Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Η νομοθεσία για την ασφάλεια των εργαζομένων απαιτεί την ύπαρξη πρόχειρου μικρού φαρμακείου σε κάθε εργοτάξιο, για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αυτό πρέπει να είναι τοποθετημένο σε θέση που θα είναι προσιτή και θα φέρει σήμανση, υπό την επίβλεψη εντεταλμένου προσώπου, που θα ορίζεται μερίμνη του εργοδότη.

Εργοταξιακό φαρμακείο: ισχύουσες απαιτήσεις Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΓενικά Η νομοθεσία για την ασφάλεια των εργαζομένων απαιτεί την ύπαρξη πρόχειρου μικρού φαρμακείου σε κάθε εργοτάξιο, για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αυτό πρέπει να είναι τοποθετημένο σε θέση που θα είναι προσιτή και θα φέρει σήμανση, υπό την επίβλεψη εντεταλμένου προσώπου, που θα ορίζεται μερίμνη του εργοδότη (Κυρίου του Έργου ή γενικού εργολάβου). Η δυναμικότητα του φαρμακείου σε ποσότητα ειδών εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, επί τη βάσει του οποίου διακρίνονται τρείς κατηγορίες, για εργοτάξια που απασχολούν από 1 ως 25 εργαζόμενους, από 26 ως 50 και από 51 ως 100. Τα απαιτούμενα φαρμακευτικά είδη ορίζονται ενδεικτικώς και οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι ελάχιστες για κάθε είδος. Διάκριση δυναμικότητας φαρμακείου γίνεται και αναλόγως της ευχέρειας προσπελάσεως γιατρού ή υγειονομικής μονάδας. Η διάκριση γίνεται με αντιδιαστολή σε φαρμακεία εντός πόλεως και εκτός πόλεως, χωρίς σαφέστερο προσδιορισμό της σημασίας του «εντός» και του «εκτός». Η γενική περίπτωση απαιτήσεων προσδιορίζεται στο άρθρο 110 του ΠΔ 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/16-9-81) Για τα υπόγεια έργα οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες και ορίζονται στο άρθρο 31 του ΠΔ 225/89 (ΦΕΚ 106/Α/2-5-89). Ενδείκνυται ο εμπλουτισμός του φαρμακείου με περισσότερα είδη αν η φύση του έργου, οι συνθήκες και οι διαφαινόμενοι κίνδυνοι το απαιτούν. Δεν είναι εύκολη (ούτε ενδεδειγμένη) η χρήση όλων των ειδών των φαρμάκων ή των συσκευών του φαρμακείου από άτομα που δεν έχουν ιατρικές γνώσεις ή εξειδίκευση. Θα πρέπει να θεωρηθεί αναγκαία η ύπαρξη στο εργοτάξιο ενός εκπαιδευμένου ατόμου το οποίο, εν ανάγκη, θα μπορούσε να πάρει τηλεφωνικώς οδηγίες από γιατρό. Στην νομοθεσία ορίζονται απαιτήσεις και για τις συνθήκες υγιεινής και εστίασης, αλλά και ιατρικής παρακολούθησης του προσωπικού. Επίσης για τη χρήση Μέτρων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως εκτελουμένης εργασίας.1 Ελάχιστο απαιτούμενο ιατροφαρμακευτικό υλικό Εντός πόλεως Αριθ. εργαζομένων εργοταξίου 1 - 25 26 - 50 51 - 100Φαρμακευτικό είδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17Σκεύασμα για κάψιμο/έγκαυμα (σε σωληνάρια ή πακέττα) Εισπνεύσιμη αμμωνία Αποστειρωμένες γάζες, κουτιά των 5 cm,10 cm και 15 cm Επίδεσμοι γάζας των 0,10 x 2,50 m Τριγωνικός επίδεσμος (κρεμάθρα) Λευκοπλάστ ρολλό Ψαλίδι Τσιμπίδα Yφασμα λεπτό καθαρισμού (cleansing tissue, βαμβάκι) Αντισηπτικό διάλυμα (προτίμηση Μερκουροχρώμ) Υγρό σαπούνι σε πλαστική συμπιέσιμη φιάλη Ελαστικός επίδεσμος Αντισταμινική αλοιφή (έντομα, αλλεργίες κλπ.) Σπασμολυτικό (πόνοι μαλακών μυών κλπ.) Φυλλάδιο οδηγιών χρήσεως και παροχής Α' Βοηθειών Ειδικά στα εργοτάξια υπόγειων τεχνικών έργων (ΠΔ 225/89, αρθρ. 31) απαιτούνται επιπροσθέτως: Συσκευή τεχνητής αναπνοής με προσωπίδα Αιμοστατική λαβίδα1231231232 1 2 1 14 1 2 1 16 1 2 1 11111111 11 11 11 11 11 11 11 11 1Εκτός πόλεως Επί πλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, απαιτούνται: 1 2 3 4 5 67 8 9Φαρμακευτικό είδος Αντιοφικός ορός Ενέσιμο κορτιζονούχο σκεύασμα των 100 mg (έντονη αλλεργία, αλλεργικό σοκ) Σύριγγες πλαστικές μιας χρήσεως των 5 cc Σύριγγες πλαστικές μιας χρήσεως των 10 cc Δισκία αντιδιαρροϊκά Δισκία αντιόξινα Ειδικά στα εργοτάξια υπoγείων τεχνικών έργων (ΠΔ 225/89, άρθρ. 31) απαιτούνται επιπροσθέτως: Φυσιολογικός ορός ( NaCl 9% ) Συσκευή ενδοφλέβιας χορήγησης υγρών Συσκευή χορήγησης οξυγόνου2ποσότητα τεμ. 1 σετ 1 τεμ. 3 τεμ. 3 κουτί 1 κουτί 12 lit τεμ. 3 τεμ. 1 Με πράσινο χρώμα έχουν επισημανθεί πιθανές χρήσεις σκευασμάτων κλπ, που δεν περιλαμβάνονται στο Νόμο, ως στοιχειώδης ενημέρωση του εργοταξιάρχη. Ασφαλώς υπάρχει πάντα το ερωτηματικό της χρήσεως των φαρμάκων και των συσκευών, και της λήψεως της αποφάσεως περί αυτού, από άτομα που δεν έχουν ιατρικές γνώσεις και εξειδίκευση. Σε εργοτάξια που απασχολούν ταυτόχρονα πάνω από 100 άτομα (στα υπόγεια έργα 70 άτομα) πρέπει να υπάρχει, σε κάθε βάρδια, εντεταλμένος, ειδικά εκπαιδευμένος στην παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και αυτοκίνητο που μπορεί να μεταφέρει φορείο. Σε εργοτάξια απομακρυσμένα περισσότερο από μια ώρα διαδρομής από Νοσοκομείο και απασχολούν ταυτόχρονα πάνω από 300 άτομα (στα υπόγεια έργα 150 άτομα), καθ' όλες τις εργάσιμες ώρες, πρέπει να υπάρχει πρόχειρο ιατρείο, εξυπηρετούμενο από συνεργαζόμενο ιατρό. Στα, γενικώς απομακρυσμένα, εργοτάξια υπογείων έργων, ο γιατρός εργασίας εκπονεί σχέδιο για την αξιοποίηση των γιατρών της περιοχής και των υπαρχόντων υγειονομικών σχηματισμών προς παροχήν πρώτων βοηθειών. ΠΡΟΣΟΧΗ:Χρειάζεται να ελέγχονται περιοδικώς τα φάρμακα μήπως έχουν λήξει. Επίσης πρέπει να αντικαθίσταται τυχόν έλλειμμα.3
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου

Θα ήθελα να δώσω μια πληροφορία, που αφορά την υποχρέωση ενός εργοταξίου εκτός πόλεως, να διαθέτει στο φαρμακείο του αντιοφικό ορό.
Αντιοφικός ορός δεν διατίθεται στο συνηθισμένο φαρμακείο. Μπορεί κανείς να τον παραγγείλει και να τον προμηθευτεί από το Ινστιτούτο Παστέρ τηλ. 210 6478-800, απ’ όπου μπορεί επίσης να πληροφορηθεί για το «φάσμα» των δηλητηρίων που καλύπτει.
Διατηρείται στο ψυγείο και φέρει ημερομηνία λήξεως, η διάρκεια αποθηκεύσεως μπορεί να φτάσει τα τρία χρόνια.
Χορηγείται ενδοφλεβίως και άρα χρειάζεται ιατρική πράξη.
Κοστίζει σήμερα 109 €.
Γενικώς, στα φαρμακεία μπορεί να βρει κανείς μικρή συσκευή για άμεση, αναρρόφηση του δηλητηρίου, στη θέση του δήγματος.

Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.