CASES2.WORK ZONE INSTALLATION AND REMOVAL2.1Works Programming2.2Preparation Activities2.3Contractor Responsibilities3.MAINTENANCE3.1Normal MaintenanceΝΑΜΑ AE/SEEΟ.doc/ΧΑΣελίδα ixΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ3.2Special Occasions Maintenance4.INSPECTION PROCEDURES4.1Onsite First Inspection4.2Continuous Inspection Procedures4.3Removal Inspection4.4Inspection Procedures Standardization5.WORK SITE VEHICLES CLEANING FACILITY6.RISK ASSESMENTAPPENDIX B: WORK ZONE STANDARD SIGNS APPENDIX Γ: STANDARD TRAFFIC PLANS MOTORWAYS •Long stay work zones.•Short stay work zones.RURAL ROADS •Long stay work zones.•Short stay work zones.URBAN ROADS •Short stay work zones.APPENDIX Δ: SUPPLEMENTARY APPLICABLE TABLES AND DRAWINGS Table Δ-1:Value limits of road design elements.Table Δ-2:Vertical clearance posting.Table Δ-3:Materials selection and performances of pavement Permanent marking.Table Δ-4:Chromaticity areas coordinates and luminance factor for fluorescent yellow color.Table Δ-5:Minimum R values for fluorescent yellow color.Table Δ-6:Minimum values of luminance and dimensions of pavement reflectors.Table Δ-7:Minimum values of R factor.Table Δ-8:Containment levels (EN-1317) for safety barriers.Table Δ-9:Safety barriers performance on work zones.Fig. Δ-2:Spacing of chevron signs on road bends.Fig. Δ-3:Traffic diversion arrangement in motorway 2 x 2 lanes.Fig. Δ-4:Traffic diversion arrangement in motorway 2 x 3 lanes.APPENDIX E: FUNDAMENTAL PRINCIPLESΝΑΜΑ AE/SEEΟ.doc/ΧΑΣελίδα xΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων0.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι παρούσες προδιαγραφές και οδηγίες οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό και στις γενικές απαιτήσεις ποιότητας υλικών, καθώς και σε επεξηγήσεις κατασκευής έργων, θα χρησιμοποιούνται ως απαίτηση ποιότητας σε έργο που περιλαμβάνει μελέτη σήμανσης εκτελούμενων έργων κατά μήκος υφιστάμενων οδών. Η εκάστοτε αρμόδια Ελληνική Υπηρεσία επιτρέπεται να εγκρίνει και άλλα υλικά διαφορετικά από τα αναφερόμενα στο παρόν τεύχος, εφόσον επιτυγχάνεται τουλάχιστον η ίδια συνολικά οικονομία και λειτουργικότητα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η νομοθεσία περί προμηθειών προϋποθέτει να λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά πρότυπα ΕΝ. Προϊόντα παραγόμενα σε άλλες χώρες Προϊόν κατασκευαζόμενο σε κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη συμβεβλημένα στη Συμφωνία της 2ας Μαΐου 1992 για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Τουρκία, θα πρέπει να θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ποιότητας που περιέχονται στο παρόν δημοσίευμα, υπό τους εξής όρους: •Οι δοκιμές και έλεγχοι στη χώρα παραγωγής έχουν γίνει με τις μεθόδους και τις απαιτήσεις που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, ή σύμφωνα με οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους και απαιτήσεις οι οποίες δίνουν αντίστοιχου επιπέδου ποιότητα και ασφάλεια, και τα αποτελέσματα αυτών αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που έχουν καθορισθεί γι αυτό το προϊόν.•Οι φορείς που διεξάγουν τις δοκιμές και τους ελέγχους και πιστοποιούν τα αποτελέσματα αυτών, είναι αναγνωρισμένοι στη χώρα παραγωγής για τέτοιους ελέγχους. Οι εν λόγω προϋποθέσεις θεωρείται ειδικότερα ότι έχουν εκπληρωθεί, όταν οι φορείς είναι εγκεκριμένοι για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003.Το παρόν δημοσίευμα κοινοποιείται σύμφωνα με την 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/48/ΕΚ.ΝΑΜΑ AE/SEEΟ.doc/ΧΑΣελίδα xiΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ1.1ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝΓενικά Όταν η κυκλοφοριακή λειτουργία σε υφιστάμενες οδούς επηρεάζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων, τα οποία μπορεί να βρίσκονται ή να καταλαμβάνουν μικρό ή μεγάλο μέρος επί του διαθέσιμου κυκλοφοριακού χώρου, απαιτείται η λήψη κατάλληλων μέτρων που θα ελαχιστοποιούν την όχληση των χρηστών της οδού και εξαλείφουν τον κίνδυνο ατυχημάτων. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να επιλύουν και κάθε πιθανή σύγκρουση μεταξύ της παραγωγικής διαδικασίας των έργων και της εξυπηρέτησης των χρηστών της οδού. Η ανάπτυξη και υλοποίηση των μέτρων που αρμόζουν κατά περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές και κανόνες που ισχύουν για τη μελέτη αλλά και οι πρακτικές λειτουργίας οδικών έργων. Κατά την αντιμετώπιση των θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις παράλληλες δραστηριότητες, που είναι οι λειτουργίες της οδού και του εργοταξίου, πρέπει να επιτυγχάνεται μια ισορροπία μεταξύ των λειτουργιών που αναφέρονται στη συνέχεια. • • •Κυκλοφοριακή ροή - Ενόχληση χρηστών οδού. Ασφάλεια αυτοκινητιστών – Ασφάλεια εργαζομένων στο εργοτάξιο. Αποτελεσματικός προγραμματισμός εργασιών κατασκευής - Οικονομία κυκλοφοριακής λειτουργίας.Με στόχο τη διατήρηση της εν λόγω ισορροπίας, επιβάλλεται να ελέγχεται η κυκλοφοριακή ικανότητα που θα επιτρέπει ο σχεδιασμός των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εκτροπές, παρακάμψεις, περιορισμός πλάτους ή/και αριθμού λωρίδων κυκλοφορίας, παρεμβολή ισόπεδων διασταυρώσεων κτλ.). Αυτός ο έλεγχος γίνεται με κυκλοφοριακή μελέτη με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 1.1-1, η οποία θα αποδεικνύει ποια στάθμη εξυπηρέτησης προσφέρεται στην κυκλοφοριακή ζήτηση και σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής. Κατά τη λήψη των αποφάσεων για το σχεδιασμό των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ιδιαίτερη σημασία έχει και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος των χρονικών καθυστερήσεων στην κυκλοφορία. Η αξιολόγηση του υπόψη σχεδιασμού θα πρέπει να στηρίζεται στα αποτελέσματα της κυκλοφοριακής μελέτης και η αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει να αποφασίζει, αλλά και να δικαιολογεί κάθε επιλογή λύσης. Παράλληλα θα πρέπει εγκαίρως και με σαφήνεια να πληροφορεί τους χρήστες του προσωρινού έργου για τις αναμενόμενες καθυστερήσεις, καθώς και για εναλλακτικές διαδρομές, κλπ. Καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια, που κάθε φορά, διαταράσσεται η κανονική κυκλοφοριακή λειτουργία μιας οδού, προγραμματιζόμενες προσωρινές ρυθμίσεις πρέπει να διασφαλίζουν τη συνέχιση των αναγκαίων λειτουργιών (κίνηση οχημάτων, πεζών, δικυκλιστών, μέσω μαζικών μεταφορών, προσπέλαση ιδιοκτησιών/αγωγών ΟΚΩ). Η θέση όπου η κανονική λειτουργία της οδού διαταράσσεται ορίζεται ως περιοχή εργοταξιακής ζώνης. Πολλές φορές συμβαίνει να αναπτύσσονται περισσότερες από μια θέσεις εργοταξιακών ζωνών, μέσα στα όρια ενός έργου. Το τελευταίο μπορεί να επιφέρει σύγχυση στους οδηγούς όταν αυτές οι ζώνες απέχουν μεταξύ τους μερικά χιλιόμετρα. Σε κάθε εργοτάξιο οι οδηγοί πρέπει να ενημερώνονται από τη σήμανση για ότι θα συναντήσουν στην πορεία τους. Οι αποτελεσματικές προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βελτιώνουν τις κυκλοφοριακές λειτουργίες και την αντίστοιχη διατιθέμενη ικανότητα εξυπηρέτησης των αναγκών, ανεξάρ-ΝΑΜΑ AE/SEEO.doc/ΧΑΣελίδα 1Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝτητα εάν πρόκειται για κατασκευή μιας οδού, συντήρηση, εργασίες αγωγών π.χ. ΟΚΩ, τοπογραφικές, ή συμβάντα επί της οδού. Οι αποτελεσματικές προσωρινές κυκλοφοριακές συνθήκες πρέπει να διασφαλίζουν όλα τα απαιτούμενα για το προσωπικό εργασίας, τους χρήστες της οδού, και τους πεζούς. Ταυτόχρονα όμως, αυτές πρέπει να διασφαλίζουν την ικανοποιητική ολοκλήρωση εκείνης της δραστηριότητας η οποία διαταράσσει την ομαλή χρήση της οδού. Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν όλες οι τυπικές κυκλοφοριακές διατάξεις με τις αντίστοιχες σημάνσεις που θα μπορεί να αντιμετωπίσουν όλες τις περιπτώσεις κάθε συγκεκριμένου έργου. Ταυτόχρονα ο καθορισμός λεπτομερών προτύπων που θα μπορεί να επαρκούν για να καλύψουν όλες τις εφαρμογές, με απλά λόγια, δεν είναι πρακτικά εφικτός. Καταβλήθηκε προσπάθεια με τις κατάλληλες οδηγίες και προτεινόμενες διαδικασίες, καθώς και τα Τυπικά Σχέδια Εργοταξιακών Ζωνών (βλ. Παράρτημα Γ) που δίνονται στο παρόν τεύχος, να διασφαλισθεί η δυνατότητα αντιμετώπισης στις ανάγκες των συνήθων περιπτώσεων. Αυτές οι περιπτώσεις διακρίνονται από την καταλληλότητα της εφαρμογής τους ανάλογα με την κατηγορία της οδού, τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, τη διάρκεια της λειτουργίας, τους φυσικούς περιορισμούς, καθώς και την εγγύτητα της εργοταξιακής ζώνης με την υφιστάμενη κυκλοφορία. Πίνακας 1.1-1: Μέγιστη λειτουργική ικανότητα λωρίδων κυκλοφορίας #Μέγιστη ικανότητα [οχήματα/h]Μεταβολή αριθμού λωρίδων κυκλοφορίαςΟδούΛωρίδας πλάτους bb<3,50 mb≥3,50 mb<3,50 mb≥3,50 m1 1.1Μείωση από 2 λωρίδες σε 1 λωρίδα1 1001 2501 1001 2501.2Μείωση από 3 λωρίδες σε 2 λωρίδες2 4002 7401 2001 3702Κανονική λειτουργία χωρίς έργα2.1Ικανότητα 1 λωρίδας1 5101 5102.2Ικανότητα 2 λωρίδων2 7401 3702.31.2Λειτουργία κατά μήκος εργοταξίωνΙκανότητα 3 λωρίδων4 2001 400Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογής Αντικείμενο του παρόντος τεύχους είναι η κατάλληλη σήμανση κατά μήκος υφιστάμενων οδών στη ζώνη εκτελούμενων έργων σε αστικό, περιαστικό και υπεραστικό οδικό δίκτυο.ΝΑΜΑ AE/SEEO.doc/ΧΑΣελίδα 2Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων1.3ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝΘεμελιώδεις Αρχές για τη Σήμανση Εκτελούμενων Εργων Με τον όρο “εργοταξιακή ζώνη”, ο οποίος αναφέρεται στα επόμενα, νοείται κάθε περιοχή του οδικού δικτύου, η οποία άμεσα ή έμμεσα επηρεάζεται από εκτελούμενα έργα, (είτε επί της οδού, είτε σε άμεση γειτνίαση με αυτή) και τα οποία μεταβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, τις κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας. Η εργοταξιακή ζώνη είναι έννοια ευρύτερη από την “περιοχή έργων” και αναφέρεται σε όλη την έκταση στην οποία είναι αναγκαία η τοποθέτηση συστημάτων πληροφόρησης και ρύθμισης (πινακίδων και διαγραμμίσεων σήμανσης και άλλων σχετικών στοιχείων προειδοποίησης) πέραν της περιοχής των έργων. Ο σκοπός της εργοταξιακής σήμανσης είναι η έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση των οδηγών για τους επερχόμενους κινδύνους / αλλαγές στις συνθήκες κυκλοφορίας. Ως εργοταξιακή ζώνη θεωρούνται και οι κυκλοφοριακές επιφάνειες που καταλαμβάνονται προσωρινά για την εκτέλεση εργασιών, όπως τοπογραφικές εργασίες, εργασίες καθαρισμού, συντήρησης κτλ. επί της οδού. Τόσο στο αστικό όσο και στο περιαστικό και υπεραστικό οδικό δίκτυο, ο σχεδιασμός διαμόρφωσης των εργοταξιακών ζωνών ανάλογα με τη διάρκεια και το είδος των εκτελούμενων έργων στην περιοχή κατατάσσεται σε δυο βασικές κατηγορίες: •Εργοτάξια Μακράς Διάρκειας.•Εργοτάξια Μικρής Διάρκειας.Ως εργοτάξια μικρής διάρκειας θα θεωρούνται όλα τα εργοτάξια τα οποία υφίστανται για έναν περιορισμένο αριθμό ωρών, κατά κανόνα για εργασίες στο φως της μέρας μιας ημερολογιακής ημέρας, ακόμα και εάν στις επόμενες ημέρες συνεχιστούν οι εργασίες. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται: α.Εργοτάξια που διαμορφώνονται για περιορισμένο χρόνο και παραμένουν ακίνητα (π.χ. εργασίες συντήρησης, επισκευής στηθαίων ασφάλειας, εργασίες κατακόρυφης σήμανσης, εργασίες μεταφοράς εξοπλισμού ή εφοδιασμού και ανεφοδιασμού με υλικά εργοταξίου όταν αυτά λόγω της κυκλοφοριακής κατάστασης δε χρειάζεται να αντιμετωπιστούν ως εργοτάξια μακράς διάρκειας. [Εργοτάξια για περιορισμένο χρόνο ακίνητα].β.Εργοτάξια τα οποία κατά κανόνα μετακινούνται συνεχώς κατά την κατεύθυνση της κυκλοφορίας (π.χ. για εργασίες καθαρισμού, οριζόντιας σήμανσης, κούρεμα χλόης). [Κινούμενα εργοτάξια].γ.Εργοτάξια τοπογραφικών η γεωτεχνικών (π.χ. λήψη πυρήνων) εργασιών που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία στο οδόστρωμα της οδού.Η σήμανση των εκτελούμενων έργων πρέπει να ακολουθεί τις θεμελιώδεις αρχές σήμανσης, ώστε η διέλευση των οχημάτων από την περιοχή εκτέλεσης των έργων να πραγματοποιείται με ασφάλεια. Η αναλυτική περιγραφή αυτών των αρχών δίνεται στο Παράρτημα Ε, ενώ εδώ παρουσιάζεται μια σύνοψη σε ότι αφορά στο σχεδιασμό της σήμανσης που πρέπει: •να εκπληρώνει συγκεκριμένη ανάγκη,•να επισύρει την προσοχή των οδηγών,ΝΑΜΑ AE/SEEO.doc/ΧΑΣελίδα 3Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ•να παρέχει έγκαιρη και σταδιακή ενημέρωση στους χρήστες της οδού,•να μεταδίδει ένα ξεκάθαρο, απλό μήνυμα προειδοποιώντας για τη μορφή και το είδος του εμποδίου,•να προκαλεί το σεβασμό από όλους τους χρήστες της οδού κερδίζοντας την αξιοπιστία τους,•να χρησιμοποιεί διατάξεις ρύθμισης της κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγοί θα συμμορφώνονται με αυτές, μόνο όταν αντιλαμβάνονται με σαφήνεια ότι αυτό πρέπει να κάνουν,•να προσφέρει επαρκή χρόνο για την κατάλληλη ανταπόκριση των οδηγών,•να πληροφορεί για την παύση ισχύος των προηγουμένων ρυθμίσεων,•να είναι συνεπής και εξίσου κατανοητή, αλλά και ομοιόμορφη για όλα τα εργοτάξια κατά μήκος του ίδιου οδικού άξονα,•να παρέχει στους οδηγούς, ενημέρωση έγκαιρη και επαρκή για ότι θα συναντήσουν ώστε σε καμιά περίπτωση αυτοί να μην αιφνιδιάζονται από διαταραχές στην κανονική λειτουργία της κυκλοφορίας, λόγω των εκτελούμενων έργων,•να μην εξαναγκάζει τους οδηγούς σε απότομους ελιγμούς,•να προβλέπει τη χρήση στοιχείων σήμανσης και την τοποθέτησή τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα τους κάτω από διαφορετικές συνθήκες φωτισμού και καιρού,•σε περίπτωση σημαντικού μήκους εργοταξιακής ζώνης η αναγκαία πληροφόρηση θα πρέπει να δίνεται και με επαναλαμβανόμενες πινακίδες, ανά αποστάσεις που δεν θα υπερβαίνουν σε καμιά περίπτωση τα 1000 m,•να προβλέπει σήμανση για όλες τις δραστηριότητες ή και κινδύνους επί της οδού με τη διαδοχή των πληροφοριών ανά συγκεκριμένες αποστάσεις.Επισημαίνεται ότι η πληροφόρηση δεν πρέπει να δίνεται πολύ πριν από τη θέση εκτέλεσης των έργων, επειδή σ’ αυτή την περίπτωση, οι οδηγοί τείνουν να λησμονούν την πληροφόρηση ή να δυσπιστούν για την επικαιρότητά της. Ακόμη, όπου απαιτείται, πρέπει να απομακρύνονται ή καλύπτονται όλα τα στοιχεία της υφιστάμενης σήμανσης που αντιβαίνουν στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο μελετητής της σήμανσης οφείλει να λαμβάνει υπόψη του βασικούς κανόνες για την ικανότητα της λειτουργίας για την οπτική αναζήτηση πληροφορίας, οι οποίοι αναφέρονται στη συνέχεια. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου τα οποία επηρεάζουν την ικανότητα του και τα οποία καθορίζουν το είδος των σφαλμάτων που συνήθως κάνουν οι οδηγοί συνοψίζονται στα ακόλουθα. •ΝΑΜΑ AE/SEEO.doc/ΧΑΈχει εκτιμηθεί ότι 90% της πληροφορίας που χρησιμοποιούν οι οδηγοί είναι οπτική. Μόνο σε ένα μικρό μέρος του οπτικού πεδίου του ο ανθρώπινος οφθαλμός έχει την ικανότητα πραγματικής ακρίβειας προσδιορισμού αυτών που βλέπει. Όταν οδηγούμε ψάχνουμε το σκηνικό της οδού με μια σειρά σημειακών επικεντρώσεων, κοιτάζοντας διαδοχικά αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν.Σελίδα 4Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ•Όταν οδηγούμε, οι σημειακές επικεντρώσεις κυμαίνονται από 1/10 έως 1/3 του δευτερολέπτου για τον έλεγχο της θέσης στη λωρίδα, με μεγαλύτερου χρόνου ματιές, έως 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, εκτιμούμε εάν υπάρχει αρκετό διάκενο για τη διασταύρωση κυκλοφορίας, ή για την ανάγνωση μιας πληροφορίας πινακίδας. Ο αριθμός των αντικειμένων που μπορεί να αναγνωρίζει ένας οδηγός κατά την οδήγηση σε ένα τμήμα οδού είναι πολύ περιορισμένος.•Όπου οι οδηγοί ρίχνουν τη ματιά τους αυτό καθορίζεται από τη ζήτηση που δημιουργείται κατά την προσπάθεια οδήγησης. Κάθε ματιά παίρνει χρόνο, που σημαίνει ότι δυο δευτερόλεπτα ή περισσότερο μπορεί να μεσολαβούν ανάμεσα στις ματιές σε ένα δεδομένο τμήμα οδού. Με αυτή την έννοια εξηγείται η αντίληψη ότι τα ταχέως κινούμενα οχήματα, οι δικυκλιστές και οι διερχόμενοι πεζοί μπορεί να εμφανίζονται από το «πουθενά».•Για τη διατήρηση της θέσης στη λωρίδα, ο οδηγός πρέπει να κοιτάζει την απόσταση στα αριστερά ή δεξιά για να προσδιορίζει την κατεύθυνση πορείας όπως επίσης κοντά στο όχημα για να προσδιορίζει τη θέση στη λωρίδα. Ως εκ τούτου, η πληροφορία σε πινακίδες θα πρέπει να παρουσιάζεται αρκετά πριν ή μετά από οριζόντιες καμπύλες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι οδηγοί δεν τις χάνουν.•Οι οδηγοί περιορίζονται για την ποσότητα πληροφορίας που μπορούν να προσλάβουν από το περιβάλλον της οδού. Όταν οδηγούμε με τις ταχύτητες της οδού η ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών περιορίζονται σημαντικά. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα, τόσο απλούστερος πρέπει να είναι ο σχεδιασμός της οδού ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε.Ο σχεδιασμός των οδών με ένα συνεπή τρόπο είναι κρίσιμος, επειδή οι οδηγοί έχουν περιορισμένη ταχύτητα επεξεργασίας της πληροφορίας, και κατά συνέπεια στηρίζονται στο ψάξιμο πληροφορίας στις οικείες (συνηθισμένες) θέσεις, και στις αντιδράσεις που έχουν συνηθίσει. Παρά την περιορισμένη ικανότητα μας για την επεξεργασία πληροφορίας, εντούτοις ανταποκρινόμαστε ικανοποιητικά. Αυτό επιτυγχάνεται εφόσον βλέπουμε οικίες παραστάσεις (π.χ. τις πινακίδες σε ιστούς στα δεξιά της οδού, τις εξόδους στα δεξιά του αυτοκινητοδρόμου). Αυτή η προσέγγιση είναι απαραίτητη, επειδή με την ταχύτητα των 25 m/s (90 km/h) απλά δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε οτιδήποτε άλλο παρά να κοιτάμε για πληροφορία σε οικείες θέσεις και να ανταποκρινόμαστε με τους συνήθεις τρόπους. Κατά τη μελέτη σήμανσης εκτελούμενων έργων, αλλά και τον έλεγχο της επιτόπου εφαρμογής των απαιτούμενων στοιχείων σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, πρέπει να τηρείται αυστηρά η βασική αρχή: «Δεν επιτρέπεται να λείπει, αλλά και να μην υπάρχει ούτε μία επιπλέον πινακίδα από τις απολύτως απαραίτητες». Τα περί ευθύνης για τη σωστή σήμανση της κάθε εργοταξιακής ζώνης και της συντήρησής της καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Επισήμανση: στις έννοιες «υπεραστικό και περιαστικό δίκτυο» περιλαμβάνονται και οι αυτοκινητόδρομοι, εφόσον δε γίνεται ειδική αναφορά για διαφορετικά ισχύοντα σ΄ αυτούς.ΝΑΜΑ AE/SEEO.doc/ΧΑΣελίδα 5Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ2.ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ2.1Ζώνη Προειδοποίησης Είναι η περιοχή στην οποία, ενώ διατηρούνται τα κανονικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού, τοποθετείται η προειδοποιητική σήμανση για το εργοτάξιο. Αυτή η σήμανση προετοιμάζει τους οδηγούς για τις αλλαγές που θα συναντήσουν (λόγω του εργοταξίου) στη διατομή, στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και στις συνθήκες κυκλοφοριακής ροής. Σε υπεραστικές ή περιαστικές οδούς, ανάλογα με τη σοβαρότητα της εκτροπής, τον κυκλοφοριακό φόρτο και τα γεωμετρικά χαρακτηρι800 έως 2 000 m στικά της οδού, το μήκος της ζώνης προειδοποίησης είναι: ..... Στη ζώνη προειδοποίησης γίνεται και η προσαρμογή του ορίου ταχύτητας στις συνθήκες που διαμορφώνονται, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τη γεωμετρία της οδού. Η μείωση του ορίου ταχύτητας γίνεται, ανάλογα με το χαρακτηριστικά της οδού, με βήματα: •σε υπεραστικές και περιαστικές οδούς ....................................20 km/h•σε αστικές οδούς .....................................................................10 km/hΣε αστικές οδούς, το μήκος της εν λόγω ζώνης καθορίζεται, ανάλογα με τις γενικές κυκλοφοριακές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που εκπονείται. Μετρώντας από το σημείο έναρξης των εργασιών το μήκος της ζώνης θα είναι οπωσδήποτε: ....................................................................................... > 1ΠΟΤ όπου ΠΟΤ: πλευρά οικοδομικού τετραγώνου2.2Ζώνη Συναρμογής ΕισόδουΣε αυτήν γίνεται η μείωση του αριθμού ή/και του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας ή/και η μετάβαση σε άλλο, εκτός της κύριας κατεύθυνσης κυκλοφορίας, οδικό δίκτυο το οποίο μπορεί να προσφέρει την απαιτούμενη εξυπηρέτηση.ΝΑΜΑ AE/SEEO.doc/ΧΑΣελίδα 6Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝΟι εν λόγω μεταβολές γίνονται σε μήκος συναρμογής ...........................100 έως 600 mΗ μεταβολή του πλάτους γίνεται με κλίση: •επιθυμητή........................................................................................•ελάχιστη:1:50-σε κανονικές περιπτώσεις...........................................................1:25-σε εξαιρετικές περιπτώσεις αστικών οδών...................................1:10Κατά το γεωμετρικό σχεδιασμό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ελάχιστες τιμές του Πίνακα Δ-1 στο Παράρτημα Δ, στο οποίο παράλληλα παρουσιάζονται και οι γεωμετρικές διαμορφώσεις έναρξης και πέρατος εκτροπής λωρίδων κυκλοφορίας για τις ανάγκες εργασιών συντήρησης κτλ. (βλ. Σχήματα Δ-3 και 4) επί κατασκευασμένου αυτοκινητοδρόμου με 2 και 3 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Η ταχύτητα για το σχεδιασμό των εκτροπών θα λαμβάνεται από τον Πίνακα 2.2.-1. Πίνακας 2.2-1: Ταχύτητες σχεδιασμού εκτροπών [km/h] Ταχύτητα οδού V Ταχύτητα σχεδιασμού εκτροπήςV≥10090≤V≤7060≥VVmax80V-20VVmin*60V-30V-20* Εφαρμόζεται όταν οι προσωρινές λωρίδες έχουν πλάτος ≤3 m Όλες οι προαναφερόμενες απαιτήσεις ισχύουν και στις τρεις ζώνες της περιοχής του εργοταξίου. Υποδειγματικές διαμορφώσεις διατάξεων εκτροπής κυκλοφορίας παρουσιάζονται για τις συνήθεις περιπτώσεις σε Τυπικά Σχέδια στο Παράρτημα Γ. 2.3Ζώνη Ελεύθερου Χώρου Αυτή περιλαμβάνεται στη ζώνη έργων και συνίσταται από ελεύθερο εμποδίων χώρο (σε αυτόν δεν αναπτύσσεται καμία δραστηριότητα εργοταξιακή ή άλλη παρά μόνο επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων και πεζών για την πρόσβαση του εργοταξίου) για την προστασία των εργαζομένων στην κύρια εργοταξιακή ζώνη. Αυτή αρχίζει από τη θέση στην οποία οδηγεί η ζώνη συναρμογής εισόδου και έχει διατομή ίδια με αυτή της κύριας εργοταξιακής ζώνης. Το μήκος της ζώνης πρέπει να είναι: •σε υπεραστικές και περιαστικές οδούς ......................................................≥100 m•σε αστικές οδούς ......................................................................................≥30 mΝΑΜΑ AE/SEEO.doc/ΧΑΣελίδα 7Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων2.4ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝΖώνη ΈργωνΣε αυτήν η κυκλοφορία κινείται παραπλεύρως των εκτελούμενων έργων. Το μήκος της ζώνης είναι ίσο με αυτό των εκτελούμενων έργων και η διατομή της πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή. Μεταξύ του χώρου των εκτελούμενων έργων και του οδοστρώματος κυκλοφορίας πρέπει να προβλέπεται η ασφαλής διέλευση των εργαζομένων με το μεγαλύτερο δυνατό ελεύθερο πλάτος (επιθυμητό 10 m). Εφόσον λόγω συνθηκών απαιτείται περιορισμός του πλάτους, τότε μπορεί να εφαρμόζεται πλάτος τουλάχιστον 1,20 m, λαμβάνοντας όμως και πρόσθετα μέτρα προστασίας όπως στηθαία, κιγκλιδώματα, κτλ. Σε περιπτώσεις ζώνης έργων, όπου τουλάχιστον σε μια από τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας δεν είναι δυνατή η λειτουργία περισσοτέρων της μιας λωρίδων κυκλοφορίας, τότε το μήκος αυτής της ζώνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 000 m. Σε αστικές περιοχές θα πρέπει, επί πλέον, εάν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο ή αυτό καταλαμβάνεται από τα έργα, να προβλέπεται προστατευόμενος διάδρομος κίνησης πεζών (επιθυμητό είναι αμφίπλευρα), πλάτους τουλάχιστον 1,20 m. 2.5Ζώνη Συναρμογής Εξόδου Σε αυτήν γίνεται η μετάβαση από την διατομή της ζώνης των έργων στην κανονική διατομή της οδού, με εφαρμογή γεωμετρικών χαρακτηριστικών (μήκος, οριζοντιογραφική και μηκοτομική κλίση) ίδιων ή παρόμοιων με εκείνα που θα εφαρμόζονται στη ζώνης συναρμογής εισόδου (πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην §2.2).2.6Ζώνη Αποκατάστασης της Κανονικής Κυκλοφορίας Αυτή περιλαμβάνεται στη ζώνη συναρμογής εξόδου και σε όλο το μήκος της έχει αποκατασταθεί η κανονική διατομή και ο διάδρομος κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων. Στη ζώνη αποκατάστασης της κυκλοφορίας τοποθετείται η κατάλληλη σήμανση, (βλ. Τυπικά Σχέδια) η οποία ενημερώνει τους οδηγούς για το πέρας της εργοταξιακής ζώνης. Το μήκος αυτής της ζώνης είναι 20 m.ΝΑΜΑ AE/SEEO.doc/ΧΑΣελίδα 8Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων2.7ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝΑπαιτήσεις Ελάχιστων Διαστάσεων Για το σχεδιασμό των προσωρινών εκτροπών της κυκλοφορίας με κατάλληλες παρακάμψεις, που αναπτύσσονται μέσα στο πλάτος του καταστρώματος ή εκτός της οδού, επιβάλλεται η εφαρμογή των ελάχιστων που ορίζονται στη συνέχεια.2.7.1Ελάχιστο πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας Σε όλες τις ζώνες μιας εργοταξιακής περιοχής, ανάλογα με την κατηγορία και το περιβάλλον της οδού, τα επιτρεπόμενα ελάχιστα πλάτη λωρίδων κυκλοφορίας (βλ. και Τυπικά Σχέδια, κεφάλαιο 10) είναι: • σε αυτοκινητοδρόμους, ανάλογα με το πλήθος λωρίδων κυκλοφορίας που διατίθεται ανά κατεύθυνση: -μόνο μια λωρίδα .........................................................................................-δύο ή περισσότερες λωρίδες: για τη δεξιά (κατά τη φορά της κυκλοφορίας) λωρίδα..............................3,25 m 3,25 mγια τις υπόλοιπες λωρίδες επιτρέπεται μέχρι ........................................ 2,50 m όμως τότε αυτές πρέπει να επισημαίνονται με πληροφοριακή πινακίδα που θα φέρει την ένδειξη των λειτουργικών χαρακτηριστικών κυκλοφορίας με την πινακίδα Ρ-21 • στις υπόλοιπες (εκτός αυτοκινητοδρόμων) υπεραστικές και περιαστικές οδούς: -σε συνήθεις περιπτώσεις ισχύουν τα ίδια με τους αυτοκινητοδρόμους-σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ελάχιστο πλάτος των 3,25 m μπορεί να μειώνεται σε ................................................................................................ 2,75 m• σε αστικές οδούς ............................................................................................ 2.7.22,75 mΕλάχιστο ελεύθερο ύψος κυκλοφοριακού χώρου Ανάλογα με την κατηγορία και το περιβάλλον της οδού το επιτρεπόμενο ελάχιστο ελεύθερο ύψος κυκλοφοριακού χώρου είναι: • σε αυτοκινητοδρόμους ...................................................................................4,40 m• στις υπόλοιπες (εκτός αυτοκινητοδρόμων) οδούς .......................................3,80 mΤο ελεύθερο ύψος σημαίνεται με τις πινακίδες Ρ-22, σύμφωνα με το Σχήμα Δ-2 που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ. 2.7.3Μέγιστη κατά μήκος κλίση Ανάλογα με την κατηγορία και το περιβάλλον της οδού η μέγιστη επιτρεπόμενη κατά μήκος κλίση είναι: • σε υπεραστικές και περιαστικές οδούς -επιθυμητή μέγιστη......................................................................................6%-σε ειδικές περιπτώσεις κατ΄ εξαίρεση .........................................................7%ΝΑΜΑ AE/SEEO.doc/ΧΑΣελίδα 9Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ• σε αστικές οδούς ............................................................................................ 2.7.410%Ελάχιστες πλευρικές αποστάσεις Το ελάχιστο περιθώριο πίσω από προστατευτικά στηθαία και μέχρι την όψη βάθρου ή ικριώματος είναι .................................................................................... 0,75 m2.7.5Ελάχιστη γεωμετρία εκτροπής λωρίδων σε οδούς με διαχωρισμένα οδοστρώματα Ειδικά για τις εκτροπές που υλοποιούνται μέσα στο πλάτος του καταστρώματος αυτοκινητοδρόμου με εκτροπή λωρίδων της μιας κατεύθυνσης στο οδόστρωμα της αντίθετης κατεύθυνσης (βλ. Παράρτημα Δ) ορίζονται τα εξής: •Η εκτ
Έχουν δημοσιευτεί 2 σχόλιαΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
01 Νοεμβρίου 2014

1. Με την ΔΜΕΟ/ε/ο/733/06−07−2001 απόφαση του Γεν.Γραμματέα Δ. Ε./ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ είχαν εγκριθεί οι προδιαγραφές και οι οδηγίες για την Σήμανση Εργοταξίων (αρ. πρωτ. ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/502), οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 946Β 09-07-2003.
2. Την με αριθμ.. Δ1α/ο/7/4/25−1−2002 απόφαση του Υφυπουργού τ. ΠΕΧΩΔΕ ορίστηκε Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία (αναθεώρηση, επικαιροποίηση, συμπλήρωση) των εγκεκριμένων προδιαγραφών και οδηγιών, με στόχο την ομοιομορφία στη σήμανση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Αυτοκινητοδρόμων της χώρας μας.
3. Στις 17−12−2010 το Συμβουλιο Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), σε συνέχεια της από 3−12−2010 εισήγησης της Υπηρεσίας (ΔΜΕΟ) για την έγκριση των συνημμένων σ’ αυτήν κειμένων: (α) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ − ΚΣΑ) και (β) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ − ΣΕΕΟ), γνωμοδότησε θετικώς επ' αυτών (πράξη 126, Συνεδρία 32)


Π. Αναγνωστόπουλος, Π-Μ

30 Οκτωβρίου 2014

Τι ίσχυε πριν το 2010; Υπάρχει σχετικό ΦΕΚ;

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.